YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wywiady


Wybrano ofertę na dobudowę pasa na A4 2020-11-25
GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. [...]

Subaru Forester e-Boxer
Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020, 2.12.2020 2020-12-02
[...]


Wszyscy potrzebujemy działania ze spokojem i rozwagą
Rozmowa z Dariuszem Blocherem, prezesem zarządu Budimeksu SA.[...]


Przyszłość transportu to ETA
Według danych zawartych w raporcie „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” przygotowanym wraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej już 73% internautów robi zakupy online, co stanowi wzrost o 11% względem roku ubiegłego. Szybki, determinowany przez pandemię wzrost branży e-commerce stanowi wyzwanie dla operatorów logistycznych.[...]


PERI drukuje dom wielorodzinny w 3D w Niemczech
17 listopada 2020 r. w bawarskim Wallenhausen firma PERI GmbH ponownie drukuje budynek mieszkalny przy użyciu drukarki 3D do betonu.[...]Szalunki systemowe NOE – 25 lat doświadczeń na polskim rynku

Rozmowa z Tadeuszem Wrzosem, prezesem zarządu NOE-PL Sp. z o.o.
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo InżynieryjneTadeusz Wrzos, prezes zarządu NOE-PL
W 2019 r. firma NOE obchodzi 25-lecie działalności w Polsce. Szalunki systemowe tej firmy są dobitnym dowodem na to, że nowe technologie, które niejednokrotnie z mozołem torują sobie drogę na rynek budowlany, z czasem stają się jedynym uzasadnionym ekonomicznie i racjonalnym rozwiązaniem. 
 
W latach 90. XX w. deskowania NOE wchodziły na polski rynek i szybko okazały się rozwiązaniem przełomowym, jeśli chodzi o skrócenie czasu budowy z jednej strony i obniżenie jej kosztów z drugiej. Pierwszym pytaniem, które samo się nasuwa z okazji 25-lecia, są Pańskie wspomnienia tych pierwszych kroków stawianych na rodzimym rynku.

Na początku lat 90. rozpoczął się w Polsce okres zmian polityczno-gospodarczych. W ich ramach również i ja zdecydowałem się na zmianę charakteru pracy. Skończyłem pracę na budowie nowych terminali lotniska w Warszawie, gdzie moja firma wykonywała prace, stosując inne niż NOE deskowania, a na kilku innych budowach w Warszawie zauważyłem, że firmy ze Słowenii w doskonałym tempie realizują konstrukcje betonowe, używając szalunków systemowych NOE.

 
Napisałem do firmy NOE z pytaniem, czy chcieliby, abym w ramach mojej działalności promował ich sprawdzone w Polsce deskowania. I tak zostałem na dwa lata przedstawicielem NOE w Polsce. Nie był to okres rozwoju branży budowlanej w Polsce, ale kilka nowych firm budowlanych, które poznałem podczas budowy lotniska, zdecydowało się na stosowanie do wykonywania konstrukcji żelbetowych deskowań NOE. Po pierwszym roku początkowej dobrej sprzedaży przyszedł rok 1993, w którym nastąpiła całkowita zapaść. Właśnie w takim momencie Dział Eksportu NOE przyjechał do Warszawy na targi budowlane (o pawilonach wystawowych przy ul. Bokserskiej w Warszawie niewiele osób dzisiaj pamięta). Mimo targów sprzedaż nie rosła i wtedy – na początku 1994 r. – zrodziła się myśl, aby produkować szalunki systemowe w Polsce. Została założona spółka z mieszanym kapitałem, gdzie NOE-Schaltechnik miała 51% udziałów, a pozostałe 49% to skromny udział mój i duży dwóch osób prywatnych, właścicieli mojego największego klienta, który z powodzeniem wznosił betonowe konstrukcje, stosując deskowania NOE.

Znalazłem w Polsce producenta dla deskowania NOE SL 2000 – ZREMB Poland Sp. z o.o. z Międzyrzeca Podlaskiego, który miał kłopoty ze zbytem deskowań Acrow. Po czterech miesiącach pojawiły się produkty wykonane przez ZREMB i sprzedawane przez NOE-PL. Intensywnie pracowałem, prezentując te i inne szalunki systemowe NOE na targach w Gdańsku i w Poznaniu. Pojawili się nabywcy tych deskowań; zaczęliśmy też produkować deskowania stropowe pod Poznaniem, które następnie sprzedawaliśmy w Polsce i do Rosji. W 1998 r. przedstawiłem zgromadzeniu wspólników NOE-PL konieczność zbudowania w Polsce magazynów najmu dla deskowań NOE. W 2001 r. ze spółki wystąpili polscy udziałowcy – zostałem tylko ja i NOE-Schaltechnik; kapitał zakładowy został podwyższony do 1 mln zł. Oprócz magazynu w Warszawie powstał w 2002 r. magazyn w Bytomiu, a w 2004 r. magazyn w Gdyni, obecnie przeniesiony do Rumi. Systematyczna praca coraz większej grupy bardzo zaangażowanych pracowników oraz gigantyczny przełom w branży budowlanej, który nastąpił po 2004 r., kiedy Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, zostały przez moich pracowników zauważone i właściwie wykorzystane dla rozwoju firmy NOE-PL.

Przez 25 lat z pewnością zmieniał się też skład osobowy Państwa firmy?


Oczywiście! Zaczynaliśmy w latach 1994–1995 jako dwu-, trzyosobowa firma. Dziś w trzech oddziałach zatrudniamy 25 stałych pracowników – większość z nich pracuje z nami od ponad 10 lat, oraz 12 sezonowych. W tym roku większość pracowników sezonowych zostanie zatrudniona na stałe. Dla większej sprawności w obsłudze, czyszczeniu i naprawach wynajmowanych deskowań NOE wprowadzamy więcej maszyn i urządzeń czyszczących. Wspieramy też pracowników w realizacji ich hobby, sponsorując starty pracowników w rajdach samochodowych lub regularnie organizując rejsy żeglarskie. Lubimy dla integracji i wymiany doświadczeń między pracownikami pracującymi w całej Polsce spędzać część urlopów razem. Pracownicy chętnie odpoczywają na moim prywatnym jachcie żaglowym, do którego czarterujemy, dla wspólnego żeglowania, kilka dodatkowych jachtów.

Proszę powiedzieć kilka słów o samej technologii – jak szalunki systemowe NOE były przez te wszystkie lata udoskonalane i zmieniane?


W trakcie naszej pracy w Polsce deskowania oferowane przez NOE-Schaltechnik ulegały stałej modyfikacji, następował rozwój i nasza rodzima początkowa produkcja za tym rozwojem nie nadążała. Po całym przedsięwzięciu z produkcją w Polsce deskowań pozostała firmie NOE kooperacja z kilkoma dobrymi producentami w zakresie wytwarzania komponentów do deskowań. Tymczasem nasze magazyny systematycznie zwiększały swoje potencjały – aktualnie jesteśmy na etapie wprowadzania dla naszych klientów takich samych, dobrze sprawdzonych na budowach w wielu krajach Europy deskowań stropowych NOE oraz deskowań do wykonywania ścian betonowych.

Zaletą naszych szalunków systemowych jest ich bardzo wysoka trwałość i uniwersalność. W systemach dla ścian zwiększamy potencjał bardzo mocnych deskowań z ogniowo cynkowanej stali – NOEtop z obciążeniem do 88 kN/m2. Deskowanie to powstało w trakcie modernizacji starego systemu NOE TOP-2000 i zostały w nim wprowadzone zmiany, które powodują, że jest ono jednym z najbardziej (jeżeli nie najbardziej) uniwersalnym deskowaniem, pozwalającym na łatwe zastosowanie przy wykonywaniu grubych mostowych ścian oraz ścian wypartych jednostronnie czy z łatwym i tanim systemem ściągów obsługiwanych tylko z jednej strony. Ponadto system wyposażony jest w bardzo sprawne elementy bhp, zwiększające bezpieczeństwo pracy.

Popularnym produktem są też lekkie deskowania aluminiowe NOE, które sprawdzają się zwłaszcza na tych budowach, które nie są lub nie mogą być zaopatrzone w żurawie budowlane – NOEalu L z obciążeniem do 60 kN/m2. Możemy również dzięki temu obsługiwać firmy, które wykonują prace we wnętrzach istniejących budynków. W zakresie deskowań stropowych stosujemy zasadę wypożyczania tylko atestowanych elementów drewnianych i atestowanych cynkowanych ogniowo podpór klasy CD. Planujemy wraz z NOE-Schaltechnik wprowadzenie systemowego, prostego i wysoce sprawnego deskowania stropowego dla stropu montowanego z poziomu stropu istniejącego.

Uzupełnieniem bogatej oferty deskowań jest sprzedaż matryc strukturalnych do fakturowania betonowych powierzchni do zastosowania w zakładach prefabrykacji lub wprost na placu budowy. W tym zakresie NOE-Schaltechnik jest jedynym na rynku budowlanym oferentem jednocześnie i matryc, i deskowań. Dodatkowo coraz większym zainteresowaniem zakładów prefabrykacji cieszą się oferowane przez nas urządzenia do produkcji biegów schodowych NOEstairs.

Do jakich klientów trafiają szalunki systemowe NOE?


Jeśli chodzi o eksport, to ogromna część produktów wysyłana jest do firm rosyjskich w obwodzie kaliningradzkim. Dzięki długoletniej współpracy tamtejsze firmy traktują nas bardzo po partnersku. Mamy tu zarówno firmy deweloperskie, realizujące duże własne projekty, jak i firmy prowadzące wypożyczalnie sprzętu budowlanego. W przypadku firm deweloperskich zamówienia pojawiają się rzadko, za to są relatywnie duże – po kilkaset tysięcy €. W przypadku firm prowadzących dzierżawę zamówienia są rozłożone w czasie, a ich wartość jest relatywnie mała – kilkadziesiąt tysięcy € jednorazowo. W obu wypadkach „jednostką rozliczeniową” jest TIR. Mniejsze wysyłki ze względu na koszty nie mają sensu.

Jeśli chodzi o matryce NOEplast i NOE- liner, to klientami są najczęściej zakłady prefabrykacji lub firmy budowlane realizujące jakiś specyficzny projekt. Natomiast podmiotami, które kreują popyt na matryce, są architekci o śmiałych koncepcjach. Sens ekonomiczny stosowania matrycy pojawia się przy produkcji powtarzalnej, a nie jednostkowej. Matryce można stosować dla od 100 do 200 powtórzeń.

Czy zdradzi Pan plany na przyszłość?


Obserwujemy zmiany koniunktury na polskim rynku budowlanym i dopasowujemy nasze działania do powstających możliwości. NOE-PL nie znajduje się w grupie największych oferentów, gigantów w branży deskowań, jednak jesteśmy rozpoznawalni np. za sprawą takich realizacji, jak fakturowane betonowe obudowy mostu Milenijnego we Wrocławiu czy betonowe fakturowane płyty peronowe w kolorze czerwonym, widoczne na krawędziach wielu dworców PKP w Polsce.
Odpowiedzialnie formułujemy oferty najmu, który po zakończeniu procesu budowlanego sprawdza się przez potwierdzenie przyjętych założeń technicznych i ekonomicznych, a trwałość i jakość szalunków NOE jest argumentem, który systematycznie przysparza nam klientów.

Nowości w ofercie NOE-Schaltechnik pokazaliśmy na międzynarodowych targach Bauma w Monachium (8–14 kwietnia 2019 r.). Niektóre z nich były prawdziwą niespodzianką. Liczymy na trwałą, dobrą koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce w bieżącym roku i najbliższych latach, co spowoduje poszerzenie naszej oferty o pomysły wprowadzone w innowacyjnych deskowaniach NOE-Schaltechnik po targach Bauma. Targi te odbywają się tylko co trzy lata i są dla branży deskowań okazją do wykazania się inwencją i pomysłowością. W tym roku zademonstrowaliśmy, jak można obsługiwać nasze deskowania lepiej i taniej.

25 lat działalności NOE-PL w Polsce nie zawsze przebiegało tak dobrze jak w roku ubiegłym, poprzedzającym jubileusz ćwierćwiecza, ale uważamy, że warto wykonać pracę, która umocni naszą obecność w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.


Przykłady obiektów referencyjnych NOE-PL w Polsce


Pomorze (oddział w Rumi)

1. Budynek biurowy Hestii w Gdańsku
2. Kompleks Aquapark Reda w Redzie
3. Kompleks budynków dworca w Sopocie
4. Hotel Ibis w Gdańsku
5. Biurowiec Sanipor w Gdyni
6. Kompleks budynków Alvarium w Gdyni
7. Aquapark i hotel Zalewski w Mrzeżynie
8. Wiele osiedli mieszkaniowych realizowanych w Trójmieście dla firm Semeko, Hossa, Allcon, Inpro, Domesta

Mazowsze (oddział centralny w Warszawie)

1. Centrum sportowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2. Obiekt mostowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 730 w Woli Boglewskiej
3. Obiekt mostowy w Białym Dunajcu
4. Hale magazynowo-produkcyjne dla firmy Witoplast w Rudnie
5. Centra logistyczne w Warszawie
6. Osiedle mieszkaniowe przy ul. Głębockiej w Warszawie
7. Osiedle mieszkaniowe (budynki komunalne) przy ul. Kłobuckiej w Warszawie
8. Sala gimnastyczna przy szkole w Tarczynie
9. Szkoła podstawowa w Ożarowie Mazowieckim
10. Stadion Miejski w Karpaczu
11. Przedszkole Montessori we Włochach w Warszawie
12. Hala produkcyjna dla firmy Hoya w Piasecznie
13. Rozbudowa szkoły podstawowej na Ursynowie w Warszawie
14. Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Ludnej w Warszawie

Śląsk (oddział w Bytomiu)

1. Budek mieszkalny wielorodzinny przy Bulwarach Rawy w Katowicach
2. Budynek Szpitala Miejskiego w Chorzowie
3. Budynek mieszkalny wielorodzinny na os. Balbina w Tychach
4. Biurowiec w Katowicach przy ul. Mikołowskiej
5. Żelbetowe elementy urządzeń oczyszczalni ścieków w Zabrzu
6. Obiekty mostowe – przyczółki i filary autostrady A4 oraz drogi ekspresowej Bielsko-Biała – Cieszyn
7. Centrum handlowe M1 w Czeladzi
8. Obiekty koksowni w Zdzieszowicach
9. Stadion Śląski w Chorzowie
10. Budynek szkoły w Jankowicach
11. Sala gimnastyczna w Zebrzydowicach
12. Szkoła w Lelowie
13. Obiekty apartamentowe Kristensen Group w Wiśle
14. Elementy żelbetowe Elektrociepłowni Elcho w Chorzowie i Elektrowni Łaziska

Aktualne realizacje (oddział w Bytomiu)

1. Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Rybniku Niedobczycach
2. Wielokondygnacyjne budynki mieszkalno-usługowe przy ul. Toruńskiej w Gliwicach
3. Wielokondygnacyjny budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego w Tychach

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.noe.pl.Reklamy
Noe Palisander Luxo Keller PPI Chrobok Geobrugg Wodociągi Miasta Krakowa Eurovia
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję