YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Stanisław Stryczek


Wyniki ekspertyzy A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie
Zakończyła się aktywność chemiczna materiałów wykorzystanych do wykonania podbudowy autostrady A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie, która przyczyniła się do powstania nierówności nawierzchni trasy. [...]

III Warsztaty Geologii Inżynierskiej
XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019, 11-12.12.2019, Kraków 2019-12-11
nbi med!a oraz Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. serdecznie zapraszają do udziału w XIII Świątecznej Konferencji Naukowo-Technicznej „PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019”, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2019 r. w Krakowie w Centrum Dydaktyki AGH. Dzień przed konferencją, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.[...]


Profesora Jana Biliszczuka poznałem…
[...]


Fundamenty na palach
Posadowienie na palach to jeden z najstarszych sposobów budowania fundamentów. Technologia palowania wciąż ewoluuje. Jest coraz bardziej przyjazna dla środowiska i człowieka, coraz szybsza, wykorzystuje nowoczesne usprzętowienie, posiłkuje się komputerowym sterowaniem i kontrolą jakości wykonywanych pali. Dzięki bogatej ofercie dostępnych na rynku technologii wybór odpowiedniej umożliwia uwzględnienie zarówno wymagań technicznych, uwarunkowań realizacyjnych oraz środowiskowych, jak i efektywności ekonomicznej.[...]


Wydrążono jedną nitkę tunelu pod Luboniem
Poddały się ostatnie metry skał oddzielających ekipy robotników drążących jednocześnie od północy i południa tunel przyszłej S7 pod górą Luboń Mały. Ekipy budowlane stanęły naprzeciwko siebie 23 października 2019 r. Po dwóch latach i pięciu miesiącach pracy przebito się przez skały na wylot.[...]Stanisław StryczekDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

PRACA w AGH od 01.04.1970 – nadal

DYSCYPLINA NAUKOWA
- górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I SPECJALNOŚCI
- wiertnictwo
- inżynieria naftowa
- eksploatacja otworowa
- geoinżynieria
- płyny wiertnicze
- zaczyny uszczelniające
- wzmacnianie i uszczelnianie ośrodka gruntowego i masywu skalnego metodami wiertniczymi

STANOWISKO
- profesor zwyczajny- AGH WWNiG, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

STUDIA
- AGH 1970, dr AGH 1974; dr hab. AGH 1994;  prof. 2001

STANOWISKA
- kierownik Studium Doktoranckiego, 1995-1996 r., Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
- kierownik Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii, 1996-1999 r., Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
- prodziekan, 1999-2002 r., Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
- dziekan, od 2002  - 2008 r., Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
- kierownik Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii, od 2008 r., Wydział WNiG AGH
- profesor nadzwyczajny AGH 1996-2005
- profesor  zwyczajny AGH od 2005 r.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH
- członek Senatu AGH od 1990 r
- członek Komitetu Górnictwa PAN
- członek Prezydium Komitetu Górnictwa PAN
- członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
- członek Komisji Nauk Technicznych PAU
- członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce
- członek Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN
- rzeczoznawca w Zespole Rzeczoznawców SITPNiG
- członek SPE Sekcja Polska
- biegły z zakresu postępowania wodno-prawnego
- konsultant KS „Wieliczka” oraz doradca Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru nad akcją ratowniczą prowadzoną w ww. kopalni
- Krajowy Specjalistą ds. Ratownictwa, powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
- członek Rady programowej Kwartalnika Archives of Mining Sciences PAN – Komitet Górnictwa
- przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika pt. „Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe”
- redaktor Działowy Dwumiesięcznika Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój
- zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady Programowej miesięcznika Wiadomości  Naftowe i Gazownicze
- członek Rady programowej czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”
- członek Komitetu Naukowego corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Technicznej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu
- członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji: Special Methods of  Deposit Utilization. Technical University of Ostrawa
- członek Komitetu Naukowego International Scientific and Technical Conference Technical University of Košice (Słowacja)
- V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
- Górnictwo, geologia inżynierska, wiertnictwo, geoinżynieria, metody i technologie uszczelniania ośrodka gruntowego i masywu skalnego, dobór receptur zaczynów uszczelniających, reologia cieczy wiertniczych, opracowanie receptur płuczek wiertniczych, metody bezwykopowe w geoinżynierii, uszczelnianie podłoża pod budowlami hydrotechnicznymi, opracowanie projektów i technologii dotyczących likwidacji nieciągłości fizycznej górotworu w kopalniach węgla kamiennego, likwidacja dopływu wód do wyrobisk górniczych
- Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą; w tym udział w warsztatach i szkoleniach
- Prowadzenie wykładów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich oraz podyplomowych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu z zakresu geoinżynierii, technologii zaczynów uszczelniających, inżynierii środowiska, metod uszczelniania i wzmacniania ośrodka gruntowego i masywu skalnego
- Przygotowywanie artykułów, referatów oraz udział w prezentacji osiągnięć na konferencjach w zakresie procesów doboru receptur i parametrów technologicznych a zwłaszcza modeli reologicznych zaczynów uszczelniających do likwidacji nieciągłości fizycznej górotworu w otoczeniu obiektów inżynierskich
- Kierownik oraz główny wykonawca wielu projektów badawczych

WYKSZTAŁCENIE
- magister inżynier górnictwa – specjalność: wiertnictwo, AGH 1970 r.
- dr nauk technicznych, Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH, 1974 r.
- dr hab. nauk technicznych, Wydział Górniczy AGH, 1994 r.
- profesor zwyczajny nauk technicznych, AGH 2001 r.

DOROBEK
- autor lub współautor – 278 publikacji krajowych lub zagranicznych
- autor lub współautor  - 254 niepublikowanych prac naukowo-badawczych z czego w 97 – kierownik tematu
- promotor 5 prac doktorskich
- współautor  11 skryptów akademickich
- współautor 2 podręczników
- współautor 4 monografii
- recenzent 3 rozpraw habilitacyjnych
- recenzent 137 prac publikowanych
- recenzent 23 niepublikowanych prac naukowo-badawczych
- recenzent 5 wniosków o nadaniu tytułu naukowego profesora
- recenzent 12 prac doktorskich
- recenzent 12 podręczników
- autor i współautor 7 opinii i ekspertyz
- współautor 54 patentów oraz projektów wynalazczych
- promotorstwo 152 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich

PUBLIKOWANE ARTYKUŁY:

Jaka przyszłość branży wiertniczej i eksploatacyjnej?
prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek

Patenty w strategicznych gałęziach gospodarki
Rozmowa z prof. dr hab. inż. Stanisławem Stryczkiem,
Anna Biedrzycka

Budowanie na pewnym gruncie
prof. dr hab. inż Stanisław Stryczek, Katarzyna Jurczyszak-Pawlica

Technologie iniekcyjne na każdy grunt - Wpływ struktury ośrodka gruntowego na strefę rozpływu zaczynu uszczelniającego w procesie
prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, Katarzyna Jurczyszak-Pawlica

Tematów do dyskusji nie brakowało - Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, Eksploatacji Otworowej i Gazownictwie

prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż. Stanislaw Stryczek

Inżynierskie zagłębie dla polskiego przemysłu - Jubileusz 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
prof. zw. dr hab. inż Józef Raczkowski, prof. zw. dr hab. inż Jakub Siemek, prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek

Nie ma metody na idealnie pionowy otwór - Geologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty wiercenia otworów na przykładzie szybu SW-4
prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, prof. dr hab. inż.  Andrzej Gonet, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH

Świętowanie jubileuszu
prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek

Inżynieria Naftowa i Gazownicza – nowy kierunek na AGH
prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, prof. dr hab. inż Jakub Siemek, dr inż. Adam Zubrzycki, dr inż. Czesław Rybicki

Geoinżynieryjne metody stabilizacji skarp i zboczy
prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Wpływ superplastyfikatorów na właściwości reologiczne zaczynów cementowych
prof. dr hab. Stanisław Stryczek, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wdrożenie iniekcji strumieniowej w Kopalni Soli „Wieliczka” SA
prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowReklamy
Soletanche Uponor Keller MPWiK Kraków Aarsleff DCS PAM Geobrugg
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję