YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Umowa na projekt i budowę A2 Gręzów – Siedlce Zachód
GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 pomiędzy węzłami Gręzów (zlokalizowanym w gminie Grębków) i Siedlce Zachód (Swoboda) w gminie Siedlce. Wykonawcą tego odcinka A2 jest spółka POLAQUA. [...]

Uponor Infra – renowacja wodociągu na terenie szkód górniczych
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”, 21-22.05.2020, Kraków 2020-05-21
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli zapraszają do wzięcia udziału w V edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”, która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2020 r. w Krakowie.[...]


Sytuację w branży kruszyw oceniam jako stabilną
Rozmowa z Arturem Widłakiem, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.[...]


2019 Rekordowo wysoki popyt na warszawskie biura i najwyższa podaż w regionach
Firma doradcza Walter Herz podsumowała 2019 rok na rynku nieruchomości biurowych. W raporcie możemy przeczytać, że Warszawa z zasobami 5,6 mln mkw. powierzchni pozostaje niedoścignionym liderem biurowym w Polsce. [...]


Budimex wybuduje Centrum Psychiatrii w Białymstoku
Spółka Budimex zbuduje nowoczesny oddział na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhoffa w Białymstoku. Planowany termin zakończenia robót to maj 2022 r.[...]NBI 1(58) styczeń-luty 2015

58
W numerze

Komisja Europejska 15 stycznia 2015 r. opublikowała analizę przygotowaną przez zewnętrzne zespoły ekspertów na temat stanu zaawansowania i potrzeb rozwojowych dziewięciu głównych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej. Po raz pierwszy tak wszechstronnej analizie poddano dziesiątki tysięcy kilometrów połączeń kolejowych i drogowych, żeglugę śródlądową, porty lotnicze i morskie w UE.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 
Każde opracowanie obejmuje wytypowaną do realizacji wstępną listę projektów, przygotowaną we współpracy z państwami członkowskim i zarządcami infrastruktury. Potrzeby inwestycyjne UE do 2030 r. oszacowano na 700 mld €, w tym na ponad 20 mld € w Polsce. Komisja Europejska rekomendowała optymalizację użycia infrastruktury wzdłuż korytarzy, szczególnie przez inteligentne systemy transportowe, wydajne zarządzanie oraz propagowanie ekologicznych środków transportu.
 
Inwestycje drogowo-mostowe w 2014 r.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podsumowało realizację programów unijnych za okres 2007–2013. Polska wydała 319,9 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 226,5 mld zł. W tym czasie podpisano ok. 104,8 tys. umów o wsparcie UE na ok. 410 mld zł.
 
System zaprojektuj i zbuduj receptą na drogowy sukces?
 
W nowej perspektywie budżetowej na lata 2014–2020 Polska będzie mogła otrzymać na realizację polityki spójności ok. 82 mld €, środki zostaną przeznaczone m.in. na badania naukowe, budowę dróg, kolej, transport publiczny. 31 mld € ma być w dyspozycji samorządów wojewódzkich w ramach regionalnych programów operacyjnych, reszta pieniędzy ma trafić m.in. na programy zarządzane centralnie. Największym źródłem funduszy dla Polski przeznaczonym na inwestycje jest wart 27,4 mld € program Infrastruktura i Środowisko, który będzie wspierał m.in. rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną.
Duża liczba inwestycji z jednej strony oznacza szybki rozwój i wzrost gospodarczy kraju, a dla przedsiębiorców większe możliwości pozyskania atrakcyjnych zleceń, z drugiej jednak każe nam – nauczonym doświadczeniem poprzedniej perspektywy – spodziewać się problemów niemal na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie, opóźnień w oddaniu gotowych dróg do eksploatacji. Lekarstwem na te bolączki mają być nowe zasady realizacji projektów drogowych, które – zgodnie z założeniami GDDKiA – pozwolą prowadzić działania szybciej, sprawniej i taniej. Przeczytają o tym Państwo w artykule System zaprojektuj i zbuduj receptą na drogowy sukces?.
 
Dariusz Blocher, prezes zarządu firmy Budimex SA
 
O problemach branży budownictwa drogowego opowiada Dariusz Blocher, prezes zarządu firmy Budimex SA, który twierdzi, że miniony rok był okresem stabilizacji, zahamowania fali upadłości, a także przygotowywania się do zdobywania nowych kontraktów. Daleko jest jeszcze do tego, by móc stwierdzić, że w polskim budownictwie jest już dobrze. Trzeba od nowa napisać ustawę Prawo zamówień publicznych i stworzyć standard umowy budowlanej. W 2015 r. nie będzie jeszcze aż tak dużego, jak się niektórzy spodziewają, odbicia rynku. To będzie nadal czas stabilizacji i walki o pełne portfele zamówień. Największa kumulacja realizowanych inwestycji nastąpi w latach 2016–2017, co pociągnie za sobą duże ryzyko wzrostu cen dostaw materiałów i robocizny.
 
Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach
Warte uwagi są również nasze dwa dodatki specjalne. Pierwszy z nich omawia metody stabilizacji i zabezpieczenia terenów osuwiskowych, natomiast drugi, z cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, prezentuje światowe nowości w inżynierii bezwykopowej.
 
Metody stabilizacji i zabezpieczenia, terenów osuwiskowych
 
Aby zaprojektować zabezpieczenie skarp autostrad i dróg, niezbędne jest bardzo dokładne rozpoznanie terenu. Polskie przepisy wymagają zaprojektowania wierceń i sondowań, które nie zawsze są w stanie dokładnie przedstawić potencjalne problemy związane z zabezpieczeniem skarp po ich wykonaniu. W niektórych sytuacjach nawet najlepsze projekty będą się na tyle rozmijały z rzeczywistością, że w fazie realizacji projekt będzie trzeba uzupełnić. Dlatego właśnie tak ważną rolę w trakcie realizacji projektu odgrywa właściwa współpraca pomiędzy wykonawcą, nadzorem i projektantem. Obszerne omówienie tej problematyki znajdą Państwo w artykule Metody stabilizacji i zabezpieczenia, terenów osuwiskowych, który jest drugą częścią opracowania na temat osuwisk.
 
Ericpol Software Pool
Na zakończenie polecam artykuł o biurowcu Ericpol Software Pool, który połączył nowoczesną technologię z zabytkową łódzką zabudową fabryczną. Dzięki pomysłowi Ericpolu Sp. z o.o., wyobraźni i doświadczeniu projektantów z Horizone Studio oraz umiejętnościom generalnego wykonawcy – Strabag Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstał niezwykły biurowiec. Obiekt zaprojektowano z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów eksploatacji i ograniczeniu negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.
Zapraszam do lektury całego numeru.
 
Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny   


Konsekwentnie realizujemy strategię (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Dariuszem Blocherem, prezesem zarządu firmy Budimex SA

Targi Infrastruktura (PDF)
Autor: MT Targi Polska Sp. z o.o
[bez logowania]
Podczas XII Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozmawiali o rozwoju infrastruktury w Polsce. Szeroko poruszane były również tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Ericpol Software Pool (PDF)
Autor: Maria Szruba, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Dzięki wykorzystaniu betonu architektonicznego o wysokich walorach dekoracyjnych pomieszczenia biurowca zyskały niepowtarzalny, industrialny charakter. Co więcej, ambicją inwestora i projektantów było spełnienie standardów nowoczesnych ekologicznych budynków biurowych, dlatego obiekt został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów eksploatacji i ograniczeniu negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Inwestycje drogowo-mostowe w 2014 r. (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W 2014 r. polska sieć dróg szybkiego ruchu powiększyła się o 327,8 km nowych odcinków. Tym samym wraz z oddaniem do użytku fragmentu drogi S8 łączącej Sieradz z Łaskiem przekroczono próg 3000 km dróg ekspresowych i autostrad. Obecnie (stan na 31 grudnia 2014 r.) do dyspozycji kierowców pozostaje 3025,7 km, w trakcie budowy jest 518,3 km, a dla odcinków o łącznej długości 935,4 km uruchomione zostały procedury przetargowe. Realizacja zakończonych w ub.r. inwestycji możliwa była m.in. dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji, dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL, wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji
[bez logowania]
14–19 września 2014 r. odbyła się w Krynicy Zdroju 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (KN PZITB). Bezpośrednim jej organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (WBiA PL), a miejscem obrad hotel Krynica.

System zaprojektuj i zbuduj receptą na drogowy sukces? (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Kolejna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej to szansa dla firm budowlanych na nowe lukratywne kontrakty. Z ok. 30 mld € przyznanych Polsce w ramach polityki spójności na realizację projektów infrastrukturalnych sfinansowana zostanie m.in. budowa 71,5 km autostrad, 1790 km dróg ekspresowych oraz 35 obwodnic miast. Duża liczba inwestycji z jednej strony oznacza szybki rozwój i wzrost gospodarczy kraju, a dla przedsiębiorców większe możliwości pozyskania atrakcyjnych zleceń, z drugiej jednak każe nam – nauczonym doświadczeniem poprzedniej perspektywy – spodziewać się problemów niemal na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a co za tym idzie, opóźnień w oddaniu gotowych dróg do eksploatacji. Lekarstwem na te bolączki mają być nowe zasady realizacji projektów drogowych, które – zgodnie z założeniami ich pomysłodawców – pozwolą prowadzić działania szybciej, sprawniej i taniej.

Dni betonu 2014 (PDF)
Autor: Stowarzyszenie Producentów Cementu
[bez logowania]
„Dziękuję za fantastyczną atmosferę i jedyne w swoim rodzaju trzy dni tego roku. Wiedza, nowość, innowacyjność i wspólnota (…). Dni betonu w takiej konwencji otwierają przed nami drzwi do przyszłości, której wielu z nas dotąd nie dostrzegało” – napisał tuż po zakończeniu VIII Międzynarodowej Konferencji Dni betonu 2014 jeden z jej uczestników. W tym największym w Polsce spotkaniu osób związanych nie tylko z betonem, ale przede wszystkim z budownictwem wzięło udział 850 osób z kraju i zagranicy.

Prefabrykaty HABA-Beton w inwestycjach drogowych realizowanych w 2014 r. (PDF)
Autor: HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
[bez logowania]
Miniony rok był pod wieloma względami wyjątkowy dla firmy HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. 25 września 2014 r. oficjalnie otwarto pierwszy w Polsce zakład produkcyjny firmy. Pierwsze prefabrykaty wyprodukowane w Olszowej zostały już zabudowane na trzech różnych inwestycjach drogowych.

PPP to nie jest kopernikański przewrót (PDF)
Autor: Tomasz Orłowski, Polski Kongres Drogowy
[bez logowania]
Zarządcy dróg, zwłaszcza samorządowych, poszukują rozwiązań mających zaradzić podstawowemu problemowi, z jakimi się borykają: braku środków na utrzymanie swojej sieci. Poszukiwania zmierzają zarówno do znalezienia alternatywnych (w stosunku do tradycyjnego finansowania budżetowego, silnie zależnego od politycznych decyzji szefów administracji) źródeł finansowania, jak i obniżenia kosztów utrzymania dróg w dłuższej perspektywie czasu, np. przez zmianę technologii wykonania nawierzchni z asfaltowej na betonową. Te właśnie tematy złożyły się na program zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i ZDW w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiego Forum Drogowego, które obradowało pod koniec października w Toruniu.

Współczesne problemy geologii inżynierskiej (PDF)
Autor: Edyta Majer, Monika Madej, Grzegorz Ryżyński
[bez logowania]
Od 15 do 17 października 2014 r. w Lublinie ponad 150 geologów inżynierskich, geotechników, projektantów i inwestorów wymieniło się doświadczeniami z realizacji najnowszych inwestycji budowlanych w Polsce, w tym drogowych i energetycznych.

Wielkoskalowe testy systemu TECCO® SYSTEM3 w Winterthur (PDF)
Autor: Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżnieryjne
[bez logowania]
4–6 listopada 2014 r. w Zurychu odbyła się konferencja, a w Winterthur testy wielkoskalowe systemu TECCO® SYSTEM3 (w skali naturalnej), połączone ze zwiedzaniem zrealizowanych projektów w miejscowości Neuhausen am Rheinfall, gdzie znajduje się Rheinfall, największy pod względem przepływu wodospad Europy. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Andrea Roth, dyrektor generalny Geobrugg AG.

Osuwiska. Cz. 2. Metody stabilizacji i zabezpieczenia terenów osuwiskowych (PDF)
Autor: Marian Kowacki, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Osuwiska, nazywane też powierzchniowymi ruchami mas ziemnych, to złożone zjawiska, których wspólną cechą jest przemieszczanie materiału w wyniku sił grawitacji z miejsc wyżej położonych do niżej leżących, zwykle przy udziale wody. Osuwiska mogą mieć przebieg powtarzalny lub występować jednorazowo. Czas trwania każdej z faz procesu osuwiskowego może być różny i zależy od charakteru oraz intensywności działających czynników. W celu oceny stateczności każdy stok, skarpę, zbocze należy rozpatrywać jako miejsce możliwych ruchów osuwiskowych [1].

Osuwiska skalne i gruntowe – studium przypadku DK75 (PDF)
Autor: mgr inż. Tomasz Kosiński, Maccaferri Polska Sp. z o.o., mgr inż. Bożena Trzpis, K1 Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane Bożena Trzpis
[bez logowania]
Zastosowane rozwiązania przy zabezpieczaniu drogi krajowej nr 75 pokazują, jak duże i różnorodne możliwości minimalizowania skutków osuwisk skalnych i gruntowych oferują współczesne systemy geotechniczne.

SAS 670/800 – nowoczesne materiały w geotechnice (PDF)
Autor: Alan Rajchel, ATM Sp. z o.o.
[bez logowania]
Z uwagi na szybki rozwój inżynierii materiałowej oraz stali konstrukcyjnych trudno oczekiwać, aby normy były aktualizowane za każdym razem, kiedy zostaje wprowadzony nowy produkt na rynek budowlany. Zarówno w prawie budowlanym polskim, jak i europejskim, aby mieć pewność parametrów i możliwości zastosowania, wydaje się aprobatę techniczną na produkty wykraczające poza normę. Tak jest w przypadku systemu geotechnicznego SAS 670/800.

Zastosowanie technologii jet grouting do wzmacniania fundamentów budynków zabytkowych, cz. 2 (PDF)
Autor: mgr inż. Grzegorz Jaroń, mgr inż. Sebastian Bielski, Zakład Inżynieryjny „Georem” Sp. z o.o.
[bez logowania]
W pierwszej części artykułu, która ukazała się w poprzednim numerze naszego czasopisma, omówiono czynniki mające decydujący wpływ na zakres, sposób i koszt wzmocnienia fundamentów istniejących budynków. Podkreślono jednocześnie, że współczesne sposoby wzmacniania fundamentów, do których można zaliczyć m.in. metodę iniekcji wysokociśnieniowej, otwierają przed inwestorami i projektantami szerokie możliwości w zakresie rozbudowy obiektów zabytkowych w gęstej zabudowie miejskiej. Sukces realizacji zależy w dużej mierze od prawidłowo wykonanego projektu wzmocnienia fundamentów.

Międzynarodowe Warsztaty Mikropalowe ISM 2014 - aktualne standardy biznesowe i potencjał techniczny (PDF)
Autor: Jakub Sierant, Natalia Maca, Titan Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Zgodnie z przyjętą filozofią działania, Titan Polska od samego początku swojego istnienia realizuje misję odpowiedzialnego tworzenia i dostarczania technologii dla budownictwa inżynieryjnego, w tym m.in. systemu (rozwiązań materiałowych i know-how) do wykonywania samowiercących iniekcyjnych mikropali, kotew i gwoździ gruntowych.

Wodna racja stanu (PDF)
Autor: Jolanta Kuligowska-Roszak, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
[bez logowania]
28 października 2014 r. odbył się w Warszawie VI Kongres Wodociągowców Polskich Wodna racja stanu. Odbywające się co trzy lata kongresy, organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, to zawsze debata o najważniejszych problemach i osiągnięciach branży.

Niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska (PDF)
Autor: dr inż. Joanna Bąk, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej przy współudziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie zorganizował 6–7 listopada 2014 r. Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska. Była to druga konferencja z tego cyklu.

Targi TIWS 2014 (PDF)
Autor: Targi Kielce SA
[bez logowania]
Już po raz siódmy przedstawiciele branży z całej Europy spotkali się na Międzynarodowych Targach Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji – TIWS (Targi Kielce, 8–10 września 2014 r.).

Infrastruktura podziemna miast (PDF)
Autor: Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
22 i 23 października 2014 r. we Wrocławiu odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Infrastruktura podziemna miast. Dyskutowano o takich budowlach podziemnych, jak tunele (drogowe, kolejowe oraz metro), przewody infrastruktury sieciowej, garaże i przejścia dla pieszych. Analizowano możliwości wykorzystania przestrzeni podziemnej w planowaniu i modernizacji miast.

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 7 (PDF)
Autor: dr inż. Agata Zwierzchowska, mgr inż. Dominika Lichosik, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska
[bez logowania]
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, przedstawiamy skrót wybranych artykułów zamieszczonych w 25. numerze „Trenchless International”, który ukazał się w październiku 2014 r.

Konstrukcje sprężone. Cz. 3. Stany graniczne nośności przekrojów sprężonych (PDF)
Autor: dr inż. Piotr Gwoździewicz, Pracownia Konstrukcji Sprężonych, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
Po omówieniu koncepcji sprężania konstrukcji w pierwszej części opracowania („Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2014, nr 5 [56], s. 58–63) oraz przedstawieniu metod obliczania siły sprężającej w drugiej części („Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” 2014, nr 6 [57], s. 90–95) w niniejszej części autor opisuje metody obliczania stanów granicznych nośności. Weryfikacja warunków nośności jest warunkiem niezbędnym w projektowaniu elementów konstrukcyjnych z betonu.

XX Europejska Wyprawa Mostowa Gruzja – Armenia 2014, cz. 2 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c., Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Politechnika Krakowska
[bez logowania]
W pierwszej części artykułu opisano pierwsze cztery dni fascynującej wyprawy do Gruzji i Armenii, jaką 42-osobowy zespół mostowców – profesjonalnie zajmujących się mostownictwem oraz pasjonatów mostownictwa – pod kierownictwem prof. Kazimierza Flagi odbył w lipcu 2014 r. W tej części poznamy kolejne jej etapy, w czasie których członkowie wyprawy zwiedzali tak niezwykłe miejsca, jak m.in. Kutaisi, dawną stolicę Gruzji i jedno z najstarszych miast na świecie, zespół klasztorny Gelati założony w 1106 r. przez Dawida IV Budowniczego czy jaskiniowe miasto Wardzia.


Reklamy
Noe Geobrugg PPI Chrobok Wodociągi Miasta Krakowa Keller Luxo Palisander Eurovia
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję