YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Raporty


Oferty na zaprojektowanie i budowę S7 Lesznowola – Tarczyn Północ 2021-02-26
25 lutego br. GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę niespełna 15 km odcinka drogi ekspresowej S7 Lesznowola – Tarczyn Północ. W przetargu wpłynęło 6 ofert. [...]

Kolejowy tunel w Łodzi – start maszyn
VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021, Rawa Mazowiecka 2021-08-31
[...]


Bezpieczeństwo w trójwymiarze
Rozmowa z Sebastianem Lewińskim szefem Działu BHP, oraz Jakubem Kuligiem, kierownikiem Zespołu ds. Wdrożenia BIM z firmy Warbud SA.[...]


Ceny gruntów rosną i nadal będą rosły
Jakie działki są najbardziej poszukiwane? Popyt na grunty inwestycyjne wciąż jest bardzo duży. Działki poszukiwane są głównie pod inwestycje magazynowe, mieszkaniowe oraz nieduże projekty handlowe typu retail park.[...]


Przebudowa Dworca Warszawa Zachodnia - Budimex powierzył realizacje fundamentowania Soletanche Polska
W ramach kontraktu Soletanche zaprojektuje i wykona następujące zadania: posadowienie kładki dla pieszych oraz przyszłego zadaszenia peronów. Zrealizuje poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną niezbędną ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Najważniejszym zadaniem będzie wykonanie ściany tunelu dla pieszych oraz podziemnego przystanku tramwajowego. [...]Rury GRP – produkt doceniany przez doświadczonych inżynierów

Produkty GRP są stosowane w realizacji wielu projektów w kraju i za granicą. Niejednokrotnie wymagania projektów stanowią wyzwania, z którymi Amiblu mierzy się wspólnie z inwestorem, projektantem i wykonawcą, co niezmiennie jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
AMIBLU POLAND Sp. z o.o.

Minął bardzo nietypowy pod każdym względem rok 2020. Pandemia zmieniła oblicze relacji ludzkich, ale też wpłynęła na życie gospodarcze w skali lokalnej i międzynarodowej. Mimo wielu nieprzewidzianych trudności firma Amiblu produkuje rury GRP zarówno w zakładzie w Gdańsku, jak i w Dąbrowie Górniczej.
 
O tym, że na produktach GRP można polegać, wskazują decyzje doświadczonych projektantów oraz liczne projekty z użyciem naszych produktów. Trudno wymienić wszystkie zeszłoroczne realizacje, w których wykorzystano rury GRP, dlatego skupimy się na tych spektakularnych lub najciekawszych.

Renowacja pięciokilometrowego kolektora Burakowskiego panelami Amiblu NC Line

W tym projekcie liczyła się przede wszystkim trwałość technologii renowacyjnej, wytrzymałość na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne, minimalne zredukowanie przekroju istniejącego kolektora oraz zachowanie jak najlepszych parametrów przepływu ścieków. Poza tym wykonawcy zależało na maksymalnie krótkim czasie realizacji, niewielkiej przestrzeni potrzebnej do prowadzenia prac oraz ograniczeniu do minimum utrudnień w ruchu drogowym. Wszystkie te wymagania były możliwe do spełnienia przy zastosowaniu modułu GRP, materiału produkowanego w fabryce Amiblu, w kontrolowanych warunkach wytwarzania i skrupulatnie sprawdzanym na każdym etapie produkcji.
Finalnie do projektu kolektora Burakowskiego w Warszawie zostały wybrane panele GRP Amiblu NC Line 2846/3146 do renowacji głównej nitki kolektora na odcinku 3025 m oraz do kanałów dopływowych w różnych kształtach i o różnych wielkościach o sumarycznej długości 981 m, a w ramach uzupełnienia panele innych producentów, płytki z topionego bazaltu oraz rękawy CIPP do renowacji mniejszych odgałęzień bocznych i odpowietrzników.

Na potrzeby tego projektu gdańska fabryka Amiblu musiała dokonać odpowiednich adaptacji linii produkcyjnej i w styczniu 2019 r. wyprodukowała wymagany panel pełnościenny z włókna ciągłego ECR oraz żywicy full glass (zgodnie z ITB-KOT-2018/0733, wydanie 2 z 2019 r.). Wyniki przetestowanych produktów potwierdziły wysokie parametry paneli. W przypadku niektórych wymagań, takich jak np. sztywność obwodowa panelu kołowego 2886, produkt spełnił je kilkukrotnie powyżej poziomu standardowych paneli SN 10!
Realizacja projektu nadal jest w toku. Planowy termin zakończenia budowy i oddania do użytku sprawnego kolektora przypada w maju 2021 r. Trzymamy kciuki za dobrą aurę oraz za wykonawców tego ogromnego i ważnego dla stolicy projektu.

System przelewowy z rur Hobas PU Line w suchym zbiorniku przeciwpowodziowym Roztoki Bystrzyckie

W ramach programu ochrony przeciwpowodziowej południowo-zachodniej Polski rozpoczęto realizację zbiorników retencyjnych w Boboszowie, Szalejowie, Krosnowicach i Roztokach Bystrzyckich. W tej ostatniej lokalizacji rury GRP stanowią składową systemu przelewowego zbiornika.
System przelewowy suchego zbiornika Roztoki Bystrzyckie został zaprojektowany w formie dwóch podziemnych rurociągów o bardzo dużej średnicy, tj. 3600 mm, co ma ułatwić szybki przepływ wody. System będzie działał w ten sposób, że w normalnych warunkach woda, która płynie w potokach Nowinka i Goworówka, nie będzie piętrzona, lecz będzie swobodnie przepływać przez czaszę zbiornika. Jednak w momencie, w którym przepływ przepuszczanej wody stanie się większy od dopuszczalnego, część fali powodziowej zostanie zatrzymana aż do chwili, w której przepływ w potoku zacznie ponownie maleć. Jeśli natomiast poziom wody podniesie się bardzo wysoko, to jej nadmiar będzie urządzeniami przelewowymi kierowany w dół potoku.Do budowy urządzeń przelewowych wykorzystane zostały rury GRP o podwyższonych parametrach fizycznych – rury CC-GRP HOBAS DN 3600 PN 01 SN 16 000 ze specjalną poliuretanową wykładziną wewnętrzną. Celowo zaprojektowana wykładzina zwiększa wytrzymałość przewodów oraz ich odporność na ścieranie, a to niezwykle istotne, biorąc pod uwagę fakt, że woda napływająca do zbiornika niesie ze sobą rumosz.
Należy dodać, że oprócz rurociągów przelewowych w korpusie zapory wykonano również liczny drenaż poziomy z rur i studni GRP. Na nasypie hydrotechnicznym przewidziano 15 studni odprężających GRP DN 1200 z pionową kolumną filtracyjną DN 300 o łącznej wysokości 16 m.

Rury GRP w największym na Litwie projekcie mikrotunelowym

Obecnie w Wilnie realizowany jest wieloetapowy i wieloletni projekt przebudowy kanalizacji, tak aby spełniała aktualne oraz przyszłe potrzeby. Jedną ze składowych tego projektu była wyznaczona do realizacji w latach 2019–2020 Rekonstrukcja sieci kanalizacyjnych w rejonie ul. T. Narbuto w dzielnicy Saltoniškių. Projekt tej wielkości na obszarze zurbanizowanym był niezwykle skomplikowany ze względu na licznie przebiegające tu ważne sieci elektryczne, gazowe, wod-kan, a także duży ruch uliczny w tym rejonie miasta, stąd kolektor wód deszczowych mógł zostać wykonany jedynie metodą mikrotunelowania. Nowy kolektor wody deszczowej o długości 1200 m został zbudowany z rur przeciskowych GRP Hobas o parametrach OD 1638 PN 01 SN 50 000.
W ramach realizacji tego projektu wybudowana została również nowoczesna podziemna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana między ulicami Malonioji i rzeką Wilią. Według projektu, woda deszczowa po oczyszczeniu ma być odprowadzana do Wilii. W tym celu zbudowano odprowadzenia z rur GRP, które utworzyły specjalne komory zwalniające prędkość przepływu, a następnie wylot do rzeki.
Instalacja rur w projekcie Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. T. Narbuto została już zakończona, a w dzielnicy trwają już tylko prace wykończeniowe. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że to właśnie produkty Amiblu zostały wybrane do pierwszego dużego projektu mikrotunelowego na Litwie.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawsze projekty z rurami GRP firmy Amiblu w roku 2020 to również:

Warszawa, POW – ponad 15 km rur GRP Flowtite dostarczono na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2. Rury Amiblu tworzą przewód tłoczny GRP 2 × DN 1600 oraz 1 × DN 1000, którego zadaniem jest odprowadzenie wód deszczowych z części terenu dzielnic Ursynów i Wilanów oraz ochrona przeciwpowodziowa zlewni Potoku Służewieckiego.

 

 

 

 

 

 

 Kraków, rejon ul. Dymarek – wykonano renowację rurami Amiblu NC Line ponad kilometrowego kanału o przekroju prostokątnym. Spółka Amiblu Poland dostarczyła panele o wymiarach 3041/2226 mm oraz 2123/1780 mm.

  


S6, odcinek Szemud – Gdynia Wielki Kack – wykonano przepusty i przejścia dla zwierząt z olbrzymich paneli niekołowych Amiblu NC Line oraz przepusty wodne z rur Flowtite. Zainstalowano 13 przepustów zbudowanych z paneli 3000/2250 oraz rury Flowtite o średnicach DN 600, 800, 1000, 1200, PN 1 SN 10 000.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toruń – wykonano modernizację kanalizacji panelami Amiblu NC Line. Fabryka Amiblu wyprodukowała dla tego projektu panele o wymiarach 995/1804 mm o sumarycznej długości 1596 m oraz panele z półką 1804/1990 mm, długie na 610 m.

 

 

 

 

 

 

 Czechowice-Dziedzice – produkty GRP w technologii Hobas dostarczono do wykonania głównego kolektora deszczowego dla zlewni obejmującej centrum miasta. Odwodnienie realizowano dla układu drogowo-kolejowego metodą mikrotunelowania oraz wykopu otwartego, a odbywało się to równocześnie z modernizacją linii kolejowej E65. Zastosowano tu produkty GRP o średnicach DN 1280, 1099 i 1600 o sumarycznej długości 1571 m oraz liczne studnie.

 

 
Odwadnianie kopalń – 1670 m perforowanych rur GRP w technologii Hobas DN 400 PN1 SN 64 000 zostało zainstalowanych do odwodnienia terenów kopalnianych.

 

Poltava GOK (kombinat górniczy) – rury w technologii Flowtite DN 400 i DN 500 PN 6 SN 10 o sumarycznej długości ok. 2000 m (rurociąg poprowadzony na estakadzie) zastosowano w projekcie przemysłowym na Ukrainie jako ciśnieniowe instalacje przemysłowe w przedsiębiorstwie wydobycia i przetwarzania rudy żelaza.

 

Przedstawiliśmy tylko nieliczne z zeszłorocznych realizacji, w których zastosowanie znalazły rury GRP produkowane przez Amiblu Poland. Cieszymy się, że mogliśmy współtworzyć te technicznie wymagające i infrastrukturalnie istotne inwestycje.

Wszystkim naszym klientom serdecznie dziękujemy za zaufanie i współpracę. W każdej z wymienionych inwestycji za wyborem rozwiązań z rur GRP – jako optymalnych do budowy nowoczesnych rurociągów dla wielu pokoleń – stały rzetelna inżynierska wiedza projektantów oraz kilkudziesięcioletnie pozytywne doświadczenia.


Zapraszamy do współpracy, do otwartej komunikacji oraz do pobijania kolejnych rekordów z doskonałym produktem do zastosowań wod-kan, jakim są rury GRP!


Tekst i zdjęcia: AMIBLU POLAND Sp. z o.o.

Reklamy
Geobrugg Luxo Palisander Keller Noe Wodociągi Miasta Krakowa Eurovia PPI Chrobok
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję