YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


W Sztokholmie o BRD
W dniach 19-20 lutego 2020 roku w Sztokholmie odbyła się 3 edycja konferencji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego Global Road Safety 2020. W wydarzeniu wziął udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. [...]

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2019
XXXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” 24-27.02.2020 oraz V Warsztaty modelowania komputerowego w geotechnice, 27-29.02.2020, Korbielów 2020-02-24
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów zapraszają środowisko naukowców i projektantów do uczestnictwa w XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, która odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2020 r. w Korbielowie. W dniach 27-29 lutego 2020 r. w Korbielowie odbędzie się V edycja Warsztatów modelowania komputerowego w geotechnice.[...]


Bezpieczeństwo to inwestycja w człowieka
Rozmowa z Sebastianem Lewińskim, szefem ds. BHP w firmie Warbud SA.[...]


Blisko co trzeci przedsiębiorca ma kłopoty z płynnością. W 2019 upadłość ogłosiło ponad tysiąc firm
Część polskich firm ma spory problem z utrzymaniem płynności finansowej rozumianej, jako regulowanie na czas swoich zobowiązań. Jak wskazuje badanie BIG InfoMonitor, dla 16 proc. przedsiębiorstw są to duże lub regularnie powracające kłopoty. Najbardziej zagrożone są podmioty z branży transportowej i handlowej. Problemy z płynnością mogą przełożyć się na relacje biznesowe, a w najgorszym wypadku doprowadzić do finansowej ruiny. Tylko w 2019 upadłość ogłosiło ponad tysiąc podmiotów.[...]


Budowa wodociągu w ciągu obwodnicy Gliwic
Gliwice to jedno z lepiej skomunikowanych miast w Polsce. Na terenie Gliwic zlokalizowane są dwie autostrady – A1 i A4, które przecinają się na największym skrzyżowaniu autostradowym w kraju – węźle autostradowym Gliwice Sośnica. Przez Gliwice przebiega Drogowa Trasa Średnicowa, łącząca główne miasta na Śląsku. Obecnie jest budowana nowoczesna miejska obwodnica, która ma usprawnić warunki komunikacyjne terenów inwestycyjnych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach. Wzdłuż obwodnicy powstaje rurociąg wodociągowy o średnicy DN 400 i DN 200 z żeliwa sferoidalnego.[...]Podsumowanie br. na wielkopolskich drogach

W 2019 r. na drogach zarządzanych przez poznański Oddział GDDKiA zrealizowano szereg inwestycji, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa drogowego. Udostępniono dla kierowców ponad 50 km drogi ekspresowej S5 łączącej Poznań z Wrocławiem. Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Wykonano remonty dróg i obiektów mostowych na sieci, 77 km dróg krajowych zyskało nową nawierzchnię. Wybudowano 14 lewokrętów, przebudowano 25 skrzyżowań, wybudowano 7 nowych sygnalizacji świetlnych. To bilans tego roku. GDDKiA - budujemy, remontujemy i zarządzamy.

Ponad 50 kilometrów S5 oddane do ruchu


Drogowa mapa Wielkopolski ciągle się zmienia. W ostatnich latach na terenie województwa wielkopolskiego powstały ważne szlaki komunikacyjne, stanowiące część korytarzy międzynarodowych, łączących ważne ośrodki europejskie. Każdy wybudowany kilometr drogi ekspresowej jest olbrzymim impulsem dla rozwoju gospodarki regionu. Szczególnie jest to widoczne poprzez realizację inwestycji w okolicach węzłów drogowych.

Od 14 grudnia br. kierowcy mogą korzystać trzech odcinków S5 o łącznej długości ponad 50 kilometrów. Nowe odcinki S5 pozwolą kierowcom na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe podróżowanie pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem, skracając czas przejazdu do ok. 1,5 godziny.

Udostępnione odcinki S5
Poznań – Wronczyn

W ramach realizacji powstała droga ekspresowa S5 o długości około 16 km - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, trzy węzły drogowe (Konarzewo, Stęszew, Mosina) oraz 17 obiektów inżynierskich. Pierwotna wartość umowy to 529 242 724,26 zł brutto. W czerwcu br. odstąpiliśmy od umowy z Wykonawcą odcinka, tj. włoskim konsorcjum TOTO S.p.A. Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori S.p.A (Partner), i podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Przejęliśmy ochronę placu budowy oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Krok po kroku realizowaliśmy założony przez nas plan działań.

Podjęliśmy szybką i odpowiedzialną decyzję o niewyłanianiu kolejnego generalnego wykonawcy. Celem było szybkie zakończenie prac i udostępnienie kierowcom drogi, dlatego sukcesywnie, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, powierzaliśmy wykonanie kluczowych robót nowym wykonawcom.

W przyszłym roku prowadzone będą jeszcze prace związane z zagospodarowaniem Miejsc Obsługi Podróżnych, dróg serwisowych oraz nasadzeń zieleni.

Wronczyn – Kościan Południe


W ramach zadania zrealizowano prawie 19 km drogi ekspresowej, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, dwa węzły drogowe (Czempiń oraz Kościan Północ), 22 obiekty inżynierskie, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi publiczne uzupełniające istniejącą sieć dróg oraz drogi serwisowe służące do obsługi terenów przyległych do drogi S5.

Wykonawca zrealizował zadanie blisko miesiąc przez terminem. Wartość umowy to 359 285 460,00 zł brutto.

Kościan Południe – Radomicko

 
W ramach zadania zrealizowano prawie 16 km drogi ekspresowej, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, cztery węzły drogowe (Kościan Południe, Śmigiel Północ, Śmigiel Południe, Lipno) oraz 22 obiekty inżynierskie. Pomimo tego, że termin zakończenia prac przypada na lipiec przyszłego roku, Wykonawca dołożył wszelkich starań, aby trasa główna została udostępniona z pozostałymi odcinkami, dzięki czemu zapewniamy ciągłość przejazdu. Nadal będą prowadzone prace poza jezdniami, jednak w żaden sposób nie będą one wpływały na ruch. W celu zachowania bezpieczeństwa na odcinku od węzła Kościan Północ do węzła Lipno będzie obowiązywało tymczasowe ograniczenie prędkości do 90 km/h oraz oznakowanie A-18b – „zwierzęta dzikie”.
Wartość kontraktu to 303 067 324,77 zł brutto.

Nowa trasa S5 jest doskonale skomunikowana z innymi odcinkami dróg krajowych oraz z drogami innych kategorii przy zastosowaniu nowoczesnych bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych (węzły drogowe, wiadukty). Ponadto inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla podróżujących tranzytem pomiędzy aglomeracją poznańską i wrocławską, jak i korzystających z połączeń lokalnych. Poprawią się warunki ruchu nie tylko na jej ciągu, ale także na innych drogach województwa wielkopolskiego, w tym alternatywnych dróg. W ramach budowy odcinka S5 Poznań – Radomicko zadbano o rozwiązania niezbędne dla pełnej ochrony środowiska. W tym celu zachowano przebieg szlaków migracyjnych zwierząt (wybudowano przejścia dla zwierząt, wykonano szczelny system konstrukcji i rozwiązań technicznych naprowadzających zwierzęta na te przejścia) oraz zamontowano ekrany przeciwakustyczne i przeciwolśnieniowe.

160 km S5 w woj. wielkopolskim


Dzięki udostępnieniu ostatnich 50 kilometrów cała droga ekspresowa S5 w województwie wielkopolskim o długości ponad 160 km i wartości inwestycyjnej około 5,5 mld złotych została zrealizowana, a Poznań i Wrocław dołączą do par miast bezpośrednio skomunikowanych drogami szybkiego ruchu.

Dofinansowanie ze środków UE


Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponad 120 kilometrów S5 i S11 do dyspozycji kierowców

W ciągu trzech lat oddaliśmy do użytku blisko 130 kilometry dróg ekspresowych, umożliwiając połączenie z Wrocławiem, oraz województwem Kujawsko-Pomorskim.

Pracujemy nad S10 i S11


Dla zadań na poszczególnych odcinkach dróg S11 i S10 w Wielkopolsce od 2018 roku trwa proces przygotowawczy, kiedy to podpisano umowy z Wykonawcą na wykonanie prac projektowych studialnych obejmujących stadia: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i Koncepcję Programową (KP).

Pracami studialnymi objęte są następujące odcinki drogi S11 i S10:
- S10 Piła – Wyrzysk
- S11 Szczecinek – Piła
- S11 Piła – Ujście
- S11 Ujście – Oborniki
- S11 Oborniki – Poznań wraz z Obwodnicą Obornik
- S11 Kórnik – Ostrów Wlkp.
- S11 Ostrów Wlkp. – Kępno

Opis prowadzonych prac na w/w zadaniach z wyłączeniem odcinka S11 Piła – Ujście i S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski.

Dotychczas wykonano i zakończono z końcem 2018 r. na w/w zadaniach Studium Korytarzowe typując potencjalne, możliwe do realizacji korytarze przebiegu przyszłej drogi. Odbyły się także w I półroczu 2019 r., w ramach kolejnego stadium STEŚ, spotkania informacyjne ze społeczeństwem poprzedzone spotkaniami z przedstawicielami wszystkich samorządów terytorialnych przez które przebiegają możliwe warianty trasy.

Aktualnie trwa analiza wszystkich zebranych wniosków, protestów czy petycji jakie do dziś wpływają, zarówno samorządowych jak i społecznych, celem wypracowania optymalnych przebiegów wariantów trasy, uwzględniających możliwie wszelkie uwarunkowania lokalne związane z zagospodarowaniem przyległego do inwestycji terenu jak i oczekiwaniami społecznymi.

W ramach trwającego stadium STEŚ zostaną wykonane również analizy i oceny w tym wielokryterialna ocena porównawcza wariantów mające umożliwić Zamawiającemu wskazanie do realizacji najkorzystniejszego wariantu pod kontem technicznym, ekonomicznym, społecznym czy środowiskowym.

Na końcowym etapie STEŚ odbędą się Posiedzenia Zespołu oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI oraz KOPI). Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi.

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja Programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można rozpocząć etap opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski


Podobnie jak na pozostałych zadaniach na S11 zakończono w 2018 r. Studium Korytarzowe a w 2019roku rozpoczęto prace nad STEŚ. W ramach zawartej umowy przeprowadzono również konsultacje samorządowe jak i społeczne. Niestety Biuro opracowujące dokumentację złożyło wniosek o upadłość likwidacyjną, zatem prace nad STEŚ przerwano. Z uwagi na zaistniałą sytuację, GDDKiA wypowiedziała wykonawcy umowę i po zakończeniu formalności związanych z nabyciem praw autorskich przez GDDKiA do opracowanej dotychczas dokumentacji, ogłoszono w dniu 23.10.2019 r. przetarg na dokończenia opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP. Planuje się podpisanie umowy z nowym wykonawcą na luty 2020 r.

Opis prowadzonych prac dla odcinka S11 Piła – Ujście


Dotychczas opracowano STEŚ wskazując wariant preferowany do realizacji oraz złożono wniosek o wydanie DŚU. Nie mniej jednak, z uwagi na długotrwały proces przygotowawczy który trwa od 2006 roku, nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji złożonych materiałów do DŚU w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny. W związku z powyższym, konieczne było zawieszenie trwającego postępowania o wydanie DŚU. Aktualnie toczy się postępowanie przetargowe na aktualizację tegoż zakresu materiałów, niezbędną do uzyskanie DŚU. Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest na luty 2020 r., która to przewiduje między innymi ponowne złożenie wniosku o DŚU na koniec 2021 roku.

Remonty obiektów mostowych


Oddano do użytkowania wyremontowany most przez rzekę Wartę w m. Oborniki w ciągu DK11. Planowany termin zakończenia kontraktu to I kwartał 2020 r. W trakcie remontu ruch samochodów i pieszych został przełożony na most tymczasowy. Wartość robót to 16 mln zł.

Zakończono przebudowę mostu przez rzekę Ner w m. Brzezie w ciągu DK12. Wartość robót to ponad 3,3 mln zł.

Zakończono przebudowę mostu przez rzekę Polska Woda w m. Chojnik w ciągu DK25. Wartość robót to ponad 3,6 mln zł.

Zakończono remont mostu i kładki dla pieszych w m. Piła w ciągu DK11. Wartość robót to około 2 mln zł.

Budowa kładki dla pieszych w m. Nekla nad DK92. Wartość robót to ponad 3 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia Kontraktu – I kwartał 2020 r.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Poznań

Reklamy
Amiblue MPWiK Kraków DCS PAM Warbud Geobrugg Soletanche Uponor
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję