Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Decyzja środowiska dla obwodnicy Koźmina Wlkp.
GDDKiA uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15. Decyzja ta zatwierdza przebieg obwodnicy i pozwala na ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. [...]

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa 2021
Forum Budownictwo w Polsce 2021-10-07
[...]


Inżynierowie planiści na wagę złota
Rozmowa z Agnieszką Zdunek, kierownik zespołu ds. szalunków, i Andrzejem Jastrzębskim, kierownikiem zespołu ds. metodologii w Dziale Planowania i Harmonogramów/Orchestra firmy Warbud SA.[...]


Koszty materiałów w budownictwie inżynieryjnym rosną szybciej
Dynamiczne wzrosty cen materiałów budowlanych i niepewność dotycząca dalszego rozwoju sytuacji zwiększają poziom ryzyka na rynku budowlanym i inwestycyjnym. Coraz trudniej przygotowywać oferty na generalne wykonawstwo, szczególnie w wypadku dużych i długotrwałych inwestycji. Inwestorzy mają też utrudnione zadanie pod kątem kosztorysowania budowy w swoich projektach. Kluczową kwestią jest zdiagnozowanie i oszacowanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju sytuacji.[...]


Złożono wniosek o wydanie ZRID dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica
Spółka Mostostal Warszawa zakończyła ważny etap przygotowań do budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica: złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).[...]NBI 2 (95) marzec – kwiecień 2021

95
W numerze

Tematem wiodącym 95. numeru NBI jest budownictwo, które wspiera ekologię. Zmiana postaw i zmiany społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju są możliwe dzięki ekologicznym rozwiązaniom i prośrodowiskowemu podejściu także szeroko pojętej branży budowlanej. 
Rośnie liczba inwestorów oraz firm świadomych ekologicznie. To one dziś kształtują przyszłość. Ze względu na rozwój techniczny sektor budowlany ma ogromny potencjał w zakresie ochrony środowiska. Firmy z branży wciąż badają sposoby maksymalizacji postępów w tym zakresie, a inwestorzy realizują coraz śmielsze projekty.
 

 
Inwestycje przywracające równowagę przyrodniczą, ekologiczne materiały czy innowacyjne rozwiązania ograniczające emisję CO2 – to tylko ułamek działań przyczyniających się do ochrony środowiska. Takie postępowanie nie tylko zmniejsza wpływ projektów budowlanych na środowisko, ale może również zwiększać zyski. Kierunki, w których podąża branża budowlana, wyznaczane są m.in. przez wieloletnie badania i analizy. Na aktualne trendy ma również wpływ wzrastająca świadomość projektantów, inwestorów i wykonawców, którzy podejmują działania na rzecz coraz bardziej ekologicznego budownictwa i jego jak najmniejszego wpływu na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym, wypowiedziami ekspertów oraz prezentowanymi rozwiązaniami partnerów. Budownictwo musi być przyjazne środowisku!
 
 
W połowie lutego 2021 r. Wodociągi Miasta Krakowa SA obchodziły jubileusz 120-lecia istnienia. Ostatnie lata to systematyczna modernizacja i rozbudowa krakowskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w bezprecedensowej skali i zakresie. Od 2002 r. wydano na ten cel ponad 3 mld zł. Działalność firmy przyczynia się do rozwoju Krakowa, podnosząc komfort życia mieszkańców i jakość środowiska naturalnego.
 

 
Prof. Kazimierz Gwizdała i dr Paweł Więcławski opisują aspekty środowiskowe w geotechnice. Wykonanie fundamentu w każdym przypadku stanowi ingerencję w środowisko i naturalne podłoże gruntowe. W okresie, kiedy istotną uwagę zwracamy na szeroko rozumianą ekologię, należy dążyć do zastosowania technologii, która będzie przyjazna dla otoczenia i w minimalnym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne.
 

 
Innowacyjny system kanalizacji grawitacyjnej w infrastrukturze odwodnieniowej miast opisują profesorowie Józef Dziopak i Daniel Słyś. Ograniczenia związane z możliwością stosowania tradycyjnych rozwiązań w systemach odwodnieniowych wymuszają konieczność poszukiwania zaawansowanych sposobów sterowania wielkością transportowanych wód opadowych przy minimalnym wykorzystaniu powierzchni zlewni i ingerencji w istniejący system kanalizacyjny.
 

 
W numerze publikujemy raport Budownictwo drogowo-mostowe – stan aktualny i perspektywy. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych GDDKiA realizuje obecnie 103 zadania o łącznej długości 1328,9 km. Prawie dwa razy tyle, o długości w sumie 2142,6 km, jest w przygotowaniu. Na etapie postępowania przetargowego znajduje się kolejnych 24 zadań o łącznej długości 339,8 km. W raporcie znajdziemy zestawienie prowadzonych inwestycji drogowych i mostowych oraz opinie fachowców i prognozy dla sektora.
 

 
Czy stać nas na budowę oryginalnych mostów? Odpowiedź poznamy po przeczytaniu artykułu dr. hab. Janusza Rymszy, zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Od kilku lat w polskim środowisku techników głoszony jest pogląd o potrzebie projektowania i budowy mostów o wysokich walorach estetycznych. Przytaczane w dyskusjach argumenty za takim postępowaniem są aż nazbyt oczywiste. Mosty przez dziesiątki lat będą stanowiły znaczący element krajobrazowy i kompozycję przestrzenną, będą kształtowały pojmowanie estetyki, piękna. Wśród dużych mostów za bardzo estetyczne są uważane mosty o podwieszonej konstrukcji przęsła, a za nieestetyczne – mosty o konstrukcji belkowej. Ponadto budowane w ostatnim okresie mosty mają jedną cechę wspólną – rozpiętość ich przęseł jest coraz większa.
 
 

 
25 stycznia 2021 r. odbyła się prezentacja raportu Przemysł cementowy w gospodarce odpadami, przygotowanego przez Instytut Jagielloński. Towarzyszyła jej debata o wykorzystaniu paliw alternatywnych w przemyśle cementowym z udziałem m.in. Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu i środowiska, oraz Krzysztofa Kieresa, przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu, a także samorządowców i ekspertów zajmujących się odpadami oraz ich wykorzystaniem w przemyśle cementowym. Wyniki raportu przedstawiamy w artykule Cementownie są stałym i ważnym elementem polskiego systemu gospodarki odpadami.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Wodociągi Miasta Krakowa wczoraj i dziś (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W połowie lutego 2021 r. Wodociągi Miasta Krakowa SA obchodziły jubileusz 120-lecia istnienia. Ostatnie lata to systematyczna modernizacja i rozbudowa krakowskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w bezprecedensowej skali i zakresie.

Przegląd inwestycji bezwykopowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
9 lutego 2021 r. Wodociągi Warszawskie zawarły ze spółką Inżynieria Rzeszów umowę na wykonanie drugiego przewiertu (nitki B) do transportu ścieków pod dnem Wisły.

Budownictwo wspiera ekologię (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Zmiana postaw i zmiany społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju są możliwe dzięki ekologicznym rozwiązaniom i prośrodowiskowemu podejściu także szeroko pojętej branży budowlanej. Rośnie liczba inwestorów oraz firm świadomych ekologicznie.

Świadomy wybór zgodny z naturą (PDF)
Autor: mgr inż. Katarzyna Połańska-Zorychta, członek zarządu Steinzeug-Keramo Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wzrastający niedobór zasobów i potrzeba skutecznego ograniczenia produkcji odpadów sprawiają, że ekologiczne materiały i metody produkcji zyskują na znaczeniu. To dlatego długofalowy, zrównoważony rozwój powinien być standardową praktyką w każdym przemyśle.

Rury żeliwne mogą jeszcze lepiej służyć środowisku (PDF)
Autor: Sara Karmańska, Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
Zagadnienia ekologii i ochrony środowiska są coraz częściej poruszane w dyskusji publicznej. Świadomość społeczna zmian klimatycznych staje się powszechna, podobnie jak chęć zatrzymania ich szkodliwego wpływu na globalne ocieplenie. Od 1850 r., czyli od początku epoki przemysłowej, stężenie CO2 w atmosferze wzrosło o ok. 50%, a średnia temperatura o 1,1 °C. Naukowcy szacują, że do 2100 r. temperatura podniesie się o 2–6 °C.

Plastik to przyszłość. Rurociągi PE pomagają realizować założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (PDF)
Autor: Ewa Krasuska, Uponor Infra Sp. z o.o.
[bez logowania]
W obliczu kryzysu klimatycznego transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest rozwiązaniem nie tylko rozsądnym, lecz koniecznym. Ograniczenie zużycia surowców, zamknięcie obiegu materiałów, zmiany w procesach projektowania i produkcji oraz efektywne zarządzanie odpadami to klucz do zrównoważonego rozwoju, od którego zależy nasza przyszłość. Rurociągi polietylenowe Uponor Infra spełniają te kryteria i dlatego zasługują na miano technologii przyszłości.

Innowacyjny system kanalizacji grawitacyjnej w infrastrukturze odwodnieniowej miast (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, prof. dr hab. inż. Daniel Słyś, Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, Politechnika Rzeszowska
[bez logowania]
Ograniczenia związane z możliwością stosowania tradycyjnych rozwiązań w systemach odwodnieniowych wymuszają konieczność poszukiwania zaawansowanych sposobów sterowania wielkością transportowanych wód opadowych przy minimalnym wykorzystaniu powierzchni zlewni i ingerencji w istniejący system kanalizacyjny.

Inteligentne rozwiązanie monitoringu i sterowania deszczówką w Rzeszowie (PDF)
Autor: Ecol-Unicon Sp. z o.o.
[bez logowania]
Monitoring i zdalna obsługa urządzeń infrastruktury deszczowej to znaczące ułatwienie dla właścicieli i operatorów systemów wodno-ściekowych. Na takie rozwiązania coraz częściej decydują się samorządy, widząc w nich szansę na zwiększenie efektywności i optymalizację zarządzania wodą opadową w miastach. Miasto Rzeszów, we współpracy z Ecol-Unicon, wdrożyło system inteligentnie sterowanej retencji zbiornikowej dla kanalizacji deszczowej w zlewni osiedla Budziwój o powierzchni 6,3 km2.

Geotechnika w trosce o mniejszy ślad węglowy (PDF)
Autor: Artur Gaszewski, Łukasz Dziadoń, Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Sektor budowlany zużywa sporą część energii nieodnawialnej i powoduje emisję znacznych ilości CO2. Istniejące budynki i budowle generują ok. 39% globalnej emisji CO2 rocznie. Ponad jedna trzecia całkowitego zużycia energii i emisji CO2 pochodzi z sektora budowlanego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W związku z tym środki mające na celu zmniejszenie emisji mają kluczowe znaczenie.

Ekologia czy ekonomia? Aspekt decydujący o zastosowaniu pali przemieszczeniowych do posadowienia obiektów mostowych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, dr inż. Paweł Wiecławski, Politechnika Gdańska
[bez logowania]
Wykonanie fundamentu w każdym przypadku stanowi ingerencję w środowisko i naturalne podłoże gruntowe. W okresie, kiedy istotną uwagę zwracamy na szeroko rozumianą ekologię, należy dążyć do zastosowania technologii, która będzie przyjazna dla otoczenia i w minimalnym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne.

Cementownie są stałym i ważnym elementem polskiego systemu gospodarki odpadami (PDF)
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Przemysł cementowy w Polsce, który niemal dwie dekady temu w odpowiedzi na własne zapotrzebowanie stworzył całą branżę zajmującą się przetwarzaniem odpadów komunalnych na paliwa alternatywne, w najbliższych latach może się zmierzyć z ograniczeniem dostępności paliw alternatywnych.

Ponad 100 przejść dla zwierząt przez tory i mosty kolejowe (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja przy współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych SA
[bez logowania]
Aby jelenie, wilki, łosie, żaby, węże swobodnie przekraczały tory, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują specjalne przejścia, przystosowują mosty, sprawdzają trasy zwierząt. Tylko w 2020 r. ponad 100 obiektów zostało dostosowanych do wędrówek zwierząt.

STRABAG modernizuje odcinki linii kolejowej E59 Wronki – Krzyż i Dobiegniew – Słonice (PDF)
Autor: Jacek Krupiński, Andrzej Śliwiński, Dyrekcja Kolejowa STRABAG Sp. z o.o.
[bez logowania]
Na początku 2020 r. koncern STRABAG podpisał umowę na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej E59 z Poznania do Szczecina. Projekty polegają na modernizacji systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinkach Wronki – Krzyż (bez stacji Krzyż) oraz Dobiegniew – Słonice.

Przegląd inwestycji kolejowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Dworzec w Janikowie to pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim obiekt, który zmodernizowano w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023.

III Międzynarodowe Forum Tunelowe (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów i transmisji Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
3 i 4 lutego 2021 r. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (PKD) zorganizowało w trybie online III Międzynarodowe Forum Tunelowe. Patronami konferencji byli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES.

Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica – Lubawka (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
Trwają prace na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica – Lubawka, odcinek Bolków – granica państwa, zadanie III – od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła).

Budownictwo drogowo-mostowe – stan aktualny i perspektywy (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
[bez logowania]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za każdy etap rozwoju krajowej sieci drogowej w Polsce. Począwszy od przygotowania inwestycji na etapie koncepcyjnym, aż po etap końcowy. W gestii GDDKiA leży także zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych przez odpowiednie utrzymanie zarządzanych przez nią dróg. A tych powstaje coraz więcej.

Uszorstnienie nawierzchni w technologii śrutowania (PDF)
Autor: Andrzej Michałek, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych, SAT Sp. z o.o.
[bez logowania]
W dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy bardzo szybki postęp techniczny, rosną też wymagania co do jakości oferowanych produktów. Tendencja ta jest odczuwalna również w budownictwie, gdzie bardzo mocno zaostrzane są przez inwestorów kryteria techniczne dla nowych obiektów.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W związku ze skargami mieszkańców na hałas pochodzący z oddanej do ruchu obwodnicy Marek (droga S8) władze samorządowe zleciły wykonanie odpowiednich badań w tym rejonie.

Czy stać nas na budowę oryginalnych mostów? (PDF)
Autor: dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
[bez logowania]
Od kilku lat w polskim środowisku techników jest głoszony pogląd o potrzebie projektowania i budowy mostów o wysokich walorach estetycznych. Przytaczane w dyskusjach argumenty za takim postępowaniem są aż nazbyt oczywiste. Mosty przez dziesiątki lat będą stanowiły znaczący element krajobrazowy i kompozycję przestrzenną, będą kształtowały pojmowanie estetyki, piękna.

Prefabrykaty optemARCH – ekonomia i szybkość budowy (PDF)
Autor: inż. Jakub Czerwiński, Optem
[bez logowania]
Autostrada A1 to jedna z najważniejszych i najbardziej ruchliwych polskich dróg. Łączy północ z południem kraju, wchodzi również w skład VI transeuropejskiego korytarza transportowego. Aby na całej swojej długości mogła identyfikować się oznaczeniem A (klasa autostrady), przechodzi obecnie gruntowną przebudowę na odcinku Tuszyn – Częstochowa.

Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Monografia podsumowuje wykonane przez autorów prace naukowo-badawcze dotyczące m.in. określenia realnej skali wykorzystywania różnego typu konstrukcji przejść dla zwierząt przez dziko żyjącą faunę.

PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019 – materiały pokonferencyjne (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019 to książka będąca pokłosiem konferencji o tej samej nazwie, która odbyła się 10–12 grudnia 2019 r. w Krakowie. Organizowana od ponad 20 lat konferencja, w której biorą udział głównie przedstawiciele różnych organów administracji drogowej i kolejowej oraz firm budowlanych, służy dyskusji i wymianie doświadczeń na temat budowy i funkcjonowania przejść dla zwierząt.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Trwają prace przy budowie mostu tymczasowego w Ścinawie. To kluczowy obiekt, który pozwoli na rozpoczęcie remontu właściwego obiektu, 350-metrowej, zabytkowej konstrukcji zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 36.

Concrete Roads 2022 zawita do Krakowa (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cement
[bez logowania]
W 2022 r. w Krakowie odbędzie się 14. edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, gromadzącego najlepszych ekspertów w tej dziedzinie z całego świata. Współgospodarzem konferencji Concrete Roads 2022 obok europejskiej organizacji EUPAVE będzie polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu.


Reklamy
Geobrugg Ecol Unicon Soletanche Wodociągi Miasta Krakowa Porr SG Pam Keller Keramo
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję