YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


PORR podpisał umowę na roboty drogowe na obwodnicy Wałcza
3 czerwca GDDKiA podpisała umowę ze spółką PORR na dokończenie robót na trasie głównej obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Wartość umowy to 87,3 mln zł. [...]

Uponor Infra – renowacja wodociągu na terenie szkód górniczych
Konferencja „Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20”, 09.09.2020, Warszawa 2020-09-09
Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20”, która odbędzie się w dniu 9 września 2020 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.[...]


Sytuację w branży kruszyw oceniam jako stabilną
Rozmowa z Arturem Widłakiem, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.[...]


Nawierzchnie betonowe a zrównoważone budownictwo
Pierwsze polskie doświadczenia z budową nawierzchni betonowych miały miejsce ok. sto lat temu. Od ponad wieku nie zmieniły się także podstawowe zasady produkcji betonu. Niemniej w budownictwie drogowym i mostowym dzięki betonom nowej generacji można dziś stosować rozwiązania, które do tej pory były nieosiągalne. Wysoka trwałość betonu oraz coraz większa wiedza i doświadczenie wykonawców sprawiają, że na polskich drogach spotyka się go coraz częściej.[...]


Badania powietrza gruntowego dla celów oceny zagrożeń
Obecnie obowiązujące przepisy prawa środowiskowego obligują do przeprowadzenia oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w procesie uzgadniania sposobu remediacji. [...]NBI 6 (87) listopad – grudzień 2019

87
W numerze

19 października 2019 r. odbyła się inauguracja 101. roku akademickiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, stanowiąca część głównych obchodów jubileuszowych stulecia tej uczelni.


Uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji inauguracji roku akademickiego z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbyło się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Przedstawiciele naszej redakcji mieli zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu stulecia AGH. Życzymy Akademii Górniczo-Hutniczej kolejnych 100 lat. Vivat Academia, vivant Professores!

 

Budowa układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”, położonej na prawym brzegu rzeki, była jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w ramach projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – największego w Europie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Po sierpniowej awarii układu przesyłowego podjęto działania naprawcze, zmierzające do ponownego, bezpiecznego transportowania ścieków do „Czajki”. W artykułach Odtworzenie układu przesyłowego ścieków do „Czajki”, Pompy BBA Pumps szybką odpowiedzią na katastrofę ekologiczną w Warszawie, Uponor Infra na ratunek warszawskiej „Czajce” wyjaśniamy, na czym polegały i jak przebiegały prace odtworzeniowe.

 

 

Współczesne miasta aspirują do bycia smart, czyli miastami inteligentnymi (smart cities), które w strategii swojego rozwoju stawiają na kreatywność, otwartość na innowacje, elastyczność rozumianą jako umiejętność szybkiego dostosowywania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, realizowaną za pomocą nowoczesnych technologii ICT w obszarze gospodarki, środowiska, mobilności i zarządzania. Również Kraków chce być smart, a swoją znaczącą cegiełkę do realizacji tych założeń dokładają Wodociągi Miasta Krakowa, podejmując działania w ramach smart environment (inteligentne środowisko), jak doskonalenie systemu informacji geograficznej, modelowanie hydrauliczne, telemetria czy zdalne prowadzenie odczytów wodomierzy. Wodociągi Miasta Krakowa zakończyły właśnie największą w kraju kampanię pomiarową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a wdrażany system inteligentnego zarządzania siecią przy użyciu budowanych modeli hydraulicznych stanowi obecnie najnowocześniejszą platformę sterowania siecią w Polsce.

 

 

 

Prof. Wojciech Radomski w pierwszej części artykułu Dokąd zmierza mostownictwo? Świat i Polska prezentuje kierunki rozwoju mostownictwa w ciągu najbliższych dwóch dekad. Jak podkreśla autor, o dalszym okresie tego rozwoju trudno jest dziś racjonalnie prognozować, bo być może za pół wieku będziemy się poruszać zupełnie innymi środkami transportu i obiekty mostowe przestaną być w ogóle potrzebne – by puścić wodze fantazji.

 

 

 

W związku z ogromną popularnością Zakopanego prowadząca do niego z Krakowa droga krajowa nr 7, zakopianka, jest newralgicznym punktem na mapie drogowej Polski. W 2016 r. rozpoczęto budowę nowej trasy zakopianki o parametrach drogi ekspresowej. W ramach tej inwestycji PORR SA wykonał kompleksowo budowę najdłuższego i najwyższego obiektu na trasie, a przebieg prac opisał specjalnie dla „NBI”.

 

 

 

Oprócz dróg w Polsce powstaje obecnie kilkadziesiąt obiektów mostowych o długości przekraczającej 100 m. Wszystkie te inwestycje, często wyczekiwane nie tylko przez okolicznych mieszkańców, przełożą się na zdecydowanie sprawniejszą komunikację, stwarzając odpowiednie warunki dla efektywnego i bezpiecznego przepływu ruchu. W materiale Obiekty mostowe powyżej 100 m w budowie przedstawiamy wybrane obiekty, będące obecnie na różnych etapach realizacji.

 

 

W numerze zajęliśmy się szczegółowo tematem narzędzi informatycznych wspomagających budownictwo, zbadaliśmy rynek wyrobów i konstrukcji stalowych, a także dokonaliśmy przeglądu technologii fundamentowania na palach.

 

 

 

  

 

 

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny

 

 


Życzenia Świąteczne i Noworoczne (PDF)
Autor: Redakcja Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego i Współpracujące Firmy
[bez logowania]

XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019 (PDF)
Autor: Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. oraz nbi med!a
[bez logowania]
10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie odbędzie się XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna „Przepusty i przejścia dla zwierząt”, którą poprzedzą jednodniowe warsztaty.

100 lat AGH (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów AGH
[bez logowania]
19 października 2019 r. odbyła się inauguracja 101. roku akademickiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, stanowiąca część głównych obchodów jubileuszowych stulecia tej uczelni.

IX Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2020 (PDF)
Autor: WOD-KAN Consulting, nbi med!a
[bez logowania]
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2020, która odbędzie się w dniach 23–24 kwietnia 2020 r. w hotelu Novotel Kraków City West w Krakowie.

Odtworzenie układu przesyłowego ścieków do „Czajki” (PDF)
Autor: Opracowano na podstawie materiałów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA
[bez logowania]
Budowa układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”, położonej na prawym brzegu rzeki, była jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w ramach projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – największego w Europie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Po sierpniowej awarii układu przesyłowego podjęto działania naprawcze, zmierzające do ponownego, bezpiecznego transportowania ścieków do „Czajki”.

Pompy BBA Pumps szybką odpowiedzią na katastrofę ekologiczną w Warszawie (PDF)
Autor: BBA Pumps PL Sp. z o.o.
[bez logowania]
Firma BBA Pumps PL dostarczyła dwie pompy o dużej wydajności do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie, w której 27 sierpnia 2019 r. doszło do poważnej awarii kolektorów doprowadzających ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Do Wisły dostało się ponad 3 mln m3 nieczystości.

Uponor Infra na ratunek warszawskiej „Czajce” (PDF)
Autor: Uponor Infra Sp. z o.o.
[bez logowania]
Ochrona środowiska naturalnego i zatrzymanie nieczystości spływających z lewobrzeżnej części Warszawy do Wisły wymagało w trybie pilnym budowy tymczasowego kolektora ściekowego DN 1000, częściowo ułożonego na moście pontonowym. Do tego celu wykorzystane zostały systemy polietylenowe PE-HD, które świetnie sprawdzają się w ekstremalnych warunkach, nawet na stale zagrożonych wstrząsami terenach eksploatacji górniczej. Rury PE-HD SDR17 do budowy części lądowej rurociągu i rury SDR11 przeznaczone dla części wodnej oraz połączenia kołnierzowe w rekordowym tempie do stolicy dostarczyła firma Uponor Infra Sp. z o.o.

Bezawaryjność rurociągów z żeliwa sferoidalnego (PDF)
Autor: Tomasz Fusek, Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
Żeliwo sferoidalne posiada wszystkie cechy klasycznych materiałów konstrukcyjnych. W pewnych zakresach obciążeń jest sztywne i sprężyste, a po przekroczeniu granicy plastyczności staje się elastyczne. Elastyczność żeliwa sferoidalnego oraz dobrze zaprojektowane połączenia uniemożliwiają rozszczelnienie systemu nawet w przypadku działania dużej siły poprzecznej. Rury z żeliwa sferoidalnego mają znacznie większą sztywność obwodową oraz lepszą sprężystość niż rury z tworzyw sztucznych, dlatego nie ulegają trwałym odkształceniom i zachowują swój kształt nawet przy dużych obciążeniach.

Modelowanie sieci w Wodociągach Miasta Krakowa (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Współczesne miasta aspirują do bycia smart, czyli miastami inteligentnymi (smart cities), które w strategii swojego rozwoju stawiają na kreatywność, otwartość na innowacje, elastyczność rozumianą jako umiejętność szybkiego dostosowywania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, realizowaną za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (information and communication technologies – ICT) w obszarze gospodarki, środowiska, mobilności i zarządzania. Również Kraków chce być smart, a swoją znaczącą cegiełkę do realizacji tych założeń dokładają Wodociągi Miasta Krakowa, podejmując działania w ramach smart environment (inteligentne środowisko), jak doskonalenie systemu informacji geograficznej, modelowanie hydrauliczne, telemetria czy zdalne prowadzenie odczytów wodomierzy.

Narzędzia informatyczne wspomagające budownictwo (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wzorem innych sektorów także w branży budowlanej widać wyraźnie wzrastający trend związany z informatyzacją. W budownictwie korzysta się z udogodnień z tym związanych już na etapie projektu, przez wykonanie, aż do zarządzania gotowym obiektem. Informatyczne i elektroniczne technologie wspierające procesy budowlane pozwalają na ich lepszą efektywność, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań i realizację coraz bardziej nowoczesnych projektów.

Rewolucyjny Trimble SiteVision już dostępny w Polsce (PDF)
Autor: Sitech Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
Firma Sitech Poland właśnie wprowadziła na polski rynek zupełnie nowy, uniwersalny produkt Trimble SiteVision – lekkie, mobilne urządzenie do prezentowania danych projektowych nałożonych na rzeczywistą sytuację terenową w czasie rzeczywistym.

Obiekty mostowe powyżej 100 m w budowie (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA
[bez logowania]
Oprócz dróg w Polsce powstaje obecnie kilkadziesiąt obiektów mostowych o długości przekraczającej 100 m. Wszystkie te inwestycje, często wyczekiwane nie tylko przez okolicznych mieszkańców, przełożą się na zdecydowanie sprawniejszą komunikację, stwarzając odpowiednie warunki dla efektywnego i bezpiecznego przepływu ruchu. W materiale przedstawiamy wybrane obiekty, będące obecnie na różnych etapach realizacji.

Najwyżej położona nad gruntem estakada w Polsce już ukończona (PDF)
Autor: Paweł Strama, PORR SA
[bez logowania]
W związku z ogromną popularnością Zakopanego prowadząca do niego z Krakowa droga krajowa nr 7, zakopianka, jest newralgicznym punktem na mapie drogowej Polski. W 2016 r. rozpoczęto budowę nowej trasy zakopianki o parametrach drogi ekspresowej. W ramach tej inwestycji PORR SA wykonał kompleksowo budowę najdłuższego i najwyższego obiektu na trasie (nr 21).

Prefabrykowane przęsła łukowe – dobre rozwiązanie (PDF)
Autor: mgr. inż. Michał Zaborowski, Optem
[bez logowania]
W ostatnich latach popularność w budownictwie ponownie zyskały prefabrykaty. Dotyczy to nie tylko sektora mieszkaniowego, ale również obiektów mostowych. Najpowszechniej stosowanymi prefabrykatami mostowymi są belki typu T i Kujany. Jednakże na polskich drogach powstaje także coraz więcej obiektów z prefabrykowanych łuków optemARCH.

Krynica 2019 (PDF)
Autor: Wojciech Drozd
[bez logowania]
65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB (15–20 września 2019 r.), w której funkcję bezpośredniego organizatora pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, poświęcona była cyfryzacji w budownictwie i architekturze.

Dokąd zmierza mostownictwo? Świat i Polska, cz.1 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
[bez logowania]
Przewidywanie przyszłości zawsze jest ryzykowne i rzadko kiedy dobrze odpowiada jej rzeczywistemu obrazowi obserwowanemu po latach. Ryzyko mylnego przewidywania jest tym większe, im dalszego sięga czasu. To właśnie dlatego w różnego rodzaju opracowaniach o charakterze futurystycznym ich autorzy asekurują się zwrotem „w dającej się przewidzieć przyszłości”, która wybiega w przód na ogół nie więcej niż dwie, wyjątkowo trzy dekady.

Kolej motorem napędowym budownictwa inżynieryjnego w 2020 (PDF)
Autor: Szymon Jungiewicz, Construction Business Unit Director PMR
[bez logowania]
Podczas IV Forum Budownictwo w Polsce 2020, zorganizowanego 10 października 2019 r. w Warszawie przez firmę badawczo-konsultingową PMR, ponad 150 przedstawicieli zarządów kluczowych firm wykonawczych, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z polskim rynkiem budowlanym wyraziło swoją opinię na temat sytuacji w branży teraz i w najbliższych latach.

70 rocznica urodzin Jana Biliszczuka – nieznane fakty z życia Profesora (PDF)
Autor: Opracowanie Obserwator życia mostowców
[bez logowania]
W artykule chcemy przybliżyć sylwetkę prof. Jana Biliszczuka, przedstawiając niektóre fakty z jego życia. W żadnym wypadku nie jest to tekst podsumowujący jego dorobek naukowy czy inżynieryjny. Pokazuje wielorakie zainteresowania Profesora, od sportu, przez filmy należące do klasyki gatunku, aż po historię – od starożytnej po współczesną.


Wyroby i konstrukcje stalowe (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwa Inżynieryjnego
[bez logowania]
Stal jest niezastąpiona w wielu gałęziach gospodarki. W Polsce popyt na stal wyraźnie rośnie – w 2018 r. jej konsumpcja wyniosła rekordowe 15,1 mln t wobec 13,5 mln t w roku 2017. Biorąc pod uwagę skalę wzrostu realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, związanych m.in. z budową autostrad i dróg ekspresowych czy przebudową szlaków kolejowych, można oczekiwać zwiększenia zużycia wyrobów stalowych także w 2019 r.

TRAKO 2019 (PDF)
Autor: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
[bez logowania]
24–27 września 2019 r. w gdańskim AmberExpo odbyły się 13. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2019. Na 30 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 1000 m torów do ekspozycji taboru, maszyn i urządzeń torowych blisko 700 wystawców z 30 krajów potwierdziło swoją obecnością, że to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu szynowego oraz drugie co do wielkości i znaczenia targi transportu szynowego w Europie.

Jedna nitka tunelu pod Luboniem już wydrążona (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA
[bez logowania]
Poddały się ostatnie metry skał oddzielających ekipy robotników drążących jednocześnie od północy i południa tunel przyszłej S7 pod górą Luboń Mały. Ekipy budowlane stanęły naprzeciwko siebie 23 października 2019 r. Po dwóch latach i pięciu miesiącach pracy przebito się przez skały na wylot.

Znaczenie i zalety oznaczeń EDO i CE produktów zabezpieczających przed geozagrożeniami (PDF)
Autor: dypl. inż. Armin Roduner, dyrektor Wydziału Badań i Rozwoju Geobrugg AG
[bez logowania]
W zglobalizowanym świecie standaryzacja produktów jest niezbędna dla zapewnienia, że działają one zgodnie z oczekiwaniami. W artykule opisano, w jaki sposób standaryzacja w Unii Europejskiej pomaga osiągnąć określony poziom jakości oraz o czym użytkownicy powinni wiedzieć, by porównać różne produkty zabezpieczające przed geozagrożeniami.

Fundamenty na palach (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjn
[bez logowania]
Posadowienie na palach to jeden z najstarszych sposobów budowania fundamentów. Technologia palowania wciąż ewoluuje. Jest coraz bardziej przyjazna dla środowiska i człowieka, coraz szybsza, wykorzystuje nowoczesne usprzętowienie, posiłkuje się komputerowym sterowaniem i kontrolą jakości wykonywanych pali. Dzięki bogatej ofercie dostępnych na rynku technologii wybór odpowiedniej umożliwia uwzględnienie zarówno wymagań technicznych, uwarunkowań realizacyjnych oraz środowiskowych, jak i efektywności ekonomicznej.

Stabilizacja osuwisk – złożony problem, kompleksowe rozwiązania. Inżynierski Pakiet Osuwiskowy (PDF)
Autor: Natalia Maca, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Problematyka osuwisk i ich stabilizacji jest jednym z najtrudniejszych i największych wyzwań geotechniki. Złożoność zjawiska, przy poważnych potencjalnych konsekwencjach aktywacji, wymaga najwyższych kompetencji od wielodyscyplinarnego zespołu zajmującego się tym zagadnieniem. Jednocześnie ze względu na jego powszechność, skalę zagrożenia i dotkliwość w kontekście społecznym konieczne jest zaangażowanie jednostek samorządowych i specjalistów od planowania przestrzennego, bez których skuteczne rozwiązanie problemu geozagrożeń jest niemożliwe.

III Warsztaty Geologii Inżynierskiej (PDF)
Autor: Organizatorzy
[bez logowania]
19–20 września 2019 r. odbyły się w Krakowie III Warsztaty Geologii Inżynierskiej. Organizatorem wydarzenia była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH we współpracy z firmą Baars, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskim Komitetem Geotechniki Oddział Małopolski.

Głębokie fundamentowanie budynków i hal przemysłowych (PDF)
Autor: Aarsleff Sp. z o.o.
[bez logowania]
Hale przemysłowe lokalizowane są często na terenach o trudnych warunkach geologicznych. Wśród rozwiązań geotechnicznych istotną rolę odgrywają technologie głębokiego posadowienia, umożliwiające realizację inwestycji np. na obszarach bagiennych, wysypiskach odpadów, nad wodą lub wewnątrz istniejących hal przemysłowych.

Technologie palowe Keller (PDF)
Autor: Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Keller Polska, bazując na wieloletnim doświadczeniu, oferuje sprawdzone technologie geotechniczne, dopasowane indywidualnie do potrzeb klientów. Jednymi z wiodących technologii są metody posadowienia głębokiego przy użyciu pali fundamentowych. Pale wykonywane są nowoczesnymi maszynami przez wyspecjalizowane brygady robocze, a Biuro Projektów Kellera wykorzystuje w projektowaniu specjalistyczne oprogramowanie, oparte na metodzie elementów skończonych (MES) lub klasycznych metodach analitycznych.

Drilling-Oil-Gas AGH 2019 (PDF)
Autor: Opracowanie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
[bez logowania]
30. Międzynarodowa Konferencja Drilling-Oil-Gas AGH 2019 Obecne trendy i wyzwania dla przemysłu nafty i gazu odbyła się w Krakowie 5–7 czerwca 2019 r. Głównym celem corocznie organizowanych konferencji jest stworzenie międzynarodowej platformy do dyskusji oraz forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy naukowcami a przedstawicielami polskich i międzynarodowych firm z branży naftowej i gazowniczej.

Budownictwo tunelowe w Polsce i na świecie (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
O tym, że budownictwo tunelowe rozwija się obecnie bardzo dynamicznie, świadczą nie tylko coraz bardziej spektakularne realizacje, ale także liczne spotkania poświęcone tej gałęzi budownictwa. Innowacje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zapewniają dziś bezpieczną i coraz szybszą budowę w zmiennych warunkach geologicznych i głębokościowych.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 (PDF)
Autor: dr inż. Maciej Zajączkowski, sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji
[bez logowania]
9–11 września 2019 r. w Kielcach odbyła się VII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Głównym organizatorem konferencji była Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Networking w ramach BIM Steaka (PDF)
Autor: BIM Klaster
[bez logowania]
28 września 2019 r. w Krakowie odbyło się pierwsze wydarzenie networkingowe BIM Steak 2019. Organizatorem było Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster).

Prefabrykacja betonowa w budownictwie (PDF)
Autor:
[bez logowania]
24 października 2019 r. w zakładzie firmy ZPB Kaczmarek w Prusicach miało miejsce uroczyste otwarcie nowej linii technologicznej. Na powierzchni ponad 3500 m2 wytwarzane będą nowe, flagowe produkty zakładu, jakimi są ściany podwójne oraz stropy filigran. To rewolucja na rynku budowlanym, która docelowo ma przywrócić użytkowe zastosowanie prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym. Uzupełnieniem produkcji jest możliwość transportu produktów specjalnie przystosowanym do tego celu samochodem.

Samsung Galaxy Note 10+. Piękna bestia (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie testów i materiałów producenta
[bez logowania]
Samsung Galaxy Note 10+ to najnowsze i najbardziej zaawansowane urządzenie koreańskiego producenta, który w 2011 r. rozpowszechnił phablet – telefon i tablet w jednym. Znane również pod spolszczoną nazwą tabfon lub tabletofon, umożliwia wykonywanie połączeń, a dzięki dużemu ekranowi dotykowemu (powyżej 5”) wygodę korzystania z Internetu, gier lub oglądania filmów. Wszechstronny telefon, który może zrobić wszystko i zrobić to dobrze? Obecnie nie ma lepszego niż Note 10+.

Model dobrego kierowcy część 6 (PDF)
Autor: Marek Dworak, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
[bez logowania]
Kontynuując cykl artykułów o doskonałym kierowaniu samochodem, prezentujemy szósty już materiał. Kolejnymi tematami, które poddamy szczegółowej analizie w niniejszym wydaniu, będą zagadnienia przecinania się kierunków ruchu samochodu i roweru oraz samochodu i pieszego.


Reklamy
Palisander Noe PPI Chrobok Eurovia Keller Luxo Wodociągi Miasta Krakowa Geobrugg
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję