YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Umowa na projekt i budowę A2 Gręzów – Siedlce Zachód
GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 pomiędzy węzłami Gręzów (zlokalizowanym w gminie Grębków) i Siedlce Zachód (Swoboda) w gminie Siedlce. Wykonawcą tego odcinka A2 jest spółka POLAQUA. [...]

Uponor Infra – renowacja wodociągu na terenie szkód górniczych
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”, 21-22.05.2020, Kraków 2020-05-21
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli zapraszają do wzięcia udziału w V edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”, która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2020 r. w Krakowie.[...]


Sytuację w branży kruszyw oceniam jako stabilną
Rozmowa z Arturem Widłakiem, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.[...]


2019 Rekordowo wysoki popyt na warszawskie biura i najwyższa podaż w regionach
Firma doradcza Walter Herz podsumowała 2019 rok na rynku nieruchomości biurowych. W raporcie możemy przeczytać, że Warszawa z zasobami 5,6 mln mkw. powierzchni pozostaje niedoścignionym liderem biurowym w Polsce. [...]


Budimex wybuduje Centrum Psychiatrii w Białymstoku
Spółka Budimex zbuduje nowoczesny oddział na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhoffa w Białymstoku. Planowany termin zakończenia robót to maj 2022 r.[...]NBI 6(63) listopad-grudzień 2015

63
W numerze

W listopadzie 2015 r. znacznie wzrosło zanieczyszczenie powietrza w Polsce, przez krótki okres najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy był Wrocław. W czołówce niechlubnego rankingu znalazły się również Rzeszów, Warszawa i Kraków.


Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne - wydanie 6(63)
 

Analiza firmy Atmoterm dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykazała, że główną przyczyną zanieczyszczenia pyłem zawieszonym są piece na paliwa stałe (a więc głównie węgiel i drewno) działające na terenie Krakowa. W przypadku pyłów o większej średnicy to aż 42% (34% w przypadku pyłów o średnicy mniejszej). Piece na paliwa stałe odpowiadają za 68% zanieczyszczeń rakotwórczym benzopirenem. W przypadku zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu bardzo dużą rolę odgrywa ruch samochodowy. Dokłada się on również do zanieczyszczenia pyłem zawieszonym. Na stan powietrza złożyło się kilka czynników, m.in. początek sezonu grzewczego, wzmożony ruch drogowy, ale także stojące powietrze i mgła, w której zatrzymywały się cząstki pyłu. Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy zaapelowało do władz miasta Krakowa o podjęcie niezwłocznych działań doraźnych mających na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia m.in. przez intensywną kontrolę palenisk domowych pod kątem spalania odpadów, czasowy zakaz palenia w kominkach, czasową możliwość bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu oraz zakaz wjazdu samochodów do centrum, szczególnie o masie powyżej 3,5 t.
Jak widać, jednym z kluczy do rozwiązania problemów jakości powietrza w miastach jest dalszy rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w tym budowa obwodnic, przepraw mostowych, parkingów typu Park & Ride i metra. O tym piszemy i będziemy pisać w „NBI”.

Nowy most Łazienkowski

W kontekście nowej i zmodernizowanej infrastruktury piszemy m.in. o zakończonym remoncie Mostu Łazienkowskiego. Dzięki nowoczesnym technologiom i doświadczeniu wykonawców remont przebiegł niezwykle szybko i już od października 2015 r. most jest ponownie użytkowany. Kontrakt realizowało konsorcjum firm PORR Infrastructure Polska SA oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

600-metrowa estakada tramwajowa


30 sierpnia 2015 r. otwarto do użytku najdłuższą estakadę tramwajową w Polsce. Obiekt łączący ulice Lipską i Wielicką w Krakowie wybudowała firma Mota-Engil Central Europe SA. O tym również przeczytamy w „NBI”.

Rozmowa z Danielem Kłosowskim, prezesem zarządu Kopalń Porfiru i Diabazu

W rozmowie z Danielem Kłosowskim, prezesem zarządu Kopalń Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. w Krzeszowicach, analizujemy historię firmy, produkty i sytuację na rynku kruszyw. Prezes Kłosowski chwali jakość wydobywanych kruszyw: „Chcemy produkować tyle, ile będzie w stanie wchłonąć rynek i uzyskać za to możliwie najlepszą cenę. Nie do końca nam jest po drodze z wielkimi inwestycjami, ponieważ nie oferujemy najtańszych produktów – będę natomiast z uporem podkreślał ich jakość”.

Technologie naprawy nawierzchni bitumicznych


Publikujemy również tematy specjalne, w których m.in. opisujemy technologie naprawy nawierzchni bitumicznych oraz przesłony przeciwfiltracyjne. Nawierzchnie asfaltowe, tak jak każdą konstrukcję, cechuje określona trwałość, co oznacza, że ustalone dla nich funkcje są spełniane w konkretnym lub prognozowanym okresie ich użytkowania. Już na etapie projektowania konstrukcji drogi uwzględnia się tzw. cykl życia obiektu, który obejmuje m.in. określone warunki ekspozycji czy działanie czynników zewnętrznych. Okres użytkowania nawierzchni asfaltowej w Polsce wynosi średnio ok. 20 lat, przy czym okres eksploatacji, utrzymania i rozbiórki ustala się dzięki specjalnym systemom oceny stanu nawierzchni.

Przesłony przeciwfiltracyjne


W artykule o przesłonach przeciwfiltracyjnych zwracamy uwagę na obowiązek uwzględnienia przez projektanta oddziaływania czynników zewnętrznych na obiekt podczas całego okresu jego użytkowania, przy czym największym zewnętrznym zagrożeniem jest wpływ wody. Dlatego tak ważne jest zastosowanie odpowiednich przesłon przeciwfiltracyjnych, które odcinają lub w znacznym stopniu ograniczają przepływ wody w gruncie. Zadaniem tych konstrukcji jest także zapobieganie przenikaniu substancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych.

Rozmowa z Robertem Sołtysikiem, prezesem zarządu Soley Sp. z o.o

Zachęcam również do zapoznania się z rozmową z Robertem Sołtysikiem, prezesem zarządu Soley Sp. z o.o. Firma w tym roku obchodziła jubileusz 25-lecia i znana jest z wykonywania robót geotechnicznych, podwodnych i hydrotechnicznych. Prezes diagnozuje przyczyny kryzysu branży drogowej: „Najbardziej dotkliwa jest huśtawka, falowość natężenia robót na rynku. Oczywiście, najtrudniejszy był okres 2010–2014, kiedy uruchomiono naraz bardzo wiele inwestycji drogowych. Po ich zakończeniu nastąpiła totalna przerwa inwestycyjna. Dopiero od roku odbywa się powolne rozkręcanie tego rynku, kolejna fala przychodzi, obawiam się, że znowu na tej fali część firm wypłynie, część się zatopi. Drugim problem jest słynna ustawa Prawo zamówień publicznych, gdzie najniższa cena jest decydującym kryterium wyboru oferty. Nie docenia się innych czynników, jak trwałość czy jakość. Inwestor przez obowiązek wyboru zawsze najtańszej oferty nie kalkuluje, co kupuje. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś na to poradzić, sądzę, że trzeba czasu, aby decydenci też zrozumieli, że niekoniecznie to co najtańsze jest najlepsze dla gospodarki, patrząc w dłuższej perspektywie”.

Krakowska ekospalarnia w fazie rozruchu


W Krakowie dobiega końca budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. zakład powinien otrzymać pozwolenie na użytkowanie. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych testów i prób Świadectwo Przejęcia Zakładu ma być przekazane pod koniec marca 2016 r. Krakowska spalarnia jest największą z sześciu budowanych obecnie w Polsce. Kosztuje 827 mln zł brutto, a budują ją Koreańczycy z Posco Engineering & Construction Co., Ltd., czyniąc z tej inwestycji swój referencyjny obiekt (pierwsza realizacja tej firmy w Europie). Przyjęcie termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako podstawowej metody ich zagospodarowania ma doprowadzić gospodarkę odpadami w polskich miastach do pełnej zgodności z przepisami Unii oraz prawa krajowego. Zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty, implementowanym do prawa polskiego, jednym ze sposobów ekologicznego postępowania z odpadami, po segregacji i recyklingu, jest odzysk energii w nich zawartej, czyli termiczne przekształcanie odpadów połączone z produkcją energii cieplnej i elektrycznej. Energia uzyskana ze spalania odpadów może być uznawana w 42% za zieloną energię (wytworzoną z odnawialnych źródeł, do jakich mogą zaliczać się odpady komunalne).

Monitoring krakowskiej sieci kanalizacyjnej


Na koniec chciałbym polecić artykuł o monitoringu krakowskiej sieci kanalizacyjnej. Wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnych doskonalone są narzędzia do monitorowania ich pracy. Nowoczesnym, kompleksowym systemem monitoringu dysponują Wodociągi Krakowskie, które operują siecią kanalizacyjną o długości ok. 1770 km wraz z przyłączami. Wśród najważniejszych celów stosowania monitoringu są bieżące sterowanie pracą oraz zdalny nadzór nad pracą obiektów technologicznych, planowanie przeglądów i remontów, archiwizacja danych z pomiarów.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Życzenia Świąteczne i Noworoczne (PDF)
Autor: Redakcja Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego i Współpracujące Firmy
[bez logowania]

VII Międzynarodowa Konferencja Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016 (PDF)
Autor: Wydawnictwo nbi media
[bez logowania]
VII Międzynarodowa Konferencja Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2016 odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2016 r. w miejscowości Cedzyna.

Laureaci nagrody Expert Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland (PDF)
Autor: dr inż. Justyna Lisowska
[bez logowania]
Nagroda Expert przyznawana jest cyklicznie podczas Międzynarodowych Konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland, organizowanych w Kielcach od 2006 r. W ten sposób nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek w branży bezwykopowej.

Krakowska ekospalarnia w fazie rozruchu (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W przyszłym roku zminimalizuje się problemem zagospodarowania odpadów komunalnych w Krakowie. Zbliża się bowiem do końca budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. 20 listopada 2015 r. wydano decyzję – pozwolenie na użytkowanie. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych testów i prób Świadectwo Przejęcia Zakładu ma być przekazane pod koniec marca 2016 r.

Nowy most Łazienkowski (PDF)
Autor: Mateusz Gdowski, PORR Infrastructure SA
[bez logowania]
Most Łazienkowski, oddany do użytku wraz z całą Trasą Łazienkowską 22 lipca 1974 r., był pierwszym dużym obiektem mostowym w Polsce zbudowanym według projektu wyłonionego w konkursie. Projekt zakładał blachownicową konstrukcję przęsła. Konstrukcję nasuwano wówczas z obu brzegów rzeki. Po pożarze, który wybuchł na moście 14 lutego 2015 r., miała miejsce podobna operacja. Dzięki nowoczesnym technologiom i doświadczeniu wykonawców remont przebiegł niezwykle szybko i już od października 2015 r. most jest ponownie użytkowany.

Inwestorzy wiedzą, że z naszych kruszyw dobrze się buduje (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Danielem Kłosowskim, prezesem zarządu Kopalń Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. w Krzeszowicach.

61. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB Krynica 2015 (PDF)
Autor: dr inż. Magdalena Dobiszewska, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, dr inż. Elżbieta Piotrowska, Komitet Organizacyjny Konferencji
[bez logowania]
20-25 września 2015 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Organizatorem tegorocznej konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

W Krakowie dobra woda prosto z kranu (PDF)
Autor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie
[bez logowania]
Prawdy i mity o wodzie kranowej.

Monitoring krakowskiej sieci kanalizacyjnej (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnych doskonalone są narzędzia do monitorowania ich pracy. Nowoczesnym, kompleksowym systemem monitoringu dysponują Wodociągi Krakowskie, które operują siecią kanalizacyjną o długości ok. 1770 km. Wśród najważniejszych celów stosowania monitoringu są bieżące sterowanie pracą oraz zdalny nadzór nad pracą obiektów technologicznych, planowanie przeglądów i remontów, archiwizacja danych z pomiarów.

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 10 (PDF)
Autor: mgr inż. Katarzyna Bąba, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
[bez logowania]
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót najciekawszych artykułów, które ukazały się w 28. numerze czasopisma „Trenchless International”.

HOBAS TechCenter (PDF)
Autor: HOBAS
[bez logowania]
Od lutego 2013 r. HOBAS TechCenter w austriackim Wietersdorf ma status niezależnej placówki, przeprowadzającej badania systemów rurowych z GRP. Ostatnio laboratorium zostało ponownie poddane niezbędnym procedurom, aby potwierdzić przyznaną wcześniej akredytację. Drugą miłą informacją jest to, że niedawno HOBAS obchodził piątą rocznicę otwarcia Centrum. Najwyższej jakości placówka badawczo-rozwojowa HOBAS ma wszystko, by skutecznie działać przez wiele następnych lat.

Bezpieczna eksploatacja żurawi przenośnych (PDF)
Autor: Marcin Pazio, Urząd Dozoru Technicznego
[bez logowania]
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1468), wydanym na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U., nr 122, poz. 1321 ze zm.), żurawie podlegają dozorowi technicznemu.

Trako 2015 (PDF)
Autor: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
[bez logowania]
15 473 gości branżowych, ponad 600 wystawców z 20 państw, 20 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 800 m torów do ekspozycji taboru, innowacyjne rozwiązania, nowe technologie, ponad 30 debat, seminariów, konferencji, pokazów i prezentacji, prestiżowe konkursy i liczne premiery. 25 września 2015 r. w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo zakończyły się 11. Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako 2015. To największe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego po raz kolejny potwierdziło swoją rangę i renomę.

600-metrowa estakada tramwajowa Lipska – Wielicka w Krakowie (PDF)
Autor: Opracowanie redakcyjne przy współpracy z Mota-Engil Central Europe SA
[bez logowania]
Umowę na wykonanie estakady tramwajowej łączącej ulice Lipską i Wielicką w Krakowie podpisano z firmą Mota-Engil Central Europe SA na początku września 2013 r. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień 2015 r. Tymczasem uroczystego otwarcia do użytku tej najdłuższej w Polsce estakady tramwajowej dokonano już 30 sierpnia 2015 r.

Wschodnie Forum Drogowe w Supraślu (PDF)
Autor: Tomasz Orłowski, Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
Via Carpathia jest ważnym korytarzem transportowym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów. Rząd polski, współdziałając z nimi, powinien starać się o włączenie odcinka drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów do sieci kompleksowej TEN-T i nadać priorytet budowie drogi S19 na całym przebiegu – to główne wnioski z odbywającego się 23–25 września 2015 r. w Supraślu Wschodniego Forum Drogowego. Spotkanie zorganizował Polski Kongres Drogowy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Technologie naprawy nawierzchni bitumicznych (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Nawierzchnie asfaltowe, tak jak każdą konstrukcję, cechuje określona trwałość, co oznacza, że ustalone dla nich funkcje są spełniane w konkretnym lub prognozowanym okresie ich użytkowania. Już na etapie projektowania konstrukcji drogi uwzględnia się tzw. cykl życia obiektu, który obejmuje m.in. określone warunki ekspozycji czy działanie czynników zewnętrznych. Przeciętnie okres użytkowania nawierzchni asfaltowej w Polsce przyjmuje się na ok. 20 lat, przy czym okres eksploatacji, utrzymania i rozbiórki ustala się dzięki specjalnym systemom oceny stanu nawierzchni.

Zabezpieczanie przed uszkodzeniami warstwy sczepnej z emulsji (PDF)
Autor: Dominik Małasiewicz, Lhoist
[bez logowania]
Podczas budowy nowego odcinka drogi, a także w trakcie remontu, kiedy wymieniane są warstwy asfaltowe, musimy pamiętać, aby nowo wbudowywane warstwy były z sobą odpowiednio mocno połączone.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – postępy na placu budowy (PDF)
Autor: Iwona Daleka, Muzeum II Wojny Światowej
[bez logowania]
Pochyła wieża wznosi się już na wysokość ponad 20 m. Na ukończeniu są schody prowadzące z powierzchni placu do holu głównego Muzeum, znajdującego się na poziomie -4,5 m, i dalej na poziom wystawy stałej -14 m. W części podziemnej budynku trwa montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Rozbudowywany jest budynek administracyjny.

Prefabrykaty HABA-Beton w polskich inwestycjach 2015 r. (PDF)
Autor: HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
[bez logowania]
Firma HABA-Beton otworzyła swój pierwszy zakład produkcyjny prefabrykatów betonowych w Polsce w miejscowości Olszowa. Miało to miejsce w 2014 r. i właśnie 25 września 2015 r. obchodziliśmy pierwszą rocznicę jego działania.

Soley – 25 lat polskiej firmy na rynku robót geotechnicznych i hydrotechnicznych (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Robertem Sołtysikiem, prezesem zarządu Soley Sp. z o.o.

Przesłony przeciwfiltracyjne (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Obowiązkiem projektanta jest uwzględnienie oddziaływań czynników zewnętrznych na obiekt podczas całego okresu jego użytkowania, przy czym największym zewnętrznym zagrożeniem jest wpływ wody. Dlatego tak ważne jest zastosowanie odpowiednich przesłon przeciwfiltracyjnych, które odcinają lub w znacznym stopniu ograniczają przepływ wody w gruncie. Zadaniem tych konstrukcji jest także zapobieganie przenikaniu substancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych.

Grodzice winylowe EcoLock jako trwałe zabezpieczenie przed niszczycielską działalnością wód (PDF)
Autor: mgr inż. Wojciech Walaszek, Pietrucha International
[bez logowania]
Problemy przesiąkania wałów powodziowych oraz występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i hydrodynamicznych w postaci sufozji czy przebicia hydraulicznego znane są od momentu, kiedy człowiek wzniósł pierwszą konstrukcję zabezpieczającą przed wodą. Do dnia dzisiejszego powstało wiele metod wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych, a coraz większy udział w nich stanowią ścianki szczelne z grodzic winylowych.

Wykonywanie przegród przeciwfiltracyjnych metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro Trenchmix® oraz wykopu szczelinowego stabilizowanego zawiesiną twardniejącą przez firmę Soletanche Polska (PDF)
Autor: Piotr Głowacki, Mariusz Hoffmann, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Zły stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce ujawnił się w czasie kolejnych powodzi w latach 1997, 2001 i 2010. Wiele z nich wymagało natychmiastowej przebudowy lub uszczelnienia. Na szerszą skalę prace te zapoczątkowano pod koniec lat 90. XX w. Tradycyjne metody naprawy obwałowań polegające na rozległych pracach ziemnych i dogęszczaniu są bardzo kosztowne, czasochłonne, a przede wszystkim stosowane samodzielnie nie zapewniają właściwego uszczelnienia podłoża obwałowań – strefy szczególnie narażonej na przerwanie w czasie powodzi. Bardzo efektywnym sposobem poprawy stanu obwałowań jest zastosowanie ekranów przeciwfiltracyjnych zarówno w korpusie, jak i w ich podłożu.

Wytyczne badań podłoża gruntowego na potrzeby budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej (PDF)
Autor: mgr Katarzyna Szyszka, PGI Łódź
[bez logowania]
Polska sieć kolejowa od kilku lat znajduje się w fazie intensywnych inwestycji. Prognoza na kolejne lata wydaje się jeszcze bardziej optymistyczna, odkąd rząd przyjął w połowie września 2015 r. Krajowy program kolejowy do 2023 r., który zakłada przeznaczenie 67,5 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową.

Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie (PDF)
Autor: dr inż. Józef Pyra, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Pracownia Techniki Strzelniczej i Oddziaływań na Środowisko
[bez logowania]
7-9 października 2015 r. w Ustroniu odbyła się II edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie (TSGB), która została zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych oraz Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze.

Poziome przesłony przeciwfiltracyjne (PDF)
Autor: mgr inż. Piotr Krzywkowski, Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce wyraźnie zaznaczyła się tendencja do umieszczania coraz głębiej podziemnej części budynków. W przypadku budynków w gęstej zabudowie miejskiej wynika to wprost z konieczności maksymalnego wykorzystania działki budowlanej dla otrzymania jak największej powierzchni użytkowej budynku.

Wdrożenie iniekcji strumieniowej w Kopalni Soli „Wieliczka” SA (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
[bez logowania]
Istniejące warunki geologiczne i hydrogeologiczne połączone z ponad siedmiowiekową działalnością człowieka doprowadziły do powstaniu wielu dopływów wody do Kopalni Soli „Wieliczka”. Dzięki prowadzonym od wielu lat pracom zabezpieczającym kopalnię udało się opanować nawet katastrofalne wycieki, jakim był np. dopływ z poprzeczni Mina w 1992 r. [1]. Jedną z ostatnio zakończonych prac zabezpieczających było uszczelnienie obudowy szybu Kościuszko przy zastosowaniu iniekcji strumieniowej (jet grouting).

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – omówienie tematyki przyszłych artykułów na temat przepustów (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, mgr inż. Jerzy Howis, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród
[bez logowania]
Dzięki uprzejmości Redakcji czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” mamy okazję od wielu lat upowszechniać wiedzę na temat nie zawsze docenianych obiektów infrastruktury komunikacyjnej, jakimi są przepusty, w specjalnym cyklu artykułów na ten temat. Jest to tym ważniejsze, że notujemy w tych konstrukcjach – wbrew temu, co się powszechnie uważa – ogromny postęp tak w zakresie materiałów, technologii, metod projektowania, jak i wykonawstwa, badań, utrzymania i wzmacniania.

XXI Europejska Wyprawa Mostowa Irlandia 2015, cz. 1 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c., Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Politechnika Krakowska, mgr Ksenia Feigel-Młodkowska, Maciej Kędzielski
[bez logowania]
Od 4 do 15 lipca 2015 r. odbywała się XXI Europejska Wyprawa Mostowa Irlandia 2015, zorganizowana przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej oraz Biuro Turystyczne Anitour z Czechowic-Dziedzic.


Reklamy
Keller PPI Chrobok Noe Wodociągi Miasta Krakowa Geobrugg Palisander Luxo Eurovia
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję