Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Inwestycje


Aktualna statystyka drogowa 2022-05-17
W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce GDDKiA odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. [...]

125 lat Grupy Brugg
XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022 2022-05-23
[...]


Ekoprzemiana w budownictwie
Rozmowa z Alicją Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA.[...]


Ryzyko w budownictwie tunelowym, cz. 2
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby budowanych tuneli. Buduje się w różnych warunkach górniczo-geologicznych, zarówno bardzo korzystnych, jak i wyjątkowo niekorzystnych, co powoduje liczne zagrożenia. Mogą one prowadzić do katastrof lub poważnych awarii. W części pierwszej artykułu („NBI” 2022, nr 1, s. 64–66) omówiono kategorie katastrof w tunelach, biorąc pod uwagę metody drążenia i skutki katastrof. Natomiast w tej części artykułu, posługując się przykładami, zostały przedstawione główne przyczyny tych katastrof.[...]


STRABAG zmodernizował stopień wodny Przegalina
Modernizacja stopnia wodnego Przegalina była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią.[...]STRABAG zmodernizował stopień wodny Przegalina

Modernizacja stopnia wodnego Przegalina była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią.
Maciej Tomaszewski, rzecznik prasowy, STRABAG Sp. z o.o., Andrzej Cieśla, inżynier budowy  Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o.
Stopień wodny w Przegalinie wraz z przekopem Wisły składa się z dwóch śluz: czynnej obecnie Śluzy Południowej, zbudowanej w latach 1975–1982, oraz zabytkowej Śluzy Północnej, powstałej w 1895 r. Część północną obiektu zamknięto dla ruchu statków w 1992 r. Zadaniem budowli było swobodne przeprawianie statków i barek między Martwą Wisłą i przekopem Wisły.

Śluza, która znajduje się w gdańskiej dzielnicy Wyspa Sobieszewska, stanowi istotny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gdańska i Żuław Gdańskich oraz jest ważnym elementem toru wodnego żeglugi śródlądowej. Powadzi przez nią międzynarodowa droga wodna E40 z Morza Czarnego do Bałtyku. Różnica poziomów wody dolnej i górnej wynosi maksymalnie 1,7 m. Średnia liczba śluzowań sięga ok. 2200 rocznie.

W ramach projektu przebudowana została infrastruktura związana z funkcjonowaniem czynnej śluzy oraz przeprowadzono prace konserwatorskie w budynku starej maszynowni i drewnianym obiekcie nadzoru wodnego. Zbudowano pomosty dla lodołamaczy, które stacjonują w awanportach śluz.

Ochrona Żuław przed powodzią


Strategiczne znaczenie tego rejonu w kontekście ochrony przeciwpowodziowej Żuław dostrzeżono jeszcze w XIX w. Potrzeba było jednak prawdziwej katastrofy, aby podjąć działania. Cesarz Wilhelm II zdecydował o budowie systemu chroniącego przed wielką wodą dopiero po serii powodzi, które spustoszyły Żuławy w XIX w., w tym największej z 1888 r. Wielka fala spowodowała straty szacowane na ok. 30–70 mln marek. W tamtych czasach roczne zarobki sprawnego flisaka wynosiły zaledwie 100 marek. W celu zabezpieczenia życia i mienia oraz żuławskiej gospodarki rozpoczęto szeroki program inwestycyjny przebudowy ujścia Wisły. Obejmował on m.in. wykonanie przekopu oraz odcięcie Wisły właściwej od Martwej Wisły (Gdańskiej Wisły) i Szkarpawy (Wisły Elbląskiej).

Wybudowano wówczas obiekt hydrotechniczny, który obecnie funkcjonuje pod nazwą Śluza Północna w Przegalinie. Budowę rozpoczęto w 1891 r., a zakończono w 1895 r. wraz z drugą, mniejszą śluzą dla tratw oraz budynkiem maszynowni, z którym obecnie współtworzy historyczny zespół śluzy komorowej Przegalina na Martwej Wiśle, wpisany do rejestru zabytków. W rejestrze znalazły się także znajdujące się w maszynowni urządzenia i mechanizmy napędzające wrota śluzy.

Inżynieryjny majstersztyk


Zespół śluz nie doznał uszczerbku podczas II wojny światowej, a jego część techniczna nie została rozszabrowana w powojennej zawierusze. Większa część wyposażenia, pochodząca z końca XIX w., pozostała w stanie nienaruszonym. To istne perły sztuki inżynieryjnej.

Tutejsze rozwiązania są jedyne w swoim rodzaju i stanowią ewenement na skalę europejską. W przeciwieństwie do rozwiązań technicznych stosowanych w większości podobnych obiektów hydrotechnicznych w napędzie hydraulicznym Śluzy Północnej w Przegalinie medium roboczym wykorzystywanym do przekazywania mocy nie jest olej, lecz woda!

Ciekawostki sztuki inżynieryjnej


Historycznie maszyneria Śluzy Północnej obejmowała studnię wraz z pompą i zbiornikiem wody biernej stanowiących źródło zasilania w wodę napędu hydraulicznego, zespół pompy hydraulicznej z jej napędem – pompa napędzana była przez lokomobilę parową i akumulator hydrauliczny będący źródłem mocy dla napędów elementów śluzy, układ przewodów hydraulicznych wysokiego ciśnienia łączących akumulator hydrauliczny z napędzanymi urządzeniami, napędy hydrauliczne wrót, napędy hydrauliczne zastawek na kanałach obiegowych oraz układ sterowania tymi urządzeniami, na który składały się sterowane ręcznymi dźwigniami bloki zaworów, a także napędzane ręcznie zastawki na wrotach oraz ręczne pompy do usuwania wody z komór wypornościowych wrót, zespół kabestanów i most obrotowy z napędzającym go mechanizmem hydraulicznym.

Do dziś zachowały się nieomal wszystkie wymienione mechanizmy z wyjątkiem lokomobili parowej, która w okresie międzywojennym została zastąpiona napędem elektrycznym uzupełnionym silnikiem spalinowym, używanym do napędu maszyn w przypadku awarii. Na szczęście oba silniki się zachowały i znajdują się w pomieszczeniu maszynowni. Brakuje też kabestanów i mostu obrotowego, który został rozebrany podczas prac związanych z zasypaniem wejścia do śluzy od strony głowy górnej. W tym miejscu przebiega dziś ul. Akwenowa, prowadząca od mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską.

Historia i teraźniejszość


Rozwiązania techniczne zastosowane w Śluzie Północnej w Przegalinie czynią z niej obiekt wyjątkowy pod względem inżynieryjnym. Zastosowana do napędu woda była jednym z poważniejszych powodów późniejszej degradacji. Napęd hydrauliczny wykorzystujący wodę jako medium robocze ma oczywistą słabą stronę – jest podatny na uszkodzenia powstające w czasie zamarzania wody w urządzeniach i prowadzonych w terenie rurociągach. Wymagał więc odpowiedniej konserwacji i okresowego odwadniania przed sezonem zimowym. Niestety w wyniku błędu ludzkiego w latach 90. XX w. układ hydrauliczny nie został w porę opróżniony i zalegająca w rurociągach woda, zamarzając, rozparła je i poważnie uszkodziła. Po wybudowaniu nowej Śluzy Południowej w latach 1975–1982 Śluzę Północną wyłączono z eksploatacji.

Skarb hydrotechniki znów odżył


We wrześniu 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało ze STRABAG umowę o wartości 62 mln zł brutto na przebudowę całego stopnia wodnego Przegalina, w tym przebudowę Śluzy Południowej oraz remont – pod nadzorem konserwatorskim – Śluzy Północnej wraz z budynkiem maszynowni. W trakcie prowadzenia prac decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęto procedurę wpisania do rejestru zabytków budynku dawnej siedziby nadzoru wodnego, który w ocenie konserwatora jest obiektem dającym świadectwo minionych czasów i historii stopnia wodnego Przegalina. I tak też się stało, zespół STRABAG realizujący kontrakt dokonał oceny stanu elementów napędu. Wszystko zostało skrupulatnie rozebrane i oczyszczone. Okazało się, że urządzenia znajdujące się w maszynowni oraz mechanizmy terenowe były zachowane w nie najgorszym stanie. Specjaliści porównali istniejące urządzenia z zachowaną oryginalną, niemieckojęzyczną dokumentacją śluzy. Ustalono, że brakowało jedynie niewielkich elementów, takich jak zawory, smarowniczki, złączki. Inne uległy znaczącej degradacji i nie spełniały swoich pierwotnych funkcji.

Wszystkie brakujące części zostały uzupełnione, a spośród tych, które były uszkodzone, część została naprawiona lub pieczołowicie zrekonstruowana. Całość mechanizmu napędu wrót dokładnie oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie, co gwarantuje, że przywrócona do stanu świetności i pełnej funkcjonalności maszyneria pozostanie sprawna przez lata.

STRABAG przywrócił do życia ten hydrotechniczny skarb. Odrestaurowany stopień wodny Przegalina znów będzie cieszyć oko zwiedzających i fanów jedynego w swoim rodzaju rozwiązania myśli inżynieryjnej przełomu wieków. Odrestaurowany obiekt będzie mógł służyć przyszłym pokoleniom jako świadectwo minionych czasów. Inwestycja została zakończona i przekazana inwestorowi, spółce Wody Polskie, 13 grudnia 2021 r. Liderami zespołu, który wykonał modernizację tego wyjątkowego zabytku techniki, byli kierownik kontraktu Karol Kołtun oraz pasjonat historii, inżynier budowy Andrzej Cieśla.
Reklamy
Porr SG Pam Soletanche Wodociągi Miasta Krakowa GEO-Instruments Geobrugg Keller
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję