Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wydarzenia
Wstecz


Droga S1 Mysłowice – Bielsko-Biała w realizacji
Katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Budimex na realizację 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bieruń. Kierowcy pojadą tym odcinkiem S1 w IV kwartale 2025 r. [...]

125 lat Grupy Brugg
Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB 2022-09-11
[...]


NO-DIG POLAND już we wrześniu
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, byłym prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, cenionym w Polsce i na świecie specjalistą w zakresie. [...]


Wojna w Ukrainie zagrożeniem dla rentowności polskiego budownictwa
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2022–2029, po dobrym początku 2022 r. perspektywy dla budownictwa na dalszą część roku rysują się mniej optymistycznie. Do oczekiwanego spowolnienia w sposób pośredni przyczyni się wojna w Ukrainie, która potęguje już wcześniej obserwowane na rynku problemy, takie jak rosnące ceny surowców, materiałów i nośników energii czy niedobór pracowników.[...]


Konsorcjum firm STRABAG i Budimex oddało do użytku odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi
25 czerwca 2022 r. konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. oddało do użytku 12-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S14, od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki, stanowiącej południowy fragment zachodniej obwodnicy Łodzi.[...]X edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

20 lutego 2019 r. w hotelu The Westin w Warszawie z inicjatywy Executive Club odbyła się jubileuszowa X edycja wyjątkowej konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji. Zwieńczeniem całodniowej konferencji była wieczorna gala wręczenia Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, którymi uhonorowano wyróżniające się podmioty w branży.
Autor: Executive Club Sp. z o.o.              Zdjęcie: Executive Club
Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać czterech paneli dyskusyjnych oraz dwóch wystąpień gości specjalnych.

Nowe technologie oraz modernizacja infrastruktury kolejowej


Pierwsza z dyskusji dotyczyła nowych technologii oraz modernizacji infrastruktury kolejowej. Moderatorem panelu był dr inż. Andrzej Massel, zastępca dyrektora ds. studiów i projektów badawczych Instytutu Kolejnictwa, który zaprosił do dyskusji: Jakuba Adamskiego, eksperta w zespole transportu i infrastruktury w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY; Aleksandrę Auleytner, partnera Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; Arnolda Brescha, członka zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA; Roberta Dębeckiego, dyrektora Biura Gwarancji KUKE SA; Jarosława Oniszczuka, członka zarządu PKP Intercity SA; Bartosza Tokarskiego, menedżera ds. obsługi klientów strategicznych EIB SA, oraz Kamila Wilde, wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Rozmówcy podkreślali m.in. wagę programu modernizacji infrastruktury kolejowej do 2023 r., szacowanego na niespełna 50 mld zł. Dzięki niemu już teraz zwiększył się tabor w PKP Intercity, sukcesywnie odnawiane są stacje kolejowe, a sam przewoźnik w 2018 r. przewiózł ponad 46 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 80% względem poprzedniego roku. Kolejnym tematem był rozwój infrastruktury kolejowej na trasach pociągów towarowych obsługujących porty w Gdyni, Gdańsku oraz Świnoujściu. Istotnymi tematami poruszonymi jeszcze w tym bloku tematycznym było cyberbezpieczeństwo i wykorzystywanie ogromnej liczby danych, a także kwestie ubezpieczania zaplanowanych inwestycji.

Następnie przyszedł czas na wystąpienie gościa specjalnego – Geoffa Haleya, Global Executive Chairmana w IPFA. Prelegent przedstawił i opisał kraje, które można nazwać wzorowymi, jeśli chodzi o realizację kontraktów budowlanych od etapu ich negocjacji po realizację. Można wśród nich wymienić Kanadę, Australię, USA i Wielką Brytanię. Jako kluczowe elementy modelowej współpracy mówca wymienił m.in. ograniczoną biurokrację, dobrze oszacowane kontrakty i brak możliwości ich znacznego negocjowania, a także rozwiniętą współpracę pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi. Jako zagrożenie dla projektów budowlanych gość specjalny wskazał sprzeczne interesy politycznych frakcji.

Nowe wyzwania dla infrastruktury drogowej


Drugi panel dyskusyjny skupiał się na nowych wyzwaniach dla infrastruktury drogowej, a moderował go Włodzimierz Szymczak, były prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE). Udział w nim wzięli: Marta Dziewulska, radca prawny, dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria; Grzegorz Kwieciński, dyrektor Biura Ryzyka Ubezpieczeniowego KUKE SA; Łukasz Marcinkiewicz, dyrektor generalny LH Engineering Sp. z o.o.; Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Jerzy Wacławczyk, dyrektor finansowy Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów Strabag Sp. z o.o., oraz Tomasz Żuchowski, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Już na samym początku wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca waloryzacji kontraktów wstecz – czy to w ogóle możliwe i na jakich zasadach ewentualna waloryzacja powinna być przeprowadzana. Łukasz Marcinkiewicz zwrócił uwagę, że sytuację w budownictwie infrastrukturalnym w Polsce cechuje niepewność z minimalną dozą optymizmu. Na niepewność składają się trzy elementy: kwestie finansowe, czyli rentowna realizacja kontraktów, fluktuacje samego rynku infrastrukturalnego, który nie jest stabilny, oraz brak planów strategicznych dla rynku po zakończeniu perspektywy unijnej, czyli po 2023 r. Minimalną dozą optymizmu według panelisty jest fakt, że w Polsce wciąż jest duże zapotrzebowanie w obszarze infrastruktury. Kolejnymi poruszonymi tematami były m.in. sposoby rozliczania kontraktów, kary umowne, stawka minimalna w umowach na zlecenie oraz ubezpieczenie kontraktów budowlanych.

Szanse i zagrożenia w rozwoju polskiej infrastruktury


Trzeci panel dyskusyjny dotyczył szans i zagrożeń w rozwoju polskiej infrastruktury. Moderatorem tego bloku tematycznego był prof. Eugeniusz Koda, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, a do dyskusji zaproszono: Leszka Drogosza, dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy; Patryka Figiela, Head of Projects Practice w firmie Linklaters; Przemysława Janiszewskiego, wiceprezesa zarządu Polimeksu-Mostostalu SA; Pawła Średniawę, wiceprezesa zarządu PBDI SA; Marka Wiśniewskiego, prezesa zarządu ECM Energia SA, Michała Piąstka, dyrektora Pionu Infrastruktury Mota-Engil Central Europe SA, oraz wcześniej występującego Geoffa Haleya. Pierwszym z poruszonych tematów było partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden ze sposobów finansowania inwestycji, alternatywny wobec inwestycji UE. Paneliści zwrócili uwagę na to, że w tym rozwiązaniu kluczowe jest właściwe podzielenie ryzyka pomiędzy partnerów oraz ciągły dialog między nimi. Za bardzo dobry krok i szansę uznano nowe Prawo zamówień publicznych. Jako istotne wyzwania natomiast wskazano rosnący koszt siły roboczej, który rok do roku wzrósł o 20–30% oraz braki w wykwalifikowanej kadrze. Na koniec jako zagrożenie paneliści omówili coraz liczniejsze problemy finansowe firm budowlanych, co może skutkować trudnościami z uzyskaniem ubezpieczeń kontraktów.

Wydarzenie wzbogaciło również wystąpienie wcześniej biorącego udziału w panelu gościa specjalnego, Włodzimierza Szymczaka, który w swojej prezentacji odniósł się do wyzwań, jakie stoją przez branżą budowlaną. Przytoczył 17 strategicznych celów zrównoważonego rozwoju, z których siedem bezpośrednio dotyczy inżynierów budownictwa. Wśród globalnych wyzwań wymienił dynamiczny wzrost populacji, niepohamowany rozrost miast, zmiany klimatyczne, degradację środowiska naturalnego, nadmierną eksploatację zasobów naturalnych czy też digitalizację.

Innowacje w budownictwie


Ostatni panel poświęcony był innowacjom w budownictwie, a moderował go Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, który we wprowadzeniu przytoczył raport dotyczący branży budownictwa, z którego wynika, że jest to najmniej zdigitalizowany sektor gospodarki. Innowacjami, dzięki którym budownictwo ma szansę się rozwinąć, są rozszerzona rzeczywistość i oprogramowanie dla budownictwa oraz systemy zarządzania danymi. Istotną kwestią, która będzie miała wpływ na zwiększenie efektywności i produktywności firm budowanych, jest BIM (building information modeling), gdyż stanowi podłoże do dalszej digitalizacji realizowanych projektów budowlanych. Prelegenci, wśród których byli: Andrzej Maciej Czapczuk, wiceprezes zarządu oraz dyrektor generalny F.B.I. Tasbud SA; Michał Kanabrodzki, prezes zarządu Profenu Sp. z o.o.; Dariusz Kostaniak, członek zarządu ds. inwestycji Metra Warszawskiego Sp. z o.o.; Albert Krupiński, dyrektor Biura Digitalizacji Strabag Sp. z o.o., oraz Artur Met, dyrektor pionu APA Innovative w APA Group, przekonywali, że innowacyjność w branży nie powinna się sprowadzać wyłącznie do BIM-u, ale obejmować digitalizację wszystkich łańcuchów procesowych zarówno na etapie pozyskiwania lub przygotowywania oferty, jak i na etapie już samych prac. W szczególności wdrażanie digitalizacji najbardziej opłaca się w obszarach, gdzie popełnia się najwięcej błędów. Eksperci wspólnie wyróżnili kluczowe kierunki wdrażania innowacji, które będą miały wpływ na rynek budowlany i inwestycji nieruchomościowych, a wśród nich jest zastosowanie sztucznej inteligencji, dronów oraz robotyzacja.

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa


Po dyskusjach obfitujących w interesującą wymianę zdań i ogromną ilość merytorycznej wiedzy przyszedł czas na kulminacyjny punkt dnia. Była nim wieczorna gala rozdania Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, czyli statuetek, jakimi nagradzane są przedsiębiorstwa i osoby, które swoimi niekonwencjonalnymi i innowacyjnymi działaniami wyróżniają się na tle branży. W tym roku wręczono aż 16 statuetek w ośmiu kategoriach.

- Realizacja Roku – Budownictwo kubaturowe: laureat: Hochtief Polska Sp. z o.o. – Centrum Praskie Koneser, Warszawa, wyróżnienie: Warbud SA – hotel Europejski, Warszawa
- Realizacja Roku – Infrastruktura drogowa: laureat: Metrostav SA – most na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, wyróżnienie: Eurovia Polska SA – droga ekspresowa S3 na odcinku Legnica – Bolków
- Realizacja Roku – Infrastruktura kolejowa: konsorcjum firm Budimex SA, Strabag Sp. z o.o. i ZUE SA – modernizacja linii kolejowej nr 20 w Warszawie (małej linii obwodowej Warszawy)
- Spółka Budowlana Roku: F.B.I. Tasbud SA
- Lider Technologii: Kajima Poland Sp. z o.o.
- Lider Bezpieczeństwa: laureat: Polimex-Mostostal SA, wyróżnienie: Peri Polska Sp. z o.o.
- Lider Zrównoważonego Rozwoju: Lafarge Cement SA
- Doradca Roku: laureat: Jara Drapała & Partners; Wyróżnienie: EIB SA
- Podmiot Finansujący Roku; Laureat: PKO Bank Polski SA, wyróżnienie: KUKE SA
- Osobowość Branży: Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR SA

Zdjęcie: Executive Club Sp. z o.o.

Reklamy
Geobrugg Wodociągi Miasta Krakowa Porr Soletanche GEO-Instruments SG Pam Keller
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję