YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Nowe stacje w Koninie, Kutnie i Łowiczu
Widać efekty prac na linii kolejowej Poznań – Warszawa. W Koninie i Łowiczu budowane są nowe perony. Na szlakach, po demontażu starych elementów toru i sieci trakcyjnej położono nowe podkłady i szyny. [...]

Bariera przeciwodłamkowa Geobrugg zatrzymała blok betonowy ważący 25 t
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo „Monitoring, profilaktyka i zabezpieczanie infrastruktury budowlanej na terenach górniczych i pogórniczych”, 11-12.01.2018, Kraków 2018-01-11
W dniach 11-12 stycznia 2018 roku odbędzie się w Krakowie pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo pt. „Monitoring, profilaktyka i zabezpieczanie infrastruktury budowlanej na terenach górniczych i pogórniczych”. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.[...]


ERBUD – potentat na rynku budownictwa kubaturowego
Rozmowa z Walentym Twardym, dyrektorem ds. produkcji firmy Erbud SA.[...]


Rozwój polskiej kolei do 2023 r.
2016 był rokiem przetargów, 2017 – rokiem podpisywania umów, a w roku 2018 będą już prowadzone duże prace budowlane. Wszystko wskazuje na to, że przyszedł w końcu czas na inwestycje na rynku kolejowym. Zdaniem ekspertów, zaangażowanie PKP PLK SA w ich realizację wygląda obiecująco, a zaawansowanie prac przetargowych jest widoczne. Dzięki wielomiliardowym inwestycjom zaplanowanym na kolei do 2023 r. istnieje realna szansa na osiągnięcie w tym obszarze średniego standardu europejskiego.[...]


STRABAG wybudował drogę S7 Rychnowo – Olsztynek
STRABAG zakończył budowę ponad 11-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 z Rychnowa do Olsztynka, udostępniając tym samym trasę, stanowiącą przedłużenie wcześniej oddanego fragmentu drogi Ostróda Płd. – Rychnowo o długości 8,8 km. Realizację inwestycji wykonawca rozpoczął w kwietniu 2015 r. Zadanie o wartości 388,5 mln zł brutto wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.[...]NBI 5(74) wrzesień-październik 2017

74
W numerze

12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane w sieci dróg krajowych.


Spis treści

Zgodnie z uchwałą rządu z 20 czerwca 2017 r., limit finansowy Programu został zwiększony ze 107 do 135 mld zł. Jednocześnie Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, został zobowiązany do przedstawienia do końca roku listy inwestycji, których budowa zostanie sfinansowana w ramach podwyższonego o 28 mld zł limitu.

Zwiększony limit finansowy Programu pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce wschodniej. Chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.

Oprócz tego do listy inwestycji dodano zadania wspierające korytarz Via Carpatia, takie jak autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej oraz droga ekspresowa S17 Piaski – Hrebenne.

Lista kluczowych projektów została uzupełniona o zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych, m.in. S3 Świnoujście – Troszyn, S17 węzeł Drewnica – węzeł Zakręt, S52 północna obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce. W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa DK9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca DK28 czy obwodnica Poręby i Zawiercia DK78.

Rozmowa z Wojciechem Trojanowskim, członkiem zarządu Strabag Sp. z o.o. 

Na temat rynku budowlanego rozmawiamy z Wojciechem Trojanowskim, członkiem zarządu Strabag Sp. z o.o., który przekonuje, że wszystkie kontrakty firma realizuje z taką samą uwagą i posiada odpowiednią kadrę oraz kompetencje, co przekłada się na zaufanie inwestorów. Z udziałem firmy Strabag powstało całe spektrum rozwiązań komunikacyjnych. Strabag w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia.

Rozmowa z Łukaszem Marcinkiewiczem, prezesem zarządu LH Engineering 

Rozmawiamy również z Łukaszem Marcinkiewiczem, prezesem zarządu LH Engineering. Firma łączy w swojej działalności doświadczenie projektowe i wykonawcze z zakresu drogownictwa z wiedzą technologiczną o materiałach budowlanych. To połączenie wiedzy i doświadczenia umożliwia oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań na każdym etapie inwestycji.

Stabilizacji skarp i osuwisk

Na łamach „NBI” piszemy obszernie m.in. o gospodarce wodno-ściekowej w Krakowie – etap V, stabilizacji skarp i osuwisk, betonie jako materiale budowlanym o coraz bardziej uniwersalnych możliwościach, zagospodarowaniu wód opadowych i systemach odwodnień.

S7 wraz z 700-metrowym mostem 

W formie raportu przedstawiamy kolejny otwarty odcinek S7 wraz z 700-metrowym mostem. Ta jedna z priorytetowych inwestycji drogowych w kraju została zrealizowana przez firmy z grupy Strabag. Trwający trzy lata projekt kosztował ok. 530 mln zł brutto.

Rynek betonu 

Czytelnicy mogą się również zapoznać z najnowszą analizą rynku betonu i cementu. W Polsce działa 530 producentów betonu towarowego, do dyspozycji których pozostaje 950 instalacji produkcyjnych, 3000 betonomieszarek samochodowych i 650 pomp do betonu. Pod względem usprzętowienia krajowi producenci betonu towarowego prezentują wysoki, europejski poziom.

Sprzedaż cementu w Polsce w 2017

W związku z rosnącymi nakładami inwestycyjnymi, rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturalnym sprzedaż cementu w Polsce w 2017 r. wyniesie 16,1 mln t (o 2,5% więcej niż w 2016 r.), a w 2018 r. sięgnie 17 mln t – przewiduje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny 


Nowa kadencja Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (PDF)
Autor:
[bez logowania]
12 lipca 2017 r. w siedzibie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Izby, która wyłoniła ze swojego grona Prezydium Rady Izby.

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap V (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Prowadzony przez Wodociągi Krakowskie od 2005 r. program kompleksowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej wszedł w kolejny, piąty etap. Podobnie jak w poprzednich etapach, zrealizowane zadania przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu sanitarnego.

Hochmosel – największy powstający most w Europie (PDF)
Autor: Karol Bryczka, Eiffage Polska Budownictwo SA
[bez logowania]
Największy z budowanych obecnie mostów w Europie powstaje nad malowniczą doliną rzeki Mozeli w Niemczech. W konsorcjum wykonawców znajduje się spółka z Grupy Eiffage.

30 lat Strabag w Polsce (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Wojciechem Trojanowskim, członkiem zarządu Strabag Sp. z o.o.

Otwarto kolejny odcinek S7 i 700-metrowy most w Krakowie (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja przy współpracy: STRABAG Sp. z o.o. oraz GDDKiA w Krakowie
[bez logowania]
29 czerwca 2017 r., czyli prawie o miesiąc wcześniej niż przewidywano, zakończyła się budowa odcinka S7 od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie wraz z najdłuższym w Małopolsce, ponad 700-metrowym mostem przez Wisłę. Ta jedna z priorytetowych inwestycji drogowych w kraju została zrealizowana przez firmy z grupy Strabag: Strabag Sp. z. o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Trwający trzy lata projekt kosztował ok. 530 mln zł brutto.

Pełnienie nadzoru nad budową drogi ekspresowej S7 na terenie Krakowa wraz z przeprawą mostową przez Wisłę (PDF)
Autor: Lech Marcisz, Kamil Zawada, INKO Consulting Sp. z o.o.
[bez logowania]
Nowa droga ekspresowa S7 przebiegająca przez wschodnią część Krakowa skomunikowała ze sobą dzielnice Bieżanów i Nowa Huta.

220 km nowych dróg krajowych w Małopolsce (PDF)
Autor: Iwona Mikrut, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
[bez logowania]
Małopolska wzbogaci się o ponad 220 km nowych dróg w ramach zaktualizowanego Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Innowacyjne technologie wykonania nawierzchni na drogach Małopolski (PDF)
Autor: Iwona Mikrut, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
[bez logowania]
W 2017 r. wprowadzono dwie innowacyjne technologie wykonania nawierzchni na drogach krajowych Małopolski. Na oddanym pod koniec czerwca 4,5-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie ułożona została warstwa ścieralna asfaltu modyfikowanego gumą, natomiast na DK94 w okolicy Olkusza 500-metrowy dywanik mineralno-emulsyjny do odnowy właściwości górnej warstwy nawierzchni.

I edycja konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości (PDF)
Autor: Aleksander Kabziński, Polski Związek Producentów Kruszyw
[bez logowania]
22 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów laureatom I edycji konkursu Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości, organizowanego pod patronatem Polskiego Związku Producentów Kruszyw (PZPK).

Subaru wspiera budownictwo (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Tegoroczny maj obfitował w spotkania branżowe. W Kielcach od 9 do 11 maja odbywały się XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego. Zaraz po nich, 16–18 maja, miały miejsce XXV Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy. Na koniec miesiąca, 22–26 maja, przypadła XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane 2017 w Międzyzdrojach. Wszystkie te wydarzenia, będące nieocenionym forum wymiany poglądów i doświadczeń, w kalendarzu przedstawicieli branży stanowią obowiązkowe pozycje.

Stabilizacja skarp i osuwisk (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Problematyka ruchów osuwiskowych jest niezwykle złożona, ponieważ dotyka różnych zagadnień z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz planowania przestrzennego. Osuwiska stanowią przedmiot badań szeregu specjalistów – od zajmujących się nauką o Ziemi przez planistów, projektantów, inżynierów aż po geotechników. Choć ich podejście do problemu bywa odmienne, jednak wszystkim ostatecznie przyświeca jeden cel – dążenie do zminimalizowania ryzyka utraty stateczności stoków i zniszczenia budowli inżynieryjnych.

Siatka heksagonalna Nector Hard 3.0 jako element systemu elastycznych zabezpieczeń i oblicowań skarp ziemnych i zboczy skalnych (PDF)
Autor: Nector Sp. z o.o.
[bez logowania]
Problem zabezpieczenia dróg i obiektów komunikacyjnych przed zsypywaniem się odłamków skalnych ze zboczy skalnych oraz zabezpieczeń (stabilizacji) skarp przed ruchami mas ziemnych narasta wraz ze wzrostem liczby inwestycji infrastrukturalnych, a także koniecznością zabezpieczenia skarp, zboczy i obiektów w infrastrukturze już od dawna eksploatowanej.

Beton – materiał budowlany coraz bardziej uniwersalny (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Beton jest obecny praktycznie w każdym rodzaju budownictwa. Jednocześnie żaden inny budulec nie jest wykorzystywany do tylu różnych celów. Ponieważ można mu nadać w zasadzie dowolny kształt, to nic dziwnego, że stanowi podstawę najróżniejszych obiektów budowlanych – od autostrad przez obiekty mostowe, hydrotechniczne aż po najwyższe na świecie drapacze chmur.

Projektowanie, wykonawstwo i technologie – kompleksowe usługi dla sektora infrastruktury (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Łukaszem Marcinkiewiczem, prezesem zarządu LH Engineering Sp. z o.o.

Beton natryskowy – mieszanki mineralne quick-mix do wykonywania torkretu (PDF)
Autor: inż. Michał Przedwojewski, Product Manager – Budownictwo Inżynieryjne, quick-mix Sp. z o.o.
[bez logowania]
W dzisiejszym świecie trudno o bardziej wszechstronny i popularny materiał budowlany niż beton. Doskonale sprawdza się w budownictwie ogólnym, inżynieryjnym oraz przemysłowym z uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji i wytrzymałości.

Beton szansą dla nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego (PDF)
Autor: Maciej Gruszczyński, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce
[bez logowania]
W Polsce działa 530 producentów betonu towarowego, do dyspozycji których pozostaje 950 instalacji produkcyjnych, 3000 betonomieszarek samochodowych i 650 pomp do betonu. Pod względem usprzętowienia krajowi producenci betonu towarowego prezentują wysoki, europejski poziom.

Finał XIV edycji kampanii Dobry Beton (PDF)
Autor: Justyna Piotrowska-Łój, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
[bez logowania]
Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) już po raz 14. wręczyło certyfikaty Dobry Beton. Gala finałowa odbyła się 20 kwietnia 2017 r. w warszawskim Centrum Olimpijskim PKOl. Patronat honorowy nad tegoroczną kampanią znaku jakości Dobry Beton objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich i Polska Izba Inżynierów Budownictwa. To była szczególna edycja kampanii – nie tylko promowała wyróżniające się wytwórnie, ale również pomagała producentom betonu towarowego przygotować się do spełnienia wymagań certyfikacji betonu w myśl nowej ustawy o wyrobach budowlanych.

XI Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
[bez logowania]
29 i 30 czerwca 2017 r. odbyła się tradycyjnie w Zielonej Górze kolejna, XI Konferencja Naukowa Konstrukcje zespolone, którą objęli patronatem prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, mgr inż. Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielonej Góry, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Dobre prognozy dla branży cementowej (PDF)
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
W związku z rosnącymi nakładami inwestycyjnymi, rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturalnym, sprzedaż cementu w Polsce w 2017 r. wyniesie 16,1 mln t (o 2,5% więcej niż w 2016 r.), a w 2018 r. sięgnie 17 mln t – przewiduje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych dla Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC). Dla przyszłości branży cementowej w Polsce ogromne znaczenie ma kształt Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

II Warsztaty Geologii Inżynierskiej (PDF)
Autor: Organizator
[bez logowania]
6–7 kwietnia 2017 r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyły się II Warsztaty Geologii Inżynierskiej.

Drogi betonowe czyli o mądrym budowaniu na lata (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
„Drogi budujemy, aby żyło nam się lepiej, by były wsparciem dla rozwoju gospodarczego kraju. Dlatego apelujemy do inwestorów, by w porównaniach brać pod uwagę drogi o nawierzchniach betonowych” – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, otwierając seminarium Drogi betonowe – mądre budowanie na lata, które 10 maja 2017 r. odbyło się w Kielcach.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2017 (PDF)
Autor: Maciej Zajączkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
[bez logowania]
11–14 czerwca 2017 r. w Kościelisku koło Zakopanego odbyła się V edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Organizatorem tej konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (PDF)
Autor: Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
[bez logowania]
8 czerwca 2017 r. w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowano działania podjęte w minionym roku przez Izbę.

Zagospodarowanie wód opadowych i systemy odwodnień (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wody opadowe stanowią bardzo istotne zagadnienie w warunkach funkcjonowania osadnictwa, a ich zagospodarowanie było zawsze priorytetem. Szczególne miejsce zajmują w tej kwestii odwodnienia układów komunikacyjnych, których zasadniczą właściwością powinna być przede wszystkim skuteczność działania. Odpowiednie systemy odwodnienia gwarantują także trwałość budowli infrastrukturalnych.

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 15 (PDF)
Autor: dr inż. Anna Parka, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
[bez logowania]
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót najciekawszych artykułów, które ukazały się w 34. numerze czasopisma „Trenchless International”.

XXII Europejska Wyprawa Mostowa Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz. 6 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c.m., mgr inż. Franciszek Rytwiński
[bez logowania]
Ostatnie trzy dni wyprawy w hiszpańskie i francuskie Pireneje obfitowały w wydarzenia. Przeżyć duchowych dostarczyło nam kolejne na naszej trasie sanktuarium maryjne w Torreciudad, zawodowych – liczne mosty z wiszącym Cassagne (Gisclarda) i wiaduktem Séjourné na czele, a kulturowych – m.in. zabytki Barcelony. I prawie do końca towarzyszyły nam niezwykłej urody krajobrazy Pirenejów.

Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji mostowych (PDF)
Autor: Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Małopolski
[bez logowania]
29–30 czerwca 2017 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Karpik w Graboszycach odbyło się seminarium szkoleniowe Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji mostowych – od projektu do realizacji, zorganizowane przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Małopolski oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Jeep Wrangler 75th Anniversary (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Limitowana edycja specjalna kultowego Wranglera dopełnia jubileuszową gamę marki Jeep. To właśnie w tym modelu najlepiej czuć ducha legendarnego już Willysa-Overland MB z 1941 r. Jeep po raz kolejny udowadnia, że ponad wszystko stawia na właściwości off-roadowe. Jednak nie mówi przy tym nie nowomodnym rzeczom, jak komfort i technologia.


Reklamy
SSAB DCS BASF AARSLEFF Mosty Polskie Strabag Amago Budimex
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję