Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Domy drewniane wciąż mogą być opłacalną inwestycją
Wiosną 2021 r. ceny drewna – konkretnie kontraktów na tarcicę – wystrzeliły w górę i mimo późniejszych spadków wciąż są na poziomach wyższych niż w 2020 roku. W dodatku znowu idą w górę. [...]

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa 2021
Multi Konferencja infraBIM 2021 Expo V4 Visegrad Group 2021-12-08
[...]


Pandemia nie taka bezbolesna dla budownictwa
Rozmowa z Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o.[...]


Budownictwo hydrotechniczne w Polsce
Budownictwo hydrotechniczne staje się coraz ważniejszym segmentem budownictwa. Powodują to przede wszystkim zmiany klimatyczne, których skutkiem są coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe – powodzie i susze. Polska jest zagrożona deficytem wody, dlatego zwiększenie retencji to jeden z głównych celów krajowej polityki wodnej.[...]


Fundamenty kompleksu biurowego Studio w rękach Soletanche
Trwa realizacja prac fundamentowych pod kompleksem biurowym Studio w Warszawie. Choć w pierwszej fazie budowy wznoszony będzie obiekt zlokalizowany przy ul. Łuckiej 9, Studio B, to zakres fundamentowy wykonywany będzie pod oboma budynkami na raz. Wykonawcą fundamentowania specjalistycznego jest Soletanche Polska. Prace realizowane są w ramach umowy z budowlaną spółką Skanska w Polsce. Inwestorem jest spółka biurowa Skanska w regionie CEE.[...]NBI 3 (96) maj – czerwiec 2021

96
W numerze

Aż 70% wykonawców uważa, że zaawansowane technologie zwiększają produktywność, poprawiają harmonogramy robót budowlanych i bezpieczeństwo. Wpływa na to także oprogramowanie, nowoczesne materiały i ich innowacyjne wykorzystanie.


Wszystkie te elementy łączy wspólna cecha – jeszcze 50 lat temu nie istniały, a dziś coraz częściej można je spotkać na budowach. Przemysł 4.0 i rozwój inżynieryjny sprawiają, że jesteśmy świadkami powstawania coraz bardziej niezwykłych i pionierskich inwestycji. Ten numer „NBI” jest poświęcony nowoczesnym technologiom i innowacjom, które zmieniają budownictwo.

Marek Salamak i Wiktoria Drzyzga opisują transformację cyfrową w budownictwie infrastrukturalnym. To obecnie jedno z najczęściej używanych pojęć przedstawiających zachodzące przemiany niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Pozornie wydawać się może, że powinna ona dotyczyć tylko stosunkowo wąskiej grupy specjalistów i inżynierów związanych z technologiami IT, np. informatyków czy automatyków. Okazuje się jednak, że ponieważ towarzyszy wręcz epokowemu przejściu naszego społeczeństwa z ery industrialnej do ery informacji, to musiała pojawić się również w branży budowlanej. Podstawą transformacji cyfrowej jest oczywiście powszechna komputeryzacja, dzięki której informacja, a zwłaszcza dostęp do niej i skuteczność jej przetwarzania, stały się globalnymi czynnikami stymulującymi dalszy rozwój.

Polecam wywiad z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA, dyrektorem Inżynierii Produkcji, którzy opowiadają, jak przygotować przestrzeń dla innowacji. Firma Warbud traktuje innowację jako kompetencję, zdolność do podważania status quo i zadawania pytania, jak można coś zrobić lepiej.

2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury zarekomendował do stosowania wzorce i standardy (WiS) dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, tj. drogowych mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych. WiS opracowano dla projektantów, wykonawców, zarządców i nadzoru budowlanego jako źródło aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w mostownictwie. Wytyczne zostały opracowane w przeważającej części przez konsorcjum, którego liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Jak twierdzi Janusz Rymsza, zastępca dyrektora IBDiM, WiS mogą być w przyszłości nowelizowane znacznie łatwiej niż dotychczas rozporządzenia. Zbiór wytycznych będzie sukcesywnie powiększany o kolejne obszary tematyczne. Co jest ważne dla beneficjantów wytycznych rekomendowanych, już nigdy cała wiedza dotycząca budownictwa mostowego nie będzie zawarta w jednym rozporządzeniu.

W marcu 2021 r. firma PPI CHROBOK obchodziła 30-lecie istnienia. Rozpoczynając działalność, założyciele dostrzegli spore zapotrzebowanie rynku na firmy usługowe działające w sektorze inżynieryjnym w zakresie robót bezwykopowych i geoinżynieryjnych. W kwietniu br. spółka PPI CHROBOK SA została częścią grupy UOS Drilling i zmieniła nazwę na GGT Solutions SA (Global Geo-Technical Solutions). Historię firmy w kontekście jubileuszu przedstawia Tomasz Bańczyk.

Infrastruktura wodno-ściekowa jest infrastrukturą krytyczną, co oznacza, że jej rola jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich dekad w podejściu do zarządzania gospodarką wodno-ściekową, pokazują wyraźnie, że znaczenie ma już nie tylko ilość dostarczanej ludności wody, ale także jej jakość. Coraz więcej wysiłku wkłada się także w dostosowanie tej infrastruktury do zmian klimatu. Z najnowszych danych wynika, że w latach 2003–2018 w Polsce wybudowano 87,5 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz 416 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych. W tym samym czasie przeprowadzono 1732 inwestycje w zakresie modernizacji i (lub) rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, na które wydano ok. 69,5 mld zł. Najważniejsze kierunki rozwoju sektora wiążą się z rozwojem technologii ochrony środowiska. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, musi dbać o ochronę ekosystemów wodnych oraz zasobów wody gruntowej i powierzchniowej. I robi to coraz lepiej. Zapraszam do zapoznania się z raportem Branża wodociągowa otwarta na nowe technologie, zwłaszcza z OZE.

Ekologiczne inwestycje realizują Wodociągi Miasta Krakowa SA. Mieszkańcy Krakowa rocznie wytwarzają ponad 80 mln m3 ścieków, z czego w największej oczyszczalni ścieków Płaszów oczyszcza się ok. 59 mln m3. Ścieki te poddawane są oczyszczeniu w skomplikowanym procesie technologicznym, w głównej mierze składającym się z cyklów mechanicznego i biologicznego. Proces ten jest stale udoskonalany dzięki systematycznej modernizacji poszczególnych elementów ciągu technologicznego. W 2020 r. modernizacji poddano m.in. ciąg usuwania piasku oraz ciąg zagęszczania osadu.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".
Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny

 


Przełomowy rok dla PPI CHROBOK SA: 30-lecie firmy oraz zmiana nazwy na GGT Solutions SA (PDF)
Autor: Tomasz Bańczyk, GGT Solutions SA
[bez logowania]
W marcu 2021 r. firma PPI CHROBOK (obecnie GGT Solutions) obchodziła 30-lecie istnienia. Rozpoczynając działalność, założyciele dostrzegli spore zapotrzebowanie rynku na firmy usługowe działające w sektorze inżynieryjnym w zakresie zarówno robót bezwykopowych, jak i geoinżynieryjnych.

Branża wodociągowa otwarta na nowe technologie, zwłaszcza z OZE (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Woda jest podstawą funkcjonowania gospodarstw domowych, zapewnia żywność, zdrowie, wpływa na ekonomię i bezpieczeństwo środowiska, w którym żyjemy. Mając tego świadomość i wykorzystując coraz doskonalsze metody, narzędzia i materiały, przedsiębiorstwa wodociągowe budują coraz bardziej zaawansowaną infrastrukturę wodno-ściekową, jednocześnie minimalizując wydatki i zarządzając ryzykiem związanym z wpływem czynników społeczno-ekonomicznych i zmian klimatycznych.

Przegląd inwestycji wod-kan (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Od 13 kwietnia do 4 maja 2021 r. trwały konsultacje publiczne dotyczące Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który zawiera wykaz niezbędnych i priorytetowych inwestycji w zakresie sektora wodociągowo-kanalizacyjnego koniecznych do wypełnienia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ekologiczne inwestycje w krakowskiej oczyszczalni ścieków Płaszów (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Funkcjonowanie każdego miasta wiąże się z generowaniem różnego rodzaju odpadów. Jednym z nich są ścieki. Mieszkańcy Krakowa rocznie wytwarzają ponad 80 mln m3 ścieków, z czego w największej krakowskiej oczyszczalni ścieków Płaszów oczyszcza się ok. 59 mln m3. Ścieki te poddawane są oczyszczeniu w skomplikowanym procesie technologicznym, w głównej mierze składającym się z cyklów mechanicznego i biologicznego. Proces ten jest stale udoskonalany dzięki systematycznej modernizacji poszczególnych elementów ciągu technologicznego. W 2020 r. modernizacji poddano m.in. ciąg usuwania piasku oraz ciąg zagęszczania osadu.

Dlaczego potrzebujemy stopnia wodnego w Siarzewie? (PDF)
Autor: Opracowanie: Iwona Gniedziejko, konsultacje merytoryczne: dr inż. Krzysztof Wrzosek, mgr Marcin Puchała, mgr inż. Przemysław Sobiesak
[bez logowania]
Stopień wodny w Siarzewie na Wiśle to nowoczesna inwestycja, która nie tylko ma stanowić wsparcie dla obecnego SW Włocławek i zagwarantować jego bezpieczeństwo, ale przede wszystkim zapewnić ochronę przeciwpowodziową, w szczególności osłonę przed zimowymi powodziami zatorowymi. Pozwoli na sterowanie falą powodziową i ułatwi możliwość przepłynięcia lodołamaczy. Zdecydowanie wstrzyma proces erozji wgłębnej. Pośrednio nowy stopień będzie przeciwdziałać skutkom suszy. Zapewni również bezpieczeństwo energetyczne.

Sprawność wdrożeniowa – jak przygotować przestrzeń dla innowacji (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA.

Nowoczesne technologie i innowacje zmieniają budownictwo (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Aż 70% wykonawców uważa, że zaawansowane technologie zwiększają produktywność, poprawiają harmonogramy robót budowlanych i bezpieczeństwo. Wpływa na to także oprogramowanie, nowoczesne materiały i ich innowacyjne wykorzystanie. Wszystkie te elementy łączy wspólna cecha – jeszcze 50 lat temu nie istniały, a dziś coraz częściej można je spotkać na budowach. Przemysł 4.0 i rozwój inżynieryjny sprawiają, że jesteśmy świadkami powstawania coraz bardziej niezwykłych i pionierskich inwestycji, a bycie częścią branży budowlanej nigdy nie było tak ekscytujące jak dzisiaj.

ULMA rozwija nowe, cyfrowe rozwiązania (PDF)
Autor: ULMA Construccion Polska SA
[bez logowania]
Dynamiczny rozwój technologii zapoczątkował nowe podejście do procesu budowlanego na wszystkich jego etapach, począwszy od projektu, przez realizację, aż do eksploatacji zrealizowanego obiektu. ULMA oferuje cyfrowe rozwiązania, które mają za zadanie ułatwić codzienną pracę naszym klientom oraz zwiększyć jej efektywność, usprawniając procesy związane z projektowaniem, a także całościowym zarządzaniem projektem.

QuickView na placu budowy i wszystko pod kontrolą (PDF)
Autor: Andrzej Kruczek, dyrektor zarządzający, GEO-Instruments Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Zabudowa miast sukcesywnie rozrasta się, a prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem ich oddziaływania na otoczenie jest już dzisiaj koniecznością. Dlatego obecnie na prawie każdej budowie korzysta się z różnych systemów wspomagających realizację. Jednym z nich jest niewątpliwie system do monitoringu konstrukcji. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe pozwalają m.in. zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii, uniknąć dodatkowych kosztów związanych z koniecznością późniejszej naprawy obiektów sąsiadujących oraz śledzić bieżące postępy prac. Rozwiązaniem skrojonym na potrzeby rynku jest QuickView grupy GEO-Instruments.

Pięć punktów, które musisz spełnić, podejmując się rewitalizacji obiektu (PDF)
Autor: Karolina Bukała-Głowa, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Projekty rewitalizacyjne wymagają szczególnej dbałości w planowaniu i fazowaniu prac. Niekiedy jeden nieprzemyślany ruch może wiązać się z koniecznością poniesienia wyższych wydatków na zmianę technologii wykonania. Dlatego tak ważne jest, aby realizację oddać w ręce doświadczonego wykonawcy. Oto pięć najważniejszych punktów, które zdaniem Soletanche Polska należy spełnić, aby proces budowlany zamknąć z sukcesem. Firma jest wykonawcą fundamentowania specjalistycznego takich obiektów, jak Centrum Praskie Koneser, Browary Warszawskie, Zakłady Optyczne PZO oraz Fabryka Norblina.

Innowacyjny zdalny system monitoringu elastycznych systemów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi (PDF)
Autor: mgr Helene Hofmann, Uniwersytet w Lozannie; dział naukowy Geobrugg
[bez logowania]
Topnienie wiecznej zmarzliny i częste intensywne opady deszczu wymuszają ochronę przed spadającymi odłamkami skał i spływem rumowiska w coraz większej liczbie miejsc. W ciągu ostatnich 30 lat bariery przeciwodłamkowe wykonane z siatek z drutu stalowego stały się standardowym rozwiązaniem ochronnym na całym świecie.

Korzyści z zastosowania asfaltów nowej generacji typu HiMA na przykładzie wybranych inwestycji zrealizowanych w ramach programu „15 inwestycji z okazji 15-lecia LOTOS Asfalt” (PDF)
Autor: Agnieszka Kędzierska, Lotos Asfalt Sp. z o.o.
[bez logowania]
Asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HiMA (Highly Modified Asphalt) to nowoczesne lepiszcza o bardzo wysokim stężeniu SBS (Styren-Butadien-Styren). Zawartość polimeru na poziomie ponad 7% powoduje odwrócenie faz. Lepiszcza zyskują nowe właściwości, zbliżone do elastomerów. Dzięki temu są znacznie bardziej elastyczne, a nawierzchnie z ich zastosowaniem są trwalsze i odporniejsze na deformacje i zmęczenie oraz spękania niskotemperaturowe. Korzyści ze stosowania tych asfaltów możemy obserwować już dziś nie tylko na drogach krajowych, ale również samorządowych dzięki ogłoszonemu w ubiegłym roku przez spółkę LOTOS Asfalt programowi „15 inwestycji z okazji 15-lecia LOTOS Asfalt”.

Rekomendowane wzorce i standardy dotyczące drogowych obiektów inżynierskich (PDF)
Autor: dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
[bez logowania]
2 marca 2021 r. Minister Infrastruktury zarekomendował do dobrowolnego stosowania wzorce i standardy (WiS) dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, tj. drogowych mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych. WiS opracowano dla projektantów, wykonawców, zarządców i nadzoru budowlanego jako źródło aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w mostownictwie.

Trimble® Business Center – większa efektywność pracy w biurze i na placu budowy (PDF)
Autor: SITECH Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
Dzisiejsze nowoczesne budownictwo wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań. Jeśli część robót można zautomatyzować, a w dodatku będą one wykonane lepiej, szybciej i mniejszym kosztem, nie ma się nad czym zastanawiać. Budownictwo XXI w., by móc oferować ponadprzeciętną jakość, potrzebuje zaawansowanych narzędzi o wyjątkowej funkcjonalności. Jednym z nich jest oprogramowanie Trimble® Business Center.

Od Bałtyku do Tatr, czyli lokalne drogi betonowe w Polsce (PDF)
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Samorządy szukają trwałych rozwiązań. W związku z tym wybierają coraz częściej beton. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w Polsce jest już ok. 1000 km lokalnych dróg o nawierzchni betonowej – wojewódzkich, powiatowych i gminnych – a każdego roku przybywa kolejnych ok. 100 km.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Obwodnica Smolajn w ciągu DK51 to pierwsza nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale również w kraju inwestycja realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic, która wkroczyła w fazę robót budowlanych.

Rozwiązania projektowe z wykorzystaniem gruntu zbrojonego w ramach inwestycji S8 Radziejowice – Paszków (PDF)
Autor: mgr inż. Karolina Smentoch, Optem
[bez logowania]
Trasa S8 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, łącząca województwo podlaskie z dolnośląskim. Obecnie liczy 564 km, a ostatnio wykonanym i oddanym do użytkowania etapem jest odcinek Radziejowice – Paszków, który jest główną trasą wylotową z Warszawy w kierunku południowo-zachodnim.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podpisał umowę z firmą Mostostal Kielce SA na modernizację wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego na al. Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Bajpas kolejowy zamiast komunikacji zastępczej (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
PORR SA odpowiada za modernizację linii kolejowej E59 z Poznania do Szczecina na odcinku Krzyż – Dobiegniew. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa torów na linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Dąbie. Dzięki budowie tymczasowego bajpasu kolejowego na tym odcinku linia nie została zamknięta na czas prowadzonych prac, a pasażerowie uniknęli przesiadek do komunikacji zastępczej.

Realizacja dużych kontraktów drogowych z wykorzystaniem konstrukcji gruntowo-powłokowych (PDF)
Autor: mgr inż. Piotr Tomala, ViaCon Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wzmożona ilość nowych odcinków dróg przekazywanych do użytku w naszym kraju to efekt zintensyfikowanych działań wynikających z realizacji programu rozwoju sieci drogowej. Projektowanie dróg to nie tylko środek przygotowawczy inwestycji, zwiastujący rychłe rozpoczęcie jej realizacji. To przede wszystkim proces techniczny mający na celu optymalizację techniczną (przebiegu danej drogi w kontekście możliwości kształtowania trasy, jakości obsługi danego regionu) oraz ekonomiczną (koszty budowy i użytkowania w cyklu życia) inwestycji. Aspektem równie ważnym jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zarówno użytkowników tych dróg, jak i bytującej w pobliżu faunie. Obecnie polska sieć dróg szybkiego ruchu liczy ok. 4295,4 km, z czego 1712 km stanowią autostrady, a 2583,4 km drogi ekspresowe [1].

Przepusty i mosty ekologiczne – cz. 26. Przepusty wielootworowe w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Cz. 1. Zagadnienia ogólne (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.
[bez logowania]
Kolejnym ważnym zagadnieniem technicznym związanym z tytułową tematyką cyklu [1] jest zdaniem autorów problematyka przepustów wielootworowych, które są coraz częściej stosowane w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej.

Dni Betonu 2021 – bogate w doświadczenia, ciekawe, a nawet emocjonujące (PDF)
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Trwają przygotowania do XI konferencji Dni Betonu. To jedno z największych wydarzeń naukowo-technicznych w polskim budownictwie powinno się odbyć 11–13 października 2021 r. w Wiśle.

Transformacja cyfrowa w budownictwie infrastrukturalnym (PDF)
Autor: dr hab. inż. Marek Salamak, prof. nadzw., Politechnika Śląska, mgr inż. Wiktoria Drzyzga, infraTEAM
[bez logowania]
Transformacja cyfrowa jest obecnie jednym z najczęściej używanych pojęć, które opisują obserwowane przez nas przemiany niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia. Pozornie wydawać się może, że powinna ona dotyczyć tylko stosunkowo wąskiej grupy specjalistów i inżynierów związanych z technologiami IT, jak np. informatyków czy automatyków. Okazuje się jednak, że ponieważ towarzyszy ona wręcz epokowemu przejściu naszego społeczeństwa z ery industrialnej do ery informacji, to musiała pojawić się również w branży budowlanej. Podstawą transformacji cyfrowej jest oczywiście powszechna komputeryzacja, dzięki której informacja, a zwłaszcza dostęp do niej i skuteczność jej przetwarzania, stały się globalnymi czynnikami stymulującymi dalszy rozwój.

Największy system monitorowania drgań w Polsce (PDF)
Autor: Łukasz Bargenda, Budimex SA, Tomasz Howiacki, SHM System Sp. z o.o. Sp. k.
[bez logowania]
Prace w ścisłej zabudowie na obszarach miejskich to nie lada wyzwanie dla wykonawców. Roboty budowlane, obejmujące m.in. pracę ciężkiego sprzętu, zagęszczarek wibracyjnych, wbijanie pali prefabrykowanych w podłoże gruntowe, rozbiórki czy wyburzenia, stanowią liczne źródła drgań przenoszących się na sąsiadujące z budową obiekty. Wykonawcy prac muszą zatem zadbać nie tylko o bezpieczeństwo samego placu budowy, ale także o kontrolę oddziaływań dynamicznych z punktu widzenia ich niekorzystnego wpływu na zlokalizowane w pobliżu konstrukcje. Bardzo istotne jest również zapewnienie dobrych relacji z właścicielami i zarządcami sąsiadujących obiektów.

Przegląd inwestycji tunelowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Od grudnia 2020 r. trwa drążenie dłuższego tunelu drogowego TS-26, który przebije pasmo Gór Wałbrzyskich i Gór Kaczawskich. Do 10 kwietnia br. na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 270 m sztrosy (środkowa część tunelu) i ok. 330 m kaloty (górna część tunelu), a w nawie zachodniej ok. 243 m sztrosy i ok. 297 m kaloty.

Akademia PORR – webinarium TUNELOVE (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
PORR SA zaprasza na cykl spotkań poświęconych budowie tuneli w Świnoujściu i Bolkowie. Webinarium inaugurujące cykl sześciu spotkań poświęconych budowie tuneli odbyło się 12 kwietnia 2021 r. pod patronatem Wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej i Wydziału Górnictwa Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.

NOVDROG 2021 (PDF)
Autor: Janina Mrowińska, sekretarz Komitetu Organizacyjnego konferencji, Beata Toporska, przewodnicząca konferencji, Andrzej Kollbek, członek Komitetu Organizacyjnego konferencji
[bez logowania]
11 marca 2021 r. odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów NOVDROG 2021, zorganizowana w formie wydarzenia online na platformie Zoom.

Renowacja 93-letniego systemu kanalizacji ogólnospławnej w powiecie Cook w stanie Illinois w USA (PDF)
Autor: mgr inż. Joanna Jacobs, Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, USA
[bez logowania]
System kanalizacji zbiorczej znajdującej się na terenie powiatu Cook w stanie Illinois w USA, zarządzany przez Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago (dalej District), posiada ok. 885 km rur kanalizacyjnych o różnej wielkości. W miarę starzenia się kolektorów należy poddawać je renowacji. W artykule opisano część systemu kolektorów znanych pod nazwą Salt Creek Intercepting Sewer Contract No. 2, wchodzących w skład kanalizacji ogólnospławnej, odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe.

Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie jazdy testowej oraz materiałów producenta
[bez logowania]
W kwietniu 2021 r. poddaliśmy testom auto, które otrzymało imię sławnej włoskiej przełęczy – SUV-a Alfa Romeo Stelvio, w sportowej wersji benzynowej 2.0 TB 280 KM AT8 Q4 Veloce.


Reklamy
Ecol Unicon Soletanche Porr Keller SG Pam Keramo Geobrugg Wodociągi Miasta Krakowa
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję