Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Otwarto jeden tunel w Sulejówku
Gotowy jest nowy tunel pod torami w al. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. PLK otworzyły nowy obiekt i jednocześnie podpisały umowę z wykonawcą kolejnego bezkolizyjnego skrzyżowania, które powstanie w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego. [...]

125 lat Grupy Brugg

Przyszłością kolei są szybkie połączenia pasażerskie, kolej aglomeracyjna oraz ruch towarowy
Rozmowa z Ireneuszem Merchel, prezesem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.[...]


Czas jako wieloaspektowy czynnik w inwestycjach budowlanych
Każda inwestycja budowlana jest osadzona w sprecyzowanych ramach czasowych, opisanych m.in. w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie prac projektowych i robót budowlanych czy innych dokumentach, jak umowa z wykonawcą, umowa z ubezpieczycielem. Czas w budownictwie może być sprzymierzeńcem, np. jako naturalny czynnik potrzebny do osiągnięcia dojrzałości konstrukcji. Może także powodować niedogodności, jak choćby w przypadku wystąpienia opóźnień. Jest jednak ponad wszelką wątpliwość istotnym wskaźnikiem mówiącym o efektywności i produktywności w całym budowlanym procesie inwestycyjnym oraz nieubłaganym kryterium miary sukcesu realizacji projektu zakładającego zachowanie terminu.[...]


Iniekcja kompensacyjna skutecznie wsparła drążenie tunelu kolejowego pod łódzkimi kamienicami
Łódzkie kamienice są bezpieczne. Soletanche Polska, wykonawca iniekcji kompensacyjnej – technologii, która wsparła przejście tarczy TBM Katarzyna podsumowuje zakończony pierwszy odcinek prac, w którym zaprojektowany tunel biegnie w świetle istniejących historycznych zabudowań Łodzi.[...]NBI 5 (110) wrzesień – październik 2023

110
W numerze

Rola jakości w dążeniu do trwałego budownictwa to temat tego wydania „NBI”. Jakość jest szczególnie ważnym parametrem  w sektorze budowlanym. Wskaźnik ten określa trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów.


Dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości wpływa na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i remontami oraz minimalizuje oddziaływanie na środowisko. Do realizacji budynków i budowli o wskazanej charakterystyce konieczne jest stosowanie materiałów i technologii zdolnych do zwiększenia żywotności obiektów budowlanych. Potrzebne są także odpowiednie rozwiązania z zakresu wzmacniania i napraw, zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi oraz renowacji. Zarówno trwałość, jak i użyteczność są niezbędne do zapewnienia, że obiekt budowlany będzie spełniał swoją funkcję przez maksymalnie długi czas, a także odpowiednio służył użytkownikom. Z tego względu podczas projektowania i realizacji obiektów budowlanych bierze się pod uwagę wiele czynników, aby osiągnąć maksymalną równowagę między oboma parametrami.

Raport wydania poświęcony jest szansom i zagrożeniom w budownictwie kubaturowym. Budownictwo należy do tych sektorów gospodarki, które po jeszcze dobrym 2022 r. obecnie wyhamowują. Dotyczy to zwłaszcza segmentu kubaturowego, który już odczuwa efekt załamania popytu na krajowym rynku mieszkaniowym. W przypadku specjalistycznych robót budowlanych za dodatkowe wyzwanie można uznać osłabiony popyt gospodarstw domowych na usługi o charakterze remontowym. Czy w tych trudnych warunkach nieco stabilizujący wpływ na sytuację w całym sektorze będą mieć programy ułatwiające dostęp do kredytów hipotecznych?

Temat wydania i raport uzupełniają artykuły firm prezentujących swoje osiągnięcia. Warto przeczytać!

Bolesław Kłosiński przedstawia Steinway Tower – najsmuklejszy wieżowiec świata. Jak zauważa, przy typowych budynkach wysokich zalecana jest szerokość fundamentu w granicach 15–20% wysokości. Dla budynków bardzo wysokich takie proporcje są zwykle nieosiągalne i konieczne są odpowiednio zwymiarowane posadowienia głębokie. Wieżowiec Steinway zupełnie nie mieści się w tych proporcjach: stosunek szerokości do wysokości wynosi 18:435 m = 0,041, tj. ok. 1:24!

Wodociągi Miasta Krakowa są w trakcie realizacji ważnej inwestycji w oczyszczalni ścieków Płaszów. Celem projektu jest dużo szersze niż dotąd wykorzystanie biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji beztlenowej osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków. Zbudowano dwa nowe zbiorniki na biogaz o pojemności 3000 m3 każdy, które mogą pracować w zakresie od 100% do 20% napełnienia, co oznacza, że do dyspozycji będzie 80% ich pojemności. Poprzednie zbiorniki z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne mogły pracować tylko w zakresie od 100% do ok. 70% napełnienia, co bardzo ograniczało możliwości wykorzystania produkowanego biogazu, gdyż do dyspozycji pozostawało tylko ok. 30% ich całkowitej pojemności. Projekt przewiduje również wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesu spalania osadów w stacji termicznej utylizacji odpadów. Po zakończeniu inwestycji system ciepłowniczy oczyszczalni stanie się efektywny w myśl zapisów dyrektywy 2012/27/UE, czyli będzie wykorzystywać do produkcji ciepła co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepło odpadowe.

Adam Wysokowski i Jerzy Howis publikują 29. część swojego cyklu Przepusty i mosty ekologiczne, tym razem artykuł jest poświęcony trwałości betonowych oraz żelbetowych przepustów i mostów ekologicznych. W ostatnich latach w odpowiedzi na stale rosnące wymagania ekologiczne związane ze zrównoważonym rozwojem coraz większą uwagę poświęca się trwałości konstrukcji budowlanych. Dotyczy to również tytułowych obiektów – przepustów, dolnych przejść dla zwierząt i mostów ekologicznych. Trwałość betonowych i żelbetowych przepustów wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego różnorodne czynniki, począwszy od materiałów i projektu, przez budowę i eksploatację, a skończywszy na utrzymaniu.

Zapraszam również do zapoznania się z naszymi wrażeniami po jeździe testowej Fordem Rangerem Raptorem. To pick-up średniej wielkości, produkowany przez markę Ford od 1982 r. 36 lat później producent zdecydował się poszerzyć ofertę dostępnych wariantów Rangera o sportowo-wyczynową odmianę pod nazwą Raptor. Z uwagi na charakter i zastosowanie Raptora było wiadomo, że auto musi trafić na testy do naszej redakcji. Bardzo łatwo można wyobrazić sobie tego drapieżnika beztrosko przedzierającego się między obiektami inżynieryjnymi w budowlanym błocie. Nasza redakcja zabrała Raptora w kolorze Code Orange na test do Kopalni Porfiru Zalas, gdzie w deszczowej aurze, w porfirze, z licznymi przeszkodami wodnymi mieliśmy okazję zakosztować jazdy tym terenowym zwierzem.

Serdecznie zapraszam do lektury całego numeru „NBI”.

Mariusz Karpiński-Rzepa
Redaktor Naczelny czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

 


Rola jakości w dążeniu do trwałego budownictwa (PDF)
Autor: Anna Adamczak-Bugno, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Jakość to szczególnie ważny parametr w sektorze budowlanym. Wskaźnik ten określa trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów. Dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości wpływa na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i remontami oraz minimalizuje oddziaływanie na środowisko. Do realizacji budynków i budowli o wskazanej charakterystyce konieczne jest stosowanie materiałów i technologii zdolnych do zwiększenia żywotności obiektów budowlanych. Potrzebne są także odpowiednie rozwiązania z zakresu wzmacniania i napraw, zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi oraz renowacji.

Kanalizacja żeliwna – jakość na lata (PDF)
Autor: Tomasz Obratański, dyrektor sprzedaży, RSP Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Historia żeliwnych rur kanalizacyjnych sięga początku XX w., kiedy żeliwo stało się jednym z dostępnych materiałów służących do odprowadzania ścieków i wód opadowych z budynków. Z biegiem lat dzięki swoim niezastąpionym właściwościom zyskało masowe uznanie. Użytkownicy docenili głównie jego długowieczność. Ale czy to jedyna zaleta rur żeliwnych?

Jakość równa się trwałość i komfort (PDF)
Autor: Aleksandra Szyller-Zagrodnik, kierownik techniczny Laboratorium Technologicznego PORR SA
[bez logowania]
Wymagania jakościowe w nowoczesnym budownictwie rosną. Jeszcze do niedawna standardowy okres gwarancji na nawierzchnie wynosił pięć lat. Dziś zamawiający zawieszają poprzeczkę dużo wyżej, oczekując gwarancji na okres nawet 30 lat. Wymusza to na wykonawcach odpowiednie podejście do kwestii wyboru technologii i materiałów, które pozwolą uzyskać jak najlepsze efekty w zakresie trwałości oraz jakości realizowanych obiektów.

Konstrukcje z gruntu zbrojonego optemBLOK oraz optemPANEL (PDF)
Autor: Karolina Smentoch, kierownik Działu Geotechnicznego, Optem Sp. z o.o.
[bez logowania]
W artykule przedstawiono dwa systemy murów oporowych: z bloczków drobnowymiarowych optemBLOK oraz z paneli prefabrykowanych optemPANEL. Pokrótce przybliżono oba rozwiązania oraz wskazano główne obszary ich zastosowań.

Jakość wykonanych badań fundamentem trwałej inwestycji (PDF)
Autor: Ewa Iwanicka, Anna Banaszkiewicz, Karolina Konopka, Remea Sp. z o.o.
[bez logowania]
Na dogodność lokalizacji terenu inwestycyjnego ma wpływ wiele czynników i może się on różnić w zależności od rodzaju inwestycji oraz celu, jaki ma spełniać. Budowanie na terenach poprzemysłowych stanowi atrakcyjną opcję, zwłaszcza jeśli istnieje potencjał przekształcenia tych obszarów w nowoczesne centra handlowe czy obiekty rekreacyjne.

Sposób na tanie drogi lokalne – pianobeton i powierzchniowe utrwalenie (PDF)
Autor: dr inż. Marcin Bilski, dr inż. Andrzej Pożarycki, dr inż. Przemysław Górnaś, Politechnika Poznańska
[bez logowania]
W artykule opisano jeden z wariantów technologii budowy tanich konstrukcji nawierzchni dróg samorządowych. Autorzy przedstawiają wnioski z przeprowadzonych badań nawierzchni odcinka testowego o niestandardowej konstrukcji, na którą składa się warstwa podbudowy z pianobetonu oraz warstwa ścieralna (zamykająca) w technologii powierzchniowego utrwalenia wykonanego dwukrotnie. Nośność niestandardowej konstrukcji nawierzchni obciążonej sporadycznym natężeniem ruchu (≤ KR1) jest zapewniona przez odpowiednią grubość warstwy lub warstw podbudowy wykonanych z pianobetonu, których minimalna sumaryczna grubość jest uzależniona od warunków gruntowo-wodnych: od 15 cm w przypadku podłoża G1 do 50 cm w przypadku podłoża G4.

Vertua – wybierz lepszą przyszłość (PDF)
Autor: Piotr Cencek, CEMEX Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
CEMEX, globalna firma z branży materiałów budowlanych, troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Opracowana przez CEMEX strategia klimatyczna Future in Action wspiera realizację celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., m.in. przez wprowadzanie niskoemisyjnych produktów, rozwiązań i procesów. Strategia koncentruje się na wyraźnym ograniczaniu bezpośredniej i pośredniej emisji CO2 w naszej działalności, a także na dostarczaniu zrównoważonych, innowacyjnych produktów i rozwiązań dla społeczeństwa.

O szansach i zagrożeniach dla segmentu budownictwa kubaturowego (PDF)
Autor: Anna Adamczak-Bugno, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Budownictwo należy do tych sektorów gospodarki, które po jeszcze dobrym 2022 r. obecnie wyhamowują. Dotyczy to zwłaszcza segmentu kubaturowego, który już odczuwa efekt załamania popytu na krajowym rynku mieszkaniowym. W przypadku specjalistycznych robót budowlanych za dodatkowe wyzwanie można uznać osłabiony popyt gospodarstw domowych na usługi o charakterze remontowym. Czy w tych trudnych warunkach nieco stabilizujący wpływ na sytuację w całym sektorze będą mieć programy ułatwiające dostęp do kredytów hipotecznych?

Jet grouting – najbardziej uniwersalna technologia w geotechnice (PDF)
Autor: Bartłomiej Sutowski, Stump Franki Sp. z o.o.
[bez logowania]
pełni obecnie funkcję kierownika budowy: „Cześć, jestem właśnie w trakcie przygotowań do budowy kolektora miejskiego i mam poważny problem z jedną z komór. Miejsca jest bardzo mało, woda metr poniżej poziomu terenu i do trzydziestu metrów same piaski, wykop głęboki – do dziesięciu metrów, a do tego trzeba jeszcze wykonać wzmocnienie gruntu za komorą i podbić fundamenty najbliższego budynku. Nawet najmniejsze wibracje są wykluczone. Masz może jakiś pomysł, jak się do tego zabrać?”. Moja odpowiedź mogła być tylko jedna: „Wykorzystajmy najbardziej uniwersalną technologię w geotechnice!”.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego, czyli wyzwania dla inżynierów (PDF)
Autor: Marlena Piskorz, Unibep SA
[bez logowania]
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to nowy obiekt, który mieści się tuż obok Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oficjalnie został otwarty 31 marca 2023 r. Generalnym wykonawcą tego wyjątkowego budynku jest Unibep SA.

Geotechnika wspiera zrównoważone budownictwo (PDF)
Autor: Karolina Bukała-Głowa, menedżer ds. marketingu i komunikacji, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wykonanie geotermalnych fundamentów, przebudowa istniejących obiektów, budowa podziemnych obiektów, zastosowanie betonu o obniżonej emisyjności, wybór alternatywnych materiałów budowlanych, technologii i rozwiązań geotechnicznych – a wszystko to, aby obniżyć wpływ prowadzonych prac na środowisko naturalne. To kwintesencja tego, w jaki sposób geotechnika wpiera zrównoważone budownictwo. Zdaniem Soletanche, światowego lidera w zakresie budownictwa podziemnego i fundamentowania specjalistycznego, ekobudownictwo zaczyna się od fundamentów i jest to symbioza konstrukcji z warunkami gruntowymi i zdrowiem człowieka.

Steinway Tower – najsmuklejszy wieżowiec świata (PDF)
Autor: dr inż. Bolesław Kłosiński
[bez logowania]
Wieżowce, zwłaszcza te najwyższe, są zwykle efektem spełnienia marzeń i ambicji decydentów, miast lub krajów, aniżeli zwykłym budowlanym przedsięwzięciem biznesowym. Od ponad stulecia trwa wyścig wysokości wieżowców. Przez 40 lat rekordzistą był Empire State Building (381 m) w Nowym Jorku. Teraz dominuje tam 1 World Trade (541,3 m), lecz daleko mu do obecnych rekordzistów. Następnie rekord powędrował do krajów Azji, a ostatnio wszystkich przebił superdrapacz (ang. superscraper) Burdż Dubaj – Burdż Chalifa w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) o wysokości 828 m (169 pięter) [1].

Nowe spojrzenie na projektowanie i wykonanie posadzki przemysłowej (PDF)
Autor: Michał Kałużyński, CEMEX Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Posadzki przemysłowe mają różne przeznaczenie, dlatego muszą spełniać zróżnicowane wymagania. Płyta nośna przejmuje i przenosi na niższe warstwy znaczne obciążenia pochodzące od maszyn i składowanych materiałów. Oprócz obciążeń statycznych musi przejmować także obciążenia dynamiczne, mechaniczne i klimatyczne. Poprawne zaprojektowanie posadzki przemysłowej polega na takim doborze poszczególnych warstw, aby ich grubość, sztywność oraz wytrzymałość tworzyły układ, w którym nie będą przekroczone żadne stany graniczne.

Tunel pod linią kolejową w Gałkowie (PDF)
Autor: Michał Bracha, kierownik budowy, Dyrekcja Autostrad i Dużych Projektów, STRABAG Sp. z o.o.
[bez logowania]
1 września 2023 r. oddano do ruchu tunel drogowy, który umożliwia bezkolizyjny ruch samochodowy i pieszo-rowerowy pod torami linii kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki (km 18 + 704) oraz nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (km 23 + 714) w ciągu drogi powiatowej 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, miejscowościami potocznie określanymi razem od nazwy stacji kolejowej Gałkówkiem. To fragment intensywnie eksploatowanych linii relacji Warszawa Zachodnia – Łódź Fabryczna oraz Łódź Fabryczna – Dębica. Wykonawcą w systemie projektuj i buduj był STRABAG.

infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Marek Salamak, Politechnika Śląska, infraTEAM
[bez logowania]
W dniach 23–25 kwietnia 2024 r. na kampusie Politechniki Krakowskiej zostaną zorganizowane dni budownictwa infrastrukturalnego infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością wzbudzi zainteresowanie wszystkich osób, firm i jednostek administracji, które w codziennej aktywności zorientowane są na szeroko pojęty sektor infrastruktury. W rzeczywistości jest to kontynuacja i jednocześnie znaczne rozszerzenie znanych w środowisku mostowym konferencji pod nazwą Konstrukcja i Wyposażenie Mostów, które od lat 90. XX w. cyklicznie organizowane były w Wiśle. Później, już pod nową nazwą infraMOST, doczekały się jeszcze trzech edycji w latach 2017, 2019 i 2021. Tak więc, trzymając się tej tradycji, infraDAYS będzie już 11. wydaniem tej serii naszych konferencji.

Efektywny system ciepłowniczy oczyszczalni Płaszów w Krakowie (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wodociągi Miasta Krakowa SA od lat w swoich działaniach kierują się potrzebą ochrony środowiska. Wiele przedsięwzięć, unowocześnień i modernizacji prowadzonych jest dla sprostania rosnącym wymaganiom ekologicznym i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Również o obecnie realizowanym dużym projekcie inwestycyjnym Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 należy mówić w kontekście zmian klimatycznych, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

2. Kongres Wodny (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiału PGW Wody Polskie
[bez logowania]
4 i 5 września 2023 r. we Wrocławiu odbył się 2. Kongres Wodny, zorganizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pod hasłem Doświadczenia, wyzwania, rozwiązania – przyszłość gospodarki wodnej. Kilkudziesięciu specjalistów reprezentujących naukę, biznes i administrację dyskutowało na najważniejsze tematy dotyczące gospodarki wodnej.

Zmodernizowana stacja wentylatorów Wilson (PDF)
Autor: Zakład Projektowania i Doradztwa Technicznego GORPROJEKT Sp. z o.o.
[bez logowania]
Czas, który minął od uruchomienia nowej stacji wentylatorów głównych szybu Wilson w Kopalni Soli „Wieliczka”, znakomicie pokazuje, jak zmiana technologii przewietrzania wpływa na efektywność pracy urządzeń, a także poprawę życia mieszkańców i turystów. Nowa stacja została zbudowana w 2019 r. w miejscu stuletniej (zmodernizowanej 50 lat temu), a korzyści, jakie przyniosła dla ponad 700-letniego zabytku, są ogromne.

Spotkanie kierowników budowy stacji badawczej na krańcu świata (PDF)
Autor: Dekpol Budownictwo Sp. z o.o.
[bez logowania]
W Gdańsku odbyło się niezwykłe wydarzenie poświęcone realizacji Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, zarządzanej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Było to spotkanie dwóch kierowników budowy: Mariana Skowrona, inżyniera, który w 1977 r. stawiał pierwsze kroki polskiego budownictwa na krańcu świata, oraz Bartłomieja Słowika, kierownika budowy w Dekpol Budownictwo, który koordynował m.in. prace budowy hali sprzętu pływającego oraz montaż konstrukcji wsporczej budynku głównego stacji.

Przepusty i mosty ekologiczne – cz. 29. Trwałość betonowych oraz żelbetowych przepustów i mostów ekologicznych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg, Mostów i Kolei, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.
[bez logowania]
W ostatnich latach w odpowiedzi na stale rosnące wymagania ekologiczne związane ze zrównoważonym rozwojem coraz większą uwagę poświęca się trwałości konstrukcji budowlanych. Dotyczy to również tytułowych obiektów – przepustów, dolnych przejść dla zwierząt i mostów ekologicznych. Trwałość betonowych i żelbetowych przepustów wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego różnorodne czynniki, począwszy od materiałów i projektu, przez budowę i eksploatację, a skończywszy na utrzymaniu. Należy podkreślić, że innowacje w dziedzinie materiałów oraz monitoringu stanu technicznego mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury przez jak najdłuższy okres [1].

Mosty – budowa, wzmacnianie, przebudowa (PDF)
Autor: dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego seminarium
[bez logowania]
6 i 7 czerwca 2023 r. w Poznaniu odbyło się seminarium Mosty – budowa, wzmacnianie, przebudowa. Jego organizatorem był Oddział Wielkopolski Związku Mostowców RP we współpracy z firmami DWD Service i SMP Projektanci. Patronat honorowy sprawował prezydent Poznania.

Konstrukcje Zespolone 2023 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji, dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
[bez logowania]
W dniach 29–30 czerwca 2023 r. w Zielonej Górze odbyła się XIII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone 2023, zorganizowana przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, poświęcona konstrukcjom zespolonym, które są ważnym elementem budowli, budynków i obiektów inżynieryjnych.

GAMBIT 2023. Nowa dekada – nowe działania – nowe technologie (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów PKD
[bez logowania]
W dniach 29–31 maja 2023 r. w Gdańsku odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2023 Nowa dekada – nowe działania – nowe technologie. Organizatorami wydarzenia byli Polski Kongres Drogowy oraz Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej na Politechnice Gdańskiej.

Procedura wprowadzania zmian w kontrakcie za pośrednictwem platformy CDE (PDF)
Autor: Andrzej Szymon Borkowski, Karolina Mielcarz, Daniel Michalski, Bartosz Milewski, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
[bez logowania]
W projektach budowlanych wykorzystywane są różne typy informacji gromadzone zgodnie z ustaleniami zaangażowanych stron oraz zgodnie z przyjętym sposobem komunikacji. Wraz z rozwojem projektu zwiększa się liczba przechowywanych informacji, co może prowadzić do utraty danych. Rozwiązaniem zapobiegającym takim sytuacjom jest wspólne środowisko wymiany danych – platforma CDE (Common Data Environment).

Ford Ranger Raptor (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i materiałów producenta
[bez logowania]
Ford Ranger to pick-up średniej wielkości, produkowany przez markę Ford od 1982 r. 36 lat później producent zdecydował się poszerzyć ofertę dostępnych wariantów Rangera o sportowo-wyczynową odmianę pod nazwą Raptor. Samochód wizualnie wyróżnia się większym prześwitem, oponami AT, wzmocnionymi nadkolami, terenowymi zderzakami oraz charakterystyczną atrapą chłodnicy z dużym napisem Ford. Od 2022 r. dostępna jest szósta generacja Rangera.

Zaproszenie na NOVKOL 2023 (PDF)
Autor: Janina Mrowińska, sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji
[bez logowania]
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza do udziału w XXII Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2023, która odbędzie się 29 listopada – 1 grudnia 2023 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa.


Reklamy
Porr Soletanche Keller Wodociągi Miasta Krakowa
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję