YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


GDDKiA: Nowe wytyczne i obowiązki na budowach
31 marca br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566). [...]

Uponor Infra – renowacja wodociągu na terenie szkód górniczych
IABSE Symposium Synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania, 20-22.05.2020, Wrocław 2020-05-20
Polska Grupa IABSE oraz Politechnika Wrocławska mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IABSE Symposium Synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania, które odbędzie się w dniach 20-22 maja 2020 r. na Politechnice Wrocławskiej.[...]


Sytuację w branży kruszyw oceniam jako stabilną
Rozmowa z Arturem Widłakiem, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.[...]


Nowoczesne systemy szalunków i deskowań
Jeszcze pół wieku temu normą było stosowanie do wykonywania konstrukcji z betonu wyłącznie deski i kantówki. W latach 50. XX w. zaczęto dążyć do racjonalnego i efektywnego budowania z użyciem deskowań systemowych. Nowe i wciąż udoskonalane rozwiązania w zakresie deskowań zapewniają dziś zadowalające efekty zarówno w trakcie, jak i po zdemontowaniu szalunków.[...]


Soletanche Polska wykonuje fundamenty węzła przesiadkowego w Gdyni Chyloni
Soletanche Polska rozpoczęła realizację murków prowadzących – niezbędnych do wykonanie technologii ścian szczelinowych, tym samym prace przy przebudowie Placu Dworcowego w Gdyni Chyloni weszły w kolejną fazę. Zadaniem spółki jest wykonanie fundamentowania specjalistycznego parkingu podziemnego będącego częścią węzła integracyjnego połączonego z peronami tutejszego Dworca.[...]NBI 2 (83) marzec – kwiecień 2019

83
W numerze

20 lutego 2019 r. w hotelu The Westin w Warszawie z inicjatywy Executive Club odbyła się jubileuszowa X konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji.


 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania czterech paneli dyskusyjnych (nowe technologie oraz modernizacja infrastruktury kolejowej, nowe wyzwania dla infrastruktury drogowej, szanse i zagrożenia w rozwoju polskiej infrastruktury, innowacje w budownictwie) oraz dwóch wystąpień gości specjalnych. Zwieńczeniem konferencji była gala wręczenia Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, którymi uhonorowano wyróżniające się podmioty w branży. Obszerną relację publikujemy w tym wydaniu „NBI”.


Wodociągi Miasta Krakowa przedstawiają dotychczasowe działania podejmowane w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo jest producentem energii m.in. przez wykorzystywanie biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków, za pomocą inteligentnych systemów monitoruje również wskaźniki energochłonności procesów technologicznych produkcji wody oraz pompowania i oczyszczania ścieków, a w ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego z NCBR wspólnie z AGH zrealizowało projekt energetycznie pasywnej oczyszczalni ścieków.

 


Jak podaje firma Spectis w swoim nowym raporcie Firmy budowlane w Polsce 2018–2022, głównymi beneficjantami notowanego w latach 2017–2018 ożywienia inwestycyjnego nie są największe grupy budowlane działające w Polsce, lecz średniej wielkości firmy wykonawcze i podwykonawcze. Mniejsze podmioty są także bardziej aktywne na rynkach zagranicznych. W minionych latach miała miejsce wyraźna zmiana, jeżeli chodzi o strukturę podmiotów realizujących zlecenia zagraniczne – środek ciężkości przesunął się z największych grup budowlanych na mniejsze i bardziej wyspecjalizowane podmioty. Szczegóły znajdą Państwo w artykule.

 


Piszemy również o nowych rekordach w budownictwie. Krzysztof Dąbrowiecki szczegółowo opisuje morską przeprawę mostową Hongkong – Zhuhai – Makau. Wielomiliardowy projekt połączenia Hongkongu z Makau przeprawą mostową został po raz pierwszy zaproponowany jeszcze w latach 80. XX w. Głównym powodem były ograniczona liczba pracowników i limitowane zasoby naturalne Hongkongu. Pomysł budowy mostu ewoluował przez następnych kilkanaście lat, dając najpierw priorytet budowie nowego lotniska w Hongkongu – Chek Lap Kok na wyspie Lantau – a później budowie szybkiego podziemnego połączenia kolejowego pomiędzy Shanzhen i Hongkongiem. Jednak na początku nowego milenium wraz z dynamicznym wzrostem ekonomicznym i dla większej integracji obszaru zatoki władze lokalne Hongkongu, Makau i Guangdong, przy akceptacji rządu centralnego w Pekinie, powróciły do planu połączenia brzegów zatoki. Po pięciu latach studiów i negocjacji w 2008 r. trzy strony uzgodniły projekt przeprawy morskiej i sposób finansowania tej inwestycji. Budowę mostu Hongkong – Zhuhai – Makau (HZMB) rozpoczęto pod koniec 2009 r., a uroczyste otwarcie nastąpiło po dziewięciu latach, 24 października 2018 r.

 


Jesteśmy także obecni na budowie S2 Południowej Obwodnicy Warszawy: węzeł Puławska – węzeł Lubelska. Ten projekt jest z pewnością jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich lat. Co więcej, trasa planowana była już od lat 70. XX w. jako część autostrady A2 wschód – zachód. Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska to 18,5 km drogi ekspresowej, której realizacja została podzielona na trzy zadania.

 


W numerze publikujemy tematy specjalne. Dotyczą one rur, kruszyw do budowy dróg i wzmacniania podłoża w drogownictwie, wpływu domieszek i dodatków na poprawę cech betonu oraz wybranych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

I tak, szybkie tempo rozwoju procesów budowlanych zmusza do poszukiwania nowoczesnych i trwałych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Rury, stanowiąc kluczowy element infrastruktury technicznej, w rezultacie tego rozwoju zyskują nowe obszary zastosowań, stają się bardziej uniwersalne i niezawodne, a wybór dostępnych rozwiązań jeszcze nigdy nie był tak szeroki.

 


Kruszywa to podstawowy surowiec wykorzystywany przez ludzkość niemal od początku rozwoju cywilizacyjnego, na którego zapotrzebowanie, przede wszystkim w budownictwie, stale rośnie. Kruszywa są używane jako materiał konstrukcyjny lub tworzący strukturę konstrukcyjną, wypełniacz i materiał pomocniczy w różnych procesach technologicznych. Według szacunkowych danych, roczne światowe zużycie kruszyw przekracza już 40 mld t, w tym ok. 3 mld t w krajach UE. W tym numerze przedstawiamy rodzaje i zastosowanie kruszyw w budownictwie drogowym.

 


Wzmocnienie podłoża gruntowego jest szczególnie odpowiedzialnym zadaniem z uwagi na ogromne koszty oraz problemy techniczne, jakie niesie za sobą popełnienie błędu na etapie projektowania lub wykonawstwa. Każde z dostępnych rozwiązań cechuje się określonymi właściwościami, a wybór odpowiedniej techniki powinien uwzględniać specyficzne warunki terenowe i potrzeby projektu.

 


Synergia pomiędzy betonem a chemią budowlaną jest oczywista – oba te obszary są ze sobą nierozerwalnie połączone, co znajduje odbicie w ich dynamicznym rozwoju. Ulepszanie właściwości betonu dla sprostania nowym potrzebom rynku i coraz trudniejszym wyzwaniom nie byłoby możliwe bez wprowadzenia modyfikatorów, wśród których najbardziej spektakularne efekty osiągnięto dzięki domieszkom. W rozwoju technologii betonu nie można pominąć także dodatków.

 


Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiam, że 6 marca 2019 r. zmarł po krótkiej i ciężkiej chorobie dr inż. Wojciech Grodecki, wieloletni pracownik naukowy Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wybitny specjalista w zakresie budownictwa tunelowego, twórca specjalności budowle podziemne na Politechnice Warszawskiej, wspaniały dydaktyk, inżynier, praktyk. Dzięki Jego inicjatywie Polska w 1978 r. została członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Budownictwa Tunelowego i Przestrzeni Podziemnej ITA-AITES, w którym reprezentował nasz kraj do 2008 r. Był wieloletnim przewodniczącym Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, członkiem zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki. W imieniu Redakcji i własnym składam Rodzinie najszczersze kondolencje.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny

 


Infrastruktura Polska i Budownictwo 2019 (PDF)
Autor: Executive Club Sp. z o.o.
[bez logowania]
20 lutego 2019 r. w hotelu The Westin w Warszawie z inicjatywy Executive Club odbyła się jubileuszowa X edycja wyjątkowej konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji. Zwieńczeniem całodniowej konferencji była wieczorna gala wręczenia Diamentów Infrastruktury i Budownictwa, którymi uhonorowano wyróżniające się podmioty w branży.

Morska przeprawa mostowa Hongkong – Zhuhai – Makau (PDF)
Autor: Krzysztof Dąbrowiecki
[bez logowania]
Delta Rzeki Perłowej niezupełnie przypomina rejon zatoki San Francisco, aglomeracje wokół Zatoki Tokijskiej czy Nowego Jorku. Jest jednak bezsprzecznie jedną z największych stref transportowo-przeładunkowych na świecie, z takimi portami morskimi jak Hongkong, Shenzhen i Kanton (Guangzhou) z trafiającymi tu rocznie ponad 63 mln kontenerów (TEU), oraz licznymi lotniskami wokół zatoki, obsługującymi 140 mln pasażerów.

Oszczędzanie energii w Wodociągach Miasta Krakowa (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wodociągi Miasta Krakowa oszczędzają na kosztach zakupu energii elektrycznej na wiele sposobów. Są jej producentem, m.in. wykorzystując biogaz wytwarzany w procesie oczyszczania ścieków. Za pomocą inteligentnych systemów monitorują wskaźniki energochłonności procesów technologicznych produkcji wody oraz pompowania i oczyszczania ścieków, a w ramach grantu naukowo-badawczego finansowanego z NCBR wspólnie z AGH zrealizowały projekt energetycznie pasywnej oczyszczalni ścieków.

Rury – kluczowy element infrastruktury technicznej (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Szybkie tempo rozwoju procesów budowlanych zmusza do poszukiwania nowoczesnych i trwałych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Rury, stanowiąc kluczowy element infrastruktury technicznej, w rezultacie tego rozwoju zyskują nowe obszary zastosowań, stają się bardziej uniwersalne i niezawodne, a wybór dostępnych rozwiązań jeszcze nigdy nie był tak szeroki.

Kryteria wyboru systemów rur (PDF)
Autor: Tomasz Fusek, dyrektor zarządzający Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
W analizie poprzedzającej wybór systemu rur powinno uwzględniać się nie tylko koszt materiału użytego do ich produkcji, ale także trwałość, odporność na korozję, podwyższoną temperaturę czy abrazję w przypadku rur do kanalizacji. Przy wyborze rur należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów, które przedstawiam poniżej.

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 22 (PDF)
Autor: dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, inż. Agnieszka Mroczkowska, inż. Olga Pedrycz, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Studenckie Naukowe Koło Inżynierów Środowiska Krecik
[bez logowania]
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót najciekawszych artykułów zamieszczonych w 40. numerze „Trenchless International”.

Rzeszów świętuje 665. rocznicę lokacji miasta (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Rzeszów, największe miasto w południowo-wschodniej Polsce i jednocześnie jedno z najstarszych miast w kraju, obchodził na początku 2019 r. 665. rocznicę otrzymania aktu lokacyjnego. Miasto już w XVI w. mogło się pochwalić sprawnie działającą administracją. Obecnie dzięki władzom miasta z prezydentem Tadeuszem Ferencem na czele Rzeszów jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i komunikacyjnym Podkarpacia o wciąż rosnącym potencjale.

Mniejsze firmy motorem wzrostu w sektorze budowlanym (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
Głównymi beneficjantami notowanego w latach 2017–2018 ożywienia inwestycyjnego nie są największe grupy budowlane działające w Polsce, lecz średniej wielkości firmy wykonawcze i podwykonawcze. Mniejsze podmioty są także bardziej aktywne na rynkach zagranicznych. W rezultacie w minionych latach miała miejsce wyraźna zmiana, jeżeli chodzi o strukturę podmiotów realizujących zlecenia zagraniczne – środek ciężkości przesunął się z największych grup budowlanych na mniejsze i bardziej wyspecjalizowane podmioty.

Podwójny jubileusz prof. Kazimierza Flagi (PDF)
Autor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
[bez logowania]
24 stycznia 2019 r. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Działownia w Krakowie odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi i 50-lecia odnowienia jego doktoratu. Prof. Kazimierz Flaga – wybitny ekspert i specjalista w zakresie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych i materiałów budowlanych – był rektorem Politechniki Krakowskiej w kadencjach 1996–1999 i 1999–2002.

Na polskich drogach przybędzie tuneli (PDF)
Autor: Tomasz Orłowski, Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
Tomasz Żuchowski napisał do uczestników konferencji: „Popieram tę inicjatywę, bowiem tematyka tunelowa stała się bardzo aktualna z uwagi na realizowane obecnie, jak i planowane przez GDDKiA inwestycje. Jestem przekonany, że Polskie Forum Tunelowe stanie się miejscem wymiany doświadczeń w tym zakresie środowiska inwestorów, projektantów i wykonawców drogowych”.

Kruszywa do budowy dróg (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Kruszywa naturalne to podstawowy surowiec wykorzystywany przez ludzkość niemal od początku rozwoju cywilizacyjnego, a zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta. Kruszywa wykorzystuje się przede wszystkim w budownictwie jako materiał konstrukcyjny lub tworzący strukturę konstrukcyjną, wypełniacz i materiał pomocniczy w różnych procesach technologicznych. Według szacunkowych danych, roczne światowe zużycie kruszyw przekracza już 40 mld t, w tym ok. 3 mld t w krajach Unii Europejskiej. W Polsce w ostatnim ćwierćwieczu wydobycie wzrosło ponad czterokrotnie – z 63 do 257 mln t.

Kruszywa do budowy dróg krajowych i samorządowych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach
[bez logowania]
Kruszywa mineralne są jednym z podstawowych materiałów stosowanych w wielu gałęziach gospodarki, w tym szczególnie w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, a także w przemyśle szklarskim, odlewnictwie, chemii budowlanej, górnictwie i wielu innych. W drogownictwie kruszywa stanowią główny składnik konstrukcji dróg i innych ciągów komunikacyjnych.

Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach – z tych kruszyw dobrze się buduje (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Poruszając w numerze temat kruszyw i wzmacniania podłoża, trudno nie wspomnieć o przedsiębiorstwie Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. w Krzeszowicach, które od niemal 20 lat wydobywa i przerabia skały pochodzenia wulkanicznego. W KP Zalas i KD Niedźwiedzia Góra pozyskuje się kruszywa czyste ekologicznie, o bardzo wysokich wskaźnikach wytrzymałościowych i mrozoodpornościowych. Szeroka gama kruszyw oferowanych przez KPiD znajduje zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie, budownictwie oraz tworzeniu małej architektury.

Technologie w produkcji kruszyw foremnych (PDF)
Autor: dr hab. inż. Tomasz Gawenda, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
[bez logowania]
Celem artykułu jest omówienie możliwości produkcji kruszyw o zwiększonej zawartości ziaren foremnych na przykładach powszechnie znanych, a także przedstawienie nowych metod produkcji kruszyw. Tradycyjne układy produkcji kruszyw wymagają zastosowania trzech lub czterech stadiów rozdrabniania (w zależności od uziarnienia nadawy), ale w drobnych frakcjach kruszyw występują ziarna nieforemne w ilości średnio ok. 10%. W proponowanych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych można uzyskać kruszywa z zawartością ziaren nieforemnych poniżej 3% nawet w układzie jedno- lub dwustadialnym rozdrabniania.

S2 Południowa Obwodnica Warszawy: węzeł Puławska – węzeł Lubelska (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów udostępnionych przez GDDKiA
[bez logowania]
Południowa Obwodnica Warszawy jest z pewnością jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji ostatnich lat. Co więcej, trasa planowana była już od lat 70. XX w. jako część autostrady A2 wschód – zachód. Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska to 18,5 km drogi ekspresowej, której realizacja została podzielona na trzy zadania.

Wzmacnianie podłoża w drogownictwie (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wzmocnienie podłoża gruntowego jest szczególnie odpowiedzialnym zadaniem z uwagi na ogromne koszty oraz problemy techniczne, jakie niesie za sobą popełnienie błędu na etapie projektowania lub wykonawstwa. Każde z dostępnych rozwiązań cechuje się określonymi właściwościami, a wybór odpowiedniej techniki powinien uwzględniać specyficzne warunki terenowe i potrzeby projektu.

SILMENT – drogowe spoiwo z tradycjami (PDF)
Autor: Katarzyna Waresiak-Majda, CEMEX Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem wśród wykonawców dróg cieszy się drogowe spoiwo stabilizacyjne. Stanowi ono doskonałe uzupełnienie oferty tradycyjnych materiałów stosowanych w budownictwie drogowym, czyli cementu i wapna palonego.

MKM Kruszywa – gwarancja najwyższej jakości (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Wysokiej jakości surowce naturalne to podstawa dzisiejszego budownictwa. Kruszywa mają decydujący wpływ na parametry otrzymanej mieszanki betonowej. Zapewniają odpowiedni poziom wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania nawierzchniom drogowym. Ogrywają także niezwykle istotną rolę przy wzmacnianiu gruntu. Kruszywa do tych i wielu innych zastosowań produkuje Żwirownia Nowa Biała, będąca własnością spółki MKM Kruszywa Sp. z o.o. w Nowym Targu.

Projektowanie z wykorzystaniem modelowania numerycznego na przykładzie wzmocnienia gruntu metodą CDMM (PDF)
Autor: Maciej Szczygielski, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W maju 2018 r. Biuro Inżynierskie Titan we współpracy z firmą Soley Sp. z o.o. rozpoczęło pracę nad przygotowaniem metodyki projektowania wzmocnienia gruntu pod obiektami inżynieryjnymi w formie paneli gruntobetonowych o kształcie rusztów wykonywanych metodą wgłębnego mieszania na mokro (continuous deep mixing method – CDMM).

Geosystemy jako sposób ograniczenia emisji dwutlenku węgl (PDF)
Autor: mgr inż. Karolina Smentoch, Optem
[bez logowania]
W artykule przedstawiono istotę stosowania geosystemów jako sposobu ograniczenia szkodliwego wpływu konstrukcji budowlanych na środowisko przez zmniejszenie wbudowanej emisji dwutlenku węgla, przykłady zastosowań oraz kryteria doboru odpowiedniego rozwiązania.

Wpływ domieszek i dodatków na poprawę cech betonu (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Synergia pomiędzy betonem a chemią budowlaną jest oczywista – oba te obszary są ze sobą nierozerwalnie połączone, co znajduje odbicie w ich dynamicznym rozwoju. Ulepszanie właściwości betonu dla sprostania nowym potrzebom rynku i coraz trudniejszym wyzwaniom nie byłoby możliwe bez wprowadzenia modyfikatorów, wśród których najbardziej spektakularne efekty osiągnięto dzięki domieszkom. W rozwoju technologii betonu nie można pominąć także dodatków.

Barwienie betonu – techniczne aspekty stosowania pigmentów (PDF)
Autor: Ewelina Szymczak, Michał Oleksik, ATLAS Sp. z o.o.
[bez logowania]
Obecnie beton coraz częściej oprócz funkcji konstrukcyjnej odgrywa rolę dekoracyjną. Architekci i wykonawcy, mając wybór z szerokiej palety materiałów i decydując się na beton, stawiają przed nim wysokie wymagania. Szczególnie rygorystyczne warunki dotyczą betonu architektonicznego, w tym betonu barwionego. Powtarzalna produkcja barwionego w masie betonu jest dużym wyzwaniem z uwagi na stosowanie surowców o zmiennej charakterystyce.

Wybrane czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mają wpływ umiejętności kierowców, konstrukcja samochodów i infrastruktura drogowa. Problemem, z jakim muszą mierzyć się obecnie zarządcy dróg, jest systematyczne zwiększanie się liczby rejestrowanych w Polsce pojazdów. O ile kierowca decyduje, z jaką prędkością, w jakim stanie oraz w jaki sposób prowadzi pojazd, o tyle na zdarzenie drogowe wpływa otoczenie drogi.

Przepusty i mosty ekologiczne: Historia cyklu (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.
[bez logowania]
od marca 2008 r. upowszechniać wiedzę na temat nie zawsze docenianych obiektów infrastruktury komunikacyjnej, jakimi są przepusty, w specjalnym cyklu artykułów na ten temat. Jest to tym ważniejsze, że notujemy w tych konstrukcjach – wbrew temu, co się powszechnie uważa – ogromny postęp tak w zakresie materiałów, technologii, metod projektowania, jak i wykonawstwa, badań, utrzymania i wzmacniania.

XXIV Europejska Wyprawa Mostowa Słowacja – Czechy 2018, cz. 3 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m., mgr Ksenia Feigel-Młodkowska, inż. Józef Flaga
[bez logowania]
Mijał już tydzień podróżowania po bliskim, a wciąż raczej mało znanym kraju naszych południowych sąsiadów. Słowacja jest tak piękną, starannie uporządkowaną krainą, pełną autentycznych zabytków w zachowanych malowniczych miasteczkach, że nie zauważaliśmy upływającego czasu. Zwiedzaliśmy też czeskie zamki.

Model dobrego kierowcy część 4 (PDF)
Autor: Marek Dworak, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
[bez logowania]
W poprzednim artykule omówiłem manewr zmiany pasa ruchu. Czas na kolejne manewry, które objaśniam w ramach cyklu kompleksowo przedstawiającego wszystkie wymogi doskonałego kierowania samochodem.

Xperia XZ3 flagowiec SONY (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie testu urządzenia oraz materiałów producenta
[bez logowania]
Xperia XZ3 to kolaż nowoczesnych technologii – najwydajniejszy SoC, wyświetlacz OLED z HDR, najnowsza kompilacja systemu Google, system wibracji dynamicznej, wsparcie dla nagrywania wideo w 4K z HDR oraz w zwolnionym tempie przy 960 klatkach na sekundę w rozdzielczości Full HD. Czy to wszystko plus świetny design zagwarantowało sukces?


Reklamy
Uponor PAM Eurovia Palisander Wodociągi Miasta Krakowa Keller PPI Chrobok Soletanche
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję