Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Zielony potencjał Krajowego Planu Odbudowy
Z końcem kwietnia upłynął termin przekazania Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – dokumentu mającego określać kierunki działań zmierzających do wsparcia krajowej gospodarki osłabionej przez kryzys spowodowany COVID-19. [...]

120-lecie Wodociągów Miasta Krakowa SA
VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021, Rawa Mazowiecka 2021-08-31
[...]


Branży budowlanej nie stać na cyfrową obojętność
Rozmowa z Bartłomiejem Pietruszewskim, Country Managerem z firmy PlanRadar w Polsce.[...]


Przemysł cementowy w Polsce podąża droga neutralności klimatycznej
Od 2021 roku branża cementowa w Polsce staje przed nowymi wyzwaniami. Właśnie rozpoczęła trzy dekady przemian w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. [...]


Tunele Północnej Obwodnicy Krakowa
Ze względu na wymagające warunki hydrogeologiczne realizacje tuneli TS14 i TS04 generalny wykonawca Konsorcjum firm Gὕlermak – lider konsorcjum oraz Mosty Łódź powierzyło Soletanche Polska, doświadczonemu wykonawcy konstrukcji podziemnych.[...]NBI 5(56) wrzesień-październik 2014

56
W numerze

Jak pisze brytyjski „The Economist”, po raz pierwszy od 500 lat Polska jest w tak dużym rozkwicie gospodarczym. Od czasów rządów królów z dynastii jagiellońskiej, gdy Rzeczpospolita rozciągała się od Morza Bałtyckiego aż po Morze Czarne, kraj nie prosperował tak dobrze, nie był tak stabilny, zjednoczony i wpływowy, jak teraz.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 
Kiedy w 1989 r. upadł komunizm, Polska była bliska bankructwa. Miała przerośnięty, nieefektywny sektor rolniczy, koszmarne drogi i połączenia kolejowe oraz gospodarkę nie większą od sąsiedniej, znacznie większej Ukrainy. Rygorystyczna gospodarcza terapia szokowa na początku lat 90. wprowadziła Polskę na dobre tory. Reformy rynkowe objęły rezygnację z kontroli cen, ograniczenie wzrostu płac, cięcia dotacji dla towarów i usług oraz zrównoważenie budżetu. Lekarstwo było bolesne, ale po kilku latach ostrej recesji Polska zaczęła ponownie rosnąć. Jest jedyną dużą gospodarką europejską, która uniknęła recesji podczas kryzysu finansowego. Tak dobre wyniki gospodarcze zapewniły Polsce dodatkową siłę w Europie – zarówno gospodarczo, jak i politycznie. Jest teraz postrzegana jako jedno z sześciu dużych państw członkowskich. Obok Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii – twierdzi „The Economist”.
Tymczasem Sejm zmienił Prawo zamówień publicznych – to dobra wiadomość dla branży budowlanej. Cena przestanie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy mają zatrudniać pracowników na etat – przewiduje nowelizacja. Od teraz z ustawy o zamówieniach publicznych zniknie wymóg stosowania najniższej ceny. Firmy, które wygrywały przetargi dzięki takiemu zapisowi, nie będą mogły już tego czynić. Przepisy o zamówieniach publicznych są podstawą wydatkowania ok. 150 mld zł rocznie. Zgodnie z przyjętymi przez posłów regulacjami, zamawiający, który ogłosi przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do uzasadnienia takiej decyzji. Chodzi o to, by rozpisujący przetargi odważniej określali ich kryteria. Nowelizacja przewiduje również waloryzowanie wartości kontraktów w sytuacjach, na które strony umowy nie mają wpływu, m.in. przy wzroście płacy minimalnej, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Kraków Arena
 
Zachęcam do lektury materiału o niezwykłej inwestycji o charakterze widowiskowo-sportowym – hali Kraków Arena, która gościła już m.in. uczestników Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Wiele miast posiada charakterystyczne dla siebie obiekty, dzięki którym są rozpoznawalne w świecie. Londyn kojarzony jest z Big Benem, Paryż z wieżą Eiffla, Warszawa z Pałacem Kultury. Kraków to Wawel, Sukiennice, a od niedawna także Kraków Arena, położona na obszarzerozległego terenu rekreacyjnego niemal w centrum miasta.
 
Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 6
 
Konstrukcje sprężone. Cz. 1. Materiały i wykonanie prac

Warte uwagi są również nasze dodatki specjalne. Pierwszy z nich, przygotowywany we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, omawia technologie bezwykopowe stosowane na świecie. Tym razem przedstawiamy najciekawsze artykuły zamieszczone w 23. numerze tegorocznego „Trenchless International”. Drugi dodatek podejmuje zagadnienia konstrukcji sprężonych, prezentując materiały i technologie wykonywania tego typu obiektów. Historia sprężania, czyli celowego wprowadzania naprężeń w materiał, liczy wiele wieków. Dziś rzadko mówi się o tym, że koło roweru, dębowa beczka czy kamienny łuk są przykładami elementów sprężonych. W inżynierii lądowej pojęcie sprężania odnosi się do konstrukcji budowlanych. Do sprężenia elementów konstrukcyjnych używa się przede wszystkim cięgien stalowych o wytrzymałości pomiędzy 1000 i 2000 MPa. W trzecim dodatku omówiono współczesne metody wykonywania pali. Fundamenty palowe są od wielu lat stosowane w różnych rodzajach budownictwa. To obecnie jedna z najpopularniejszych metod posadowienia głębokiego na słabych gruntach. Na rynku istnieje wiele rodzajów pali, różniących się od siebie nie tylko geometrią, ale również technologią wykonania. W artykule dokonano przeglądu współcześnie wykorzystywanych, opartych na najnowszych zdobyczach wiedzy technicznej metod wykonywania pali. Ostatni dodatek poświęcony jest zastosowaniu geosyntetyków. Trzeba pamiętać, że analiza celowości zastosowania geosyntetyku wymaga wiedzy na temat funkcji, jaką mogą one pełnić w danej konstrukcji inżynieryjnej, znajomości zasad projektowania oraz umiejętności określenia kluczowych parametrów geosyntetyku w kontekście późniejszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.
 
Fundamenty palowe. Cz. 2.
 
Geosyntetyki. Cz. 2.
 
O problemach branży wodociągowo-kanalizacyjnej mówi Hanna Krajewska, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., które realizuje Wieloletni Plan Inwestycyjny, obejmujący projekty o łącznej wartości blisko 5 mld zł.
 
Wieloletni Plan Inwestycyjny w Wodociągach warszawskich
 
Na zakończenie polecam wywiad ze Stanisławem Nawratem, Sebastianem Napierajem oraz Natalią Schmidt-Polończyk z Katedry Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy twierdzą, że inwestycje tunelowe są nie tylko potrzebne, ale i niezbędne. Początki tunelowania w Polsce sięgają XIX w., kiedy zaczęły powstawać pierwsze obiekty w ciągach kolejowych. Natomiast tunele drogowe zaczęto drążyć zaledwie kilkanaście lat temu. Od tego czasu powstało kilka obiektów tunelowych o różnym przeznaczeniu, liczących więcej niż 500 m. Do najdłuższych należą ukończona w 2008 r. I nitka warszawskiego metra (23 km) oraz tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (1,5 km), a także oddana do użytku pięć lat wcześniej w stolicy Wisłostrada (930 m). Obecnie rozwój rodzimego budownictwa podziemnego nabrał tempa, o czym świadczą liczba i zasięg realizowanych inwestycji.
 
Inwestycje tunelowe są nie tylko potrzebne, ale i niezbędne
 
Zapraszam do lektury całego numeru.
 
Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny 


Kraków Arena - niebanalna architektura, świetna akustyka, wielofunkcyjność (PDF)
Autor: Alina Ryż, Agencja Rozwoju Miasta SA, współpraca: Maria Szruba
[bez logowania]
Wiele miast posiada charakterystyczne dla siebie obiekty, dzięki którym są rozpoznawalne w świecie. Londyn kojarzony jest z Big Benem, Paryż z wieżą Eiffla, Warszawa z Pałacem Kultury. Kraków to Wawel, Sukiennice, a od niedawna także Kraków Arena, oddana do użytku w maju 2014 r., położona na terenie rozległego terenu rekreacyjnego niemal w centrum miasta. Taką wizytówką warto się chwalić.

W skrócie (PDF)
Autor: Redakcja
[bez logowania]

Wieloletni Plan Inwestycyjny w Wodociągach warszawskich (PDF)
Autor: Rozmowa z Hanną Krajewską, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., rozmawiają Mariusz Karpiński-Rzepa i Joanna Miciak
[bez logowania]
Cała branża poczyniła naprawdę znaczące postępy, a zmiany są odczuwalne dla mieszkańców zarówno wielkich aglomeracji, jak i mniejszych miejscowości. Obecnie coraz więcej polskich miast ma własne oczyszczalnie ścieków, których wcześniej albo nie było, albo działały, stosując przestarzałe technologie, niespełniające unijnych standardów. Poprawa jakości usług jest oczywiście bardziej zauważalna w dużych miastach, ale konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dostrzegają także mniejsze gminy, które również starają się – oczywiście w adekwatnej do swoich potrzeb skali – stosować rozwiązania o wiele nowocześniejsze niż te wykorzystywane do tej pory.

Tunele wieloprzewodowe dawniej i współcześnie (PDF)
Autor: Andrzej Kuliczkowski, Cezary Madryas
[bez logowania]
Książka została zaprezentowana po raz pierwszy na konferencji Technologie Bezwykopowe No-Dig Poland 2014 w Kielcach-Cedzynie 9 kwietnia 2014 r.

Nowa technologia dezynfekcji wody w MPWiK SA w Krakowie (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wzrost bezpieczeństwa bakteriologicznego i poprawa walorów smakowych wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa to główne cele dużej inwestycji, jaką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie zrealizowało w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba, który jest największym producentem wody dla Krakowa.

85 lat Wodociągów Kieleckich (PDF)
Autor: Ziemowit Nowak, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. obchodzą w tym roku 85-lecie istnienia. To nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obsługuje 230 tysięcy mieszkańców. W ostatnich latach spółka zmodernizowała oczyszczalnię ścieków, zbudowała Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych, uzyskała certyfikat ISO. Obecnie realizuje jedną z największych inwestycji ekologicznych w Polsce.

Inwestycje tunelowe są nie tylko potrzebne, ale i niezbędne (PDF)
Autor: Rozmowa z dr. hab. inż. Stanisławem Nawratem, prof. AGH, mgr. inż. Sebastianem Napierajem oraz mgr inż. Natalią Schmidt-Polończyk z Katedry Górnictwa Podziemnego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej rozmawiają Mariusz Karpiński-Rzepa oraz Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Choć nasze osiągnięcia w dziedzinie tunelowania nie są tak imponujące, jak dorobek państw wysoko rozwiniętych pod względem gospodarczym i technologicznym, to jednak inwestycje realizowane oraz te będące dopiero w fazie planowania pozwalają z nadzieją myśleć o przyszłości polskiego budownictwa podziemnego. Możliwości są nieporównywalne z tymi sprzed lat zarówno w zakresie dostępności nowoczesnych technologii, jak i pozyskiwania środków finansowych.

Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w infrastrukturze (PDF)
Autor: Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
10–11 kwietnia 2014 r. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH zorganizował konferencję Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej, w której udział wzięło ponad 80 uczestników z różnych instytucji krajowych i zagranicznych, m.in. naukowców, projektantów, inwestorów, wykonawców, zarządzających tunelami i innymi obiektami podziemnymi.

Metro w Krakowie - pomysły, obawy, możliwości (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
51 lat temu grupa uczonych krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, w tym jego ścisłe kierownictwo, otworzyła publiczną dyskusję na temat poszerzenia systemu transportu zbiorowego w stolicy Małopolski. Właśnie wtedy po raz pierwszy padło hasło metro w Krakowie, które szybko zostało tematem tabu i tak było traktowane przez kolejne dekady. W ostatnich latach XX stulecia, kiedy stało się jasne, że problemów komunikacyjnych miasta inaczej rozwiązać się nie da, sprawa budowy metra wróciła ze zdwojoną siłą, a wraz z nią obawy, zastrzeżenia i wątpliwości mieszkańców, władz samorządowych, polityków i naukowców.

Fundusze unijne na lata 2014–2020 szansą rozwoju sieci dróg w Polsce (PDF)
Autor: Alicja Bazarnik, Sekretarz Koła SITK przy Oddziale GDDKiA w Krakowie
[bez logowania]
Seminarium Fundusze unijne na lata 2014–2020 kolejną szansą finansowania rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce – problemy, wyzwania, doświadczenia odbyło się 7 maja 2014 r. w sali konferencyjnej GDDKiA Oddział w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. W seminarium uczestniczyły 34 osoby reprezentujące różne instytucje, w tym Oddział GDDKiA w Krakowie i Koło SITK.

Cenię sobie współpracę ze środowiskiem górnictwa odkrywkowego (PDF)
Autor: Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Wiesławem Koziołem z Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej rozmawia Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Oceniając uwarunkowania i możliwości rozwoju górnictwa odkrywkowego, należy stwierdzić, że Polska ma stosunkowo duże i korzystnie zalegające zasoby złóż zarówno węgla brunatnego, jak i innych surowców skalnych, które potrafimy eksploatować i efektywnie zagospodarować. Rozwój produkcji surowców mineralnych oparty na własnych kopalinach jest gwarancją bezpieczeństwa surowcowego i powinien mieć znaczenie priorytetowe.

Konstrukcje sprężone. Cz. 1. Materiały i wykonanie prac (PDF)
Autor: dr. inż. Piotr Gwoździewicz, Pracownia Konstrukcji Sprężonych, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
W inżynierii lądowej pojęcie sprężania odnosi się do konstrukcji budowlanych. Do sprężenia elementów konstrukcyjnych używa się przede wszystkim cięgien stalowych (stal sprężająca w postaci drutów, splotów i prętów) o wytrzymałości pomiędzy 1000 i 2000 MPa.

Footbridge 2014 w Londynie (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska
[bez logowania]
16–18 lipca 2014 r. odbyła się w Londynie, w budynkach Imperial College London, V międzynarodowa konferencja Footbridge 2014. Poprzednie konferencje miały miejsce w Paryżu (2002), Wenecji (2005), Porto (2008) i we Wrocławiu (2011). Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: Kładki – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów 2014 (PDF)
Autor: Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował 3 i 4 czerwca 2014 r. XXIV Seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, które odbyło się w hotelu Delicjusz w Rosnówku koło Poznania.

Wykorzystanie technologii ścian szczelinowych przy obudowie komór cylindrycznych (PDF)
Autor: Iwona Olszewska, Robert Romankiewicz, Bilfinger Infrastructure SA
[bez logowania]
Największa oczyszczalnia ścieków w Polsce, warszawska „Czajka”, w latach 2008–2012 przeszła gruntowną przebudowę. Ostatnim, a zarazem jednym z kluczowych elementów jej modernizacji była budowa przejścia kanalizacji pod Wisłą. Podwykonawcą w tym projekcie – realizującym obudowy części podziemnych obu komór układu przesyłowego w technologii ścian szczelinowych – był Bilfinger Infrastructure SA, funkcjonujący wówczas pod nazwą Bilfinger Berger Budownictwo SA.

Euroinżynier 2014 (PDF)
Autor: dr inż. Teresa Seruga, inż. Paweł Młynarczyk
[bez logowania]
11–13 kwietnia 2014 r. po raz czwarty na Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów Euroinżynier spotkali się studenci i wykładowcy z całej Polski. Organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET, a przebiegająca pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka oraz dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Tatary, konferencja cieszy się ciągle rosnącym zainteresowaniem w budowlanym świecie akademickim.

Badania nośności pali wykonanych pod posadowienie obiektów inżynierskich Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PDF)
Autor: mgr inż. Tomasz Rybarczyk, dr Inż. Tadeusz Brzozowski, Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Budowa 12 z blisko 40 obiektów inżynieryjnych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, których generalnym wykonawcą był Budimex SA, wymagała zastosowania posadowienia głębokiego lub wzmocnienia podłoża. Szeroki wachlarz oferowanych przez firmę Keller Polska Sp. z o.o. technologii pozwolił zoptymalizować czas oraz koszty wykonania fundamentów budowanego odcinka, łączącego Gdańsk z Lotniskiem w Rębiechowie i linią kolejową Gdynia – Kościerzyna.

Fundamenty palowe. Cz. 2. Współczesne metody wykonywania pali (PDF)
Autor: Maria Szruba
[bez logowania]
Fundamenty palowe są od wielu lat stosowane w różnych rodzajach budownictwa. To obecnie jedna z najpopularniejszych metod posadowienia głębokiego na słabych gruntach. Na rynku istnieje wiele rodzajów pali, różniących się od siebie nie tylko geometrią, ale również technologią wykonania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu współcześnie wykorzystywanych, opartych na najnowszych zdobyczach wiedzy technicznej, metod wykonywania pali. Artykuł jest kontynuacją tematu podjętego w poprzednim numerze „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” [nr 4 (55) lipiec – sierpień 2014, s. 26–29], gdzie omówiono charakterystykę i zastosowanie pali i fundamentów palowych.

Geo-Eko-Tech (PDF)
Autor: Mirosław Rutkowski
[bez logowania]
8 i 9 maja 2014 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się XII Międzynarodowe Targi i Konferencje Geologiczne Geo-Eko-Tech.

Geosyntetyki Cz. 2. Zastosowanie – podział według PN-EN ISO 10318:2007 (PDF)
Autor: Maria Szruba
[bez logowania]
W pierwszej części artykułu [„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, nr 4 (55) lipiec – sierpień 2014, s. 48–51], dotyczącej charakterystyki i funkcji geosyntetyków według PN-EN ISO 10318:2007, omówiono liczne zalety tych produktów, dzięki którym wyroby geosyntetyczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych konstrukcjach inżynieryjnych. Trzeba jednak pamiętać, że analiza celowości zastosowania geosyntetyku wymaga wiedzy na temat funkcji, jaką mogą pełnić geosyntetyki w danej konstrukcji inżynieryjnej, znajomości zasad projektowania oraz umiejętności określenia kluczowych parametrów geosyntetyku w kontekście późniejszej bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Satelitarna technologia radarowa wsparciem w budownictwie (PDF)
Autor: Stanisława Porzycka-Strzelczyk, Jacek Strzelczyk, SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o.
[bez logowania]
W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił dynamiczny rozwój technologii satelitarnych. Dostarczają one danych, które wykorzystywane są przez coraz szerszą grupę użytkowników. Pomiary satelitarne stanowią cenne źródło informacji nie tylko dla naukowców i przedsiębiorców zapoznanych z technologią kosmiczną, ale także dla firm, które nie są bezpośrednio związane z tą branżą. Ostatnie lata pokazują również, że polskie instytucje coraz mocniej angażują się m.in. w rozwój nowych metod przetwarzania danych satelitarnych, a także w budowanie komponentów sprzętowych wykorzystywanych przez światowe agencje kosmiczne.

Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (PDF)
Autor: Anna Bujak, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
[bez logowania]
12–13 czerwca 2014 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. Jej organizatorami były Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. Miejsce spotkania był pawilon konferencyjno-wystawowy „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej.

Jubileusz krakowskiego SITK (PDF)
Autor: Janina Mrowińska, Sekretarz Oddziału
[bez logowania]
19 maja 2014 r. w siedzibie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK) w Krakowie świętowano wyjątkowy jubileusz. W tym dniu minęło dokładnie 10 lat od chwili, kiedy Oddział przeprowadził się do własnej siedziby przy ul. Siostrzanej 11. Od początku swojej działalności, czyli od 1946 r., Oddział, który jest zrzeszony w Krakowskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, miał siedzibę w budynku NOT przy ul. Straszewskiego 28.

Crash testy urządzeń infrastruktury drogowej w Inowrocławiu (PDF)
Autor: Maria Szruba
[bez logowania]
25 czerwca 2014 r. w Inowrocławiu już po raz czwarty odbyły się crash testy (testy zderzeniowe) urządzeń infrastruktury drogowej. Po raz pierwszy w Polsce, przy udziale zaproszonych gości i mediów, przeprowadzono także crash test z wykorzystaniem autobusu. Spotkanie zgromadziło ponad 180 osób.


Reklamy
Soletanche Porr Keller Geobrugg Wodociągi Miasta Krakowa Ecol Unicon Keramo SG Pam
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję