YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Nowoczesne maszyny kolejowe na polskim rynku
Rozwój branży kolejowej stał się już faktem. W ciągu pięciu najbliższych lat powstanie lub zostanie zmodernizowanych aż 200 przystanków kolejowych w całej Polsce. Projekt Ministerstwa Infrastruktury obejmuje m.in. wybudowanie 104 nowych stacji, odbudowę 14 przystanków oraz wydłużenie lub przebudowę 51 peronów. Wartość kontraktów będzie wynosić około 1 mld złotych. Jak przygotowują się generalni wykonawcy na rozwój sektora kolejowego? [...]

S2 Południowa Obwodnica Warszawy
XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne HYDROPREZENTACJE,12-14.10.2020, Krynica-Zdrój 2020-10-12
[...]


Hydrotechnika to nasza specjalność
Rozmowa z Robertem Sołtyskiem, prezesem zarządu Soley Sp. z o.o.[...]


Ochrona przed hałasem komunikacyjnym
Wraz z postępem cywilizacyjnym przybywa samochodów, które poruszając się po drogach, generują hałas szkodliwy dla zdrowia człowieka. Równie uciążliwy może być hałas przy liniach kolejowych, który w dużej mierze zależy od budowy torowiska oraz jego bieżącego utrzymania. Nic więc dziwnego, że zarówno konstruktorzy, producenci pojazdów, jak i inżynierowie branży drogowej i kolejowej dokładają wysiłków w celu zmniejszenia poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się po drogach kołowych i szynowych.[...]


Przegląd inwestycji mostowych
Zakończyła się budowa mostu przez potok Kobyle we wsi Domaradz w województwie podkarpackim w ciągu drogi krajowej nr 19. [...]NBI 6(51) listopad-grudzień 2013

51
W numerze

„To są pieniądze, które dla naszego państwa i dla naszych obywateli będą miały kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o taki cywilizacyjny skok. Udało się wywalczyć pieniędzy więcej niż komukolwiek innemu w Europie i więcej niż mieliśmy poprzednio, co niektórym wydawało się planem nierealnym” - powiedział premier Donald Tusk, komentując 19 listopada 2013 r. przyjęcie przez Parlament Europejski nowego, wieloletniego budżetu UE na okres 2014–2020.


Polska jest jego największym beneficjentem i w ciągu 7 lat mamy otrzymać ponad 100 mld € w tym na politykę spójności 72,9 mld €, a na politykę rolną 28,5 mld €. Polski rząd koncentrował się na tym, by druga perspektywa unijna, „mimo kryzysu europejskiego”, była dla Polski szansą „na drugi skok, jeszcze większy”. Premier zapowiedział, że teraz następuje czas „mądrego zagospodarowania tych pieniędzy”. Główny cel to przede wszystkim „skuteczne wygenerowanie polskich środków”. Te dobre wiadomości dla polskiej gospodarki na koniec roku, pozwalają z opanowanym optymizmem patrzeć w przyszłość, czego życzymy czytelnikom.
W ostatnich latach obserwujemy zakrojone na szeroką skalę działania w zakresie rozbudowy polskiej sieci drogowej i kolejowej. Ten proces z jednej strony znacząco przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju, z drugiej jednak oznacza poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Budując kilometry autostrad i dróg ekspresowych ludzie stwarzają sobie nowe możliwości szybkiego i sprawnego przemieszczania się, przy jednoczesnym ograniczaniu tych możliwości zwierzętom. Rozbudowa infrastruktury nierzadko wiąże się bowiem z koniecznością przerwania ciągłości fauny i przecinania korytarzy ekologicznych. Sporym wyzwaniem dla projektantów, inwestorów i wykonawców stało się więc łączenie działań mających na celu poprawę jakości i warunków podróżowania z ochroną środowiska. Wagę tego problemu doceniają organizatorzy XII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbędzie się w dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. Tegoroczna edycja jest jednocześnie piątym spotkaniem zorganizowanym pod hasłem Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” jest współorganizatorem konferencji oraz głównym patronem medialnym.
Przepusty, choć bardzo często w ogóle niezauważane przez uczestników ruchu drogowego, stanowią najliczniejszą grupę wśród obiektów mostowych. Jak podkreślają eksperci z dziedziny budownictwa, ich znaczenie dla właściwego funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej jest ogromne. Zdaniem prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego dr. hab. inż. Adama Wysokowskiego, pomysłodawcy żmigrodzkich spotkań naukowych, „awaria przepustu ma takie samo znaczenie dla użytkowników, jak awaria obiektu mostowego, gdyż i jedna, i druga skutkuje zamknięciem drogi kołowej lub kolejowej dla komunikacji”. W potocznym wyobrażeniu przepust to prosta rura do odprowadzania wody. I tak też, jeszcze stosunkowo niedawno, definiowano tego rodzaju budowle – jako obiekty służące do przeprowadzania cieków z jednej strony nasypu na drugą. Dziś mają one o wiele więcej zastosowań. Wykorzystywane są zatem jako przejścia dla pieszych, przejścia gospodarcze, przepusty techniczne i wreszcie – w związku ze stale rosnącymi wymaganiami ekologicznymi – jako przejścia dla zwierząt skutecznie minimalizujące wspomniany już negatywny wpływ inwestycji drogowych na dziką faunę. Odpowiednio zaprojektowane, wybudowane przy użyciu trwałych materiałów i z zastosowaniem nowoczesnych technologii, a także – co równie ważne – właściwie utrzymywane przepusty mogą przyczynić się do ochrony walorów przyrodniczych, zachowania panującej na danym terenie bioróżnorodności oraz rozwoju populacji wielu gatunków zwierząt, również tych o wysokich wymaganiach przestrzennych (np. wilk, ryś, żubr, łoś). W ramach tegorocznej, XII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Konferencji Naukowo-Technicznej Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej odbędą się, podobnie jak poprzednio, trzy sesje: zielona, niebieska i czerwona. Na dwa grudniowe dni Żmigród ponownie stanie się polskim centrum ekologicznego budownictwa inżynieryjnego. Podczas dyskusji poruszane będą zagadnienia teoretyczne, metody obliczeń i badania przepustów dla zwierząt, zagadnienia materiałowe i wykonawstwo, w tym coraz częściej stosowane technologie bezwykopowe, problemy związane z naprawą, rekonstrukcją, wzmacnianiem i utrzymaniem przepustów, przejścia dla zwierząt w kontekście ekologii, stan wdrożenia eurokodów dla konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt, w tym dla konstrukcji gruntowo-powłokowych, sposoby prowadzenia inwestycji,
ze szczególnym uwzględnieniem procedury zaprojektuj i zbuduj. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników organizatorzy zaplanowali Forum Dyskusyjne, podczas którego każdy zainteresowany będzie mógł podzielić się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami, przedstawić nurtujące go problemy, wyjaśnić wątpliwości czy też zaprezentować nowe rozwiązania z zakresu omawianej problematyki. Tematem przewodnim forum będzie „Ewidencjonowanie konstrukcji przejść dla zwierząt i przepustów z uwzględnieniem stanu technicznego, utrzymania i ich efektywności”. Serdecznie zapraszamy czytelników NBI do uczestnictwa w konferencji.
Przepustom i przejściom dla zwierząt, mimo istotnej roli, jaką mają do spełnienia, nie poświęca się należytej uwagi. Przepusty – młodsi, mniejsi, a przez to słabsi bracia mostów – jako budowle mało spektakularne, o raczej niewielkich gabarytach, nie budzą szerszego zainteresowania społecznego. Wynikiem takiego podejścia jest wciąż wyraźna luka informacyjna, którą stara się wypełnić „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”. Od 2008 r. na łamach pisma ukazuje się cykl artykułów pt. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej pod redakcją prof. Adama Wysokowskiego. Dotąd opublikowano 14 części, w których poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i konserwacji przepustów oraz aktów prawnych regulujących te kwestie. W tym numerze NBI znajdą Państwo kolejną część cyklu Projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. III. Posadowienie i zasypka gruntowa.
W tym numerze piszemy również o kondycji polskiej branży budowlanej w raporcie analityka rynku budowlanego Katarzyny Bednarz z firmy PMR. Analitycy PMR przewidują: „Ostatnie półtora roku było dla przemysłu budowlanego i firm działających w jego otoczeniu bardzo niekorzystne. Spadki produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z ujemnymi wynikami mocno przerzedziły konkurencję na rynku. Wiele firm zbankrutowało lub zostało zmuszonych do restrukturyzacji, co w szeregu przypadkach łączyło się ze zwolnieniem części załogi. Najnowsze dane wskazują jednak na nadchodzącą fazę stabilizacji na rynku z perspektywami na większe ożywienie w 2015 r.”.
Polecam Państwu także interesujący wywiad – z Remigiuszem Paszkiewiczem, prezesem zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który deklaruję, że jeśli nie nastąpi żadne zdarzenie losowe (np. powódź), firma zrealizuje wszystkie projekty i wykorzysta blisko 100% przyznanych dotacji. I dodaję: „Warto pamiętać, że przez kilkadziesiąt ostatnich lat polska kolej stała na inwestycyjnej bocznicy. Kupowano za mało taboru, a linie kolejowe modernizowano tak, że nie dawało to szerzej odczuwalnych efektów. Teraz jednak, kolejowe inwestycje nabrały tempa. Mamy wreszcie spójny plan, który zakłada poprawę komfortu i jakości podróżowania dzięki budowie, modernizacjom czy rehabilitacjom (wypadkowa między modernizacją a rewitalizacją) linii kolejowych. Inwestycje PLK idą w parze z działaniami podejmowanymi przez przewoźników, którzy kupują coraz nowocześniejszy tabor i modernizują już posiadany. PLK zarządzają w tej chwili portfelem inwestycji o wartości przekraczającej 30 mld zł. Dzięki tym inwestycjom pasażerowie mają wreszcie szansę zauważyć zmiany na kolei. Oczywiście, nadrobienie kilkudziesięciu lat zaległości musi potrwać, ale zamiast o zmianach rozmawiać, podjęliśmy odważne decyzje i konsekwentnie realizujemy opracowany plan”.
Z zakresu budownictwa infrastrukturalnego publikujemy interesujące relacje z budowy nowego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu, realizacji nawierzchni na moście w Toruniu, budowy zbiornika retencyjnego z GRP Flowtite na budowie drogi ekspresowej S8 oraz mostu i nowej drogi przy zbiorniku Świnna Poręba.
W tym numerze kontynuujemy cykl Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, realizowany z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych (PFTT). Celem naszej wspólnej inicjatywy jest to, by w jeszcze większym stopniu niż dotychczas przybliżać Państwu zagadnienia dotyczące światowych osiągnięć z zakresu technologii bezwykopowych. Zamieszczamy informacje na temat najciekawszych urządzeń, rozwiązań materiałowych, technologii oraz inwestycji bezwykopowych prezentowanych w czasopiśmie „Trenchless International”. Jest to organ prasowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (ISTT), a pośrednio także PFTT. Już dziś serdecznie zapraszamy na VI Międzynarodową Konferencję Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland 2014, która odbędzie się 8–10 IV 2014 r. w Kielcach.
Nie mogę odmówić sobie przyjemności zarekomendowania artykułu o firmie Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. – lidera na rynku technologii bezwykopowych, która świętuje swoje 20. urodziny. Minione dwie dekady to dla spółki czas intensywnej pracy nad budowaniem silnej marki. Obrana przez firmę strategia działania, oparta na innowacyjnej ofercie handlowej, ciągłym doskonaleniu warsztatu i metod renowacji przewodów, okazała się receptą na sukces. Jednak prowadzenie biznesu według wzorców wypracowanych przez Per Aarsleff Polska nie ogranicza się wyłącznie do myślenia w kategoriach produktów, usług i wiążącego się z nimi zysku. Historia i dokonania przedsiębiorstwa są dowodem na to, że inwestując we własną przyszłość, można z równym powodzeniem dbać o wspólne dobro. W ciągu 20-letniej działalności spółce udało się połączyć dwie pozornie odległe dziedziny – zaawansowane technologie bezwykopowe i kulturę wysoką.
Na zakończenie, pozostając w klimacie pewnego rodzaju podsumowania mijającego roku, dodam, że w 2013 r. wydaliśmy 50 numer NBI. Pozwoliliśmy sobie odnotować ten fakt w specjalnym artykule („NBI” 2013, nr 5 [50], wrzesień–październik), zwracając przy tym uwagę na wkład w rozwój pisma osób, firm i instytucji, które z nami stale współpracują. Nasz dorobek zamyka się w liczbach - 350 000 egzemplarzy, 1149 artykułów i 9700 fotografii – łącznie 4110 stron o tym, jak unowocześnia się Polska. Tak, w dużym skrócie, podsumować można ośmioletnią działalność „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”, które postawiło sobie ambitne cele: śledzić, dokumentować, analizować zachodzące w rodzimym budownictwie zmiany i inspirować do dalszej intensywnej pracy nad poprawą polskiej infrastruktury.
Korzystając z okazji życzę w imieniu Rady Naukowej, redakcji oraz swoim, niech Nowy 2014 Rok przyniesie wiele twórczych pomysłów i sukcesy w ich realizacji. Niech dopisuje nam zdrowie, szczęście panuje w rodzinach, a fortuna łaskawie zapewni pomyślność.
Zapraszam do lektury!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny 


Podjęliśmy odważne decyzje i konsekwentnie realizujemy nasz plan (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Remigiuszem Paszkiewiczem, prezesem zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Nadchodzi stabilizacja na rynku budowlanym w Polsce (PDF)
Autor: Katarzyna Bednarz, PMR Publications
[bez logowania]
Ostatnie półtora roku było dla przemysłu budowlanego i firm działających w jego otoczeniu bardzo niekorzystne. Spadki produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z ujemnymi wynikami mocno przerzedziły konkurencję na rynku. Wiele firm zbankrutowało lub zostało zmuszonych do restrukturyzacji, co w szeregu przypadkach łączyło się ze zwolnieniem części załogi. Najnowsze dane wskazują jednak na nadchodzącą fazę stabilizacji na rynku z perspektywami na większe ożywienie w 2015 r.

Nowe odcinki autostrad na mapie drogowej Podkarpacia - Z Rzeszowa do Dębicy autostradą A4 (PDF)
Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
[bez logowania]
Od 30 października 2013 r. kierowcy mogą korzystać z nowego, prawie 37-kilometrowego odcinka autostrady A4 na Podkarpaciu. Rzeszowski oddział GDDKiA oddał do ruchu dwa odcinki A4: od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachód oraz od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Północ. Wykonawcą obu kontraktów jest Budimex SA. Odcinki te przebiegają przez powiaty dębicki, ropczycko-sędziszowski oraz rzeszowski. Przejazd autostradą pozwoli na skrócenie czasu podróży pomiędzy Dębicą a Rzeszowem do ok. 20 minut.

Projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. III. Posadowienie i zasypka gruntowa (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski; mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród
[bez logowania]
Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 15

Nawierzchnia mostu w Toruniu z asfaltu lanego (PDF)
Autor: Weronika Zawadzka
[bez logowania]
Innowacyjna w polskich warunkach technologia układania asfaltu lanego zastosowana przy budowie nawierzchni nowego mostu przez Wisłę w Toruniu przedłuży jej żywotność nawet do 20 lat. Upowszechnienie tej technologii może obniżyć koszty utrzymania i remontów dróg.

Zbiorniki retencyjne z GRP Flowtite na budowie drogi ekspresowej S8 (PDF)
Autor: mgr inż. Andrzej Flisiuk, kierownik regionu, Amitech Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
W 2011 r. rozpoczęła się modernizacja drogi krajowej nr 8 z Warszawy do Wrocławia. Zostanie ona dostosowana do klasy drogi ekspresowej S8. Firma Amitech Poland Sp. z o.o. aktywnie uczestniczyła w pracach już na etapie projektowania, gdzie służyła swoim doświadczeniem technicznym przy realizacji odwodnienia drogi. Ostatecznie w projekcie znalazły zastosowanie zbiorniki retencyjne na bazie rur CFW-GRP Flowtite produkcji Amitech Poland Sp. z o.o.

Most i nowa droga przy zbiorniku Świnna Poręba (PDF)
Autor: Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Niewielka Dąbrówka w powiecie wadowickim wzbogaci się o kolejny, ponad 230-metrowy most. Będzie to most drogowy, którego budowę Skanska rozpoczęła we wrześniu 2013 r. Inwestycja jest związana z kończącą się budową zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Obudowy liniowe — uniwersalne rozwiązanie firmy Emunds+Staudinger/Krings (PDF)
Autor: ThyssenKrupp Bauservice GmbH
[bez logowania]
Obecnie w budownictwie coraz większą rolę – obok klasycznych systemów rozpartych na końcach, czyli tzw. boksów – odgrywają systemy szyn prowadzących, w tym zwłaszcza obudowy liniowe firmy Emunds+Staudinger/Krings, należącej do grupy ThyssenKrupp Bauservice GmbH. System ten, pomyślany pierwotnie jako zamiennik tzw. obudów stopniowych rollbox, których ograniczeniami była niewielka wysokość przepustu rurowego i dozwolona głębokość wykopu, znakomicie przyjął się na rynku.

Budowa i modernizacja oczyszczalni Kujawy w Krakowie (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wodociągi Krakowskie rozbudowują oczyszczalnię ścieków Kujawy. Powstała w Nowej Hucie w latach 90. XX w., początkowo przede wszystkim z myślą o utylizacji ścieków fenolowych z kombinatu metalurgicznego, przyjmuje dziś ścieki bytowe nie tylko z terenu dzielnicy. Oczyszczalnia zostanie zmodernizowana, gdyż nie spełnia już unijnych wymagań ekologicznych. Inwestycja, określana jako budowa i modernizacja oczyszczalni Kujawy, musi zostać ukończona szybko z uwagi na konieczność dostosowania jakości ścieków do wymogów dyrektywy 91/271/EWG (tzw. dyrektywy ściekowej) do końca 2015 r.

20 lat Per Aarsleff Polska (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Firma Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. – lider na rynku technologii bezwykopowych – świętuje swoje 20. urodziny. Minione dwie dekady to dla spółki czas intensywnej pracy nad budowaniem silnej marki, budzącej zaufanie inwestorów i kojarzącej się z takimi wartościami, jak wysoki standard świadczonych usług, sprawność organizacyjna oraz kultura techniczna. Obrana przez firmę strategia działania, oparta na innowacyjnej ofercie handlowej, ciągłym doskonaleniu warsztatu i metod renowacji przewodów, okazała się receptą na sukces. Jednak prowadzenie biznesu według wzorców wypracowanych przez Per Aarsleff Polska nie ogranicza się wyłącznie do myślenia w kategoriach produktów, usług i wiążącego się z nimi zysku. Historia i dokonania przedsiębiorstwa są dowodem na to, że inwestując we własną przyszłość, można z równym powodzeniem dbać o wspólne dobro. W ciągu 20-letniej działalności spółce udało się połączyć dwie pozornie odległe dziedziny – zaawansowane technologie bezwykopowe i kulturę wysoką.

31. międzynarodowy No-Dig Sydney 2013 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska; Polska Fundacja Technik Bezwykopowych
[bez logowania]
31. międzynarodowa konferencja No-Dig, organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych (ISTT), odbyła się w Sydney 1–4 września 2013 r.

TRACTO-TECHNIK: Hands on Days, Bachorzew 2013 (PDF)
Autor: Tomasz Derwich, prezes zarządu DTA-TECHNIK Sp. z o.o.
[bez logowania]
Hands on Days. Tym razem oprawa imprezy nawiązywała swoją formą do biesiady wielkopolskiej. Nie zabrakło więc odpowiedniego wystroju, ludowych przyśpiewek oraz lokalnych przysmaków. Oczywiście, główną atrakcją były pokazy i prezentacje urządzeń mających zastosowanie w technologiach bezwykopowych i geotermii.

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 3 (PDF)
Autor: dr inż. Maria Gierczak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
[bez logowania]
W naszym cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót najciekawszych materiałów zamieszczonych w 20. numerze „Trenchless International”, który ukazał się w maju 2013 r.

Hradil – jakość kabla, która się opłaca. Lata doświadczeń w technologii kanałów telewizyjnych (PDF)
Autor: Marcin Kupiec, Cons Control System
[bez logowania]
W ciągu 30 lat istnienia firma Hradil Spezialkabel z siedzibą w pobliżu Stuttgartu opracowała specjalne kable o średnicach od 0,4 do 100 mm, jedno- i 470-żyłowe o przekroju poprzecznym żył od 0,08 do 64 mm2. Obecnie na świecie jest w użyciu ok. 2000 typów kabli firmy Hradil.

E-learningowe szkolenie poświęcone bezwykopowej odnowie przewodów infrastruktury podziemnej (PDF)
Autor: dr inż. Emilia Kuliczkowska, Politechnika Świętokrzyska
[bez logowania]
Z inicjatywy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostało opracowane przez autorkę niniejszego artykułu e-learningowe szkolenie z zakresu bezwykopowej odnowy przewodów infrastruktury podziemnej. Jest ono adresowane do możliwie najszerszej grupy inżynierów będących członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Jest dostępne od 18 września 2013 r. na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl).

Rury HOBAS® w elektrowni wodnej Szklarska Poręba I (PDF)
Autor: HOBAS System Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Polska jest jednym z większych pod względem powierzchni państw w Europie, lecz mimo sporego potencjału, nie należy do liderów pod względem wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Chcąc sprostać określonym przez UE celom, polskie władze, a za nimi inwestorzy, intensywnie pracują nad uczynieniem sektora energetycznego bardziej zielonym. Jednym z projektów, które wpisują się w ten trend, jest renowacja rurociągu zasilającego turbinę elektrowni wodnej Szklarska Poręba I.

Straty wody w systemach wodociągowych 2013 (PDF)
Autor: Beata Drzewiecka-Bartczak, dyrektor ds. konferencji i szkoleń, Dendros – konferencje i szkolenia
[bez logowania]
Za nami piąta edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych. Tegoroczne spotkanie poświęcone było strategii ograniczania strat wody i jej racjonalnemu zużyciu w przedsiębiorstwach wodociągowych. Podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez firmę Dendros w Ustroniu 26–27 września 2013 r. uczestnicy mieli okazję wysłuchać 19 wystąpień specjalistów, zapoznać się z ofertą firm specjalistycznych oraz wziąć udział w dyskusjach i wymianie poglądów.

Tryptyk o wielkiej architekturze: Wybitne dzieła inżynierii i architektury w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, cz. 3 (PDF)
Autor: dr inż. Karol Ryż, Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Politechnika Krakowska; Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Prokom S.C.
[bez logowania]
W tej części artykułu przedstawiono najnowsze, ale już realizowane projekty inwestycyjne związane z kulturą, sztuką, nauką i rozrywką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). To nowy obszar aktywności, który zyskał uznanie wśród bogatych inwestorów w ZEA.

Z cyklu Wyprawy Mostowe Profesora Flagi: XIX Europejska Wyprawa Mostowa. Węgry, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra I, cz. 1 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c., Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Politechnika Krakowska, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
W dniach od 6 do 20 lipca 2013 r. Katedra Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, przy współpracy Biura Turystycznego Anitour z Czechowic-Dziedzic, zorganizowała XIX Europejską Wyprawę Mostową Bałkany – Karpaty 2013. Trasa wyprawy przebiegała aż przez 11 krajów europejskich (łącznie z Polską przez 12), tj.: Słowację, Węgry, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Czarnogórę, Albanię, Macedonię, Bułgarię, Rumunię, Ukrainę; powrót przez Słowację, i liczyła łącznie 5155 km. Pomijając jednodniowy odpoczynek w Ulcinj (Czarnogóra), przemierzaliśmy średnio dziennie po 370 km i byliśmy w autokarze średnio po 13 godzin dziennie (od 8.30 do 21.30). Była to zatem duża dawka tzw. turystyki kwalifikowanej.

Nowoczesne systemy zarządzania ruchem (PDF)
Autor: Anna Reszczyk, przewodnicząca Koła SITK przy Oddziale GDDKiA w Krakowie
[bez logowania]
Seminarium Nowoczesne systemy zarządzania ruchem zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Koło SITK przy Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Odbyło się 25 września 2013 r. w sali konferencyjnej Oddziału GDDKiA w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. Uczestniczyło w nim ok. 60 osób z różnych instytucji, w tym pracownicy krakowskiego oddziału GDDKiA. Seminarium i dyskusję prowadzili Anna Reszczyk i Michał Ceremuga.

XI Szkoła Geomechaniki 2013 (PDF)
Autor: dr Irena Skrzyniarz, Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
[bez logowania]
15–18 października 2013 r. w Ustroniu odbyła się XI Szkoła Geomechaniki 2013. Seminarium zorganizowało Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej pod patronatem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Karbownika dr. h.c.


Reklamy
PPI Chrobok Palisander Eurovia Wodociągi Miasta Krakowa Keller Geobrugg Luxo Noe
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję