YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


PORR i Mota-Engil Centra Europe wybudują S1 Oświęcim – Dankowice
Oferta konsorcjum spółek: PORR oraz Mota-Engil Central Europe została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę drogi ekspresowej S1 Oświęcim – Dankowice. [...]

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2019
IABSE Symposium Synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania, 20-22.05.2020, Wrocław 2020-05-20
Polska Grupa IABSE oraz Politechnika Wrocławska mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IABSE Symposium Synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania, które odbędzie się w dniach 20-22 maja 2020 r. na Politechnice Wrocławskiej.[...]


Sytuację w branży kruszyw oceniam jako stabilną
Rozmowa z Arturem Widłakiem, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.[...]


Nowoczesne systemy szalunków i deskowań
Jeszcze pół wieku temu normą było stosowanie do wykonywania konstrukcji z betonu wyłącznie deski i kantówki. W latach 50. XX w. zaczęto dążyć do racjonalnego i efektywnego budowania z użyciem deskowań systemowych. Nowe i wciąż udoskonalane rozwiązania w zakresie deskowań zapewniają dziś zadowalające efekty zarówno w trakcie, jak i po zdemontowaniu szalunków.[...]


Budownictwo drogowe – przegląd inwestycji
Zakończenie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 815 Parczew – Lubartów. 29 stycznia 2020 r. miał miejsce uroczysty odbiór rozbudowanej przez Strabag Sp. z o.o. drogi wojewódzkiej nr 815 na odcinku Parczew – Lubartów. [...]NBI 2(71) marzec-kwiecień 2017

71
W numerze

2 lutego 2017 r. podczas konferencji prasowej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit podsumowali efekty prac Rady Ekspertów oraz zaprezentowali elementy nowej umowy na realizację inwestycji drogowych.


Spis treści

„Dialog z wykonawcami jest konieczny. Zapewnia go Rada Ekspertów, która pracuje nad nowymi zasadami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych” – podkreślił minister. Powołana przez niego 30 maja 2016 r. Rada Ekspertów dotychczas opracowała i przyjęła alokację ryzyk w kontraktach na roboty inżynieryjne liniowe w modelu zaprojektuj i zbuduj jako podstawę do opracowania wzorca umowy na realizację zamówienia oraz katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert z podziałem na roboty budowlane, projektowanie, nadzory w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówienia.
„W najbliższym czasie planujemy przyjąć nowy standard umowy na realizację w formule zaprojektuj i zbuduj” – powiedział wiceminister Szmit. Dodał, że umowa będzie zawierała takie elementy, jak zrównoważony podział ryzyk, samodzielność niezależnego inżyniera, ochronę podwykonawców, racjonalny system kar oraz obowiązek zatrudniania na umowę o pracę. Nowe warunki udziału w postępowaniach przetargowych kładą nacisk na osobiste wykonanie przez wykonawcę kluczowej części zamówienia.


Rozmowa z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa

A w aktualnym wydaniu „NBI” polecam rozmowę z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa, który deklaruje, że zdecydowanie stawia na innowacje i nie boi się podejmować trudnych decyzji, czego najlepszym przykładem jest budowa w rekordowym tempie mostu podwieszonego im. Tadeusza Mazowieckiego przez Wisłok. We wrześniu 2016 r. amerykańska agencja ratingowa zmieniła perspektywę ratingów Rzeszowa ze stabilnej na pozytywną, co odzwierciedla dobre zarządzanie strategiczne i finansowe miastem oraz rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa.

Rozmowa z Tomaszem Pałasińskim, dyrektorem krakowskiego GDDKiA

Droga ekspresowa S7 między Gdańskiem a Rabką-Zdrój jest jedną z najważniejszych realizowanych obecnie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. O jej budowie oraz innych ważnych projektach infrastrukturalnych mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Rozmowa z Andrzejem Ptakiem, prezes zarządu SPC i Grupy Ożarów SA

Warto dać szansę betonowi – przekonuje Andrzej Ptak, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Grupy Ożarów SA. Jak podkreśla, dysponujemy odpowiednim potencjałem, by wybudować 800 km betonowych dróg. Monokultura prowadzi do wypaczeń. Z kolei przykłady zachowania równowagi znajdziemy na całym świecie – wszędzie buduje się zarówno drogi asfaltowe, jak i betonowe.

Domieszki i dodatki do betonów

W numerze prezentujemy również tematy specjalne: Domieszki i dodatki do betonów, Budowa i renowacja obiektów hydrotechnicznych, Praktycznie o rusztowaniach i deskowaniach.
Zapraszam do lektury całego numeru.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Rzeszów tygrysem Polski (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa i Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Tadeuszem Ferencem prezydentem Rzeszowa.

Infrastruktura Polska & Budownictwo 2017 (PDF)
Autor: Executive Club
[bez logowania]
W Warszawie 8 lutego 2017 r. odbyła się VIII edycja konferencji Infrastruktura Polska & Budownictwo, zorganizowana przez Executive Club pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, podczas której przedstawiciele czołowych firm branży budowlanej debatowali o najważniejszych kwestiach dotyczących budownictwa.

Mikroelektrownia wodna w oczyszczalni Płaszów (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W ramach realizowanego od 2015 r. projektu badawczo-rozwojowego Energetycznie pasywna oczyszczalnia ścieków Wodociągi Krakowskie uruchomiły w oczyszczalni ścieków Płaszów turbinę wodną wykorzystującą potencjał odpływających z zakładu ścieków oczyszczonych. Turbina została uruchomiona w grudniu 2016 r. i od tej pory pracuje, systematycznie dostarczając energię elektryczną do sieci wewnętrznej oczyszczalni.

Liderzy innowacyjności z branży wod-kan nagradzani w Kielcach (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska
[bez logowania]
W dniach 22–23 listopada 2017 r. odbędzie się w Kielcach VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji Wod-Kan-Instal. Konferencja organizowana jest na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej przez Katedrę Sieci i Instalacji Sanitarnych od 1999 r. i skupia specjalistów związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego wszystkich dotychczasowych edycji konferencji był prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski. Konferencje odbywają się w cyklu dwuletnim w latach nieparzystych.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ukończone (PDF)
Autor: Alicja Bittner, Muzeum II Wojny Światowej
[bez logowania]
Powstaniu Muzeum II Wojny Światowej towarzyszyła idea utworzenia instytucji, która ukazywałaby II wojnę światową, łącząc perspektywę polską z doświadczeniami innych narodów europejskich. Muzeum zostało powołane 26 listopada 2008 r., a na siedzibę instytucji wybrano Gdańsk. 1 września 2010 r. został rozstrzygnięty międzynarodowy konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum. Jego siedziba, zaprojektowana przez gdyńskie studio architektoniczne Kwadrat, została zbudowana przy ul. Wałowej, nad Motławą, blisko historycznego centrum miasta.

Budowniczowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (PDF)
Autor: Opracowanie redakcyjne
[bez logowania]
Konsorcjum firm Warbud SA, Hochtief Polska SA, Hochtief Solutions AG zakończyło prace na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, rozpoczęte w październiku 2014 r.

PORR wybuduje piąty most w Norwegii (PDF)
Autor: Magdalena Sojka-Kobrzyńska, PORR Polska Infrastructure S.A.
[bez logowania]
PORR wybuduje w Kristiansand most Varodd o długości 654 m. Prace budowlane będą realizowane dla Statens vegvesen i powinny zakończyć się wiosną 2020 r. Wartość kontraktu wynosi ok. 542 mln NOK (ok. 61 mln €). Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano na marzec 2017 r.

Najważniejsze inwestycje drogowe powstają teraz na południu kraju (PDF)
Autor: Mariusz Rzepa-Karpiński, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Tomaszem Pałasińskim, dyrektorem krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

III Małopolskie Forum Drogowe (PDF)
Autor: Tomasz Orłowski, Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
Perspektywy poprawy dojazdu i wyjazdu z Zakopanego były wiodącym tematem zakończonego 27 stycznia 2017 r. III Małopolskiego Forum Drogowego – Forum Polski Południowej. Temat podejmowany był zarówno w prezentacji w pierwszym dniu konferencji, jak i w rozmowach kuluarowych uczestników, którym dojazd do Zakopanego w szczycie pięknej tegorocznej zimy zajął bardzo dużo czasu.

Systemy retencyjne dla drogi ekspresowej S3 (PDF)
Autor: Monika Tarnawska, Uponor Infra Sp. z o.o.
[bez logowania]
Budowa drogi ekspresowej S3 to jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych GDDKiA w zachodniej części Polski. Z uwagi na wielkość (planowana długość to 480,5 km) została podzielona na kilka etapów. W ramach projektu Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi i trzeci odcinek o wartości 6,5 mln zł firma Uponor Infra dostarczyła rury, studzienki kanalizacyjne i zbiorniki retencyjne.

Warto dać szansę betonowi (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa i Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Andrzejem Ptakiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Grupy Ożarów SA.

Domieszki i dodatki do betonów (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Dzięki stosowaniu domieszek chemicznych, w tym superplastyfikatorów, polikarboksylatów czy ultrasuperplastyfikatorów, uzyskuje się poprawę cech użytkowych betonów oraz optymalizację kosztów ich produkcji. Współcześnie produkowany beton stał się materiałem nowoczesnym, którego bardzo ważny i nieodłączny składnik stanowią właśnie domieszki i dodatki chemiczne.

Kompatybilność środków odpieniających z domieszkami PCE (PDF)
Autor: mgr. inż. Arkadiusz Ignerowicz, mgr. inż. Michał Oleksik, Atlas Sp. z o.o.
[bez logowania]
Superplastyfikatory to obecnie największa grupa domieszek wykorzystywanych w technologii betonu. Na szczególną uwagę zasługuje ich trzecia generacja, oparta na bazie eterów polikarboksylowych (PCE). Jak podają statystyki, w ostatnich kilku latach zużycie tego typu domieszek w Polsce ciągle wzrasta i stanowi ponad 25% całego rynku.

Nowatorskie rozwiązania projektowe i materiałowe przy realizacji Trasy Nowohuckiej (PDF)
Autor: Grzegorz Grządziela, TPA Sp. z o.o.; Robert Walkowiak, Chryso Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Rozwiązania kompleksowych zagadnień mogą być przygotowane na długo przed realizacją, inne tworzy się tuż przed lub nierzadko w ich trakcie. Z pewnością istnieje zależność między dynamiką procesu przygotowań i podejmowania decyzji a liczbą i czasem na analizę dostępnych już danych i doświadczeń. Niezależnie jednak od zagadnienia skuteczne rozwiązania wymagają zarówno działań operacyjnych, jak i podejścia projektowego.

Domieszki stosowane w procesie drążenia tuneli (PDF)
Autor: dr Eugen Kleen, Tadeusz Wasąg, Witold Chodyń, MC-Bauchemie Sp. z o.o.
[bez logowania]
Jedną z najczęstszych metod drążenia tuneli jest metoda równoważenia ciśnienia gruntu EPB (Earth Pressure Balance). Jest to technologia, w której wydobyty materiał zostaje zmodyfikowany domieszkami i dodatkami chemicznymi. Celem modyfikacji jest nadanie urobkowi odpowiedniej konsystencji, aby z jednej strony zapewnić hydrostatyczne podparcie czoła wyrobiska, z drugiej umożliwić transport przenośnikiem śrubowym i dalej taśmociągiem do składowisk. Domieszki modyfikujące urobek to środki powierzchniowo czynne, polimery i stabilizatory.

O zagrożeniach związanych z projektowaniem kolumn DSM w gruntach organicznych (PDF)
Autor: dr inż. Piotr Kanty, Menard Polska Sp. z o.o.; dr inż. Jarosław Rybak, mgr inż. Damian Stefaniuk, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
[bez logowania]
W artykule zaprezentowano aktualne uwarunkowania dotyczące projektowania wzmocnień i posadowień w technologii Deep Soil Mixing (DSM), wyniki badań laboratoryjnych prób cementogruntu uformowanych w warunkach laboratoryjnych z zaczynu cementowego i torfu oraz konsekwencje stosowania tworzyw o niskich parametrach wytrzymałościowych i odkształceniowych. Badania na próbkach sześciennych pozwoliły na wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz modułu odkształcenia. Wyniki późniejszych analiz numerycznych uzyskano z wykorzystaniem programu metody elementów skończonych Z_Soil i danych z badań laboratoryjnych. Wykonane obliczenia stanowią poważne ostrzeżenie i praktyczną podstawę do wnioskowania o ograniczonej możliwości skutecznej modyfikacji gruntów organicznych z wykorzystaniem technologii DSM.

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2016 (PDF)
Autor: Sergiusz Lisowski, sekretarz merytoryczny konferencji, Janina Mrowińska, sekretarz organizacyjny konferencji
[bez logowania]
W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2016 r. w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Konferencja została zorganizowana w ramach Roku Jubileuszowego 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

Budowa i renowacja obiektów hydrotechnicznych (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Obiekty hydrotechniczne budowano od tysiącleci. Miały zapobiegać powodziom, ujarzmiać wodę jako źródło energii oraz zaopatrywać w wodę pitną, przemysłową czy do nawadniania pól uprawnych. Obiekty hydrotechniczne na rzekach w Polsce, w postaci zapór i ich zbiorników, zaczęły powstawać na początku XX w. Dziś jednym z największych wyzwań, z jakim musi się zmierzyć świat, jest zrewidowanie zasad gospodarki zasobami wody słodkiej.

Tutaj bije serce branży WOD-KAN (PDF)
Autor: Dorota Jakuta, prezes zarządu IGWP
[bez logowania]
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP), organizator XXV Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 (Bydgoszcz, 16–18 maja 2017 r.), zaprasza do udziału w tej najważniejszej w Polsce i naszej części Europy wystawie produktów i technologii dedykowanych branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Najlepsza wydajność w ekstremalnych warunkach – HOBAS prezentuje nową generację rur GRP (PDF)
Autor: HOBAS System Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Rury HOBAS doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach. Dzięki zupełnie nowej linii produktów, cechujących się wyjątkowo wytrzymałą wewnętrzną warstwą ochronną, HOBAS dostarcza optymalne rozwiązania dla trudnych projektów, w których niezbędne jest zastosowanie najwyższej jakości produktów. A to jeszcze nie wszystko – standardowe rury HOBAS GRP również zostały udoskonalone, by jeszcze lepiej niż do tej pory sprawdzały się w szerokiej gamie zastosowań.

Działalność Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych w 2016 r. (PDF)
Autor: prof. dr hab inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Kamil Mogielski, PFTT
[bez logowania]
Przedmiot podstawowej działalności Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT) w 2016 r. był zgodny ze Statutem i obejmował działania popularyzujące stosowanie technik bezwykopowych – realizowane przez udział w konferencjach, targach i spotkaniach branżowych, a także działania inicjujące i propagujące zalety oraz efektywność ekonomiczną technik bezwykopowych w Polsce – realizowane przez działalność wydawniczą.

Przepusty i mosty ekologiczne cz. 22. Wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 1. Parametry konstrukcyjne powłok stalowych (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród
[bez logowania]
Po omówieniu w poprzednich artykułach z niniejszej serii zagadnień związanych z wykonawstwem przepustów typu sztywnego, czyli z betonu i żelbetu [4], kolejnym ważnym zagadnieniem jest wykonawstwo przepustów podatnych, czyli konstrukcji wykonywanych jako gruntowo-powłokowe.

Praktycznie o rusztowaniach i deskowaniach (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Oferowane na rynku elementy systemowe pozwalają na dopasowanie deskowań i rusztowań zarówno do prostych, jak i bardziej skomplikowanych pod względem geometrii obiektów. Spełniając rygorystyczne wymagania normowe, deskowania i rusztowania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów – są proste w budowie i szybkie w montażu. Prawidłowy montaż i użytkowanie są szczególnie istotne, gdyż błędy podczas prac budowlanych mogą skutkować groźbą poważnych wypadków.

Ochrona przeciwpowodziowa – mur łudząco podobny do naturalnego kamienia (PDF)
Autor: Karol Ortyński, NOE-PL
[bez logowania]
Trwa budowa różnych systemów powstrzymywania fali powodziowej służących ochronie mieszkańców Drezna i okolic. Jednym z nich jest betonowy mur ochronny, który dzięki zastosowaniu matryc strukturalnych firmy NOE-Schaltechnik z Süssen ma wygląd murowanej ściany. Budowa muru ochronnego wydaje się prostym zadaniem, ale jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach.

XXII Europejska Wyprawa Mostowa Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz. 3 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c.m., mgr inż. arch. Przemysław Flaga, mgr inż. Joanna Kędzielska
[bez logowania]
W kolejnej relacji z wyprawy do Hiszpanii opisujemy miasta położone w północno-zachodniej części kraju, od Oviedo w Asturii do Lugo w Galicii. A że wszystkie drogi prowadzą tu do Santiago de Compostela, więc i my zwiedziliśmy to jedno z najważniejszych centrów pielgrzymkowych chrześcijaństwa, miejsce pochówku św. Jakuba Starszego. Jako mostowcy byliśmy w swoim żywiole. Ta część Hiszpanii poprzecinana jest siecią nowoczesnych autostrad i mostów, wyznaczających trendy we współczesnym mostownictwie. Było się czym zachwycać!


Reklamy
Eurovia Keller PPI Chrobok Soletanche Wodociągi Miasta Krakowa PAM Uponor Palisander
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję