Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Antysmogowy pilotaż NFOŚiGW w Pszczynie
W Pszczynie na Śląsku, jako jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, od 16 kwietnia realizowany będzie kolejny – obok ogłoszonego dwa dni temu dla województwa zachodniopomorskiego – antysmogowy pilotaż NFOŚiGW. [...]

120-lecie Wodociągów Miasta Krakowa SA
VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021, Rawa Mazowiecka 2021-08-31
[...]


Branży budowlanej nie stać na cyfrową obojętność
Rozmowa z Bartłomiejem Pietruszewskim, Country Managerem z firmy PlanRadar w Polsce.[...]


Wypadki przy pracy w 2020 roku - są już wstępne dane z GUS
Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w 2020 r. Liczba poszkodowanych w wypadkach w całej gospodarce spadła aż o 24,6%. A jakie są dane dla branży budowlanej?[...]


PORR buduje drogę ekspresową S3 Legnica – Lubawka
Trwają prace na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica – Lubawka, odcinek Bolków – granica państwa, zadanie III – od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła).[...]NBI 4 (79) lipiec–sierpień 2018

79
W numerze

Premier Mateusz Morawiecki podpisał program Mosty dla Regionów, finansujący przygotowanie dokumentacji oraz budowę przepraw mostowych, który będzie realizowany w latach 2018–2025. Powstaną mosty przez Wisłę, Odrę, Bug, Narew, Pilicę i Wartę, w miejscach, gdzie są długie odcinki rzek bez mostów. Ma to kosztować budżet 2,3 mld zł.


  

Za realizację programu odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i wojewodami. Budowa i modernizacja odcinków dróg samorządowych wraz z mostami zostanie dofinansowana z przygotowywanego w Ministerstwie Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych.

Beneficjantami programu będą jednostki samorządu terytorialnego zarządzające drogami, w ciągu których mają powstać przeprawy mostowe kwalifikujące się do wsparcia z programu. Wskazano 22 priorytetowe obiekty. Możliwe będzie także dofinansowanie innych niż rekomendowane w programie, które zostaną zgłoszone przez samorządy. W ramach programu będą budowane mosty na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wsparcie obejmie budowę drogowej przeprawy mostowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz nadzór inżynieryjny. Dofinansowanie wyniesie ok. 80%, a minimalny wkład własny samorządów to 20–25%.

 

Jak wynika z publikowanego w tym numerze „NBI” raportu firmy badawczej Spectis, zatytułowanego Rynek budowlany w Polsce 2018–2022 – analiza 20 największych miast, wśród miast, w których w najbliższych latach należy oczekiwać przyspieszenia inwestycyjnego w segmencie inżynieryjnym, na szczególną uwagę zasługują Gdańsk i Szczecin. Dodatkowo do aglomeracji, na terenie których w najbliższych latach realizowane będą duże projekty inżynieryjne, zaliczyć można Warszawę i Kraków.

 

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce prezentuje na naszych łamach raport Rynek betonu mocno na plusie. Analizy ekonomiczne wskazują, że wzrost gospodarczy Polski w 2018 r. może przekroczyć 4%. Jednym z jego filarów jest budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne. Jednocześnie nadal utrzymuje się trend wzrostowy na rynku sprzedaży materiałów budowlanych, w tym betonu towarowego.

 

Polecam również relacje z budowy infrastruktury drogowej. Pierwsza dotyczy budowy drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odcinek Koszwały (DK7, węzeł Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo), zadanie 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański oraz zadanie 2. Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo. To jedno ze strategicznych przedsięwzięć dla województwa pomorskiego. Pierwsze samochody pojadą nową trasą w październiku 2018 r.

 


W drugim artykule prezentujemy budowę autostrady A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy. Całość powstającej autostrady A1 między Tuszynem (woj. łódzkie) a Pyrzowicami (woj. śląskie) została podzielona na dziewięć odcinków realizacyjnych. Postępowania na wybór wykonawców czterech odcinków betonowej autostrady A1 między Częstochową i Pyrzowicami o łącznej długości 56,9 km prowadzono od marca 2014 r. Odcinki F–I od Częstochowy do Pyrzowic powstają od 2015 r. Planowane oddanie do ruchu wszystkich czterech odcinków autostrady A1 to połowa 2019 r.

 

Budowę dróg betonowych w Polsce opisuje koncern PORR, który został utworzony w 1869 r. w Austrii. Grupa, licząca obecnie ponad 16 tys. pracowników, jest jednym z wiodących przedsiębiorstw budowlanych w Europie. W artykule przedstawiono proces technologiczny wykonania nawierzchni betonowej na przykładzie kończącej się właśnie realizacji przebudowy DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Poręba – Ostrów Mazowiecka. Ten odcinek drogi ekspresowej ma ponad 16 km długości.

Metody wzmacniania podłoża gruntowego są stale rozwijane. Ponadto poprawia się jakość robót i możliwości ich kontroli, co umożliwia zwiększanie zakresu ich stosowania. Wybór konkretnego rozwiązania zawsze muszą jednak poprzedzać wyczerpujące, dostosowane do konkretnych potrzeb badania gruntu. A ponieważ do wzmacniania podłoża używane są specyficzne metody i procesy, to ich programowanie, projektowanie oraz prowadzenie i kontrolowanie wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia – zagadnienie stabilizacji podłoża gruntowego jest w bieżącym numerze czasopisma tematem specjalnym.

 

18 i 19 kwietnia 2018 r. w Cedzynie koło Kielc odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe No-Dig Poland 2018. Podczas gali już po raz ósmy wręczono nagrody Expert firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych. Obszerną relację znajdą Państwo w środku numeru.

Zachęcam do zapoznania się z całym czasopismem i życzę udanego – spokojnego urlopu!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny

 


Wielomiliardowe inwestycje ożywią rynek budowlany w największych polskich miastach (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
Analiza 1000 największych planowanych inwestycji wskazuje, że pod względem ich łącznej wartości miastami wyraźnie wyróżniającymi się są Gdańsk, Szczecin, Warszawa i Kraków. W aglomeracjach tych zaplanowanych jest po kilka megainwestycji, o wartości przekraczającej 1 mld zł.

Targi WOD-KAN z nowymi wydarzeniami (PDF)
Autor: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
[bez logowania]
Ponad 300 wystawców z Polski i wielu krajów Europy spotkało się w nowoczesnym obiekcie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, aby przez trzy czerwcowe dni prezentować swoją ofertę, nawiązywać kontakty z nowymi oraz spotkać się z dotychczasowymi kontrahentami.

NO-DIG POLAND 2018. Dlaczego bezwykopowo? (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule z pewnością nie stanowiła trudności dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018, odbywającej się w cyklu dwuletnim od 2005 r. Tegoroczne spotkanie, które miało miejsce 18 i 19 kwietnia 2018 r. w Kielcach Cedzynie, było bowiem kolejną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat najnowszych osiągnięć i możliwości technologii bezwykopowych, których wachlarz powiększa się z roku na rok.

Targi AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD oraz ROTRA 2018 (PDF)
Autor: Targi Kielce S.A.
[bez logowania]
Ponad 10 tysięcy zwiedzających, 418 firm zajmujących 30 tys. m2 powierzchni wystawienniczej oraz 10 konferencji dotyczących budownictwa drogowego – tak w skrócie można opisać trwające od 8 do 10 maja 2018 r. w Kielcach targi AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD oraz ROTRA.

Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych (PDF)
Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
[bez logowania]
Podczas targów AUTOSTRADA-POLSKA, tradycyjnie odbywających się w maju w Kielcach, Instytut Badawczy Dróg i Mostów przygotował dwudniową konferencję naukową Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych (8–9 maja 2018 r.). Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk objął wydarzenie patronatem honorowym, a uroczystego otwarcia dokonali podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz wraz z dyrektorem Instytutu prof. Leszkiem Rafalskim.

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów 2018 (PDF)
Autor: Iwona Jankowiak, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej
[bez logowania]
12 i 13 czerwca 2018 r. w Rosnówku koło Poznania odbyło się XXVIII Seminarium Mostowe Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów. Organizatorami seminarium byli, tak jak dotychczas, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Wielkopolski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Suchy wykop budowlany, czyli jak skutecznie odciąć dopływ wody do wykopu (PDF)
Autor: Andrzej Welka, Jerzy Świniański, Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W artykule przedstawiono schematy rozwiązań obudów wykopów budowlanych wykonywanych poniżej zwierciadła wód gruntowych. Skoncentrowano się na obudowie ze ścian szczelinowych z zastosowaniem poziomego, grawitacyjnego ekranu Soilcrete® (jet grouting) oraz podano zalecenia wynikające z doświadczeń Keller Polska z pomyślnej realizacji kilkudziesięciu projektów.

STRABAG nagrodzony w konkursie Dzieło Mostowe Roku 2017 (PDF)
Autor: STRABAG Sp. z o.o.
[bez logowania]
12 czerwca 2018 r. Strabag odebrał nagrodę Dzieło Mostowe Roku 2017, przyznaną przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrodzone obiekty inżynieryjne zlokalizowane są w ciągu linii kolejowej nr 9 relacji Warszawa – Gdańsk (obiekt TK1) oraz linii kolejowych nr 502 Warszawa Praga – Warszawa Wschodnia i nr 545 Warszawa Praga – Warszawa Olszynka Grochowska (obiekt TK2), zrealizowane w ramach budowy Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie (odcinek od Dworca Wschodniego do ul. Zabranieckiej).

Odcinek S7 Koszwały – Elbląg na ukończeniu (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odcinek Koszwały (DK7, węzeł Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo), zadanie 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański oraz Zadanie 2. Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo to jedno ze strategicznych przedsięwzięć dla województwa pomorskiego. Pierwsze samochody pojadą nową trasą w październiku 2018 r.

Budowa magistrali wodociągowej DN 150–600 z żeliwa sferoidalnego przy budowie drogi ekspresowej S7 (PDF)
Autor: Krzysztof Drzyzga, zastępca dyrektora ds. rozwoju rynku Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
Droga ekspresowa S7 łączy aglomeracje gdańską, warszawską, kielecką i krakowską. Całkowita długość projektowanej trasy wynosi ponad 700 km, co czyni ją najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce.

Rzeszów stolicą innowacji (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Jak wynika z definicji, miasto innowacyjne jest nastawione na postęp, naukę, wiedzę oraz indywidualną przedsiębiorczość. Hasło promujące Rzeszów jako polską stolicę innowacji zobowiązuje więc do nieustannych zmian, przecierania nowych szlaków i szukania najlepszych, często nowatorskich rozwiązań w każdym obszarze. Rzeszów ze swoją technologią i infrastrukturą, ofertą w zakresie edukacji i orientacją na obywateli staje się zatem synonimem nowoczesności.

Drogi betonowe – niezmiennie dobre (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Wśród ponad 400 wystawców z 17 krajów świata uczestniczących w XXIV Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach (8–10 maja 2018 r.) było Stowarzyszenie Producentów Cementu (stoisko 44 w hali E). Drugiego dnia targów Stowarzyszenie zorganizowało seminarium Drogi betonowe – niezmiennie dobre.

Rynek betonu mocno na plusie (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
[bez logowania]
Analizy ekonomiczne wskazują, że wzrost gospodarczy Polski w 2018 r. może przekroczyć 4%. Jednym z jego filarów jest budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne. Jednocześnie nadal utrzymuje się trend wzrostowy na rynku materiałów budowlanych, w tym betonu towarowego. Dynamiczny rozwój branży stawia nowe wyzwania przed producentami. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) od wielu lat wspiera sektor, organizując m.in. kampanię znaku jakości SPBT Dobry Beton. Znak przeszedł ewolucję i od kolejnej edycji będzie promował nie tylko jakość, ale także bhp i ochronę środowiska.

Budowy dróg betonowych realizowane przez PORR (PDF)
Autor: Krzysztof Kozłowski, technolog, PORR SA
[bez logowania]
Koncern PORR został utworzony w 1869 r. w Austrii. Grupa, licząca obecnie ponad 16 tys. pracowników, jest jednym z wiodących przedsiębiorstw budowlanych w Europie. W ciągu 30 lat istnienia na polskim rynku PORR zrealizował wiele inwestycji budowlanych. Firma specjalizuje się w budownictwie drogowym, mostowym, kubaturowym, kolejowym, hydrotechnicznym, inżynieryjnym i energetycznym.

Budowa autostrady A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Całość budowanej autostrady A1 między Tuszynem (woj. łódzkie) a Pyrzowicami (woj. śląskie) została podzielona na dziewięć odcinków realizacyjnych, których nazwy odpowiadają kolejnym literom alfabetu. Postępowania na wybór wykonawców czterech odcinków betonowej autostrady A1 między Częstochową i Pyrzowicami o łącznej długości 56,9 km prowadzono od marca 2014 r. Odcinki F–I od Częstochowy do Pyrzowic powstają od 2015 r. Planowane oddanie do ruchu wszystkich 4 odcinków autostrady A1 to połowa 2019 r.

XV Zlot Plejad (PDF)
Autor: Marian Kownacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wszyscy chcący wziąć udział w tegorocznym Zlocie Plejad z niecierpliwością czekali na 1 kwietnia, kiedy to zgodnie z tradycją, na stronie wydarzenia ogłaszane jest miejsce zlotu oraz pojawia się formularz rejestracyjny. Chętnych jest tak wielu, że wyścig – na początku z czasem – rozpoczyna się już w momencie zapisów. Tym razem kierowcy samochodów marki Subaru sprawdzali swoje umiejętności za kółkiem na terenie Górnego Śląska.

Metody wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Metody wzmacniania podłoża gruntowego są stale rozwijane. Ponadto poprawia się jakość robót i możliwości ich kontroli, co umożliwia zwiększanie zakresu ich stosowania. Wybór konkretnego rozwiązania zawsze muszą jednak poprzedzać wyczerpujące, dostosowane do konkretnych potrzeb badania gruntu. A ponieważ do wzmacniania podłoża używane są specyficzne metody i procesy, to ich programowanie, projektowanie oraz prowadzenie i kontrolowanie wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Stabilizacja podłoża gruntowego – geosyntetyki (PDF)
Autor: mgr inż. Mariusz Peroński, ViaCon Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wieloletnie doświadczenia w realizacji inwestycji drogowych umożliwiają stosowanie różnorodnych metod stabilizacji podłoża gruntowego. Technologie należy dobierać starannie, biorąc pod uwagę istniejące lokalne warunki gruntowo-wodne oraz aspekt ekonomiczny i użytkowy.

Czy dobre może być jeszcze lepsze? (PDF)
Autor: Lhoist Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Rodzina produktów Proviacal® właśnie powiększyła się o nowe spoiwa. Hydrauliczne wapienne spoiwa mieszane to absolutna nowość na polskim rynku uzdatniania i stabilizacji gruntów!

Odpowiadamy na potrzeby hydrotechniczne Trójmiasta – druga edycja spotkania Razem dla Hydrotechniki (PDF)
Autor: Karolina Bukała, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Po sukcesie spotkania w Szczecinie, kolejnym punktem na mapie hydrotechnicznego Road Show grupy Soletanche-Freyssinet stało się Trójmiasto. Analitycy przewidują, że w 2030 r. liczba ładunków trafiających do portów w Polsce może zwiększyć się nawet trzykrotnie. To wymaga wielu inwestycji i modernizacji zarówno w zakresie hydrotechnicznym, jak i całej infrastruktury okołoportowej.

Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego (PDF)
Autor: Anna Pietraszek
[bez logowania]
9–11 maja 2018 r. w Kielcach Cedzynie odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego, zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce.

Problematyka projektowania kotew kap chodnikowych na obiektach mostowych w Polsce (PDF)
Autor: mgr inż. Wojciech Janowicz, mgr inż. Mateusz Stefańczyk, Optem
[bez logowania]
Problematyka kotwienia kap chodnikowych jest bardzo istotna przede wszystkim z uwagi na zamocowanie do nich barier ochronnych, które stanowią kluczowy pod względem bezpieczeństwa element wyposażenia obiektów mostowych. Pojawienie się barier ochronnych nowego typu oraz wprowadzenie nowych przepisów i norm w 2010 r. spowodowały konieczność odpowiedniego projektowania elementów podtrzymujących bariery.

Innowacyjny system EGP firmy Aprofi – polska innowacja godna uwagi (PDF)
Autor: mgr inż. Aleksander Siry, Aprofi
[bez logowania]
Firma Aprofi z Dębicy działa na rynku geotechnicznym od 2005 r. Od początku swojej działalności stawia na innowacje. Każde zlecenie, które otrzymywała i realizowała, było analizowane w kontekście możliwości innowacyjnego rozwiązania. W trakcie wykonywanych robót narodził się pomysł, którego celem miało być zwiększenie nośności pali oraz ograniczenie ryzyka związanego z niewłaściwym wykonawstwem pali.

Polsko-Nordyckie Forum Drogowe 2018 (PDF)
Autor: Tomasz Orłowski, Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
W nowej formule spotkania drogowców z Polski, Skandynawii i krajów nadbałtyckich odbyło się 4–6 czerwca 2018 r. w Sopocie III Pomorskie Forum Drogowe, od tego roku noszące dodatkową nazwę Polsko-Nordyckiego Forum Drogowego.

XLI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
XLI Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii w 2018 r. odbyła się w dniach 11–15 marca w Nosalowym Dworze w Zakopanem. W górskiej scenerii podczas sześciu sesji tematycznych wygłoszono ponad 35 referatów oraz pięć wykładów poświęconych tematyce związanej z geotechniką, górnictwem i budownictwem podziemnym.

Łachta Centr najwyższym budynkiem w Europie (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Na szczycie Łachta Centr, najwyższego budynku w Europie, mieszczącego się w Sankt Petersburgu w Rosji, zamontowano iglicę. Budynek osiągnął wysokość 462 m. Budowa trwała ponad dwa i pół roku.

Hammer Blade - Twardziel wśród smartfonów (PDF)
Autor: Marian Kownacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Hammer Blade to kolejna propozycja telefonu firmy mPTech z serii Hammer. Ten pancerny smartfon jest naszpikowany licznymi rozwiązaniami technologicznymi i funkcjami. Jak obiecuje producent, Hammer Blade charakteryzuje się nie tylko ponadprzeciętną wytrzymałością, ale też szybkim działaniem, dzięki czemu świetnie nadaje się do wielozadaniowej, zaawansowanej pracy. Jak sprawdza się smartfon stworzony z myślą o tych użytkownikach, którzy „żyją bardziej”? Przetestowaliśmy w praktyce.

XXIII Europejska Wyprawa Mostowa Białoruś, Litwa, obwód kaliningradzki 2017, cz. 5 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m., mgr Izabela Krych, dr inż. Andrzej Krych
[bez logowania]
Osobliwości przyrodnicze Mierzei Kurońskiej, słynne królewskie mosty w Kaliningradzie – to tylko niektóre z obiektów oglądanych w ostatnich dniach XXIII Europejskiej Wyprawy Mostowej.

Rexton W niejednego pozytywnie zaskoczy (PDF)
Autor: Marian Kownacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rexton jest obecny w Polsce od 2004 r., kiedy pojawiła się w naszym kraju marka SsangYong. Flagowy model SUV-a koreańskiego koncernu to solidna terenówka, oparta na ramie Quad-Frame. Jeśli dodać do tego mocny silnik, dysponujący aż 400 Nm momentu obrotowego, i siedmiobiegową skrzynię biegów, mamy do dyspozycji ekonomiczną jednostkę, która daje się pewnie prowadzić w każdym terenie.


Reklamy
Keramo Wodociągi Miasta Krakowa SG Pam Geobrugg Soletanche Keller Ecol Unicon Porr
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję