Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


STRABAG wykonawcą obwodnicy Pułtuska
17 czerwca 2021 r. spółka STRABAG podpisała z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. Wartość umowy to 442,2 mln zł. [...]

Asfalty z najwyższej półki. Rozbudowa odcinka DW968 Lubień – Mszana Dolna – Kasinka Mała
Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo 2021, Warszawa 2021-06-22
[...]


Sprawność wdrożeniowa – jak przygotować przestrzeń dla innowacji
Rozmowa z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA.[...]


Od Bałtyku do Tatr, czyli lokalne drogi betonowe w Polsce
Samorządy szukają trwałych rozwiązań. W związku z tym wybierają coraz częściej beton. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w Polsce jest już ok. 1000 km lokalnych dróg o nawierzchni betonowej – wojewódzkich, powiatowych i gminnych – a każdego roku przybywa kolejnych ok. 100 km.[...]


Wizyta w podziemiach stacji metra BRÓDNO – podsumowanie prac fundamentowych
Ogromny plac budowy, obszar budowy zajmuje ok 6 ha. Przecinająca plac czynna linia tramwajowa. Skomplikowane warunki hydrogeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych. Pozostałości w gruncie po II Wojnie Światowej oraz niekończąca się walka z czasem w realiach pandemicznych. [...]NBI 6(57) listopad-grudzień 2014

57
W numerze

 16 listopada br. w Brisbane w Australii przywódcy państw G20 przedstawili plan pobudzenia światowej gospodarki, który zakłada inwestycje w wysokości ponad 2 bln USD w ciągu pięciu lat.


Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na infrastrukturę i zwiększenie handlu. Światowa gospodarka ma być stymulowana przez tworzenie globalnych ośrodków infrastrukturalnych. Dzięki nim potencjalni inwestorzy będą łatwiej mogli angażować się w lokalne projekty.
Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023. Zakłada on powstanie w Polsce 2,22 tys. km dróg ekspresowych i obwodnic (w tym 54 ciągów drogowych i 35 obwodnic). Budowa i utrzymanie dróg będzie kosztować 160 mld zł. Szczyt inwestycyjny przypadnie na lata 2016–2018. Obecnie projekt jest w konsultacjach międzyresortowych, do miesiąca ma trafić do uzgodnień społecznych.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

 

A co w aktualnym numerze NBI? Polecam wywiad z Jerzym Werle, wiceprezesem zarządu firmy Warbud SA, który mówi, że żaden obiekt o wysokich wymaganiach technicznych czy jakościowych nie jest dla jego firmy problemem. W każdym okresie funkcjonowania Warbud SA mierzył się z projektami, które stanowiły dla niego nowe wyzwania. Przyczyn problemów w branży budowlanej prezes Werle upatruje zarówno po stronie publicznych zamawiających, jak i zarządów firm, które podjęły się realizacji zadań znacznie poniżej kosztorysów inwestorskich.

Teatr muzyczny Capitol we Wrocławiu, fot. warbud SA

 
Firma PMR prezentuje raport z sektora budownictwa kolejowego i prognozuje 40-procentowy wzrost. W ciągu ostatniej dekady budownictwo kolejowe było jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów budownictwa. Wynik osiągnięty w 2004 r. oraz spodziewaną wielkość produkcji w 2014 r. dzieli niemal pięciokrotny wzrost. Jest to efekt wcześniejszych wieloletnich zaniedbań oraz wyraźnego przyspieszenia inwestycyjnego, jakie miało miejsce w ostatnich kilku latach.

40-procentowy wzrost budownictwa kolejowego, fot. Bilfinger Infrastructure SA

Przedstawiamy laureatów konkursu Budowa Roku 2013, zorganizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jury wyłoniło najlepsze ubiegłoroczne realizacje ze wszystkich rodzajów budownictwa. Laureatów poznaliśmy 17 czerwca 2014 r. podczas uroczystości wręczenia nagród w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. 18 złotych statuetek, 25 srebrnych, 12 brązowych i siedem dyplomów uznania – to wyniki XXIV edycji konkursu.

Bariera zabezpieczająca, fot. MACCAFERRI Polska Sp. z o.o.


Polecam Państwu dodatek specjalny o występowaniu zjawisk osuwiskowych w budownictwie komunikacyjnym. Jak ważny to problem, niech świadczy góra Mannen położona na południowy zachód od Trondheim. Norwegowie z niepokojem oczekują na moment osunięcia się dużej części masywu skalnego. Góra zaczęła pękać i osunął się jej niewielki fragment. W każdej chwili mogą oderwać się od niej olbrzymie bloki skalne. Osuwiska, podobnie jak powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami, tornada czy nawet katastrofy kosmiczne, należą do procesów przyrodniczych często prowadzących do klęsk żywiołowych. W Polsce osuwiska stanowią główne zagrożenie geodynamiczne. Jednak zaistnienie zjawiska w postaci osunięcia się mas ziemi to nie zawsze katastrofa naturalna – w wielu przypadkach kwalifikowane jest ono jako katastrofa budowlana.

Budowle podziemnej przestrzeni miast, fot. D. Ganew


O rozwoju przestrzeni podziemnej miast pisze prof. Cezary Madryas. Styl życia i pracy mieszkańców współczesnych miast oraz ich oczekiwania i wymagania powodują, że wzrasta popyt na wysokiej jakości usługi, szybką i wygodną komunikację, miejsca parkingowe, a także na szerszą niż dotąd obsługę podziemną infrastrukturą sieciową, tzn. zapewnienie łączności, dostaw wody i energii oraz odprowadzania ścieków. Coraz bardziej ujawnia się zapotrzebowanie na miasta 24-godzinne, czyli takie, w których pewne obszary funkcjonują całą dobę. Jest zatem oczywiste, że dostosowywana do takich celów infrastruktura techniczna musi być zdolna nie tylko do spełnienia podstawowych wymagań egzystencji ludzkiej, jak to ma miejsce obecnie, ale musi także zapewniać wysoki komfort i bezpieczeństwo, co jest możliwe tylko wtedy, jeżeli będzie kierowana przez rozwinięte systemy informacyjno-kontrolne.

 Wykop w obudowie berlińskiej, fot. Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.

Temat budowy głębokich wykopów porusza prof. Anna Siemińska-Lewandowska. Projektowanie i budowa głębokich wykopów są nieodłącznym elementem budownictwa na terenach zurbanizowanych. Warszawa i inne polskie miasta cierpią na permanentny brak miejsc parkingowych zarówno na powierzchni terenu, jak i pod nią. W miastach Europy Zachodniej czy Dalekiego Wschodu budowa podziemnych garaży, połączonych często z centrami handlowymi czy dworcami, jest standardem świadczącym o wysokiej jakości życia. Jest to również – w powiązaniu z podziemnymi przejściami dla pieszych – sposób na chronienie się przed zimnem (Finlandia – Helsinki, Norwegia – Oslo) lub upałem i deszczem w tropikach (Singapur, Hongkong).
Są inwestycje lokalne, które budzą zainteresowanie w całym kraju. Powodem jest albo ich rozmiar, albo innowacyjność. Do takich inwestycji należy obecnie najdłuższa w Polsce modernizacja kolektorów w Pruszkowie niekołowymi panelami GRP. Projekt opisuje producent rur GRP, firma Amiantit Poland Sp. z o.o.

Renowacja kolektorów niekołowych panelami GRP, fot. Amiantit Poland Sp. z o.o.


W tym roku mija 40 lat od chwili uruchomienia dostaw wody z Zakładu Uzdatniania Wody Raba, który stanowi główne źródło zaopatrzenia Krakowa w wodę. Jak powstawał i zmieniał się zakład, zanim stał się obiektem, jaki znamy dzisiaj: nowoczesnym, wyposażonym w wysokiej klasy rozwiązania techniczne, gwarantujące uzyskanie bardzo dobrych parametrów wody – o tym również przeczytamy w tym numerze NBI.

40-lecie Zakładu Uzdatniania Wody Raba, MPWiK SA w Krakowie 

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny  


Żaden obiekt o wysokich wymaganiach technicznych czy jakościowych 
nie jest dla nas problemem (PDF)
Autor: Joanna Miciak
[bez logowania]
Rozmowa z Jerzym Werle, wiceprezesem zarządu firmy Warbud SA

Konkurs Budowa Roku 2013 rozstrzygnięty (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
18 złotych statuetek, 25 srebrnych, 12 brązowych i siedem dyplomów uznania – to wyniki XXIV edycji konkursu Budowa Roku, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jury wyłoniło najlepsze realizacje roku 2013 ze wszystkich rodzajów budownictwa. Laureatów poznaliśmy 17 czerwca 2014 r. podczas uroczystości wręczenia nagród w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

Obwodnica Leżajska oddana do ruchu (PDF)
Autor: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Od 31 października 2014 r. kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Leżajska, udostępnionej w ramach II etapu prac prowadzonych na drodze krajowej nr 77. Razem z oddanym do ruchu w ub.r. odcinkiem obwodnicy realizowanym w I etapie, ta prawie ośmiokilometrowa droga w pełni wyprowadziła ruch tranzytowy z centrum Leżajska. Wykonawcą prac było konsorcjum zawiązane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA i Dragados SA. Wartość robót to blisko 67 mln zł.

Asfalty wysokomodyfikowane Orbiton HiMA (PDF)
Autor: Krzysztof Błażejowski, Jacek Olszacki, Orlen Asfalt Sp. z o.o.; Hubert Peciakowski, PKN Orlen SA
[bez logowania]
Obserwowane od wielu lat rosnące natężenie ruchu w komunikacji drogowej to nie tylko wzrost liczby przejeżdżających pojazdów, ale także coraz większy udział maksymalnych obciążeń osi. Oznacza to, że współczesne i przyszłe nawierzchnie drogowe muszą sprostać o wiele wyższym wymaganiom od stawianych jeszcze kilka, kilkanaście lat temu.

Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe grunt to… dobre rozpoznanie (PDF)
Autor: Tomasz Orłowski, Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
Kolejnym regionem, w którym Polski Kongres Drogowy zorganizował regionalne Forum Drogowe, były Warmia i Mazury. Wcześniej odbyło się Lubelskie Forum Drogowe oraz – już dwukrotnie – Śląskie Forum. Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, które odbywało się 8–10 października 2014 r. w Galinach (powiat bartoszycki), koncentrowało się wokół charakterystycznych dla tego regionu problemów występujących podczas budowy dróg i ich eksploatacji w trudnych warunkach geologicznych.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 (PDF)
Autor: dr inż. Maciej Zajączkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
[bez logowania]
18–19 września 2014 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się 3. edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Głównym organizatorem tej konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego, która w tym roku świętowała jubileusz 50-lecia istnienia oraz jubileusz 70-lecia dwóch zasłużonych profesorów Katedry: Wiesława Kozioła oraz Marka Stryszewskiego.

40-procentowy wzrost budownictwa kolejowego w Polsce w 2014 r. (PDF)
Autor: Katarzyna Bednarz, analityk rynku budowlanego, PMR
[bez logowania]
W ciągu ostatniej dekady budownictwo kolejowe było jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów budownictwa. Wynik osiągnięty w 2004 r. oraz spodziewaną wielkość produkcji w 2014 r. dzieli niemal pięciokrotny wzrost. Jest to efekt wcześniejszych wieloletnich zaniedbań oraz wyraźnego przyspieszenia inwestycyjnego, jakie miało miejsce w ostatnich kilku latach.

Terminal LNG w Świnoujściu na finiszu (PDF)
Autor: Marian Kowacki
[bez logowania]
Budowany w Świnoujściu terminal LNG jest typowym terminalem lądowym – skroplony gaz ziemny jest pompowany z metanowców do zbiorników znajdujących się na lądzie w pobliżu portu. Tam LNG poddawany jest regazyfikacji w instalacjach lądowych, a następnie wtłaczany do systemu gazowniczego. Jak wynika z raportu przedstawionego przez wykonawcę, stan zaawansowania prac wyniósł we wrześniu 2014 r. 93,7%. Inwestycja będzie gotowa do odbioru komercyjnych dostaw gazu w 2015 r.

Europejskie Centrum Solidarności (PDF)
Autor: Maria Szruba
[bez logowania]
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku to udane połączenie historii polskiej demokracji z nowoczesną myślą architektoniczną. Otwarcie ECS trwało dwa dni. Uroczystość 30 sierpnia przebiegała jak tradycyjne wodowanie statku – o burtę ECS rozbito butelkę cydru, symbolu ceny, jaką musimy zapłacić za solidarność. Uroczystość oficjalnego otwarcia miała miejsce 31 sierpnia 2014 r., w 34. rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego.

32. międzynarodowy No-Dig 2014 – trendy w zakresie technologii bezwykopowych (PDF)
Autor: Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych
[bez logowania]
Tegoroczny międzynarodowy No-Dig odbył się 13–15 października 2014 r. w Madrycie. Tradycyjnie konferencji towarzyszyła wystawa.

Straty wody w systemach wodociągowych 2014 (PDF)
Autor: Beata Drzewiecka-Bartczak, Dendros
[bez logowania]
Szósta edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych, zorganizowana przez firmę Dendros, odbyła się 2–3 października 2014 r. w Szczyrku. Spotkanie zgromadziło 90 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływu modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej przedstawiło liczne grono specjalistów.

Nowy zakład produkcyjny HABA-Beton (PDF)
Autor: HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
[bez logowania]
Firma HABA-Beton istnieje na polskim rynku od 10 lat. Jako pierwsze powstało małe biuro sprzedaży, a prefabrykaty betonowe i żelbetowe były produkowane w Niemczech, skąd dostarczano je do Polski. Czas pokazał, że popyt na prefabrykaty oferowane przez firmę HABA-Beton był tak duży, że doprowadziło to do wybudowania zakładu produkcyjnego.

40-lecie Zakładu Uzdatniania Wody Raba (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka
[bez logowania]
W tym roku mija 40 lat od chwili uruchomienia dostaw wody z Zakładu Uzdatniania Wody Raba, który stanowi główne źródło zaopatrzenia Krakowa w wodę. Jak powstawał i zmieniał się zakład, zanim stał się obiektem, jaki znamy dzisiaj: nowoczesnym, wyposażonym w wysokiej klasy rozwiązania techniczne, gwarantujące uzyskanie bardzo dobrych parametrów wody – o tym w niniejszym artykule.

Pruszków i Kraków – renowacja kolektorów niekołowych panelami GRP (PDF)
Autor: Amiantit Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
Są inwestycje lokalne, które budzą zainteresowanie w całym kraju. Powodem jest albo ich rozmiar, albo innowacyjność. Do takich inwestycji należy obecnie najdłuższa w Polsce modernizacja kolektorów w Pruszkowie.

Pompy odwodnieniowe i szlamowe Grindex (PDF)
Autor: TIGA PUMPS Sp. z o.o.
[bez logowania]
Pompy Grindex dzielimy ze względu na rodzaj pompowanego medium na trzy główne kategorie: pompy odwodnieniowe, pompy osadowe, pompy do pompowania agresywnego chemicznie medium (INOX).

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku gotowy (PDF)
Autor: Maria Szruba
[bez logowania]
Projekt Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego obejmuje budowę i przebudowę kolejnych odcinków Trasy Słowackiego w Gdańsku o łącznej długości ok. 10 km, podzielonych na cztery zadania inwestycyjne. W ramach zadania IV Trasa Słowackiego – odcinek od węzła Marynarki Polskiej do węzła Ku Ujściu powstał tunel wykonany metodą TBM, przebiegający pod Martwą Wisłą.

TBM typu Mixshield poradziła sobie z płytkim przykryciem tunelu (PDF)
Autor: Maria Szruba
[bez logowania]
Rozmowa z Piotrem Czechem, Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., inżynierem kontraktu Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego, odcinek od węzła Ku Ujściu do węzła Marynarki Polskiej. Zadanie IV.

Przesłona przeciwfiltracyjna w technologii ścian szczelinowych (PDF)
Autor: Agnieszka Pilecka, Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.
[bez logowania]
Przesłony przeciwfiltracyjne stosuje się w celu zabezpieczenia głębokich wykopów oraz wałów przeciwpowodziowych przed niekontrolowanym napływem wód gruntowych.

Osuwiska. Cz. 1. Występowanie zjawisk osuwiskowych w budownictwie komunikacyjnym (PDF)
Autor: Marian Kowacki
[bez logowania]
Osuwiska, podobnie jak powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami, tornada czy nawet katastrofy kosmiczne, należą do procesów przyrodniczych, często prowadzących do klęsk żywiołowych. W Polsce osuwiska stanowią główne zagrożenie geodynamiczne. Jednak zaistnienie zjawiska w postaci osunięcia się mas ziemi to nie zawsze katastrofa naturalna – w wielu przypadkach kwalifikowane jest ono jako katastrofa budowlana.

Urządzenia wiertnicze jako przystawki do maszyn roboczych (PDF)
Autor: SERAFIN PUH Andrzej Serafin
[bez logowania]
W wielu sektorach budownictwa istnieje zapotrzebowanie na wykonywanie różnego rodzaju odwiertów. Zarówno wiertnice, które powoli stają się uniwersalną przystawką maszyn roboczych, jak i maszty wiertnicze współpracujące z nośnikiem są wykorzystywane przy budowie dróg, autostrad, mostów, linii trakcyjnych kolei i tramwajów, fundamentowaniu itd.

Stabilizacja osuwisk za pomocą geosyntetyków (PDF)
Autor: Magdalena Zawisza, mgr inż. Paweł Radziemski, ViaCon Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Do wielu katastrof naturalnych, takich jak powodzie i trzęsienia ziemi, zalicza się również osuwiska. Osuwiska powstają w wyniku utraty równowagi pomiędzy siłami ciężkości wywołującymi ruch masywu a siłami oporu w materiale.

Pełnoskalowe testy systemów stabilizacji skarp z użyciem siatek elastycznych (PDF)
Autor: Marek Cała, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Martin Stolz, Piotr Baraniak, Armin Rist, Berner Fachhochshule, Burgdorf, Szwajcaria, Armin Roduner, Geobrugg AG, Romanshorn, Szwajcaria
[bez logowania]
Elastyczne systemy stabilizacji wykonane z siatki stalowej w połączeniu z gwoździowaniem podłoża są szeroko stosowane w praktyce stabilizacji skarp gruntowych i skalnych. Stanowią one ekonomiczną i skuteczną alternatywę dla rozwiązań opartych na betonowych ścianach oporowych lub ciężkich konstrukcjach podporowych. Oprócz zastosowań wykorzystujących konwencjonalne siatki stalowe na rynku dostępne są również geosiatki wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Siatki tego typu mogą przejmować znacznie większe siły i przenosić je na gwoździe kotwiące.

Zastosowanie technologii jet grouting do wzmacniania fundamentów budynków zabytkowych, cz. 1 (PDF)
Autor: Grzegorz Jaroń, Sebastian Bielski, Zakład Inżynieryjny „Georem” Sp. z o.o.
[bez logowania]
Interesująca i często niezwykła architektura budynków zabytkowych w centrach miast skłania zarówno państwowych, jak i prywatnych inwestorów do podejmowania trudu kosztownej modernizacji i adaptacji do współczesnych potrzeb takich budynków. Trudności w prowadzeniu prac projektowych i wykonawczych w tego rodzaju obiektach budowlanych wymagają od inżynierów ostrożnego i przede wszystkim indywidualnego podejścia w każdym prowadzonym przypadku.

Budowle podziemnej przestrzeni miast (PDF)
Autor: Cezary Madryas, Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska
[bez logowania]
Styl życia i pracy mieszkańców współczesnych miast oraz ich oczekiwania i wymagania powodują, że wzrasta popyt na wysokiej jakości usługi, szybką i wygodną komunikację, miejsca parkingowe, a także na szerszą niż dotąd obsługę podziemną infrastrukturą sieciową, tzn. zapewnienie łączności, dostaw wody i energii oraz odprowadzania ścieków. Coraz bardziej ujawnia się zapotrzebowanie na miasta 24-godzinne, czyli takie, w których pewne obszary funkcjonują całą dobę. Jest zatem oczywiste, że dostosowywana do takich celów infrastruktura techniczna musi być zdolna nie tylko do spełnienia podstawowych wymagań egzystencji ludzkiej, jak to ma miejsce obecnie, ale musi także zapewniać wysoki komfort i bezpieczeństwo, co jest możliwe tylko wtedy, jeżeli będzie kierowana przez rozwinięte systemy informacyjno-kontrolne.

Głębokie wykopy w miastach (PDF)
Autor: Anna Siemińska-Lewandowska, Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
[bez logowania]
Projektowanie i budowa głębokich wykopów są obecnie w Polsce, ale też i na świecie nieodłącznym elementem budownictwa na terenach zurbanizowanych, gdzie brak miejsca na powierzchni terenu zmusza inwestorów do poszukiwania powierzchni biurowych czy mieszkalnych w coraz wyższych budynkach z coraz głębszymi kondygnacjami podziemnymi. W śródmiejskich i zabytkowych dzielnicach miast często buduje się tzw. plomby w miejscach zrujnowanych podczas wojny kamienic lub wewnątrz zachowanych ze względów konserwatorskich elewacji.

Konstrukcje sprężone. Cz. 2. Siła sprężająca (PDF)
Autor: Piotr Gwoździewicz, Pracownia Konstrukcji Sprężonych, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
Pierwsza część artykułu – Konstrukcje sprężone. Materiały i wykonanie prac – została opublikowana w poprzednim numerze „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” [2014, nr 5 (56), s. 58–63]. Poza obszernie zreferowanymi i bogato zilustrowanymi zagadnieniami tytułowymi opisano w nim m.in. koncepcję i historię sprężania, czyli celowego wprowadzania naprężeń w materiał, a także rodzaje badań wykonanych konstrukcji. W tej części autor przedstawia metody obliczenia siły sprężającej.

XX Europejska Wyprawa Mostowa Gruzja – Armenia 2014, cz. 1 (PDF)
Autor: Kazimierz Flaga, Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
XX jubileuszowa Wyprawa Mostowa Gruzja – Armenia 2014 odbyła się w dniach od 5 do 20 lipca 2014 r. Zaliczono ją do tzw. wypraw europejskich, pomimo że oba wymienione kraje leżą już w Azji, za Wielkim Kaukazem wyznaczającym granicę między Europą i Azją.


Reklamy
Keller Soletanche Wodociągi Miasta Krakowa Porr Keramo Ecol Unicon SG Pam Geobrugg
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję