Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wydarzenia
Wstecz


Dwujezdniowa droga S7 Napierki – Płońsk
17 sierpnia GDDKiA udostępniła do ruchu ostatnie 9 km drugiej jezdni drogi S7 Pieńki – Płońsk, od węzła Dłużniewo do Płońska. Od teraz kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie od granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do Płońska. [...]

125 lat Grupy Brugg
VIII Kongres Wodociągowców Polskich 2022-09-08
[...]


BIM Academy i automatyzacja procesów projektowych w Jacobs
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Pawłem Puchem, menedżerem zespołu ds. BIM i automatyzacji procesów projektowych w krakowskim oddziale Jacobs.[...]


Realizacja 270 inwestycji kolejowych o wartości 125 mld zł
Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis Budownictwo kolejowe w Polsce 2022–2027, szacunkowa wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych wynosi 125 mld zł, z czego 37 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 88 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o dużym długoterminowym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.[...]


Szansa na nową wizytówkę miasta – Krakowska Kamienica pod Wawelem
Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowej kamienicy przy ulicy Powiśle 10 w Krakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Wawelskiego to bardzo odpowiedzialne zadanie, które jednocześnie jest unikalną szansą na wprowadzenie nowej jakości waterfrontu nadwiślańskiego w centrum dawnej stolicy Polski.[...]X Konferencja Dni Betonu

Rekordowa liczba 1060 uczestników wzięła udział w jubileuszowej X Konferencji Dni Betonu, która od 8 do 10 października 2018 r. odbywała się w Wiśle. Drugie tyle widzów śledziło obrady konferencji przez Internet, gdyż po raz pierwszy były one transmitowane na żywo.
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów CementuDni Betonu 2018, fot. SPC„Przyjechaliśmy na konferencję, aby posłuchać referatów dotyczących nowości związanych z technologią betonu. Na pewno mamy w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Jedynym sposobem, by iść do przodu, jest śledzenie na bieżąco, co się dzieje, i ta konferencja na to pozwala” – mówił Grzegorz Stefanowicz, kierownik działu technologii betonu firmy Kruszbet.

Konferencja Dni Betonu to największe w Polsce spotkanie osób związanych nie tylko z produkcją i technologią betonu, ale przede wszystkim z szeroko rozumianym budownictwem. Jest organizowana co dwa lata przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.
 
 
Ubiegłoroczna jubileuszowa 10. edycja odbyła się pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. Patronowały jej także dwie sekcje Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk: Sekcja Konstrukcji Betonowych oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych.

„Liczba uczestników konferencji Dni Betonu rośnie z edycji na edycję. Zaczynaliśmy w 2000 r. od 200 osób. Są na liście uczestników powtarzające się od początku nazwiska i jesteśmy z tego dumni. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z tego, że przyjeżdżają tu młode osoby, które będą decydować o przemyśle betonowym czy cementowym w przyszłości” – mówił prof. Jan Deja, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Betonu, i poinformował, że na liście tegorocznych uczestników jest 1060 nazwisk. „Tyle osób przewinie się przez hotel Gołębiewski w ciągu trzech konferencyjnych dni” – dodał.

Konferencja Dni Betonu od pierwszych edycji miała bardzo nowatorską formułę. Nowością 10. edycji była transmisja na żywo przez Internet z sali konferencyjnej. Prezentacje referatów i debaty oglądało każdego dnia ponad 500 internautów. Niektórzy domagali się rejestracji obrad, a nawet powtórek. „Live streaming w godzinach pracy etatowej rodzi konflikty z pracodawcą niezwiązanym z branżą betoniarską. Wspaniałym udogodnieniem dla pasjonatów technologii betonowej byłyby powtórki w godzinach nocnych” – apelował na Facebooku użytkownik Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej.

Materiał, technologia, konstrukcja

Podczas konferencji wygłoszono 55 referatów, a 83 zostały opublikowane w dwutomowym wydawnictwie Monografie technologii betonu. X Konferencja Dni Betonu, Wisła, 8–10 października 2018. Sesję otwarcia rozpoczął prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej referatem Mosty betonowe – stan obecny i kierunki rozwoju.

„Materiał, technologia, konstrukcja to trzy dziedziny, w których poszukujemy rozwiązań, aby nasze mosty były coraz lepsze – mówił prof. Tomasz Siwowski i przedstawił nowoczesne obiekty z betonu UHPC i betonu geopolimerowego. – Beton TRC (textile reinforced concrete) umożliwia kreowanie elementów betonowych o bardzo małej grubości. Dzięki temu można tworzyć mosty lekkie i długie, jak np. obiekt w Albstadt w Niemczech”. Według profesora Siwowskiego, z betonu udaje się dzisiaj budować szybko, dobrze i trwale.

Prof. Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej omówiła światowe tendencje w budowie tuneli. Przedstawiła m.in. najdłuższy obecnie tunel samochodowy na świecie pod przełęczą św. Gotharda w Alpach o długości 57 km oraz budowany najdłuższy tunel kolejowy pod przełęczą Brenner o długości 64 km.

Sebastian Spaum z Austriackiego Stowarzyszenia Producentów Cementu wygłosił referat Budynki betonowe – zrównoważone rozwiązania dla ogrzewania, chłodzenia, i gromadzenia energii. Z kolei prof. Lech Czarnecki podsumował dotychczasowe konferencje w referacie 10 edycji Dni Betonu w XXI w.

Wieści od producentów


Druga część sesji otwarcia rozpoczęła się od analizy aktualnej sytuacji gospodarczej, którą przeprowadził prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawił raport Rynek materiałów budowlanych w Polsce. Potem przyszedł czas na wystąpienia producentów materiałów budowlanych.

„Jako branża wspieramy rozwój gospodarczy w Polsce. Mamy 14 zakładów cementowych zlokalizowanych na terenie ośmiu województw. Branża tworzy bezpośrednio 4 tys. miejsc pracy, a pośrednio 25 tys. Z każdego euro zainwestowanego w sektor cementowy uzyskujemy 2,8 € w innych gałęziach gospodarki” – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, przedstawiając także problemy i zagrożenia dla przemysłu cementowego w Polsce. – Szeroko rozumiana polityka klimatyczna powoduje konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2. Ich koszt przełoży się finalnie na ceny cementu. Kolejnym elementem jest wzrost o ok. 30% w 2019 r. kosztów zakupu energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego skompensować. To będzie problem dla całego budownictwa, gdyż te koszty będziemy musieli przerzucić na odbiorców. Borykamy się także z brakiem kierowców na rynku i związanymi z tym problemami logistycznymi. Życzylibyśmy sobie również stabilniejszego systemu prawnego”.

Dr Maciej Gruszczyński w imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego poinformował, że roczna produkcja sięgająca 20 mln m3 stawia producentów betonu towarowego w Polsce w czołówce Europy. „Mamy ok. tysiąca instalacji do produkcji mieszanek betonowych, które są równomiernie rozmieszczone w kraju. Obsługuje je ok. 3 tys. betonomieszarek. Przy wykorzystaniu tego potencjału w 2017 r. dostarczyliśmy na place budów 22,6 mln m3 betonu, czyli prawie tyle, ile w rekordowym 2011 r., kiedy trwała gorączka budowlana przed mistrzostwami Euro. Po dwóch pierwszych kwartałach 2018 r. szacujemy, że ten rok zamknie się rekordową produkcją 24,5 mln m3 betonu” – mówił dr Maciej Gruszczyński. – Patrzymy w przyszłość z optymizmem, ale widzimy także zagrożenia, m.in. brak kierowców i wykonawców na placach budów, kłopoty związane z przepływami finansowymi w sektorze firm budowlanych oraz coraz wyższe ceny surowców”.

Tadeusz Wasąg, prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej, zaprosił uczestników konferencji na sesję poświęconą domieszkom do betonu oraz na pokazy technologiczne. „W Polsce zużywamy rocznie ok. 86 tys. t domieszek do betonu, co jest kompatybilne z poziomem krajowego zużycia cementu – mówił Tadeusz Wasąg. – O ile w 2012 r. sprzedaż wyniosła ok. 75 tys. t domieszek, a w 2017 r. ponad 86 tys. t, to szacujemy, że w 2018 r. przekroczymy 95 tys. t. Za wzrost odpowiadają głównie domieszki polikarboksylanowe. W 2012 r. udział tych produktów sięgał 15%, a obecnie zbliżamy się do 30%”.

Ryszard Zając, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Betonów, mówił o rynku prefabrykacji i betonu komórkowego. „Udział betonu komórkowego w ścianach w Polsce sięga 39–42%. Na tym rynku konkurujemy z producentami wyrobów ceramicznych, silikatów i pozostałych materiałów ściennych. W 2015 r. produkcja wynosiła ok. 4,5 mln m3, a w 2018 r. szacujemy ją na poziomie 5,3–5,4 mln m3. Pod względem wielkości produkcji jesteśmy największym rynkiem w Europie, gdzie łączna produkcja sięga 16 mln m3. Dla porównania, w Chinach produkuje się 150 mln m3, czyli 10 razy więcej niż w Europie” – mówił Ryszard Zając. Jego zdaniem, zużycie cementu do prefabrykacji betonowej wyniesie w 2018 r. 1,3–1,4 mln t. „Nasi producenci prefabrykacji mogą spełnić wysokie wymagania stawiane przez architektów, projektantów i deweloperów i z powodzeniem konkurować na rynkach europejskich. Mają większe uznanie za granicą niż w Polsce, gdzie udział prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym sięga 3–4%” – dodał prezes Zając.

Debaty, nagrody, medale


Konferencja oprócz bogatego pakietu wiedzy z zakresu budownictwa i technologii betonu jest także forum, na którym można dyskutować m.in. o obecnych problemach budownictwa czy szansach jego rozwoju w przyszłości. Temu tematowi poświęcona była pierwsza debata Budownictwo w polskiej gospodarce, w której wzięli udział: Tomasz Pałasiński (GDDKiA Oddział w Krakowie), Adrian Furgalski (TOR), Bohdan Wyżnikiewicz (IPiAG) i Dariusz Blocher (Budimex SA). Dyskusję prowadził red. Patrycjusz Wyżga z TVN24.

W drugiej debacie Prefabrykacja betonowa w budownictwie mieszkaniowym uczestniczyli: Jacek Bielecki (BGK Nieruchomości), Bolesław Stelmach (Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki), Robert Geryło (Instytut Techniki Budowlanej), Przemysław Borek (Pekabex), Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich). Spotkanie prowadził Marek Wielgo.

Podczas uroczystej kolacji na zakończenie drugiego dnia konferencji wręczono nagrody konferencji Dni Betonu, tzw. betonowe Oskary. Przyznawane są za szczególny wkład w rozwój technologii betonu. Tym razem otrzymali je:
- dr hab. inż. Maria Kaszyńska, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, autorka artykułów i referatów z zakresu technologii betonu, betonów samozagęszczalnych, betonów nowej generacji i betonów lekkich;
- prof. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi badania naukowe w zakresie rozbudowy, modernizacji i odnowy infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych;
- Andrzej Tekiel, od 1976 r. związany z przemysłem cementowym, prezes Cementowni Małogoszcz, a potem Lafarge Cement i Lafarge Polska, współzałożyciel i wielokrotny przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu;
- Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, organizacja zrzeszająca producentów domieszek do betonu, utworzona w 2012 r.;
- Biuro Projektów Lewicki Łatak, założone przez architektów Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka w 1995 r., wykonawca wielu projektów z zastosowaniem betonu architektonicznego, laureat nagrody głównej w konkursie Polski cement w architekturze w 2015 r.

Z okazji 10. edycji konferencji wręczono także medale Dni Betonu. Otrzymały je 22 osoby. „Reprezentują one Radę Programową SPC, są partnerami lub sponsorami naszej konferencji. Dla nas ludzie są najważniejsi. Zarząd Stowarzyszenia Producentów Cementu i Komitet Organizacyjny konferencji uznały, że wręczając ten medal, podziękujemy im za wkład w rozwój konferencji Dni Betonu” – mówił prof. Jan Deja.

Medale otrzymali: Israel Barbossa, Jacek Błoński, Mirosław Hrapkowicz, Robert Czołgosz, Michał Elert, Przemysław Gemel, Krzysztof Kaczan, Zdzisław Kohutek, Cristian Melardi, Janusz Miłuch, Krzysztof Pogan, Tomasz Rudnicki, Kazimierz Rupiński, Józef Siwiec, Małgorzata Skalska, Mieczysław Soboń, Krzysztof Starzyk, Arnold Tomala, Tadeusz Wasąg, Jerzy Wrona, Michał Wrzosek i Łukasz Żyła.

Finał konkurs Power Concrete 2018


Konkurs Power Concrete 2018 był jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji Dni Betonu. Organizowany jest od 2010 r. przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu technologii cementu i betonu. To także podkreślenie roli technologa w procesie produkcji betonu, który może modyfikować właściwości tego materiału budowlanego.

Tegoroczne zadanie finałowe polegało na wyprodukowaniu betonu o jak największej wytrzymałości na ściskanie z określonej ilości cementu, dostarczonej przez organizatorów konkursu. 10 września w Krakowie finaliści przygotowali na oczach jurorów trzy betonowe kostki, które były zgniatane podczas drugiej części finału, rozegranej 8 października na oczach uczestników konferencji Dni Betonu w Wiśle. Zwycięzców Power Concrete 2018 poznaliśmy podczas kolacji. Pierwsze miejsce zdobył zespół technologów Grupy Ożarów w składzie: Artur Paszkowski, Krzysztof Pytel, Kamila Mrozowska, Maciej Nowak i Tomasz Kordecki.

Kolejna konferencja Dni Betonu odbędzie się  12–14 października 2020 r.

Zdjęcie: Stowarzyszenie Producentów Cementu

Reklamy
Keller GEO-Instruments Soletanche SG Pam Wodociągi Miasta Krakowa Geobrugg Porr
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję