YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Przetarg na rozbudowę DK94 Modlnica – Giebułtów
Wczoraj krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i przebudowę odcinka drogi krajowej nr 94 Modlnica – Giebułtów. Droga będzie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP. [...]

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 2018
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” pt. „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”, 17-18.01.2019, Kraków 2019-01-17
W dniach 17-18 stycznia 2019 roku odbędzie się w Krakowie pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” pt. „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.[...]


Postęp w inżynierii rodzi się w mostownictwie
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Flagą, dr h.c.m. z Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, rektorem tej uczelni w latach 1996-2002.[...]


Raport „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”
Oddziaływanie ludzi na środowisko jest coraz większe. Liczba ludności przez ostatnie pół wieku wzrosła dwukrotnie: z 3,7 mld do 7,6 mld. Powoduje to, że zużycie surowców naturalnych wzrasta niewspółmiernie do możliwości regeneracyjnych Ziemi. Zwiększeniu ulega również ilość odpadów, które są nieprawidłowo zagospodarowane, co oznacza duże straty dla środowiska naturalnego. Odpowiedzią na te wyzwania jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”, gospodarka odpadami i zarządzanie surowcami są w Polsce nieefektywne. [...]


Krakowskie inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego
Nowe perony w Bieżanowie, Prokocimiu i Mydlnikach to jedne z pierwszych efektów miliardowych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA w krakowskim węźle kolejowym. Nowe rozwiązania usprawniają komunikację w Małopolsce i jej stolicy. Za kilka miesięcy podróże w aglomeracji i przejazdach dalekobieżnych będą łatwiejsze.[...]NBI 1 (76) styczeń–luty 2018

76
W numerze

Jak przewidują analitycy rynkowi, w 2018 r. branża budowlana może mieć problem z realizacją zleceń, ponieważ przyspieszyć mają inwestycje. Na dobre rozkręcą się przede wszystkim projekty infrastrukturalne finansowane z funduszy unijnych, więcej wydawać będą też samorządy.


 

Nie brakuje opinii, że firmy budowlane mogą zadławić się od nadmiaru inwestycji. Tymczasem branża mocno narzeka na rosnące ceny materiałów, usług podwykonawców i koszty zatrudnienia. Eksperci przewidują, że nie wszyscy dadzą sobie radę na rynku, czego skutkiem mogą być upadki firm, ale nie kryzys.

 

Jak podał w grudniu 2017 r. Główny Urząd Statystyczny, poprawę koniunktury sygnalizuje 11,9% przedsiębiorstw budowlanych, a jej pogorszenie – 18,5%. W listopadzie było to odpowiednio 14,4 i 16,3%. Generalnie, firmy budowlane w ostatnim miesiącu minionego roku oceniały koniunkturę bardziej pesymistycznie niż miesiąc wcześniej, ale lepiej niż w grudniu w ostatnich ośmiu latach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała rok 2017 oraz przedstawiła plany na najbliższe lata. Inwestor zakłada, że za kwotę 135 mld zł zostanie wybudowanych do 2025 r. ok. 3267 km dróg krajowych, w tym 252 km autostrad, 2641 km dróg ekspresowych, a 369 km stanowić będzie 35 obwodnic.

 

GDDKiA poinformowała, że w 2017 r. zostało udostępnionych kierowcom ponad 340,9 km dróg krajowych, natomiast w postępowaniach przetargowych są 53 odcinki o długości 727 km. W realizacji jest 1292,5 km nowych dróg, w tym drogi betonowe stanowią 430,4 km (33,3%), a drogi asfaltowe – 860,6 km (66,7%). Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy ok. 3421 km, w tym 1627 km to autostrady, a 1794 km – drogi ekspresowe.

 

16 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r. Program ten zakłada uzyskanie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej przez likwidację zaległości utrzymaniowych, zachowanie sieci linii kolejowych oraz wieloletnie umowy na utrzymanie i remonty linii kolejowych. „Dzięki podjętej decyzji rządu polska kolej zyska możliwość planowania prac utrzymaniowych i remontowych w cyklu wieloletnim. Zagwarantowanie znacznych środków finansowych na ten cel pozwoli na nadrobienie wieloletnich zaległości na kolei. W ten sposób jeszcze skuteczniej możemy dążyć do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019–2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczonych ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa.

W tym numerze „NBI” szeroko opisujemy projekty związane z infrastrukturą komunikacyjną, geotechniką, budownictwem podziemnym, mostami, inżynierią środowiska, hydrotechniką i technologiami bezwykopowymi.

 

Piszemy obszernie m.in. o budowie zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie oraz krakowskiej łącznicy, która jest największym nowym obiektem kolejowym w Polsce. Przedstawiamy plan budowy północnej obwodnicy Krakowa, drogi S7 do granicy Świętokrzyskiego oraz obiekty mostowe obwodnicy Ostródy – rekordowego kontraktu mostowego Budimeksu SA.

 

Miniony rok posumowała Kopalnia Soli „Wieliczka”. Kopalnię zwiedziła rekordowa liczba turystów – ponad 1,7 mln osób. Przygotowano aktualizację modelu docelowego kopalni, czyli kształtu, w którym ma ona funkcjonować w przyszłości. Mowa tu o 218 komorach i 190 zespołach chodnikowo-komorowych o objętości blisko 1,5 mln m3, z czego ponad 83% to wyrobiska zabytkowe. Jednym z priorytetów inwestycyjnych kopalni na najbliższą dekadę jest modernizacja szybów górniczych, które usprawnią logistykę prowadzenia ruchu zwiedzających. Powstaje też nowe Centrum Obsługi Turystów, będzie ono dostosowane do potrzeb rosnącego ruchu turystycznego i wymogów bezpieczeństwa.

 

W dniach 22–23 listopada 2017 r. w Kielcach odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL. Główny organizator, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z współorganizatorami – Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – zadbali o wysoki poziom merytoryczny spotkania, kładąc szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy. W trakcie konferencji, podczas uroczystej gali, firmom z branży wodociągowo-kanalizacyjnej zostały wręczone prestiżowe nagrody Eureka 2017 za innowacyjność ich produktów i technologii.

 

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny 


WOD-KAN-INSTAL 2017 (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W dniach 22–23 listopada 2017 r. w Kielcach odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL. Główny organizator, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z współorganizatorami – Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – zadbali o wysoki poziom merytoryczny spotkania, kładąc szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy.

Zbiornik Świnna Poręba na Skawie (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne przy współpracy Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
[bez logowania]
Budowa zbiorników retencyjnych jest jednym ze sposobów walki z powodziami. Zbiornik Świnna Poręba na Skawie stanowi w tym zakresie ostatnie ogniwo zabezpieczenia górskich dopływów Wisły przed niszczycielską siłą żywiołu. Ogromna inwestycja, jedno z najdłużej trwających przedsięwzięć w kraju, po 31 latach została oddana do użytku.

Krakowska łącznica – największy nowy obiekt kolejowy w Polsce (PDF)
Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
[bez logowania]
Nowa łącznica Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze od 10 grudnia 2017 r. zapewnia krótsze podróże z Krakowa do Skawiny, Oświęcimia i Zakopanego. Podróżni korzystają z nowych, wyposażonych w windy i ruchome schody przystanków. W Krakowie Zabłociu zatrzymuje się nawet 140 pociągów, a na przystanku Kraków Podgórze 56. Wyeliminowano czasochłonną zmianę lokomotyw w Krakowie Płaszowie. Projekt zrealizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA wart jest 352 mln zł.

Loftesnes – most przez Sognefjord (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
Zakres robót powierzonych firmie PORR w norweskim kontrakcie obejmuje wykonanie obiektu mostowego wraz z rondem od strony miejscowości Sogndal w ciągu drogi Rv 5. Umowa zakłada ponadto rozbiórkę istniejącego w tym miejscu starego mostu, wybudowanego w 1954 r.

Rzeszów – tu żyje się lepiej (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Nie za duży, nie za mały, czysty, ładny, z bardzo dobrymi drogami i ciągle pojawiającymi się usprawnieniami technicznymi – Rzeszów. To jedyne miasto obok Warszawy, w którym w najbliższych latach populacja się nie zmniejszy. Co sprawia, że ludzie chcą mieszkać w stolicy Podkarpacia? Argumentów nie da się wyliczyć na palcach jednej ręki.

Ponowne otwarcie Grande Arche de la Fraternité (PDF)
Autor: Grupa Eiffage
[bez logowania]
W tym sezonie Paryżowi przybyła nowa atrakcja turystyczna. Po trwającej dwa i pół roku renowacji, w osiem lat od zamknięcia, otwarto dla zwiedzających dach Wielkiego Łuku (Grande Arche de la Fraternité) w dzielnicy La Défense. Przebudowę i modernizację zrealizowały firmy z Grupy Eiffage: Eiffage Construction i Eiffage Énergie, wspierane przez pracownię architektoniczną Valode & Pistre.

Kopalnia Soli „Wieliczka” bezpieczeństwo i odpowiedzialność (PDF)
Autor: Kopalnia Soli „Wieliczka”
[bez logowania]
Kopalnia Soli „Wieliczka” działa nieprzerwanie od średniowiecza, co czyni ją jedną z najstarszych firm w Polsce i Europie. Od początku swojego istnienia dbała o bezpieczeństwo podziemi oraz pracujących w nich ludzi. Współcześnie to również jeden z priorytetów solnego zabytku, co znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych przez górników działaniach, inwestycjach, modernizacjach.

Wraz z budową autostrad na terenach górskich pojawiły się w Polsce tunele (PDF)
Autor: Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Antonim Tajdusiem, kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, rektorem tej uczelni w latach 2005–2012.

Subaru XV – dla poszukiwaczy przygód (PDF)
Autor: Marian Kownacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Użytkownicy samochodów Subaru mówią, że nie ma lepszej marki dla ludzi, którzy często wyjeżdżają poza miasto i nie chcą utknąć w pierwszej lepszej kałuży czy na pierwszej zaspie. Cieszy więc fakt, że oferta koncernu w segmencie samochodów kompaktowych poszerzyła się o nową odsłonę uterenowionego modelu XV. Oprócz troski o właściwości jezdne Subaru XV jest nasycony technologiami, które mają zapewnić kierowcy wsparcie wszędzie tam, gdzie tylko zechce dojechać.

Jubileusz 20-lecia Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych
[bez logowania]
Polska Fundacja Technik Bezwykopowych (Polish Foundation for Trenchless Technology – PFTT) została założona w 1998 r. z inicjatywy Arkadiusza Bachana, dyrektora Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Członkami założycielami byli m.in. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Saur Neptun Gdańsk SA oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z Wrocławia, Poznania, Bytomia, Kielc i Rzeszowa. Prezesami Zarządu PFTT byli kolejno Jerzy Adamski i Marek Banasik. Obecnie od 13 lat jest nim autor tego opracowania.

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 17 (PDF)
Autor: dr hab. inż. prof. PŚk Emilia Kuliczkowska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, inż. Paulina Masternak, inż. Piotr Michno, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Studenckie Naukowe Koło Inżynierów Środowiska „Krecik”
[bez logowania]
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, zrzeszoną w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych, prezentujemy zakres tematyki, jaka została przedstawiona w 35. numerze czasopisma „Trenchless International” z 2017 r.

Ring w Krakowie – uruchomiono przetarg na budowę północnej obwodnicy (PDF)
Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
[bez logowania]
21 grudnia 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program realizacyjny na projekt i budowę północnej obwodnicy Krakowa. Wykonawcy mają ponad 40 dni na składanie ofert.

Sweco Engineering – to był pomyślny rok (PDF)
Autor: Sweco Engineering Sp. z o.o.
[bez logowania]
„Rok 2017 był dla firmy Sweco Engineering pełen wyzwań projektowych i zakończył się pozytywnie. Mamy bardzo dobre perspektywy rozwoju, a także możliwość współpracy przy ciekawych, wielobranżowych projektach nie tylko na rynku lokalnym, ale również i międzynarodowym” – mówi Grzegorz Rolski, prezes zarządu Sweco Engineering Sp. z o.o., dawniej Sweco Polska Sp. z o.o.

Obiekty mostowe obwodnicy Ostródy – rekordowy kontrakt mostowy Budimeksu SA (PDF)
Autor: mgr inż. Mariusz Kaczyński, mgr inż. Paweł Zawiła, Budimex SA
[bez logowania]
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 jest jednym z najciekawszych zadań inżynieryjnych podjętych przez firmę Budimex SA w ostatnich latach.

S7 od granicy Świętokrzyskiego do Krakowa (PDF)
Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
[bez logowania]
Umowa na projekt i budowę drugiego odcinka drogi ekspresowej S7, węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma, od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, została podpisana 8 stycznia 2018 r. z firmą Mota-Engil Central Europe SA, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę.

Wymagania materiałowe dla stali zbrojonej według obowiązujących norm w kontekście projektowania mostów (PDF)
Autor: mgr inż. Magdalena Piotrowska, Centrum Promocji Jakości Stali Sp. z o.o.
[bez logowania]
Dobór stali do zbrojenia betonowych obiektów mostowych w Polsce bardzo często ogranicza się do określenia klasy wytrzymałości A-IIIN, zgodnej ze starymi normami do projektowania, które nadal są powszechnie stosowane. Zapis taki notorycznie pojawia się w specyfikacjach technicznych dla wielu obiektów mostowych w Polsce.

Projektowanie i wykonywanie pali przemieszczeniowych typu SCREWSOL® pod obiekty inżynieryjne (PDF)
Autor: mgr inż. Oleksij Kucybała, Soletanche Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Największe inwestycje infrastrukturalne ostatnich lat, takie jak np. autostrada A1 czy drogi ekspresowe S17 i S19, w dużej mierze zostały zlokalizowane na obszarach o niekorzystnych warunkach geologicznych, które powodowały konieczność zastosowania posadowienia pośredniego pod obiekty inżynieryjne.

Dążenie do optymalnego przekroju poprzecznego obiektów mostowych z elementów prefabrykowanych na podstawie wybranych realizacji (PDF)
Autor: mgr inż. Mateusz Stefańczyk, Optem
[bez logowania]
Systemy łukowych konstrukcji mostowych z prefabrykatów stanowią coraz powszechniejszą alternatywę dla typowych obiektów z klasyczną płytą pomostową lub dla obiektów z blach falistych. Zwłaszcza przy górnych przejściach dla zwierząt nad drogami rozwiązania łukowe są korzystnym wyborem pod względem funkcjonalno-estetycznym [1].

Posadowienie na ścianach szczelinowych fundamentów łukowego wiaduktu kolejowego (PDF)
Autor: mgr inż. Oskar Mitrosz, mgr inż. Tomasz Skóra, Keller Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Pomorska Kolej Metropolitalna to jeden z najważniejszych i największych projektów komunikacyjnych w północnej części Polski w ostatnich latach.

Technologie budowy obiektów z blach falistych od małych do dużych rozpiętości (PDF)
Autor: mgr inż. Piotr Tomala, mgr inż. Barbara Bednarek, mgr inż. Maciej Węgrzynowski, ViaCon Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
W artykule dokonano przeglądu metod wznoszenia obiektów ze stalowych blach falistych współpracujących z otaczającą je zasypką gruntową. Kiedy w 1996 r. technologia ta pojawiła się w Polsce, konstrukcje tego typu stosowano głównie jako przepusty. Z uwagi na relatywnie niewielki ciężar były łatwe i szybkie w budowie. Znalazły szereg zastosowań, zwłaszcza przy likwidacji szkód powodziowych w 1997 r. Z upływem lat zwiększały się rozpiętości, a w związku z tym zmianie uległy również metody budowy. Poszczególne techniki wznoszenia konstrukcji podatnych omówiono z odwołaniem się do przykładów.

Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce 2017 (PDF)
Autor: Edyta Majer, Marta Chada, Grzegorz Ryżyński, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
[bez logowania]
Nowoczesne metody przetwarzania danych, rozpoznania podłoża gruntowego, rola geologii inżynierskiej w procesie inwestycyjnym to główne tematy konferencji zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) i Menard Sp. z o.o. przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. 6. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce (WPGI, Rzeszów, 17–20 października 2017 r.) zgromadziło ponad 200 specjalistów z całego kraju związanych z geologią i budownictwem.

XXIII Europejska Wyprawa Mostowa Białoruś, Litwa, obwód kaliningradzki 2017, cz. 2 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c.m., lek. med. Maria Salwa
[bez logowania]
Śladami wielkich artystów: wieszcza Adama Mickiewicza i malarza Marca Chagalla, podążali przez trzy kolejne dni uczestnicy wyprawy mostowej na Kresy Wschodnie.

TECH-BUD 2017 (PDF)
Autor: dr inż. Maciej Gruszyński, Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
[bez logowania]
W dniach 15–17 listopada 2017 r. odbyła się w Krakowie III Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2017, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Tematyka konferencji obejmowała nowoczesne rozwiązania projektowe i materiałowo-technologiczne stosowane we współczesnych polskich realizacjach.

Mercedes-Benz Klasy X - lifestyle’owy pick-up (PDF)
Autor: Opracowała Redakcja na podstawie materiałów Mercedes-Benz
[bez logowania]
Mercedes-Benz Klasy X został opracowany z uwzględnieniem zmieniających się wymogów na międzynarodowym rynku pick-upów. Zapotrzebowanie na średniej wielkości pick-upy o charakterystycznych dla aut osobowych cechach i elementach wyposażenia od lat systematycznie rośnie.


Reklamy
Aarsleff Budimex Soletanche Sitech MPWiK Kraków Amago Keller PAM
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję