Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


XXXIII konferencja Europa Karpat
Międzynarodowa konferencja Europa Karpat zgromadziła polityków, naukowców i samorządowców z krajów regionu karpackiego: Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Litwy, Węgier, Rumunii, Mołdawii, a także przedstawicieli Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. [...]

125 lat Grupy Brugg
XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022 2022-05-23
[...]


Ekoprzemiana w budownictwie
Rozmowa z Alicją Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA.[...]


Ryzyko w budownictwie tunelowym, cz. 2
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby budowanych tuneli. Buduje się w różnych warunkach górniczo-geologicznych, zarówno bardzo korzystnych, jak i wyjątkowo niekorzystnych, co powoduje liczne zagrożenia. Mogą one prowadzić do katastrof lub poważnych awarii. W części pierwszej artykułu („NBI” 2022, nr 1, s. 64–66) omówiono kategorie katastrof w tunelach, biorąc pod uwagę metody drążenia i skutki katastrof. Natomiast w tej części artykułu, posługując się przykładami, zostały przedstawione główne przyczyny tych katastrof.[...]


STRABAG zmodernizował stopień wodny Przegalina
Modernizacja stopnia wodnego Przegalina była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią.[...]NBI 6 (99) listopad – grudzień 2021

99
W numerze

Budownictwo w Polsce w 2019 r. wygenerowało 6,6% PKB, a jego łączna wartość wyniosła 145,5 mld zł. Taki wynik plasuje je – zaraz za handlem i przemysłem – wśród najbardziej zyskownych sektorów krajowej gospodarki. Budownictwo w Polsce w 2019 r. wygenerowało 6,6% PKB, a jego łączna wartość wyniosła 145,5 mld zł. Taki wynik plasuje je – zaraz za handlem i przemysłem – wśród najbardziej zyskownych sektorów krajowej gospodarki.


 
Wyniki finansowe poszczególnych podmiotów działających w sektorze budowlanym zależą zwykle od ich wielkości, struktury portfela zamówień i rodzaju prowadzonej działalności. Z kolei na projekt budowlany, od jego powstania do zakończenia, wpływają czynniki ekonomiczne. Co składa się na ekonomiczny wymiar inwestycji budowlanej? Słowo klucz to optymalizacja. Świąteczny numer „NBI” poświęcony jest tematyce ekonomii w nowoczesnym budownictwie, znajdziemy w nim wypowiedzi przedstawicieli rynku oraz artykuły firm prezentujących kluczowe problemy natury ekonomicznej w różnych obszarach branży budowlanej.

Polecam wywiad z Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o., którzy twierdzą, że pandemia wcale nie jest taka bezbolesna dla budownictwa, jak się to często przedstawia. Mamy do czynienia z dwoma rodzajami problemów: podażowym – produkcja surowców i materiałów nie wróciła do poziomu sprzed pandemii, i popytowym – popyt wzrósł bardzo gwałtownie we wszystkich sektorach gospodarki, a logistyka nie działa tak, jak przed pandemią. Ponadto, jak twierdzą nasi rozmówcy, trzeba stworzyć takie mechanizmy waloryzacji cen w kontraktach, które nie budzą emocji, bo trudno dyskutować z rosnącymi cenami.

Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, obecna sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa w kontekście sytuacji gospodarczej w kraju i w Europie wymagają oceny i nowego, strategicznego podejścia sektora budowlanego. Najbliższe lata to bez wątpienia okres wyzwań i szans na intensywny rozwój budownictwa i infrastruktury, ale też niestety czas istotnych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju tej branży. Związek zaprasza do udziału w Kongresie Budownictwa Polskiego, który odbędzie się 31 stycznia – 1 lutego 2022 r. w Poznań Congress Center. Szczegóły podajemy w artykule.

Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą, przedstawia w artykule wielofunkcyjne zadania inwestycyjne w gospodarce wodnej realizowane przez PGW Wody Polskie. Zasoby wodne są produktem przyrody, a ich rozmieszczenie i odbywający się obieg wody są dane społeczeństwu przez obiektywne prawa natury, ograniczając możliwość ingerencji człowieka w ten proces. Oznacza to, że bez względu na poziom wiedzy proces ten może odbywać się jedynie w określonych tymi prawami warunkach. Najtrudniej jest pogodzić funkcje gospodarcze wody z jej funkcjami przyrodniczymi. Dlatego jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań gospodarki wodnej jest zaspokojenie wszystkich uzasadnionych potrzeb użytkowników i konsumentów przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej równowagi bilansu wodnego i pożądanego stanu środowiska naturalnego.Budownictwo hydrotechniczne z działu nieco niszowego i mało znanego ogółowi społeczeństwa staje się coraz ważniejszym i uważnie obserwowanym segmentem budownictwa. Powodują to przede wszystkim zmiany klimatyczne, których skutkiem są coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe – powodzie i susze. Polska jest zagrożona deficytem wody, dlatego zwiększenie retencji to jeden z głównych celów krajowej polityki wodnej. Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy, w najbliższym pięcioleciu realizowane będą inwestycje zwiększające retencję o łącznej wartości 10 mld zł. Równocześnie renesans przeżywa morskie budownictwo hydrotechniczne. Inwestycje związane z rozwojem transportu morskiego, infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów, o wartości liczonej w miliardach zł, otwierają nowy rozdział w historii polskiej gospodarki morskiej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami tych przedsięwzięć, opisanymi na naszych łamach.Program inwestycyjny służący poprawie niezawodności zaopatrzenia w wodę realizują Wodociągi Miasta Krakowa. Renowacji poddawany jest jeden z dwóch przewodów tranzytowych prowadzących wodę do Krakowa z ZUW Raba, oddalonego o ponad 20 km. Rurociąg DN 1000 jest rehabilitowany metodą rękawa filcowego, impregnowanego żywicą epoksydową. Dotychczas wyremontowano 7200 m.b. sieci, a obecnie jest przygotowywany przetarg na kolejny odcinek o długości ok. 500 m.b. Możliwość niezawodnego przesyłu wody z ZUW Raba jest kluczowa, gdyż w sytuacjach awaryjnych zakład ten może dostarczyć nawet 85% wody niezbędnej dla krakowian.Ponieważ to ostatni numer „NBI” ukazujący się w 2021 r., bardzo dziękuję za wszystkie maile, telefony, komentarze, zaproszenia, które otrzymywałem od Państwa w ciągu całego roku, za wspólne budowanie więzi, która łączy wszystkich nas zainteresowanych rozwojem budownictwa w Polsce, żyjących problemami tej branży. Jednocześnie serdecznie zapraszam do szerokiej, dobrej współpracy w 2022 r.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".

Mariusz Karpiński-Rzepa
Redaktor Naczelny czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

 


Pandemia nie taka bezbolesna dla budownictwa (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa i Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Trzeci zbiornik terminalu LNG w Świnoujściu (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
W trzy tygodnie na terenie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu wzniesiono ścianę trzeciego zbiornika magazynowego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zadanie realizuje konsorcjum PORR SA (lider) i TGE Gas Engineering GmbH w ramach rozbudowy części lądowej gazoportu. Właścicielem terminalu jest GAZ-SYSTEM, który rozbudowuje obiekt.

Ekonomia w nowoczesnym budownictwie (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Budownictwo w Polsce w 2019 r. wygenerowało 6,6% PKB, a jego łączna wartość wyniosła 145,5 mld zł. Taki wynik plasuje je – zaraz za handlem i przemysłem – wśród najbardziej zyskownych sektorów krajowej gospodarki.

SANMED Biuro Projektów – i projekt, i wizja (PDF)
Autor: Biuro Projektów SANMED Sp. z o.o.
[bez logowania]
W nowoczesnym zarządzaniu kluczowe jest przywództwo oparte na wartościach ważnych dla firmy, na ludziach, którzy firmę tworzą, oraz jasna wizja rozwoju. Tak uważa Michał Janiszewski, prezes zarządu Biura Projektów SANMED Sp. z o.o. (na zdjęciu z lewej): „Liderowi wspartemu przez profesjonalny, dobrze dobrany i zaangażowany zespół specjalistów merytorycznych nie musi przeszkadzać brak własnych korzeni w branży, w której działa. Taka sytuacja może być wręcz atutem. Choć niewątpliwie niesie też wyzwania”.

Patenty, świeże spojrzenie i omijanie schematów (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Hubertem Tomczakiem, dyrektorem zarządzającym Soletanche Polska Sp. z o.o.

Niski koszt cyklu życia i zrównoważona infrastruktura dzięki stali SSAB Weathering o wysokiej wytrzymałości, odpornej na warunki atmosferyczne (PDF)
Autor: SSAB Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
SSAB Weathering to niskostopowa stal konstrukcyjna o wysokiej wytrzymałości. Charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne. Jej skład chemiczny sprawia, że wytwarza się warstwa patyny (ochronna warstwa tlenków), która zachowuje się jak dodatkowa powłoka konstrukcji. Warstwa ta nie tylko chroni przed korozją, ale również oferuje unikatowe, estetyczne wykończenie.

Stropodachy – wyzwania na najbliższą przyszłość (PDF)
Autor: LECA POLSKA Sp. z o.o.
[bez logowania]
W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki rozwój wielu nowoczesnych technologii w budownictwie. Dodatkowo uwarunkowania zewnętrzne wymagają szybkiej reakcji ze strony projektantów. Jeszcze kilka lat temu na systemy fotowoltaiczne patrzono jak na ciekawostkę. Obecnie dachy z panelami skierowanymi w stronę słońca realizowane są na bardzo wielu budowach.

Nawierzchnie asfaltowe wobec zmian klimatycznych (PDF)
Autor: ORLEN Asfalt sp. z o.o.
[bez logowania]
Od wielu lat obserwujemy zmiany klimatyczne w otaczającym nas świecie. Niezależnie, czy przyczyny leżą po stronie działalności człowieka, czy też są powodowane przez wielkie cykle naturalne, mają one wpływ na funkcjonowanie ludzi i ich cywilizacji, w tym także na materialną sieć drogową. Należy zatem rozważyć możliwości zmian technologicznych w budowie dróg w taki sposób, aby były one w stanie pełnić nieprzerwanie swoją funkcję komunikacyjną.

Drogi z recyklingu (PDF)
Autor: ORLEN Asfalt sp. z o.o.
[bez logowania]
Każda, nawet najlepiej wykonana, nawierzchnia drogowa z czasem ulega degradacji. Wiąże się to w pewnym momencie z koniecznością wzmocnienia całej konstrukcji lub wymiany jednej bądź kilku jej warstw. Zabiegom tym towarzyszy frezowanie, zwykle co najmniej jednej warstwy asfaltowej, w wyniku którego powstaje tzw. destrukt asfaltowy (na świecie oznaczany w języku angielskim jako Reclaimed Asphalt Pavement – RAP). Rodzi się wtedy pytanie, co można z nim dalej zrobić. Zutylizować, składować, a może w odpowiedni sposób przetworzyć i ponownie wbudować w nawierzchnię drogi?

Strategia zrównoważonego rozwoju w branży wod-kan (PDF)
Autor: Katarzyna Duda, Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
Woda zawsze była, jest i będzie najcenniejszym dobrem naturalnym. W przeciwieństwie do dobra wolnego występuje w ograniczonych ilościach, a jej dostatek ma bezpośredni wpływ na stan środowiska.

Ekonomika budowy przez pryzmat geotechniki (PDF)
Autor: Szymon Świątek, Menard Sp. z o.o.
[bez logowania]
Koszt realizacji inwestycji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o jej powodzeniu. Ważny interes społeczny, idea czy marzenie też są pochodnymi tego parametru. Żaden inwestor nie zdecyduje się na realizację inwestycji, nie mając zagwarantowanego finansowania na wymaganym poziomie. I odwrotnie, sens budowy nawet najbardziej potrzebnej inwestycji jest oceniany przez pryzmat kosztów jej realizacji.

Ekonomia w systemach geotechnicznych (PDF)
Autor: Jakub Sierant, dyrektor zarządzający, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Ekonomia to sztuka gospodarowania w warunkach ograniczoności zasobów. Ta spłaszczona definicja zdaje się najtrafniej oddawać sens pojęcia, gdzie podstawowym, ograniczonym zasobem są pieniądze. Ekonomia w tym ujęciu sprowadza się więc do właściwego, racjonalnego ich wydawania.

Ekonomiczne aspekty konstrukcji z gruntu zbrojonego optemBLOK (PDF)
Autor: mgr inż. Karolina Smentoch, Optem
[bez logowania]
W 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę drugiego odcinka drogi ekspresowej S14. Jego ukończenie będzie miało bardzo istotny wpływ na poprawienie warunków życia mieszkańców Łodzi i jej okolic oraz, co ważne, sprawi, że Łódź będzie pierwszym w Polsce miastem z pełnym ringiem tras szybkiego ruchu. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na pierwszą połowę 2023 r.

TRAKO 2021 (PDF)
Autor: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
[bez logowania]
Pierwszy na świecie pociąg wodorowy, najnowocześniejsza lokomotywa w Europie, premiery, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, debaty i konferencje. Za sprawą odbywających się 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, w dniach 21–24 września 2021 r. Gdańsk był kolejowym centrum Europy. TRAKO organizowane są przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Grupę PKP w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo.

Wzdłużna zabudowa prefabrykowanych rozjazdów (PDF)
Autor: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o.
[bez logowania]
System oparty na bramownicach PWP i wagonach Switcher oznacza pokonanie ostatnich przeszkód w upowszechnieniu blokowej zabudowy rozjazdów kolejowych, czyli istotnego wydłużenia żywotności kluczowych elementów nawierzchni kolejowej.

Przemysł cementowy perłą polskiej gospodarki (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
„Przemysł cementowy zrzeszony w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, obchodzącym w 2020 r. 30-lecie działalności, stanowi jedną z jaśniejących pereł polskiej gospodarki. Jest to sektor, który skupiając 13 nowoczesnych zakładów i zatrudniając bezpośrednio 3,5 tys. pracowników, stale zasila swoimi produktami krajowy sektor budowlany i wspiera swoim dynamizmem polską gospodarkę” – czytamy w raporcie Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski, przygotowanym przez firmę doradczą Ernst & Young (EY).

Musso Grand (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i materiałów producenta
[bez logowania]
W tym numerze mamy dla inżynierów budownictwa – czytelników „NBI” – prawdziwą motoryzacyjną niespodziankę. Nowy dystrybutor marki SsangYong w Polsce, SsangYong Auto Polska Sp. z o.o., wprowadził na rynek pick-upa o nazwie Musso Grand. Model trafił do naszej Redakcji na testy w październiku tego roku.

Budownictwo hydrotechniczne w Polsce (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Budownictwo hydrotechniczne staje się coraz ważniejszym segmentem budownictwa. Powodują to przede wszystkim zmiany klimatyczne, których skutkiem są coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe – powodzie i susze. Polska jest zagrożona deficytem wody, dlatego zwiększenie retencji to jeden z głównych celów krajowej polityki wodnej. Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy, w najbliższym pięcioleciu realizowane będą inwestycje zwiększające retencję o łącznej wartości 10 mld zł.

Wielofunkcyjne zadania inwestycyjne w gospodarce wodnej realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PDF)
Autor: dr Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą
[bez logowania]
Zasoby wodne są produktem przyrody, a ich rozmieszczenie i odbywający się obieg wody są dane społeczeństwu przez obiektywne prawa natury, ograniczając możliwość ingerencji człowieka w ten proces. Oznacza to, że bez względu na poziom wiedzy proces ten może odbywać się jedynie w określonych tymi prawami warunkach. Najtrudniej jest pogodzić funkcje gospodarcze wody z jej funkcjami przyrodniczymi.

XIX Konferencja Technicznej Kontroli Zapór (PDF)
Autor: dr hab. inż. Jan Winter, prof. PW, przewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego konferencji, dr inż. Agnieszka Dąbska, sekretarz konferencj
[bez logowania]
7–10 września 2021 r. w Legnicy odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór (TKZ) Bezpieczeństwo zapór składowisk odpadów mokrych oraz innych budowli hydrotechnicznych.

Remont magistrali DN 1000 elementem poprawy niezawodności zasilania Krakowa w wodę (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Zakład Uzdatniania Wody Raba jest największym producentem wody w krakowskim systemie wodociągowym. W ciągu dziewięciu miesięcy 2021 r. wyprodukował ponad 28 mln m3 wody, a w całym 2020 r. – przeszło 36 mln m3. Obecnie poddawany jest renowacji jeden z dwóch przewodów tranzytowych prowadzących wodę do Krakowa z ZUW Raba – rurociąg DN 1000.

Przegląd inwestycji wod-kan (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Wody Polskie rozpoczęły weryfikację formalnoprawną dotyczącą czynnych i nieczynnych urządzeń wodnych służących do odprowadzania do rzek ścieków lub wód opadowych i roztopowych.

Kongres Budownictwa Polskiego (PDF)
Autor: Polski Związek Pracodawców Budownictwa
[bez logowania]
Obecna sytuacja i perspektywy rozwoju budownictwa w kontekście sytuacji gospodarczej w kraju i w Europie wymagają oceny i nowego, strategicznego podejścia sektora budowlanego. Najbliższe lata to bez wątpienia okres wyzwań i szans na intensywny rozwój budownictwa i infrastruktury, ale też niestety czas istotnych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju tej branży.

VI Forum Budownictwo w Polsce (PDF)
Autor: PMR
[bez logowania]
7 października 2021 r. odbyło się VI Forum Budownictwo w Polsce – doroczne spotkanie branżowe w gronie blisko 150 przedstawicieli zarządów kluczowych firm wykonawczych, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z polskim rynkiem budowlanym. Głównym i naturalnym celem było wieloaspektowe omówienie sytuacji w sektorze budowlanym oraz liczne dyskusje na temat perspektyw na najbliższe lata.

Kampania Dobry Transport (PDF)
Autor: dr inż. Maciej Gruszczyński, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce
[bez logowania]
Flota betonomieszarek w Polsce wynosi ponad 3100 aut. Każdego dnia przejeżdżają one średnio ponad pół miliona km, z czego 70% w aglomeracjach miejskich. Standardy transportu betonu towarowego mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, komfort życia mieszkańców miast i kwestie ekologiczne. Skala produkcji betonu sprawia, że bezpieczeństwo jego transportu to priorytet. Dobiegła końca druga edycja kampanii Dobry Transport, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) i Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (PBB).

XI DNI BETONU (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
853 uczestników w Wiśle i tysiące widzów relacji streamingowej, 80 referatów, 10 sesji konferencyjnych, sesja posterowa, pokazy technologiczne, pierwszy w Polsce pokaz na żywo druku 3D z betonu, 38 stoisk wystawienniczych, kolejna edycja konkursu Power Concrete, Betonowe Oskary i wiele innych wydarzeń towarzyszących. Można długo wyliczać, choć nie sposób w jednym zdaniu zamknąć bogactwa wiedzy i emocji, które towarzyszyły uczestnikom DNI BETONU, jednego z największych wydarzeń konferencyjnych polskiego budownictwa, które 11–13 października 2021 r. odbyło się w Wiśle.

infraSTUDIO – tajniki projektowania mostu Randselva (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis fragmentu rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z mgr. inż. Krzysztofem Wojsławem z firmy Sweco Norway na temat mostu Randselva. Zachęcamy do obejrzenia całego materiału na kanale.

Most Randselva – zaprojektowany z wykorzystaniem parametrycznego modelowania (PDF)
Autor: mgr inż. Krzysztof Wojsław, Sweco Norway, BIM Corner, dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ, Politechnika Śląska
[bez logowania]
W poprzednim artykule na temat mostu Randselva w Norwegii pisaliśmy o samym moście oraz o metodyce BIM w inżynierii mostowej („NBI” 2021, nr 5, s. 94–95). Dla przypomnienia, chodzi o największy na świecie most, który został zaprojektowany i zrealizowany bez papierowych rysunków. Ta długa na 634 m konstrukcja została zbudowana metodą betonowania wspornikowego i rusztowań przesuwnych z urządzeniem typu MSS (Movable Scaffolding System). Otwarcie mostu planowane jest na 2022 r. Natomiast w tym artykule syntetycznie omówimy metodę parametrycznego modelowania konstrukcji mostowych. Należy ona do arsenału narzędzi BIM (Building Information Modeling). Bez tego podejścia, które zawiera elementy programowania, nie udałoby się tak skutecznie wyeliminować papierowej dokumentacji.

Stan techniczny pomostów niewspółpracujących a bezpieczeństwo i trwałość mostów stalowych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg, Mostów i Kolei, Uniwersytet Zielonogórski
[bez logowania]
Przez pojęcie trwałości budowli, w tym wypadku pomostów mostów stalowych jako ich elementu składowego, rozumie się jej zdolność do spełniania przez określony czas wymagań użytkowych w warunkach oddziaływania określonych czynników, bez wyraźnego obniżenia właściwości użytkowych lub wystąpienia nadmiernych kosztów użytkowych [1, 2, 3]. Trwałość jest funkcją właściwości użytkowych materiałów, projektu i wykonawstwa oraz oddziaływań na most, jak również sposobu jego użytkowania i poziomów utrzymania [4]. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że utrzymanie mostu wiąże się z określonymi nakładami finansowymi [5].

Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 2021 (PDF)
Autor: Edyta Majer, Marta Chada, Grzegorz Ryżyński, PIG-PIB
[bez logowania]
7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI), którego organizatorem był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, odbyło się 14–17 września 2021 r. w formie hybrydowej: w Bydgoszczy i online.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
PKP Polskie Linie Kolejowe SA wymieniają konstrukcję mostu kolejowego w Częstochowie Gnaszynie.

XXVI Europejska Wyprawa Mostowa Malta 2021, cz. 1 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m. dr inż. arch. Ewa Dworzak-Żak, mgr Aniela Polc
[bez logowania]
Pandemia COVID-19 uniemożliwiła nam zorganizowanie w 2020 r. kolejnej wyprawy mostowej – tak europejskiej, jak i światowej. Dopiero w 2021 r. zaistniała taka możliwość. Jako kraj docelowy wybraliśmy Maltę, położoną 90 km na południe od Sycylii, 290 km na północ od kontynentalnej Afryki, 1830 km na wschód od Gibraltaru i 1500 km na zachód od Aleksandrii, jednym słowem – kraj leżący pośrodku Morza Śródziemnego.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Pod koniec października 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

Przegląd inwestycji tunelowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
28 października 2021 r. zespół do spraw bezpieczeństwa tuneli podpisał protokół końcowy dotyczący minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica – węzeł Domaradz.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021 (PDF)
Autor: dr inż. Maciej Zajączkowski, sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji
[bez logowania]
Ósma edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego odbyła się w Bronisławowie w województwie łódzkim, w gminie Wolbórz, w dniach od 30 sierpnia do 1 września 2021 r. Głównym organizatorem konferencji była Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie.

Remont zabytkowego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Koniecznie (PDF)
Autor: dr inż. Justyna Adamczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, inż. Maciej Kozłowski
[bez logowania]
Remonty zabytkowych obiektów budowlanych to zawsze jest wyzwanie dla każdego inżyniera, wymagające wykazania się zarówno znajomością technologii zabezpieczających tego typu konstrukcje, jak i takim prowadzeniem prac remontowych, aby zachowane zostały unikatowe walory estetyczne. Umiejętne zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych to ochrona naszego dziedzictwa kulturowego i szansa na pozostawienie go przyszłym pokoleni

Subaru Outback Cross (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i materiałów producenta
[bez logowania]
Słowem outback określa się rozległe, słabo zaludnione, w przeważającej części pustynne i półpustynne obszary w środkowej Australii. Czym może charakteryzować się samochód o tej nazwie? Debiutujący w 1995 r. Subaru Outback wprowadził na stałe do słownika pojęć motoryzacyjnych klasę uterenowionych kombi. Nazwa idealnie oddaje ducha samochodu, który wyznaczył nowe szlaki dla segmentu podwyższonych aut z napędem na cztery koła. Po 26 latach od premiery pojawiła się szósta generacja Outbacka, stworzonego w harmonii z dziedzictwem i filozofią marki Subaru.


Reklamy
Geobrugg SG Pam Porr Keller Soletanche GEO-Instruments Wodociągi Miasta Krakowa
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję