YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Polskie budownictwo w dobie pandemii


Wybrano ofertę na dobudowę pasa na A4
GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. [...]

Subaru Forester e-Boxer
Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020, 2.12.2020 2020-12-02
[...]


Wszyscy potrzebujemy działania ze spokojem i rozwagą
Rozmowa z Dariuszem Blocherem, prezesem zarządu Budimeksu SA.[...]


Przyszłość transportu to ETA
Według danych zawartych w raporcie „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” przygotowanym wraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej już 73% internautów robi zakupy online, co stanowi wzrost o 11% względem roku ubiegłego. Szybki, determinowany przez pandemię wzrost branży e-commerce stanowi wyzwanie dla operatorów logistycznych.[...]


PERI drukuje dom wielorodzinny w 3D w Niemczech
17 listopada 2020 r. w bawarskim Wallenhausen firma PERI GmbH ponownie drukuje budynek mieszkalny przy użyciu drukarki 3D do betonu.[...]Polskie budownictwo w dobie pandemiiNa wielu europejskich rynkach (np. w Austrii czy Belgii) rozprzestrzenianie się wirusa doprowadziło do wstrzymania prac budowlanych. W Polsce, mimo epidemii, prace są kontynuowane i w zasadzie nie ma budów, na których roboty zostałyby zawieszone. Czy to oznacza, że polskie budownictwo jest odporne na koronawirusa?

  Budowa zespołu budynków biurowych Skyliner przy rondzie Daszyńskiego w dzielnicy Wola w Warszawie. Docelowo wieżowiec ma mieć 195 m wysokości, fot. Warbud SA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod koniec marca 2020 r. branża zadawała sobie pytania nie tylko o długofalowe skutki pandemii, ale także rozwój sytuacji w najbliższych dniach, który mógłby przynieść zupełnie nieoczekiwane problemy. Pojawiły się obawy związane z dostępnością materiałów budowlanych oraz odpływem pracowników. Tego kryzysu nie można było przewidzieć, a tym bardziej się do niego przygotować.

W początkowym okresie pandemii niepewność dotyczyła możliwości działania w obszarze projektowania, usług inżynieryjnych, a także utrzymania infrastruktury publicznej. Szczególnie istotnym zagrożeniem w budownictwie jest utrata płynności finansowej przez wykonawców i podwykonawców, co w obliczu nowych realiów mogło się zdarzyć. Jednak po ponad półtoramiesięcznym funkcjonowaniu w specyficznych warunkach pandemii w przypadku branży budowlanej nie sprawdziły się czarne scenariusze. Przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa nieprzerwanie kontynuowano realizację większości kontraktów budowlanych.

Nie da się budować zdalnie


Stwierdzenie Dariusza Blochera, prezesa zarządu Budimeksu SA, że budownictwo zdalne nie istnieje, bardzo trafnie oddaje specyfikę tej branży. O ile wiele innych działań można kontynuować, pracując w domu, o tyle budowanie wymaga fizycznego zaangażowania ludzi, sprzętu i materiałów nigdzie indziej tylko na placu budowy.

Troskę o utrzymanie tego status quo podjęły jeszcze w marcu organizacje zrzeszające firmy z sektora budownictwa drogowego. W wyniku zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy 27 marca 2020 r. wideokonferencji Branża drogowa w czasie pandemii COVID-19 cztery organizacje branżowe: Polski Kongres Drogowy, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, wystosowały pisma do Ministra Infrastruktury, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i Dyrektora ZDW Katowice, zarazem Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów ZDW, w których zaprezentowały wspólne stanowisko dotyczące sytuacji branży drogowej w okresie walki z pandemią i ograniczeń działalności gospodarczej oraz kontaktów społecznych.

Solidarność i wzajemna pomoc


Wszyscy uczestnicy debaty byli jednomyślni w kwestii oceny sytuacji w obszarze budownictwa drogowego. Zgodzili się co do tego, że sytuacja jest poważna, ale o wiele lepsza niż w innych gałęziach gospodarki, takich chociażby jak turystyka, gastronomia czy usługi. Na ich tle budownictwo drogowe znalazło się w sytuacji uprzywilejowanej dzięki temu, że działa w obszarze zamówień publicznych. Sygnatariusze listu zwrócili uwagę na strategiczne znaczenie sektora budowlanego dla polskiej gospodarki – daje on zatrudnienie ok. 1,5 mln osób i stanowi ok. 8% PKB. Dlatego podkreślano, jak istotne jest podtrzymanie funkcjonowania branży budowlanej przez kontynuowanie wielkich programów inwestycyjnych: Programu budowy dróg krajowych, mostów dla regionów, 100 obwodnic oraz inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Jedną z najlepszych od dłuższego czasu informacją dla firm małych i średnich, działających na lokalną skalę, było zatwierdzenie w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 r. Wsparcie rządowe uzyska 2297 zadań, a łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 r. to 3,244 mld zł.

Środowisko drogowe, zwracając uwagę, jak duże znaczenie w sytuacji pandemii ma zachowanie płynności finansowej, docenia równocześnie działania inwestorów publicznych, którzy mają w tym zakresie szczególną rolę do odegrania. Z uznaniem przyjęto inicjatywy GDDKiA dotyczące usprawnień w zakresie gwarancji oraz wprowadzenia systemu dwustopniowej weryfikacji płatności dla kontraktów realizowanych zgodnie z FIDIC, które oznaczają dla branży realną pomoc.

Cała branża budowlana jest zadłużona na 1,2 mld zł, z czego na sektor budownictwa drogowego przypada 144 mln zł. Mimo utrudnień związanych z pojawieniem się koronawirusa ponad połowa firm budowlanych nie ma problemu z utrzymaniem płynności finansowej. GDDKiA, szacując, że ryzyko wystąpienia zaburzeń w płynności finansowej może się pojawić w przedsiębiorstwach, które są podwykonawcami prac, skraca terminy płatności oraz wprowadza system dwustopniowej weryfikacji płatności, aby temu zapobiec.

Współpraca z publicznymi zamawiającymi


Druga debata na temat sytuacji na rynku budowy i utrzymania dróg, zorganizowana 15 kwietnia 2020 r. przez PKD, zgromadziła nie tylko kilkunastu przedstawicieli rynku budowlanego. Wziął w niej udział także szef GDDKiA Tomasz Żuchowski. Uczestnicy debaty docenili usprawnienia w odbiorach i płatnościach wprowadzone przez GDDKiA w odpowiedzi na pandemię. Udało się utrzymać produkcję budowlano-montażową. Dobrze rokuje zapowiadane kontynuowanie przetargów na nowe inwestycje. Ponadto zauważono, że urząd nie skupia się tylko na problemach związanych z epidemią, ale prowadzi inne, zaplanowane wcześniej działania.

W branży drogowej, mimo ogólnej dobrej kondycji, są także obszary, które dotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Niektóre procedury określone przepisami, jak konsultacje społeczne, w czasie pandemii nie mogą się odbywać. Wydłuża się czas oczekiwania na pozwolenia. Z problemami zmagają się uczestnicy rynku utrzymania dróg, którzy zwrócili się do szefa GDDKiA o wprowadzenie z urzędu terminów płatności za te usługi. Powraca także kwestia podwójnych stawek VAT na usługi w dawniej podpisywanych umowach.

Co dalej?


Eksperci prognozują, że sytuacja branży budowlanej w kolejnych miesiącach będzie w dużym stopniu uzależniona od decyzji administracyjnych. Dziś są deklaracje, że zatrzymania nie będzie, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć, co jeszcze się wydarzy. Dużą niewiadomą jest sektor budownictwa mieszkaniowego, choć także tutaj po pierwszym szoku sytuacja wydaje się raczej stabilna. Mimo epidemii ceny nowych mieszkań w stolicy w I kwartale 2020 r. cały czas rosły. Jak wynika z najnowszego raportu CBRE, przeciętna cena mieszkania dostępnego w ofercie po raz pierwszy w historii wyniosła 11,1 tys. zł za 1 m2. Z drugiej strony reakcja rynku mieszkaniowego na zapowiadane spowolnienie w gospodarce objawia się w postaci zmniejszonej liczby mieszkań wprowadzanych do sprzedaży i problemów z uruchamianiem nowych inwestycji. Eksperci prognozują, że przyszłość rynku zależy obecnie przede wszystkim od zachowania inwestorów indywidualnych oraz sytuacji na rynku pracy. W stosunku do kwietnia 2019 r. w bieżącym roku w kwietniu o kredyty mieszkaniowe wnioskowało o 34,6% osób mniej. To pierwszy pełny miesiąc pandemiczny z lockdownem. Czas pokaże, jaki układ przyniosą kolejne miesiące i jak duża będzie recesja.

Prace budowlane, zwłaszcza infrastrukturalne, prowadzone są na otwartej przestrzeni, co zmniejsza ryzyko zarażania się pracowników. Inwestorzy – GDDKiA i PKP PLK – dysponują pieniędzmi na realizację inwestycji. Krajowy program kolejowy zakłada w 2020 r. wydatki PKP PLK na inwestycje w wysokości 12,4 mld zł. To oznacza możliwość realizacji robót oraz produkcji wyrobów dla infrastruktury na poziomie zakładanym w dokumentach rządowych, mimo sytuacji epidemicznej. Inwestycje są realizowane bez zakłóceń, a przetargi ogłaszane zgodnie z planem. Już w tym roku firmy mogą także pożytkować środki na poczet wydatków w latach kolejnych, a na 2021 r. w Krajowym programie kolejowym zapisano aż 15,3 mld zł.

Firmy budowlane w większości są przygotowane na ewentualne problemy kadrowe. Poradzą sobie pod warunkiem, że nie ustanowi się odgórnego zamykania budów. Wszyscy mamy jednak nadzieję, że w obliczu odmrażania gospodarki jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz.

Raport GDDKiA z 22 kwietnia 2020 r.


W realizacji są 93 zadania o łącznej długości 1149,7 km i wartości ponad 42 mld zł.

Roboty końcowe o łącznej wartości ok. 13,5 mld zł prowadzone są na 28 odcinkach oddanych już do użytkowania.

W przetargu jest 18 zadań o łącznej szacunkowej wartości ponad 10 mld zł.

W 2020 r. GDDKiA planuje ogłosić 25 przetargów na prace o łącznej długości ok. 350 km i wartości szacunkowej ponad 12 mld zł.

W 2020 r. GDDKiA zamierza podpisać 29 umów na roboty budowlane o łącznej długości ponad 380 km i wartości szacunkowej ponad 18,5 mld zł (w tym podpisano już 10 umów na prace o długości 151 km i wartości 6,6 mld zł).

W ramach Programu budowy 100 obwodnic GDDKiA planuje w 2020 r. ogłosić przetargi dla 14 obwodnic o łącznej szacunkowej wartości prawie 3,5 mld zł.


Reklamy
Palisander Eurovia Luxo Geobrugg Wodociągi Miasta Krakowa PPI Chrobok Noe Keller
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję