YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Oddanie do ruchu S17 Skrudki – Kurów Zachód
Dzisiaj, 19 czerwca br. lubelski Oddział GDDKiA udostępni kierowcą ponad 13 km odcinek drogi ekspresowej S17 od węzła Skrudki (bez węzła) do węzła Kurów Zachód (bez węzła). To pierwszy odcinek S17, który zostanie oddany w tym roku. [...]

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 2018
VII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego, 09-11.09.2019, Kielce 2019-09-09
W imieniu: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Katedry Górnictwa Odkrywkowego, Fundacji „Nauka i Tradycje Górnicze” oraz Sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Głównej Komisji ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG oraz Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w VII edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, która odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 r. w hotelu Binkowski Resort**** w Kielcach.[...]


Rozwiązania infrastrukturalne szyte na miarę
Rozmowa z Ewą Krzemińską, dyrektor zarządzającą Uponor Infra Sp. z o.o.[...]


Naprawa i wzmacnianie budowli
Naprawy stanowią jeden z podstawowych sposobów utrzymania obiektów budowlanych zarówno historycznych, jak i współczesnych, a ich celem jest przede wszystkim przywracanie lub zachowanie użyteczności obecnie istniejących obiektów. Rehabilitowane obiekty budowlane dzięki nadaniu im nowej użyteczności zyskują coraz częściej nowe życie, podlegając transformacji z fabryk w restauracje, z obiektów biurowych w mieszkalne itd. Takie działania wpisują się także w ideę zrównoważonego rozwoju.[...]


Modernizacja oczyszczalni ścieków Dębogórze
Obecnie spółka PEWIK GDYNIA realizuje kolejny projekt „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.[...]NBI 2 (83) marzec – kwiecień 2019

83
W numerze

20 lutego 2019 r. w hotelu The Westin w Warszawie z inicjatywy Executive Club odbyła się jubileuszowa X konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji.


 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania czterech paneli dyskusyjnych (nowe technologie oraz modernizacja infrastruktury kolejowej, nowe wyzwania dla infrastruktury drogowej, szanse i zagrożenia w rozwoju polskiej infrastruktury, innowacje w budownictwie) oraz dwóch wystąpień gości specjalnych. Zwieńczeniem konferencji była gala wręczenia Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, którymi uhonorowano wyróżniające się podmioty w branży. Obszerną relację publikujemy w tym wydaniu „NBI”.


Wodociągi Miasta Krakowa przedstawiają dotychczasowe działania podejmowane w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo jest producentem energii m.in. przez wykorzystywanie biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków, za pomocą inteligentnych systemów monitoruje również wskaźniki energochłonności procesów technologicznych produkcji wody oraz pompowania i oczyszczania ścieków, a w ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego z NCBR wspólnie z AGH zrealizowało projekt energetycznie pasywnej oczyszczalni ścieków.

 


Jak podaje firma Spectis w swoim nowym raporcie Firmy budowlane w Polsce 2018–2022, głównymi beneficjantami notowanego w latach 2017–2018 ożywienia inwestycyjnego nie są największe grupy budowlane działające w Polsce, lecz średniej wielkości firmy wykonawcze i podwykonawcze. Mniejsze podmioty są także bardziej aktywne na rynkach zagranicznych. W minionych latach miała miejsce wyraźna zmiana, jeżeli chodzi o strukturę podmiotów realizujących zlecenia zagraniczne – środek ciężkości przesunął się z największych grup budowlanych na mniejsze i bardziej wyspecjalizowane podmioty. Szczegóły znajdą Państwo w artykule.

 


Piszemy również o nowych rekordach w budownictwie. Krzysztof Dąbrowiecki szczegółowo opisuje morską przeprawę mostową Hongkong – Zhuhai – Makau. Wielomiliardowy projekt połączenia Hongkongu z Makau przeprawą mostową został po raz pierwszy zaproponowany jeszcze w latach 80. XX w. Głównym powodem były ograniczona liczba pracowników i limitowane zasoby naturalne Hongkongu. Pomysł budowy mostu ewoluował przez następnych kilkanaście lat, dając najpierw priorytet budowie nowego lotniska w Hongkongu – Chek Lap Kok na wyspie Lantau – a później budowie szybkiego podziemnego połączenia kolejowego pomiędzy Shanzhen i Hongkongiem. Jednak na początku nowego milenium wraz z dynamicznym wzrostem ekonomicznym i dla większej integracji obszaru zatoki władze lokalne Hongkongu, Makau i Guangdong, przy akceptacji rządu centralnego w Pekinie, powróciły do planu połączenia brzegów zatoki. Po pięciu latach studiów i negocjacji w 2008 r. trzy strony uzgodniły projekt przeprawy morskiej i sposób finansowania tej inwestycji. Budowę mostu Hongkong – Zhuhai – Makau (HZMB) rozpoczęto pod koniec 2009 r., a uroczyste otwarcie nastąpiło po dziewięciu latach, 24 października 2018 r.

 


Jesteśmy także obecni na budowie S2 Południowej Obwodnicy Warszawy: węzeł Puławska – węzeł Lubelska. Ten projekt jest z pewnością jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich lat. Co więcej, trasa planowana była już od lat 70. XX w. jako część autostrady A2 wschód – zachód. Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska to 18,5 km drogi ekspresowej, której realizacja została podzielona na trzy zadania.

 


W numerze publikujemy tematy specjalne. Dotyczą one rur, kruszyw do budowy dróg i wzmacniania podłoża w drogownictwie, wpływu domieszek i dodatków na poprawę cech betonu oraz wybranych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

I tak, szybkie tempo rozwoju procesów budowlanych zmusza do poszukiwania nowoczesnych i trwałych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Rury, stanowiąc kluczowy element infrastruktury technicznej, w rezultacie tego rozwoju zyskują nowe obszary zastosowań, stają się bardziej uniwersalne i niezawodne, a wybór dostępnych rozwiązań jeszcze nigdy nie był tak szeroki.

 


Kruszywa to podstawowy surowiec wykorzystywany przez ludzkość niemal od początku rozwoju cywilizacyjnego, na którego zapotrzebowanie, przede wszystkim w budownictwie, stale rośnie. Kruszywa są używane jako materiał konstrukcyjny lub tworzący strukturę konstrukcyjną, wypełniacz i materiał pomocniczy w różnych procesach technologicznych. Według szacunkowych danych, roczne światowe zużycie kruszyw przekracza już 40 mld t, w tym ok. 3 mld t w krajach UE. W tym numerze przedstawiamy rodzaje i zastosowanie kruszyw w budownictwie drogowym.

 


Wzmocnienie podłoża gruntowego jest szczególnie odpowiedzialnym zadaniem z uwagi na ogromne koszty oraz problemy techniczne, jakie niesie za sobą popełnienie błędu na etapie projektowania lub wykonawstwa. Każde z dostępnych rozwiązań cechuje się określonymi właściwościami, a wybór odpowiedniej techniki powinien uwzględniać specyficzne warunki terenowe i potrzeby projektu.

 


Synergia pomiędzy betonem a chemią budowlaną jest oczywista – oba te obszary są ze sobą nierozerwalnie połączone, co znajduje odbicie w ich dynamicznym rozwoju. Ulepszanie właściwości betonu dla sprostania nowym potrzebom rynku i coraz trudniejszym wyzwaniom nie byłoby możliwe bez wprowadzenia modyfikatorów, wśród których najbardziej spektakularne efekty osiągnięto dzięki domieszkom. W rozwoju technologii betonu nie można pominąć także dodatków.

 


Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiam, że 6 marca 2019 r. zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie dr inż. Wojciech Grodecki, wieloletni pracownik naukowy Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wybitny specjalista w zakresie budownictwa tunelowego, twórca specjalności budowle podziemne na Politechnice Warszawskiej, wspaniały dydaktyk, inżynier, praktyk. Dzięki Jego inicjatywie Polska w 1978 r. została członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Budownictwa Tunelowego i Przestrzeni Podziemnej ITA-AITES, w którym reprezentował nasz kraj do 2008 r. Był wieloletnim przewodniczącym Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, członkiem zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki. W imieniu Redakcji i własnym składam Rodzinie najszczersze kondolencje.

Zapraszam do lektury całego numeru „NBI”, który, pozwolę sobie dodać, ukazał się po raz osiemdziesiąty.

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny

 


Infrastruktura Polska i Budownictwo 2019 (PDF)
Autor: Executive Club Sp. z o.o.
[bez logowania]
20 lutego 2019 r. w hotelu The Westin w Warszawie z inicjatywy Executive Club odbyła się jubileuszowa X edycja wyjątkowej konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji. Zwieńczeniem całodniowej konferencji była wieczorna gala wręczenia Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, którymi uhonorowano wyróżniające się podmioty w branży.

Morska przeprawa mostowa Hongkong – Zhuhai – Makau (PDF)
Autor: Krzysztof Dąbrowiecki
[bez logowania]
Delta Rzeki Perłowej niezupełnie przypomina rejon zatoki San Francisco, aglomeracje wokół Zatoki Tokijskiej czy Nowego Jorku. Jest jednak bezsprzecznie jedną z największych stref transportowo-przeładunkowych na świecie, z takimi portami morskimi jak Hongkong, Shenzhen i Kanton (Guangzhou) z trafiającymi tu rocznie ponad 63 mln kontenerów (TEU), oraz licznymi lotniskami wokół zatoki, obsługującymi 140 mln pasażerów.

Oszczędzanie energii w Wodociągach Miasta Krakowa (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wodociągi Miasta Krakowa oszczędzają na kosztach zakupu energii elektrycznej na wiele sposobów. Są jej producentem, m.in. wykorzystując biogaz wytwarzany w procesie oczyszczania ścieków. Za pomocą inteligentnych systemów monitorują wskaźniki energochłonności procesów technologicznych produkcji wody oraz pompowania i oczyszczania ścieków, a w ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego z NCBR wspólnie z AGH zrealizowały projekt energetycznie pasywnej oczyszczalni ścieków.

Rury – kluczowy element infrastruktury technicznej (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Szybkie tempo rozwoju procesów budowlanych zmusza do poszukiwania nowoczesnych i trwałych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Rury, stanowiąc kluczowy element infrastruktury technicznej, w rezultacie tego rozwoju zyskują nowe obszary zastosowań, stają się bardziej uniwersalne i niezawodne, a wybór dostępnych rozwiązań jeszcze nigdy nie był tak szeroki.

Kryteria wyboru systemów rur (PDF)
Autor: Tomasz Fusek, dyrektor zarządzający Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
W analizie poprzedzającej wybór systemu rur powinno uwzględniać się nie tylko koszt materiału użytego do ich produkcji, ale także trwałość, odporność na korozję, podwyższoną temperaturę czy abrazję w przypadku rur do kanalizacji. Przy wyborze rur należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów, które przedstawiam poniżej.

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 22 (PDF)
Autor: dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, inż. Agnieszka Mroczkowska, inż. Olga Pedrycz, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Studenckie Naukowe Koło Inżynierów Środowiska Krecik
[bez logowania]
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót najciekawszych artykułów zamieszczonych w 40. numerze „Trenchless International”.

Rzeszów świętuje 665. rocznicę lokacji miasta (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Rzeszów, największe miasto w południowo-wschodniej Polsce i jednocześnie jedno z najstarszych miast w kraju, obchodził na początku 2019 r. 665. rocznicę otrzymania aktu lokacyjnego. Miasto już w XVI w. mogło się pochwalić sprawnie działającą administracją. Obecnie dzięki władzom miasta z prezydentem Tadeuszem Ferencem na czele Rzeszów jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i komunikacyjnym Podkarpacia o wciąż rosnącym potencjale.

Mniejsze firmy motorem wzrostu w sektorze budowlanym (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
Głównymi beneficjantami notowanego w latach 2017–2018 ożywienia inwestycyjnego nie są największe grupy budowlane działające w Polsce, lecz średniej wielkości firmy wykonawcze i podwykonawcze. Mniejsze podmioty są także bardziej aktywne na rynkach zagranicznych. W rezultacie w minionych latach miała miejsce wyraźna zmiana, jeżeli chodzi o strukturę podmiotów realizujących zlecenia zagraniczne – środek ciężkości przesunął się z największych grup budowlanych na mniejsze i bardziej wyspecjalizowane podmioty.

Podwójny jubileusz prof. Kazimierza Flagi (PDF)
Autor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
[bez logowania]
24 stycznia 2019 r. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Działownia w Krakowie odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi i 50-lecia odnowienia jego doktoratu. Prof. Kazimierz Flaga – wybitny ekspert i specjalista w zakresie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych i materiałów budowlanych – był rektorem Politechniki Krakowskiej w kadencjach 1996–1999 i 1999–2002.

Na polskich drogach przybędzie tuneli (PDF)
Autor: Tomasz Orłowski, Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
Tomasz Żuchowski napisał do uczestników konferencji: „Popieram tę inicjatywę, bowiem tematyka tunelowa stała się bardzo aktualna z uwagi na realizowane obecnie, jak i planowane przez GDDKiA inwestycje. Jestem przekonany, że Polskie Forum Tunelowe stanie się miejscem wymiany doświadczeń w tym zakresie środowiska inwestorów, projektantów i wykonawców drogowych”.

Kruszywa do budowy dróg (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Kruszywa naturalne to podstawowy surowiec wykorzystywany przez ludzkość niemal od początku rozwoju cywilizacyjnego, a zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta. Kruszywa wykorzystuje się przede wszystkim w budownictwie jako materiał konstrukcyjny lub tworzący strukturę konstrukcyjną, wypełniacz i materiał pomocniczy w różnych procesach technologicznych. Według szacunkowych danych, roczne światowe zużycie kruszyw przekracza już 40 mld t, w tym ok. 3 mld t w krajach Unii Europejskiej. W Polsce w ostatnim ćwierćwieczu wydobycie wzrosło ponad czterokrotnie – z 63 do 257 mln t.

Kruszywa do budowy dróg krajowych i samorządowych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach
[bez logowania]
Kruszywa mineralne są jednym z podstawowych materiałów stosowanych w wielu gałęziach gospodarki, w tym szczególnie w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, a także w przemyśle szklarskim, odlewnictwie, chemii budowlanej, górnictwie i wielu innych. W drogownictwie kruszywa stanowią główny składnik konstrukcji dróg i innych ciągów komunikacyjnych.

Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach – z tych kruszyw dobrze się buduje (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Poruszając w numerze temat kruszyw i wzmacniania podłoża, trudno nie wspomnieć o przedsiębiorstwie Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. w Krzeszowicach, które od niemal 20 lat wydobywa i przerabia skały pochodzenia wulkanicznego. W KP Zalas i KD Niedźwiedzia Góra pozyskuje się kruszywa czyste ekologicznie, o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych i mrozoodpornościowych. Szeroka gama kruszyw oferowanych przez KPiD znajduje zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie, budownictwie oraz tworzeniu małej architektury.

Technologie w produkcji kruszyw foremnych (PDF)
Autor: dr hab. inż. Tomasz Gawenda, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
[bez logowania]
Celem artykułu jest omówienie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także przedstawienie nowych metod produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W proponowanych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3% nawet w układzie jedno- lub dwustadialnym rozdrabniania.

S2 Południowa Obwodnica Warszawy: węzeł Puławska – węzeł Lubelska (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów udostępnionych przez GDDKiA
[bez logowania]
Południowa Obwodnica Warszawy jest z pewnością jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich lat. Co więcej, trasa planowana była już od lat 70. XX w. jako część autostrady A2 wschód – zachód. Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska to 18,5 km drogi ekspresowej, której realizacja została podzielona na trzy zadania.

Wzmacnianie podłoża w drogownictwie (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wzmocnienie podłoża gruntowego jest szczególnie odpowiedzialnym zadaniem z uwagi na ogromne koszty oraz problemy techniczne, jakie niesie za sobą popełnienie błędu na etapie projektowania lub wykonawstwa. Każde z dostępnych rozwiązań cechuje się określonymi właściwościami, a wybór odpowiedniej techniki powinien uwzględniać specyficzne warunki terenowe i potrzeby projektu.

SILMENT – drogowe spoiwo z tradycjami (PDF)
Autor: Katarzyna Waresiak-Majda, CEMEX Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem wśród wykonawców dróg cieszy się drogowe spoiwo stabilizacyjne. Stanowi ono doskonałe uzupełnienie oferty tradycyjnych materiałów stosowanych w budownictwie drogowym, czyli cementu i wapna palonego.

MKM Kruszywa – gwarancja najwyższej jakości (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Wysokiej jakości surowce naturalne to podstawa dzisiejszego budownictwa. Kruszywa mają decydujący wpływ na parametry otrzymanej mieszanki betonowej. Zapewniają odpowiedni poziom wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania nawierzchniom drogowym. Ogrywają także niezwykle istotną rolę przy wzmacnianiu gruntu. Kruszywa do tych i wielu innych zastosowań produkuje Żwirownia Nowa Biała, będąca własnością spółki MKM Kruszywa Sp. z o.o. w Nowym Targu.

Projektowanie z wykorzystaniem modelowania numerycznego na przykładzie wzmocnienia gruntu metodą CDMM (PDF)
Autor: Maciej Szczygielski, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W maju 2018 r. Biuro Inżynierskie Titan we współpracy z firmą Soley Sp. z o.o. rozpoczęło pracę nad przygotowaniem metodyki projektowania wzmocnienia gruntu pod obiektami inżynieryjnymi w formie paneli gruntobetonowych o kształcie rusztów wykonywanych metodą wgłębnego mieszania na mokro (continuous deep mixing method – CDMM).

Geosystemy jako sposób ograniczenia emisji dwutlenku węgl (PDF)
Autor: mgr inż. Karolina Smentoch, Optem
[bez logowania]
W artykule przedstawiono istotę stosowania geosystemów jako sposobu ograniczenia szkodliwego wpływu konstrukcji budowlanych na środowisko przez zmniejszenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla, przykłady zastosowań oraz kryteria doboru odpowiedniego rozwiązania.

Wpływ domieszek i dodatków na poprawę cech betonu (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Synergia pomiędzy betonem a chemią budowlaną jest oczywista – oba te obszary są ze sobą nierozerwalnie połączone, co znajduje odbicie w ich dynamicznym rozwoju. Ulepszanie właściwości betonu dla sprostania nowym potrzebom rynku i coraz trudniejszym wyzwaniom nie byłoby możliwe bez wprowadzenia modyfikatorów, wśród których najbardziej spektakularne efekty osiągnięto dzięki domieszkom. W rozwoju technologii betonu nie można pominąć także dodatków.

Barwienie betonu – techniczne aspekty stosowania pigmentów (PDF)
Autor: Ewelina Szymczak, Michał Oleksik, ATLAS Sp. z o.o.
[bez logowania]
Obecnie beton coraz częściej oprócz funkcji konstrukcyjnej odgrywa rolę dekoracyjną. Architekci i wykonawcy, mając wybór z szerokiej palety materiałów i decydując się na beton, stawiają przed nim wysokie wymagania. Szczególnie rygorystyczne warunki dotyczą betonu architektonicznego, w tym betonu barwionego. Powtarzalna produkcja barwionego w masie betonu jest dużym wyzwaniem z uwagi na stosowanie surowców o zmiennej charakterystyce.

Wybrane czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mają wpływ umiejętności kierowców, konstrukcja samochodów i infrastruktura drogowa. Problemem, z jakim muszą mierzyć się obecnie zarządcy dróg, jest systematyczne zwiększanie się liczby rejestrowanych w Polsce pojazdów. O ile kierowca decyduje, z jaką prędkością, w jakim stanie oraz w jaki sposób prowadzi pojazd, o tyle na zdarzenie drogowe wpływa otoczenie drogi.

Przepusty i mosty ekologiczne: Historia cyklu (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.
[bez logowania]
od marca 2008 r. upowszechniać wiedzę na temat nie zawsze docenianych obiektów infrastruktury komunikacyjnej, jakimi są przepusty, w specjalnym cyklu artykułów na ten temat. Jest to tym ważniejsze, że notujemy w tych konstrukcjach – wbrew temu, co się powszechnie uważa – ogromny postęp tak w zakresie materiałów, technologii, metod projektowania, jak i wykonawstwa, badań, utrzymania i wzmacniania.

XXIV Europejska Wyprawa Mostowa Słowacja – Czechy 2018, cz. 3 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m., mgr Ksenia Feigel-Młodkowska, inż. Józef Flaga
[bez logowania]
Mijał już tydzień podróżowania po bliskim, a wciąż raczej mało znanym kraju naszych południowych sąsiadów. Słowacja jest tak piękną, starannie uporządkowaną krainą, pełną autentycznych zabytków w zachowanych malowniczych miasteczkach, że nie zauważaliśmy upływającego czasu. Zwiedzaliśmy też czeskie zamki.

Model dobrego kierowcy część 4 (PDF)
Autor: Marek Dworak, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
[bez logowania]
W poprzednim artykule omówiłem manewr zmiany pasa ruchu. Czas na kolejne manewry, które objaśniam w ramach cyklu kompleksowo przedstawiającego wszystkie wymogi doskonałego kierowania samochodem.

Xperia XZ3 flagowiec SONY (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie testu urządzenia oraz materiałów producenta
[bez logowania]
Xperia XZ3 to kolaż nowoczesnych technologii – najwydajniejszy SoC, wyświetlacz OLED z HDR, najnowsza kompilacja systemu Google, system wibracji dynamicznej, wsparcie dla nagrywania wideo w 4K z HDR oraz w zwolnionym tempie przy 960 klatkach na sekundę w rozdzielczości Full HD. Czy to wszystko plus świetny design zagwarantowało sukces?


Reklamy
Uponor Basf MPWiK Kraków PAM Soletanche DCS Llloyd Acoustics Geobrugg
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję