Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Trwa kolejny etap Przekopu Mierzei
Prace przy budowie II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie wykonywane są roboty hydrotechniczne. [...]

125 lat Grupy Brugg
VIII Kongres Wodociągowców Polskich 2022-09-08
[...]


BIM Academy i automatyzacja procesów projektowych w Jacobs
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Pawłem Puchem, menedżerem zespołu ds. BIM i automatyzacji procesów projektowych w krakowskim oddziale Jacobs.[...]


Realizacja 270 inwestycji kolejowych o wartości 125 mld zł
Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis Budownictwo kolejowe w Polsce 2022–2027, szacunkowa wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych wynosi 125 mld zł, z czego 37 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 88 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o dużym długoterminowym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.[...]


STRABAG rozbudował ul. Puławską w Piasecznie
1 sierpnia 2022 roku, miesiąc przed umownym terminem zakończenia inwestycji, oddany został do użytku zmodernizowany przez STRABAG 350-metrowy fragment ul. Puławskiej w Piasecznie. [...]NBI 4 (103) lipiec – sierpień 2022

103
W numerze

Czas to jeden ze strategicznych aspektów w budowlanym procesie inwestycyjnym, gdyż – jak powszechnie wiadomo – czas to pieniądz. Odniesienie do czasu znajdziemy praktycznie na każdym etapie realizacji, m.in. w kontrakcie, pracach projektowych, harmonogramie robót, procesie zakupowym czy w procedurach administracyjnych.


Czas tworzy ramy całego przedsięwzięcia, a jego wartość stanowi o sukcesie bądź niepowodzeniu. Terminowość realizacji inwestycji to swego rodzaju wskaźnik, który może wiele powiedzieć o produktywności, wydajności czy jakości. Budownictwo XXI w. dysponuje szeroką gamą narzędzi do walki z marnotrawstwem czasu, a rozwój nowoczesnych technologii przynosi kolejne rozwiązania. Czas jako wartość w budownictwie jest tematem tego wydania „NBI”.

Pandemia, wojna w Ukrainie i rosnąca inflacja pokazały, jak szybko budowane latami strategie i plany mogą się przewartościować. Również w sektorze budownictwa kubaturowego pojawiły się nowe wyzwania, gdyż zmieniły się priorytety w realizacji tych inwestycji. Jaka przyszłość czeka budownictwo kubaturowe w naszym kraju? Jakie zmiany czekają ten sektor w najbliższym czasie? Przed jakimi wyzwaniami staną architekci, inwestorzy i wykonawcy? Odpowiedzi na te pytania poznamy w raporcie Budownictwo kubaturowe w 2022 r.

Polecam wywiad z menedżmentem firmy Warbud SA: Karolem Puszerkiewiczem, dyrektorem Regionu Północ, Tomaszem Blecharskim, dyrektorem Budownictwa Specjalistycznego, oraz Lechem Wąsowskim, dyrektorem Regionu Południe, którzy podkreślają, że rynek nie znosi próżni. Rozmawiamy m.in. o trendach, koniunkturze i waloryzacji kontraktów w budownictwie. Generalny wykonawca musi wyróżniać się wiedzą, szerokim wachlarzem kompetencji i doświadczeniem.

Paulina Magdzicka z PORR SA w artykule BIM znaczy efektywniej wylicza zalety cyfrowej technologii w budownictwie. Jednym z najważniejszych zasobów, jakimi dysponujemy, jest czas. W budownictwie ma on szczególne znaczenie, ponieważ ciągle zmagamy się z napiętymi harmonogramami i wysokimi oczekiwaniami klientów. Wraz z postępem cyfryzacji pojawiają się nowe możliwości, które powodują wzrost efektywności pracy. Jedną z nich jest BIM.

Doświadczenie, rozpoznanie i dobry projekt to podstawa realizacji geotechnicznej – mówi w rozmowie z naszą redakcją Szymon Reichman, dyrektor nowo powstałego Oddziału Budownictwa Geotechnicznego STRABAG Sp. z o.o. W planach jest rozwój zespołu i pozyskiwanie kontraktów, by jako oddział realizować projekty geotechniczne oraz dostarczać kompleksowe rozwiązania dla klientów. Wzorem firmy Züblin Spezialtiefbau GmbH ze Stuttgartu, która stanowi zaplecze techniczne oddziału, dąży się do rozwinięcia zaawansowanej inżynierii nie tylko przez wykonywanie robót geotechnicznych, ale optymalizację kosztów całego procesu budowlanego. Zespół w Stuttgarcie dysponuje zaawansowanymi technikami modelowania 3D całego procesu realizacji, ponieważ w najbliższych latach będzie to kluczowe rozwiązanie dla optymalnego prowadzenia procesu budowy czy wcześniejszych etapów przygotowawczych.

Maksymilian Kliński i Aleksander Mróz opisują niekonwencjonalne technologie przebudowy mostów. Potrzeba przebudowy funkcjonujących obiektów mostowych i budowy nowych obiektów stanowiących kluczowe elementy układu transportowego jest obecnie bardzo duża. Wynika to m.in. z konieczności spełnienia warunków bezpiecznego eksploatowania obiektów mostowych będących często u kresu swojej przydatności użytkowej.

W cieniu najdłuższego na świecie mostu wiszącego Çanakkale 1915 w Turcji i bez specjalnej reklamy budowany jest najdłuższy w Rumunii, a zarazem jeden z najdłuższych w Europie mostów wiszących – most Brăila na Dunaju we wschodniej części kraju. Łączy miasta Brăila i Galați z miejscowością Măcin w okręgu Tulcea na przeciwległym brzegu rzeki. Będzie to pierwszy most w dolnym biegu Dunaju, przepływającego przez 10 krajów europejskich. Projekt przedstawia czytelnikom Krzysztof Dąbrowiecki.

Efektywna i terminowa realizacja inwestycji, zastosowanie nowoczesnych technologii, skrócenie czasu wykonania zadania, minimalizacja wpływu na środowisko naturalne, zwiększone bezpieczeństwo pracowników – te założenia towarzyszą każdej realizacji podejmowanej przez GGT Solutions SA. Firma opisuje rekordowe w skali Europy realizacje bezwykopowe, jakimi są przekroczenia rzek w projekcie Baltic Pipe.

Dla kogo prestiżowa nagroda EXPERT 2022? Podczas Międzynarodowych Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND przyznawana jest nagroda EXPERT. W ten sposób od 2006 r. nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek robót bezwykopowych. Organizatorzy i nasza redakcja zapraszają do udziału w IX konferencji NO-DIG POLAND 2022, która odbędzie się 27–29 września w Krakowie, i uczestnictwa w konkursie EXPERT 2022. W tym numerze czasopisma prezentujemy laureatów dotychczas przyznanych nagród EXPERT.

Życzę Państwu słonecznego urlopu!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".

Mariusz Karpiński-Rzepa
Redaktor Naczelny czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 


Dla kogo prestiżowa nagroda EXPERT 2022? (PDF)
Autor: dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, sekretarz konkursu EXPERT
[bez logowania]
Podczas Międzynarodowych Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland przyznawana jest nagroda EXPERT. W ten sposób od 2006 r. nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek robót bezwykopowych. Organizatorzy zapraszają do udziału w IX konferencji NO-DIG Poland 2022, która odbędzie się 27–29 września w Krakowie, i uczestnictwa w konkursie EXPERT 2022.

Kongres Budownictwa Polskiego 2022 (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów PZPB
[bez logowania]
Dużo eksperckiej wiedzy i merytorycznych dyskusji – tak najkrócej można podsumować pierwszą edycję Kongresu Budownictwa Polskiego (KBP), który odbył się 12 i 13 kwietnia 2022 r. w Poznaniu.

Nowy rekord Europy w technologiach bezwykopowych – przekroczenia dla projektu Baltic Pipe (PDF)
Autor: Marcin Firkowski, Project Manager, GGT Solutions SA
[bez logowania]
Efektywna i terminowa realizacja inwestycji, zastosowanie nowoczesnych technologii, skrócenie czasu wykonania zadania, minimalizacja wpływu na środowisko naturalne, zwiększone bezpieczeństwo pracowników – te założenia towarzyszą każdej podejmowanej przez GGT Solutions SA realizacji już od początku istnienia firmy.

Rynek nie znosi próżni – o trendach, koniunkturze, waloryzacji w budownictwie (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Karolem Puszerkiewiczem, dyrektorem Regionu Północ, Tomaszem Blecharskim, dyrektorem Budownictwa Specjalistycznego, oraz Lechem Wąsowskim, dyrektorem Regionu Południe.

BIM znaczy efektywniej (PDF)
Autor: Paulina Magdzicka, BIM Manager, PORR SA
[bez logowania]
Jednym z najważniejszych zasobów, jakimi dysponujemy, jest czas. W budownictwie ma on szczególne znaczenie, ponieważ ciągle zmagamy się z napiętymi harmonogramami i wysokimi oczekiwaniami klientów. Wraz z postępem cyfryzacji pojawiają się nowe możliwości, które powodują wzrost efektywności pracy. Jedną z nich jest BIM (Building Information Modeling).

Doświadczenie, rozpoznanie i dobry projekt to podstawa realizacji geotechnicznej (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Szymonem Reichmanem, dyrektorem Oddziału Budownictwa Geotechnicznego STRABAG Sp. z o.o.

Czas jako wartość w budownictwie (PDF)
Autor: Magdalena Sitek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Czas to jeden ze strategicznych aspektów w budowlanym procesie inwestycyjnym, gdyż – jak powszechnie wiadomo – czas to pieniądz. Odniesienie do czasu znajdziemy praktycznie na każdym etapie realizacji, m.in. w kontrakcie, pracach projektowych, harmonogramie robót, procesie zakupowym czy w procedurach administracyjnych. Czas tworzy ramy całego przedsięwzięcia, a jego wartość stanowi o sukcesie bądź niepowodzeniu. Terminowość realizacji inwestycji to swego rodzaju wskaźnik, który może wiele powiedzieć o produktywności, wydajności czy jakości. Budownictwo XXI w. dysponuje szeroką gamą narzędzi do walki z marnotrawstwem czasu, a rozwój nowoczesnych technologii przynosi kolejne rozwiązania.

Transparentność parametrów stali zbrojeniowej EPSTAL (PDF)
Autor: Centrum Promocji Jakości Stali
[bez logowania]
Zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość całej konstrukcji. W przypadku stali zbrojeniowej producenci muszą zapewnić minimalne wartości parametrów, które deklarowane są w normach. Żeby tego dopełnić, prowadzona jest zakładowa kontrola produkcji (ZKP), czyli proces samokontroli produkowanych wyrobów.

Wybór deskowania a czas pracy (PDF)
Autor: PERI Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W przypadku dużych, powtarzalnych powierzchni stropów rodzaj zastosowanego deskowania ma znaczący wpływ na czas i jakość pracy. Dlatego tak ważny jest wybór sprawdzonego dostawcy, który dysponuje deskowaniem optymalizującym pracę na budowie.

Kotwy gruntowe sprawdzonym sposobem zabezpieczenia obudowy wykopów (PDF)
Autor: Bartłomiej Sutowski, Stump Franki Sp. z o.o.
[bez logowania]
Iniekcyjne kotwy gruntowe są specjalistycznymi konstrukcjami geotechnicznymi wykonywanymi przez Stump Franki od przełomu lat 80. i 90. XX w. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce nieprzerwanie od ponad 30 lat realizujemy kotwy w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, w zwartej zabudowie miejskiej oraz inwestycjach infrastrukturalnych. Lata doświadczeń, wyspecjalizowana kadra i szeroki park maszynowy pozwalają nam na optymalny dobór sposobu kotwienia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Trimble® Earthworks – więcej, dokładniej, szybciej (PDF)
Autor: SITECH Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
Nowy system kontroli maszyn Trimble® Earthworks dla koparek został stworzony, aby umożliwić wykonanie większej liczby zadań w krótszym czasie. Innowacyjna platforma nowej generacji działa z intuicyjnym, łatwym do przyswojenia oprogramowaniem. Doskonały software i sprzęt pozwalają operatorowi na dowolnym poziomie zaawansowania pracować szybciej i produktywniej niż dotąd.

Optymalizuj, redukuj, zyskuj czas – postaw na geotechnikę (PDF)
Autor: Emilia Błach, dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Branża budowlana jest zgodna w opinii, że sytuacja na rynku jest trudna. Braki kadrowe, niedostępna i droga stal, szalejące ceny paliw oraz rosnąca inflacja sprawiają, że z dnia na dzień rosną straty w kontraktach. Aby je zminimalizować, trzeba skrócić czas realizacji do absolutnego minimum. Geotechnicy mają receptę na tę sytuację. Soletanche przekonuje, że dobór odpowiedniego rozwiązania geotechnicznego, które pozwoli przyspieszyć prace i zredukować ilość potrzebnego surowca, w konsekwencji da generalnemu wykonawcy czas na realizację dalszych etapów prac.

Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych – remediacja stawu Kalina (PDF)
Autor: Emilia Stańkowska, Piotr Surma, REMEA Sp. z o.o.
[bez logowania]
Skażenie środowiska naturalnego na terenie województwa śląskiego stanowi poważny problem w skali całego kraju. Związane jest to z historycznymi uwarunkowaniami aglomeracji śląskiej, na obszarze której były lub są zlokalizowane liczne zakłady przemysłowe emitujące szkodliwe związki chemiczne do otoczenia. Problem skażenia terenów zdegradowanych może rozwiązać odpowiednio przeprowadzona remediacja.

Budownictwo kubaturowe w 2022 r. (PDF)
Autor: Iga Chylicka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Pandemia, wojna w Ukrainie i rosnąca inflacja pokazały, jak szybko budowane latami strategie i plany mogą się przewartościować. Również w sektorze budownictwa kubaturowego pojawiły się nowe wyzwania, gdyż zmieniły się priorytety w realizacji tych inwestycji. Jaka przyszłość czeka budownictwo kubaturowe w naszym kraju? Jakie zmiany czekają ten sektor w najbliższym czasie? Przed jakimi wyzwaniami staną architekci, inwestorzy i wykonawcy?

W składanym mieszkaniu (PDF)
Autor: Paweł Pięciak, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
W Toruniu powstało pierwsze w Polsce osiedle społeczne zbudowane w całości z betonowych prefabrykatów. Osiem trzypiętrowych bloków, w których znajduje się 320 mieszkań, stanęło w południowej części miasta, przy ul. Okólnej. Inwestycję zrealizowano w ramach rynkowej części rządowego programu Mieszkanie Plus, za którą odpowiada PFR Nieruchomości. Projektantem osiedla jest warszawska pracownia S.A.M.I. Architekci, a wykonawcą i producentem prefabrykatów firma Pekabex.

Sektor cementowy wobec wymagań przyszłości (PDF)
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) nagradza gminy za budowę dróg i ciągów pieszo-rowerowych z betonu oraz zabiega o dobre regulacje prawne dla sektora cementowego w kraju i UE.

Najdłuższy most wiszący na Dunaju w Rumunii – most Brăila (PDF)
Autor: Krzysztof Dąbrowiecki
[bez logowania]
W cieniu najdłuższego na świecie mostu wiszącego Çanakkale 1915 w Turcji i bez specjalnej reklamy budowany jest najdłuższy w Rumunii, a zarazem jeden z najdłuższych w Europie mostów wiszących – most Brăila na Dunaju we wschodniej części kraju (ryc. 1). Łączy miasta Brăila (pol. Braiła) i Galați (pol. Gałacz) z miejscowością Măcin w okręgu Tulcea (pol. Tulcza) na przeciwległym brzegu rzeki. Będzie to pierwszy most w dolnym biegu Dunaju, przepływającego przez 10 krajów europejskich.

Niekonwencjonalne technologie przebudowy mostów (PDF)
Autor: mgr inż. Maksymilian Kliński, mgr inż. Aleksander Mróz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
[bez logowania]
Potrzeba przebudowy funkcjonujących obiektów mostowych i budowy nowych obiektów stanowiących kluczowe elementy układu transportowego jest obecnie bardzo duża. Wynika to m.in. z konieczności spełnienia warunków bezpiecznego eksploatowania obiektów mostowych będących często u kresu swojej przydatności użytkowej.

Inspekcja obiektów mostowych z użyciem mobilnej aplikacji (PDF)
Autor: dr. hab. inż. Marek Salamak prof. PŚ, Politechnika Śląska, Katedra Mechaniki i Mostów
[bez logowania]
Cyfryzacja procesu inspekcji mostów wkrótce stanie się koniecznością. Przyczyni się do tego rozwój oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie metodyki BIM (Building Information Modeling) [1], podobnie jak dzieje się to w przypadku oceny stanu nawierzchni drogowych, gdzie coraz częściej wykorzystuje się mobilne platformy sensoryczne. Umożliwiają one automatyczny pomiar i elektroniczną rejestrację wielu różnorodnych parametrów wskazujących na stan techniczny i nośność nawierzchni drogi. Są to często pojazdy wyposażone w czujniki laserowe, georadary, skanery, kamery wideo itd. Wyniki tych pomiarów przekazywane są już tylko w postaci cyfrowej do systemów zarządzania zasobami (Infrastructure Asset Management) i po analizie mogą być w przystępny sposób wizualizowane i wykorzystywane do planowania robót utrzymaniowych.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
3 czerwca 2022 r. został oddany do użytku nowy most na Dunajcu w Ostrowie.

Renault podnosi użyteczność samochodów dostawczych na wyższy poziom (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i informacji od producenta
[bez logowania]
Samochody Renault cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. W 2021 r. marka wybiła się na pozycję lidera w zakresie sprzedaży samochodów dostawczych, uzyskując niemal jedną piątą udziału w polskim rynku. Wśród najlepiej sprzedających się modeli jest m.in. Renault Trafic. Francuski producent zdecydował się także wypuścić całkiem nowy model – Renault Express Van – będący ekonomiczną alternatywną dla lekkich vanów, który został bardzo dobrze przyjęty. W gamie Renault znajdziemy również propozycję premium dla przewozów VIP, czyli nową, wzbogaconą wersję Trafic SpaceClass. Szeroka oferta marki sprawia, że każdy znajdzie w niej odpowiedni samochód dla swojego biznesu.

Sustainable Economy Summit 2022 (PDF)
Autor: Executive Club
[bez logowania]
30 i 31 maja 2022 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się 8. konferencja Sustainable Economy Summit, podczas której zrealizowanych zostało sześć paneli dyskusyjnych oraz sześć prezentacji. Eksperci omówili zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Zwieńczeniem wydarzenia była wieczorna gala wręczenia Diamentów Sustainable Economy, którymi uhonorowano przedsiębiorstwa i osoby szczególnie wyróżniające się na polu odpowiedzialnego biznesu.

Realizacja 270 inwestycji kolejowych o wartości 125 mld zł (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis Budownictwo kolejowe w Polsce 2022–2027, szacunkowa wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych wynosi 125 mld zł, z czego 37 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 88 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o dużym długoterminowym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.

BIM Academy i automatyzacja procesów projektowych w Jacobs (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Pawłem Puchem, menedżerem zespołu ds. BIM i automatyzacji procesów projektowych w krakowskim oddziale Jacobs.

IV Międzynarodowe Forum Tunelowe (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów PKD
[bez logowania]
W dniach 30 maja – 1 czerwca 2022 r. we Wrocławiu odbyło się IV Międzynarodowe Forum Tunelowe, zorganizowane pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES. Stało się już tradycją, że cykl konferencji Polskiego Kongresu Drogowego rozpoczyna co roku forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. W tej edycji również gościli prelegenci z zagranicy reprezentujący najlepsze praktyki i wiedzę w zakresie tematyki wydarzenia.

Przegląd inwestycji kubaturowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Trwa budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności w Krakowie.

Walne zgromadzenie OIGD o sytuacji w drogownictwie (PDF)
Autor: Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
[bez logowania]
9 czerwca 2022 r. w Krakowie odbyło się walne zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, podczas którego zostały omówione główne problemy nurtujące środowisko drogowców. W dyskusji poruszono najważniejsze dla branży tematy, m.in. potrzebę przygotowania przez rząd systemowego rozwiązania dla sektora budownictwa w związku z poważną sytuacją wykonawców zamówień publicznych będącą skutkiem napaści Rosji na Ukrainę, waloryzacja kontraktów, odpady w drogownictwie, skutki dla branży ustawy o elektromobilności.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Szczeciński Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki PORR jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę DK11 na odcinku łączącym rondo Janiska z węzłem Kołobrzeg Wschód. Wartość oferty to ok. 56,3 mln zł.

NOVDROG 2022 (PDF)
Autor: Janina Mrowińska, Beata Toporska, Anna Reszczyk, Halina Rogowska
[bez logowania]
21 i 22 kwietnia 2022 r. w Niepołomicach odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów NOVDROG 2022, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską – Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządem Dróg Miasta Krakowa. Obrady odbywały się w hotelu Novum w Niepołomicach.

WOD-KAN 2022 (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów i zdjęć IGWP
[bez logowania]
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zorganizowała XXVIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2022 w dniach 10–12 maja 2022 r. w bygdoskim Myślęcinku.

Przegląd inwestycji hydrotechnicznych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Ostatecznych kształtów nabiera inwestycja, której celem jest wytyczenie nowej drogi wodnej na Mierzei Wiślanej.

Volvo XC90 Recharge T8 – hybryda typu plug-in z 400 KM pod maską (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i materiałów producenta
[bez logowania]
Volvo dla entuzjasty motoryzacji to synonim bezpieczeństwa, jakości i niezawodności. W 1997 r. Volvo S40 jako pierwsze zdobyło cztery gwiazdki, maksymalną wówczas ocenę w testach zderzeniowych Euro NCAP i do dziś sukcesywnie osiąga wysokie wyniki za ochronę pasażerów.


Reklamy
Wodociągi Miasta Krakowa Geobrugg Porr Soletanche GEO-Instruments SG Pam Keller
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję