Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


STRABAG wykonawcą obwodnicy Pułtuska
17 czerwca 2021 r. spółka STRABAG podpisała z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. Wartość umowy to 442,2 mln zł. [...]

Asfalty z najwyższej półki. Rozbudowa odcinka DW968 Lubień – Mszana Dolna – Kasinka Mała
Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo 2021, Warszawa 2021-06-22
[...]


Sprawność wdrożeniowa – jak przygotować przestrzeń dla innowacji
Rozmowa z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA.[...]


Od Bałtyku do Tatr, czyli lokalne drogi betonowe w Polsce
Samorządy szukają trwałych rozwiązań. W związku z tym wybierają coraz częściej beton. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w Polsce jest już ok. 1000 km lokalnych dróg o nawierzchni betonowej – wojewódzkich, powiatowych i gminnych – a każdego roku przybywa kolejnych ok. 100 km.[...]


Wizyta w podziemiach stacji metra BRÓDNO – podsumowanie prac fundamentowych
Ogromny plac budowy, obszar budowy zajmuje ok 6 ha. Przecinająca plac czynna linia tramwajowa. Skomplikowane warunki hydrogeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych. Pozostałości w gruncie po II Wojnie Światowej oraz niekończąca się walka z czasem w realiach pandemicznych. [...]NBI 1(52) styczeń-luty 2014

52
W numerze

 „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” zostało umieszczone w najnowszym wykazie naukowych czasopism punktowanych, opublikowanym w grudniu 2013 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B).


W tym prestiżowym wykazie znaleźliśmy się po raz pierwszy, stąd zaczynamy skromnie, od 1 punktu, ale nie zamierzamy na tym poprzestać. Już samo wpisanie na listę czasopism punktowanych świadczy o uznaniu wysokiego poziomu merytorycznego zamieszczanych materiałów. Będziemy konsekwentnie zacieśniać współpracę z recenzentami oraz autorami, dla których punktacja ministerialna jest dodatkową zachętą do publikowania wartościowych tekstów na naszych łamach.
Tym samym „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” nie tylko potwierdziło swoją mocną pozycję na rynku wydawnictw branżowych (m.in. duży zasięg, nakład, menedżment jako główny odbiorca docelowy), ale też zaistniało w obiegu naukowym. Publikacje autorów krajowych i zagranicznych są dostępne w formie drukowanej oraz elektronicznej – na portalu budownictwoinzynieryjne.pl.

A co w numerze? Polecam Państwu interesujący wywiad z Lechem Witeckim, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, który mówi, że „rzetelnie monitoruje przebieg inwestycji i stara się nie dopuścić do obniżenia jakości budowanych w Polsce dróg. Obecnie mamy już sieć autostrad o łącznej długości 1484 km oraz 1242 km dróg ekspresowych, co daje w sumie 2726 km dróg szybkiego ruchu i stawia nas na 6. miejscu w Europie, tuż za Włochami”. Dodaje również, że do najważniejszych sukcesów GDDKiA zaliczyć można m.in. to, że w porównaniu z 2007 r. blisko dwuipółkrotnie (do ponad 2500 km) zwiększyła się liczba kilometrów dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Od 2008 r. w wyniku wielu czynników, w tym również zmian wprowadzonych przez GDDKiA w kierunku racjonalizacji ceny, koszt budowy dróg znacząco spadł. Okres gwarancji udzielanych na roboty budowlane wydłużył się do pięciu lat w stosunku do okresu sprzed 2008 r. Ponadto w latach 2010–2012 w ramach Laboratoryjnego Systemu Kontroli Jakości przebadano ponad 140 tysięcy próbek. W analizowanym okresie odsetek zadowalających próbek wzrósł o blisko 12%, osiągając poziom 85%.

DK 90, most przez Wisłę pod Kwidzynem

 

W bieżącym wydaniu „NBI” dokonujemy przeglądu różnego typu realizacji mostowych, m.in. w tekście Inwestycje mostowe województwa małopolskiego zrealizowane w latach 1999–2013. W ciągu 15 lat działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przeprowadzono prace budowlane na 134 obiektach mostowych, w tym wybudowano 44 nowe przeprawy mostowe, przebudowano 38 obiektów, wyremontowano 52 obiekty. W ramach tych inwestycji stosowano różne technologie, m.in. konstrukcje nośne z belek prefabrykowanych o długości 30 m, obiekty sprężone wewnętrznie i zewnętrznie, wantowe, łukowe żelbetowe i stalowe, przepusty z blach falistych. W 2013 r. przebudowano na żelbetowy ostatni obiekt drewniany znajdujący się w ciągach dróg wojewódzkich województwa małopolskiego. Przeważającą większość tych zadań zrealizowały polskie biura projektowe i polskie firmy budowlane, co świadczy o znaczącym postępie budownictwa mostowego w Polsce. Obecnie ZDW zarządza 328 obiektami mostowymi o łącznej długości 11,5 km i powierzchni 126 tys. m2, w tym 21 obiektami o długości powyżej 100 m.

Inwestycje mostowe województwa małopolskiego zrealizowane w latach 1999–2013

Piszemy również o budowie mostu przez Odrę w Brzegu Dolnym, metodach naprawy i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych, otwarciu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, moście przez Przemszę w Chełmku, moście przez Wisłok w Rzeszowie oraz moście przez Wisłę w Toruniu, który ma najdłuższe przęsło łukowe w Polsce i jest jedną z największych inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Do jego budowy użyto 18 tys. t konstrukcji stalowych, 8 tys. t stali zbrojeniowej, 67 tys. m3 betonu, 9 tys. t asfaltu.
W tym numerze kontynuujemy cykl Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, realizowany wspólnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Technologii Bezwykopowych oraz Polską Fundacją Technik Bezwykopowych.

Druga dekada fabryki HOBAS w Polsce

Polecam również artykuł o firmie HOBAS System Polska Sp. z o.o. – prekursorze mikrotunelingu w naszym kraju, który świętuje 10-lecie rozpoczęcia produkcji rur HOBAS w Polsce. Firma w tym czasie spopularyzowała metody bezwykopowe dzięki licznym pomyślnym realizacjom i wykazała ich ekonomiczność przy równoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu budowy na funkcjonowanie miasta w czasie inwestycji.

Zapraszam do czytania!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny


Jesteśmy obecnie najefektywniej działającym inwestorem publicznym w zakresie inwestycji drogowych w Europie (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Rozmowa z Lechem Witeckim, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad.

Od projektowania po utrzymanie – przepusty i przejścia dla zwierząt (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia Żmigród stał się miejscem ważnej debaty o problemach i zjawiskach wynikających z intensywnego rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Zorganizowana 11–12 grudnia 2013 r. XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej przyciągnęła 120 specjalistów z branży – ekspertów, naukowców, przedstawicieli firm budowlanych i jednostek administracyjnych – żywo zainteresowanych omawianą problematyką.

Druga dekada fabryki HOBAS w Polsce (PDF)
Autor: HOBAS System Polska Sp. z o. o.
[bez logowania]
Przełom roku zazwyczaj wiąże się z podsumowaniami i nowymi planami. I tak, dla pracowników HOBAS System Polska koniec roku to czas wytężonej pracy, ale także okazja do wspomnień o niezwykłych osiągnięciach, zdobytym doświadczeniu i wielu sukcesach, ponieważ właśnie minęło 10 lat od rozpoczęcia produkcji rur HOBAS w Polsce.

No-Dig Poland 2014 (PDF)
Autor: Joanna Miciak, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Jeszcze do niedawna każda instalacja, przebudowa czy naprawa sieci podziemnej oznaczała kłopoty komunikacyjne, a nawet paraliż ruchu drogowego, uciążliwości dla mieszkańców okolicznych budynków czy wreszcie konieczność naruszenia zieleni miejskiej. Obecnie na coraz szerszą skalę stosowane są wysoce zaawansowane technologie umożliwiające ograniczenie do niezbędnego minimum lub całkowitą eliminację robót ziemnych podczas budowy i renowacji przewodów. Tego rodzaju rozwiązania mają wiele zalet, o czym skutecznie przekonuje Polska Fundacja Technik Bezwykopowych (PFTT), która od początku swojej działalności, czyli od 1998 r., zajmuje się upowszechnianiem wiedzy na temat stosowania metod bezwykopowych w procesie tworzenia, diagnostyki i rekonstrukcji infrastruktury podziemnej.

Infrastruktura 2013 (PDF)
Autor: MT Targi Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
XI Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2013 już za nami. Trzy targowe dni (22–24 października 2013 r.) upłynęły pod znakiem debat i konferencji, w trakcie których przedstawiciele firm oraz instytucji publicznych dyskutowali o kluczowych zagadnieniach rynku budownictwa infrastrukturalnego. Wysoka frekwencja podczas spotkań potwierdziła potrzebę bieżącego dialogu w branży, a sale warsztatowe Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska w Warszawie były wypełnione do ostatniego miejsca.

Metody napraw i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych (PDF)
Autor: Elżbieta Janiszewska, Dorota Jarocka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
[bez logowania]
W drugim dniu targów Infrastruktura 2013 odbyła się konferencja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Metody napraw i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych (Warszawa, 23 października 2013 r.).

Nowe kontrakty Bilfinger Infrastructure SA (PDF)
Autor: Mateusz Gdowski, zdjęcia: Bilfinger Infrastructure SA
[bez logowania]
28 listopada 2013 r. Bilfinger Infrastructure SA podpisał umowę na budowę drogi oraz mostu przez rzekę Wisłok w Rzeszowie. Most będzie częścią potężnej inwestycji – budowy drogi, która połączy ulice Rzecha i Lubelską. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 170 mln zł brutto.

Otwarcie Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy (PDF)
Autor: Firma GOTOWSKI BKIP Sp. z o.o.
[bez logowania]
12 grudnia 2013 r. otwarto dla ruchu Trasę Uniwersytecką w Bydgoszczy. To największa inwestycja drogowa w historii miasta. Estakady i oryginalny most połączyły ze sobą dwie części Bydgoszczy, rozdzielone rzeką Brdą.

Most przez Wisłę w Toruniu oddany do użytku (PDF)
Autor: Ewa Bałdyga, Strabag Sp. z o.o.
[bez logowania]
Zastosowanie asfaltu lanego w warstwie ścieralnej jezdni, jedna z największych inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 – to główne wyróżniki nowo oddanego mostu przez Wisłę w Toruniu. Ogółem zbudowano ponad 4 km trasy mostowej wraz z estakadami i drogami dojazdowymi. Do budowy użyto 18 tys. t konstrukcji stalowych, 8 tys. t stali zbrojeniowej, 67 tys. m3 betonu, 9 tys. t asfaltu.

Europejskie Wyprawy Mostowe XI–XIV (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
W książce zamieszczono relację z czterech wypraw naukowo-technicznych, zorganizowanych w latach 2005–2008 przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, z inspiracji i pod kierownictwem prof. Kazimierza Flagi. Trasa tych wypraw wiodła od Francji i Włoch, przez Europę centralną, państwa bałtyckie i Skandynawię, po Krym na Ukrainie nad Morzem Czarnym.

Co nowego w mostownictwie? (PDF)
Autor: Grażyna Czopek, przewodnicząca ZMRP Oddział Małopolski
[bez logowania]
Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Małopolski, Polski Kongres Drogowy oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowały VIII seminarium szkoleniowe Co nowego w mostownictwie?. Szkolenie odbyło się 16–18 października 2013 r. w Brzegu Dolnym koło Wrocławia oraz Małej Morawce w Czechach. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób reprezentujących środowisko drogowo-mostowe.

Inwestycje mostowe województwa małopolskiego zrealizowane w latach 1999–2013 (PDF)
Autor: Tomasz Dąbrowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
[bez logowania]
W ciągu 15 lat działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przeprowadzono prace budowlane na 134 obiektach mostowych, w tym wybudowano 44 nowe przeprawy mostowe, przebudowano 38 obiektów, wyremontowano 52 obiekty. W ramach tych inwestycji stosowano różne technologie, m.in. konstrukcje nośne z belek prefabrykowanych o długości 30 m, obiekty sprężone wewnętrznie i zewnętrznie, wantowe, łukowe żelbetowe i stalowe, przepusty z blach falistych. W 2013 r. przebudowano na żelbetowy ostatni obiekt drewniany znajdujący się w ciągach dróg wojewódzkich województwa małopolskiego. Przeważającą większość tych zadań zrealizowały polskie biura projektowe i polskie firmy budowlane, co świadczy o znaczącym postępie budownictwa mostowego w Polsce. Obecnie ZDW zarządza 328 obiektami mostowymi o łącznej długości 11,5 km i powierzchni 126 tys m2, w tym 21 obiektami o długości powyżej 100 m.

Budowa mostu przez Odrę w Brzegu Dolnym (PDF)
Autor: mgr inż. Jacek Pysz, mgr inż. Zygmunt Andrejas, mgr inż. Marcin Kasprzyszak, Skanska SA Oddział Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu
[bez logowania]
Inwestycja związana z budową mostu przez Odrę w Brzegu Dolnym obejmuje budowę nowej drogi wojewódzkiej, stanowiącej odcinek obwodnicy aglomeracji Wrocławia o długości ok. 6,7 km. Obwodnica łączy – mostem przez Odrę – drogę wojewódzką nr 341 po prawej stronie rzeki w Brzegu Dolnym z drogą powiatową nr 2060D w miejscowości Klęka w gminie Miękinia po lewej stronie rzeki. W zakres zadania wchodzą przynależne obiekty inżynierskie: most przez Odrę w km 11 + 333,48, most przez rzekę Jeziorkę w km 10 + 670, dziewięć przejść dla zwierząt i cztery zintegrowane przepusty drogowe.

Most przez Przemszę w Chełmku (PDF)
Autor: Barbara Śliwka, Promost-Wisła Sp. z o.o.
[bez logowania]
Most przez Przemszę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek i jej obszar zalewowy został zaprojektowany jako jednoprzęsłowy. Przewidziano konstrukcję nośną w systemie Langera, tj. dolna płyta mostowa usztywniona łukiem, posadowiona jako przęsło proste. Długość mostu wynosi 77,30 m, a rozpiętość 60,0 m. Szerokość między krawężnikami to 2 x 4,50 m, a szerokość między barierami włącznie z konstrukcją środkowego łuku dochodzi do 12,50 m. Po wewnętrznych krawędziach konstrukcji poprowadzono chodnik z przejściem o szerokości 1,50 m.

XIX Europejska Wyprawa Mostowa Czarnogóra II, Albania, Macedonia, cz. 2 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr h.c., Politechnika Krakowska
[bez logowania]
W poprzednim numerze „Nowoczesnego Budownictwa inżynieryjnego” ukazała się pierwsza część relacji prof. Kazimierza Flagi z XIX Europejskiej Wyprawy Mostowej Bałkany – Karpaty 2013. Uczestnicy zwiedzili najciekawsze obiekty mostowe na Węgrzech, w Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze. W tej części relacji podążymy ich szlakiem od miasta Ulcinj nad Adriatykiem, przy granicy Czarnogóry z Albanią. Wyprawę zorganizowała Katedra Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej od 6 do 20 lipca 2013 r., a wzięły w niej udział 42 osoby związane z branżą mostową z całej Polski.

10. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2013 (PDF)
Autor: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
[bez logowania]
510 wystawców z 25 krajów, blisko 15 tys. gości, ponad 20 tys. m2 powierzchni wystawienniczej – 27 września 2013 r. zakończyła się w Gdańsku 10. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2013.

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2013 (PDF)
Autor: Janina Mrowińska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
[bez logowania]
Od 4 do 6 grudnia 2013 r. w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się 12. edycja ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym

Drogi kolejowe 2013 (PDF)
Autor: Joanna Mitis, sekretarz organizacyjny konferencji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
[bez logowania]
23–25 października 2013 r. w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym Panorama w Krynicy Zdroju odbyła się 17. edycja ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Drogi kolejowe 2013.

Polityka parkingowa w miastach (PDF)
Autor: Anna Bujak, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
[bez logowania]
Konferencja Naukowo-Techniczna Polityka parkingowa w miastach odbyła się 16–18 października 2013 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Hyrny w Zakopanem.


Reklamy
Ecol Unicon Keller Porr Keramo Wodociągi Miasta Krakowa Soletanche SG Pam Geobrugg
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję