Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Trwa budowa drogi S3 Bolków – Kamienna Góra
Mimo przerwy zimowej prace na budowie drogi ekspresowej S3 idą pełną parą. Wykonawca nie poprzestaje tylko na drążeniu tunelu, ale prowadzi także prace w zakresie robót drogowych oraz mostowych. [...]

125 lat Grupy Brugg
NOVDROG ’22 2022-03-10
[...]


Pandemia nie taka bezbolesna dla budownictwa
Rozmowa z Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o.[...]


Skrócony czas realizacji główmy czynnikiem wyboru oferty – Trendy w budownictwie 2022
Wybór właściwej technologii i sposobu wykonania zakresu geotechnicznego będzie miał wpływ na dalszą realizację prac ziemnych, a następnie żelbetowych. Dzięki temu nie tylko przyśpieszamy i ułatwiamy pracę przez cały okres budowy, ale też stworzymy sobie bufor bezpieczeństwa czasowego w razie nieprzewidzianych trudności technicznych, kadrowych, sprzętowych czy związanych z odbiorami końcowymi. [...]


Spółka Soletanche Polska przygotowała grunt pod rozbudowę Urzędu Morskiego w Gdyni
Grunt pod rozbudowę budynku biurowo-warsztatowo-magazynowego Urzędu Morskiego w Gdyni przygotowany. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a Soletanche Polska firma wykonała wzmocnienia pod projektowany budynek wielofunkcyjny. Zadaniem firmy było „Wykonanie pali przemieszczeniowych dla projektowanego budynku”. [...]NBI 1 (94) styczeń – luty 2021

94
W numerze

10 grudnia 2020 r. na szczycie Unii Europejskiej przywódcy państw porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021–2027, którego wartość wyniesie w sumie 1,8 bln €.


Polska jest największym beneficjantem polityki spójności w UE i otrzyma po przeliczeniu ponad 770 mld zł z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy oraz w pożyczkach. Osiągnięte porozumienie w sprawie budżetu oraz wysokość środków, jakie zostaną przeznaczone z UE dla polskiej gospodarki, należy ocenić jako wielki sukces i próbę stworzenia warunków do szybkiego wyjścia z kryzysu po pandemii.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak przebiegała realizacja inwestycji liniowych w Polsce w 2020 r., który z uwagi na pandemię oraz ograniczenia epidemiczne był wyjątkowy.

PKP PLK podsumowują realizację Krajowego Programu Kolejowego. W 2020 r. na dziesiątkach inwestycji we wszystkich województwach były prowadzone prace, a obok montowanych torów, urządzeń sieci trakcyjnej, budowanych peronów, wiaduktów i mostów przejeżdżały pociągi. Szczegółowo przygotowany rozkład jazdy zapewniał utrzymanie tysięcy planowych kursów i realizację prac. Z wielu efektów KPK już korzystamy. Programu o wartości prawie 76 mld zł nie zatrzymała pandemia koronawirusa. PLK realizuje prace, ogłasza nowe przetargi i podpisuje umowy, bo to proces ważny dla całej gospodarki.

Polecam Państwa uwadze raport z budowy dróg krajowych w 2020 r. Mimo nadzwyczajnej sytuacji GDDKiA realizowała plany inwestycyjne, od których zależała kondycja ekonomiczna kraju oraz sektora budowlano-drogowego. Inwestor zakończył 2020 r. wynikiem 96 zadań o łącznej długości ponad 1225,2 km, udostępniając do ruchu 137,8 km nowych dróg. Kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych są 42 zadania o długości 545,9 km.

Odrębny artykuł jest poświęcony tunelom drogowym w Polsce. GDDKiA realizuje obecnie dziewięć tuneli drogowych o długości ok. 14 km, a w ciągu najbliższej dekady przewiduje zlecić do wykonania kolejne projekty o łącznej długości ok. 25 km. W 2021 r. zostanie oddany do użytku ponad dwukilometrowy tunel pod Ursynowem w Warszawie, budowany w ciągu drogi ekspresowej S2, stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy. Na początku 2022 r. zakończy się budowa tunelu na S7 pod górą Luboń Mały. W grudniu 2020 r. ruszyła budowa pierwszego z dwóch tuneli w Sudetach w ciągu S3 oraz pierwszego z dwóch tuneli, jakie będą drążone w ciągu S1 w masywie Baraniej Góry. Trwają przygotowania do rozpoczęcia drążenia tunelu maszyną TBM pod Świną w Świnoujściu, który połączy brzegi wysp Uznam i Wolin.

Znaczenie sektora budownictwa dla krajowej gospodarki w latach 2016–2020 analizuje Damian Kaźmierczak, główny ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. Pierwsze oznaki spowolnienia w branży budowlanej pojawiły się już na początku trzeciego kwartału 2020 r. Wiele wskazuje na to, że ten stan może utrzymywać się przez cały 2021 r. Nie wszystkie firmy doświadczą jednak negatywnych konsekwencji pogorszenia klimatu inwestycyjnego wywołanego epidemią COVID-19 w tym samym stopniu.

W formie tematu wydania badamy, czym jest bezpieczeństwo w budownictwie. Naszym pierwszym skojarzeniem jest zwykle bezpieczna praca na budowach oraz produkty i usługi przyczyniające się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. I to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. A jednak bezpieczeństwo w budownictwie to również coś więcej. O wiele więcej. Warto podkreślić, że szeroko pojęta branża budowlana zmienia świat na lepszy, bezpieczniejszy. I robi to dla dobra nas wszystkich.

O bezpieczeństwie w trójwymiarze opowiadają Sebastian Lewiński, szef Działu BHP, oraz Jakub Kulig, kierownik Zespołu ds. Wdrożenia BIM z firmy Warbud SA. Jak mówią, w myśl strategii VINCI Construction CAP 2020, jednym z istotnych obszarów, na których powinna skupić się firma, jest zarządzanie bezpieczeństwem, a wręcz zarządzanie poprzez bezpieczeństwo. Wśród pięciu podstawowych kroków, ujętych w takim modelu zarządzania, pierwszym jest opracowanie technologii i metodologii prowadzenia robót z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa pracy. Oznacza to, że już podczas planowania realizacji inwestycji pod uwagę brany jest właśnie aspekt bezpieczeństwa. Efekt? Projekty są jeszcze lepiej przygotowane. Co więcej, kwestie bhp wpłynęły także na kształt wdrożenia BIM w firmie Warbud.

Krzysztof Dąbrowiecki przedstawia ewolucję usztywnienia nowoczesnych mostów wiszących. Historia tego typu mostów notuje kilka ewolucyjnych zwrotów, które wpłynęły na rozwój i innowacje techniczne związane z mostownictwem. W ciągu ostatnich 200 lat można było zaobserwować parę takich istotnych reorientacji projektowych, m.in. zastąpienie płytowych łańcuchów wiązkami drutu, wprowadzenie głębokich usztywnień ustroju nośnego czy integracja kratownicowych dźwigarów z pomostem drogowym.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny  

 


Czym jest bezpieczeństwo w budownictwie? (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Myśląc o bezpieczeństwie w budownictwie, naszym pierwszym skojarzeniem jest zwykle bezpieczna praca na budowach oraz produkty i usługi przyczyniające się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. I to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. A jednak bezpieczeństwo w budownictwie to również coś więcej. O wiele więcej.

Bezpieczeństwo w trójwymiarze (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Sebastianem Lewińskim szefem Działu BHP, oraz Jakubem Kuligiem, kierownikiem Zespołu ds. Wdrożenia BIM z firmy Warbud SA.

Wydajność, szybkość i bezpieczeństwo (PDF)
Autor: Andrzej Cichy, dyrektor Oddziału Rusztowań i Centrum Obrotu Akcesoriami, PERI Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Rusztowania są nieodłączną częścią procesu inwestycyjnego związanego ze wznoszeniem nowych i remontami istniejących obiektów budowlanych, inżynieryjnych i przemysłowych. W ostatnich latach czas trwania inwestycji jest systematycznie skracany, co powoduje, że również wszystkie prace i konstrukcje służące do wykonywania zasadniczych robót są wykonywane coraz szybciej.

Jesteśmy bezpieczną i świadomą zagrożeń organizacją (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Michałem Nowakowskim, dyrektorem BHP w Keller Polska sp. z o.o.

Przegląd inwestycji hydrotechnicznych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Konsorcjum spółek Sweco Consulting oraz DHI Polska wykona na zlecenie PGW Wody Polskie aktualizację Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM).

Znaczenie sektora budownictwa dla krajowej gospodarki w latach 2016–2020 (PDF)
Autor: dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa
[bez logowania]
Pierwsze oznaki spowolnienia w branży budowlanej pojawiły się już na początku trzeciego kwartału 2020 r. Wiele wskazuje na to, że ten stan może utrzymywać się przez cały 2021 r. Nie wszystkie firmy doświadczą jednak negatywnych konsekwencji pogorszenia klimatu inwestycyjnego wywołanego epidemią COVID-19 w tym samym stopniu.

Realizacja Krajowego Programu Kolejowego (PDF)
Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
[bez logowania]
W 2020 r. na dziesiątkach inwestycji Krajowego Programu Kolejowego (KPK) we wszystkich województwach obok montowanych torów, urządzeń sieci trakcyjnej, budowanych peronów, wiaduktów i mostów przejeżdżały pociągi. Szczegółowo przygotowany rozkład jazdy zapewniał utrzymanie tysięcy planowych kursów i realizację prac. Z wielu efektów KPK już korzystamy.

Budowa dróg krajowych w 2020 r. (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja na podstawie materiałów Ministerstwa Infrastruktury oraz GDDKiA
[bez logowania]
Rok 2020 z uwagi na pandemię oraz ograniczenia epidemiczne był wyjątkowy dla każdego sektora gospodarki, w tym również dla branży drogowej. Mimo nadzwyczajnej sytuacji GDDKiA realizowała plany inwestycyjne, od których zależała kondycja ekonomiczna kraju oraz sektora budowlano-drogowego. Inwestor zakończył 2020 r. wynikiem 96 zadań o łącznej długości ponad 1225,2 km, udostępniając do ruchu 137,8 km nowych dróg.

Wpływ zasypki na trwałość konstrukcji oporowych na przykładzie murów z gruntu zbrojonego w Gliwicach (PDF)
Autor: mgr inż. Agata Szabuniewicz, Optem
[bez logowania]
W ramach budowy obiektu inżynieryjnego P1 – wjazd do centrum Auchan w Gliwicach – powstał pięcioprzęsłowy wiadukt z najazdami z gruntu zbrojonego. Jednak ze względu na znaczące deformacje i uszkodzenia murów, podjęto decyzję o ich rozbiórce i odbudowie. Po wykonaniu prac remontowych przeznaczenie i funkcja obiektu nie uległy zmianie.

Jeep Compass 4xe – już nie tylko w teren, ale i do stref wolnych od spalin w miastach (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie jazdy testowej i materiałów producenta
[bez logowania]
Jeep Compass to SUV klasy kompaktowej, produkowany od 2006 r. Druga generacja auta zadebiutowała na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Los Angeles pod koniec 2016 r. i jest produkowana do dziś.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała ofertę spółki Strabag Infrastruktura Południe jako najkorzystniejszą w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa.

Inwestycje drogowe GDDKiA w Małopolsce w 2020 r. (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA Oddział w Krakowie
[bez logowania]
W Małopolsce w trakcie realizacji jest ponad 78 km dróg ekspresowych oraz prawie 31 km dróg dwujezdniowych klasy GP. Koszt tych inwestycji wynosi ponad 7,7 mld zł. W 2020 r.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Nad Wisłą między Goczałkowicami-Zdrojem a Czechowicami-Dziedzicami pociągi będą kursowały po dwóch torach położonych na osobnych, trójprzęsłowych konstrukcjach.

Tunele drogowe w Polsce – realizacja i plany (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA
[bez logowania]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje obecnie dziewięć tuneli drogowych o długości ok. 14 km, a w ciągu najbliższej dekady przewiduje zlecić do wykonania kolejne projekty o łącznej długości ok. 25 km.

NOVKOL 2020 (PDF)
Autor: Sergiusz Lisowski, sekretarz merytoryczny konferencji, Janina Mrowińska, sekretarz organizacyjny konferencji
[bez logowania]
Początkowo konferencja planowana była w Zakopanem 2–4 grudnia 2020 r., jednak z uwagi na rozwój sytuacji pandemicznej COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników organizatorzy zrezygnowali ze stacjonarnej, trzydniowej konferencji i zaproponowali bezpieczne rozwiązanie umożliwiające spotkanie online, z ciekawym programem merytorycznym.

Ruszyły tarcze maszyn drążących tunele w Łodzi (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów PKP PLK SA
[bez logowania]
Ruszyły tarcze dużej i małej maszyny do drążenia tuneli w Łodzi. Katarzyna – duża TBM – rozpoczęła pracę przy dwutorowym tunelu do Łodzi Fabrycznej. Faustyna – mniejsza TBM – wykona cztery jednotorowe tunele do Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec. To inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych SA za ponad 1,7 mld zł, współfinansowana z POIiŚ.

Renault Espace 2020 (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie jazdy testowej oraz materiałów producenta
[bez logowania]
Renault Espace zadebiutował 37 lat temu (1984) i był europejską odpowiedzią na amerykańskie samochody typu van. Liczba sprzedanych egzemplarzy osiągnęła już ponad 1,3 mln.

Sympozjum IABSE Wrocław 2020 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Jan Bień, prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, dr inż. Paweł Hawryszków, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
[bez logowania]
Pod hasłem „Synergia kultury i inżynierii lądowej – historia i wyzwania” omawiano zagadnienia dotyczące rozwoju mostów i inżynierii budowlanej jako elementów światowej kultury oraz aktualne wyzwania w tej dziedzinie podczas Sympozjum IABSE Wrocław 2020.

Zrównoważone i trwałe drogi (PDF)
Autor: Tomasz Orłowski, Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
Zamiast w Wiśle 29 października 2020 r. Śląskie Forum Drogownictwa odbyło się jako wydarzenie online – Webforum: Zrównoważone i trwałe drogi.

Przegląd inwestycji kubaturowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Wieżowiec Mennica Legacy Tower, zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej na warszawskiej Woli, uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

infraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference (PDF)
Autor: dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚl
[bez logowania]
Cyfryzacja branży budowlanej jest już faktem. Budownictwo 4.0 było głównym tematem najważniejszego wydarzenia BIM w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli infraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference.

Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego 2020 (PDF)
Autor: Barbara Goszczyńska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
[bez logowania]
Konferencja odbyła się w trybie zdalnym na platformie Cisco Webex Meetings, a centrum organizacyjne – wykorzystujące techniczne możliwości Politechniki Świętokrzyskiej – zostało utworzone w auli głównej uczelni.

Suzuki Vitara Hybrid 2020 (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie jazdy testowej i materiałów producenta
[bez logowania]
Suzuki Vitara, samochód typu SUV, produkowany przez japoński koncern Suzuki od 1988 r., doczekał się wersji hybrydowej. Do naszej redakcji trafił na testy model Vitara Hybrid 1.4 Boosterjet (129 KM), współpracujący z układem mild hybrid 48V SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), z napędem 4WD i ręczną skrzynią biegów 6MT.

Sony Xperia 1 II (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów oraz materiałów producenta
[bez logowania]
Sony Xperia 1 II (mark dwa), następca modeli flagowej linii smartfonów japońskiego producenta, zadebiutował w Europie 18 czerwca 2020 r.


Reklamy
Keller Soletanche GEO-Instruments Porr Geobrugg Optem Wodociągi Miasta Krakowa SG Pam
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję