YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


GDDKiA: Nowe wytyczne i obowiązki na budowach
31 marca br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566). [...]

NOVDROG 2020
IABSE Symposium Synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania, 20-22.05.2020, Wrocław 2020-05-20
Polska Grupa IABSE oraz Politechnika Wrocławska mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IABSE Symposium Synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania, które odbędzie się w dniach 20-22 maja 2020 r. na Politechnice Wrocławskiej.[...]


Sytuację w branży kruszyw oceniam jako stabilną
Rozmowa z Arturem Widłakiem, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.[...]


Nowoczesne systemy szalunków i deskowań
Jeszcze pół wieku temu normą było stosowanie do wykonywania konstrukcji z betonu wyłącznie deski i kantówki. W latach 50. XX w. zaczęto dążyć do racjonalnego i efektywnego budowania z użyciem deskowań systemowych. Nowe i wciąż udoskonalane rozwiązania w zakresie deskowań zapewniają dziś zadowalające efekty zarówno w trakcie, jak i po zdemontowaniu szalunków.[...]


Soletanche Polska wykonuje fundamenty węzła przesiadkowego w Gdyni Chyloni
Soletanche Polska rozpoczęła realizację murków prowadzących – niezbędnych do wykonanie technologii ścian szczelinowych, tym samym prace przy przebudowie Placu Dworcowego w Gdyni Chyloni weszły w kolejną fazę. Zadaniem spółki jest wykonanie fundamentowania specjalistycznego parkingu podziemnego będącego częścią węzła integracyjnego połączonego z peronami tutejszego Dworca.[...]NBI 2(59) marzec-kwiecień 2015

59
W numerze

Z Woli na Pragę w 11 minut! Wreszcie, po czterech latach realizacji i kilku miesiącach przygotowań, uruchomiono inwestycję, która choć służy głównie mieszkańcom Warszawy, wzbudza ogromne zainteresowanie w całej Polsce, i to nie tylko środowiska inżynieryjnego. 8 marca 2015 r. został otwarty dla pasażerów centralny odcinek II linii warszawskiego metra.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 
Liczy 6,7 km długości i ma siedem stacji – Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat – Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński. Koszt całkowity budowy to ponad 6 mld zł, z czego 3,11 mld zł Warszawa otrzymała z Programu Infrastruktura i Środowisko. Władze stolicy planują kontynuację budowy II linii metra w kierunku zachodnim i północno-wschodnim.
 
Nowoczesne technologie informatyczne

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, od czasu uruchomienia programów unijnych na lata 2007–2013 Polska wydała 328 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 232,8 mld zł. W tym czasie podpisano ok. 105 tys. umów o wsparcie UE na mniej więcej 410,7 mld zł. Budżet unijny na lata 2014–2020 poważnie wspomoże finansowo również rządowy plan rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie implementowania wielu zmian w swoich procesach inwestycyjnych zarówno na polu współpracy z wykonawcami, jak i głównych założeń technologicznych. W rezultacie – jak informuje w tym numerze „NBI” firma PMR Publications – aż połowa spośród planowanych tras ma być realizowana w technologii betonowej. Plany Generalnej Dyrekcji zakładają, że z 1700 km dróg przewidzianych do zbudowania w perspektywie do 2020 r. blisko 850 km powstanie z nawierzchnią betonową.
 
Połowa  planowanych tras będzie realizowana w technologii betonowej
 

Prof. Paweł Łukowski przedstawia najnowsze osiągnięcia i trendy badawcze w dziedzinie domieszek do betonu i twierdzi, że rosnące wymagania ze strony użytkowników narzucają konieczność stałego ulepszania właściwości betonu. Jednym z elementów umożliwiających ten rozwój jest coraz szersze stosowanie domieszek, które stanowią racjonalny i skuteczny środek modyfikacji cech zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu stwardniałego.
 
Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu
 
Przy budowie dróg należy pamiętać o nowoczesnych technologiach wzmacniania podłoża gruntowego, o czym przeczytamy w artykule firmy GT Projekt. Projektanci wzmocnień podłoża czerpią z doświadczeń zebranych przy zrealizowanych wcześniej inwestycjach. Istotną rolę odgrywa nadzór geotechniczny, kontrola poprawności i skuteczności przeprowadzonych zabiegów wzmacniających oraz monitoring geodezyjny.
 
Wzmacnianie podłoża gruntowego budowli drogowych
 
Ważnym wydarzeniem w środowisku mostowym było 
X jubileuszowe seminarium Wrocławskie Dni Mostowe. Jego uczestnicy wytypowali zagadnienia do przedstawienia kierownictwu resortu infrastruktury z prośbą o ich rozpatrzenie. Jak podaje na naszych łamach prof. Jan Biliszczuk, niezbędne jest opracowanie raportu technicznego na temat obiektów mostowych wybudowanych w okresie 2000–2012. Dla prawidłowego wykorzystania drugiej transzy funduszy UE niezbędna jest bowiem wiedza o tym, jakie rozwiązania techniczne należy preferować, a jakie eliminować. Konieczna jest nowelizacja Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Aby zapewnić wysoką jakość projektowania w kontraktach realizowanych w formule zaprojektuj i zbuduj, zamawiający powinien określić w zamówieniu, że koszt projektu nie może być niższy niż 2,5% kosztu inwestycji. Taki zapis spowoduje, że wykonawca wybierze do współpracy dobre, sprawdzone biuro, a nie najtańsze. System realizacji kontraktów w formule zaprojektuj i zbuduj zakończy się sukcesem tylko wówczas, gdy proponowane przez wykonawcę rozwiązania zostaną bezstronnie i kompetentnie ocenione pod względem ich zgodności z oczekiwaniami zamawiającego dotyczącymi trwałości i niskich kosztów utrzymania. Konieczne są częste spotkania robocze przedstawicieli administracji drogowej i kolejowej ze środowiskiem projektantów i wykonawców, gdyż pozwoli to na wypracowanie optymalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
 
Współczesne technologie budowy mostów
 
W tym numerze publikujemy ponadto tematy specjalne, w których m.in. poruszamy kwestie nowoczesnych technologii informatycznych, rusztowań i deskowań obiektów inżynieryjnych oraz prezentujemy ekrany akustyczne jako rozwiązanie głośnego problemu.
 
Rusztowania i deskowania obiektów inżynieryjnych
 
Ekrany akustyczne rozwiązaniem głośnego problemu
 
Polecam Państwu relację z konferencji Forum Ochrony Środowiska. Przedstawiciele rządu, samorządów, nauki, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska, reprezentujący tak ważne gałęzie polskiej gospodarki, jak energetyka i gospodarka wodna, dokonali analizy stanu obecnego oraz oceny wyzwań stojących w tym zakresie przed Polską. Mówiono o potrzebach gospodarki wodnej, miejscu energii odnawialnej na ekologicznej mapie kraju, gospodarce surowcowo-energetycznej i źródłach finansowania koniecznych inwestycji.
 
Forum Ochrony Środowiska
 
Warte uwagi jest również sprawozdanie ze szkoleń zorganizowanych przez małopolski oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących realizacji inwestycji na obszarach Natura 2000. Pierwsze poświęcone było budowie obiektu mostowego, drugie – faktom, mitom i przepisom związanym z prowadzeniem inwestycji na tych terenach. Prelegenci z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie podzielili się swoją wiedzą z uczestnikami szkolenia, odpowiadając na pytania dotyczące kwestii, które budziły wątpliwości bądź wymagały eksperckiego objaśnienia.
 
Realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000
 
Zapraszam do lektury całego numeru.
 
Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny  


Realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000 (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Grażyna Czopek, przewodnicząca ZMRP Oddział Małopolski
[bez logowania]
W listopadzie 2014 r. małopolski oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP) zorganizował dwa szkolenia dotyczące realizacji inwestycji na obszarach Natura 2000.

Ponad 40% producentów systemów rurowych w Polsce w rękach krajowych udziałowców (PDF)
Autor: PMR Publications
[bez logowania]
Na potrzeby raportu Rynek systemów rurowych w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014–2019 analitycy PMR przeanalizowali wyniki finansowe i sprzedażowe 52 wiodących przedsiębiorstw działających w branży systemów rurowych.

Forum Ochrony Środowiska (PDF)
Autor: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
[bez logowania]
19 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja Forum Ochrony Środowiska. Przedstawiciele rządu, samorządów, nauki, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska, reprezentujący tak ważne gałęzie polskiej gospodarki, jak energetyka i gospodarka wodna, dokonali analizy stanu obecnego oraz oceny wyzwań stojących w tym zakresie przed Polską. Mówiono o potrzebach gospodarki wodnej, miejscu energii odnawialnej na ekologicznej mapie kraju, gospodarce surowcowo-energetycznej i źródłach finansowania koniecznych inwestycji.

Monitoring krakowskiej sieci wodociągowej (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Stale rozwijanym elementem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie jest monitoring obiektów technologicznych. System inteligentnego opomiarowania sieci wodociągowej umożliwia lepsze zarządzanie dystrybucją wody, co przekłada się m.in. na minimalizację strat i większą niezawodność dostaw wody w wymaganej jakości.

Działalność Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych w 2014 r. (PDF)
Autor: Kamil Mogielski, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych
[bez logowania]
Zarząd Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT) przedstawił sprawozdanie z działalności instytucji w 2014 r. Fundacja realizowała cele statutowe, do których należą: rozwój oraz wspieranie badań na temat technik bezwykopowych, rozpowszechnianie informacji o bezwykopowych technikach układania i odnawiania instalacji dla wody, ścieków, gazu, elektryczności, telekomunikacji i c.o., informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających ze stosowania technik bezwykopowych.

Nowoczesne technologie informatyczne (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Współcześni projektanci mają do dyspozycji wiele programów komputerowych, najczęściej wykorzystujących metodę elementów skończonych (MES). Systemy komputerowe (CAE) integrują się z systemami modelowania geometrycznego 3D (CAD), co ułatwia analizę złożonych konstrukcji inżynieryjnych oraz umożliwia pełną integrację obliczeń wytrzymałościowych i precyzyjnego wymiarowania konstrukcji.

Dlubal Software – oprogramowanie do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych i dynamicznych konstrukcji (PDF)
Autor: Dlubal Software
[bez logowania]
Firma Dlubal od początku swojej działalności w 1987 r. opracowuje i rozwija oprogramowanie służące do analizy i wymiarowania konstrukcji budowlanych. Oprogramowanie Dlubal Software jest używane przez tysiące biur projektowych na całym świecie.

Analiza statyczna ściany głębokiego wykopu w Warszawie (PDF)
Autor: dr inż. Monika Mitew-Czajewska, Politechnika Warszawska
[bez logowania]
W niniejszym artykule omówiono przykład analizy statycznej ściany głębokiego wykopu stacji metra Świętokrzyska. Wykop o głębokości 24,70 m realizowany był w złożonych warunkach geotechnicznych z zastosowaniem metody stropowej [1, 2].

Rynek chemii budowlanej w Polsce w 2015 r. wzrośnie o 5% (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, główny analityk rynku budowlanego, PMR
[bez logowania]
Powracający na ścieżkę wzrostową sektor budownictwa mieszkaniowego oraz polepszenie ogólnej sytuacji gospodarczej już w 2015 r. przyniosą znaczną poprawę na rynku chemii budowlanej w Polsce. Jak pokazują wyniki badania wśród firm wykonawczych, budynki mieszkalne odpowiadają aż za 80% wolumenu robót z zakresu chemii budowlanej. Rynek dopełniają budynki komercyjne (10%) oraz pozostałe, tj. zakłady przemysłowe i budynki publiczne (10%).

Nowe osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu (PDF)
Autor: dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
[bez logowania]
Rosnące wymagania ze strony użytkowników narzucają konieczność stałego ulepszania właściwości betonu. Jednym z elementów umożliwiających ten rozwój jest coraz szersze stosowanie domieszek, które stanowią racjonalny i skuteczny środek modyfikacji cech zarówno mieszanki betonowej, jak i betonu stwardniałego. W niniejszym artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia i trendy badawcze w dziedzinie domieszek do betonu.

Połowa planowanych tras będzie realizowana w technologii betonowej (PDF)
Autor: PMR Publications
[bez logowania]
Budżet unijny na lata 2014–2020 będzie kolejnym poważnym zastrzykiem finansowym wspomagającym rządowy długoterminowy plan rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. W tym celu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie implementowania wielu zmian w swoich procesach inwestycyjnych zarówno na polu współpracy z wykonawcami, jak i głównych założeń technologicznych. W rezultacie aż połowa spośród planowanych tras ma być realizowana w technologii betonowej.

Stabilizacja gruntów spoiwem wapiennym (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
[bez logowania]
W ostatnich latach Polska przeżywa boom inwestycyjny. Dzięki m.in. pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej budujemy i modernizujemy coraz więcej dróg, szklaków kolejowych, obiektów mających zapewnić ochronę w czasie powodzi i wiele wiele innych. Tak olbrzymia liczba i różnorodność inwestycji wymaga od projektantów i wykonawców stosowania coraz to nowszych i bardziej wydajnych technologii budowlanych, dzięki którym można budować nie tylko szybciej i sprawniej, ale też coraz mądrzej obchodzić się z zasobami naturalnymi.

Wzmacnianie podłoża gruntowego budowli drogowych (PDF)
Autor: Paweł Łęcki, Michał Różański, GT Projekt Sp. z o.o. & Co. S.K.
[bez logowania]
Podłoże gruntowe to, według lakonicznej, normowej [2] definicji, grunt, skała lub nasyp istniejący na miejscu budowy przed wykonaniem prac budowlanych. Norma posadowienia bezpośredniego budowli [5] określa z kolei podłoże gruntowe jako strefę, w której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie, wykonywanie i eksploatację budowli.

Uzdatnianie, osuszanie i stabilizacja gruntów spoistych przy użyciu spoiwa wapiennego Proviacal® (PDF)
Autor: Dominik Małasiewicz, specjalista ds. rozwoju rynku, Lhoist Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Nowe podejście do stabilizacji powoduje, że do stabilizacji gruntów spoistych stosowane są wysokiej jakości spoiwa wapienne oraz urządzenia zapewniające dużą efektywność i precyzję pracy. Spoiwa wapienne dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdzają się zarówno przy budowie nowych szlaków transportowych, jak i modernizacji już istniejących. Właściwości osuszające oraz reakcja pucolanowa, jakie są udziałem spoiwa wapiennego, sprawiają, że produkt ten jest niezastąpiony we wszelkiego rodzaju pracach ziemnych prowadzonych w gruntach spoistych.

Georuszty heksagonalne stosowane do stabilizacji warstw kruszywa niezwiązanego w nawierzchniach drogowych (PDF)
Autor: mgr inż. Michał Gołos, Biuro Inżynierii Drogowej Drotest Sp. j.
[bez logowania]
Georuszty heksagonalne do stabilizacji warstw kruszyw niezwiązanych (tzw. georuszty trójosiowe) są stosowane w Polsce już od ponad ośmiu lat. Ich użycie w inżynierii komunikacyjnej wpływa na wzrost efektywności i uzyskiwanie lepszych niż dotychczas parametrów stabilizowanych warstw kruszywa.

Załamanie inwestycji w firmach drogowych (PDF)
Autor: Jacek Stefański, Jarosław Laskowski, Arcata Partners i Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
[bez logowania]
Rozwój branży budownictwa drogowo-mostowego ma ścisły związek z wyposażeniem firm w nowoczesne i w odpowiednim stanie technicznym maszyny i urządzenia. Jednakże, jak wynika z naszych analiz, w ostatnim okresie nastąpiło gwałtowne, niemające precedensu w historii, załamanie inwestycji w przedsiębiorstwach branży. Powstaje zatem pytanie o naturę tego zjawiska i jego konsekwencje.

Współczesne technologie budowy mostów (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, Katedra Mostów i Kolei
[bez logowania]
X jubileuszowe seminarium Wrocławskie Dni Mostowe odbyło się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej 27-28 listopada 2014 r. Tematyka dotyczyła współczesnych technologii budowy mostów i taki też był tytuł tej edycji WDM. W przeddzień seminarium (26 listopada 2014 r.) zorganizowano warsztaty Projektowanie rusztowań i urządzeń technologicznych, na których wygłoszono osiem półgodzinnych wykładów.

Rusztowania i deskowania obiektów inżynieryjnych (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Czasowe budowle pomocnicze, do których należą rusztowania, służą do wykonywania obiektów budowlanych lub inżynieryjnych, w tym mostów i tuneli. Rusztowania wraz z deskowaniami i oprzyrządowaniem odgrywają ważną rolę przy powstawaniu konstrukcji obiektu i wyborze technologii jego wykonania. Co więcej, współdecydują o czasie i kosztach realizacji. Wraz z rozwojem mostownictwa, wyrażającym się m.in. w coraz to większej rozpiętości przęseł, następuje postęp w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych rusztowań.

Wieże PERI VST – wszechstronny system rusztowań podporowych do najcięższych zastosowań. Wybrane realizacje w Polsce (PDF)
Autor: mgr inż. Piotr Borucki, PERI Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Najbliższe lata w Polsce będą czasem kontynuacji wielkich zmian, zapoczątkowanych w latach 90. XX w. Budownictwo infrastrukturalne będzie przeżywać energiczny rozwój. Powstaną nowe drogi ekspresowe i autostrady. Budowane będą nowe oraz rozbudowywane i modernizowane istniejące elektrownie i inne budowle przemysłowe, a także budynki użyteczności publicznej, takie jak hale widowiskowe, muzea czy dworce kolejowe i autobusowe.

Ekrany akustyczne rozwiązaniem głośnego problemu (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Duże zmiany klimatu akustycznego spowodowane gwałtownym rozwojem komunikacji samochodowej w Polsce, a co za tym idzie, nadmierna emisja hałasu komunikacyjnego, stały się problemem zwłaszcza na terenach znajdujących się w bezpośredniej bliskości ciągów komunikacyjnych. Jednym z rozwiązań stosowanych w celu zmniejszenia hałasu związanego z ruchem drogowym są ekrany akustyczne, które dzięki różnorodnym formom, kształtom i kolorom wpisują się w lokalny charakter krajobrazu, minimalnie ingerując w środowisko naturalne.

Wiertnica jako narzędzie koparki (PDF)
Autor: DIGGA Central Europe
[bez logowania]
W wielu obszarach budownictwa zarówno wodnego, jak i lądowego istnieje duże zapotrzebowanie na wykonywanie różnego rodzaju odwiertów. Wiertnice, które stały się uniwersalną przystawką maszyn roboczych, są wykorzystywane przy fundamentowaniu, ale także przy budowie mostów, dróg, autostrad, linii trakcyjnych kolei i tramwajów itd. W artykule skupimy się na odwiertach pod fundamenty ekranów akustycznych.

Most Łazienkowski zakończenie remontu jeszcze w 2015 r. (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Most Łazienkowski przez Wisłę w Warszawie, którego budowa przypadła na lata 1971–1974, stanowił ówcześnie jeden z najnowocześniejszych obiektów inżynieryjnych w kraju. Wyeksploatowany i przestarzały, po odbudowie z niedawnego pożaru będzie spełniał normy europejskie przyjęte dla obiektów mostowych.

Przygotowanie inwestycji w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 17 (PDF)
Autor: prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród
[bez logowania]
Przygotowanie realizacji zamierzenia budowlanego zarówno w terenie, jak i pod względem formalnoprawnym stanowi kluczowy etap każdej inwestycji. Ma to znaczenie w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, do których należą m.in. omawiane w tym cyklu konstrukcje przepustów i przejść dla zwierząt.

XX Europejska Wyprawa Mostowa Gruzja – Armenia 2014, cz. 3 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c., Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
W dwóch poprzednich częściach artykułu opisano krajobraz, zabytki i wrażenia z pobytu w Gruzji. W tej części przenosimy się do Armenii, której lud przybył do Azji Mniejszej w tym samym czasie co Grecy do Grecji (XX–XVII w. p.n.e.), a w I w. p.n.e. wyrosła na prawdziwą potęgę. Niestety w ciągu całej swojej historii musiała zmagać się z obcą dominacją, co czyni Ormian szczególnie bliskimi Polakom. Armenia to pierwsze w dziejach państwo chrześcijańskie. Ok. 400 r. miała już własny alfabet dla języka armeńskiego, który stał się nie tylko językiem liturgicznym, ale i literackim.


Reklamy
Palisander Keller Uponor PPI Chrobok Soletanche PAM Wodociągi Miasta Krakowa Eurovia
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję