Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Otwarto jeden tunel w Sulejówku
Gotowy jest nowy tunel pod torami w al. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. PLK otworzyły nowy obiekt i jednocześnie podpisały umowę z wykonawcą kolejnego bezkolizyjnego skrzyżowania, które powstanie w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego. [...]

125 lat Grupy Brugg

Przyszłością kolei są szybkie połączenia pasażerskie, kolej aglomeracyjna oraz ruch towarowy
Rozmowa z Ireneuszem Merchel, prezesem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.[...]


Czas jako wieloaspektowy czynnik w inwestycjach budowlanych
Każda inwestycja budowlana jest osadzona w sprecyzowanych ramach czasowych, opisanych m.in. w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie prac projektowych i robót budowlanych czy innych dokumentach, jak umowa z wykonawcą, umowa z ubezpieczycielem. Czas w budownictwie może być sprzymierzeńcem, np. jako naturalny czynnik potrzebny do osiągnięcia dojrzałości konstrukcji. Może także powodować niedogodności, jak choćby w przypadku wystąpienia opóźnień. Jest jednak ponad wszelką wątpliwość istotnym wskaźnikiem mówiącym o efektywności i produktywności w całym budowlanym procesie inwestycyjnym oraz nieubłaganym kryterium miary sukcesu realizacji projektu zakładającego zachowanie terminu.[...]


Iniekcja kompensacyjna skutecznie wsparła drążenie tunelu kolejowego pod łódzkimi kamienicami
Łódzkie kamienice są bezpieczne. Soletanche Polska, wykonawca iniekcji kompensacyjnej – technologii, która wsparła przejście tarczy TBM Katarzyna podsumowuje zakończony pierwszy odcinek prac, w którym zaprojektowany tunel biegnie w świetle istniejących historycznych zabudowań Łodzi.[...]NBI 3 (108) maj – czerwiec 2023

108
W numerze

Budowlane innowacje i kierunki ich rozwoju to temat tego wydania „NBI”. Niepohamowana ciekawość i chęć rozwoju, myśl techniczna i nauka, a także zdolność do wynalazczości od zawsze popychały świat do przodu. Wszystkie te określenia składają się na jedno – innowacyjność.


Jak powiedział Bill Gates: „Prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność”. To właśnie dzięki niej otaczająca nas przestrzeń tak bardzo różni się od tej z poprzednich epok. Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że innowacje w budownictwie odgrywają kluczową rolę w całej gospodarce i wiązane są z nimi duże oczekiwania.

Jakub Kulig, kierownik zespołu BIM w Warbud SA, wyjaśnia, jak zrozumieć istotę BIM. Na świecie BIM rozwija się bardzo dobrze w krajach skandynawskich oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie powołano jednostkę rządową zajmującą się tą technologią. Pierwsze dokumenty rządowe dotyczące sposobu posługiwania się BIM pojawiły się tam już w 2006 r., czyli niemal dwie dekady temu. Urzędy doskonale zatem wiedzą, jak implementować to narzędzie w projektach. Wiele decyzji i pozwoleń jest wydawanych na podstawie modeli BIM. Poziom legislacyjny i technologiczny jest o wiele wyższy niż w Polsce. W 2015 r. BIM był ewenementem w procesie budowlanym tak dla inwestora, jak i generalnego wykonawcy. Dzisiaj każdy większy wykonawca dysponuje zespołem BIM i oferuje klientom usługi cyfrowe.

Przedstawiamy budowę drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Inwestycja jest jednym z kluczowych przedsięwzięć w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica polsko-słowacka (Zwardoń) – Świerczynowiec (słow. Svrčinovec, powiat Czadca, Słowacja).

Raport wydania poświęcony jest szansom i zagrożeniom dla rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce. Zapotrzebowanie na wodę stale rośnie. Głównymi czynnikami determinującymi taki stan rzeczy są dynamiczny wzrost liczby ludności, postępująca urbanizacja oraz rozwój gospodarczy. Jednocześnie występują problemy deficytu naturalnych zasobów oraz niespełniającej standardów jakości wody. Przed przedsiębiorstwami wodociągowymi stoją wyzwania dotyczące m.in. wdrażania unijnych dyrektyw, racjonalnej gospodarki wodą, adaptacji innowacyjnych technologii oraz przystosowania do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych.

Wodociągi Miasta Krakowa SA dysponują jednymi z największych i najbardziej skomplikowanych w Europie modeli hydraulicznych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ze 100-procentowym odzwierciedleniem topologii w GIS. Zbudowano też sieć deszczomierzy, które swoim zasięgiem pokryły całą zlewnię kanalizacyjną miasta. W ramach rozbudowanego systemu monitoringu warunków pogodowych dane z deszczomierzy są wykorzystywane do kalibracji i ciągłej weryfikacji poprawności funkcjonowania modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej Krakowa oraz bieżącej oceny zagrożenia powodziami miejskimi.

Serdecznie zapraszam czytelników do udziału w X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023, która odbędzie się w Krakowie 
27–29 września 2023 r., a jej tematem przewodnim będą techniki diagnostyczne i technologie bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, które warto zastosować w kraju. Organizatorami konferencji są Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej, wydawnictwo nbi med!a oraz Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, a współorganizatorami Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Partnerami konferencji są miasto Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wodociągi Miasta Krakowa SA, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów. Jubileuszowa X konferencja 
NO-DIG POLAND zapowiada się jako pełna niespodzianek podróż w czasie, z niepowtarzalną atmosferą i wielkimi osobowościami w charakterze prelegentów. Zapraszam na stronę internetową 
www.nodigpoland.pl, gdzie dostępne są wszystkie informacje.

Serdecznie zapraszam do lektury całego numeru „NBI”.

Mariusz Karpiński-Rzepa
Redaktor Naczelny czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne  

 

 


Zrozumieć istotę BIM (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Jakubem Kuligiem, kierownikiem zespołu BIM w Warbud SA.

Srebrny medal EcoVadis dla PORR (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
PORR został odznaczony srebrnym medalem przez EcoVadis, renomowaną agencję ratingową oceniającą firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju. PORR należy zatem do ścisłej czołówki w branży budowlanej w obszarze odpowiedzialnego zarządzania.

Budowlane innowacje i kierunki ich rozwoju (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Niepohamowana ciekawość i chęć rozwoju, myśl techniczna i nauka, a także zdolność do wynalazczości od zawsze popychały świat do przodu. Wszystkie te określenia składają się na jedno – innowacyjność. Jak powiedział Bill Gates: „Prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność”. To właśnie dzięki niej otaczająca nas przestrzeń tak bardzo różni się od tej z poprzednich epok. Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że innowacje w budownictwie odgrywają kluczową rolę w całej gospodarce i wiązane są z nimi duże oczekiwania.

Leca® KERAMZYT w budownictwie drogowym (PDF)
Autor: Arkadiusz Jóźwik, Leca Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Dla wielu inżynierów związanych z drogownictwem skojarzenie keramzytu z budową dróg i mostów może być nieoczywiste lub wręcz zaskakujące. Tymczasem rozwiązania z wykorzystaniem keramzytu stosowane są z powodzeniem od kilkudziesięciu lat.

Innowacyjność w budownictwie geotechnicznym (PDF)
Autor: Marcin Sternalski, Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Prawidłowa realizacja obiektów budowlanych wymaga stabilnego i nośnego podłoża gruntowego. Obecnie coraz częściej obiekty budowane są na terenach uznawanych do niedawna za niezdatne do zabudowy, stąd konieczne są zabiegi wzmacniające podłoże. W ostatnich latach powstało i zostało rozwiniętych wiele technologii wzmacniania gruntów słabonośnych.

Kruszywa węglanowe a wymagające konstrukcje betonowe, cz. 2 (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
[bez logowania]
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z drugim z serii trzech artykułów poświęconych tematyce zastosowania kruszyw wapiennych w betonie konstrukcyjnym. W tej części zostaną przedstawione wyniki badań betonu wykonanego na bazie kruszyw wapiennych pochodzenia prekambryjskiego oraz dewońskiego ze złóż Miedzianka, Trzuskawica i Wojcieszów.

Dekarbonizacja kluczem do przyszłości branży cementowej i budownictwa neutralnego emisyjnie (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Dla przemysłu cementowego i budownictwa nie ma innej drogi rozwoju niż dekarbonizacja prowadzona jednocześnie w wielu kierunkach. Branża cementowa w Polsce, która należy do najnowocześniejszych w Europie, już od wielu lat stawia kolejne kroki na drodze do dekarbonizacji, której celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r.

INIEKTON – płynne mieszanki iniekcyjne do zadań specjalnych od CEMEX (PDF)
Autor: Łukasz Strzałka, CEMEX Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
CEMEX jest jednym z wiodących producentów materiałów budowlanych na świecie. W Polsce firma dostarcza przede wszystkim cement, beton i kruszywa, ale w swojej ofercie posiada również płynne mieszanki iniekcyjne INIEKTON.

STRABAG wybudował obwodnicę Zielonej Góry (PDF)
Autor: Maciej Tomaszewski, rzecznik prasowy, STRABAG Sp. z o.o.
[bez logowania]
Inwestycja, której inwestorem było miasto Zielona Góra, została zrealizowana przez STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Obwodnica Zielonej Góry zlokalizowana jest w województwie lubuskim, na terenach miasta Zielona Góra oraz w gminie Świdnica w powiecie zielonogórskim.

Infrastruktura Polska i Budownictwo 2023 (PDF)
Autor: Executive Club
[bez logowania]
21 marca 2023 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się XIV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo. W czterech panelach dyskusyjnych oraz trzech prezentacjach omówiono najważniejsze kwestie dotyczące sektora budowlanego, kolejowego, transportowego i infrastrukturalnego. Zwieńczeniem wydarzenia była gala wręczenia Diamentów Infrastruktury i Budownictwa najbardziej wyróżniającym się podmiotom.

Budowa drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA
[bez logowania]
Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica polsko-słowacka (Zwardoń) – Świerczynowiec (słow. Svrčinovec, powiat Czadca, Słowacja).

Volvo XC90 z silnikiem Diesla (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i materiałów producenta
[bez logowania]
Tuż po Świętach Wielkanocnych otrzymaliśmy do testów Volvo XC90, tym razem z silnikiem Diesla. Dzięki temu mogliśmy porównać wersję wysokoprężną z wersją XC90 RechargeT8 plug-in hybrid, którą testowaliśmy w ubiegłym roku (zob. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2022, nr 4, s. 102–103).

Wykorzystanie technologii DSI Underground jako inżynierskiego wsparcia budowy tunelu S1 Węgierska Górka (PDF)
Autor: dr inż. Grzegorz Stacha, kierownik ruchu, Zakład Drążenia tuneli w trasie drogi ekspresowej S1, MIRBUD SA, mgr Bartosz Szatan, dyrektor handlowy, DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.
[bez logowania]
Tunele drogowe TD-1 (TD-1.1 i TD-1.2) oraz TD-2 (TD-2.1 i TD-2.2) stanowią część drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) na odcinku Żywiec – Zwardoń pomiędzy węzłem Przybędza i węzłem Milówka. Pod względem administracyjnym znajdują się one w obrębie gminy Węgierska Górka na terenie powiatu żywieckiego, w południowej części województwa śląskiego.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce (PDF)
Autor: Anna Adamczak-Bugno, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Zapotrzebowanie na wodę stale rośnie. Głównymi czynnikami determinującymi taki stan rzeczy są dynamiczny wzrost liczby ludności, postępująca urbanizacja oraz rozwój gospodarczy. Jednocześnie występują problemy deficytu naturalnych zasobów oraz niespełniającej standardów jakości wody. Przed przedsiębiorstwami wodociągowymi stoją wyzwania dotyczące m.in. wdrażania unijnych dyrektyw, racjonalnej gospodarki wodą, adaptacji innowacyjnych technologii oraz przystosowania do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych.

Zerowaterloss – utopia czy realny cel? (PDF)
Autor: Arkadiusz Kieda, dyrektor techniczny, vonRoll hydro (pl) Sp. z o.o.
[bez logowania]
Zerowe straty wody (zerowaterloss) to misja firmy vonRoll hydro. Systemy rurowe z żeliwa sferoidalnego do budowy sieci wodociągowych oraz systemy pomiarowe do monitoringu i detekcji nieszczelności rurociągów to narzędzia, które pozwalają osiągnąć ten cel.

Modelowanie sieci a zmiany klimatu (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wodociągi Miasta Krakowa SA dysponują jednymi z największych i najbardziej skomplikowanych w Europie modeli hydraulicznych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ze 100-procentowym odzwierciedleniem topologii w GIS. Zbudowano też sieć deszczomierzy, które swoim zasięgiem pokryły całą zlewnię kanalizacyjną miasta. W ramach rozbudowanego systemu monitoringu warunków pogodowych dane z deszczomierzy są wykorzystywane do kalibracji i ciągłej weryfikacji poprawności funkcjonowania modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej Krakowa oraz bieżącej oceny zagrożenia powodziami miejskimi.

Aktywne zarządzanie retencją w dobie zmian klimatycznych na przykładzie Wieliczki (PDF)
Autor: Piotr Zygmunt, Marcin Fijoł, RetenTech Sp. z o.o.
[bez logowania]
Większości z nas podkrakowska Wieliczka kojarzy się z historią polskiego wydobycia soli, unikatową, zabytkową kopalnią wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz piękną i bogatą zabudową historyczną powstałą w czasach, gdy sól zwana była białym złotem. Mało kto jednak wie, że ta wyjątkowa miejscowość w niedługim czasie będzie mogła się pochwalić jednym z najnowocześniejszych w Polsce systemów aktywnego zarządzania retencją.

Systemy kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego (PDF)
Autor: Aleksandra Olejarczyk, Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
Saint-Gobain PAM posiada w swojej ofercie – poza systemami wodociągowymi czy uzbrojeniem drogowym – również systemy kanalizacyjne. Rury z żeliwa sferoidalnego dzięki swoim właściwościom wytrzymałościowym są przystosowane do układania wszystkimi dostępnymi na rynku technologiami i znajdują zastosowanie zarówno w kanalizacji ciśnieniowej, jak i grawitacyjnej.

Szalunki aluminiowe LITEBOX – niekwestionowany lider w branży (PDF)
Autor: Marcin Kowalski, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Lekki, wydajny i bezpieczny – oto kluczowe cechy systemu aluminiowych szalunków wykopowych LITEBOX do zabezpieczania wykopów. Niezastąpiony w warunkach zabudowy miejskiej system doskonale sprawdza się m.in. do układania kabli, rur wodociągowych i gazowych oraz do prowadzenia napraw lub prac kontrolnych. Bez względu na głębokość, szerokość czy stopień trudności przy użyciu LITEBOX można w łatwy sposób zabezpieczyć wszystkie powszechnie wykonywane wykopy.

Innowacyjna metoda oczyszczania zdegradowanego zbiornika wodnego – staw Kalina w Świętochłowicach (PDF)
Autor: Emilia Stańkowska, Piotr Surma, Norbert Kurek, Remea Sp. z o.o.
[bez logowania]
Jeden z najbardziej zdegradowanych i zanieczyszczonych stawów w Polsce traci status bomby ekologicznej i staje się przykładem udanej, kompleksowej remediacji. Remediacja wraz z rewitalizacją stawu Kalina w Świętochłowicach to jeden z największych takich projektów w skali kraju, który realizowany jest od 2020 r. przez polsko-francuskie konsorcjum firm Remea oraz Menard.

Mieszanki wypełniające GRUNTON – alternatywa dla klasycznych zasypek (PDF)
Autor: Marek Dmochowski, CEMEX Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W przypadku wielu projektów infrastrukturalnych pojawia się potrzeba wypełnienia pustych przestrzeni – czy to powstałych podczas budowy, czy też istniejących wcześniej w postaci nieczynnych zbiorników, przejść, pomieszczeń. Dawniej tego rodzaju problem rozwiązywano, stosując zasypki wykonywane warstwowo i zagęszczane mechanicznie. Obecnie inżynierowie mają do dyspozycji znacznie lepsze materiały.

Krakowski ring (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA
[bez logowania]
Trwają prace na budowach dróg ekspresowych S52 Modlnica – Kraków Mistrzejowice i S7 Widoma – Kraków. Po ukończeniu tych inwestycji Kraków będzie miał pełną obwodnicę drogową, tzw. ring. Obie trasy otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W marcu 2023 r. dziennikarze mogli zobaczyć postęp robót na specjalnej wycieczce technicznej zorganizowanej przez krakowską GDDKiA.

Wyzwania współczesnego mostownictwa (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
[bez logowania]
Pierwsze dwudziestolecie XXI w. to okres największego w dziejach Polski rozwoju budownictwa infrastrukturalnego. W tym okresie zbudowaliśmy podstawową sieć autostrad i dróg ekspresowych. Prowadzone są dalsze inwestycje drogowe oraz modernizacja linii kolejowych. W ramach tych inwestycji powstało ponad 2000 nowych obiektów mostowych, a polscy inżynierowie opanowali zasady projektowania i budowy nowoczesnych konstrukcji.

Footbridge 2022 w Madrycie (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż. Marco Teichgraeber, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
[bez logowania]
Konferencje Footbridge odbywają się co trzy lata, począwszy od 2002 r. Inspiracją do zorganizowania pierwszej konferencji były problemy z nadmiernymi drganiami kładek: Milenijnej w centrum Londynu i Solferino w centrum Paryża. Pierwsza konferencja odbyła się w Paryżu (2002), a następnie w Wenecji (2005), Porto (2008), Wrocławiu (2011), Londynie (2014), Berlinie (2017) i ostatnia w Madrycie (2022).

Rynek budowlany w Polsce 2023–2030 (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2023–2030, pomimo wielu obaw o rentowność budownictwa formułowanych wiosną 2022 r. firmy wykonawcze zdołały obronić swoje marże, ustanawiając jednocześnie nowy rekord wypracowanego zysku netto. Duża w tym zasługa partnerskiego podejścia zamawiających, umożliwiającego renegocjację cenową części kontraktów.

Warto studiować budownictwo na AGH (PDF)
Autor: Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Magdaleną Srogą, studentką na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH.

XLIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (PDF)
Autor: Joanna Pieczyńska-Kozłowska, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
[bez logowania]
Joanna Pieczyńska-Kozłowska, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Jubileuszowa 25. edycja Hydroprezentacji (PDF)
Autor: GRUPA PRC HOLDING
[bez logowania]
Trzy dni niesamowitych i nieco sentymentalnych spotkań, nawiązujących do 25-lecia Hydroprezentacji, tworzą obraz tegorocznej konferencji. Frekwencja także świadczyła o wyjątkowości wydarzenia. Oprócz prelekcji i debat na uczestników czekały również nagrody w wielu kategoriach! Konferencja pod hasłem Przyszłość inżynierii w branży wod.-kan. – 25 lat na fali odbyła się od 12 do 14 kwietnia 2023 r. tradycyjnie w Krynicy-Zdroju.

II Forum Dni Asfaltu (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów PKD
[bez logowania]
W dniach 20–22 marca 2023 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się II Forum Dni Asfaltu poświęcone nawierzchniom bitumicznym. Jego organizatorami byli Polski Kongres Drogowy wraz największymi firmami sektora – Orlen Asfalt Sp. z o.o. oraz Ammann Polska Sp. z o.o., a także Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa (OIGD).

6. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PDF)
Autor: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
[bez logowania]
6. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) zatytułowane Geologia inżynierska. Praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych odbyło się 29 marca 2023 r. w formule online.

Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W dniach od 27 lutego do 1 marca 2023 r. w Korbielowie odbyła się XXXIII konferencja Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych, zorganizowana przez Katedrę Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Targi WOD-KAN 2023 (PDF)
Autor: Jakub Kucharski, komisarz targów WOD-KAN
[bez logowania]
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w tym roku odbędą się w dniach od 31 maja do 1 czerwca, a organizator – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” – już dziś zaprasza wszystkich zwiedzających do Bydgoszczy.

Dwa oblicza Suzuki (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i materiałów producenta
[bez logowania]
Na przełomie marca i kwietnia 2023 r. testowaliśmy trzy modele marki Suzuki z napędem na cztery koła, które są dostępne w salonach. Łącznie z rodziną modeli Suzuki spędziliśmy prawie miesiąc. W tym numerze ocenimy Vitarę i S-Cross, a w następnym legendę – Suzuki Jimny.

Wyprawy mostowe prof. Kazimierza Flagi (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów organizatora
[bez logowania]
21 stycznia 2023 r. w Muzeum Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie wyprawowiczów Światowych i Europejskich Wypraw Mostowych, zorganizowane przez prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagę (Stowarzyszenie Wyprawy Mostowe) oraz Annę i Franciszka Brodzkich (właścicieli Biura Turystycznego Anitour, współorganizatora wypraw), pierwsze po przerwie w wyprawach w latach 2020–2022 spowodowanej pandemią koronawirus

Mentoring F2F – wsparcie dla młodych kobiet w branżach STEM (PDF)
Autor: Agata Hajduga, mentorka, założycielka fundacji Mentoring F2F
[bez logowania]
Założyłam fundację Mentoring F2F zainspirowana swoimi doświadczeniami w relacjach z kobietami z całego świata, pochodzącymi z różnych kultur i pracującymi w branżach inżynieryjnych i nie tylko. Często ich wsparcie pomagało mi na różnych etapach kariery. Tworząc program Mentoring F2F, chciałam to wparcie przekazać dalej.

Projektowanie Przyszłości (PDF)
Autor: BIM Klaster
[bez logowania]
Dwa dni, 12 prelekcji, 10 warsztatów i debata – łącznie 30 godzin i blisko 200 uczestników to 8. edycja Projektowania Przyszłości w liczbach. Konferencja odbyła się 18–19 kwietnia 2023 r. w Krakowie.


Reklamy
Porr Soletanche Keller Wodociągi Miasta Krakowa
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję