Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


STRABAG wykonawcą obwodnicy Pułtuska
17 czerwca 2021 r. spółka STRABAG podpisała z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. Wartość umowy to 442,2 mln zł. [...]

Asfalty z najwyższej półki. Rozbudowa odcinka DW968 Lubień – Mszana Dolna – Kasinka Mała
Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo 2021, Warszawa 2021-06-22
[...]


Sprawność wdrożeniowa – jak przygotować przestrzeń dla innowacji
Rozmowa z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA.[...]


Od Bałtyku do Tatr, czyli lokalne drogi betonowe w Polsce
Samorządy szukają trwałych rozwiązań. W związku z tym wybierają coraz częściej beton. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w Polsce jest już ok. 1000 km lokalnych dróg o nawierzchni betonowej – wojewódzkich, powiatowych i gminnych – a każdego roku przybywa kolejnych ok. 100 km.[...]


Wizyta w podziemiach stacji metra BRÓDNO – podsumowanie prac fundamentowych
Ogromny plac budowy, obszar budowy zajmuje ok 6 ha. Przecinająca plac czynna linia tramwajowa. Skomplikowane warunki hydrogeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych. Pozostałości w gruncie po II Wojnie Światowej oraz niekończąca się walka z czasem w realiach pandemicznych. [...]NBI 5(50) wrzesień-październik 2013

50
W numerze

Pięćdziesiątka „NBI”

350 000 egzemplarzy, 1149 artykułów i 9700 fotografii – łącznie 4110 stron o tym, jak unowocześnia się Polska. Tak, w dużym skrócie, podsumować można ośmioletnią działalność „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”, które postawiło sobie ambitne cele: śledzić, dokumentować, analizować zachodzące w rodzimym budownictwie zmiany i – co równie ważne – inspirować do dalszej intensywnej pracy nad poprawą polskiej infrastruktury.


Efektem wysiłków redakcji, by te zadania realizować z jak najlepszym skutkiem, jest 49 dotychczas wydanych numerów dwumiesięcznika, a w nich: najświeższe informacje z kraju i ze świata, przegląd najnowszych technologii, prezentacje najciekawszych projektów i nowatorskich rozwiązań z zakresu szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego oraz rozmowy ze specjalistami z branży. Wydanie bieżące, jubileuszowe nie jest w tym względzie wyjątkiem – już po raz 50. „o inżynierii piszemy z pasją”.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. pojawiły się nowe możliwości realizacji i finansowania inwestycji, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu tempa rozwoju gospodarczego, także w obszarze budownictwa. Zaczęto poszukiwać innowacyjnych metod, pomysłów i koncepcji, sięgając przy tym po wzorce sprawdzone już w Europie i na świecie. Na rynek wchodziły kolejne firmy z coraz bardziej urozmaiconą ofertą, a wraz z nimi mocno rozrastało się całe otoczenie tej gałęzi przemysłu. W nowej, ulegającej ciągłym przeobrażeniom, gospodarczej rzeczywistości, kluczową sprawą stało się zapewnienie dostępu do pełnej informacji szerokiemu gronu odbiorców z różnych branż: począwszy od studentów, przez nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, a skończywszy na projektantach, wykonawcach czy inspektorach. „NBI” od ośmiu lat stara się odpowiadać na to zapotrzebowanie i dostarczać sprawdzone, najbardziej aktualne informacje ze wszystkich dziedzin budownictwa inżynieryjnego: drogowego, mostowego, kolejowego, hydrotechnicznego, podziemnego, geotechniki i geoinżynierii, inżynierii środowiskowej oraz technologii bezwykopowych. Zasadniczym celem redakcji jest tworzenie pisma atrakcyjnego zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, tak by lektura zamieszczonych tam artykułów okazała się interesująca i inspirująca dla specjalistów zaangażowanych w prace projektowe i badawcze, a także dla przedstawicieli firm wykonawczych.  

Na łamach czasopisma ukazują się materiały przedstawiające najnowocześniejsze rozwiązania z powodzeniem stosowane za granicą – technologie nie tylko europejskie, ale również azjatyckie, australijskie czy amerykańskie. Rozważania teoretyczne poparte są przykładami z całego świata ilustrującymi godne naśladowania osiągnięcia inżynierskie. Jednak najważniejszym zadaniem „NBI” jest promocja rodzimego budownictwa i prezentacja projektów istotnie przyczyniających się do rozwoju i upowszechnienia polskiej myśli technicznej. Od maja 2005 roku, czyli od momentu, kiedy ukazał się pierwszy numer pisma, zrealizowano szereg inwestycji o kluczowym znaczeniu tak dla poszczególnych regionów, jak i całej krajowej infrastruktury. Staraliśmy się na bieżąco dostarczać informacje dotyczące projektów drogowych (np. budowa odcinków autostrad A1, A2 i A4, Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, jedynej w kraju okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie, pierwszego na Podkarpaciu odcinka drogi ekspresowej S19), kolejowych (np. modernizacja linii E65 Warszawa – Gdańsk i E30 Kraków – Rzeszów, budowa połączenia kolejowego z lotniskiem w podlubelskim Świdniku), prężnie rozwijającego się budownictwa podziemnego (np. drążenie tuneli obu linii stołecznego metra, prace nad tunelami: św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, lalicką Emilią i pod Martwą Wisłą w Gdańsku), mostownictwa (np. wykonanie obiektów w Płocku, Koninie, Kędzierzynie-Koźlu, Puławach oraz najdłuższej przeprawy mostowej w Małopolsce – mostu w Dobczycach przez Rabę) czy wreszcie gospodarki wodno-ściekowej (np. budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba, kolektora „E1” w Warszawie, oczyszczalni ścieków: „Płaszów II” w Krakowie i warszawskiej „Czajki”). Obserwowaliśmy, jak – przy zastosowaniu najnowszych metod, urządzeń i materiałów – powstają nowoczesne obiekty, tj. pełniące dziś funkcję „wizytówek stolicy”: Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik i kompleks Złote Tarasy.

Andrzej Kuliczkowski – 40 lat wybitnej aktywności naukowej i inżynierskiej

Wiele analizowanych przez nas problemów doczekało się osobnych opracowań w postaci cyklicznych dodatków do pisma. I tak wraz z prof. Andrzejem Kuliczkowskim, prezesem Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, przygotowujemy i wydajemy dodatek Technologie Bezwykopowe na 6 kontynentach. Upowszechnianiu wiedzy na temat często pomijanych w naukowych dyskusjach elementów korpusu drogowego, jakimi są przepusty, w tym także ekologiczne przejścia dla zwierząt, służyć ma cykl pt. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej pod redakcją prof. UZ dr. hab. Adama Wysokowskiego. W ostatnich latach jesteśmy świadkami intensywnej rozbudowy infrastruktury kolejowej – przy wsparciu unijnym realizowanych jest szereg zadań mających usprawnić poruszanie się po polskich torach. Między innymi tym zagadnieniom poświęcono specjalne opracowanie Po kolei o kolei, metrze i tramwajach.
„NBI” od początku swojego istnienia oddaje głos najbardziej cenionym autorytetom naukowym, specjalistom z branży, ludziom biznesu i politykom decydującym o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Sięgamy po ich opinie dotyczące prezentowanych zjawisk, a także zapraszamy do rozmowy na temat kondycji branży budowlanej – o tym, co już się w kraju zmienia i co jeszcze należałoby poprawić. Stawialiśmy niekiedy trudne, ale ważne pytania szefom resortów: środowiska, gospodarki i transportu, włodarzom największych polskich miast oraz reprezentantom środowiska naukowego. Ponadto – wyznając zasadę, że na sukces każdego przedsiębiorstwa niemały wpływ mają wiedza, osobowość i doświadczenie osób nim kierujących – niemal w każdym numerze publikowaliśmy wywiad z prezesem firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Pozyskane tą drogą wiadomości o zrealizowanych kontraktach, bieżących działaniach i planach pojedynczych instytucji składają się na obraz całego sektora budowlanego w Polsce.
Wszystkie 50 wydań dwumiesięcznika powstało w ścisłej współpracy z cenionymi ośrodkami badawczymi – Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Politechnikami: Krakowską, Warszawską, Świętokrzyską, Śląską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, Głównym Instytutem Górnictwa. W naszej pracy wspierają nas też rozmaite organizacje i stowarzyszenia branżowe, np. wspomniana już Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Kongres Drogowy, oddziały Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Starania redakcji wspomaganej przez licznych współpracowników o to, by każdy numer pisma prezentował najwyższy poziom merytoryczny, językowy i edytorski, naukowcy mogli w nim znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a praktycy propozycje ciekawych rozwiązań, były wielokrotnie doceniane przez środowisko inżynieryjne – wydawnictwo patronowało uznanym imprezom branżowym, targom, wystawom, konferencjom, sympozjom. W roku 2012 zostało nagrodzone za wieloletnią współpracę przez MT Targi Polska Sp. z o.o., organizatorów Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA. Wszelkie wyróżnienia to z jednej strony sygnał, że ośmioletnia działalność „NBI” jest ważna i potrzebna, z drugiej silna motywacja do tego, by nadal – jak się okazuje – coraz szerszemu gronu odbiorców dostarczać rzetelne informacje na temat nowych możliwości z jeszcze większą pasją.

Most przez Wisłę w Kwidzynie otwarty

A co przygotowaliśmy do jubileuszowego wydania NBI?  Wiele miejsca poświęcamy wielkim inwestycjom drogowo-mostowym, jak np. Most przez Wisłę w Kwidzynie, który jest największym mostem sprężonym typu extradosed w Europie i piątym w świecie pod względem długości przęsła; jak Południowa obwodnica Warszawy, która jest strategicznym projektem infrastrukturalnym w stolicy i przyczynia się do rozwoju całego krajowego systemu dróg ekspresowych i autostrad. Odcinek, łączący węzeł Konotopa (końcowy fragment zachodniej części autostrady A2) z węzłem Lotnisko.

Najwyższej klasy budowle inżynierskie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, cz. 2

Nie mogę odmówić sobie przyjemności zarekomendowania drugiej części artykułu  dr. inż. Karol Ryża o najwyższej klasy budowlach inżynierskich Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której przedstawia wielkie dokonania w obszarze budownictwa ogólnego. „Przedstawione wybrane obiekty wielofunkcyjne, sakralne, hotelowe i sportowe, wybudowane w ostatnich latach, wskazują, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z realizacjami wiodącymi w świecie lub wręcz przełomowymi. Trwający od początku XX w. światowy wyścig w osiąganiu coraz większych wysokości wznoszonych obiektów otrzymał w 2010 r. wielki impuls, po oddaniu do użytkowania Burdż Chalifa w Dubaju, o rekordowej wysokości 828 m. Wieżowiec ten przewyższa inne wzniesione do tej pory budynki na świecie o ponad 300 m. Mamy tu do czynienia ze wzrostem skokowym, porównywalnym np. z wybudowaniem w Japonii w 1998 r. mostu wiszącego Akashi Kaikyo, pomiędzy wyspami Honsiu i Awaji, nad cieśniną Akashi, o rekordowej rozpiętości przęsła głównego 1991 m. Przykład ten dowodzi, że we współczesnej światowej inżynierii postęp przebiega nie tylko stopniowo i ewolucyjnie, ale również skokowo, kreując nowe, mogłoby się wydawać, niepokonywalne bariery. Są już przygotowane projekty budowli wyższych i większych niż przytoczone, a niektóre znajdują się w stadium realizacyjnym” – pisze dr Ryż.

Wywiady NBI

Polecam Państwu także ciekawe wywiady – ze Zbigniewem Kotlarkiem, prezesem zarządu Polskiego Kongresu Drogowego, który apeluje, aby przy konstruowaniu programu budowy dróg na lata 2014–2020 zastosować czytelne i wymierne kryteria, takie jak przewidywane wykorzystanie i ciągłość trasy oraz wprowadzić zmiany systemowe bez których nowe inwestycje będą oznaczały stare problemy, a także z Janem Stylińskim, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa,  który uważa, że jesteśmy coraz bliżej szerokiej debaty, o którą środowisko budowlane zabiega od dawna. W numerze publikujemy również rozmowę z Adrianem Furgalskim, członkiem zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, który uważa, że brak dialogu pomiędzy administracją rządową a rynkiem powoduje, że tkwimy w błędnym systemie i mamy do czynienia z prowadzeniem konfrontacyjnej polityki realizacji kontraktów, Rozmówca oblicza dystans polskiej infrastruktury kolejowej do kolei zachodnich na ok. 40 lat, a potrzeby finansowe całego sektora sięgają nawet 100 mld zł.

Raport finansowy, Kondycja finansowa branży drogowej

Ciekawą analizę sytuacji w drogownictwie przynosi artykuł Kondycja finansowa branży drogowej. Jego autor wskazuję na fakt, że pomimo rekordowo dużego rynku robót drogowych w latach 2011 i 2012, nie był to raczej okres pomyślności dla branży drogowej. Jego charakterystyczną – i bardzo negatywną – cechą był gwałtowny wzrost ryzyka podejmowanego przez firmy.

Termiczna przeróbka osadów pościekowych

Nie spoczęły na laurach Wodociągi Krakowskie, które już jesienią 2013 r. mają rozpocząć przygotowania do budowy krakowskiej spalarni odpadów komunalnych. Zbuduje ją do końca 2015 r. południowokoreański koncern Posco Engineering & Construction Co. Inwestorem działającym w imieniu miasta jest Krakowski Holding Komunalny. Krakowski program gospodarki odpadami komunalnymi o wartości 150 mln € (z czego 82,5 mln € to wsparcie unijne), zakładający m.in. budowę spalarni śmieci, został zakwalifikowany na tzw. listy indykatywne programów sektorowych, czyli projektów dofinansowywanych ze środków unijnych o kluczowym znaczeniu dla kraju.
Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Czytelnikom za zainteresowanie pismem, cenne uwagi i przywiązanie do naszego tytułu, czego doświadczamy już od ośmiu lat. Autorom bardzo dziękuję za fachowe teksty, a Reklamodawcom za zaufanie, że pismo dobrze realizuje nie tylko funkcje informacyjne przez kolejne lata, ale i także skutecznie promuje ich firmy. Bądźmy nadal razem!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Południowa obwodnica Warszawy częściowo otwarta (PDF)
Autor: Mateusz Gdowski, Bilfinger Infrastructure SA
[bez logowania]
Od 27 lipca 2013 r. kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka południowej obwodnicy Warszawy (POW).

Bez zmiany systemu nowe inwestycje będą oznaczały stare problemy (PDF)
Autor: Ze Zbigniewem Kotlarkiem, prezesem zarządu Polskiego Kongresu Drogowego, rozmawia Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier ze specjalnością budowy dróg i lotnisk. Wieloletni pracownik administracji drogowej i firm związanych z drogownictwem. Od 2005 r. do stycznia 2008 r. na stanowisku generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Obecnie członek zarządu i dyrektor zarządzający (CEO) MSF Polska. W 2004 r. inicjator powołania Polskiego Kongresu Drogowego, w którym pełni funkcję prezesa zarządu.

Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych w perspektywie finansowej UE (PDF)
Autor: Małgorzata Rutkowska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
[bez logowania]
16 i 17 maja 2013 r. w Józefowie koło Warszawy odbyła się XVI konferencja Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jesteśmy coraz bliżej szerokiej debaty, o którą środowisko budowlane zabiega od dawna (PDF)
Autor: Z Janem Stylińskim, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, rozmawia Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Jan Styliński od czerwca 2013 r. jest prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Z zawodu adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, wsparciu prawnym procesów inwestycyjnych, postępowaniach przetargowych, pozyskiwaniu finansowania, świadcząc pomoc prawną dla sektora publicznego i prywatnego. Współpracował m.in. przy przygotowaniu i realizacji koncesyjnych projektów autostradowych, jest także współautorem części prawnej programu, a następnie studium wykonalności kolei wielkich prędkości w Polsce.

Most przez Wisłę w Kwidzynie otwarty (PDF)
Autor: Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
26 lipca 2013 r. oddano do użytkowania most przez Wisłę w Kwidzynie. Zbudowana przez Budimex SA przeprawa łączy duże regiony województwa pomorskiego: Powiśle i Kociewie.

Kondycja finansowa branży drogowej (PDF)
Autor: Jacek Stefański, Arcata Partners; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
[bez logowania]
Pomimo rekordowo dużego rynku robót drogowych w latach 2011 i 2012, nie był to raczej okres pomyślności dla branży drogowej. Jego charakterystyczną – i bardzo negatywną – cechą był gwałtowny wzrost ryzyka podejmowanego przez firmy.

Maszyny marki DRESSTA na Śląsku (PDF)
Autor: Dressta Sp. z o.o.
[bez logowania]
Stalowa Wola to obecnie jedyny ośrodek produkcji maszyn budowlanych w Polsce. Ich montaż uruchomiono na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku dzięki decyzjom wizjonerów – dyrektorów ówczesnego Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola. Na zachodnich licencjach zaczęły powstawać w Stalowej Woli uznane w branży nowoczesne żurawie samochodowe, betonomieszarki, a przede wszystkim ładowarki kołowe i spycharki gąsienicowe. Produkcję tych ostatnich rozpoczęto w 1973 r. na licencji amerykańskiej firmy International Harvester.

Rozwój z poszanowaniem historii i tradycji miejsca (PDF)
Autor: Anna Szczepanik
[bez logowania]
Rozmowa z dr. Kajetanem d’Obyrnem, prezesem zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” SA

Termiczna przeróbka osadów pościekowych modelowym rozwiązaniem dla utylizacji odpadów komunalnych w Krakowie (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Już jesienią 2013 r. mają rozpocząć się przygotowania do budowy krakowskiej spalarni odpadów komunalnych. Zbuduje ją do końca 2015 r. południowokoreański koncern Posco Engineering & Construction Co. Inwestorem działającym w imieniu miasta jest Krakowski Holding Komunalny. Szefem Holdingu został Ryszard Langer, prezes zarządu i dyrektor naczelny Wodociągów Krakowskich. W ten sposób władze Krakowa chcą wykorzystać jego umiejętności menedżerskie oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie, w tym zwłaszcza budowy Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO).

Największe realizacje wielkośrednicowych renowacji kolektorów w Polsce (PDF)
Autor: Robert Walczak, Amitech Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wrocławskie MPWiK SA kolejny raz przeprowadziło spektakularne inwestycje związane z bezwykopową naprawą obiektów infrastruktury podziemnej. Po udanych realizacjach naprawy kolektora Ślęza, Podwale czy kolektorów jajowych w ulicach Kazimierza Wielkiego i Krakowskiej, przyszła kolej na strategiczne dla stolicy Dolnego Śląska obiekty kanalizacyjne – ogólnospławny kolektor Północny oraz kolektor „Odra”. Zostały one poddane renowacji w 2012 r.

Wodociągi Kieleckie – projekt unijny na półmetku (PDF)
Autor: Ziemowit Nowak, Wodociągi Kieleckie
[bez logowania]
Wielki projekt budowy kanalizacji i wodociągów realizowany przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. zbliża się do półmetka. Prace ziemne prowadzone są już we wszystkich czterech gminach, w których operuje spółka. W przetargach wybrano wykonawców największych prac ziemnych oraz nowoczesnego monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Jak studiować technologie bezwykopowe na Politechnice Świętokrzyskiej (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Agata Zwierzchowska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
[bez logowania]
Politechnika Świętokrzyska od wielu lat specjalizuje się w kształceniu studentów w zakresie technologii bezwykopowych. Nauczanie odbywa się pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego, autora ponad 300 publikacji w większości dotyczących technologii bezwykopowych.

Profesor Andrzej Kuliczkowski – 40 lat wybitnej aktywności naukowej i inżynierskiej w branży technologii bezwykopowych (PDF)
Autor: dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Mariusz karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
1 października 2013 r. mija 40 lat od rozpoczęcia przez prof. Andrzeja Kuliczkowskiego pracy zawodowej. Profesor aktywnie działa w branży technologii bezwykopowych zarówno jako naukowiec (początkowo Politechnika Wrocławska, obecnie Politechnika Świętokrzyska), jak i inżynier-praktyk, będąc m.in. wiceprezesem firmy wykonawczej wdrażającej w Polsce w latach 90. XX w. nowe technologie bezwykopowe, prezesem firmy badawczej, a obecnie prezesem firmy konsultingowej. Jest autorem lub współautorem 315 publikacji (maj 2013 r.), w tym 12 wydawnictw zwartych (skryptów, monografii, podręczników), ponad 40 zrealizowanych projektów dotyczących technologii bezwykopowych oraz ponad 400 opinii i ekspertyz.

Ślimakiem przez skały rurą o średnicy do DN 800 dzięki głowicy Front Steer niemieckiej firmy Bohrtec GmbH (PDF)
Autor: dr inż. Heinz Plum, Bohrtec GmbH, mgr inż. Tomasz Derwich, DTA-Technik Sp. z o.o.
[bez logowania]
Już od ponad 25 lat niemiecki producent wiertnic ślimakowych, firma Bohrtec GmbH, zaskakuje rewelacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki którym technologia wierceń ślimakowych pokonuje kolejne ograniczenia. Tak w 1998 r. dzięki zastosowaniu systemu podwójnej żerdzi pilotażowej wiertnice Bohrtec osiągnęły długości wierceń powyżej 100 m, a opatentowany system zapobiegający napływowi wód gruntowych pozwolił wiertnicom ślimakowym na pracę w mocno nawodnionym terenie do głębokości aż 3 m poniżej lustra wody.

Awarie budowlane 2013 (PDF)
Autor: dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Budownictwa i Architektury
[bez logowania]
21–24 maja 2013 r. w Międzyzdrojach odbyła się XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane.

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów (PDF)
Autor: dr inż. Iwona Jankowiak, Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
[bez logowania]
5 i 6 czerwca 2013 r. Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, które odbyło się w Rosnówku koło Poznania. Honorowym przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki.

XI Międzynarodowe Targi Geologia Geo-Eko-Tech 2013 (PDF)
Autor: Anna Bagińska
[bez logowania]
8 i 9 maja w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIG–PIB) w Warszawie odbyły się jedyne w kraju targi poświęcone praktycznemu zastosowaniu wiedzy geologicznej w gospodarce i ochronie środowiska.

Współpraca budowli z podłożem gruntowym, Białystok 2013 (PDF)
Autor: dr hab. inż. Maria J. Sulewska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakład Geotechniki
[bez logowania]
26–28 czerwca 2013 r. w Białymstoku odbyła się III Problemowa Konferencja Geotechniki Współpraca budowli z podłożem gruntowym. Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła głównie modelowania budowli i podłoża oraz interakcji budowli i podłoża gruntowego, badań i doboru parametrów geotechnicznych do modelowania, problemów fundamentowania płytkiego i głębokiego oraz zagadnień budownictwa komunikacyjnego i specjalnego.

Technologie zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych (PDF)
Autor: inż. Daniel Dalak, Menard Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Podłoże zbudowane z gruntów niespoistych, nawodnionych w stanie luźnym (Id < 0,33) może wykazywać możliwość znacznego osiadania (brak spełnienia II stanu granicznego). Dodatkowym niebezpieczeństwem wynikającym z ich słabego zagęszczenia może być utrata nośności podłoża lub ich upłynnienie w wyniku działania obciążeń dynamicznych (brak spełnienia I stanu granicznego). Zagadnienie wzmacniania gruntów niespoistych, polegających na ich zagęszczaniu, należy rozpatrywać jako powierzchniowe lub wgłębne.

Metrem pod Wisłą w Warszawie? Być może już za rok (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Sukcesem zakończył się ważny, a jednocześnie jeden z najtrudniejszych etapów budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. 12 sierpnia 2013 r. tarcza Krystyna, czyli TBM S646, przebiła się na lewy brzeg Wisły – do wnętrza stacji Centrum Nauki Kopernik. Maszyna wydrążyła pierwszy tunel pod dnem rzeki, drugi wykonuje Elisabetta, która – zgodnie z przewidywaniami – na Powiślu ma pojawić się na początku września. Jeśli pozostałe zadania uda się zrealizować w terminie, odcinek między Rondem Daszyńskiego a Dworcem Wileńskim zostanie oddany do użytku jesienią 2014 r.

Międzynarodowe forum innowacyjności w zakresie budowy nawierzchni metra (PDF)
Autor: Magdalena Filipek, Tines SA
[bez logowania]
15–17 maja br. w Warszawie odbyła się II Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych konstrukcji nawierzchni szynowej w metrach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, zorganizowana przez firmę TINES SA wraz z ukraińską państwową korporacją budowy metra i tuneli Ukrmetrotonnelstroj, przy merytorycznym wsparciu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Zmiany na kolei – to dopiero początek drogi (PDF)
Autor: Z Adrianem Furgalskim, członkiem zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, rozmawia Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Politolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1998–2000 doradca ministra transportu i gospodarki morskiej Tadeusza Syryjczyka. 2000–2001 doradca dyrektora naczelnego Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze ds. reformy strukturalnej. 2003–2005 członek zespołu Jana Rokity ds. infrastruktury i transportu oraz współautor dokumentu Państwo dla Obywateli – plan rządzenia 2005–2009. Od 2004 r. dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, a od 2012 r. członek zarządu. Od 2011 r. dyrektor programowy w Railway Business Forum. Zajmuje się analizą funkcjonowania rynku kolejowego, drogowego i lotniczego.

Po kolei o kolei, metrze i tramwajach (PDF)
Autor: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (PDF)
Autor: SITK RP Oddział w Krakowie
[bez logowania]
4–6 grudnia 2013 r., hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem


Reklamy
Wodociągi Miasta Krakowa Ecol Unicon Soletanche Porr Keller Geobrugg Keramo SG Pam
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję