YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wywiady


Wybrano wykonawcę A2 Malinowiec – Łukowisko 2021-03-05
4 marca br. GDDKiA wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor (528 900 000,00 zł) jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka A2 Malinowiec – Łukowisko. [...]

Kolejowy tunel w Łodzi – start maszyn
VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021, Rawa Mazowiecka 2021-08-31
[...]


Bezpieczeństwo w trójwymiarze
Rozmowa z Sebastianem Lewińskim szefem Działu BHP, oraz Jakubem Kuligiem, kierownikiem Zespołu ds. Wdrożenia BIM z firmy Warbud SA.[...]


Ceny gruntów rosną i nadal będą rosły
Jakie działki są najbardziej poszukiwane? Popyt na grunty inwestycyjne wciąż jest bardzo duży. Działki poszukiwane są głównie pod inwestycje magazynowe, mieszkaniowe oraz nieduże projekty handlowe typu retail park.[...]


Przebudowa Dworca Warszawa Zachodnia - Budimex powierzył realizacje fundamentowania Soletanche Polska
W ramach kontraktu Soletanche zaprojektuje i wykona następujące zadania: posadowienie kładki dla pieszych oraz przyszłego zadaszenia peronów. Zrealizuje poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną niezbędną ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Najważniejszym zadaniem będzie wykonanie ściany tunelu dla pieszych oraz podziemnego przystanku tramwajowego. [...]Przepusty i przejścia dla zwierząt już wkrótce w Krakowie

Rozmowa z prof. UZ dr. hab. inż. Adamem Wysokowskim, kierownikiem Zakładu Dróg i Mostów na Uniwersytecie Zielonogórskim, przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji Przepusty i przejścia dla zwierząt.
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo InżynieryjneDr hab. inż. Adam Wyskowski, prof. UZ, fot. Infrastruktura KomunikacyjnaTradycja organizowania Świątecznych Drogowo-Mostowych Żmigrodzkich Konferencji Naukowo-Technicznych sięga 1999 r. Jak przez te 20 lat zmieniło się podejście do tematyki przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej?

Nie jest tajemnicą, że od dawna zajmuję się tematyką projektowania, budowy i utrzymania przepustów i przejść dla zwierząt. W środowisku inżynieryjnym przyjęło się nawet określenie, którym wielokrotnie posługiwałem się przed wieloma laty, m.in. pełniąc funkcję koordynatora Systemu Gospodarki Mostowej, że konstrukcje przepustów to mniejsi, a przez to słabsi bracia mostów. Co więcej, przepusty stanowiły i stanowią najliczniejszą grupę wśród eksploatowanych obiektów inżynieryjnych.

O ile 20 lat temu przepustom i przejściom dla zwierząt faktycznie nie poświęcano należytej uwagi, o tyle dziś należy stwierdzić, że obserwujemy stały rozwój technologii ich konstruowania i wykonywania, a co za tym idzie – wreszcie zyskały należny im status w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej. Jako głównego pomysłodawcę konferencji niezmiernie mnie to cieszy.

Zwłaszcza że początkowe edycje konferencji oscylowały raczej wokół tematów stricte mostowych?


Pierwsze żmigrodzkie spotkanie odbyło się w 1999 r. i zostało zorganizowane z inicjatywy pracowników działającej tam pod moim kierunkiem filii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM). Podczas tego inauguracyjnego spotkania odbyła się sesja naukowa poświęcona metodom monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynieryjnych przy zastosowaniu piezoelektryków, czyli tzw. nieniszczących metod badań. Od tego czasu przedstawiciele branży drogowo-mostowej cyklicznie co dwa lata spotykali się w Żmigrodzie, aby porozmawiać o aktualnych problemach z zakresu szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej, wymienić się doświadczeniami oraz poznać nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe stosowane w procesie budowy obiektów inżynieryjnych. W trakcie tych spotkań poruszono m.in. kwestie trwałości konstrukcji stalowych, perspektyw rozwoju polskiego mostownictwa w ramach programów ramowych Unii Europejskiej czy też wykorzystania lekkich materiałów w drogownictwie i mostownictwie.

Pięć ostatnich edycji konferencji dotyczyło aktualnej problematyki związanej z konstrukcjami przepustów i przejść dla zwierząt w budownictwie drogowo-kolejowym. Ostatnie dwie zgromadziły łącznie ok. czterystu specjalistów z branży – ekspertów, naukowców, przedstawicieli firm budowlanych i produkcyjnych, jednostek administracyjnych oraz innych osób zainteresowanych omawianą problematyką.

Co stało się asumptem do zorganizowania kolejnej edycji spotkania?

 Poprzednie edycje konferencji Przepusty i przejścia dla zwierząt, fot. nbi med!a Poprzednie edycje konferencji Przepusty i przejścia dla zwierząt, fot. nbi med!a
Wielu uczestników poprzedniej konferencji podkreślało, że część poruszonych zagadnień wymaga dalszych intensywnych konsultacji i rozwiązań. Z tego względu podjęliśmy się zorganizowania kolejnego tego typu spotkania. XIII konferencja będzie stanowić kontynuację tematyki w aspekcie nowego podejścia do planowania, projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania konstrukcji, jakimi są przepusty i przejścia dla zwierząt. Uczestnicy będą także mieli okazję zapoznać się z aktualnymi propozycjami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt, zaproponowanymi przez zespół badawczy pod kierownictwem IBDiM, którego jestem członkiem, w ramach współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Na planowanym spotkaniu zostanie poruszona tematyka dotycząca opublikowanego w 2017 r. przez IBDiM raportu dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych, stanowiącego bazę wyjściową do dalszej optymalizacji nowo budowanych, jak również istniejących przejść dla zwierząt w aspekcie ponoszonych kosztów inwestycji drogowych.

Konferencja będzie również okazją do omówienia nowych wytycznych i zaleceń, które rekomenduje do stosowania Ministerstwo Infrastruktury.

Czego mogą się spodziewać uczestnicy XIII Świątecznej Konferencji Naukowo-Technicznej Przepusty i przejścia dla zwierząt?


Szykujemy dla nich wiele zmian, oczywiście wszystkie in plus. Najbardziej zauważalna na pierwszy rzut oka dotyczy miejsca konferencji. Otóż w tym roku spotkamy się w Krakowie. Wraz ze współorganizatorem – wydawnictwem nbi med!a – zdecydowaliśmy, że proponowana lokalizacja będzie zdecydowanie bardziej dogodna logistycznie dla uczestników. Konferencja będzie się odbywać w nowoczesnej, multimedialnej sali audytoryjnej w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Honorowymi patronami konferencji są Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, oraz Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tegorocznym spotkaniu wprowadzamy nową jakość do formuły tego tradycyjnego już spotkania. Nowością tej edycji będą także zaplanowane na dzień przed konferencją warsztaty typu workshop z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Program tegorocznego spotkania obfituje w aktualne zagadnienia z zakresu dróg kołowych i linii kolejowych. Czy mógłby je Pan przybliżyć?


Proponujemy, aby w czasie tegorocznego interdyscyplinarnego spotkania omówić m.in. zagadnienia teoretyczne, metody obliczeń oraz badania konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt. Osobne miejsce poświęcimy optymalizacji projektowania obiektów w dostosowaniu do obecnych przepisów i norm oraz technologiom informatycznym BIM. Podczas konferencji zostaną także poruszone zagadnienia związane z hydrologią tych obiektów. W zakresie budowy konstrukcji, fundamentów i wyposażenia przyjrzymy się nowoczesnym materiałom oraz wykonawstwu, w tym stosowaniu technologii bezwykopowych. Na uwagę zasługują też innowacyjne technologie remontów, napraw, rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji przepustów. Jeśli chodzi o przejścia dla zwierząt w ujęciu konstrukcyjnym, w programie konferencji przewidziano wystąpienia związane z ich projektowaniem, budową, wytycznymi oraz aspektami prawnymi. Nie zabraknie spojrzenia z perspektywy ekologii, a więc uwarunkowań lokalizacyjnych, wyposażenia wspomagającego migrację zwierząt oraz monitoringu i zasad obserwacji migracji. Traktując tematykę konferencji kompleksowo, poruszymy również kwestie utrzymania przepustów i przejść dla zwierząt.

Przeprowadzenie XIII konferencji PPZ wydaje się bardzo celowe, biorąc pod uwagę, że tematyka związana z obiektami inżynieryjnymi nabiera obecnie szczególnego znaczenia wobec realizowanych i planowanych inwestycji oraz sukcesywnego podnoszenia standardów utrzymania infrastruktury w naszym kraju.


W dużej mierze dotyczy to również aspektów związanych z konstrukcjami przepustów i przejść dla zwierząt, które na stałe wpisały się już w infrastrukturę komunikacyjną w ciągu dróg ekspresowych, autostrad oraz linii kolejowych w Polsce. Warto także zauważyć, że z uwagi na podnoszenie standardów hydrologicznych i ochrony środowiska ich liczba stale rośnie. Doświadczenia krajowe dotyczące realizacji tych obiektów jednoznacznie potwierdzają dalszą potrzebę wymiany informacji oraz własnych praktyk w tej dziedzinie. Dzięki konferencji możliwe będzie wypracowanie wniosków, których wdrożenie w praktyce przyczyni się do opracowania optymalnych rozwiązań inżynieryjnych, a także zaleceń budowlanych dla przepustów i przejść dla zwierząt we wszystkich istotnych aspektach.

O celowości organizowania konferencji świadczy także wsparcie licznych patronów, przedstawicieli wielu ważnych ośrodków naukowych oraz instytucji, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, oraz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy spotykamy się po to, aby wymienić się doświadczeniami oraz poznać nowoczesne rozwiązania stosowane w procesie budowy obiektów inżynieryjnych. Mam wielką nadzieję, że planowana konferencja po raz kolejny stworzy szerokie spektrum współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, inwestorami, projektantami, wykonawcami i służbami utrzymaniowymi, związanej z walorami konstrukcyjnymi, użytkowymi, ekonomicznymi i z zakresu ochrony środowiska w aspekcie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.

Konferencja odbędzie się 11 i 12 grudnia 2019 r., a dzień wcześniej workshop. Jednak nawet bardzo nasycone wiedzą dni poświęcone przepustom i przejściom dla zwierząt nie wystarczą, aby wyczerpać temat. Gdzie jeszcze można szukać informacji o tych budowlach?


W ramach współpracy z Redakcją „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” od 2008 r. upowszechniamy na łamach tego czasopisma wiedzę o przepustach w specjalnym cyklu artykułów. Dzięki temu czytelnicy mogą na bieżąco śledzić ogromny postęp tak w zakresie materiałów, technologii, metod projektowania, jak i wykonawstwa, badań, utrzymania i wzmacniania tych obiektów. Opublikowanych zostało dotąd 24 artykułów, które razem mogą stanowić swoiste kompendium wiedzy na przedmiotowy temat. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że z uwagi na objętość możliwą do zamieszczenia na łamach czasopisma artykuły te nie wyczerpują tematu, ale w dużej mierze starają się go uporządkować.

Oprócz wspomnianych artykułów dostępna jest również książka Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej, wydana z okazji ostatniej edycji konferencji, w której wiele spraw o tej tematyce jest nadal aktualnych i mogą one stanowić bazę do dalszych analiz.

Ze swojej strony zachęcam do lektury oraz wszystkich chętnych do udziału w XIII Świątecznej Konferencji Naukowo-Technicznej Przepusty i przejścia dla zwierząt.

Dziękuję za rozmowę.


Dr hab. inż. Adam Wyskowski, prof. UZDr hab. inż. Adam Wyskowski, prof. UZ urodził się w 1954 r. we Wrocławiu. W latach 1973–1978 studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej (specjalność budowa mostów), za pracę dyplomową otrzymał nagrodę specjalną Ministra Komunikacji. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej w 1986 r. na podstawie pracy Wytrzymałość eksploatacyjna stalowych przęseł mostów drogowych, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jana Kmity. Z Politechniką Wrocławską był związany w latach 1978–1983 przez studia doktoranckie oraz pracę naukową, w czasie której brał udział w pracach badawczych z zakresu mostownictwa stalowego, głównie zjawiska zmęczenia tych konstrukcji.  W latach 1983–1986 pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego we Wrocławiu na różnych stanowiskach kierowniczych (jego najważniejszym osiągnięciem z tego okresu jest obwodnica drogowa Kłodzka z estakadą mostową nad doliną Nysy Kłodzkiej z zastosowaniem nowatorskich w owym czasie połączeń na śruby sprężające). W latach 1986–2007 był zatrudniony w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, kierował Ośrodkiem Badań Mostów, Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie (filia IBDiM). W tym czasie zajmował się badaniami laboratoryjnymi i terenowymi związanymi  z wdrożeniem nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie infrastrukturalnym, w tym konstrukcji gruntowo-powłokowych jako przepustów i mostów ekologicznych.  Aktywnie uczestniczył w pracach przy tworzeniu Systemu Gospodarki Mostowej, pełniąc w latach 90. funkcję głównego koordynatora. Wynikiem tych prac jest funkcjonujący obecnie w drogownictwie system SGM, ale też zainteresowanie niedocenianymi konstrukcjami, jakimi są przepusty.

Złożył pracę habilitacyjną Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych, za którą otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury w grupie nagród za prace habilitacyjne w 2003 r.
Od 2004 r. kieruje utworzonym i zorganizowanym z jego udziałem Zakładem Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Był członkiem Sekcji Materiałów Budowlanych, a obecnie drugą kadencję jest członkiem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Wieloletni członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 251 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a następnie Komitetu Technicznego ds. mostów.

Od wielu lat jest ekspertem Unii Europejskiej, wcześniej ds. transportu powierzchniowego, a obecnie w ramach Horizon 2020, natomiast w kraju – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest członkiem wielu organizacji naukowo-technicznych tak w kraju, jak i za granicą (ZMRP, PZITB, IABSE, ASCE, SEI, TDI).Reklamy
Wodociągi Miasta Krakowa PPI Chrobok Geobrugg Noe Palisander Keller Luxo Eurovia
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję