Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


STRABAG wykonawcą obwodnicy Pułtuska
17 czerwca 2021 r. spółka STRABAG podpisała z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. Wartość umowy to 442,2 mln zł. [...]

Asfalty z najwyższej półki. Rozbudowa odcinka DW968 Lubień – Mszana Dolna – Kasinka Mała
Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo 2021, Warszawa 2021-06-22
[...]


Sprawność wdrożeniowa – jak przygotować przestrzeń dla innowacji
Rozmowa z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA.[...]


Od Bałtyku do Tatr, czyli lokalne drogi betonowe w Polsce
Samorządy szukają trwałych rozwiązań. W związku z tym wybierają coraz częściej beton. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w Polsce jest już ok. 1000 km lokalnych dróg o nawierzchni betonowej – wojewódzkich, powiatowych i gminnych – a każdego roku przybywa kolejnych ok. 100 km.[...]


Wizyta w podziemiach stacji metra BRÓDNO – podsumowanie prac fundamentowych
Ogromny plac budowy, obszar budowy zajmuje ok 6 ha. Przecinająca plac czynna linia tramwajowa. Skomplikowane warunki hydrogeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych. Pozostałości w gruncie po II Wojnie Światowej oraz niekończąca się walka z czasem w realiach pandemicznych. [...]NBI 3(54) maj-czerwiec 2014

54
W numerze

1 maja 2014 r. obchodziliśmy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) podsumowało ten okres.


„Od 2004 r. otrzymaliśmy z funduszy spójności ponad 82 mld €, które zostały zainwestowane m.in. w infrastrukturę drogową i poprawę środowiska naturalnego. Uzyskane pieniądze przewyższyły sumę płaconych przez Polskę składek członkowskich ponad trzykrotnie i w rezultacie nasz kraj został największym beneficjatem netto funduszy Unii Europejskiej. W perspektywie 2004–2006 zainwestowano wszystkie dostępne fundusze. Z budżetu 2007–2013 wykorzystano już 97,5% funduszy, czyli ponad 66 mld €. W obu perspektywach, według stanu na 27 kwietnia 2014 r., beneficjanci zrealizowali łącznie ponad 186 tys. projektów. W strukturze dofinansowania w niemal wszystkich województwach dominują wydatki na transport, następnie na badania i rozwój technologiczny. Według ministerstwa, stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2004–2013 (średniorocznie 4% wobec 1% w UE-27) oraz uniknięcie recesji w kryzysowych latach 2009–2010 było w znacznej mierze efektem wykorzystania funduszy unijnych. W latach 2004–2012 PKB na mieszkańca Polski osiągnął 66% średniego PKB UE-27. Oznacza to, że zbliżyliśmy się do średniej unijnej o 17 pp. W tym zakresie Polska wyprzedziła pozostałe nowe kraje członkowskie.

Rusztowanie zewnętrzne na moście im. gen. Grota-Roweckiego w Warszawie


Jak podaje MIR, dzięki środkom z funduszy europejskich w okresie 
2004–2013 m.in. zbudowano lub zmodernizowano łącznie ponad 2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad, ponad 14 tys. km dróg krajowych i samorządowych, długość wybudowanych (i przebudowanych) linii kolejowych wyniosła ok. 2,3 tys. km, wdrożonych zostanie niemal 1200 wyników prac badawczo-rozwojowych, zbudowano oraz zmodernizowano prawie 36 tys. km sieci kanalizacyjnej i 12 tys. km sieci wodociągowej, wybudowano, rozbudowano lub zmodernizowano 683 oczyszczalnie ścieków komunalnych.
„10 lat temu Polska otrzymała szansę, z której efektywnie korzysta, na odrobienie zaległości cywilizacyjnych, znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do wyrównania różnic w rozwoju oraz w konsekwencji na aktywne włączenie się w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej. Dobrze zainwestowane fundusze europejskie z obu perspektyw zwiększyły konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć miejsca pracy” – podkreśliła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska i dodała, że w latach 2014–2020 na budowę i modernizację dróg Polska chce przeznaczyć ponad 60 mld zł z unijnych funduszy, w proporcji 60% na drogi i 40% na infrastrukturę kolejową.

Bariery ochronne REBLOC

Jak reaguje na to gospodarka? Z raportu Biura Informacji Gospodarczej wynika, że nastroje w branży budowlanej uległy zdecydowanej poprawie, a najbliższe miesiące mogą okazać się przełomowe pod względem płynności finansowej. Prawie połowa (42,7%) respondentów oceniła, że rok 2014 może być najlepszy od czasu spektakularnych upadków polskich firm budowlanych po Euro 2012. Badane firmy spodziewają się stałej poprawy finansowej, a wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się do końca roku. Ma to związek z szeroko ogłaszanym przez rząd programem Inwestycje Polskie. Ma on utrzymać w gospodarce obecną dynamikę inwestycyjną w projekty infrastrukturalne o wydłużonym terminie realizacji.
Polski Związek Pracodawców Budownictwa również dostrzega ożywienie w sektorze, ale ostrzega, że pozytywne nastroje będą związane przede wszystkim ze zmniejszeniem ryzyka upadłości i likwidacji wielu polskich firm działających na rynku. Jak mówił Jan Styliński: „Tutaj jedną z głównych kwestii pozostaje rozwiązanie palących problemów wynikających ze skali roszczeń. Tylko w przypadku dróg ich wartość sięga 10 mld zł, a w grę wchodzą także potężne roszczenia w innych sektorach budownictwa. Ich skutkiem są zaś bardzo poważne problemy płynnościowe firm z branży, upadek firm projektowych, wzrost bezrobocia i brak perspektyw ekspansji. Jednocześnie należy dążyć do zrównoważenia roli i pozycji stron procesu inwestycyjnego oraz przywrócenia wzajemnego zaufania. Jeśli uda się to osiągnąć, perspektywy w kolejnych latach powinny być znacznie bardziej pozytywne”.

Kolektor odprowadzający do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”


Z prognozy firmy PMR wynika, że rok 2014 będzie przełomowy dla branży budowlanej i zakończy się jednocyfrowym wzrostem: „Pierwszym pozytywnym zwiastunem jest poprawiająca się sytuacja na rynku cementu, której towarzyszy zazwyczaj większy ruch na budowach. W latach 2012–2013 produkcja cementu mocno spadała (odpowiednio -16% i -7,5%), a jednocześnie malała sprzedaż produkcji budowlano-montażowej. Po pierwszym kwartale 2014 r. produkcja tego podstawowego składnika dla budownictwa wzrosła o połowę wobec ub.r., a zużycie zwiększyło się aż o 100%”. Analitycy spodziewają się, że procesy uzdrawiające portfele zamówień spółek oraz rozsądniejsze i bardziej wyważone podejście do wycen w przypadku nowych przedsięwzięć w 2014 r. zaowocują zdrowszym rozłożeniem ryzyk, a przez to lepszymi wynikami firm budowlanych. Coraz jaśniej rysuje się przyszłość inwestycji infrastrukturalnych. Dla budownictwa kolejowego nadchodzi okres intensywnego kończenia projektów z poprzedniego budżetu, zaś nowe projekty drogowe obecnie znajdują się w fazie przetargowej i czekają na rozstrzygnięcie. Budżet unijny wspomoże także niebawem obiekty kubaturowe użyteczności publicznej czy też prace o charakterze hydrotechnicznym.

Relining długi rurami WehoPipe


W bieżącym wydaniu „NBI” dokonaliśmy przeglądu projektów realizowanych z funduszy unijnych oraz nastrojów branży, m.in. w rozmowach z Ryszardem Langerem, prezesem zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, który twierdzi, że na obecnym etapie nie ma zagrożeń dla terminowej budowy spalarni odpadów komunalnych w Krakowie, oraz z prof. dr. hab. inż. Antonim Tajdusiem z Akademii Górniczo-Hutniczej, który pokazuje zależność światowej gospodarki od surowców mineralnych i radzi, abyśmy chcieli nowoczesnego państwa. „Musimy zdecydować, czy chcemy żyć w świecie bez udogodnień cywilizacyjnych, czy w świecie wysoce zaawansowanych technologii” – uważa profesor.
O problemach branży budownictwa inżynieryjnego i poziomie wykonywanych usług opowiada dr inż. Piotr Gwoździewicz, prezes zarządu ASIS Sp. z o.o., stwierdzając, że obowiązujący w Polsce system rozstrzygania przetargów – z kryterium najniższej ceny jako jedyną zasadą wyboru wykonawcy – jest wadliwy.

Ryszard Langer, Antoni Tajduś, Piotr Gwoździewicz, Sebastian Jędrzejewski


Do świata nowoczesnej architektury i budowli o najwyższej klasie inżynieryjnej przenosi nas dr inż. Karol Ryż, opisując wybrane obiekty w przestrzeni publicznej Singapuru, nowoczesnej metropolii Dalekiego Wschodu. Tutaj spełniają się najśmielsze architektoniczno-konstrukcyjne wizje uznanych projektantów ze wszystkich stron świata. W artykule skupiono uwagę na obiektach wzniesionych w rejonie zatoki Marina Bay, na południu Singapuru. Miejsce to stało się ikoną miasta, a powstałe tu obiekty są rozpoznawalne na całym świecie. Jak pisze autor: „Początkowy, analityczny podziw poszczególnymi budowlami przeradza się stopniowo w zadumę i refleksję nad osiągniętym ładem przestrzennym tej części Singapuru. Tutaj można dywagować nad zasadami kontekstualizmu architektonicznego, dobrego sąsiedztwa i szeroko pojętego porządku urbanistycznego. W otaczającej przestrzeni publicznej wszystko jakby się zgadzało i dobrze do siebie pasowało. W rezultacie z jednej strony jest podziw, a z drugiej spokój, zaduma, równowaga i harmonia".

Singapur – nowoczesna metropolia Dalekiego Wschodu


O tych i innych inwestycjach przeczytają Państwo w tym numerze „NBI” – zapraszam do lektury!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny  


Najlepsi w branży bezwykopowej w 2014 r. – statuetki EXPERTA rozdane (PDF)
Autor: Polska Fundacja Technik Bezwykopowych
[bez logowania]
Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2014 (Kielce-Cedzyna, 8-10 kwietnia 2014 r.) przyznano prestiżowe statuetki EXPERTA 2014.

Technologie bezwykopowe w obiektywie – konkurs rozstrzygnięty (PDF)
Autor: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Podczas gali towarzyszącej Międzynarodowej Konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2014 w Kielcach-Cedzynie (8-10 kwietnia 2014 r.) rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny Technologie bezwykopowe w obiektywie, ogłoszony przez nasze wydawnictwo.

Na obecnym etapie nie ma zagrożeń dla terminowej budowy spalarni odpadów komunalnych w Krakowie (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Ryszardem Langerem, prezesem zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

Singapur – nowoczesna metropolia Dalekiego Wschodu. Spojrzenie na wybrane obiekty w przestrzeni publicznej miasta-państwa (PDF)
Autor: Karol Ryż, Politechnika Krakowska, Katedra Budowy Mostów i Tuneli; Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich Prokom S.C.
[bez logowania]
W skali współczesnego świata Singapur zaliczany jest do najmniejszych państw pod względem powierzchni (572 km2), a właściwie miast-państw, gdyż cały jego obszar jest zajmowany bądź przez tereny silnie zurbanizowane, bądź przez tereny industrialne.

Chciejmy nowoczesnego państwa (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa i Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Antonim Tajdusiem, kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2013–2016, przewodniczącym Rady Nadzorczej koncernu energetycznego Tauron Polska Energia SA

Wykorzystanie przestrzeni podziemnej drogą do przyszłości (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, Podkomitet Budownictwa Podziemnego; Polski Komitet Geotechniki
[bez logowania]
Dwa wydarzenia o kolosalnym znaczeniu dla kierunku i tempa rozwoju budownictwa podziemnego odbyły się w Genewie: Światowy Kongres Tunelowy – WTC (1–6 czerwca 2013 r.) oraz XXXIX Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych – ITA-AITES (2 i 5 czerwca 2013 r.).

System GIS w Wodociągach Krakowskich (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie wykorzystuje system GIS do zarządzania swoją rozległą infrastrukturą wodociągową. Spółka eksploatuje sieć wodociągową o długości 2077 km wraz z przyłączami, zbudowaną w układzie pierścieniowym, oraz 11 zespołów zbiorników wodociągowych wyrównawczo-zapasowych, których łączna pojemność wynosi ok. 277 tys. m3, w tym największe zbiorniki wodociągowe na terenie Polski – o pojemności pojedynczej komory 34 tys. m3.

Kolektor Bielański z rur przeciskowych AMIJACK (PDF)
Autor: inż. Adam Olesiński, Amitech Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
W 2013 r. firma AMITECH Poland Sp. z o.o. rozpoczęła z wybraną w drodze przetargu przez inwestora – MPWIK w m. st. Warszawie SA, firmą LINTER SA z Wolbromia negocjacje handlowe na dostawę rur do mikrotunelingu DN800/924 o sztywności obwodowej 160 000 N/m2 do budowy Kolektora Bielańskiego w Warszawie. Łączna długość budowanego kolektora to 915 m.b. w odcinkach o minimalnej długości 60 m.b. oraz maksymalnej ok. 120 m.b.

Staramy się, by nasze działanie cechował profesjonalizm i wśród profesjonalnych klientów się odnajdujemy (PDF)
Autor: Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Sebastianem Jędrzejewskim, członkiem zarządu TIGA PUMPS Sp. z o.o.

Poprawa dynamiki w polskiej infrastrukturze w nowej perspektywie UE (PDF)
Autor: Executive Club Sp. z o.o.
[bez logowania]
11 lutego 2014 r. w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się V edycja ogólnopolskiej konferencji Infrastruktura polska, organizowanej przez Executive Club pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Liderzy firm z branży infrastruktury oraz przedstawiciele administracji publicznej podsumowali miniony rok i żywo dyskutowali o wyzwaniach dla sektora na przyszłość.

Bariery ochronne REBLOC – odpowiednie zabezpieczenie na drodze (PDF)
Autor: HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
[bez logowania]
Firma HABA-Beton wprowadziła jako nowy produkt w swoim asortymencie drogowe bariery ochronne REBLOC. Bariery drogowe możemy ogólnie podzielić na dwa rodzaje: stalowe oraz betonowe. Te drugie wykorzystywane są od dawna do zabezpieczania dróg i autostrad za granicami naszego kraju. W Polsce zyskują coraz większą popularność. Bariera betonowa REBLOC ze względu na swoje właściwości może stanowić odpowiednią alternatywę dla wszystkich innych barier.

Rusztowania ULMA w budownictwie inżynieryjnym (PDF)
Autor: ULMA Construccion Polska S.A.
[bez logowania]
Do budowy obiektów inżynieryjnych, oprócz systemów deskowań, w ofercie firmy ULMA znajdują się również rusztowania. Systemem, który pozwala na dużą swobodę podczas projektowania jest rusztowanie modułowe BRIO. Rusztowanie to znajduje zastosowanie we wszystkich sektorach budownictwa i pozwala na skonstruowanie dowolnych form przestrzennych.

Poszukujemy nowych możliwości w zakresie wykorzystania konstrukcji sprężonych (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa i Joanna Miciak
[bez logowania]
Rozmowa z dr. inż. Piotrem Gwoździewiczem, pracownikiem naukowym w Zakładzie Konstrukcji Sprężonych Politechniki Krakowskiej, prezesem zarządu ASIS Sp. z o.o.

ARCH ’13 Mosty łukowe (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego; Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław S.C.
[bez logowania]
4–6 października 2013 r. w chorwackich miastach Trogir i Split odbyła się 7. międzynarodowa konferencja ARCH ’13. Jej organizatorem było Croation Society of Structural Engineers. Pracami Komitetów Organizacyjnego i Naukowego konferencji kierował prof. Jure Radić z Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Budowa podziemia budynku Senator z zachowaniem zabytkowej ściany Banku Polskiego (PDF)
Autor: Mirosław Pruszkowski, Jarosław Janicki, Andrzej Janiszewski, Warbud SA
[bez logowania]
Omawiana inwestycja jest usytuowana w historycznym centrum Warszawy, pomiędzy al. Solidarności a ul. Bielańską. Działka, na której zaplanowano budowę biurowca Senator, była w części zabudowana. Na działce inwestora (nr ewid. 38/3), wchodzącej w skład nieistniejącego od II wojny światowej kompleksu bankowego, znajdują się pozostałości zabudowy dawnego Banku Polskiego. Ważne historyczne elementy Banku Polskiego zostały zintegrowane z nowym projektem. Najważniejszym obiektem, chronionym wpisem do rejestru, była szczytowa ściana sali operacyjnej (głównej), dlatego też została, po wcześniejszym zabezpieczeniu i wzmocnieniu, odtworzona do pierwotnego, historycznego wyglądu.

XXXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Sześć sesji referatowych, wykłady szkoleniowe, prezentacje firm oraz… wspólne grillowanie, zawody sportowe i biesiada do białego rana. Na pięć marcowych dni wiślański hotel Stok, położony w malowniczej dolinie Jawornika, zamienił się w ośrodek szkoleniowy, salę wykładową oraz forum dyskusyjne, a jednocześnie stał się miejscem spotkań towarzyskich, zabawy i rywalizacji o miano najlepszego sportowca wśród przedstawicieli branży górniczej i geotechnicznej. Wszystko za sprawą XXXVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Goeinżynierii, która odbyła się, tradycyjnie już, podczas przerwy międzysemestralnej, tym razem 10–14 marca 2014 r.

Wielkoskalowe testy elastycznych systemów stabilizacji skarp (PDF)
Autor: mgr inż. Piotr Baraniak, Bern University of Applied Science w Szwajcarii
[bez logowania]
W trakcie XXXVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii w Wiśle (10–14 marca 2014 r.) Piotr Baraniak z Bern University of Applied Science w Szwajcarii przedstawił prezentację Wielkoskalowe testy elastycznych systemów stabilizacji skarp dotyczącą założeń i dotychczasowych rezultatów tytułowego projektu badawczego.

Zabezpieczenie osuwiska na budowie drogi ekspresowej S69 w Mikuszowicach (PDF)
Autor: Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.
[bez logowania]
Firma Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonywała jako generalny wykonawca w okresie od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r. specjalistyczne zabezpieczenie osuwiska oraz skarp wykopu nowo budowanej drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) – Żywiec w km 21 + 140–21 + 180 (etap I), zabezpieczenie skarpy wykopu w km 21 + 130–21 + 190 (strona lewa), w km 21 + 130–21 + 200 (strona prawa) oraz zabezpieczenie przyczółka D obiektu WD-15A (etap II).

Tu historia jest wciąż żywa, a zdrowie płynie z głębi ziemi (PDF)
Autor: Anna Szczepanik
[bez logowania]
Rozmowa z dr. hab. inż. Kajetanem d’Obyrnem, prezesem zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” SA

Stawiając czoło nowym wyzwaniom (PDF)
Autor: Bartosz Kmieć, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o.
[bez logowania]
Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. od 2011 r. jest członkiem Grupy Kopex, w skład której wchodzi ponad 50 spółek pracujących dla sektora górnictwa węgla kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych. Dalbis Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe usługi wiertnicze na powierzchni, a także w podziemnych zakładach górniczych, znajdujące zastosowanie w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych.

Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr. inż. Adrian Borcz, dr inż. Łukasz Machniak, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa I Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
[bez logowania]
W artykule przedstawiono obecny stan zasobów surowców skalnych województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem zasobów bilansowych i przemysłowych kruszyw żwirowo-piaskowych oraz wielkość ich wydobycia w skali wojewódzkiej i krajowej. Ponadto zaznaczono, jaka część omawianych zasobów jest perspektywiczna pod kątem możliwości prowadzenia eksploatacji z uwagi na uwarunkowania środowiskowe i logistyczne.

Projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. IV. Materiały konstrukcyjne. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 16 (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród
[bez logowania]
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej z projektowaniem przepustów według eurokodów. Dotyczy on zagadnień związanych z materiałami stosowanymi jako konstrukcje przepustów w ujęciu nowych norm europejskich.


Reklamy
SG Pam Keramo Geobrugg Soletanche Wodociągi Miasta Krakowa Keller Ecol Unicon Porr
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję