Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Intercor wybuduje drogę S61 Łomża Zachód – Kolno
19 maja 2022 r. białostocki Oddział GDDKiA podpisała umowę z firmą PUT Intercor na budowę prawie 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód – Kolno. [...]

125 lat Grupy Brugg
XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022 2022-05-23
[...]


NO-DIG POLAND już we wrześniu
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, byłym prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, cenionym w Polsce i na świecie specjalistą w zakresie. [...]


Wojna w Ukrainie zagrożeniem dla rentowności polskiego budownictwa
Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2022–2029, po dobrym początku 2022 r. perspektywy dla budownictwa na dalszą część roku rysują się mniej optymistycznie. Do oczekiwanego spowolnienia w sposób pośredni przyczyni się wojna w Ukrainie, która potęguje już wcześniej obserwowane na rynku problemy, takie jak rosnące ceny surowców, materiałów i nośników energii czy niedobór pracowników.[...]


Modernizacja ozonowania wody w ZUW Raba
W Zakładzie Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach rozpoczęła się modernizacja systemu ozonowania wody, polegająca na zastąpieniu wyeksploatowanej instalacji nową, wytwarzającą ozon z ciekłego tlenu. Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących oraz przewidzianych do wprowadzenia w nieodległej przyszłości wymagań prawnych. Przeprowadzona modernizacja pozwoli na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa.[...]NBI 2 (101) marzec – kwiecień 2022

101
W numerze

 24 lutego 2022 r. nastąpiła inwazja armii rosyjskiej na teren niepodległej Ukrainy, sytuacja jest bez precedensu. Od 77 lat nie toczyła się na taką skalę żadna wojna w Europie. Kierunki rozwoju, czas trwania konfliktu i skutki agresji rosyjskiej w tym momencie są trudne do przewidzenia.


Wojna obok naszej granicy oddziałuje na gospodarkę Europy i świata. Na Rosję zostały nałożone sankcje gospodarcze na niespotykaną dotąd skalę, ich działanie będzie również odczuwalne przez nas wszystkich. Dodatkowo od paru miesięcy mamy do czynienia z inflacją i drożyzną.
Już można zauważyć wpływ wojny również na polski sektor budownictwa, drożeje paliwo i następuje odpływ pracowników z Ukrainy, którzy masowo wracają do ojczyzny. W Polsce zaczyna brakować rąk do pracy, należy spodziewać się opóźnień na budowach. Mamy do czynienia ze wzrostem cen surowców na rynkach światowych, co spowoduje dalszy wzrost cen materiałów. Pod znakiem zapytania stanęły dostawy materiałów budowlanych i surowców (cement, kruszywa, stal, aluminium, drewno) z Ukrainy, Rosji i Białorusi, wskutek czego polskie firmy wykonawcze znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Międzynarodowe instytucje finansowe zaostrzają politykę kredytową i gwarancyjną wobec polskiej branży budowlanej. Rośnie zagrożenie cybernetyczne dla podmiotów zaangażowanych w realizację obiektów infrastruktury krytycznej. Ale również sytuacja polityczna i brak poczucia bezpieczeństwa w Europie mogą zainicjować wiele nowych inwestycji w polską infrastrukturę wojskową i energetyczną oraz przyspieszyć transformację klimatyczną.


Budownictwo przyjazne dla środowiska jest tematem tego wydania „NBI”. Rynek budowlany stoi dziś w obliczu piętrzących się wyzwań. Z jednej strony to problemy wynikające ze wzrostu cen surowców, materiałów i kosztów prowadzenia działalności oraz pogłębiający je konflikt zbrojny w Ukrainie, z drugiej – rosnące oczekiwania względem jakości i niskiej emisyjności tej gałęzi przemysłu. Wszyscy jednak zgadzają się co do słuszności presji wywieranej na sektor, mającej na celu wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań i strategii zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) wskazuje, że skutki zmian klimatycznych są zatrważające i daleko bardziej niszczące, niż wcześniej prognozowano. Jak branża radzi sobie ze wzrastającymi wymaganiami wobec środowiska? Nowoczesne budownictwo przynosi rozwiązania, które rzucają nowe światło na te zagadnienia.


Polecam wywiad z Alicją Ambroży, kierownikiem Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA, która mówi o ekoprzemianach w budownictwie. Ochrona klimatu zmusza generalnych wykonawców do zmian w procesie budowlanym. Klienci Warbudu SA oczekują nie tylko zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, ale chcą mierzalnego zaangażowania. Firma stawia sobie ambitne cele środowiskowe. W myśl strategii Grupy VINCI, do której należy Warbud, na ekologię należy patrzeć z perspektywy długoterminowego oddziaływania.


Wodociągi Miasta Krakowa SA przystępują do realizacji kolejnego projektu z zakresu gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków Płaszów. Projekt kompleksowo traktuje kwestie związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i zagospodarowaniem biogazu oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Nastąpi dalsze zwiększenie produkcji energii z biogazu przez zastosowanie nowych modułów kogeneracyjnych. To kolejny krok w stronę samowystarczalności energetycznej tej największej oczyszczalni w aglomeracji krakowskiej.


STRABAG ukończył modernizację stopnia wodnego Przegalina, która była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią. Szczegóły znajdą Państwo w artykule.


W raporcie drogowo-mostowym piszemy o najważniejszych realizowanych inwestycjach. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej drogownictwo rozwija się w wyjątkowym tempie. W efekcie mapa polskich dróg zmieniła się nie do poznania. Znacząco poprawiła się dostępność transportowa poszczególnych regionów, a do 2033 r. ma powstać spójna sieć dróg ekspresowych i autostrad, która połączy wszystkie regiony kraju.


29 maja 2022 r. minie 50 lat od śmierci Stephena Timoshenki, amerykańskiego naukowca ukraińskiego pochodzenia, autora znanych prac z teorii sprężystości, teorii stateczności sprężystej, wytrzymałości materiałów oraz mechaniki budowli. Krzysztof Dąbrowiecki w artykule Analiza mostów wiszących w opracowaniach Stephena Timoshenki przypomina czytelnikom mniej znany wkład tego wybitnego uczonego w teorię mostów wiszących.
Niech żyje wolna Ukraina!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".

Mariusz Karpiński-Rzepa
Redaktor Naczelny czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne


Budownictwo przyjazne dla środowiska (PDF)
Autor: Magdalena Sitek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rynek budowlany stoi dziś w obliczu piętrzących się wyzwań. Z jednej strony to problemy wynikające ze wzrostu cen surowców, materiałów i kosztów prowadzenia działalności oraz pogłębiający je konflikt zbrojny w Ukrainie, z drugiej – rosnące oczekiwania względem jakości i niskiej emisyjności tej gałęzi przemysłu. Wszyscy jednak zgadzają się co do słuszności presji wywieranej na sektor, mającej na celu wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań i strategii zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.

Ekoprzemiana w budownictwie (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Alicją Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA.

Trudne grunty przy budowie domu – czy zawsze wymiana jest dobrym rozwiązaniem? (PDF)
Autor: Rafał Woś, Menard Sp. z o.o.
[bez logowania]
W obecnych czasach jest coraz mniej miejsc z łatwymi warunkami gruntowymi. Także inwestorzy częściej interesują się działkami o korzystniejszych walorach estetycznych kosztem skomplikowania posadowienia. Niestety podczas planowania inwestycji powszechnie przyjmuje się wymianę gruntu jako najprostsze i najefektywniejsze rozwiązanie. Czy zawsze tak jest? Czy wymiana gruntu jest najtańszym rozwiązaniem w każdych warunkach? Czy jest to najlepsze rozwiązanie pod względem ekologicznym?

PORR uzyskał najwyższą ocenę w międzynarodowym rankingu klimatycznym (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
Carbon Disclosure Project (CDP), znana na całym świecie organizacja oceniająca działania w obszarze klimatu, przyznała PORR najwyższą ocenę. Tak wysoko oceniono strategię Grupy w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji.

STRABAG zmodernizował stopień wodny Przegalina (PDF)
Autor: Maciej Tomaszewski, rzecznik prasowy, STRABAG Sp. z o.o., Andrzej Cieśla, inżynier budowy
[bez logowania]
Modernizacja stopnia wodnego Przegalina była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią.

Warszawa Zachodnia 2.0 – wielka modernizacja tchnie nowe życie w jedną z największych stacji kolejowych w Polsce (PDF)
Autor: Ewa Krasuska, Uponor Infra Sp. z o.o.
[bez logowania]
Stacja Warszawa Zachodnia to obecnie największy plac budowy w stolicy. Po zakończeniu prac modernizacyjnych powstanie tu największa stacja kolejowa w Polsce, która w 2030 r. będzie obsługiwać 120 tys. pasażerów dziennie. W realizacji tak skomplikowanego i wymagającego technicznie przedsięwzięcia biorą udział najbardziej doświadczeni dostawcy i podwykonawcy. Uponor Infra właśnie zakończyła dostawę i montaż pięciu baterii zbiorników retencyjnych PE-HD do odwodnienia linii kolejowej w pobliżu nowej stacji.

Ochrona środowiska – prefabrykacja w hydrotechnice (PDF)
Autor: Andrzej Polniak, Damian Liszka, Michalina Smyksy, Józef Zabrzeski, AQUA-Tech Sp. z o.o.
[bez logowania]
Czy budowa obiektów hydrotechnicznych może być ekologiczna? Prefabrykacja to kolejny krok w kierunku usprawnienia procesów budowy oraz minimalizacji zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Kolejny krok w stronę samowystarczalności energetycznej oczyszczalni Płaszów w Krakowie (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Wodociągi Miasta Krakowa SA przystępują do realizacji kolejnego projektu z zakresu gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków Płaszów. Projekt kompleksowo traktuje kwestie związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i zagospodarowaniem biogazu oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Nastąpi dalsze zwiększenie produkcji energii z biogazu przez zastosowanie nowych modułów kogeneracyjnych.

Targi WOD-KAN – musisz tu być! (PDF)
Autor: Jakub Kucharski, komisarz targów WOD-KAN
[bez logowania]
XXVIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2022 wracają na tereny wystawiennicze bydgoskiego Myślęcinka. Zapraszamy od 10 do 12 maja 2022 r., czekamy na Was!

Jesteśmy pewni swoich rozwiązań (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Mariuszem Maniarą, dyrektorem i prokurentem Amiblu Poland Sp. z o.o., zarządzającym sprzedażą na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Szalunki aluminiowe LITEBOX – niekwestionowany lider branży (PDF)
Autor: Marcin Kowalski, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Lekki, wydajny i bezpieczny – oto kluczowe cechy systemu aluminiowych szalunków wykopowych LITEBOX do zabezpieczania wykopów o głębokości nawet do 6 m. Niezastąpiony do zastosowań w warunkach zabudowy miejskiej, doskonale sprawdza się m.in. do układania kabli, rur wodociągowych i gazowych oraz prowadzenia napraw lub prac kontrolnych. Bez względu na głębokość, szerokość czy stopień trudności LITEBOX w łatwy sposób zabezpiecza typowe wykopy.

Problematyka zrzutów z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej (PDF)
Autor: dr inż. Szymon Mielczarek, Ecol-Unicon Sp. z o.o.
[bez logowania]
Jednym z największych wyzwań w branży wod-kan w Polsce jest uporządkowanie kwestii związanych z kanalizacją ogólnospławną i przelewami burzowymi. Ten obszar nie został w sposób należyty objęty zmianami w przepisach Prawa wodnego [1] z 2016 r. Jest to tym bardziej istotne, że wody opadowe zmieszane ze ściekami sanitarnymi i przemysłowymi traktowane są jako ścieki komunalne, a ich odprowadzenie do środowiska bez oczyszczania jest niedozwolone.

Vertua® – niskoemisyjny beton potwierdzony EPD (PDF)
Autor: Piotr Cencek, CEMEX Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Działalność w sektorach budownictwa i przemysłu generuje ponad 50% światowej emisji CO2. W przypadku budynków zaprojektowanych w tradycyjnej technologii ponad 60% śladu węglowego materiałów użytych do budowy pochodzi z betonu, dlatego tak ważne jest, aby intensyfikować działania zmierzające do ograniczenia poziomu emisji CO2 w tych

Czynniki kształtujące właściwości reologiczne oraz ślad węglowy mieszanek betonowych do pali wierconych (PDF)
Autor: mgr inż. Artur Paszkowski, mgr inż. Kamil Ślusarczyk, Cement Ożarów SA; inż. Daniel Kozłowski, mgr inż. Paweł Jędrzejak, MC-Bauchemie Sp. z.o.o.
[bez logowania]
Współczesne projektowanie betonu oprócz doboru odpowiedniego składu, determinującego jakość i użyteczność wyrobu, powinno również kształtować jego cechy środowiskowe. Odpowiednie proporcje składników oraz nowoczesne rozwiązania materiałowe pozwalają kreować w szerokim spektrum właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego, stwarzając również możliwość znacznej redukcji śladu węglowego.

Beton – niskoemisyjny materiał budowlany (PDF)
Autor: dr inż. Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
W dzisiejszych czasach beton jest zdecydowanie najpowszechniej stosowanym materiałem budowlanym na świecie. Prognozy wskazują, że nie ma dla niego realnej alternatywy i jego zużycie będzie rosło, szczególnie w krajach rozwijających się. Beton jest tani, dostępny lokalnie i łatwy w użyciu, a dodatkowo cechuje się wszechstronnym zastosowaniem i nie ma konkurencji w wielu kluczowych konstrukcjach, np. w takiej infrastrukturze, jak mosty czy tamy. Ponadto, wbrew powszechnej opinii, w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi beton jest produktem niskoemisyjnym.

Przegląd inwestycji kolejowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Łódź Śródmieście to jeden z trzech przystanków, które ułatwią komunikację dzięki nowemu połączeniu między stacjami Łódź Fabryczna a Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska.

Budownictwo drogowo-mostowe (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej drogownictwo rozwija się w wyjątkowym tempie. W efekcie mapa polskich dróg zmieniła się nie do poznania. Znacząco poprawiła się dostępność transportowa poszczególnych regionów, a do 2033 r. ma powstać spójna sieć dróg ekspresowych i autostrad, która połączy wszystkie regiony kraju.

Dobre perspektywy dla budownictwa drogowego (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
Według raportu firmy badawczej Spectis Budownictwo drogowe w Polsce 2022–2027 w 2021 r. wartość segmentu budownictwa drogowego wzrosła nominalnie o ok. 6% – do poziomu 23 mld zł, czyli 8 mld zł powyżej dołka z 2016 r. ale jednocześnie 6 mld zł poniżej rekordu z 2011 r. Dodając do tego wartość robót mostowo-tunelowych, łączna wartość wspomnianych segmentów w 2021 r. przekroczyła 27 mld zł. Jak wynika ze zaktualizowanych rządowych programów inwestycyjnych, perspektywy na lata kolejne pozostają optymistyczne.

Ryzyko w budownictwie tunelowym, cz. 2 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
[bez logowania]
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby budowanych tuneli. Buduje się w różnych warunkach górniczo-geologicznych, zarówno bardzo korzystnych, jak i wyjątkowo niekorzystnych, co powoduje liczne zagrożenia. Mogą one prowadzić do katastrof lub poważnych awarii. W części pierwszej artykułu („NBI” 2022, nr 1, s. 64–66) omówiono kategorie katastrof w tunelach, biorąc pod uwagę metody drążenia i skutki katastrof. Natomiast w tej części artykułu, posługując się przykładami, zostały przedstawione główne przyczyny tych katastrof.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę kredytową dotyczącą finansowania realizacji drogi ekspresowej S3 Świnoujście – Szczecin.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Zakończyło się nasuwanie wszystkich pięciu estakad na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa w Lubawce. Ich długość wynosi od 435 m do prawie 600 m.

Analiza mostów wiszących w opracowaniach Stephena Timoshenki (PDF)
Autor: Krzysztof Dąbrowiecki
[bez logowania]
29 maja 2022 r. minie 50 lat od śmierci Stephena Timoshenki, amerykańskiego naukowca ukraińskiego pochodzenia, autora znanych prac z teorii sprężystości, teorii stateczności sprężystej, wytrzymałości materiałów oraz mechaniki budowli. Tym artykułem chcę przypomnieć czytelnikom mniej znany wkład tego wybitnego uczonego w teorię mostów wiszących.

BIM i cyfrowe technologie w karierze inżyniera (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis fragmentów rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Marcinem Pszczółką z firmy Trimble. Zachęcamy do obejrzenia całego materiału na kanale infraSTUDIO.

Badania mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy pod próbnym obciążeniem (PDF)
Autor: dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ, dr inż. Piotr Łaziński, dr inż. Grzegorz Poprawa, mgr inż. Muhammad Fawad, Politechnika Śląska
[bez logowania]
Most Uniwersytecki w Bydgoszczy został oddany do użytku pod koniec 2013 r. Stanowi kluczowy element Trasy Uniwersyteckiej, która ma ogromne znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców Bydgoszczy. Ta przeprawa przez Brdę wydatnie usprawniła ruch w Śródmieściu, redukując uciążliwe dla kierowców zatory. Niestety już po siedmiu latach eksploatacji podczas systemowej inspekcji stanu technicznego stwierdzono niepokojące odkształcenia blach mocujących zakotwienia cięgien podwieszenia do konstrukcji przęsła.

Wyznaczanie trendów w projektowaniu (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis fragmentów rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Dariuszem Kiełtyką z firmy Fluor. Zachęcamy do obejrzenia całego materiału na kanale infraSTUDIO.

XXVI Europejska Wyprawa Mostowa Malta 2021, cz. 3 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m., mgr Maria Krajewska, mgr inż. Stanisław Pajchel
[bez logowania]
Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Valletcie, świątyń megalitycznych Tarxien i Ħaġar Qim oraz kościołów i katakumb w Rabacie i Mdinie wypełniło dwa ostatnie dni naszego pełnego wrażeń pobytu na Malcie.

Polski Cement w Architekturze (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
Zorganizowany po raz 25. konkurs Polski Cement w Architekturze został rozstrzygnięty. 10 grudnia 2021 r. w siedzibie SARP w Warszawie nagrodzono najlepsze projekty obiektów z użyciem technologii betonowej, zrealizowane do końca 2020 r.

Jeep – w ofercie cała gama nowych aut hybrydowych (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie informacji producenta
[bez logowania]
W związku z rozszerzeniem portfolio zelektryfikowanych aut Jeepa w Europie o nowe wersje hybrydowe Compass i Renegade, przedstawiamy aktualną ofertę modeli Jeepa oraz podsumowujemy rok 2021 dla tej marki w Polsce.


Reklamy
GEO-Instruments Soletanche Porr Wodociągi Miasta Krakowa Geobrugg SG Pam Keller
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję