Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Archiwum numerów


Aktualna statystyka drogowa
W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce GDDKiA odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. [...]

125 lat Grupy Brugg
XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022 2022-05-23
[...]


Ekoprzemiana w budownictwie
Rozmowa z Alicją Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA.[...]


Ryzyko w budownictwie tunelowym, cz. 2
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby budowanych tuneli. Buduje się w różnych warunkach górniczo-geologicznych, zarówno bardzo korzystnych, jak i wyjątkowo niekorzystnych, co powoduje liczne zagrożenia. Mogą one prowadzić do katastrof lub poważnych awarii. W części pierwszej artykułu („NBI” 2022, nr 1, s. 64–66) omówiono kategorie katastrof w tunelach, biorąc pod uwagę metody drążenia i skutki katastrof. Natomiast w tej części artykułu, posługując się przykładami, zostały przedstawione główne przyczyny tych katastrof.[...]


STRABAG zmodernizował stopień wodny Przegalina
Modernizacja stopnia wodnego Przegalina była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią.[...]NBI 1 (100) styczeń – luty 2022

100
W numerze

Oddaję w Państwa ręce jubileuszowe 100. wydanie naszego czasopisma, obecnego na rynku wydawniczym od 2005 r. bez żadnej przerwy. 768 000 egzemplarzy, 2637 artykułów, 23 280 fotografii i 9394 stron o tym, jak zmieniało się polskie budownictwo. Tak w liczbach można podsumować 17-letnią działalność „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”, które zawsze miało i ma ambitne cele: śledzić, dokumentować, analizować zachodzące w budownictwie zmiany i inspirować do dalszej intensywnej pracy nad poprawą polskiej infrastruktury.


Niestety z uwagi na sytuację pandemiczną nie mamy możliwości spotkania się i wspólnego świętowania. Gdy piszę te słowa, od początku pandemii w Polsce potwierdzono 4 547 315 infekcji, a zmarło 103 846 osób. Obecna, piąta fala epidemii w Polsce jest już wyższa niż fale druga i czwarta. Osiągnęła poziom 92% tego, co działo się w najgorszym momencie fali trzeciej wiosną 2021 r. Analitycy przewidują, że przynajmniej cztery duże sektory gospodarki są zagrożone, jeżeli chodzi o ciągłość prac. Dotyczy to przemysłu, budownictwa, logistyki i części handlu detalicznego. Czasy są bardzo niepewne i trudno wyrokować, co nas spotka w najbliższej przyszłości.


W tym momencie mogę Państwa jedynie zaprosić do bezpiecznej lektury 100. wydania „NBI”, które zostało przygotowane według tej samej od lat recepty – „o inżynierii piszemy z pasją”. W numerze zamieszczamy nowe i ważne informacje o rynku budowlanym, przegląd najnowszych technologii, prezentacje najciekawszych projektów i nowatorskich rozwiązań z zakresu szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego.


Tematem wydania jest bezpieczeństwo w budownictwie, o które to bezpieczeństwo musimy dbać ponad wszystko. To pojęcie ma szerokie znaczenie i wymaga rozpatrywania  z wielu perspektyw. Oznacza stworzenie bezpiecznych warunków pracy w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, ale też cały szeroki kompleks działań budowlanych służących bezpieczeństwu ogólnemu, jak bezpieczna infrastruktura drogowa, przeciwpowodziowa czy przesyłu mediów. W 2020 r. w budownictwie ucierpiały w wypadkach 3872 osoby, przy czym 39 poniosło śmierć w wyniku obrażeń, natomiast od stycznia do września 2021 r. poszkodowanych w wypadkach przy pracy na budowie było 2609 osób, z czego 29 poniosło śmierć. Chociaż z roku na rok liczba wypadków maleje, nadal wymagane jest podejmowanie dodatkowych działań, aby skuteczniej minimalizować zagrożenia na budowie.


Polskie miasta przyszłości 2050 to raport Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz ekspertów Saint-Gobain, który został opracowany we współpracy z firmą konsultingową 4CF zajmującą się foresightem strategicznym. Opracowano trzy scenariusze, które opisują najbardziej prawdopodobne kierunki rozwoju miast oraz obrazują największe zagrożenia i wyzwania, tak abyśmy mogli już dzisiaj przygotować się na nie, projektując przyszłościowe rozwiązania. Największym wyzwaniem w przyszłości będą zmiany klimatu i problem z dostępem do wody, dlatego coraz większą wagę będzie się przykładać do oszczędzania jej zasobów. Przypuszczalnie wzrośnie też popularność wielofunkcyjnych budynków, co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu instalacji wodno-ściekowych. Bardzo możliwe, choć z dzisiejszej perspektywy dość zaskakujące warianty funkcjonowania miast już za trzy dekady, przedstawiamy w artykule Infrastruktura wodno-ściekowa w miastach przyszłości.


Polecam uwadze Państwa podsumowanie minionego roku w budownictwie. 2021 zapamiętamy jako rok skokowych podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i żywności. Podwyżki dotknęły również sektor budownictwa. Od początku ub.r. mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem cen surowców i materiałów budowlanych, wyższych z miesiąca na miesiąc. Z podobną sytuacją będziemy musieli się mierzyć przynajmniej do połowy tego roku.


Warto też zapoznać się z raportem Rozwój budownictwa tunelowego w Polsce. Tuneli komunikacyjnych szybko przybywa – w trakcie budowy lub projektowania jest ich kilkanaście, a kolejne są w planach. Wpływa to na rozwój transportu kolejowego, drogowego oraz publicznego (tramwaj, metro, premetro). W naszym kraju historia budowy tuneli jest stosunkowo krótka, jednak w ostatnich latach zaległości względem innych krajów nadrabiane są w zaskakująco szybkim tempie.


Według raportu firmy Spectis, którego omówienie publikujemy, w latach 2018–2020 łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce ustabilizowały się na poziomie 47–48 mld zł, co biorąc pod uwagę notowany w minionych latach wzrost kosztów budowy, oznacza realny spadek wolumenu przerobu. Także rok 2021 zakończył się niewielkim nominalnym wzrostem przychodów firm. Dla dalszego rozwoju największych firm budowlanych konieczne jest szybkie zatwierdzenie finansowania unijnego dla Polski, tj. Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.


Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Czytelnikom za zainteresowanie czasopismem, komentarze i przywiązanie do naszego tytułu, czego doświadczamy od 17 lat. Autorom dziękuję za profesjonalne artykuły, a reklamodawcom za zaufanie, że pismo dobrze realizuje nie tylko funkcje informacyjne, ale także skutecznie promuje ich firmy. Mogę zapewnić, że będziemy pracować nad tym, aby „NBI” było jeszcze lepsze! Bądźmy nadal razem, szczególnie teraz!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI".

Mariusz Karpiński-Rzepa
Redaktor Naczelny czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

 


Infrastruktura przeciwpowodziowa i przewierty sterowane idealnym rozwiązaniem dla zwiększenia ochrony miast i bezpieczeństwa ludzi – GGT Solutions SA (PDF)
Autor: Marcin Firkowski, Janusza Kępa, GGT Solutions SA
[bez logowania]
Firma GGT Solutions SA (GGTS) od początku istnienia posiadała szeroką ofertę w zakresie geoinżynierii. Z upływem lat i w związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na rynku firma stale rozwijała swoją bazę sprzętową. Obecnie realizujemy szereg inwestycji związanych z szeroko rozumianą geotechniką.

Bezpieczeństwo ponad wszystko (PDF)
Autor: Opracowanie Redakcja
[bez logowania]
Pojęcie bezpieczeństwa w budownictwie ma szerokie znaczenie i wymaga rozpatrywania z wielu perspektyw. Oznacza stworzenie bezpiecznych warunków pracy w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, ale też cały szeroki kompleks działań budowlanych służących bezpieczeństwu ogólnemu, jak bezpieczna infrastruktura drogowa, przeciwpowodziowa czy przesyłu mediów.

Geodezyjny monitoring infrastruktury kolejowej (PDF)
Autor: Tomasz Ziętkowski, Geo-Instruments Polska Sp. z o.o.
[bez logowania]
Trwa przebudowa największego dworca kolejowego w stolicy naszego kraju – Dworca Zachodniego. Inwestycja powstaje w ramach modernizacji warszawskiego węzła kolejowego. W najbliższym sąsiedztwie placu budowy nadal czynne są perony i torowiska, z których odjeżdżają pociągi. Tuż obok nich powstaje zupełnie nowy Dworzec Zachodni z nowoczesnym zadaszeniem oraz dwupoziomowym tunelem.

Infrastruktura wodno-ściekowa w miastach przyszłości (PDF)
Autor: Aleksandra Puzyno, Saint-Gobain PAM
[bez logowania]
Polskie miasta przyszłości 2050 to raport Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz ekspertów Saint-Gobain, który został opracowany we współpracy z firmą konsultingową 4CF zajmującą się foresightem strategicznym.

Rok 2021 w sektorze budownictwa (PDF)
Autor: Iga Chylicka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
2021 zapamiętamy jako rok skokowych podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i żywności. Podwyżki dotknęły również sektor budownictwa. Od początku ub.r. mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem cen surowców i materiałów budowlanych, wyższych z miesiąca na miesiąc. Z podobną sytuacją będziemy musieli się mierzyć przynajmniej do połowy tego roku.

STRABAG buduje Via Carpatię odcinek S19 od Kraśnika do Janowa Lubelskiego (PDF)
Autor: Paweł Kubas, kierownik budowy, Dyrekcja Autostrad i Dużych Projektów STRABAG Sp. z o.o.
[bez logowania]
26 listopada 2021 r., na dzień przed wymaganym terminem, STRABAG jako generalny wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie nowo zrealizowanego odcinka drogi ekspresowej S19 od Kraśnika do Janowa Lubelskiego. Trasa S19 na tym odcinku, udostępnionym kierowcom 16 grudnia ub.r., w całości przebiega nowym śladem, przecinając po drodze istniejący układ komunikacyjny. W obrębie odcinka zbudowano węzły Szastarka i Modliborzyce.

Przegląd inwestycji drogowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
3 stycznia 2022 r. GDDKiA oddała do ruchu odcinek drogi ekspresowej S61 Wysokie – Raczki o długości 20,2 km.

Przychody 40 największych firm budowlanych w Polsce warte 48 mld zł (PDF)
Autor: Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego, Spectis
[bez logowania]
W latach 2018–2020 łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce ustabilizowały się na poziomie 47–48 mld zł, co biorąc pod uwagę notowany w minionych latach wzrost kosztów budowy, oznacza realny spadek wolumenu przerobu.

Tunele realizowane przez PORR (PDF)
Autor: PORR SA
[bez logowania]
PORR SA jest generalnym wykonawcą tuneli na trasie S3 Bolków – Kamienna Góra oraz tunelu pod Świną. Oba projekty różni technologia oraz stopień zaawansowania prac, łączy natomiast poziom złożoności wykonania oraz strategiczna rola w rozwoju polskiej infrastruktury.

Rozwój budownictwa tunelowego w Polsce (PDF)
Autor: Iga Chylicka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
[bez logowania]
Budownictwo tunelowe w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie – powstają nowe inwestycje, a kolejne są w planach. Wpływa to na rozwój transportu kolejowego, drogowego oraz publicznego (tramwaj, metro, premetro). W naszym kraju historia budowy tuneli jest stosunkowo krótka, jednak w ostatnich latach zaległości względem innych krajów nadrabiane są w zaskakująco szybkim tempie.

Ryzyko w budownictwie tunelowym, cz. 1 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
[bez logowania]
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby budowanych tuneli. Buduje się w różnych warunkach górniczo-geologicznych, zarówno bardzo korzystnych, jak i wyjątkowo niekorzystnych, co powoduje liczne zagrożenia. Mogą one prowadzić do katastrof lub poważnych awarii. W części pierwszej artykułu omówiono kategorie katastrof w tunelach, biorąc pod uwagę metody ich drążenia oraz skutki zaistniałych katastrof.

Wrocławskie Dni Mostowe: Bezpieczeństwo budowli mostowych (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska, dr inż. Jerzy Onysyk, Zespół Badawczo-Projektowy Mosty-Wrocław
[bez logowania]
16. edycja Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbyła się we Wrocławiu 25–26 listopada 2021 r. i była poprzedzona jednodniowymi warsztatami. Z uwagi na panującą światową pandemię SARS-CoV-2 obrady zostały przeniesione do wrocławskich hoteli, gdzie organizatorzy mogli zapewnić uczestnikom wydarzenia większy komfort przestrzeni i możliwość zachowania reżimu sanitarnego.

Poszerzenie mostu z wykorzystaniem konstrukcji z kompozytów FRP (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, dr inż. Maciej Kulpa, dr inż. Mateusz Rajchel, Politechnika Rzeszowska, mgr inż. Dariusz Oboza, Promost Consulting,
[bez logowania]
Od kilku lat popularność mostowych konstrukcji z kompozytów FRP (fibre reinforced polymers) systematycznie w Polsce wzrasta. Głównym tego powodem są doskonale własności mechaniczne i wysoka trwałość kompozytów FRP, a także upowszechnienie metod kształtowania i projektowania mostów z kompozytów FRP [1].

infraBIM 2021 V4 Expo & Multi-Conference (PDF)
Autor: dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ
[bez logowania]
8–10 grudnia 2021 r. w Arena Gliwice odbyła się kolejna edycja infraBIM V4 Expo & Multi-Conference. Od kilku lat jest to najważniejsze wydarzenie poświęcone cyfryzacji branży budowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej. Eksperci potwierdzają, że dalsza automatyzacja i robotyzacja procesów budowlanych możliwa jest tylko przy odpowiednim poziomie cyfryzacji. A jeśli myślimy o cyfryzacji budownictwa, to pierwszym krokiem na tej drodze jest powszechne wdrożenie metodyki BIM.

Przegląd inwestycji mostowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych trwają prace na budowie drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa.

Programowanie graficzne i parametryzacja w mostownictwie (PDF)
Autor:
[bez logowania]
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis fragmentów rozmowy części drugiej i trzeciej przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamak, prof. PŚ z mgr. inż. Krzysztofem Wojsławem z firmy Sweco Norway.

XX konferencja NOVKOL ’21 (PDF)
Autor: Sergiusz Lisowski, sekretarz merytoryczny konferencji, Janina Mrowińska, sekretarz organizacyjny konferencji
[bez logowania]
1–3 grudnia 2021 r. w Zakopanem odbyła się jubileuszowa XX Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL ’21, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską – Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie oraz Krajową Sekcją Kolejową SITK RP.

XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (PDF)
Autor: dr hab. inż. Piotr Małkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
[bez logowania]
W dniach 19–23 września 2021 r. w hotelu Mercure w Krynicy-Zdroju odbyła się XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii pod hasłem „Wyzwania geotechniki i geomechaniki XXI wieku”, zorganizowana przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na AGH w Krakowie, Katedrę Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Politechnice Wrocławskiej, Fundację Nauka i Tradycje Górnicze, Polski Komitet Geotechniki, KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał.

Przegląd inwestycji kubaturowych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Spółka STRABAG zakończyła zgodnie z terminem budowę filii Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Legionowie.

Przegląd inwestycji hydrotechnicznych (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Zakończyła się przebudowa stopnia wodnego Przegalina w Gdańsku, realizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

XXVI Europejska Wyprawa Mostowa Malta 2021, cz. 2 (PDF)
Autor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c.m. dr inż. arch. Ewa Dworzak-Żak, mgr Aniela Polc
[bez logowania]
Wyspa Gozo o stromych, skalistych brzegach z licznymi zatokami, na której zachowały się megalityczne świątynie zaliczane do najstarszych wolno stojących budowli na świecie, była w centrum uwagi kolejnego dnia naszej wyprawy na Maltę.

Prof. Wojciech Radomski doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej (PDF)
Autor:
[bez logowania]
Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie mostownictwa oraz badań materiałów i konstrukcji budowlanych, a także uznanym praktykiem w zakresie inżynierii lądowej.

Co nowego w mostownictwie? (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie materiałów organizatora
[bez logowania]
W dniach 16–17 września 2021 r. odbyło się seminarium Co nowego w mostownictwie?, zorganizowane przez Związek Mostowców RP Oddział Małopolski we współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Jeep Wrangler hybryda plug-in (PDF)
Autor: Oprac. Redakcja na podstawie testów oraz materiałów producenta
[bez logowania]
To zapewne nie przypadek, że jubileuszowe, setne wydanie „NBI” możemy świętować m.in. publikacją testu bezkompromisowego samochodu, archetypu odkrywcy i poszukiwacza przygód na czterech kołach, Jeepa Wranglera Unlimited w wersji 2.0 TB ATX, hybrydowej 4xe i jubileuszowej 80th Anniversary.


Reklamy
Wodociągi Miasta Krakowa Geobrugg Keller Soletanche SG Pam GEO-Instruments Porr
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję