YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


Norbert Lenkiewicz został powołany na stanowisko Głównego Geologa
Norbert Lenkiewicz, Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych został powołany na stanowisko Głównego Geologa - Pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw geologii oraz polityki surowcowej państwa. [...]

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, 14-16.09.2020, Rawa Mazowiecka 2020-09-14
[...]


Sytuację w branży kruszyw oceniam jako stabilną
Rozmowa z Arturem Widłakiem, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.[...]


Branża morskiej energetyki wiatrowej czeka na nowe przepisy
W nadchodzących latach na Bałtyku ma nastąpić boom inwestycyjny, a prąd z pierwszych farm wiatrowych ma popłynąć ok. 2025 roku.[...]


Ruszyła modernizacja stacji Warszawa Zachodnia
7 lipca 2020 r. Budimex SA podpisał umowę na wykonanie dwóch przedsięwzięć – przebudowę stacji kolejowej Warszawa Zachodnia oraz realizację podziemnego przystanku tramwajowego. Zadania mają zostać przeprowadzone w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5.1–13 oraz 6.1–22. To największa modernizacja węzła kolejowego w ramach Krajowego programu kolejowego do końca 2020 r.[...]Podsumowanie 2018 r. na wielkopolskich drogach krajowych

W 2018 roku poznański Oddział GDDKiA realizował zadania ujęte w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).Zdjęcie: GDDKiA O/PoznańJest to Program zatwierdzony 8 września 2015 r. uchwałą nr 156/2015 Rady Ministrów.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce.

Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg A i S oraz budowę 57 obwodnic w ciągach dróg krajowych.

Na realizację inwestycji ujętych w Programie przewiduje się kwotę 107 mld zł.

Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S10, S11, S12, S17, S19, S22, S51, S61, S69 oraz S74.

W Wielkopolsce realizowane są budowy dróg ekspresowych S5, S10 i S11.

Ponadto w Programie znajduje się lista mniejszych zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tzw. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Korzystając z tych funduszy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizowała zadania na sieci dróg krajowych w Wielkopolsce co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spowodowało poprawę komfortu jazdy.

1. Przebudowy i remonty na istniejącej sieci dróg

- Remont A2 Konin – Koło – Dąbie III etap, długugość 10,3 km x 2 jezdnie = 20,6 km.
- Remont DK10 na odc. Nowa Łubianka, Stara Łubianka oraz obw. Piły o łącznej długości 8,955 km.
- Remont DK10 na odc. Okaliniec – Kosztowo i obw. Wyrzyska – granica woj. na długości 11,447 km.
- Remont D11 Koszuty Huby – Środa Wlkp. na długości 6,5 km.
- Remont DK11 na odc. Środa Wlkp. – Miąskowo i Murzynówko – Krzykosy na długości 11,8 km (zadanie 2-letnie w trakcie realizacji).
- Remont DK11 w m. Kotlin na długości 2,0 km.
- Remont DK11 na odc. Pleszew – Dobra Nadzieja oraz w m. Wyszki na łącznej długości 2,520 km.
- Remont DK11 Kórnik – Koszuty Huby z podziałem na zadania:
  - remont DK11 Kórnik – Koszuty Huby o długości 4,997 km,
  - lewoskręt na skrzyżowaniu DK11 w m. Dębiec, razem dług. 5,272 km (zadanie 2-letnie).
- Remont DK12 w m. Jaraczewo o długości 2,727 km (zadanie 2 letnie).
- DK12 w m. Lasocice w Ramach PBDK - PLMN Przebudowa skrzyżowania, długość 0,450 km.
- DK15 na odc. Zduny – Krotoszyn - Budowa ciągu pieszo-rowerowego, długość 3,580 km.
- DK25 w województwie wielkopolskim na odc. Russów – Kolonia Kokanin - Budowa lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych i przebudowa skrzyżowań DK25 na odc. Rusów – Kokanin, łączna długość 1,050 km (zadanie 2-letnie w trakcie realizacji).
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu DK25 na odc. Ślesin – Lubomyśle, długość 0,585 km.
- Remont DK32 na odc. Grodzisk Wlkp. – Ptaszkowo o długości 2,4 km.
- DK36 na odcinku Sarnowa – Miejska Górka. Budowa ciągu pieszo-rowerowego, długość 3,983 km.
- Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków o długości 1,1 km (zadanie 2-letnie w trakcie realizacji).
- DK72 w m. Słodków w Ramach PBDK - PLMN - Przebudowa skrzyżowania wraz z budową lewoskrętów oraz budową sygnalizacji świetlnej; długość 0,2 km.
- DK72 na odcinku Janowice – Żdżary - Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 0,310 km.
- Przebudowa nawierzchni w ramach rozbudowy DK92 na odcinku: granica woj. (Trzciel) – Miedzichowo – Rondo Bolewicko, Rondo Bolewicko – Bolewice o długości 16,177 km wraz z rozbudową skrzyżowania DK92 z drogą wojewódzką nr 305 w m. Bolewice.

Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – sygnalizacje świetlne:
- DK11 Chludowo, Gościejewo, Płytnica, Dobrzyca, Wolica Pusta.
- DK12 Lasocice na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową w kierunku na Święciechowę oraz Przybyszewo.
- DK25 Czekanów, Honoratka, Niedźwiedź.

W 2018 roku zrealizowano łącznie:
- nowych odcinków nawierzchni – 93,870 km,
- pozostało w realizacji (zadania 2-letnie) – 13,950 km,
- ścieżek pieszo-rowerowych – 8,458 km,
- sygnalizacji świetlnych – 11 w tym 3 wzbudzane.

3. Remonty obiektów mostowych

- Renowacja powłok malarskich na dźwigarach dwóch mostów w ciągu autostrady A2 w m. Janów.
- Remont mostu przez rzekę Wartę w ciągu DK nr 11 w m. Oborniki wraz z przeprawą tymczasową.
Wykonawca kończy prace projektowe, uzyskał niezbędne pozwolenia oraz rozpoczyna budowę mostu tymczasowego która potrwa do końca I kwartału 2019 roku. Po wybudowaniu przeprawy i przełożeniu ruchu wiosną rozpocznie się gruntowny remont istniejącego mostu który potrwa do końca roku.
- Remont mostu i kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 11 na Rudzie – cieku z zalewu Koszyce do Gwdy w m. Piła.
Zaawansowanie prac na koniec roku wynosi 44%. Planowany termin ukończenia robót budowlanych to I półrocze 2019r.
- Budowa mostu przez rzekę Ner w m. Brzezie w ciąg drogi krajowej nr 12.
Zaawansowanie na kontrakcie wynosi 78%. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2019 r.
- Remont mostu przez rzekę Wrześnicę w ciągu drogi krajowej nr 15 w m. Września.
Umowę z firmą „VEKTOR” z Jarocina udało się podpisać w dniu 6 września 2018 r. Prace zakończyły się 9 listopada 2018 r. Wartość wykonanych prac wyniosła 776 tysięcy zł.
- Przebudowa mostu przez rzekę Polska Woda w ciągu drogi krajowej nr 25 w m. Chojnik.
Umowa z Wykonawcą – firmą Jawal z Kielc – została podpisana w dniu 3 października 2018 r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest z końcem sierpnia 2019 r. W ubiegłym roku Wykonawca sporządził projekt mostu tymczasowego. Umowna wartość prac budowlanych wynosi ponad 3 mln złotych.
- Prace konserwacyjno-naprawcze przejścia podziemnego pod drogą krajową nr 92 w Przeźmierowie.
Umowę z wykonawcą firmą Mosty Poznań sp. z o.o. podpisano 4 lipca 2018 r. Prace prowadzono pomiędzy 23 lipca 2018 r., a 20 listopada 2018 r. Wartość wykonanych prac wyniosła 1 377 tysięcy zł.

Drogi ekspresowe

Oprócz zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz remontów dróg i obiektów mostowych wykonywanych na sieci, realizowane były w Wielkopolsce także budowy dróg ekspresowych.

Zakończono następujące inwestycje:

- S11 I etap obwodnicy Kępna
Długość odcinka: 3,6 km,
Wykonawca: Budimex S.A.
Wartość robót: 73 mln PLN brutto
Termin zakończenia: 23.05.2018 r.
- S5 odcinek Leszno Południe – Kaczkowo
Długość odcinka: 9,5 km
Wykonawca: Budimex S.A.
Wartość robót: 232 mln PLN brutto
Ilość obiektów inżynierskich: 6 szt.
Termin zakończenia: 05.10.2018 r.
- S5 odcinek Radomicko – Leszno Południe
Długość odcinka: 19,5 km
Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.
Wartość robót: 443 mln PLN brutto
Ilość obiektów inżynierskich: 16 szt.
Termin zakończenia: 09.11.2018 r.
Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Radomicko – Kaczkowo jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
- S5 Poznań – Wronczyn
Długość odcinka: 15,9 km
Wykonawca: Toto Costruzioni Generali i Vianini Lavori S.p.A.
Zadanie realizowane w systemie Buduj. Umowa opiewa na ponad 529 mln zł brutto.

Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni przyszłej drogi ekspresowej S5 na odcinku od Poznania do Wronczyna o długości ponad 16 km. Trasa została udostępniona na zasadzie przejezdności, co oznacza, że prace będą nadal prowadzone na drugiej jezdni oraz poza korpusem drogi. Planowany termin zakończenia prac i przekazania kierowcom całej trasy do użytku to połowa 2019 roku. Wartość kontraktu to około 530 mln zł.


Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań – Wronczyn jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Inwestycje w realizacji:

- S5 Wronczyn – Kościan Płd.
Długość odcinka: 18,9 km
Wykonawca : Budimex S.A.
Zadanie realizowane w systemie „Projektuj i Buduj”.
Umowa opiewa na ponad 359 mln zł brutto.
Planowany termin zakończenia budowy: IV kwartał 2019 r.
- S5 Kościan Płd. – Radomicko
Długość odcinka: 15,7 km
Wykonawca: Mota-Engil Central Europe S.A.
Zadanie realizowane w systemie „Projektuj i Buduj”.
Umowa opiewa na ponad 303 mln zł brutto.
Planowany termin zakończenia budowy: IV kwartał 2019 r.
Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Wronczyn – Radomicko jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
- S11 Budowa obwodnicy Kępna (II etap)
Długość odcinka: 6,8 km
Umowę na roboty w systemie P&B podpisano w 2017 r.
Czas realizacji umowy na roboty z projektowaniem ok. 34 miesięcy (bez okresów zimowych)
Uzyskanie ZRID – I kwartał 2019 r.
Rozpoczęcie robót – II kwartał 2019 r.
Zakończenie robót (cykl 19-22 m-ce) – III kwartał 2021 r.
Wartość zadania – ok. 165 mln zł (prace przygotowawcze, roboty, nabycie gruntów)

Inwestycje na etapie prac studialnych:
S10 Piła – Wyrzysk
W dniu 7 września 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowania projektowe, czyli Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU) wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU), Koncepcja Programowa (KP).

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S10 rozpoczyna się w miejscu dowiązania się do projektowanego węzła „Piła Wschód” budowanego w ramach obwodnicy Piły w ciągu wspólnego przebiegu dróg S10 i S11. Koniec odcinka będzie połączony z docelowym dwujezdniowym przekrojem obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10.

Długość projektowanego odcinka: ok. 31 km
Liczba pasów ruchu: 2x2
Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
Droga klasy S
Wykonawca: AECOM Polska Sp. z o.o.
Umowny termin zakończenia opracowań to II kwartał 2022
Umowa opiewa na około 6 mln zł brutto
Planowany termin ogłoszenia przetargu na budowę, pod warunkiem uzyskania finansowania, to połowa roku 2022 r.

S11 w Wielkopolsce

Obecnie w opracowaniu są:

1. S11 odc. Szczecinek – Piła – długość 73 km
Wartość umowy: 8 250 767,43 zł
Wykonawca: AECOM Polska Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 30.01.2018 r.
Termin opracowań: 03.2022 r.
Możliwy termin budowy: 2022-2026
2. S11 odc. Obwodnica Piły i Ujścia długość 23 km
Wartość umowy: 3 017 525,53 zł
Wykonawca: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 11.09.2006 r.
Termin opracowań: 05.2018 r.
Możliwy termin budowy: 2019-2026
3. S11 odc. Ujście – Oborniki – długość 49 km
Wartość umowy: 6 992 931,30 zł
Wykonawca: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.
Data podpisania umowy: 17.01.2018 r.
Termin opracowań: 03.2020 r.
Możliwy termin budowy: 2022-2026
4. S11 odc. Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik – długość 23 km
Wartość umowy: 3 791 284,35 zł
Wykonawca: AECOM Polska Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 37.01.2018 r.
Termin opracowań: 11.2019 r.
Możliwy termin budowy: 2021-2024
5. S11 odc. Kórnik – Ostrów Wlkp. – długość 96 km
Wartość umowy: 11 683 746,63 zł
Wykonawca: JPL Project Sp. z o.o.
Data podpisania umowy: 17.01.2018 r.
Termin opracowań: 03.2020 r.
Możliwy termin budowy: 2022-2026
6. S11 odc. Ostrów – Kępno – długość 31 km
Wartość umowy: 4 992 268,65 zł
Wykonawca: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.
Data podpisania umowy: 30.01.2018 r.
Termin opracowań: 03.2020 r.
Możliwy termin budowy: 2022-2026

Zakończył się pierwszy etap związany z wyznaczeniem korytarzy dla S11 w Wielkopolsce. Wykonane Studium Korytarzowe określa lokalizację pasa terenu pod nowe zamierzenie drogowe, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Zaczynamy pracę nad kolejnym etapem a mianowicie Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ), gdzie w poszczególnych korytarzach Projektant wkreśli oś drogi, określi jej niweletę, a także opracuje powiązania z istniejącą siecią drogową, rozwiąże problemy obsługi terenów przyległych oraz zaproponuje sposoby pokonania przeszkód terenowych (obiekty inżynierskie) czy też kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Przeprowadzone będą również konsultacje społeczne, w ramach których odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami. Umożliwi to wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z proponowanymi wariantami przebiegu drogi, jak również wyrażenie opinii oraz złożenie uwag i wniosków w odniesieniu do nich. Po uzyskaniu DŚU, opracowaniu Koncepcji Programowej i zagwarantowaniu finansowania możliwe będzie ogłoszenie przetargu w formule „Projektuj i Buduj” z trzyletnią perspektywą realizacji.

Opracowania projektowe dla „Rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin”.
Wartość umowy: 7 992 540,00 zł brutto
Wykonawca: Transprojekt Gdański, Pracowania w Warszawie
Data podpisania umowy: 07.10.2016 r.
Termin opracowań: 03.2020 r.
Możliwy termin budowy: 2022-2024

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Poznań

Reklamy
Wodociągi Miasta Krakowa Luxo Eurovia Geobrugg PPI Chrobok Keller Noe Palisander
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję