Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Raporty


Otwarto jeden tunel w Sulejówku 2023-12-01
Gotowy jest nowy tunel pod torami w al. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. PLK otworzyły nowy obiekt i jednocześnie podpisały umowę z wykonawcą kolejnego bezkolizyjnego skrzyżowania, które powstanie w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego. [...]

125 lat Grupy Brugg

Przyszłością kolei są szybkie połączenia pasażerskie, kolej aglomeracyjna oraz ruch towarowy
Rozmowa z Ireneuszem Merchel, prezesem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.[...]


Czas jako wieloaspektowy czynnik w inwestycjach budowlanych
Każda inwestycja budowlana jest osadzona w sprecyzowanych ramach czasowych, opisanych m.in. w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie prac projektowych i robót budowlanych czy innych dokumentach, jak umowa z wykonawcą, umowa z ubezpieczycielem. Czas w budownictwie może być sprzymierzeńcem, np. jako naturalny czynnik potrzebny do osiągnięcia dojrzałości konstrukcji. Może także powodować niedogodności, jak choćby w przypadku wystąpienia opóźnień. Jest jednak ponad wszelką wątpliwość istotnym wskaźnikiem mówiącym o efektywności i produktywności w całym budowlanym procesie inwestycyjnym oraz nieubłaganym kryterium miary sukcesu realizacji projektu zakładającego zachowanie terminu.[...]


Iniekcja kompensacyjna skutecznie wsparła drążenie tunelu kolejowego pod łódzkimi kamienicami
Łódzkie kamienice są bezpieczne. Soletanche Polska, wykonawca iniekcji kompensacyjnej – technologii, która wsparła przejście tarczy TBM Katarzyna podsumowuje zakończony pierwszy odcinek prac, w którym zaprojektowany tunel biegnie w świetle istniejących historycznych zabudowań Łodzi.[...]Raporty

Czas jako wieloaspektowy czynnik w inwestycjach budowlanych »
2023-07-28
Autor: Oprac. Redakcja

Każda inwestycja budowlana jest osadzona w sprecyzowanych ramach czasowych, opisanych m.in. w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie prac projektowych i robót budowlanych czy innych dokumentach, jak umowa z wykonawcą, umowa z ubezpieczycielem. Czas w budownictwie może być sprzymierzeńcem, np. jako naturalny czynnik potrzebny do osiągnięcia dojrzałości konstrukcji. Może także powodować niedogodności, jak choćby w przypadku wystąpienia opóźnień. Jest jednak ponad wszelką wątpliwość istotnym wskaźnikiem mówiącym o efektywności i produktywności w całym budowlanym procesie inwestycyjnym oraz nieubłaganym kryterium miary sukcesu realizacji projektu zakładającego zachowanie terminu.

Rozwój transportu kolejowego w Polsce »
2023-07-27
Autor: Anna Adamczak-Bugno, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Z danych statystycznych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że kolej staje się realną konkurencją dla lotnictwa. Ten rodzaj komunikacji jest doceniany przez pasażerów przede wszystkim ze względu na niższe ceny, a niekiedy także krótszy czas podróży. Przemieszczanie się środkami komunikacji szynowej jest polecanym rozwiązaniem również ze względu na niski ślad węglowy eksploatowanych taborów.

Rynek budowlany w Polsce 2023–2030 »
2023-05-23
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2023–2030, pomimo wielu obaw o rentowność budownictwa formułowanych wiosną 2022 r. firmy wykonawcze zdołały obronić swoje marże, ustanawiając jednocześnie nowy rekord wypracowanego zysku netto. Duża w tym zasługa partnerskiego podejścia zamawiających, umożliwiającego renegocjację cenową części kontraktów.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce »
2023-05-22
Autor: Anna Adamczak-Bugno, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Zapotrzebowanie na wodę stale rośnie. Głównymi czynnikami determinującymi taki stan rzeczy są dynamiczny wzrost liczby ludności, postępująca urbanizacja oraz rozwój gospodarczy. Jednocześnie występują problemy deficytu naturalnych zasobów oraz niespełniającej standardów jakości wody. Przed przedsiębiorstwami wodociągowymi stoją wyzwania dotyczące m.in. wdrażania unijnych dyrektyw, racjonalnej gospodarki wodą, adaptacji innowacyjnych technologii oraz przystosowania do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych.

Budowlane innowacje i kierunki ich rozwoju »
2023-05-19
Autor:

Niepohamowana ciekawość i chęć rozwoju, myśl techniczna i nauka, a także zdolność do wynalazczości od zawsze popychały świat do przodu. Wszystkie te określenia składają się na jedno – innowacyjność. Jak powiedział Bill Gates: „Prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność”. To właśnie dzięki niej otaczająca nas przestrzeń tak bardzo różni się od tej z poprzednich epok. Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że innowacje w budownictwie odgrywają kluczową rolę w całej gospodarce i wiązane są z nimi duże oczekiwania.

Aktualny stan i perspektywy rozwoju budownictwa drogowo-mostowego w Polsce »
2023-03-27
Autor: Anna Adamczak-Bugno, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Budownictwo drogowe i mostowe stale się rozwija, co dobrze widać na zmieniającej się mapie polskich dróg. Utrzymuje się tendencja poprawy dostępności transportowej. Trwają także zaawansowane prace nad realizacją sieci dróg ekspresowych i autostrad mających docelowo połączyć poszczególne regiony kraju.

Na drodze do zielonego budownictwa »
2023-03-22
Autor: Magdalena Sitek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Ekologia, ślad węglowy, dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo – to pojęcia, które obecnie znane są niemal wszystkim. Nie ma wątpliwości, że sektor budowlany jak nigdy wcześniej angażuje ogromne siły w realizację ambitnych celów wynikających z polityki neutralności klimatycznej oraz wizji przyjaznego i bezpiecznego świata przyszłości. Ta droga okazuje się jednak wyboista, komplikowana wojną, kryzysami gospodarczymi i energetycznymi, co tym bardziej utrudnia to i tak niełatwe zadanie. Wyniki ostatniego raportu ICPP oraz rozmów na szczycie klimatycznym COP27 wskazują, że w zakresie ekologii mamy bardzo wiele do zrobienia.

Bezpieczne budownictwo »
2023-02-08
Autor: Magdalena Sitek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Bezpieczeństwo w budownictwie to zagadnienie o szerokim spektrum znaczeń. Może się odnosić zarówno do bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa technologii i wyrobów budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, jak i do realizacji inwestycji budowlanych w celu ochrony życia ludzi. Każdy z tych aspektów dotyka nieco innej tematyki. Nie ulega jednak wątpliwości, że szeroko pojęte bezpieczeństwo w budownictwie powinno być wartością nadrzędną.

Tunele na problemy komunikacyjne »
2023-02-08
Autor: Anna Adamczak-Bugno, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Budownictwo tunelowe w Polsce mocno przyspieszyło. Trwają zaawansowane prace nad odcinkami drogowymi i kolejowymi, a kolejne inwestycje są w przygotowaniu. Mimo że w Polsce tunelowe budownictwo podziemne, przede wszystkim ze względu na uwarunkowania geograficzne, nie jest szeroko stosowane, to wpływa korzystnie na rozwój transportu.

Rekordowo wysokie przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce »
2023-02-08
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis

Po trzech latach stabilizacji w 2021 r. łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce wzrosły w ujęciu nominalnym o 16% – do poziomu 56 mld zł, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy. Z tego samego powodu 2022 r. zakończył się najwyższym od ponad dekady nominalnym wzrostem przychodów firm wykonawczych (ok. 23%). Lata 2023–2024 będą już jednak dla wykonawców okresem pełnym wyzwań, głównie wskutek stagnacji posiadanego portfela zamówień, który aktualnie notuje kilkunastoprocentowy spadek w ujęciu realnym.

Mniej chętnych na zakup mieszkania, więcej dłużników budowlanych »
2023-02-07
Autor: Materiały prasowe BIG InfoMonitor

Trudna sytuacja gospodarcza oraz wzrost stóp procentowych sprawiły, że coraz mniej Polaków decyduje się na zakup własnego lokum. Jak wynika z danych BIK, w 2022 r. gwałtownie spadła liczba i wartość zaciągniętych kredytów mieszkaniowych, odpowiednio o 51,4 proc. i 49,1 proc., w porównaniu z 2021 r.

2023 w budownictwie rokiem pełnym wyzwań »
2022-12-06
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis

Jak wynika z jesiennej edycji raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego Rynek budowlany w Polsce 2022–2029, dzięki dobrym wynikom budownictwa odnotowanym w pierwszym półroczu prognozy na cały 2022 r. pozostają umiarkowanie optymistyczne, szczególnie biorąc pod uwagę trudne okoliczności rynkowe. Analitycy Spectis oczekują, że realny wzrost wartości rynku sięgnie 1% dla pełnej zbiorowości oraz 2% dla większych firm budowlanych, tj. zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników. Jeśli chodzi o 2023 r., prognozy dla budownictwa optymizmem już nie napawają.

Budownictwo dźwignią rozwoju krajowych gospodarek »
2022-12-01
Autor: Opracowanie Redakcja

Przemysł budowlany mierzy się obecnie ze sporą niepewnością. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19, inwazja Rosji na Ukrainę, rosnąca inflacja – wszystko to idzie w parze z wyższymi cenami usług i materiałów budowlanych. Mimo to zdaniem ekspertów perspektywy dla sektora pozostają pozytywne. Firmy muszą być jednak gotowe na wyzwania, jakie przynoszą ze sobą zmiany priorytetów inwestycyjnych.

Budownictwo wodne kosztowne, ale opłaca się »
2022-12-01
Autor: Magdalena Sitek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Wielomilionowe przedsięwzięcia, głośne i spektakularne projekty, szeroko zakrojone plany inwestycyjne i ambitnie postawione cele na przyszłość – tak można opisać obecną sytuację w sektorze hydrotechnicznym. Duże potrzeby inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy, rozwoju szlaków wodnych i portów morskich, magazynowania energii elektrycznej przez wykorzystanie hydroenergetyki stają się kołem zamachowym rozwoju tego obszaru i napędzają koniunkturę. Główne kierunki działań są wyznaczane przez strategiczne dokumenty przyjęte przez rząd w ostatnich latach.

Jakość i trwałość – pewna inwestycja w niepewnych czasach »
2022-10-04
Autor: Magdalena Sitek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Rynek budowlany jest obecnie bardzo wymagający. Z jednej strony mamy do czynienia z licznymi wyzwaniami związanymi z sytuacją geopolityczną w Europie i wynikającymi z tego zawirowaniami, walką o zapełnienie portfela projektów i rentowność inwestycji, z drugiej natomiast – rosnącą świadomością ekologiczną oraz koniecznością stałego doskonalenia się w tym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Niezwykle istotne jest, aby w obliczu wszystkich tych czynników nie zapomnieć o tym, co powinno być misją współczesnego budownictwa – realizowanie inwestycji budowlanych w taki sposób, aby maksymalizować korzyści z nich płynące dla ludzi i całego środowiska przy jednoczesnym minimalizowaniu ich negatywnego wpływu, kładąc szczególny nacisk na zapewnienie jakości i trwałości jako kluczowych czynników.

Inwestycje w polską kolej »
2022-10-04
Autor:

W Europie trwa renesans kolei. To właśnie transport kolejowy jest faworyzowany przez Unię Europejską jako najmniej emisyjny środek transportu. Polska może zostać jednym z głównych beneficjantów nowego transportowego paradygmatu w Europie. Stoimy przed dziejową szansą modernizacji nie tylko całego systemu transportowego, ale rozwoju transportu intermodalnego, co nie pozostanie bez wpływu na polepszenie jakości przewozów drogowych, wzrost znaczenia transportu morskiego i bałtyckich portów oraz lotniczego, w szczególności po wybudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Realizacja 180 inwestycji energetyczno-przemysłowych w Polsce warta 305 mld zł »
2022-10-04
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis

Tocząca się w Ukrainie wojna wymusza przyspieszenie transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Od kilku miesięcy obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. Aktualna wartość 180 największych realizowanych i planowanych projektów przekracza już 300 mld zł.

PlanRadar: zrównoważony rozwój i zeroemisyjność głównym celem budownictwa w Polsce i na świecie »
2022-09-29
Autor: PlanRadar

Z najnowszego badania „The architecture of the future” przeprowadzonego przez PlanRadar wynika, że we wszystkich przebadanych przez firmę krajach, w tym także w Polsce, zrównoważony rozwój oraz redukcja emisji dwutlenku węgla będą priorytetem dla branży budowlanej w najbliższej przyszłości.

Wypadki przy pracy w czerwcu i lipcu 2022 r. »
2022-08-29
Autor: Główny Inspektorat Pracy

W myśl zapisów Kodeksu pracy każdy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Raport z małych budów »
2022-08-22
Autor: Główny Inspektorat Pracy

Aż 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł – oto czerwcowe wyniki kontroli małych placów budów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Następna >>Reklamy
Keller Soletanche Porr Wodociągi Miasta Krakowa
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję