YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wywiady


Przetarg na rozbudowę DK94 Modlnica – Giebułtów 2018-12-14
Wczoraj krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i przebudowę odcinka drogi krajowej nr 94 Modlnica – Giebułtów. Droga będzie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP. [...]

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 2018
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” pt. „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”, 17-18.01.2019, Kraków 2019-01-17
W dniach 17-18 stycznia 2019 roku odbędzie się w Krakowie pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” pt. „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.[...]


Postęp w inżynierii rodzi się w mostownictwie
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Flagą, dr h.c.m. z Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, rektorem tej uczelni w latach 1996-2002.[...]


Raport „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”
Oddziaływanie ludzi na środowisko jest coraz większe. Liczba ludności przez ostatnie pół wieku wzrosła dwukrotnie: z 3,7 mld do 7,6 mld. Powoduje to, że zużycie surowców naturalnych wzrasta niewspółmiernie do możliwości regeneracyjnych Ziemi. Zwiększeniu ulega również ilość odpadów, które są nieprawidłowo zagospodarowane, co oznacza duże straty dla środowiska naturalnego. Odpowiedzią na te wyzwania jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”, gospodarka odpadami i zarządzanie surowcami są w Polsce nieefektywne. [...]


Krakowskie inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego
Nowe perony w Bieżanowie, Prokocimiu i Mydlnikach to jedne z pierwszych efektów miliardowych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA w krakowskim węźle kolejowym. Nowe rozwiązania usprawniają komunikację w Małopolsce i jej stolicy. Za kilka miesięcy podróże w aglomeracji i przejazdach dalekobieżnych będą łatwiejsze.[...]Nowoczesny przemysł cementowy jest przyjazny środowisku

Rozmowa z Ernestem Jelito, prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Górażdże Cement SA.
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo InżynieryjneErnest Jelito, prezes zarządu, dyrektor generalny Górażdże Cement SAPierwsze półrocze 2018 r. za nami. Jaki obecnie jest popyt na cement w Polsce?

Według danych GUS, produkcja cementu w Polsce zwiększyła się o ponad 10%. Ten poziom wzrostu koresponduje ze wzrostem produkcji budowlano-montażowej w kraju o ponad 20%. W efekcie należy się spodziewać konsumpcji cementu na poziomie co najmniej 18  mln t, przy ponad 17 mln t w 2017 r. Perspektywa przyszłego roku jest w dużym stopniu zależna od tego, czy samorządy po wyborach nadal będą tak aktywne inwestycyjnie, jak to ma miejsce w tym roku. Źródłem ograniczeń mogą też być problemy z podażą kruszyw, utrudnienia w transporcie czy zwyczajnie niedostatek rąk do pracy.

Jak wielokrotnie przy różnych okazjach wspominałem, branża cementowa w Polsce przeszła w ciągu ostatnich kilkunastu lat ogromną transformację i dziś należy do ścisłej czołówki światowej zarówno pod względem efektywności, minimalizacji oddziaływania na środowisko, jak i jakości. Robimy wszystko, aby także w momentach najwyższego zapotrzebowania zagwarantować pełną dostępność najwyższej jakości produktów.

Jaki wpływ na środowisko ma przemysł cementowy i co stanowi dla niego największe wyzwanie w tej dziedzinie?

Jak już wspominałem, cementownie w Polsce należą do absolutnej czołówki światowej pod względem redukcji wpływu na środowisko. Kiedy porównujemy wskaźniki efektywności w tym obszarze, to stwierdzamy, że wielokrotnie wyprzedzamy zakłady działające w krajach Europy Zachodniej, nie wspominając już o usytuowanych za wschodnią granicą. Branża w 100% spełnia wymagania unijnej polityki klimatycznej. Muszę posłużyć się tu kilkoma ważnymi danymi. W porównaniu do 1998 r. zredukowaliśmy o 26% roczną emisję CO2 na tonę klinkieru. Dzięki zaangażowaniu ogromnych nakładów finansowych i zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, takich jak prekalcynatory, nowoczesne wysokosprawne palniki, suszarnie surowca, paliwa alternatywne, w tym zawierające tzw. biomasę, udało się – jak wynika z danych Stowarzyszenia Producentów Cementu – zredukować emisję produktową do poziomu 807 kg CO2 na tonę klinkieru. W przeliczeniu na tonę cementu daje bardzo niski wskaźnik 617 kg CO2. Należy przypomnieć, że 63% tej emisji to tzw. emisja surowcowa, pochodząca z rozkładu kamienia wapiennego stosowanego w produkcji, której nie można uniknąć w procesie piecowym. Nie da się wyprodukować klinkieru (cementu) bez naturalnej emisji rozkładu, wynoszącej ok. 525 kg CO2 na tonę klinkieru.

Pomimo takiego zaawansowania technologicznego i tak znaczącej redukcji wpływu na środowisko, przy obecnej produkcji szacowanej na ok. 18 mln t darmowych alokacji CO2 nie wystarcza i konieczne są zakupy pozwoleń do emisji. Jeszcze w 2017 r. o tej porze roku ceny pozwoleń na emisję CO2 kształtowały się na poziomie 6–8 €/t, a teraz skoczyły do 20 €/t, co znacząco wpływa na koszty produkcji. Realnie dziś doświadczamy ryzyka, którego obawialiśmy się od kilku lat. Carbon leakage, czyli przeniesienie produkcji, a zatem i emisji CO2, poza granice UE, jest dziś bardzo realnym scenariuszem. Nie wpłynie to pozytywnie ani na gospodarkę ani na środowisko.

Zdaniem wielu ekspertów z dziedziny ekonomii, obecnie jest najlepszy czas, aby wdrożyć model gospodarki o obiegu zamkniętym. Czy w przemyśle cementowym dąży się do wypracowania takiego modelu produkcji?


Produkcja cementu znakomicie wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Cały proces rozpoczyna się wprawdzie od naruszenia zasobów naturalnych przez wydobycie surowca, ale rekultywując tereny kopalń, zwracamy je naturze w sposób zintegrowany z otaczającymi terenami. Jesteśmy dla władz lokalnych ważnym partnerem w zagospodarowaniu odpadów komunalnych w postaci paliw alternatywnych, a zastępowanie w procesie produkcyjnym surowców naturalnych odpadowymi z innych branż stanowi istotny wkład przemysłu cementowego w gospodarkę o obiegu zamkniętym. W Polsce cementownie niemal od 20 lat stosują paliwa alternatywne i są do tego dobrze przygotowane. Przy rosnącym obecnie poziomie produkcji cementu, a szacuje się, że w 2020 r. będzie to już ok. 19 mln t, mogą zagospodarować nawet do 1,5 mln t odpadów komunalnych w postaci paliwa RDF. Około 80% paliw alternatywnych wykorzystywanych przez cementownie stanowi gotowe, zmieszane paliwo, produkowane na bazie odpadów komunalnych.

Zatem z jednej strony jesteśmy wsparciem dla samorządów, z drugiej – redukujemy zużycie nieodnawialnych surowców kopalnych, czyli w tym przypadku węgla.

Dodatkowo zagospodarowujemy znaczące ilości materiałów będących produktem ubocznym w innych gałęziach przemysłu, jak granulowany żużel wielkopiecowy czy popioły lotne. Jeśli dodać do tego ponowne wykorzystanie betonu, np. jako kruszywa do ponownego użycia w betonie czy materiału do stabilizacji gruntu, jasno rysuje się obraz branży działającej w gospodarczym obiegu zamkniętym. Dodam, że większość producentów cementu w Polsce stosuje zasady zrównoważonego rozwoju i dokłada starań, by rozwijać się w harmonii z społecznością lokalną.

Najważniejszym produktem powstającym z cementu jest beton. Co przemawia za tym, aby budować właśnie z betonu?


W przypadku betonu walczymy ze stereotypami i zaszłościami historycznymi. Wciąż panuje przekonanie, że drogi wykonywane w nawierzchni betonowej są drogie, a w dodatku brakuje wykonawców, którzy mogą je zbudować. Tymczasem nawierzchnie betonowe już na etapie budowy są tańsze, a analizując 30-letni czas eksploatacji, oszczędności sięgają nawet 50%. A przecież ta analiza nie bierze pod uwagę kosztu czasu, który wszyscy użytkownicy dróg tracą w korkach przy częstej wymianie nawierzchni. Drogi betonowe są zdecydowanie trwalsze i bezpieczniejsze. Zresztą spójrzmy na doświadczenia krajów ościennych. W Niemczech ok. 60% nawierzchni dróg ekspresowych i autostrad wykonywanych jest w technologii betonowej, w Czechach ok. 65%, natomiast w Polsce zaledwie 20%. Jestem zdania, że równowaga w obu technologiach przyniesie korzyść użytkownikom.

Podobnie dzieje się z prefabrykowanymi elementami budynków mieszkalnych. Wciąż kojarzymy je z wielką płytą, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii prefabrykowane elementy są podstawą budownictwa mieszkaniowego. Oczywiście, mają one niewiele wspólnego z prefabrykatami z fabryk domów z lat 70. i 80. XX w. Bardziej przypominają precyzyjnie wykonane klocki z elewacją, często również ze stolarką okienną i instalacjami, z których składa się gotowy dom. Jestem przekonany, że ograniczenia w dostępie do pracowników i rosnące koszty pracy spowodują, że ta technologia będzie zyskiwała na popularności.

Poza tym dobrze wykonany beton jest trwałym, pięknym, przyjaznym środowisku i bezpiecznym materiałem – to są najważniejsze argumenty przemawiające za szerokim wykorzystywaniem go w wielu gałęziach budownictwa.

W 2018 r. firma Górażdże Cement już po raz czwarty otrzymała tytuł Złotej Budowlanej Marki Roku za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku materiałów budowlanych w kategorii cement. Co sprawia, że produkty Górażdże Cement cieszą się zaufaniem inwestorów i wykonawców?


Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, którzy ufają naszym produktom i regularnie używają ich w swoich pracach. Robimy wszystko, aby nie zawieść tego zaufania. Dbamy, aby parametry naszych wyrobów były stabilne, odpowiadały potrzebom inwestorów i były łatwo dostępne. Dostrzegamy, że klienci coraz częściej zwracają uwagę na wartości, które nie są związane bezpośrednio z produktem. Dlatego na naszą ofertę składają się z jednej strony pewność związana z zapleczem techniczno-doradczym, z drugiej – wartości dodatkowe, z trzeciej – świadomość, że działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wszystkie te elementy powodują, że możemy cieszyć się zaufaniem zamawiających oraz firm wykonawczych, na które ciężko pracujemy i za które jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Dziękuję za rozmowę.
Reklamy
MPWiK Kraków Soletanche PAM Amago Aarsleff Sitech Budimex Keller
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję