YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Badanie nawierzchni na S7 Załuski – Modlin
Wykonawca budowy drogi S7 Załuski – Modlin będzie przeprowadzał badania nawierzchni. W tym celu wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na DK7 między węzłami Załuski i Modlin, która umożliwi wykonanie odwiertów w istniejącej nawierzchni. [...]

Kolejowy tunel w Łodzi – start maszyn




VIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2021, Rawa Mazowiecka 2021-08-31
[...]


Bezpieczeństwo w trójwymiarze
Rozmowa z Sebastianem Lewińskim szefem Działu BHP, oraz Jakubem Kuligiem, kierownikiem Zespołu ds. Wdrożenia BIM z firmy Warbud SA.[...]


Ceny gruntów rosną i nadal będą rosły
Jakie działki są najbardziej poszukiwane? Popyt na grunty inwestycyjne wciąż jest bardzo duży. Działki poszukiwane są głównie pod inwestycje magazynowe, mieszkaniowe oraz nieduże projekty handlowe typu retail park.[...]


Przebudowa Dworca Warszawa Zachodnia - Budimex powierzył realizacje fundamentowania Soletanche Polska
W ramach kontraktu Soletanche zaprojektuje i wykona następujące zadania: posadowienie kładki dla pieszych oraz przyszłego zadaszenia peronów. Zrealizuje poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną niezbędną ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Najważniejszym zadaniem będzie wykonanie ściany tunelu dla pieszych oraz podziemnego przystanku tramwajowego. [...]



NBI 4 (91) lipiec – sierpień 2020

91




W numerze

Siedem organizacji branżowych związanych z produkcją i przetwórstwem podstawowych materiałów budowlanych zaapelowało do rządu RP o jak najszersze wsparcie wszystkich segmentów budownictwa, mające na celu utrzymanie i pobudzenie inwestycji jako skutecznej drogi do możliwie szybkiego wyjścia z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

 
 
Apel został wręczony 29 czerwca 2020 r. wicepremier Jadwidze Emilewicz podczas konferencji Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych. Jak podkreślili sygnatariusze apelu, branża budowlana bezpośrednio i pośrednio przyczynia się rocznie do powstania w polskiej gospodarce ok. 15% wartości dodanej brutto oraz 2,5 mln miejsc pracy. Oprócz wielu innych skutków działalność tej branży ma szczególnie duży wpływ na sektory producentów podstawowych materiałów budowlanych, takich jak cement, kruszywa, beton, wapno, chemia budowlana, beton komórkowy, prefabrykacja betonowa i kostka brukowa. Materiały te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości inwestycyjnej w budownictwie, a w konsekwencji również kondycji całej gospodarki. Więcej na ten temat przeczytamy w artykule Apel organizacji branżowych o wsparcie budownictwa.
 

 
Jesteśmy obecni na budowie blisko 19-kilometrowej drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska, którą podzielono na trzy zadania: A, B i C. POW połączy ze sobą odcinki autostrady A2. Przez Ursynów trasa będzie biegła ponad dwukilometrowym tunelem pod linią metra – to najdłuższy tunel w Warszawie, a także najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Po minięciu Wilanowa kierowcy wjadą na most, a później odcinkiem wawerskim dojadą do węzła Lubelska. Most Południowy w ciągu trasy S2 będzie mieć długość ok. 1,5 km i ok. 45,8 m szerokości. W obu kierunkach zaplanowano po cztery pasy ruchu. Po obu stronach znajdą się także ścieżki pieszo-rowerowe.
 

 
Soletanche Polska opisuje budowę fundamentów tunelu pod Ursynowem, zrealizowanego w technologii ścian szczelinowych. Firma Soletanche wykonała tu łącznie 4 km ścian szczelinowych. Rozwiązania tunelowe to przyszłość inwestycji infrastrukturalnych w dużych, zatłoczonych miastach. Dzięki takim inwestycjom, jak POW czy kolejne linie metra, znacząco poprawia się komfort użytkowania miasta.
 

 
Od 10 lat działa w Krakowie Stacja Termicznej Utylizacji Osadów (STUO). Rocznie utylizuje się w niej ok. 20 tys. t suchej masy osadu, wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków w dwóch centralnych i pięciu lokalnych oczyszczalniach miasta. W ostatnim czasie bardzo wzrosły ceny za zagospodarowanie osadów, dlatego posiadanie nowoczesnej instalacji umożliwiającej utylizację pozostałości pościekowej przy zachowaniu wszystkich obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska jest niezwykle ważne. Krakowska spalarnia należy do najlepszych w kraju, biorąc pod uwagę zarówno skuteczność pracy, jak i czas pracy w ciągu roku. W 2018 r. STUO pracowała przez 7057 godzin, tj. 294 dni. W lutym 2019 r. spalarnia odnotowała duży sukces, gdyż prawie przez cały miesiąc pracowała w układzie autotermicznym. W ciągu całego 2019 r. stacja przepracowała 6863 godzin, czyli 286 dni. Praca spalarni pozwala MPWiK SA w Krakowie na uniezależnienie się od cen oferowanych przez firmy specjalistyczne za odbiór i zagospodarowanie osadu, gdyż z ich usług przedsiębiorstwo korzysta jedynie w okresie przeglądu rocznego bądź wystąpienia zdarzeń awaryjnych. Ponadto we  współpracy z naukowcami z Politechniki Krakowskiej spółka realizuje grant, którego jednym z celów jest opracowanie i zastosowanie technologii przekształcania odpadów z procesu spalania osadu ściekowego w materiał budowlany. Popiół, będący produktem finalnym autotermicznego spalania osadu, może być wartościowym składnikiem kompozytów cementowych stosowanych do budowy infrastruktury drogowej. Opracowywana technologia będzie jednym z pierwszych praktycznych rozwiązań bezodpadowej oczyszczalni ścieków, wpisującej się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.
 

 
Kraków ma nowy most kolejowy. Miasto jest jednym z beneficjantów największego od lat programu inwestycyjnego na polskiej kolei. Szybsze podróże koleją przez Kraków i sprawne przejazdy pociągów dalekobieżnych zapewnią nowe, niemal ćwierćkilometrowe mosty przez Wisłę. Pierwszy z nich został oddany do użytku 29 maja 2020 r. Kraków, dzięki firmie STRABAG, zyskał też w miejskiej przestrzeni kolejny interesujący pod względem architektonicznym obiekt. Z nowej infrastruktury skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale także liczni turyści odwiedzający stolicę Małopolski.
 

 
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, z wielką determinacją zabiega od ponad 10 lat o budowę monorail, miejskiej kolejki nadziemnej, a miasto staje teraz przed realną szansą urzeczywistnienia tych planów. Brakuje jedynie przepisów wykonawczych, aby ten nowoczesny, sprawny, szybki, bezkolizyjny i ekologiczny środek komunikacji zrewolucjonizował transport publiczny nie tylko w mieście, ale i całej Polsce. Biorąc pod uwagę tryb postępowania administracyjnego, budowa mogłaby ruszyć w drugiej połowie 2022 r.
 

 
Praktyczne zasady doboru metod stabilizacji osuwisk przedstawia Titan Polska. Początek tegorocznego lata mógł wyjątkowo zapisać się w świadomości geotechników. Państwowy Instytut Geologiczny przypomniał nam o 10. rocznicy największej katastrofy osuwiskowej w Polsce, która dotkliwie dotknęła południowe rejony kraju. I kiedy już wydawało się, że wydarzenia roku 2010 odchodzą w niepamięć, to Centrum Geozagrożeń w czerwcu 2020 r. wydało ostrzeżenie, że w związku z intensywnymi opadami deszczu można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk, w szczególności na południu Polski.
 

 
Piszemy również o rekordach w budownictwie. Krzysztof Dąbrowiecki kontynuuje swój cykl poświęcony dwustuletniej historii rozwoju nowoczesnych mostów wiszących. W pierwszej połowie XX w. w Stanach Zjednoczonych nastąpił gwałtowny rozwój mostów wiszących. Było to skutkiem ogromnego sukcesu związanego z oddaniem do użytku w 1883 r. mostu Brooklińskiego, rosnących potrzeb w zakresie coraz dłuższych przepraw mostowych oraz – co wydaje się równie ważnym elementem – udoskonalenia projektowania opartego na nowej teorii obliczania konstrukcji nośnych.
 

 
W numerze publikujemy tematy specjalne. Dotyczą one budownictwa przyszłości, kruszyw w budownictwie kubaturowym, wzmacniania skarp i nasypów drogowych oraz kompozytów w budownictwie.
 
 
 
 

 
Zachęcam do zapoznania się z testem redakcyjnym nowego Subaru Forestera, poprzedni model był najczęściej kupowanym autem tej marki. Jeszcze do niedawna dla europejskich klientów Subaru takie hasła, jak elektromobilność czy elektryfikacja, brzmiały dość egzotycznie. Do czasu pojawienia się najnowszego Forestera piątej generacji. Model łączy silnik Subaru boxer z silnikiem elektrycznym. Kultowy „Leśnik”, pomimo zastosowania technologii hybrydowej, w swoim DNA pozostał jednak „prawdziwym” Subaru – wiernym własnej filozofii, opartej na sprawdzonych rozwiązaniach.
 

 
Życzę pasjonującej lektury i dobrego wypoczynku na urlopie z zachowaniem zdrowego dystansu.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Termiczna utylizacja osadów ściekowych w Krakowie – praktyczne rozwiązanie bezodpadowej oczyszczalni ścieków (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Mieszkańcy Krakowa wytwarzają ok. 220 tys. m3 ścieków na dobę. Ścieki te za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego kierowane są do dwóch centralnych i pięciu lokalnych oczyszczalni. W trakcie procesu oczyszczania ścieków powstaje osad, który następnie jest odwadniany do zawartości ok. 22% suchej masy. Średnio w ciągu doby powstaje ok. 260 t osadu, co w przeliczeniu na suchą masę daje 64 t. W ciągu roku do zagospodarowania pozostaje zatem ponad 20 tys. t suchej masy osadu.

S2 Południowa Obwodnica Warszawy (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
[bez logowania]
Budowę blisko 19-kilometrowej drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska podzielono na trzy zadania: A, B i C. POW połączy ze sobą odcinki autostrady A2. Przez Ursynów trasa będzie biegła ponad dwukilometrowym tunelem pod linią metra. Po minięciu Wilanowa kierowcy wjadą na most, a później odcinkiem wawerskim dojadą do węzła Lubelska. Most Południowy w ciągu trasy S2 będzie mieć długość ok. 1,5 km i ok. 45,8 m szerokości. W obu kierunkach zaplanowano po cztery pasy ruchu. Po obu stronach znajdą się także ścieżki pieszo-rowerowe.

Fundamenty najdłuższego tunelu w Warszawie – przekop został zrealizowany (PDF)
Autor: Karolina Bukała-Głowa, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Tunel pod Ursynowem to największy tego typu obiekt w Warszawie zrealizowany w technologii ścian szczelinowych, a także najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Firma Soletanche wykonała tu łącznie 4 km ścian szczelinowych. Rozwiązania tunelowe to przyszłość inwestycji infrastrukturalnych w dużych, zatłoczonych miastach. Dzięki takim inwestycjom, jak Południowa Obwodnica Warszawy (POW) czy kolejne linie metra, znacząco poprawia się komfort użytkowania miasta.

Kraków z nowym mostem kolejowym (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Kraków jest jednym z beneficjantów największego od lat programu inwestycyjnego na polskiej kolei. Z nowej infrastruktury skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale także liczni turyści odwiedzający stolicę Małopolski. Kraków, dzięki firmie STRABAG, zyskał w miejskiej przestrzeni kolejny interesujący pod względem architektonicznym obiekt. Szybsze podróże koleją przez Kraków i sprawne przejazdy pociągów dalekobieżnych zapewnią nowe, niemal ćwierćkilometrowe mosty przez Wisłę. Pierwszy z nich został oddany do użytku 29 maja 2020 r.

Obchody 100-lecia AGH dobiegły końca (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów AGH
[bez logowania]
W czerwcu 2020 r. oficjalnie zakończono obchody jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Było to wspaniałe święto całej społeczności uczelni: pracowników, studentów i absolwentów. Wszyscy wspólnie tworzyli wydarzenia, które zapisały się w historii.

Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów: Budimex, PKP PLK oraz Tramwajów Warszawskich
[bez logowania]
7 lipca 2020 r. Budimex SA podpisał umowę na wykonanie dwóch przedsięwzięć – przebudowę stacji kolejowej Warszawa Zachodnia oraz realizację podziemnego przystanku tramwajowego. Zadania mają zostać przeprowadzone w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5.1–13 oraz 6.1–22. To największa modernizacja węzła kolejowego w ramach Krajowego programu kolejowego do końca 2020 r.

Forester e-Boxer. Subaru podbija nowe tereny (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Jeszcze do niedawna dla europejskich klientów Subaru takie hasła, jak elektromobilność czy elektryfikacja, brzmiały dość egzotycznie. Do czasu pojawienia się najnowszego Forestera piątej generacji. Model łączy silnik Subaru boxer z silnikiem elektrycznym. Kultowy „Leśnik”, pomimo zastosowania technologii hybrydowej, w swoim DNA pozostał jednak „prawdziwym” Subaru – wiernym własnej filozofii, opartej na sprawdzonych rozwiązaniach.

Monorail w Rzeszowie (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Dzięki Tadeuszowi Ferencowi, prezydentowi i wizjonerowi, który z wielką determinacją zabiega od ponad 10 lat o budowę monorail, Rzeszów staje przed realną szansą urzeczywistnienia planów budowy miejskiej kolejki nadziemnej. Brakuje jedynie przepisów wykonawczych, aby ten nowoczesny, sprawny, szybki, bezkolizyjny i ekologiczny środek komunikacji zrewolucjonizował transport publiczny nie tylko w mieście, ale i całej Polsce. Biorąc pod uwagę tryb postępowania administracyjnego, budowa mogłaby ruszyć w drugiej połowie 2022 r.

Budownictwo przyszłości – nowe możliwości, trendy, rozwiązania (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Budownictwo na całym świecie mierzy się z coraz większymi i bardziej ambitnymi projektami inwestycyjnymi. Ich sukces w dużym stopniu zależy od wprowadzenia innowacji w zakresie technologii, materiałów, ale także zarządzania inwestycją. Dlatego coraz więcej firm budowlanych decyduje się na cyfryzację procesów projektowania i realizacji obiektów budowlanych.

Apel organizacji branżowych o wsparcie budownictwa (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Siedem organizacji branżowych związanych z produkcją i przetwórstwem podstawowych materiałów budowlanych zaapelowało do rządu RP o jak najszersze wsparcie wszystkich segmentów budownictwa, mające na celu utrzymanie i pobudzenie inwestycji jako skutecznej drogi do możliwie szybkiego wyjścia z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Apel został wręczony 29 czerwca 2020 r. wicepremier Jadwidze Emilewicz podczas konferencji Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych, która odbyła się w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Kruszywa w budownictwie kubaturowym (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Z perspektywy minionego półrocza 2020 r. można stwierdzić, że mimo pandemii koronawirusa w Polsce realizowane są liczne projekty budowlane, w tym spora liczba inwestycji mieszkaniowych. W parze z rozwojem w obszarze budownictwa kubaturowego idzie wzrost produkcji cementu, co z kolei powoduje zwielokrotnienie zużycia kruszywa. W przypadku wszystkich segmentów budownictwa o przydatności kruszywa do produkcji betonu decyduje szereg jego właściwości fizycznych, chemicznych i geometrycznych.

Przegląd inwestycji kubaturowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
15 czerwca 2020 r. odbyło się oficjalne przekazanie do użytkowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL), największego szpitala onkologicznego na Lubelszczyźnie.

Przegląd inwestycji hydrotechnicznych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
25 czerwca 2020 r. Wody Polskie oddały do użytku nową śluzę – Guziankę II – w Rucianem-Nidzie, która łączy jeziora Guzianka Mała i Bełdany.

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Roztokach Bystrzyckich (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
Od lutego 2018 r. w miejscowości Roztoki na Dolnym Śląsku (powiat kłodzki) PORR SA buduje suchy zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Goworówka. Zapora ziemna o długości 750 m i maksymalnej wysokości 15,5 m w okresie powodzi pozwoli zgromadzić łącznie 2,75 mln m3 wody. Projekt jest realizowany na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wzmacnianie skarp i nasypów drogowych (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W budownictwie infrastrukturalnym coraz częściej konieczne jest rozwiązywanie różnego rodzaju problemów natury geotechnicznej. Należy do nich m.in. zachowanie stateczności skarp i zboczy w budowlach komunikacyjnych. W sukurs przychodzą nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, dzięki którym inżynierowie mogą skutecznie przeciwdziałać destabilizacji górotworu i zapewnić bezpieczeństwo budowli.

Praktyczne zasady doboru metod stabilizacji osuwisk (PDF)
Autor: Natalia Maca, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Początek tegorocznego lata mógł wyjątkowo zapisać się w świadomości geotechników. Państwowy Instytut Geologiczny przypomniał nam o 10. rocznicy największej katastrofy osuwiskowej w Polsce, która dotkliwie dotknęła południowe rejony kraju (ryc. 1) [1]. I kiedy już wydawało się, że wydarzenia roku 2010 odchodzą w niepamięć, to Centrum Geozagrożeń w czerwcu 2020 r. wydało ostrzeżenie, że w związku z intensywnymi opadami deszczu można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk, w szczególności na południu Polski [2].

Pierwsza w Polsce realizacja obiektu mostowego z zastosowaniem blach falistych typu optemPLATE (PDF)
Autor: mgr inż. Łukasz Janka, Optem
[bez logowania]
Obiekty mostowe posiadające ustrój nośny wykonany z blach falistych są dzisiaj bardzo popularnym rozwiązaniem dla przepraw o małych i średnich rozpiętościach. Swój sukces zawdzięczają przewadze nad tradycyjnymi rozwiązaniami, takimi jak niski koszt realizacji obiektu z blach falistych, krótki czas montażu i samej realizacji, niski koszt utrzymania obiektu, prostota wykonawstwa.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
5 czerwca 2020 r. nastąpiło symboliczne wbicie łopaty oznaczające rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki).

Kompozyty w budownictwie (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Kompozyty powstały w odpowiedzi na nasilające się zapotrzebowanie na materiały doskonalsze od dotychczas stosowanych, a jednocześnie takie, których właściwości można swobodnie kształtować. Umiejętność wytwarzania materiałów kompozytowych to jedno z najbardziej spektakularnych osiągnięć inżynierii materiałowej – przyczyniły się one do intensywnego rozwoju przemysłu oraz pojawienia się innowacji w wielu dziedzinach, nie tylko w budownictwie.

Pręty kompozytowe do budownictwa specjalistycznego (PDF)
Autor: Tomasz Jaśkiewicz, prezes zarządu ComRebars Sp. z o.o.
[bez logowania]
Firma ComRebars Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach to niewątpliwie lider na rynku rozwiązań, wdrażania i stosowania innowacyjnych materiałów budowlanych, do których należą pręty kompozytowe. Spółka posiada własny zakład produkcyjny, w którym produkowane są pręty kompozytowe na podstawie przeprowadzonych badań, zgodnie z aprobatą techniczną IBDiM AT/2016-02-3277 oraz zakładową kontrolą produkcji w systemie 1+ Zakładu Certyfikacji Instytutu Technologii Budowlanej. Produkcja odbywa się na opracowanej przez zespół konstrukcyjny ComRebars zautomatyzowanej linii produkcyjnej, wytwarzającej do 10 tys. m.b. prętów kompozytowych w ciągu zmiany.

Problematyka optymalnego doboru rurociągów z nowoczesnych kompozytów z tworzyw sztucznych w porównaniu z termoplastycznymi tworzywami sztucznymi (PDF)
Autor: dr inż. Florian Piechurski, starszy wykładowca, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach
[bez logowania]
Kompozyty z tworzyw sztucznych jako materiał konstrukcyjny zagościły w inżynierii środowiska ponad 50 lat temu. Zastosowanie tworzyw sztucznych, a zwłaszcza kompozytów, do produkcji rur używanych do budowy sieci kanalizacyjnych daje możliwość obniżenia kosztów.

XXV Europejska Wyprawa Mostowa Cypr 2019, cz. 4 (PDF)
Autor: mgr medycyny Maria Salwa, weryfikacja tekstu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m.
[bez logowania]
Dwa ostatnie dni wyprawy na Cypr były raczej wypoczynkowe. 12 i 13 lipca 2019 r. spędziliśmy głównie w Limassol, mieście położonym w południowej części Cypru, u podnóża gór Troodos, nad Morzem Śródziemnym.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej podpisano umowę na dofinansowanie dokumentacji budowy mostu przez Sołę w Porąbce.

Model dobrego kierowcy część 8 (PDF)
Autor: Marek Dworak, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
[bez logowania]
Szczegółowo opisując kolejne aspekty doskonałego kierowania samochodem, dochodzimy do tematu zasad przeprowadzania manewrów pozornie prostych i oczywistych, które jednak w rzeczywistości mogą sprawiać pewne trudności, a ich nieumiejętne wykonywanie może zagrozić płynności ruchu drogowego, a nawet jego bezpieczeństwu.


Reklamy
Geobrugg Palisander PPI Chrobok Luxo Wodociągi Miasta Krakowa Noe Keller Eurovia
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone



Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).




Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję