Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wydarzenia
Wstecz


Droga S1 Mysłowice – Bielsko-Biała w realizacji
Katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Budimex na realizację 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bieruń. Kierowcy pojadą tym odcinkiem S1 w IV kwartale 2025 r. [...]

125 lat Grupy Brugg
Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB 2022-09-11
[...]


NO-DIG POLAND już we wrześniu
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, byłym prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, cenionym w Polsce i na świecie specjalistą w zakresie. [...]


Wojna w Ukrainie zagrożeniem dla rentowności polskiego budownictwa
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2022–2029, po dobrym początku 2022 r. perspektywy dla budownictwa na dalszą część roku rysują się mniej optymistycznie. Do oczekiwanego spowolnienia w sposób pośredni przyczyni się wojna w Ukrainie, która potęguje już wcześniej obserwowane na rynku problemy, takie jak rosnące ceny surowców, materiałów i nośników energii czy niedobór pracowników.[...]


Konsorcjum firm STRABAG i Budimex oddało do użytku odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi
25 czerwca 2022 r. konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. oddało do użytku 12-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S14, od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki, stanowiącej południowy fragment zachodniej obwodnicy Łodzi.[...]Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego 2020

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, organizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Odział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, miała odbyć się – już tradycyjnie – w Cedzynie koło Kielc 11–13 maja 2020 r., ale w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii w tym terminie musiała zostać odwołana. Ze względu na ustalone terminy innych konferencji, szczególnie konferencji naukowej Krynica 2020, która tradycyjnie odbywa się we wrześniu, oraz konferencji Awarie Budowlane, mającej odbyć się w maju 2021 r., podjęto decyzję, że konferencja Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego odbędzie się 26–28 października 2020 r.
Barbara Goszczyńska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury 
Planując nowy termin, mieliśmy nadzieję na stacjonarną lub chociaż hybrydową jej organizację, tradycyjnie w hotelu Echo w Cedzynie. Niestety, w związku z wprowadzonymi od 17 października ograniczeniami dla strefy czerwonej, w której znalazły się Kielce, mogliśmy jedynie podjąć decyzję o jej całkowitym odwołaniu w roku 2020 lub poprowadzeniu zdalnym, na co ostatecznie się zdecydowaliśmy. Konferencja odbyła się w trybie zdalnym na platformie Cisco Webex Meetings, a centrum organizacyjne – wykorzystujące techniczne możliwości Politechniki Świętokrzyskiej – zostało utworzone w auli głównej uczelni.

Konferencja odbyła się pod patronatem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechniki Świętokrzyskiej, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Sponsorami, bez których organizacja konferencji jest prawie niemożliwa, były m.in. firmy Peri Polska, Hilti, Dlubal, Astra, Ergo-Hestia oraz Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa: Małopolska, Mazowiecka, Śląska i Świętokrzyska.

Poziom merytoryczny konferencji zapewniony był przez Komitet Naukowo-Programowy, którego przewodniczącym był po raz 16. prof. Leonard Runkiewicz.

Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności w hierarchii funkcji technicznych w budownictwie. Zakres działalności w budownictwie obejmujący renowacje, wzmocnienia, rozbudowy, zmiany funkcjonalne ciągle się zwiększa. Bezpieczne utrzymanie obiektów istniejących i nowo budowanych, często o bardzo skomplikowanej konstrukcji i z zastosowaniem najnowszych technologii, stawiają przed rzeczoznawcami coraz to poważniejsze i bardziej odpowiedzialne zadania. To przecież rzeczoznawcy powoływani są do opiniowania trudnych problemów technicznych w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu obiektów budowlanych i inżynieryjnych, a także biorą udział w ocenie przyczyn i skutków katastrof i awarii, w tym spowodowanych przez naturę. Ocena obiektów budowlanych i inżynieryjnych wymaga rozwiązywania coraz szerszego zakresu problemów związanych z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych i ich interpretacją, monitoringiem oraz diagnostyką, a także nowymi metodami wzmocnień konstrukcji, co skutkuje koniecznością ciągłego dokształcania się. Podstawowym celem tej konferencji jest więc prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nierzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.

W czasie konferencji przedstawiono 39 referatów przygotowanych na zamówienie przez wybitnych specjalistów z kraju, a także zgłoszonych przez aktywnych zawodowo rzeczoznawców oraz firmy specjalistyczne. Wszystkie referaty były recenzowane przez członków Komitetu Naukowo-Programowego.

Konferencję otworzyli 26 października o godzinie 14 prof. Leonard Runkiewicz oraz prof. Barbara Goszczyńska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Następnie uczestników powitali: Dorota Cabańska, główny inspektor nadzoru budowlanego; Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej; Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Maria Kaszyńska, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej; Wiktor Piwkowski, były przewodniczący ZG PZITB, a także sekretarz generalny PZITB, Sławomir Bęben, przewodniczący PZITB Oddział Kielce. Tradycyjnym akcentem artystycznym otwarcia konferencji był koncert muzyki klasycznej, tym razem był to utwór Storm Antonio Vivaldiego w wykonaniu 10-letniej Ani Wieleńskiej z Kielc.

Referaty zostały wygłoszone w dziewięciu sesjach tematycznych, w tym sześciu sesjach, podczas których przedstawiono referaty zamówione. Były one poświęcone problemom ukierunkowanym na wykonywanie ekspertyz lub opinii technicznych, takich jak oceny:
- właściwości cieplnych i akustycznych obiektów budowlanych,
- stanów technicznych elewacji wentylowanych w budynkach,
- bezpieczeństwa i trwałości lekkich ścian osłonowych,
- przydatności eksploatacyjnej i trwałości pokryć dachowych,
- eksploatowanych obiektów budowlanych poddanych oddziaływaniom dynamicznym,
- wpływu zmienności obciążenia wiatrem na obiekty budowlane,
- wpływu czynników losowych na katastrofy budowlane,
- eksploatowanych zbiorników żelbetowych magazynujących ciecze,
- zapraw w istniejących budynkach i budowlach historycznych,
- zagrożenia budynków zawierających azbest,
- budynków wielkopłytowych posadowionych na Górnym Śląsku,
- bezpieczeństwa murowych konstrukcji łukowych,
a także na przedstawienie:
- problemu awarii obiektów budowlanych w Niemczech,
- roli czynników klimatycznych w projektowaniu geotechnicznym,
- modelowania płyt konstrukcji żelbetowych w analizie konstrukcji istniejących,
- trwałości napraw konstrukcji z betonu,
- systematyki procesów degradacji i uszkodzeń żelbetowych obiektów mostowych,
- problemu jakości i trwałości mostów we Włoszech,
- badania polowego mostów w USA,
- wiarygodności metod nieniszczących stosowanych w diagnostyce obiektów budowlanych,
- roli norm projektowych w rzeczoznawstwie murów zabytkowych.

Trzy sesje dotyczyły rozwiązywania problemów w budownictwie, podczas których przedstawione zostały referaty zgłoszone, obejmujące rozwiązania teoretyczne do zastosowań w praktyce inżynieryjnej, przykłady opinii technicznych oraz wzmocnień konstrukcji, a także omawiające problem wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek krajowy.

Po każdej sesji prowadzona była dyskusja.

Na zakończenie konferencji odbyła się sesja dyskusyjna poświęcona zagadnieniom związanym z działalnością rzeczoznawców. Podniesione zostały problemy różnic między opracowaniem ekspertyzy przez biegłego sądowego i przez rzeczoznawcę, a także odpowiedzialności zawodowej dyscyplinarnej rzeczoznawcy budowlanego.

W konferencji uczestniczyło 181 osób. Duża frekwencja i aktywny udział uczestników we wszystkich sesjach – średnio 88 osób – oddaje znaczenie i potrzebę organizacji tej konferencji mimo zmieniających się uwarunkowań prawnych działalności rzeczoznawcy budowlanego. Mamy nadzieję, że za dwa lata XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego odbędzie się już w trybie tradycyjnym, w hotelu Echo w Cedzynie.

Zdjęcie: Miłosz Pindur
Reklamy
Geobrugg Keller Wodociągi Miasta Krakowa Porr Soletanche GEO-Instruments SG Pam
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję