Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Antysmogowy pilotaż NFOŚiGW w Pszczynie
W Pszczynie na Śląsku, jako jednej z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, od 16 kwietnia realizowany będzie kolejny – obok ogłoszonego dwa dni temu dla województwa zachodniopomorskiego – antysmogowy pilotaż NFOŚiGW. [...]

120-lecie Wodociągów Miasta Krakowa SA
VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021, Rawa Mazowiecka 2021-08-31
[...]


Branży budowlanej nie stać na cyfrową obojętność
Rozmowa z Bartłomiejem Pietruszewskim, Country Managerem z firmy PlanRadar w Polsce.[...]


Wypadki przy pracy w 2020 roku - są już wstępne dane z GUS
Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w 2020 r. Liczba poszkodowanych w wypadkach w całej gospodarce spadła aż o 24,6%. A jakie są dane dla branży budowlanej?[...]


PORR buduje drogę ekspresową S3 Legnica – Lubawka
Trwają prace na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica – Lubawka, odcinek Bolków – granica państwa, zadanie III – od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła).[...]NBI 5 (80) wrzesień–październik 2018

80
W numerze

Według najnowszego raportu firmy Spectis Rynek budowlany w Polsce 2018–2025, pomimo piętrzących się problemów na rynku budowlanym ożywienie inwestycyjne w sektorze inżynieryjnym pozostaje trwałe i jak na razie na horyzoncie nie widać korekty.


Dynamicznie rosnący rynek zamówień publicznych, malejąca liczba aktywnych firm budowlanych, rekordowe portfele zamówień wiodących wykonawców, przedłużające się procedury przetargowe oraz rosnące koszty materiałów i robocizny to główne czynniki charakteryzujące obecny stan polskiego rynku budownictwa inżynieryjnego. W rezultacie wykonawcy coraz częściej odstępują od podpisywania umów w wygranych przetargach.

 

Program budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 określa cele i priorytety zarówno inwestycyjne, jak i w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym już istniejącej sieci dróg. W dokumencie wskazano poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz ułożono listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Od początku tego roku do końca lipca podpisano umowy na budowę niemal 300 km dróg. W specjalnym raporcie GDDKiA omawia plany na ten rok i następne lata.

 

W tym wydaniu prezentujemy również budowę dróg ekspresowych S8 Wyszków – Białystok, odcinki Wyszków – granica województw mazowieckiego i podlaskiego, oraz S17 Warszawa – Garwolin.

 

Tylko w 2018 r. GDDKiA podpisała umowy na budowę ponad 100 km dróg ekspresowych i autostrad o nawierzchni z betonu cementowego. W tej technologii budowane są też drogi samorządowe – powiatowe i gminne. Beton stał się naturalnym konkurentem asfaltu, akceptowanym przez środowisko drogowe – informuje na naszych łamach Stowarzyszenie Producentów Cementu w raporcie Wiele rozwiązań dla polskich dróg. Fenomen popularności betonu jako materiału budowlanego trwa, chociaż podstawowe zasady jego produkcji nie zmieniły się od ponad wieku. Wśród najważniejszych cech betonu wymienia się trwałość, wytrzymałość, inercję cieplną, duże walory akustyczne, ochronę przeciwpożarową i przeciwwodną oraz łatwość użycia. Beton spełnia także wymagania w zakresie trzech filarów zrównoważonego budownictwa – społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.

 

Z Ernestem Jelito, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Górażdże Cement SA, rozmawiamy o branży cementowej w Polsce, która przeszła ogromną transformację i dziś należy do ścisłej światowej czołówki zarówno pod względem efektywności, minimalizacji oddziaływania na środowisko, jak i jakości.

 

 

O zmianach w transporcie kolejowym mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA, i podkreśla, że połowa wartości Krajowego programu kolejowego została osiągnięta w połowie 2018 r. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. ogłoszono 201 postępowań przetargowych o wartości ok. 6,25 mld zł. Od stycznia do końca czerwca br. podpisano 121 umów za 5,36 mld zł. To pokazuje, że realizacja KPK, w którym zawarto 220 projektów inwestycyjnych, wartych łącznie ponad 66 mld zł, przebiega zgodnie z założeniami firmy.

 

W numerze publikujemy również tematy specjalne poświęcone informatycznemu wsparciu budownictwa, zastosowaniu stali i betonu w budownictwie oraz budowie parkingów i garaży w centrach miast.

 

Współczesne firmy nie mogą funkcjonować bez nowoczesnych systemów informatycznych, jednak ich wprowadzenie wymaga określenia rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Niemniej wielka dostępność rozwiązań dla sektora budowlanego umożliwia szeroki wybór pomiędzy aplikacjami i oprogramowaniem architektoniczno-projektowo-materiałowym.

 

Stal jako materiał budowlany posiada wyjątkowe właściwości pod względem nośności mechanicznej. Spośród materiałów powszechnie wykorzystywanych w budownictwie wykazuje też największą nośność dla kształtownika o najmniejszym przekroju – zarówno przy rozciąganiu, jak i ściskaniu. Dzięki swoim unikatowym cechom stal umożliwia architektom stosowanie jej do szerokiej gamy rozwiązań technicznych i estetycznych.

 

Jak wynika z Raportu z badania wśród wybranych podmiotów publicznych, opracowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, instytucje publiczne wśród głównych potrzeb inwestycyjnych, które mają reprezentować nową jakość usług publicznych, na czwartej pozycji wymieniają parkingi. Z kolei w kategorii podnoszenia jakości już świadczonych usług publicznych parkingi uplasowały się na 10. miejscu – jednym z ostatnich. Jak wynika z tych danych, okres realizacji parkingów miejskich dopiero przed nami, choć budują je także prywatni inwestorzy, co dla kierowców zmagających się każdego dnia z problemem braku miejsc postojowych w centrach miast jest nieocenione.

 

Wodociągi Miasta Krakowa analizują możliwość pilotażowej zabudowy urządzeń sortowniczych HSR-Screen Screen do zatrzymywania części stałych na koronach dwóch przelewów burzowych w celu ochrony odbiorników przed tego rodzaju zanieczyszczeniami. Urządzenia mają zostać zabudowane na przelewie burzowym doczołowym oraz klasycznym przelewie bocznym na rzekach Dłubnia i Wilga. Różne aspekty funkcjonowania przelewów burzowych były dyskutowane podczas Warsztatów wiedeńsko-krakowskich, przeprowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany 21 czerwca 2018 r. Organizatorami byli Eurocomm-PR (spółka Wiedeńskiego Holdingu Komunalnego) i Wodociągi Miasta Krakowa, a partnerem Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów. Eksperci reprezentujący Wien Kanal, Wodociągi Miasta Krakowa oraz Politechnikę Krakowską porównali działające systemy zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną w obu miastach oraz określili potencjalne kierunki dalszego rozwoju tych systemów. Panele dyskusyjne zostały poprzedzone prezentacjami wygłoszonymi przez 
Dipl.-Ing. Thilo Lehmanna z Wien Kanal oraz Piotra Ziętarę, prezesa zarządu MPWiK SA w Krakowie. Był to też początek wartościowej współpracy obu firm.

 

 

Na zakończenie polecam nowy cykl artykułów Konstytucja kierowania samochodem, w których Marek Dworak będzie prezentował model dobrego kierowcy we współpracy z naszym partnerem, 
Subaru Import Polska Sp. z o.o. W artykule zachęca, abyśmy traktowali wszystkich uczestników ruchu drogowego jak partnerów, zachowywali się w stosunku do nich fair, nastawiali się na przyjazne gesty, choć oczywiście mamy prawo wymagać od nich przestrzegania przepisów. Zarazem przestrzega: należy sobie stale uświadamiać, że każdy nasz błąd może skutkować czyjąś śmiercią, kalectwem lub obrażeniami, a w szczęśliwszym przypadku – stratami materialnymi.

Zapraszam do lektury całego numeru „NBI”, który, pozwolę sobie dodać, ukazał się po raz osiemdziesiąty.

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Coraz więcej nieoczekiwanych zwrotów akcji na rynku przetargów budowlanych (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
Dynamicznie rosnący rynek zamówień publicznych, malejąca liczba aktywnych firm budowlanych, rekordowe portfele zamówień wiodących wykonawców, przedłużające się procedury przetargowe oraz rosnące koszty materiałów i robocizny to główne czynniki charakteryzujące obecny stan polskiego rynku budownictwa inżynieryjnego. W rezultacie wykonawcy coraz częściej odstępują od podpisywania umów w wygranych przetargach.

Przelewy burzowe w Krakowie jeszcze sprawniejsze – pilotaż krat HSR-Screen (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Przelewy burzowe to urządzenia hydrotechniczne służące do odprowadzania nadmiernej ilości wód opadowych z systemu kanalizacji ogólnospławnej do odbiornika. Stosuje się je w celu zmniejszenia wymiarów kolektora, zabezpieczenia oczyszczalni ścieków przed przeciążeniami hydraulicznymi oraz zabezpieczenia infrastruktury miasta przed niekontrolowanymi cofkami z kanalizacji. Od poziomu technicznego przelewów zależy czystość zlewni danego kolektora ściekowego po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych.

INFRAEKO 2018 (PDF)
Autor: dr inż. Agnieszka Stec, Politechnika Rzeszowska, Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
[bez logowania]
Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, oraz Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. W Komitecie Honorowym konferencji zasiadali: prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Markowski, rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. Aleksandr V. Kuzmin, prezydent Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa.

Budimex innowacje – obiecujące pierwsze efekty (PDF)
Autor: Budimex SA
[bez logowania]
Innowacyjne projekty, powstające we współpracy Budimeksu SA ze start-upami oraz spółkami wywodzącymi się ze środowiska akademickiego, są odpowiedzią na zdiagnozowane w projekcie Budimex innowacje potrzeby branży budowlanej.

Loftesnes – most przez fiord Sognefjorden (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
Hasło Intelligent building connects us nie jest tylko pustym sloganem. Nasze projekty naprawdę łączą ludzi, ułatwiają im codzienne życie i pomagają zaoszczędzić czas. Jednym z tego dowo­dów jest most w Sogndal, który idealnie wpasowuje się w norweski krajobraz. Nasza ekipa umiejętnie połączyła dwa brzegi fiordu Sognefjorden.

Technologia żelbetowych pali prefabrykowanych w posadowieniu obiektów kubaturowych i przemysłowych (PDF)
Autor: Aarsleff Sp. z o.o.
[bez logowania]
Firma Aarsleff Sp. z o.o., należąca do koncernu Per Aarsleff z siedzibą w Danii, jest obecna na polskim rynku od 1996 r. Jest jedną z największych w kraju firm wykonujących specjalistyczne roboty geotechniczne i hydrotechniczne. Współpracuje z przedstawicielami całej branży budowlanej, działającymi w sektorach mieszkaniowym, przemysłowym, kubaturowym oraz infrastrukturalnym.

Program budowy dróg krajowych prawie na półmetku (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja, tekst powstał na podstawie materiałów GDDKiA
[bez logowania]
Program budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (PBDK) określa cele i priorytety zarówno inwestycyjne, jak i w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym już istniejącej sieci dróg. W dokumencie wskazano poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz ułożono listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Od początku tego roku do końca lipca podpisano umowy na budowę niemal 300 km dróg.

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok. Odcinki Wyszków – granica województw mazowieckiego i podlaskiego (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja, tekst powstał na podstawie materiałów GDDKiA O. Białystok
[bez logowania]
Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S8 o całkowitej długości 38,496 km na odcinku Wyszków – granica województw mazowieckiego i podlaskiego. Inwestycja poprowadzona jest w większości po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 i obejmuje trzy odcinki drogi ekspresowej S8, rozdzielone istniejącą obwodnicą miasta Ostrów Mazowiecka. Projekt jest realizowany w systemie tradycyjnym.

S17 Warszawa – Garwolin w budowie (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja, tekst powstał na podstawie materiałów GDDKiA O. Warszawa
[bez logowania]
Od maja 2018 r., kiedy Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi ekspresowej S17, prace budowlane toczą się na całym odcinku drogi od węzła Zakręt koło Warszawy do węzła Kurów Zachód, gdzie trasa ta połączy się z istniejącą S17. Nowo wybudowane odcinki, o łącznej długości prawie 100 km, usprawnią połączenie drogowe pomiędzy Warszawą i Lublinem. Skorzystają również kierowcy jadący do Rzeszowa i na Ukrainę.

Informatyczne wsparcie budownictwa (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Współczesne firmy nie mogą funkcjonować bez nowoczesnych systemów informatycznych, jednak ich wprowadzenie wymaga określenia rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Niemniej wielka dostępność rozwiązań dla sektora budowlanego umożliwia szeroki wybór pomiędzy aplikacjami i oprogramowaniem architektoniczno-projektowo-materiałowym.

Systemy Trimble na budowie południowej obwodnicy Warszawy (PDF)
Autor: SITECH Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
Projekt i budowę drogi ekspresowej S2 – południowej obwodnicy Warszawy – na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska podzielono na trzy zadania. Wykonawcą robót ziemnych na odcinku C, od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła), o długości ok. 7,5 km, jest firma Totalbud Inwestycje Sp. z o.o. Do wykonania zleconych prac wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt dostępny na rynku, m.in. systemy sterowania maszyn Trimble, których dystrybutorem jest firma SITECH Poland Sp. z o.o.

Połowa wartości KPK osiągnięta w połowie 2018 r. (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Ireneuszem Merchelem, prezesem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Nowoczesne rozwiązania geotechniczne szansą na szybszą modernizację infrastruktury kolejowej (PDF)
Autor: Natalia Maca, projekt menedżer, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Budownictwo kolejowe w Polsce przeżywa obecnie największą kumulację prac w historii. Oddaje to budżet Krajowego programu kolejowego, z którego do 2023 r. sfinansowane zostaną inwestycje o wartości ponad 66 mld zł w ramach ponad 220 projektów i modernizacji 9 tys. km torów [1]. Co więcej, w nowej perspektywie finansowej UE do 2030 r. PKP PLK SA planują realizację inwestycji na kwotę 80 mld zł [2].

Mury oporowe z bloczków drobnowymiarowych na trasie linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia – LCS Ciechanów (PDF)
Autor: mgr inż. Anita Biłanicz, mgr inż. Karolina Smentoch, Optem
[bez logowania]
Artykuł opisuje zastosowanie systemu optemBLOK na skrzyżowaniach dwupoziomowych w ramach inwestycji Przebudowa linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa Wschodnia – Działdowo – Gdynia.

Stal i jej zastosowanie w budownictwie (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Stal jako materiał budowlany posiada wyjątkowe właściwości pod względem nośności mechanicznej. Spośród materiałów powszechnie wykorzystywanych w budownictwie wykazuje też największą nośność dla kształtownika o najmniejszym przekroju – zarówno przy rozciąganiu, jak i ściskaniu. Dzięki swoim unikatowym cechom stal umożliwia architektom stosowanie jej do szerokiej gamy rozwiązań technicznych i estetycznych.

Stal zbrojeniowa B500SP Epstal według wymagań nowej normy (PDF)
Autor: Magdalena Piotrowska, dyrektor zarządzający, Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o.
[bez logowania]
W lutym 2018 r. została zatwierdzona nowelizacja normy dla stali zbrojeniowej gatunku B500SP, która przyjęła oznaczenie PN-H-93220:2018-02 i tytuł Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa B500SP – Pręty i walcówka żebrowana. Wprowadza ona liczne zaostrzenia w zakresie wymagań dla tego gatunku stali.

Nowoczesny przemysł cementowy jest przyjazny środowisku (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Ernestem Jelito, prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Górażdże Cement SA.

Wiele rozwiązań dla polskich dróg (PDF)
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Tylko w 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na budowę ponad 100 km betonowych dróg ekspresowych i autostrad. Z betonu budowane są też drogi samorządowe – powiatowe i gminne.

Beton – nowoczesność, funkcjonalność, estetyka (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Fenomen popularności betonu jako materiału budowlanego trwa, chociaż podstawowe zasady jego produkcji nie zmieniły się od ponad wieku. Wśród najważniejszych cech betonu wymienia się trwałość, wytrzymałość, inercję cieplną, duże walory akustyczne, ochronę przeciwpożarową i przeciwwodną oraz łatwość użycia. Beton spełnia także wymagania w zakresie trzech filarów zrównoważonego budownictwa – społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.

Beton architektoniczny – tworzywo naszych czasów (PDF)
Autor: Piotr Dzięgielewski, koordynator ds. rozwoju, PERI Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Znany jest pod wieloma nazwami jako beton licowy, fasadowy, strukturalny, widokowy, elewacyjny, dekoracyjny czy też nagi. Od wielu lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ponieważ koncepcja tworzenia widocznych powierzchni betonu o zdefiniowanej estetyce, niewymagającej dodatkowych warstw wykończeniowych, zyskuje coraz więcej zwolenników.

Jak szybko i bez stresu zaparkować w mieście? Znamy odpowiedź! (PDF)
Autor: Tomasz Wiernikowski, kierownik projektu, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Statystyczny Polak poszukuje miejsca parkingowego ok. 40 minut dziennie. Najgorsza sytuacja jest we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie.

Parkingi i garaże w centrach miast (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Jak wynika z Raportu z badania wśród wybranych podmiotów publicznych [1], opracowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, instytucje publiczne wśród głównych potrzeb inwestycyjnych, które mają reprezentować nową jakość usług publicznych, na czwartej pozycji wymieniają parkingi. Z kolei w kategorii podnoszenia jakości już świadczonych usług publicznych parkingi uplasowały się na 10. miejscu – jednym z ostatnich. Jak wynika z tych danych, okres realizacji parkingów miejskich dopiero przed nami, choć budują je także prywatni inwestorzy, co dla kierowców zmagających się każdego dnia z problemem braku miejsc postojowych w centrach miast jest nieocenione.

Konstrukcje Sprężone 2018 (PDF)
Autor: dr inż. Piotr Gwoździewicz, Politechnika Krakowska, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Zakład Konstrukcji Sprężonych
[bez logowania]
Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2018 odbyła się 18–20 kwietnia 2018 r. w Krakowie. Było to już trzecie, po latach 2012 i 2015, wydarzenie w cyklu tematycznym konferencji poświęconych tematyce sprężania konstrukcji, zainicjowane i zorganizowane przez zespół Katedry Konstrukcji Sprężonych. Ta jednostka działa w ramach Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, największej jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

XXIII Europejska Wyprawa Mostowa Białoruś, Litwa, obwód kaliningradzki, Polska 2017, cz. 6 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m., mgr inż. Marek Czerwiec, mgr inż. Halina Polak
[bez logowania]
Droga powrotna z wyprawy skłaniała do zwiedzenia inwestycji mostowych w północno-wschodniej Polsce. Ogrom prac i wielkość obiektów obwodnicy Ostródy stawiają je w gronie największych w Polsce. Obiekt mostowy extradosed MS-3 DK16 ma rekordowe w Europie dwa przęsła po 206,0 m, obiekt WD-10 – rekordową na świecie rozpiętość powłoki typu ultracor 25,70 m, obiekt MS-4 – przęsło łukowe o rozpiętości 200,00 m.

Model dobrego kierowcy część 1 (PDF)
Autor: Marek Dworak, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
[bez logowania]
W wypowiedziach medialnych w ostatnim czasie zajmowałem się tym, co złego dzieje się na polskich drogach, mając na uwadze błędne zachowania kierowców. Chciałbym teraz przedstawić temat z drugiej strony i kompleksowo opisać, jak poprawnie, a nawet bardzo poprawnie kierować samochodem osobowym.


Reklamy
SG Pam Soletanche Porr Keller Keramo Geobrugg Wodociągi Miasta Krakowa Ecol Unicon
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję