YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Nowoczesne maszyny kolejowe na polskim rynku
Rozwój branży kolejowej stał się już faktem. W ciągu pięciu najbliższych lat powstanie lub zostanie zmodernizowanych aż 200 przystanków kolejowych w całej Polsce. Projekt Ministerstwa Infrastruktury obejmuje m.in. wybudowanie 104 nowych stacji, odbudowę 14 przystanków oraz wydłużenie lub przebudowę 51 peronów. Wartość kontraktów będzie wynosić około 1 mld złotych. Jak przygotowują się generalni wykonawcy na rozwój sektora kolejowego? [...]

S2 Południowa Obwodnica Warszawy
XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne HYDROPREZENTACJE,12-14.10.2020, Krynica-Zdrój 2020-10-12
[...]


Hydrotechnika to nasza specjalność
Rozmowa z Robertem Sołtyskiem, prezesem zarządu Soley Sp. z o.o.[...]


Ochrona przed hałasem komunikacyjnym
Wraz z postępem cywilizacyjnym przybywa samochodów, które poruszając się po drogach, generują hałas szkodliwy dla zdrowia człowieka. Równie uciążliwy może być hałas przy liniach kolejowych, który w dużej mierze zależy od budowy torowiska oraz jego bieżącego utrzymania. Nic więc dziwnego, że zarówno konstruktorzy, producenci pojazdów, jak i inżynierowie branży drogowej i kolejowej dokładają wysiłków w celu zmniejszenia poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się po drogach kołowych i szynowych.[...]


Przegląd inwestycji mostowych
Zakończyła się budowa mostu przez potok Kobyle we wsi Domaradz w województwie podkarpackim w ciągu drogi krajowej nr 19. [...]NBI 1(46) styczeń-luty 2013

46
W numerze

Wiele wskazuje, że 2013 r. będzie bardzo trudny dla polskiej gospodarki. Efekty pogarszania się kondycji niektórych branż oraz całej gospodarki są coraz bardziej widoczne. W ciągu 2012 r. upadło 828 firm, podczas gdy przed rokiem 704.


Eksperci szacują, że w całym 2013 r. liczba upadłości przekroczy 1300 i wyniesie ok. 1313 wszystkich przedsiębiorstw, czyli o 49,7% więcej niż w 2012 r. Przyczyn upatruje się w słabnącym popycie wewnętrznym, spowodowanym wzrostem bezrobocia oraz niską dynamiką płac. Z kolei zewnętrznym czynnikiem powodującym wzrost ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej są problemy gospodarcze strefy euro, w tym naszych głównych partnerów handlowych, a w szczególności Niemiec, będących głównym odbiorcą polskiego eksportu.
Na pierwszym miejscu wśród upadających są firmy budowlane. Liczba bankructw wzrosła w tym sektorze o blisko 45%. Jednym z powodów są zatory płatnicze, które uderzają przede wszystkim w podwykonawców, a w przypadku największych firm – nierentowność kontraktów infrastrukturalnych. Już w październiku ub.r. można było zaobserwować narastanie fali upadłości w branży budowlanej. Jednak szczyt spodziewany jest w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Stopniową poprawę sytuacji przewiduje się dopiero w trzecim i czwartym kwartale br.

Shanghaj, fot. Zhu difeng - Fotolia.com


Trudno będzie o wzrost gospodarczy na poziomie planowanym przez rząd (2,2%), a przy takim właśnie założeniu skonstruowano projekt budżetu państwa na 2013 r., uwzględniający deficyt na poziomie 35,6 mld zł. Według różnych prognoz, wzrost PKB osiągnie tylko ok. 1,5%, stąd w budżecie może zabraknąć od 15 do 20 mld zł (o tyle mniejsze będą dochody z podatku VAT). W połowie roku może więc dojść do nowelizacji ustawy budżetowej i podniesienia limitu deficytu do ok. 45 mld zł.
Kryzys finansowy znajdzie odbicie w braku pieniędzy na leczenie, na remonty dróg, a nawet na wypłaty wynagrodzeń i świadczeń. Gorszą koniunkturę już odczuła branża budowlana. Według Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa pracę w niej straci ok. 150 tys. osób, a z widmem bankructwa będzie musiała zmierzyć się większość firm. To efekt m.in. radykalnej minimalizacji środków na inwestycje publiczne – takich zleceń będzie nawet o połowę mniej. Do tej pory stanowiły one 60% wszystkich zamówień. Łącznie z branżami okołobudowlanymi ubędzie ponad 200 tys. miejsc pracy.

Przebudowa Kanału Panamskiego, MAPEI

Są powody, by sądzić, że zamiast gruntownych reform, rząd skupi się na dalszym podnoszeniu podatków. Jednym z jaskrawych tego przykładów jest tworzenie gęstej sieci fotoradarów w całym kraju, przez co mandaty stają się bardziej instrumentem fiskalnym niż narzędziem faktycznie przyczyniającym się do zwiększenia bezpieczeństwa drogowego. Resort finansów spodziewa się, że w całym 2013 r. wpływy z fotoradarów przekroczą astronomiczną kwotę 1,5 mld zł. Dla porównania, do końca listopada 2012 r. zarobiły niespełna 30 mln zł, choć Ministerstwo Finansów liczyło na 1,2 mld zł. Postanowiono zatem zaostrzyć kontrolę, wprowadzając ponad 400 radarów, tyle samo nieoznakowanych radiowozów Inspekcji Transportu Drogowego i policji, odcinkowe pomiary prędkości na głównych drogach. Tymczasem, jak udowodniła firma NaviExpert, producent programów nawigacyjnych, większości kierowców urządzenia kontrolne wcale nie zmuszają do zdjęcia nogi z gazu. Firma przeanalizowała milion przejazdów na prawie stu trasach w Polsce, m.in. gierkówce z Warszawy do Katowic, S8 w stronę Białegostoku i S7 z Radomia do Kielc.

Stabilizacja siatką TECCO® ściany skalnej przy drodze krajowej L108, Lauterbach


Rząd nie musiałby posuwać się do tak drastycznych metod, gdyby w okresie koniunktury postawił na innowacyjność gospodarki, na wzrost potencjału wybranych gałęzi przemysłu. Tak się nie stało, mimo iż było o tyle łatwiej, że w ramach kończącej się perspektywy budżetowej do Polski trafiło prawie 68 mld zł, które jednak w większości wydano na projekty nietworzące nowej jakości. To powoduje, że coraz trudniej jest nam gonić gospodarki wysoko rozwiniętych państw.
Ten problem dostrzega branża budowlana, czego potwierdzeniem jest m.in. tematyka 58. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Rzeszów – Krynica 2012. Referaty obejmowały cztery grupy zagadnień. Pierwsza grupa dotyczyła znaczenia infrastruktury komunikacyjnej w rozwoju gospodarczym Polski obecnie i w kolejnej perspektywie unijnej. W drugiej grupie zaprezentowano rozwiązania innowacyjne w obszarze infrastruktury komunikacyjnej, będące wynikiem współpracy biznesu i nauki. W grupie trzeciej referaty dotyczyły roli nauki w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce na podstawie wyników najciekawszych projektów badawczych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ostatnia, czwarta grupa obejmowała prezentację nowoczesnych systemów wspomagania zarządzania i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej. W numerze, oprócz relacji z tej konferencji, zamieszczamy w całości prezentowany w jej trakcie referat prof. dr. hab. inż. Leszka Rafalskiego z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.

Odbiór estetyczny obiektów mostowych - Royal Gorge Bridge

Polecam Państwu również relację z X Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2012. Targom towarzyszyły liczne debaty, np. Inwestor, wykonawca, podwykonawca – partnerstwo w trudnym projekcie czy rywalizacja?, przygotowanej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Zaprojektuj, zbuduj i… – doświadczenia wykonawców i inwestorów (wydawnictwo Inframedia), Upadłość w procesie inwestycyjnym (Kancelaria Miller Canfield), Obwodnice polskich miast – analiza efektywności aglomeracyjnych inwestycji drogowych (wydawca portalu RynekInfrastruktury.pl), a pełne sale potwierdziły, że w obecnej sytuacji rynkowej właśnie takich tematów potrzebowali zwiedzający. W numerze znajdą też Państwo relacje z wielkich konferencji międzynarodowych, m.in. z 18. kongresu IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering) w Seulu oraz 30. konferencji No-Dig 2012 w São Paulo.
Pierwszy w tym roku numer naszego magazynu ukazuje się w nowej szacie graficznej. Zmieniony layout, nowocześniejszy i czytelniejszy, ułatwi orientację w dużej liczbie informacji i pozwoli szybciej odszukać ulubione działy. Liczę, że przypadnie Państwu do gustu. Polecam i zapraszam do lektury.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI"

Mariusz Karpiński-Rzepa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
redaktor naczelny 


58. Konferencja Naukowa Rzeszów – Krynica 2012 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr inż. Janusz Konkol, sekretarz organizacyjny
[bez logowania]
Tradycyjnie w Krynicy Zdroju 16–21 września 2012 r. odbyła się 58. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB KRYNICA 2012. Organizację tegorocznej konferencji powierzono Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.

18 kongres IABSE 2012 w Seulu (PDF)
Autor: dr inż Paweł Hawryszków, dr inż. Jerzy Onysyk, Politechnika Wrocławska, dr inż. Robert Toczkiewicz, Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław s.c.
[bez logowania]
19–21 września 2012 r. odbył się w Seulu 18. międzynarodowy kongres IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering).

Targi Infrastruktura 2012 (PDF)
Autor: MT Targi sp. z o.o.
[bez logowania]
Targi Infrastruktura po raz kolejny dowiodły, że są miejscem spotkania najważniejszych osób, często podejmujących kluczowe decyzje dotyczące rozwoju tego sektora gospodarki.

LV Techniczne Dni Drogowe (PDF)
Autor: Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
13–15 listopada 2012 r. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbyły się LV Techniczne Dni Drogowe, zorganizowane przez Krajową Sekcję Drogową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP) oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Konferencję otworzyły wystąpienia prezesa SITK RP, przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Podziemne dziedzictwo wymaga nieustannej troski (PDF)
Autor: Anna Biedrzycka
[bez logowania]
Rozmowa z dr. inż. Kajetanem d'Obyrnem, prezesem zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” SA

Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
[bez logowania]
W rozwoju transportu drogowego i infrastruktury drogowej wprowadzane są innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. Międzynarodowe i krajowe prognozy rozwoju transportu są optymistyczne, co powinno sprzyjać wprowadzaniu innowacji w infrastrukturze drogowej.

Wielkie testowanie systemu TECCO® (PDF)
Autor: Mirosław Mrozik, Karina Borkowska, Geobrugg Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
8–11 października 2012 r. odbyła się w Szwajcarii konferencja oraz testy wielkoskalowe systemu TECCO® (w skali naturalnej) połączone ze zwiedzaniem zrealizowanych projektów. Organizatorem tej wyjątkowej imprezy była firma Geobrugg AG, która po raz kolejny potwierdziła swoje innowatorskie podejście. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z całego świata, zajmujący się w codziennej praktyce metodami przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym.

Kanał Panamski. Nowe otwarcie (PDF)
Autor: Mapei Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Kanał Panamski to kluczowy międzynarodowy szlak morski i handlowy, z którego w latach 1914–2010 skorzystało 1 004 037 statków. Rozpoczęta w 2007 r. rozbudowa kanału zakłada m.in. wytworzenie 5,5 mln m3 mieszanki betonowej o niezwykle wysokich parametrach technicznych. W procesie tym uczestniczy firma MAPEI, światowy lider w produkcji klejów i produktów chemicznych dla budownictwa.

No-Dig 2012 w São Paulo (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska
[bez logowania]
Jubileuszowa 30. ogólnoświatowa konferencja poświęcona technologiom bezwykopowym No-Dig 2012, organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych (ISTT), odbyła się po raz pierwszy w historii tych konferencji na kontynencie południowoamerykańskim – w São Paulo w Brazylii 12–14 listopada 2012 r.

Badania i zastosowania rur kamionkowych w bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska, dr inż. Emilia Kuliczkowska, Politechnika Świętokrzyska, mgr inż. Dominika Lichosik, Politechnika Świętokrzyska
[bez logowania]
W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, do budowy kanalizacji stosowano w XX w. głównie rury kamionkowe i betonowe. Poniżej przedstawiono wyniki wieloletnich badań CCTV przewodów kanalizacyjnych kamionkowych długo eksploatowanych, wykonanych przez Politechnikę Świętokrzyską [10, 11]. Następnie dokonano analizy uzyskanych wyników, formułując wnioski dotyczące przyczyn zaistniałych uszkodzeń.

Obiekty kubaturowe stabilizują rozwój budownictwa w regionach (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, główny analityk rynku budowlanego w PMR
[bez logowania]
Liczba planowanych inwestycji budowlanych maleje w większości polskich regionów, na co kluczowy wpływ ma spadek realizowanych obiektów drogowych. Najwyższy średni przyrost planowanych inwestycji nastąpił w Mazowieckiem i Pomorskiem. Najgorzej prezentuje się sytuacja w województwach łódzkim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Rury polietylenowe WehoPipe w wylocie morskim w Sopocie (PDF)
Autor: Monika Tarnawska, KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
[bez logowania]
Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej to inwestycja dofinansowana ze środków unijnych, której celem jest poprawa czystości wód kąpielisk i ochrona domów w dolnej części Sopotu przed zalaniem. Podobnie jak przy innych projektach proekologicznych, ogromne znaczenie miała przede wszystkim wysoka jakość i trwałość zastosowanych materiałów oraz szybki postęp prac. Zastosowanie rur polietylenowych WehoPipe pozwoliło na spełnienie tych warunków.

Odbiór estetyczny obiektów mostowych (PDF)
Autor: Grażyna Łagoda, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, Joanna Boniecka, Budownictwo i Architektura Joanna Boniecka
[bez logowania]
Tendencje do właściwego – w kategoriach estetycznych – kształtowania obiektów mostowych coraz bardziej uwidaczniają się zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Historiografia pojęcia piękna uświadamia, że jest ono nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. Tezę tę w sposób szczególny można odnieść do obiektów mostowych. Są one konstrukcjami wyjątkowymi, a w literaturze fachowej wielokrotnie spotykamy się z przekonaniem, że budowa mostów jest sztuką.

Trwałość obiektów mostowych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej
[bez logowania]
Seminaria Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywają się na przełomie listopada i grudnia od 2005 r. Tematyka WDM nawiązuje do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce. Tematyka ostatnich WDM dotyczyła trwałości obiektów mostowych.

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (PDF)
Autor: Janina Mrowińska, sekretarz organizacyjny konferencji
[bez logowania]
5–7 grudnia 2012 r. w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym „Zakopane” w Kościelisku odbyła się 11. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym.

Górne przejścia dla zwierząt w inżynierii komunikacyjnej (PDF)
Autor: Beata Drzewiecka-Bartczak, Dendros
[bez logowania]
Sposób zagospodarowania terenu na mostach zielonych i krajobrazowych częstokroć może decydować o skuteczności wybudowanego górnego przejścia dla zwierząt, tzn. istotnie wpłynąć na fakt korzystania z niego przez zwierzęta. W Polsce od kilku już lat problem budowy górnych przejść dla zwierząt jest bardzo aktualny i zajmują się nim specjaliści różnych branż.

Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS (PDF)
Autor: Targi Kielce SA
[bez logowania]
Do Targów Kielce, jednego z najlepszych centrów wystawienniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, już po raz piąty przyjechali przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, by wziąć udział w V Międzynarodowych Targach Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS (10–12 października 2012 r.).

Geotechnika – Geotechnics 2012 (PDF)
Autor: Marek Jędrys, Politechnika Śląska
[bez logowania]
23–26 października 2012 r. w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbyło się XV Międzynarodowe Sympozjum Geotechnika – Geotechnics 2012. Sympozjum zorganizowała Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii (PDF)
Autor: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
[bez logowania]
Instytut Badawczy Dróg i Mostów we współpracy ze Związkiem Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i firmą KPRM byli organizatorami seminarium Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii, które odbyło się 13 listopada 2012 r. w Warszawie.

Targi Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia (PDF)
Autor: Expo Silesia
[bez logowania]
W sosnowieckim Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia odbyła się czwarta edycja Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia, druga edycja Targów Melioracji, Urządzeń Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych Melioracje oraz druga edycja Targów Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EkoWaste. W tym samym czasie organizatorzy gościli wystawców i zwiedzających Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB. Trwająca od 24 do 25 października 2012 r. wystawa zgromadziła ponad 2,5 tysiąca zwiedzających.

Hydrointegracje 2012 (PDF)
Autor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
[bez logowania]
Tradycyjnym wydarzeniem towarzyszącym Targom Hydrosilesia była konferencja Hydrointegracje 2012, zorganizowana przez Śląski Klaster Wodny, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości SA oraz Expo Silesia Sp. z o.o.

XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej (PDF)
Autor: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof UZ, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.
[bez logowania]
Już od 1999 r. w Żmigrodzie w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane są kon- ferencje naukowo-techniczne o tematyce drogowo-mostowej. Tradycyjnie dotyczą one aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej. Konferencje odbywają się co dwa lata. Miło poinformować, że w tym roku będzie kolejne spotkanie z tego cyklu, zaplanowane na 11–12 grudnia (środa – czwartek).

Nowości wydawnicze (PDF)
Autor: Wydawnictwa AGH, PWN
[bez logowania]
Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli - Antoni Tajduś, Marek Cała, Krzysztof Tajduś; Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 - Michał Knauff; Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 3 - Włodzimierz Starosolski; Projektowanie zbiorników żelbetowych. T. 1. Zbiorniki na materiały sypkie - Anna Halicka, Dominika Franczak; Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych - Włodzimierz Martinek, Zbigniew Tokarski, Kazimierz Chojnacki.

Metody diagnostyki betonowych konstrukcji mostowych (PDF)
Autor: Jan Wędzicha, Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych Politechniki Krakowskiej
[bez logowania]
Pod koniec października 2012 r. odbyło się kolejne szkolenie małopolskiego oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP), którego tematem wiodącym były współczesne metody diagnostyki betonowych konstrukcji mostowych. Program szkolenia został rozłożony na dwa dni, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać teorię badań diagnostycznych oraz zobaczyć, jak wyglądają one w praktyce na istniejącym obiekcie mostowym.


Reklamy
Keller Palisander Luxo Eurovia Wodociągi Miasta Krakowa PPI Chrobok Noe Geobrugg
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję