Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Droga S1 Mysłowice – Bielsko-Biała w realizacji
Katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Budimex na realizację 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bieruń. Kierowcy pojadą tym odcinkiem S1 w IV kwartale 2025 r. [...]

125 lat Grupy Brugg
Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB 2022-09-11
[...]


NO-DIG POLAND już we wrześniu
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, byłym prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, cenionym w Polsce i na świecie specjalistą w zakresie. [...]


Wojna w Ukrainie zagrożeniem dla rentowności polskiego budownictwa
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2022–2029, po dobrym początku 2022 r. perspektywy dla budownictwa na dalszą część roku rysują się mniej optymistycznie. Do oczekiwanego spowolnienia w sposób pośredni przyczyni się wojna w Ukrainie, która potęguje już wcześniej obserwowane na rynku problemy, takie jak rosnące ceny surowców, materiałów i nośników energii czy niedobór pracowników.[...]


Konsorcjum firm STRABAG i Budimex oddało do użytku odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi
25 czerwca 2022 r. konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. oddało do użytku 12-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S14, od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki, stanowiącej południowy fragment zachodniej obwodnicy Łodzi.[...]NBI 3 (102) maj – czerwiec 2022

102
W numerze

Tematem wydania jest budownictwo w erze innowacji i nowych technologii. Sektor budowlany ma niezwykle duży potencjał zwiększania wydajności i efektywności procesów. 
Ewolucja technologiczna nabiera rozpędu z jednej strony ze względu na rosnące zapotrzebowanie na produkcję budowlaną, z drugiej – wskutek zwiększającej się skali napotykanych w projektach trudności. Przemysł 4.0. oraz dynamiczny rozwój nauki z dziedziny innowacyjnych materiałów i technologii budowlanych tworzą podwaliny nowej ery budownictwa.
 


O wodzie jako dobru wspólnym i coraz trudniejszym zadaniu, jakim jest zapewnienie dobrej jakości wody do spożycia ogółowi społeczeństwa, piszemy w raporcie Sektor wodociągowo-kanalizacyjny wobec zmian klimatycznych. Wzrost liczby ludności, szybka urbanizacja i rozwój gospodarczy – to tylko niektóre czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na wodę. Kwestią priorytetową jest dbanie nie tylko o jej jakość, ale także o zasoby, które stają się deficytowe. Raz wody mamy za dużo, raz za mało – wszystko to w wyniku zmian klimatycznych. Czy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne radzą sobie z wyzwaniami: implementacją unijnych dyrektyw, racjonalnym gospodarowaniem wodą, wdrożeniem innowacyjnych technologii oraz dostosowaniem się do nowych warunków klimatycznych? O tym wszystkim dowiemy się z artykułu. Tematowi wydania i raportowi towarzyszą wypowiedzi ekspertów oraz artykuły firm prezentujących swoje osiągnięcia.
 

 
Wodociągi Miasta Krakowa SA przystąpiły do modernizacji systemu ozonowania wody w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach. Inwestycja polegająca na zastąpieniu wyeksploatowanej instalacji nową, wytwarzającą ozon z ciekłego tlenu ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących oraz przewidzianych do wprowadzenia w nieodległej przyszłości wymagań prawnych. Przeprowadzona modernizacja pozwoli na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa.
 

 
Polecam wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, byłym prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, cenionym w Polsce i na świecie specjalistą w zakresie technologii bezwykopowych, który zachęca do udziału w międzynarodowej konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2022, która odbędzie się we wrześniu w Krakowie. Profesor przywołuje opinie uczestników poprzednich edycji konferencji, według których warto brać w nich udział. W tym roku zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych prac naukowo-badawczych i – jak wynika z już otrzymanych zgłoszeń – także najciekawsze inwestycje dotyczące bezwykopowej budowy i odnowy przewodów infrastruktury sieci podziemnych miast, w tym głównie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, omówione będą problemy towarzyszące tym realizacjom, a także pokazane najnowsze urządzenia i materiały stosowane w technologiach bezwykopowych. Warto dodać, że w czasach walki ze zmianami klimatu zalety technologii bezwykopowych widoczne są jak nigdy dotąd.
 

 
W rozmowie z naszą redakcją Piotr Głowacki, dyrektor operacyjny Soletanche Polska Sp. z o.o., twierdzi, że innowacyjne podejście do biznesu można dobrze skapitalizować. Jego zdaniem samo niestandardowe rozwiązanie czy też zastosowanie znanych technologii w niezbyt popularny sposób jest innowacją. Konikiem Soletanche jest projektowanie. To właśnie na tym polu firma buduje przewagę konkurencyjną. Jak podkreśla dyr. Głowacki, otwarta głowa i kreatywne podejście do rozwiązywania zadań geotechnicznych to kluczowa umiejętność w tym fachu.
 

 
Krzysztof Dąbrowiecki opisuje historię rozwoju teorii i technologii płyt i pomostów ortotropowych. W rezultacie rozwoju cyfrowych technik obliczeniowych związanych z analizą i optymalizacją konstrukcji oraz zmianami technologicznymi w procesach prefabrykacji w ostatnim półwieczu doszło do powstania ortotropowego pomostu typowego dla współczesnych mostów kablowych. Doskonałym przeglądem postępu tych zmian oraz wypracowanego doświadczenia w budowie długoprzęsłowych ortotropowych konstrukcji są mosty tureckie: I most Bosforski, Fatih Sultan Mehmet (II most Bosforski), Yavuz Sultan Selim (III most Bosforski), most Osmana Gazi oraz najnowszy, oddany do użytku w marcu 2022 r., rekordowej długości most Çanakkale 1915, który jest najdłuższym na świecie mostem wiszącym z ortotropowym pomostem stalowym, o długości przęsła środkowego 2023 m. To osiągnięcie inżynieryjne i jednocześnie naukowe nie do przecenienia.
 

 
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2022–2029, po dobrym początku 2022 r. perspektywy dla budownictwa na dalszą część roku rysują się mniej optymistycznie. Do oczekiwanego spowolnienia w sposób pośredni przyczyni się wojna w Ukrainie, która potęguje już wcześniej obserwowane na rynku problemy, takie jak rosnące ceny surowców, materiałów i nośników energii czy niedobór pracowników.
 

 

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".

Mariusz Karpiński-Rzepa
Redaktor Naczelny czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 
 


NO-DIG POLAND już we wrześniu (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, byłym prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, cenionym w Polsce i na świecie specjalistą w zakresie.

Nagrody EXPERT 2022 (PDF)
Autor: nbi med!a
[bez logowania]
W trakcie konferencji już po raz dziewiąty firmom z branży technologii bezwykopowych zostaną wręczone nagrody EXPERT za innowacyjność ich produktów i technologii w zakresie budowy i odnowy sieci podziemnych.

Sektor wodociągowo-kanalizacyjny wobec zmian klimatycznych (PDF)
Autor: Aleksandra Kuśmierczyk
[bez logowania]
Wzrost liczby ludności, szybka urbanizacja i rozwój gospodarczy – to tylko niektóre czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na wodę. Kwestią priorytetową jest dbanie nie tylko o jej jakość, ale także o zasoby, które stają się deficytowe.

Przegląd inwestycji wod.-kan. (PDF)
Autor:
[bez logowania]
MPWiK w m.st. Warszawie SA buduje kolejny odcinek największego kolektora tranzytowo-retencyjnego w stolicy – Wiślanego.

Modernizacja ozonowania wody w ZUW Raba (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W Zakładzie Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach rozpoczęła się modernizacja systemu ozonowania wody, polegająca na zastąpieniu wyeksploatowanej instalacji nową, wytwarzającą ozon z ciekłego tlenu. Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących oraz przewidzianych do wprowadzenia w nieodległej przyszłości wymagań prawnych. Przeprowadzona modernizacja pozwoli na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa.

Budownictwo w erze innowacji i nowych technologii (PDF)
Autor: Magdalena Sitek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Sektor budowlany ma niezwykle duży potencjał zwiększania wydajności i efektywności procesów. Ewolucja technologiczna nabiera rozpędu z jednej strony ze względu na rosnące zapotrzebowanie na produkcję budowlaną, z drugiej – wskutek zwiększającej się skali napotykanych w projektach trudności. Przemysł 4.0. oraz dynamiczny rozwój nauki z dziedziny innowacyjnych materiałów i technologii budowlanych tworzą podwaliny nowej ery budownictwa.

Projekt FALOCHRONY (PDF)
Autor: mgr inż. Łukasz Małkiewicz, dyrektor projektu Falochrony, PORR SA
[bez logowania]
Projekt Falochrony, a dokładniej Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku, był realizowany przez konsorcjum firm PORR SA, Rover Maritime SL i Roverpol Sp. z o.o. dla Urzędu Morskiego w Gdyni w okresie od grudnia 2018 r. do sierpnia 2021 r.

ePMflow – pierwsza polska platforma CDE (PDF)
Autor: Zespół ePMflow
[bez logowania]
ePMflow to pierwsze polskie rozwiązanie klasy CDE (Common Data Environment). Platforma jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Narzędzie posiada dwa główne systemy: DMS (Document Management System – system zarządzania dokumentami) i DCS (Document Circulation System – system obiegu dokumentów) oraz, jako opcję dodatkową, integrację z narzędziem SinguFM, w którym klient ma możliwość m.in. zarządzania usterkami na etapie budowy. Platforma dostępna jest dla użytkowników w dwóch wersjach: Start i Pro.

Recykling nawierzchni bardziej efektywny z innowacyjnym asfaltem (PDF)
Autor: dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni, mgr inż. Katarzyna Konieczna, dr inż. Adam Liphardt, prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. uczelni, mgr inż. Piotr Pokorski, dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej; inż. Agnieszka Kędzierska, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
[bez logowania]
Przed polską branżą drogową stoją wyzwania dotyczące utrzymania w przyszłości sieci drogowej, która od ponad 20 lat jest intensywnie rozbudowywana. Działania badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju recyklingu podejmowane na Politechnice Warszawskiej we współpracy z firmą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. są ukierunkowane na to, aby dobrej jakości materiał pochodzący z obecnych inwestycji w 100% był wykorzystywany do budowy i remontów nawierzchni asfaltowych.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Na początku 2021 r. rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Praszki w województwie opolskim w ciągu DK45, realizowanej w ramach Programu budowy dróg krajowych.

Innowacyjne podejście do biznesu można dobrze skapitalizować i taki mamy plan (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Piotrem Głowackim, dyrektorem operacyjnym Soletanche Polska Sp. z o.o.

Wykorzystanie metodyki BIM w projektowaniu terminalu LNG w Świnoujściu (PDF)
Autor: Kajetan Stopa, PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
[bez logowania]
PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., założone w 1948 r., to jedno z najstarszych biur projektowych w Polsce, działające na rynku polskim i zagranicznym nieprzerwanie od 73 lat. Wysoki standard usług projektowych oraz elastyczne podejście do potrzeb klientów zapewniły firmie pozycję na rynku i stworzyły szansę stałego rozwoju, wskutek czego oferuje ona coraz szerszy zakres usług na najwyższym poziomie. Największym przedsięwzięciem wykonywanym obecnie przez PROJMORS w metodyce BIM jest projekt rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu. Jest to zamierzenie strategiczne dla Polski, pozwalające na znaczące zdywersyfikowanie dostaw skroplonego gazu ziemnego i uniezależnienie od dostaw energii z Rosji.

Optymalizacja kosztów inwestycji budowlanej przez właściwy dobór deskowań systemowych (PDF)
Autor: BAUKRANE Sp. z o.o.
[bez logowania]
Konstrukcje żelbetowe to podstawowe elementy występujące w każdej inwestycji budowlanej. Można je spotkać w wielu dziedzinach budownictwa inżynieryjnego, zaczynając od fundamentów i płyt fundamentowych, przez konstrukcje pionowe, jak ściany, słupy, rdzenie, a kończąc na konstrukcjach poziomych, czyli stropach, belkach, nadprożach itp. Aby możliwe było uzyskanie takich konstrukcji, niezbędne jest użycie odpowiednich form, które nadadzą mieszance betonowej oczekiwaną geometrię. Formy te zwane deskowaniami lub szalunkami występują jako rozwiązania systemowe i dają możliwość lepszej organizacji pracy na budowie, a co za tym idzie – znacznej optymalizacji kosztów całej inwestycji pod warunkiem, że ich dobór będzie właściwy.

Eijkelkamp – lider technologii sonicznej w Polsce (PDF)
Autor: Łukasz Staniszewski, dyrektor Działu Wiertniczo-Fundamentowego, Amago Sp. z o.o.
[bez logowania]
Technologia soniczna jest niewątpliwie bardzo innowacyjną technologią wiertniczą, stosowaną na całym świecie. W poniższym artykule przedstawiam możliwości wiertnic sonicznych Ejkelkamp.

Trimble Groundworks – innowacyjny system sterowania maszynami (PDF)
Autor: SITECH Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
System Trimble Groundworks zwiększa produktywność, bezpieczeństwo, dokładność i wydajność wiercenia, palowania i zagęszczania na placu budowy. Cały czas, codziennie, przy dowolnej pogodzie. Ten wszechstronny i łatwy w użyciu system sterowania maszynami 3D jest odpowiedni dla wszystkich typów wiertnic i palownic.

AGS – bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach nigdy nie było tak proste do osiągnięcia (PDF)
Autor: Anna Kowalewska, Marketing Country Manager, Layher sp. z o.o.
[bez logowania]
Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia prostej w montażu wyprzedzającej ochrony bocznej, firma Layher opracowała innowacyjny modułowy system rusztowań elewacyjnych AGS.

Sprężanie ścian szczelinowych jako metoda zapewnienia tymczasowej stateczności (PDF)
Autor: Grzegorz Pluta, Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wyzwania, jakie obecnie są stawiane wykonawcom ścian szczelinowych, skłaniają do poszukiwania oraz opracowania unikatowych i wyrafinowanych rozwiązań technicznych. Powyższa teza nie dotyczy jedynie geometrii, ilości zbrojenia przypadającego na metr kwadratowy obudowy i grubości ścian szczelinowych, ale również sposobów zapewnienia tymczasowej stateczności, które pozwolą zrealizować prace konstrukcyjne wewnątrz obrysu ścian szczelinowych w możliwie najkrótszym czasie. Jednym z kierunków znacznej optymalizacji rozwiązań projektowych jest technologia sprężania.

Przemysł cementowy – wyzwania na rok 2022 (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Przemysł cementowy w Polsce jest kluczową i strategiczną branżą gospodarki, a polską racją stanu powinno być wspieranie branży cementowej. Zmaga się ona z licznymi problemami. By ponad podziałami politycznymi wspierać rozwój przemysłu cementowego jako kluczowego sektora polskiej gospodarki i koordynować działania legislacyjne związane z jego rozwojem, grupa posłów reprezentująca wszystkie ugrupowania polityczne powołała Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce.

#DrogiBetonowe – trwałość i dbałość o klimat (PDF)
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Dbałość o klimat jest związana z całym cyklem życia drogi o nawierzchni betonowej, zaczynając od jej budowy, a kończąc na recyklingu, czyli daniu jej nowego życia. Z powodu trwałości nawierzchnia betonowa jest najlepszym rozwiązaniem przy przewidywanym ruchu pojazdów ciężkich przekraczającym 5 tys./d. Ze względu na naturalne pochodzenie i jasną barwę pozostaje preferowanym rozwiązaniem na terenach chronionych, w lasach i obszarach Natura 2000. Z racji żywotności sięgającej kilkudziesięciu lat stwierdzenie „budujemy dla przyszłych pokoleń” ma w przypadku drogi o nawierzchni betonowej przynajmniej podwójne uzasadnienie.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Lubelski Oddział GDDKiA ponownie przystępuje do badania i oceny ofert złożonych w przetargu na budowę nowego mostu w Łęcznej w ciągu DK82.

Historia rozwoju teorii i technologii płyt i pomostów ortotropowych (PDF)
Autor: Krzysztof Dąbrowiecki
[bez logowania]
Most Çanakkale 1915 w Turcji, o najdłuższym środkowym przęśle na świecie przekraczającym po raz pierwszy w historii współczesnych mostów wiszących granicę 2000 m, oficjalnie został otwarty 18 marca 2022 r. (ryc. 1). Konstrukcja mostowa o całkowitej długości 4608 m i wartości ponad 3 mld USD połączyła brzegi cieśniny Dardanele, integrując tym samym sieć komunikacji drogowej wokół morza Marmara. Jest to osiągnięcie inżynieryjne i jednocześnie naukowe nie do przecenienia, dlatego zasadne wydaje się pytanie, jak stało się to możliwe i co przyczyniło się do tego spektakularnego powodzenia.

Przepusty i mosty ekologiczne – cz. 27. Przepusty wielootworowe w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Cz. 2. Hydrologia i hydraulika w przepustach wielootworowych (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.
[bez logowania]
Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, która ukazała się na łamach „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” w numerze 3 z 2021 r. [1], tematyka dotycząca przepustów wielootworowych jest złożona i wieloaspektowa. Niniejszy artykuł zawiera kolejną część podstawowych informacji związanych z hydrologią i hydrauliką przepustów wielootworowych. Zagadnienia te są specyficzne dla tego typu obiektów, a szczególnie istotne w przypadku omawianych przepustów wielootworowych.

Będąc Portugalczykiem, nie można nie kochać mostów (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis pierwszej części rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z prof. Eloi Figueiredo, szefem programowym inżynierii lądowej na Uniwersytecie Lusófona w Lizbonie i ekspertem w zakresie zaawansowanych systemów monitoringu stanu technicznego konstrukcji mostowych.

Wojna w Ukrainie zagrożeniem dla rentowności polskiego budownictwa (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2022–2029, po dobrym początku 2022 r. perspektywy dla budownictwa na dalszą część roku rysują się mniej optymistycznie. Do oczekiwanego spowolnienia w sposób pośredni przyczyni się wojna w Ukrainie, która potęguje już wcześniej obserwowane na rynku problemy, takie jak rosnące ceny surowców, materiałów i nośników energii czy niedobór pracowników.

Life science i zaawansowane technologie (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy skrócony zapis drugiej części rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Dariuszem Kiełtyką z gliwickiego oddziału amerykańskiej firmy Fluor SA.

Infrastruktura Polska i Budownictwo 2022 (PDF)
Autor: Executive Club
[bez logowania]
9 marca 2022 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyła się XIII konferencja Infrastruktura polska i budownictwo 2022. Podczas czterech paneli dyskusyjnych oraz trzech prezentacji eksperci omówili najważniejsze kwestie dotyczące sektora budowlanego, kolejowego, transportowego i infrastrukturalnego.

Zmiany na rynku budowlanym w ocenie producentów cementu towarowego (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego W Polsce
[bez logowania]
Polski rynek betonu towarowego zajmuje czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Na terenie naszego kraju działa ok. 1100 wytwórni betonu z flotą blisko 3200 betonomieszarek. Generuje to ponad 20 tys. miejsc pracy. Czy zatem branża betonowa utrzyma znaczącą dla całej gospodarki pozycję? Czy skala zmian gospodarczych wpłynie na tempo jej rozwoju w bezprecedensowych warunkach społeczno-ekonomicznych, gdy perspektywa spadku dostępności kredytów i ostrożność inwestorów mogą spowodować spowolnienie w mieszkalnictwie, a budownictwo infrastrukturalne zmaga się ze wzrostem cen i brakiem dostępności surowców?

Z Nissanem w nową erę motoryzacji (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów i materiałów producenta
[bez logowania]
Nissan jest kojarzony z zaawansowanymi technologiami, innowacyjnością i ekologią. Imponująca gama nowoczesnych aut tego producenta daje klientom całkiem szeroki wybór. Nissan wprowadza pionierskie rozwiązania w zakresie inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz zelektryfikowanych jednostek napędowych, pozostawiając w dalszym ciągu alternatywę w postaci tradycyjnych wersji zasilanych benzyną.


Reklamy
Keller Porr GEO-Instruments Wodociągi Miasta Krakowa Geobrugg Soletanche SG Pam
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję