Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Trwa kolejny etap Przekopu Mierzei
Prace przy budowie II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie wykonywane są roboty hydrotechniczne. [...]

125 lat Grupy Brugg
VIII Kongres Wodociągowców Polskich 2022-09-08
[...]


BIM Academy i automatyzacja procesów projektowych w Jacobs
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Pawłem Puchem, menedżerem zespołu ds. BIM i automatyzacji procesów projektowych w krakowskim oddziale Jacobs.[...]


Realizacja 270 inwestycji kolejowych o wartości 125 mld zł
Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis Budownictwo kolejowe w Polsce 2022–2027, szacunkowa wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych wynosi 125 mld zł, z czego 37 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 88 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o dużym długoterminowym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.[...]


STRABAG rozbudował ul. Puławską w Piasecznie
1 sierpnia 2022 roku, miesiąc przed umownym terminem zakończenia inwestycji, oddany został do użytku zmodernizowany przez STRABAG 350-metrowy fragment ul. Puławskiej w Piasecznie. [...]NBI 5 (98) wrzesień – października 2021

98
W numerze

Aktualny numer „NBI” poświęcony jest trwałości i jakości w budownictwie. Jakość to szczególnie istotny czynnik w budownictwie, który przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów budowlanych. Wpływa na obniżenie kosztów utrzymania i remontów oraz minimalizuje oddziaływanie na środowisko.


Budowa trwałej konstrukcji i odpowiednia jakość wykonania to działanie w myśl strategii win-win dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt budowlany, ale także dla późniejszych użytkowników tych obiektów. Realizuje się ją dzięki produktom i technologiom o wyjątkowych właściwościach, zwiększających żywotność obiektów budowlanych. Przyczyniają się do tego również odpowiednie rozwiązania z dziedziny renowacji, wzmacniania i napraw obiektów, zabezpieczeń antykorozyjnych, diagnostyki czy sposobów posadowienia. W obszernym opracowaniu odpowiadamy na pytanie, jak powstają wysokiej jakości trwałe obiekty budowlane. Tematowi wydania towarzyszą wypowiedzi ekspertów, dostawców i wykonawców oraz artykuły firm prezentujących trwałość i jakość swoich wyrobów.

Polecam wywiad z Siegfriedem Weindokiem, dyrektorem Pionu Kolei w PORR SA. Firma równo od 10 lat aktywnie działa na rynku budownictwa kolejowego w Polsce. Obecnie prowadzi jednocześnie dziewięć inwestycji na polskiej sieci i należy do grona pięciu wiodących firm pod względem przerobu, a także jakości i terminowości wykonywanych prac. Rozmawiamy nie tylko o jubileuszu, ale i o skomplikowanej sytuacji na rynku budownictwa kolejowego, m.in. o wzroście cen materiałów i waloryzacji kontraktów.

W raporcie Sektor kolejowy w Polsce staramy się w syntetyczny sposób przestawić stan polskiej kolei Anno Domini 2021: jej udział w systemie transportowym kraju, główne kierunki modernizacji, już wykonane elementy programów inwestycyjnych, a także wpływ niespodziewanych zjawisk na funkcjonowanie kolei, jak pandemia koronawirusa. Głos oddajemy też ekspertom, którzy widzą i trafnie opisują clou każdego problemu.

Jednym z największych kontraktów kolejowych jest modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej, której to realizacji poświęcamy osobny artykuł. Generalnym wykonawcą jest konsorcjum składające się w zasadniczej części z firm grupy STRABAG z Oddziałem Mostowym Południowo-Wschodnim jako liderem tej grupy. Inwestycja realizowana jest od czterech lat, a jej najbardziej spektakularnymi obiektami są trzy nowe mosty przez Wisłę oraz dwie liczące łącznie 700 m estakady w ścisłym centrum miasta. Piszemy o stopniu zaawansowania prac (obiekty już robią wrażenie!), zastosowanych technologiach i spodziewanych efektach.

Inwestycje w branży wod-kan coraz częściej podyktowane są troską o środowisko. W oczyszczalni Kujawy, drugim co do wielkości zakładzie oczyszczania ścieków w Krakowie, modernizowane są obiekty oraz elementy sieci osadowej i biogazowej pod kątem maksymalnego wykorzystania biogazu wytwarzanego w trakcie biologicznego oczyszczania ścieków. W ten sposób Wodociągi Miasta Krakowa chcą zmniejszyć ślad węglowy, którego duża część jest związana z poborem do procesów technologicznych znacznych ilości energii elektrycznej powstającej głównie ze spalania węgla. Czarną energię ma zastąpić zielona, ale obecnie działające obiekty energetyczne nie pozwalają na pełne wykorzystanie produkowanego biogazu. Stąd decyzja o modernizacji węzłów przeróbki osadu nadmiernego oraz biogazu. Po zakończeniu inwestycji w styczniu 2022 r. wskaźnik samowystarczalności energetycznej tej oczyszczalni powinien wynieść ok. 70%.

O kanale infraSTUDIO rozmawiamy z prof. Markiem Salamakiem, liderem infraSTUDIO i infraTEAM. Kanał promuje ideę cyfryzacji branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem sektora infrastruktury. Znaleźć tu można wiele informacji na temat zastosowania metodyki BIM w różnych powiązanych obszarach, jak architektura, konstrukcje, inżynieria lądowa i wodna, mosty, budownictwo podziemne oraz inżynieria środowiska. Na łamach naszego magazynu pojawi się niebawem stały dział, w którym prezentować będziemy kolejnych gości infraSTUDIO.

W numerze poruszyliśmy jeszcze wiele innych ważnych i aktualnych tematów, zatem zachęcam do lektury!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".

Mariusz Karpiński-Rzepa
Redaktor Naczelny czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

 


10 lat PORR na rynku budownictwa kolejowego w Polsce (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Siegfriedem Weindokiem, członkiem zarządu, dyrektorem Pionu Kolei w PORR SA.

Sektor kolejowy w Polsce (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Znaczenie transportu kolejowego rośnie w całej Europie. Transformacja mobilności polegająca na rezygnacji z indywidualnych środków transportu na rzecz przewozów publicznych, szczególnie w aglomeracjach miejskich, ale także z dala od miast przez połączone w sieć zintegrowane środki transportu, ma opierać się na kolei jako najszybszym, najwygodniejszym, najtańszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska sposobie przemieszczania się ludzi.

Nowoczesna kolej w Krakowie – trwają prace na obiektach mostowych (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Minęły cztery lata od rozpoczęcia przebudowy trasy kolejowej E30 na terenie Krakowa. Efekty tej wielkiej, wartej ponad miliard zł inwestycji już są imponujące, by wymienić tylko trzy nowe mosty przez Wisłę oraz dwie liczące łącznie 700 m estakady w ścisłym centrum miasta.

Jak powstają wysokiej jakości trwałe obiekty budowlane? (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Jakość to szczególnie istotny czynnik w budownictwie, który przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów budowlanych. Wpływa na obniżenie kosztów utrzymania i remontów oraz minimalizuje oddziaływanie na środowisko. Budowa trwałej konstrukcji i odpowiednia jakość wykonania to działanie w myśl strategii win-win dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt budowlany, ale także dla późniejszych użytkowników tych obiektów.

Produkty wapiennicze dla branży drogowej (PDF)
Autor: Lhoist Central Europe
[bez logowania]
Wapno to termin, który chyba najczęściej przewija się w naszych rozmowach handlowych. Jest skrótem myślowym określającym prawie cały nasz asortyment. A przecież nie samym wapnem żyje człowiek. Artykuł ma zatem na celu pewnego rodzaju usystematyzowanie informacji o wyrobach Lhoist Central Europe.

Nawierzchnie drogowe, mostowe i specjalne z asfaltów modyfikowanych na długie lata (PDF)
Autor: Agnieszka Kędzierska, Lotos Asfalt Sp. z o.o.
[bez logowania]
Rodzaj asfaltu ma istotny wpływ na trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni. Naukowcy w badaniach laboratoryjnych od lat wykazują, że asfalty o podwyższonej ilości modyfikatora – MODBIT 45/80-65 – poprawiają odporność nawierzchni na spękania niskotemperaturowe i koleinowanie oraz wydłużają ich żywotność.

Pełna prefabrykacja obiektów mostowych odpowiedzią na nowe wyzwania (PDF)
Autor: mgr inż. Błażej Grajek, Business Development Manager, ABM Mosty Sp. z o.o.
[bez logowania]
W dzisiejszych czasach zarówno projektanci, jak i wykonawcy konstrukcji mostowych coraz częściej muszą mierzyć się z wyzwaniami, które jeszcze kilka lat temu były marginalne bądź w ogóle nie występowały. Brak siły roboczej i wykwalifikowane kadry, wydłużające się gwarancje czy maksymalne skrócenie czasu realizacji inwestycji przy zachowaniu najwyższej jakości i trwałości wykonywanego obiektu – to tylko niektóre z nich.

Diagnostyka przedłuża trwałość konstrukcji (PDF)
Autor: Dominik Jutkowiak, prezes zarządu, Viateco Sp. z o.o.
[bez logowania]
Twórcy piramid czy Wielkiego Muru Chińskiego budowali tak, aby ich dzieła przetrwały na wieczność. Na początku XX w. inżynierowie byli już ostrożniejsi w swoich planach – zakładali, że żelbetowe obiekty inżynieryjne mogą przetrwać 1000 lub więcej lat. Praktyka pokazała jednak, że realny czas życia takiej konstrukcji to ok. 50 lat.

Prace fundamentowe na budowie Teatru Polskiego w Szczecinie (PDF)
Autor: Karolina Bukała-Głowa, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Projekt zakłada modernizację i rozbudowę istniejącego teatru przez realizację nowej części, wkomponowanej w nadodrzańską skarpę. Kamień milowy inwestycji, jakim było fundamentowanie specjalistyczne, został osiągnięty. Soletanche Polska realizowała prace w ramach kontraktu z generalnym wykonawcą, firmą Budimex SA.

Budowa kładek dla pieszych z zastosowaniem technologii płyt GRP (PDF)
Autor: mgr inż. Kamil Cepek, Optem
[bez logowania]
Kładki dla pieszych są w obecnych czasach podstawowym elementem infrastrukturalnym służącym do przemieszczania się ludzi. Stanowią pomost dla ruchu pieszego i pieszo-rowerowego nad przeszkodami terenowymi, drogami lub liniami kolejowymi. Przykładem takich obiektów są kładki dla pieszych zbudowane przez firmę Optem w Białej Podlaskiej.

Jubileuszowa XX Konferencja NOVKOL ’21 (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
[bez logowania]
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza na Jubileuszową XX Konferencję Naukowo-Techniczną Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL ’21, która odbędzie się w Zakopanem 1 grudnia – 3 grudnia 2021 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa.

infraSTUDIO – o innowacjach i cyfryzacji w budownictwie (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z dr. hab. inż. Markiem Salamakiem, profesorem Politechniki Śląskiej, liderem infraSTUDIO i infraTEAM

infraSTUDIO – przegląd pierwszego sezonu (PDF)
Autor: infraTEAM
[bez logowania]
Kanał promuje ideę cyfryzacji branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem sektora infrastruktury. Znaleźć tu można wiele informacji na temat zastosowania metodyki BIM w różnych powiązanych obszarach, jak architektura, konstrukcje, inżynieria lądowa i wodna, mosty, budownictwo podziemne oraz inżynieria środowiska. Prezentujemy najlepszych ekspertów, najnowsze technologie i innowacyjne produkty. Do profesjonalnego studio w Arena Gliwice zapraszani są ludzie z pasją, często obdarzeni wyjątkową kreatywnością, a nawet charyzmą.

Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy w Krakowie elementem ograniczania śladu węglowego (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W oczyszczalni Kujawy, drugim co do wielkości zakładzie oczyszczania ścieków w Krakowie, modernizowane są obiekty oraz elementy sieci osadowej i biogazowej pod kątem maksymalnego wykorzystania biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków. W ten sposób Wodociągi Miasta Krakowa chcą zmniejszyć ślad węglowy.

Przegląd inwestycji bezwykopowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Gazociąg Goleniów – Lwówek, najdłuższy element projektu Baltic Pipe w Polsce, wkroczył w zaawansowany etap budowy. Gazociąg, którego całkowita długość wyniesie ok. 191 km, podzielony został na dwa etapy realizacyjne: odcinek Goleniów – Ciecierzyce o długości ok. 122 km oraz odcinek Ciecierzyce – Lwówek o długości ok. 69 km.

Ptasia wyspa na Zbiorniku Goczałkowickim (PDF)
Autor: Robert Sołtysik, prezes zarządu Soley Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wraz z rosnącą świadomością i wiedzą społeczeństwa na temat środowiska, w którym żyjemy, coraz częściej podejmowane są przedsięwzięcia mające na celu poprawę bytowania zwierząt w ekosystemach powstałych przy znaczącym udziale człowieka.

Volkswagen Arteon Shooting Brake (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i materiałów od producenta
[bez logowania]
Premiera Volkswagena Arteona miała miejsce 7 marca 2017 r. podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Model jest następcą Volkswagena CC, ale w stajni Volkswagena jest pozycjonowany na granicy z klasą wyższą. Nazwa samochodu pochodzi od słowa art – sztuka – i nawiązuje do luksusowego modelu Phaetona.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na wyremontowanie mostów w Goczałkowicach-Zdroju. Remont mostów przez Wisłę na obu jezdniach DK1 ma zostać wykonany w 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Most Randselva – zaprojektowany i zbudowany bez papierowych rysunków (PDF)
Autor: mgr inż. Krzysztof Wojsław, Sweco Norway, BIM Corner, dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ, Politechnika Śląska
[bez logowania]
Tekst inauguruje serię artykułów poświęconych projektowi mostu Randselva w Norwegii. Ten betonowy most o całkowitej długości 634 m ma zostać oddany do użytku w 2022 r. Niestety pandemia znacząco opóźniła prace projektowe. Do budowy zasadniczych przęseł zastosowano metodę wspornikową. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że inwestycję zrealizowano bez papierowych rysunków. Podstawą była metodyka BIM i modele 3D, z których – już raczej tylko na potrzeby różnych publikacji – generowana była tradycyjna dokumentacja.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
RDOŚ we Wrocławiu wydała decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 Łagiewniki – Wrocław (Magnice). W decyzji określono wariant, w jakim będzie realizowana droga ekspresowa.

Przegląd inwestycji kolejowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Prace w Trzebini były realizowane w ramach inwestycji na linii Kraków – Katowice. W miejscu niskich peronów powstały nowe, wyższe, ułatwiające wsiadanie do pociągów.

IX Kongres Infrastruktury Polskiej (PDF)
Autor: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o
[bez logowania]
16 czerwca 2021 r. odbył się IX Kongres Infrastruktury Polskiej, jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń w branży budowlanej. Tematyka kongresu dotyczyła m.in. kwestii wpływu COVID-19 na inwestycje infrastrukturalne, relacji w inwestycjach, finansowania rozwoju rynku budowlanego, infrastruktury energetycznej.

Dacia Logan 2021 (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie jazdy testowej oraz materiałów producenta
[bez logowania]
Dacia – Uzina de Autoturisme Pitești – od 1966 r. produkuje samochody w Mioveni w Rumunii. Firma działa w 44 krajach, przede wszystkim w Europie i w basenie Morza Śródziemnego. Jest największym rumuńskim eksporterem. Jej nazwa pochodzi od Dacji – prowincji rzymskiej. Marka należy do Grupy Renault, która wraz z wprowadzeniem na rynek motoryzacyjny w 2004 r. modelu Logan nadała jej nową dynamikę.


Reklamy
Wodociągi Miasta Krakowa Keller GEO-Instruments SG Pam Porr Soletanche Geobrugg
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję