YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Zmierzono hałas na obwodnicy Olsztyna
Olsztyński Oddział GDDKiA zakończył analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko dla obwodnicy Olsztyna w ciągu DK16 i S51. Wykonane pomiary i obliczenia nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. [...]

Awaria w „Czajce”, czyli kto się boi plastiku
Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2021 2021-04-21
Uwaga: zmiana terminu![...]


Kolej zmienia się dziś
Rozmowa z Arnoldem Bresch, członkiem zarządu, dyrektorem ds. realizacji inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.[...]


Raport Przegląd wynagrodzeń Polska 2021
Branża IT, budownictwo i nieruchomości oraz e-commerce i digital marketing wbrew kryzysowi w górę. Za to w turystyce, gastronomii, hotelarstwie, retailu oraz produkcji seryjnej – zarobki lecą w dół. Sprawdzamy, jak pandemia zmieniła wynagrodzenia w poszczególnych sektorach rynku pracy. Oto dane z najnowszego raportu płacowego Devire.[...]


Raport z prac na Mierzei Wiślanej
- Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla regionu i całego naszego kraju. Koronawirus nie zatrzymuje polskich budów: trwają one w całym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.[...]NBI 5 (92) wrzesień – październik 2020

92
W numerze

Uroczyste otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyło się 14 sierpnia 2020 r., w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której swój czynny udział miał Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Armii Polskiej. Budowa stanowiła wyzwanie zarówno pod kątem projektowym, wykonawczym, jak i organizacyjnym. Szczegółowo opisujemy ten projekt dzięki uprzejmości inwestora oraz PORR SA.


Jak informuje Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w raporcie Beton towarowy – bezpieczeństwo i efektywność w nowej rzeczywistości, w 2019 r. oddano do użytkowania prawie 119 tys. mieszkań w Polsce. Udział budownictwa w PKB rośnie: od 7% w 2018 r. do 10% obecnie. Polska jest czwartym co do wielkości producentem betonu towarowego w Europie. Produkujemy go rocznie ponad 26 mln m3. W tym roku budownictwo mierzy się z nową rzeczywistością – w produkcji, zatrudnieniu i transporcie. Jak wynika z prognoz SPBT, pandemia spowoduje spadek produkcji betonu. O ile w zeszłym roku przewidywano sprzedaż w 2020 r. na poziomie 26 700 m3, co oznaczałoby wzrost w stosunku do poprzedniego roku, o tyle teraz sytuacja uległa zmianie. Aktualna prognoza rokuje zamknięcie roku ze spadkiem prawie 6% w odniesieniu do roku 2019. Eksperci wskazują jednak nie tylko zagrożenia dla branży, ale także szanse. Wśród tych drugich wymieniają m.in. realizację do końca 2023 r. inwestycji z budżetu UE 2014–2020 oraz zagospodarowanie środków przeznaczonych przez UE w ramach Funduszu Odbudowy na walkę z efektami gospodarczymi Covid-19.


Na temat rynku nieruchomości rozmawiam z Damianem Kapitanem, prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o., który twierdzi, że przyszłość to projekty mixed-use – wchodzenie na tereny poprzemysłowe ze względu na kończący się zasób gruntów w miastach. Jak zapewnia mój rozmówca, w Budimeksie Nieruchomości podstawą jest bezpieczeństwo kupujących. Firma nie tworzy spółek celowych, od początku do końca klient jest z jedną firmą. Co więcej, zawsze dotrzymuje obietnic, a wszystkie osiedla oddaje w terminie, niektóre nawet szybciej.
Nowe Centrum Łodzi to projekt, w ramach którego w samym sercu miasta powstaje nowoczesna przestrzeń, łącząca w sobie funkcje biznesowe, kulturalne, handlowe i transportowe. Rynek Kobro i tunel średnicowy to tylko niektóre inwestycje realizowane w projekcie, którego całkowita wartość przekracza 50 mln zł. Warto zapoznać się z artykułem.

 

W ramach opracowanego i realizowanego przez Wodociągi Miasta Krakowa Programu redukcji strat wody wykonano wiele przedsięwzięć, które można podzielić na trzy zasadnicze obszary: działania ograniczające straty wody w zakładach uzdatniania wraz z poprawą efektywności ich pracy, działania związane z systemem sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz redukcja strat przez poprawę dokładności opomiarowania. W 2019 r. procentowy wskaźnik strat wody w krakowskim systemie dystrybucji wyniósł 11,75% i był niższy w stosunku do 2018 r. (12,19%). Należy podkreślić, że ograniczenie strat nastąpiło pomimo wzrostu długości sieci oraz zwiększenia liczby odbiorców.


Piszemy także o projektach pilotażowych BIM na A1 i S19 realizowanych przez STRABAG. Obecnie spółka jest odpowiedzialna m.in. za układanie nawierzchni betonowej na dwóch odcinkach autostrady A1. Testuje także różne rozwiązania z metodologii BIM w zakresie drogownictwa i mostownictwa.

Publikujemy raport Powodzie, podtopienia, susze – jak ujarzmić żywioł?. Eksperci prognozują, że wpływ zmian klimatu na wody nasili się jeszcze bardziej w kolejnych latach. Miasta i regiony, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, już teraz dostosowują się do nowej sytuacji, wykorzystując różne sposoby i rozwiązania, mające na celu złagodzenie skutków powodzi oraz zapewnienie wykorzystywania wody w inteligentniejszy i bardziej zrównoważony sposób. Wody Polskie pracują nad stworzeniem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na Wiśle i Odrze.

Rozmawiamy również z Radosławem Radoniem, zastępcą dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, który zachęca samorządy do inwestowania w systemy monitoringu zlewni i prognozowania zjawisk powodziowych. Biorąc pod uwagę notowany w ostatnich latach wzrost dynamiki zjawisk hydrometeorologicznych, w tym intensywnych lokalnych opadów deszczu związanych z frontami burzowymi, trudno jest w pełni zapobiec, jak również do końca przewidzieć wystąpienie tego typu zjawisk. Unowocześniany i usprawniany od lat system prognozowania w naszym kraju niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia sprawdzalności prognoz oraz trafniejszego formułowania komunikatów ostrzegawczych. Obecnie trwają także prace nad aktualizacją PZRP, w ramach którego analizowane będą różne warianty działań zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, które należy realizować w celu zminimalizowania skutków wezbrań w przyszłości.

O dwustuletniej historii rozwoju nowoczesnych mostów wiszących w XXI w. pisze Krzysztof Dąbrowiecki. Wydaje się, że epoka konstruowania mostów wiszących nie przeminęła, obierając wraz z rozwojem inżynierii, technologii i materiałów nowe kierunki, inicjując nowatorskie trendy. Najlepszym przykładem są oryginalne rozwiązania inżynierów z wielu krajów, takich jak np. Anglia, Dania, Norwegia czy Chiny, Japonia i Korea. Jest wiele jeszcze miejsc na ziemi, których połączenie mostem pozostaje w sferze marzeń inżynierów. Należy sądzić, że wraz ze wzrostem globalnej integracji gospodarczej mosty łączące brzegi zatok, cieśnin, szerokich kanałów czy wysp ze stałym lądem staną się najdogodniejszym rozwiązaniem komunikacyjnym.

 


Po licznych rozmowach, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz jakość konferencji, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IX Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND na 21–23 kwietnia 2021 r. W obliczu ograniczeń, jakie przyniosła pandemia, zmiana daty wydarzenia, w którym będzie uczestniczyć szerokie grono ekspertów z całego świata, pozwoli nam zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i możliwość swobodnego wzięcia udziału w konferencji. Zachęcam do uczestnictwa i śledzenia strony internetowej wydarzenia –
www.nodigpoland.pl – oraz profilu na Facebooku – www.facebook.com/nodigpoland, gdzie będą zamieszczane kolejne informacje dotyczące eventu.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Przyszłość budownictwa w miastach to projekty mixed-use (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Damianem Kapitanem, prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o.

Przegląd inwestycji kubaturowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Spółka HOCHTIEF Polska podpisała kontrakt na realizację domu opieki Rezydencja Święta Jadwiga przy ul. Pułaskiego/Traugutta we Wrocławiu.

Beton towarowy – bezpieczeństwo i efektywność w nowej rzeczywistości (PDF)
Autor: dr inż. Maciej Gruszyński, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce
[bez logowania]
Polska jest czwartym co do wielkości producentem betonu towarowego w Europie. Produkujemy go rocznie ponad 26 mln m3. Liczby pokazują skalę: 592 producentów betonu w Polsce, 1075 wytwórni i ok. 3150 specjalistycznych pojazdów, tzw. betonomieszarek. Skala z kolei odzwierciedla wpływ branży na otoczenie. W tym roku budownictwo mierzy się z nową rzeczywistością - w produkcji, zatrudnieniu i transporcie.

Przegląd inwestycji wod-kan (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Wodociągi Miasta Krakowa pomimo pandemicznej rzeczywistości Covid-19 kontynuują realizację najistotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie możliwym do sfinansowania w ramach zmniejszonych przychodów spółki.

Beton – najczęściej stosowany materiał na świecie (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Beton jest najpowszechniej stosowanym materiałem na świecie. Wyprzedza go tylko zużycie wody. Znany ludziom od wieków, nadal nie traci nic ze swojej popularności i jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu przedsięwzięciach budowlanych. Szerokie możliwości stosowania zawdzięcza swoim charakterystycznym cechom, jak m.in. wytrzymałość, trwałość i wszechstronność. Te właściwości betonu sprawiają, że jest to solidna i trwała opcja w przypadku każdego rodzaju realizacji – od budownictwa inżynieryjnego, przez mieszkaniowe, po hydrotechniczne.

Projekty pilotażowe BIM na A1 i S19 realizowane przez STRABAG (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja, współpraca Bartłomiej Bratek, Michał Latała, Krzysztof Pelc, Maciej Tomaszewski
[bez logowania]
STRABAG od ponad 30 lat zmienia oblicze polskich miast i infrastruktury. Nieustannie się rozwija i powiększa swój udział w rynku. Realizując projekty budowlane w obszarze budownictwa ogólnego, drogowego, mostowego i kolejowego, wdraża przy tym innowacyjne rozwiązania i najnowsze technologie. Obecnie spółka jest odpowiedzialna m.in. za układanie nawierzchni betonowej na dwóch odcinkach autostrady A1. Testuje także różne rozwiązania z metodologii BIM w zakresie drogownictwa i mostownictwa.

Architekci otworzą drzwi dla prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym (PDF)
Autor: Paweł Pięciak
[bez logowania]
Znakiem czasu powinno być zbliżenie architektury do prefabrykacji i prefabrykacji do architektury. Płaszczyzną spotkania – trwałe, dostępne, niedrogie, estetyczne budownictwo mieszkaniowe, zaspokajające potrzeby człowieka o przeciętnie zasobnym portfelu. Nikt nie ma wątpliwości, że to architekci otworzą drzwi dla szerszego stosowania prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w 2019 r. zdolności produkcyjne prefabrykacji w Polsce podwoiły się z ok. 7–8 tys. mieszkań do 13–14 tys. mieszkań.

Budowa i otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja, współpraca oraz zdjęcia: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i PORR SA
[bez logowania]
Budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku stanowiła wyzwanie zarówno pod kątem projektowym, wykonawczym, jak i organizacyjnym. Uroczyste otwarcie muzeum odbyło się 14 sierpnia 2020 r., w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której swój czynny udział miał właśnie Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Armii Polskiej.

Nowe Centrum Łodzi zmienia miasto (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Nowe Centrum Łodzi to projekt, w ramach którego w samym sercu miasta powstaje nowoczesna przestrzeń, łącząca w sobie funkcje biznesowe, kulturalne, handlowe i transportowe. Szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne obejmują blisko 100 ha terenu, ograniczonego ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską. Rynek Kobro i tunel średnicowy to tylko niektóre inwestycje realizowane w projekcie, którego całkowita wartość przekracza 50 mln zł.

Łódź miastem pionierskich rozwiązań infrastrukturalnych (PDF)
Autor: Karolina Bukała-Głowa, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Zwiększenie komfortu użytkowania przestrzeni miejskiej, wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miast, koncentracja na rozbudowywaniu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, zmniejszenie emisji CO2 oraz ograniczenie hałasu. Jako odpowiedź na wyzwania dużych miast coraz częściej pojawiają się rozwiązania tunelowe, które godzą interesy wszystkich. Oddają przestrzeń naziemną mieszkańcom i zapewniają płynną komunikację między dzielnicami oraz przejazd przez miasto tym, którzy udają się dalej, dzięki schowanym pod ziemią trasom szybkiego ruchu czy kolei.

Przegląd inwestycji kolejowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
PKP Polskie Linie Kolejowe SA zakończyły nabór wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Ograniczanie strat wody jako wyznacznik efektywności spółki wodociągowej – przykład krakowski (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Straty wody w procesie dystrybucji to problem, z którym borykają się wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe. Przeciętnie dochodzi do utraty kilkunastu procent wody uzdatnionej. Chociaż tego rodzaju strat nie da się całkowicie wyeliminować, to konieczne jest podejmowanie stałych wysiłków zmierzających do ich zmniejszenia. W praktyce mówi się o ekonomicznym poziomie wycieków, czyli o redukcji strat wody do poziomu ekonomicznie uzasadnionego do osiągnięcia.

Włazy i studzienki kanalizacyjne w infrastrukturze drogowej (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Na rynku oferowany jest szeroki asortyment studzienek i włazów – o zróżnicowanych średnicach, poziomie zaawansowania technicznego, wykonanych z różnych materiałów i przeznaczonych do rozmaitych obszarów zastosowań. Te z wyrobów, w których stawia się na najwyższą jakość finalnego produktu, mają wspólny mianownik – każdemu producentowi zależy na jak najlepszej trwałości i funkcjonalności proponowanych rozwiązań.

Bateria zbiorników retencyjnych w Mielcu zapobiegnie podtopieniom (PDF)
Autor: Ewa Krasuska, Uponor Infra Sp. z o.o.
[bez logowania]
W Mielcu trwa budowa nowoczesnych układów retencji wód opadowych i roztopowych, które rozwiążą problemy z okresowymi podtopieniami ulic i budynków w centrum miasta. Podziemny system zbiorników retencyjnych nie tylko pozwoli na sprawne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych, ale także na ich późniejsze wykorzystanie.

Powodzie, podtopienia, susze – jak ujarzmić żywioł? (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja, współpraca RZGW w Krakowie
[bez logowania]
Od powodzi i susz po zakwaszanie oceanów i podnoszący się poziom mórz. Eksperci prognozują, że wpływ zmian klimatu na wody nasili się jeszcze bardziej w kolejnych latach. Miasta i regiony, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, już teraz dostosowują się do nowej sytuacji, wykorzystując różne sposoby i rozwiązania, mające na celu złagodzenie skutków powodzi oraz zapewnienie wykorzystywania wody w inteligentniejszy i bardziej zrównoważony sposób.

Inwestujmy w systemy monitoringu zlewni i prognozowania zjawisk powodziowych (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Radosławem Radoniem, zastępcą dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Rozwiązania geotechniczne w inwestycjach przeciwpowodziowych na południu Polski (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa ze Sławomirem Płysiem, dyrektorem Keller Polska Sp. z o.o. Oddział w Krakowie.

Hydrotechnika to nasza specjalność (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Robertem Sołtysikiem, prezesem zarządu Soley Sp. z o.o.

Możliwości zastosowania elastycznych zapór przeciwrumowiskowych (PDF)
Autor: dr inż. Bernard Twaróg, Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane metody i rozwiązania ograniczające erozję, zmniejszające transport rumowiska wleczonego oraz poprawiające parametry geomorfologii fluwialnej cieków. Prezentowane rozwiązania są jednymi z częściej stosowanych metod zabezpieczenia koryt cieków. Technologia wykonania jest prosta i szybka, co skutkuje relatywnie niskim kosztem realizacji i eksploatacji. Głównym elementem elastycznych zapór są przyczółki oraz rozpięta pomiędzy nimi specjalna elastyczna siatka o dużych średnicach oczek. Rozwiązania te nie dokonują separacji koryt oraz nie ingerują w stan ekologiczny wód; są proekologiczne, skuteczne oraz równie funkcjonalne, jak stosowane obecnie.

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wraz z postępem cywilizacyjnym przybywa samochodów, które poruszając się po drogach, generują hałas szkodliwy dla zdrowia człowieka. Równie uciążliwy może być hałas przy liniach kolejowych, który w dużej mierze zależy od budowy torowiska oraz jego bieżącego utrzymania. Nic więc dziwnego, że zarówno konstruktorzy, producenci pojazdów, jak i inżynierowie branży drogowej i kolejowej dokładają wysiłków w celu zmniejszenia poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się po drogach kołowych i szynowych.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
10 lipca 2020 r. ruszyła budowa drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa (POK).

Asfalt trwałym, ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem dla samorządów (PDF)
Autor: Agnieszka Kędzierska, Lotos Asfalt Sp. z o.o.
[bez logowania]
Drogi samorządowe stanowią ponad 90% wszystkich ciągów komunikacyjnych w Polsce. Są bardzo zróżnicowane pod względem funkcji i obciążenia ruchem. Wyzwaniem dla inwestorów i projektantów jest wybudowanie trwałych i funkcjonalnych dróg w ramach założonego budżetu i przy rosnących wymaganiach ekologicznych. Nowoczesne asfalty modyfikowane polimerami typu MODBIT i MODBIT HiMA oraz gotowe lepiszcza typu WMA do technologi na ciepło skutecznie im to umożliwiają.

Podtorze i nawierzchnia torowa – istotne elementy drogi kolejowej (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Stabilność i trwałość infrastruktury kolejowej – w tym podtorza i nawierzchni torowej – w ogromnym stopniu wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Te cechy elementów drogi kolejowej są uzyskiwane m.in. przez dobór odpowiednich materiałów i zastosowanie właściwej technologii budowy. Wprowadzanie na rynek najwyższej jakości rozwiązań dla przemysłu kolejowego, także w zakresie konstrukcji nawierzchni kolejowych i podtorza, umożliwia zwiększenie nośności i trwałości dróg kolejowych.

Mikropale i gwoździe gruntowe TITAN – przegląd wybranych zastosowań dla budownictwa kolejowego (PDF)
Autor: TITAN Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Inwestycje kolejowe, z uwagi na swoją specyfikę, wymagają indywidualnego podejścia, począwszy od etapu projektowego, a skończywszy na etapie wykonawczym. Z pomocą wobec wyzwań stojących przed inżynierami przychodzą znane, sprawdzone i zaawansowane rozwiązania bazujące na technologii TITAN. Uwzględniając wyjątkowe ograniczenia projektów kolejowych, wykraczają poza przyjęte schematy, umożliwiając przeniesienie wielu nierealnych do tej pory zamierzeń do fazy realnego planowania inwestycji.

Mury oporowe z bloczków drobnowymiarowych przy budowie wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku (PDF)
Autor: mgr inż. Joanna Przerwa, Optem
[bez logowania]
W ramach rozbudowy Traktu św. Wojciecha w Gdańsku zbudowano nowy wiadukt o trzech stalowych dźwigarach łukowych, rozpiętości 104 m, do których są podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni), składające się ze stalowych rusztów zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Taka konstrukcja wiaduktu pozwala na etapowanie jego budowy.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Zakończyła się budowa mostu przez potok Kobyle we wsi Domaradz w województwie podkarpackim w ciągu drogi krajowej nr 19.

Dwustuletnia historia rozwoju nowoczesnych mostów wiszących, cz. 3. Wiek XXI (PDF)
Autor: Krzysztof Dąbrowiecki
[bez logowania]
W ciągu ostatnich 30 lat Chińska Republika Ludowa (ChRL) wdrożyła największy na świecie program projektowania i budowy dróg i mostów. Skoncentrował się on głównie w trzech strategicznych regionach kraju, w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy, środkowym i dolnym biegu Rzeki Perłowej oraz w deltach obu tych rzek. Nowe konstrukcje stały się ważnymi kanałami ekspansji ekonomicznej i społeczno-technologicznego rozwoju tych regionów.

Podstawy geoinżynierii (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Tytuł i rozległość tematyczna podręcznika Podstawy geoinżynierii autorstwa Andrzeja Goneta i Stanisława Stryczka wiążą się z (…) potrzebą dotarcia do uaktualnionej wiedzy geoinżynieryjnej w zakresie polepszania właściwości podłoża budowlanego, tj. wzmocnienia, stabilizacji i uszczelnienia ośrodka gruntowego oraz masywu skalnego odpowiednimi metodami i technologiami.


Reklamy
Keller Geobrugg Eurovia PPI Chrobok Noe Wodociągi Miasta Krakowa Luxo Palisander
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję