Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Trwa budowa drogi S3 Bolków – Kamienna Góra
Mimo przerwy zimowej prace na budowie drogi ekspresowej S3 idą pełną parą. Wykonawca nie poprzestaje tylko na drążeniu tunelu, ale prowadzi także prace w zakresie robót drogowych oraz mostowych. [...]

125 lat Grupy Brugg
NOVDROG ’22 2022-03-10
[...]


Pandemia nie taka bezbolesna dla budownictwa
Rozmowa z Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o.[...]


Skrócony czas realizacji główmy czynnikiem wyboru oferty – Trendy w budownictwie 2022
Wybór właściwej technologii i sposobu wykonania zakresu geotechnicznego będzie miał wpływ na dalszą realizację prac ziemnych, a następnie żelbetowych. Dzięki temu nie tylko przyśpieszamy i ułatwiamy pracę przez cały okres budowy, ale też stworzymy sobie bufor bezpieczeństwa czasowego w razie nieprzewidzianych trudności technicznych, kadrowych, sprzętowych czy związanych z odbiorami końcowymi. [...]


Spółka Soletanche Polska przygotowała grunt pod rozbudowę Urzędu Morskiego w Gdyni
Grunt pod rozbudowę budynku biurowo-warsztatowo-magazynowego Urzędu Morskiego w Gdyni przygotowany. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a Soletanche Polska firma wykonała wzmocnienia pod projektowany budynek wielofunkcyjny. Zadaniem firmy było „Wykonanie pali przemieszczeniowych dla projektowanego budynku”. [...]NBI 2 (95) marzec – kwiecień 2021

95
W numerze

Tematem wiodącym 95. numeru NBI jest budownictwo, które wspiera ekologię. Zmiana postaw i zmiany społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju są możliwe dzięki ekologicznym rozwiązaniom i prośrodowiskowemu podejściu także szeroko pojętej branży budowlanej. 
Rośnie liczba inwestorów oraz firm świadomych ekologicznie. To one dziś kształtują przyszłość. Ze względu na rozwój techniczny sektor budowlany ma ogromny potencjał w zakresie ochrony środowiska. Firmy z branży wciąż badają sposoby maksymalizacji postępów w tym zakresie, a inwestorzy realizują coraz śmielsze projekty.
 

 
Inwestycje przywracające równowagę przyrodniczą, ekologiczne materiały czy innowacyjne rozwiązania ograniczające emisję CO2 – to tylko ułamek działań przyczyniających się do ochrony środowiska. Takie postępowanie nie tylko zmniejsza wpływ projektów budowlanych na środowisko, ale może również zwiększać zyski. Kierunki, w których podąża branża budowlana, wyznaczane są m.in. przez wieloletnie badania i analizy. Na aktualne trendy ma również wpływ wzrastająca świadomość projektantów, inwestorów i wykonawców, którzy podejmują działania na rzecz coraz bardziej ekologicznego budownictwa i jego jak najmniejszego wpływu na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym, wypowiedziami ekspertów oraz prezentowanymi rozwiązaniami partnerów. Budownictwo musi być przyjazne środowisku!
 
 
W połowie lutego 2021 r. Wodociągi Miasta Krakowa SA obchodziły jubileusz 120-lecia istnienia. Ostatnie lata to systematyczna modernizacja i rozbudowa krakowskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w bezprecedensowej skali i zakresie. Od 2002 r. wydano na ten cel ponad 3 mld zł. Działalność firmy przyczynia się do rozwoju Krakowa, podnosząc komfort życia mieszkańców i jakość środowiska naturalnego.
 

 
Prof. Kazimierz Gwizdała i dr Paweł Więcławski opisują aspekty środowiskowe w geotechnice. Wykonanie fundamentu w każdym przypadku stanowi ingerencję w środowisko i naturalne podłoże gruntowe. W okresie, kiedy istotną uwagę zwracamy na szeroko rozumianą ekologię, należy dążyć do zastosowania technologii, która będzie przyjazna dla otoczenia i w minimalnym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne.
 

 
Innowacyjny system kanalizacji grawitacyjnej w infrastrukturze odwodnieniowej miast opisują profesorowie Józef Dziopak i Daniel Słyś. Ograniczenia związane z możliwością stosowania tradycyjnych rozwiązań w systemach odwodnieniowych wymuszają konieczność poszukiwania zaawansowanych sposobów sterowania wielkością transportowanych wód opadowych przy minimalnym wykorzystaniu powierzchni zlewni i ingerencji w istniejący system kanalizacyjny.
 

 
W numerze publikujemy raport Budownictwo drogowo-mostowe – stan aktualny i perspektywy. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych GDDKiA realizuje obecnie 103 zadania o łącznej długości 1328,9 km. Prawie dwa razy tyle, o długości w sumie 2142,6 km, jest w przygotowaniu. Na etapie postępowania przetargowego znajduje się kolejnych 24 zadań o łącznej długości 339,8 km. W raporcie znajdziemy zestawienie prowadzonych inwestycji drogowych i mostowych oraz opinie fachowców i prognozy dla sektora.
 

 
Czy stać nas na budowę oryginalnych mostów? Odpowiedź poznamy po przeczytaniu artykułu dr. hab. Janusza Rymszy, zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Od kilku lat w polskim środowisku techników głoszony jest pogląd o potrzebie projektowania i budowy mostów o wysokich walorach estetycznych. Przytaczane w dyskusjach argumenty za takim postępowaniem są aż nazbyt oczywiste. Mosty przez dziesiątki lat będą stanowiły znaczący element krajobrazowy i kompozycję przestrzenną, będą kształtowały pojmowanie estetyki, piękna. Wśród dużych mostów za bardzo estetyczne są uważane mosty o podwieszonej konstrukcji przęsła, a za nieestetyczne – mosty o konstrukcji belkowej. Ponadto budowane w ostatnim okresie mosty mają jedną cechę wspólną – rozpiętość ich przęseł jest coraz większa.
 
 

 
25 stycznia 2021 r. odbyła się prezentacja raportu Przemysł cementowy w gospodarce odpadami, przygotowanego przez Instytut Jagielloński. Towarzyszyła jej debata o wykorzystaniu paliw alternatywnych w przemyśle cementowym z udziałem m.in. Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu i środowiska, oraz Krzysztofa Kieresa, przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu, a także samorządowców i ekspertów zajmujących się odpadami oraz ich wykorzystaniem w przemyśle cementowym. Wyniki raportu przedstawiamy w artykule Cementownie są stałym i ważnym elementem polskiego systemu gospodarki odpadami.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Wodociągi Miasta Krakowa wczoraj i dziś (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W połowie lutego 2021 r. Wodociągi Miasta Krakowa SA obchodziły jubileusz 120-lecia istnienia. Ostatnie lata to systematyczna modernizacja i rozbudowa krakowskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w bezprecedensowej skali i zakresie.

Przegląd inwestycji bezwykopowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
9 lutego 2021 r. Wodociągi Warszawskie zawarły ze spółką Inżynieria Rzeszów umowę na wykonanie drugiego przewiertu (nitki B) do transportu ścieków pod dnem Wisły.

Budownictwo wspiera ekologię (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Zmiana postaw i zmiany społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju są możliwe dzięki ekologicznym rozwiązaniom i prośrodowiskowemu podejściu także szeroko pojętej branży budowlanej. Rośnie liczba inwestorów oraz firm świadomych ekologicznie.

Świadomy wybór zgodny z naturą (PDF)
Autor: mgr inż. Katarzyna Połańska-Zorychta, członek zarządu Steinzeug-Keramo Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wzrastający niedobór zasobów i potrzeba skutecznego ograniczenia produkcji odpadów sprawiają, że ekologiczne materiały i metody produkcji zyskują na znaczeniu. To dlatego długofalowy, zrównoważony rozwój powinien być standardową praktyką w każdym przemyśle.

Rury żeliwne mogą jeszcze lepiej służyć środowisku (PDF)
Autor: Sara Karmańska, Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
Zagadnienia ekologii i ochrony środowiska są coraz częściej poruszane w dyskusji publicznej. Świadomość społeczna zmian klimatycznych staje się powszechna, podobnie jak chęć zatrzymania ich szkodliwego wpływu na globalne ocieplenie. Od 1850 r., czyli od początku epoki przemysłowej, stężenie CO2 w atmosferze wzrosło o ok. 50%, a średnia temperatura o 1,1 °C. Naukowcy szacują, że do 2100 r. temperatura podniesie się o 2–6 °C.

Plastik to przyszłość. Rurociągi PE pomagają realizować założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (PDF)
Autor: Ewa Krasuska, Uponor Infra Sp. z o.o.
[bez logowania]
W obliczu kryzysu klimatycznego transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest rozwiązaniem nie tylko rozsądnym, lecz koniecznym. Ograniczenie zużycia surowców, zamknięcie obiegu materiałów, zmiany w procesach projektowania i produkcji oraz efektywne zarządzanie odpadami to klucz do zrównoważonego rozwoju, od którego zależy nasza przyszłość. Rurociągi polietylenowe Uponor Infra spełniają te kryteria i dlatego zasługują na miano technologii przyszłości.

Innowacyjny system kanalizacji grawitacyjnej w infrastrukturze odwodnieniowej miast (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, prof. dr hab. inż. Daniel Słyś, Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, Politechnika Rzeszowska
[bez logowania]
Ograniczenia związane z możliwością stosowania tradycyjnych rozwiązań w systemach odwodnieniowych wymuszają konieczność poszukiwania zaawansowanych sposobów sterowania wielkością transportowanych wód opadowych przy minimalnym wykorzystaniu powierzchni zlewni i ingerencji w istniejący system kanalizacyjny.

Inteligentne rozwiązanie monitoringu i sterowania deszczówką w Rzeszowie (PDF)
Autor: Ecol-Unicon Sp. z o.o.
[bez logowania]
Monitoring i zdalna obsługa urządzeń infrastruktury deszczowej to znaczące ułatwienie dla właścicieli i operatorów systemów wodno-ściekowych. Na takie rozwiązania coraz częściej decydują się samorządy, widząc w nich szansę na zwiększenie efektywności i optymalizację zarządzania wodą opadową w miastach. Miasto Rzeszów, we współpracy z Ecol-Unicon, wdrożyło system inteligentnie sterowanej retencji zbiornikowej dla kanalizacji deszczowej w zlewni osiedla Budziwój o powierzchni 6,3 km2.

Geotechnika w trosce o mniejszy ślad węglowy (PDF)
Autor: Artur Gaszewski, Łukasz Dziadoń, Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Sektor budowlany zużywa sporą część energii nieodnawialnej i powoduje emisję znacznych ilości CO2. Istniejące budynki i budowle generują ok. 39% globalnej emisji CO2 rocznie. Ponad jedna trzecia całkowitego zużycia energii i emisji CO2 pochodzi z sektora budowlanego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W związku z tym środki mające na celu zmniejszenie emisji mają kluczowe znaczenie.

Ekologia czy ekonomia? Aspekt decydujący o zastosowaniu pali przemieszczeniowych do posadowienia obiektów mostowych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, dr inż. Paweł Wiecławski, Politechnika Gdańska
[bez logowania]
Wykonanie fundamentu w każdym przypadku stanowi ingerencję w środowisko i naturalne podłoże gruntowe. W okresie, kiedy istotną uwagę zwracamy na szeroko rozumianą ekologię, należy dążyć do zastosowania technologii, która będzie przyjazna dla otoczenia i w minimalnym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne.

Cementownie są stałym i ważnym elementem polskiego systemu gospodarki odpadami (PDF)
Autor: Piotr Piestrzyński, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Przemysł cementowy w Polsce, który niemal dwie dekady temu w odpowiedzi na własne zapotrzebowanie stworzył całą branżę zajmującą się przetwarzaniem odpadów komunalnych na paliwa alternatywne, w najbliższych latach może się zmierzyć z ograniczeniem dostępności paliw alternatywnych.

Ponad 100 przejść dla zwierząt przez tory i mosty kolejowe (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja przy współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych SA
[bez logowania]
Aby jelenie, wilki, łosie, żaby, węże swobodnie przekraczały tory, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują specjalne przejścia, przystosowują mosty, sprawdzają trasy zwierząt. Tylko w 2020 r. ponad 100 obiektów zostało dostosowanych do wędrówek zwierząt.

STRABAG modernizuje odcinki linii kolejowej E59 Wronki – Krzyż i Dobiegniew – Słonice (PDF)
Autor: Jacek Krupiński, Andrzej Śliwiński, Dyrekcja Kolejowa STRABAG Sp. z o.o.
[bez logowania]
Na początku 2020 r. koncern STRABAG podpisał umowę na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej E59 z Poznania do Szczecina. Projekty polegają na modernizacji systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinkach Wronki – Krzyż (bez stacji Krzyż) oraz Dobiegniew – Słonice.

Przegląd inwestycji kolejowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Dworzec w Janikowie to pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim obiekt, który zmodernizowano w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023.

III Międzynarodowe Forum Tunelowe (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów i transmisji Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
3 i 4 lutego 2021 r. Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (PKD) zorganizowało w trybie online III Międzynarodowe Forum Tunelowe. Patronami konferencji byli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES.

Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica – Lubawka (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
Trwają prace na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica – Lubawka, odcinek Bolków – granica państwa, zadanie III – od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła).

Budownictwo drogowo-mostowe – stan aktualny i perspektywy (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
[bez logowania]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za każdy etap rozwoju krajowej sieci drogowej w Polsce. Począwszy od przygotowania inwestycji na etapie koncepcyjnym, aż po etap końcowy. W gestii GDDKiA leży także zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych przez odpowiednie utrzymanie zarządzanych przez nią dróg. A tych powstaje coraz więcej.

Uszorstnienie nawierzchni w technologii śrutowania (PDF)
Autor: Andrzej Michałek, członek zarządu, dyrektor ds. technicznych, SAT Sp. z o.o.
[bez logowania]
W dzisiejszym świecie, w którym obserwujemy bardzo szybki postęp techniczny, rosną też wymagania co do jakości oferowanych produktów. Tendencja ta jest odczuwalna również w budownictwie, gdzie bardzo mocno zaostrzane są przez inwestorów kryteria techniczne dla nowych obiektów.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W związku ze skargami mieszkańców na hałas pochodzący z oddanej do ruchu obwodnicy Marek (droga S8) władze samorządowe zleciły wykonanie odpowiednich badań w tym rejonie.

Czy stać nas na budowę oryginalnych mostów? (PDF)
Autor: dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
[bez logowania]
Od kilku lat w polskim środowisku techników jest głoszony pogląd o potrzebie projektowania i budowy mostów o wysokich walorach estetycznych. Przytaczane w dyskusjach argumenty za takim postępowaniem są aż nazbyt oczywiste. Mosty przez dziesiątki lat będą stanowiły znaczący element krajobrazowy i kompozycję przestrzenną, będą kształtowały pojmowanie estetyki, piękna.

Prefabrykaty optemARCH – ekonomia i szybkość budowy (PDF)
Autor: inż. Jakub Czerwiński, Optem
[bez logowania]
Autostrada A1 to jedna z najważniejszych i najbardziej ruchliwych polskich dróg. Łączy północ z południem kraju, wchodzi również w skład VI transeuropejskiego korytarza transportowego. Aby na całej swojej długości mogła identyfikować się oznaczeniem A (klasa autostrady), przechodzi obecnie gruntowną przebudowę na odcinku Tuszyn – Częstochowa.

Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Monografia podsumowuje wykonane przez autorów prace naukowo-badawcze dotyczące m.in. określenia realnej skali wykorzystywania różnego typu konstrukcji przejść dla zwierząt przez dziko żyjącą faunę.

PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019 – materiały pokonferencyjne (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019 to książka będąca pokłosiem konferencji o tej samej nazwie, która odbyła się 10–12 grudnia 2019 r. w Krakowie. Organizowana od ponad 20 lat konferencja, w której biorą udział głównie przedstawiciele różnych organów administracji drogowej i kolejowej oraz firm budowlanych, służy dyskusji i wymianie doświadczeń na temat budowy i funkcjonowania przejść dla zwierząt.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Trwają prace przy budowie mostu tymczasowego w Ścinawie. To kluczowy obiekt, który pozwoli na rozpoczęcie remontu właściwego obiektu, 350-metrowej, zabytkowej konstrukcji zlokalizowanej w ciągu drogi krajowej nr 36.

Concrete Roads 2022 zawita do Krakowa (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cement
[bez logowania]
W 2022 r. w Krakowie odbędzie się 14. edycja międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym, gromadzącego najlepszych ekspertów w tej dziedzinie z całego świata. Współgospodarzem konferencji Concrete Roads 2022 obok europejskiej organizacji EUPAVE będzie polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu.


Reklamy
Keller Geobrugg Soletanche SG Pam GEO-Instruments Porr Wodociągi Miasta Krakowa Optem
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję