Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


Trwa kolejny etap Przekopu Mierzei
Prace przy budowie II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie wykonywane są roboty hydrotechniczne. [...]

125 lat Grupy Brugg
VIII Kongres Wodociągowców Polskich 2022-09-08
[...]


BIM Academy i automatyzacja procesów projektowych w Jacobs
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Pawłem Puchem, menedżerem zespołu ds. BIM i automatyzacji procesów projektowych w krakowskim oddziale Jacobs.[...]


Realizacja 270 inwestycji kolejowych o wartości 125 mld zł
Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis Budownictwo kolejowe w Polsce 2022–2027, szacunkowa wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych wynosi 125 mld zł, z czego 37 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 88 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o dużym długoterminowym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.[...]


STRABAG rozbudował ul. Puławską w Piasecznie
1 sierpnia 2022 roku, miesiąc przed umownym terminem zakończenia inwestycji, oddany został do użytku zmodernizowany przez STRABAG 350-metrowy fragment ul. Puławskiej w Piasecznie. [...]O kolei na forum europejskim

17 listopada 2021 r. w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Rola i znaczenie transportu kolejowego w europejskich regionach. Budowanie efektywnych regionalnych systemów transportowych opartych na kolei”.  Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Roku Kolei przez Przedstawicielstwo PKP w Belgii, Dom Polski Wschodniej i Europejski Komitet Regionów.

Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Przedstawicielstwa PKP w Brukseli w ramach trwającego Europejskiego Roku Kolei – inicjatywy, która ma na celu promowanie zrównoważonej mobilności w oparciu o kolej, a także zachęcenie państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych oraz sektora kolejowego do zwiększenia udziału transportu szynowego w europejskim systemie transportowym obejmującym przewozy pasażerskie i towarowe. W dwóch tematycznych debatach poświęconych budowaniu efektywnych regionalnych systemów transportowych w oparciu o kolej oraz znaczeniu podnoszenia jakości i atrakcyjności usług kolejowych poprzez innowacje, cyfryzację, rozwiązania door2door wzięli udział eksperci Komisji Europejskiej, samorządowcy z Polski i zagranicy oraz przedstawiciele sektora kolejowego, w tym menadżerowie z Grupy PKP: Krzysztof Golubiewski – członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Maciej Lignowski – prezes zarządu PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. Podczas konferencji podkreślano konieczność oddolnego budowania i wzmacniania systemu kolejowego na poziomie regionów, wskazując na dużą rolę i odpowiedzialność władz samorządowych w tym zakresie.

Jak podkreślał Maciej Lignowski – prezes zarządu PKP SKM, niezbędne jest prowadzenie prokolejowej polityki transportowej w regionach, w tym nadanie przez władze regionalne/miejskie priorytetu inwestycyjnego i rozwojowego dla kolei m.in. w Regionalnych Planach Transportowych oraz na, poziomie miast, w tzw. SUMP-ach (Sustainable Urban Mobility Plans – Zrównoważonych Planach Mobilności Miejskiej). Oba muszą uwzględniać wiodącą rolę kolei jako masowego ekologicznego środka publicznego transportu, w tym działania wspierające jej rozwój w postaci inwestycji w regionalną i lokalną infrastrukturę kolejową oraz tabor, także na rzecz zapewnienia do niej dostępu, kreowania niezbędnego potoku pasażerów poprzez zapewnienie komplementarności i synergii z innymi środkami transportu czy promowania zrównoważonej mobilności wśród obywateli.

- Jeżeli kolej ma stać się rdzeniem efektywnych zrównoważonych regionalnych systemów transportowych, niezbędna jest do tego ścisła współpraca i konsultacja władz regionalnych z przewoźnikami i zarządcami infrastruktury kolejowej (torowej i stacyjnej), zarówno przy ich tworzeniu, jak i wdrażaniu. Kluczowe jest również dążenie do realizacji wspólnie obranych celów przez wszystkich interesariuszy w regionie –
podkreślał prezes PKP SKM w Trójmieście.

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Komisji Europejskiej, upatrując w działaniach władz regionalnych i miejskich nadania koniecznego impulsu dla rozwoju zrównoważonej mobilności na ich terenie. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że przesuniecie modalne z transportu indywidualnego (drogowego) na rzecz zrównoważonych form transportu masowego, jaką jest kolej, może być najskuteczniejszym narzędziem dekarbonizacji regionalnych systemów transportowych w tym redukcji emisji, zanieczyszczeń powietrza, środowiska, hałasu i kongestii w miastach.

Transport kolejowy – z ponad 9-krotnie mniejszą emisją CO2 na pasażerokilometr (w porównaniu z transportem lotniczym) czy tonokilometr w zestawieniu z towarowym transportem drogowym, a także 6-krotnie wyższą efektywnością energetyczną i najniższą liczbą wypadków śmiertelnych – jest nie tylko najbardziej ekologicznym, ale i najbardziej wydajnym i najbezpieczniejszym masowym środkiem transportu – akcentował podczas debaty Alberto Mazzolla, dyrektor wykonawczy CER. - Pojedynczy pociąg pozwala na przeniesienie z dróg setki indywidualnych samochodów (pasażerskich, towarowych) i, nawet przy założeniu postępu elektryfikacji transportu drogowego, wciąż nie rozwiąże się problemu kongestii na drogach regionalnych czy miejskich – podkreślał.

Z kolei Krzysztof Golubiewski – członek zarządu PKP S.A. zwracał podczas debaty uwagę na jeden głównych problemów w obszarze mobilności regionalnej, jakim jest wykluczenie komunikacyjne części populacji poprzez brak lub ograniczony dostęp do publicznych środków transportu, w tym właśnie do kolei. Jej dostępność jest również ograniczana poprzez brak komplementarności i synergii pomiędzy środkami transportu (niespójne rozkłady jazdy itp.). Takie wykluczenie transportowe ma bardzo negatywne skutki w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego.

- Dlatego też tak istotną rolę odgrywają takie programy inwestycyjne jak np. wdrażany w Polsce program Kolej Plus, mające na celu odbudowę regionalnej infrastruktury kolejowej i połączeń dla lepszego skomunikowania lokalnych społeczności z głównymi centrami społeczno-gospodarczego. W takim przypadku połączenie kolejowe staje się dla mieszkańców prawdziwym oknem na świat i szansą na rozwój –
mówił Krzysztof Golubiewski.

- PKP podejmują wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności stacji kolejowych, zapewnienia transportu na tzw. pierwszej i ostatniej mili czy rozwijania szeroko rozumianych usług „od drzwi do drzwi”. Prowadzony jest program inwestycyjny obejmujący modernizację i budowę dworców kolejowych, bezpiecznych i wygodnych przydworcowych parkingów samochodowo-rowerowych, rozwijana jest też sieć systemu car-sharingowego w oparciu o auta elektryczne w ramach nowej usługi PKP Mobility. Natomiast w kwestii infrastruktury dostępowej przy stacji (drogi, ścieżki rowerowe), także skomunikowania ich z publicznym transportem miejskim/lokalnym oraz rozwoju infrastruktury przydworcowej, potrzebna są współpraca i wsparcie ze strony władz miejscowych –
podkreślał Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

Wybór głównego środka transportu, w tym kolei, jest determinowany przez wiele czynników, które składają się na nasze całkowite doświadczenie i zadowolenie z odbytej podróży „od drzwi do drzwi”.   Poza dostępnością stacji kolejowych, łatwością i krótkim czasem potrzebnym, żeby się do nich dostać oraz wygodnym nabyciem biletu (poprzez aplikacje mobilne itp.), ważną rolę odgrywa sama stacja kolejowa i świadczone na jej terenie usługi. Będąc łącznikiem pomiędzy właściwą podróżą pociągiem a pozostałymi jej etapami, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia nie tylko płynności, ale i wygody oraz ogólnego zadowolenia z całej podróży, potwierdzając tym samym słuszność dokonanego przez nas wyboru środka transportu. Dobre skomunikowanie z komplementarnymi środkami transportu publicznego i indywidualnego pokrywającymi zapotrzebowanie na transport na pierwszej i ostatniej mili, bezpieczne i wygodne parkingi samochodowe/rowerowe, czytelne oznaczenia i łatwo dostępna informacja w czasie rzeczywistym na stacjach oraz dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością to elementy, które PKP z powodzeniem wdrażają od wielu lat.

- Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest system biletowy. W tym obszarze udało nam się również wdrożyć z sukcesem integrację i wzajemne honorowanie biletów różnych przewoźników kolejowych, co ma niebagatelne znaczenie dla płynności i wygody na całej trasie podróży koleją –
akcentował Krzysztof Golubiewski.

- Zorganizowana przez Przedstawicielstwo PKP w Brukseli wspólnie z Domem Polski Wschodniej konferencja spotkała się z bardzo szerokim i pozytywnym zainteresowaniem zarówno w Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii. Wzajemna współpraca kolei i władz regionalnych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla odbudowy pozycji sektora w krajach i regionach Europy, ale przyczyni się równocześnie do dekarbonizacji sektora transportu i wpłynie na ograniczenie negatywnych zmian klimatycznych. Obecnie w Brukseli bardzo dużo mówi się o połączeniach międzynarodowych czy pociągach nocnych, natomiast ich rozwój nie jest możliwy bez efektywnego i komplementarnego rozwoju kolei na poziomie regionalnym –
mówił Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Belgii.

Źródło: tekst PKP S.A., www.pkp.pl
Reklamy
SG Pam Wodociągi Miasta Krakowa Keller Geobrugg Soletanche Porr GEO-Instruments
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję