YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


W Sztokholmie o BRD
W dniach 19-20 lutego 2020 roku w Sztokholmie odbyła się 3 edycja konferencji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego Global Road Safety 2020. W wydarzeniu wziął udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. [...]

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2019
XXXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” 24-27.02.2020 oraz V Warsztaty modelowania komputerowego w geotechnice, 27-29.02.2020, Korbielów 2020-02-24
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów zapraszają środowisko naukowców i projektantów do uczestnictwa w XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, która odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2020 r. w Korbielowie. W dniach 27-29 lutego 2020 r. w Korbielowie odbędzie się V edycja Warsztatów modelowania komputerowego w geotechnice.[...]


Bezpieczeństwo to inwestycja w człowieka
Rozmowa z Sebastianem Lewińskim, szefem ds. BHP w firmie Warbud SA.[...]


Blisko co trzeci przedsiębiorca ma kłopoty z płynnością. W 2019 upadłość ogłosiło ponad tysiąc firm
Część polskich firm ma spory problem z utrzymaniem płynności finansowej rozumianej, jako regulowanie na czas swoich zobowiązań. Jak wskazuje badanie BIG InfoMonitor, dla 16 proc. przedsiębiorstw są to duże lub regularnie powracające kłopoty. Najbardziej zagrożone są podmioty z branży transportowej i handlowej. Problemy z płynnością mogą przełożyć się na relacje biznesowe, a w najgorszym wypadku doprowadzić do finansowej ruiny. Tylko w 2019 upadłość ogłosiło ponad tysiąc podmiotów.[...]


Budowa wodociągu w ciągu obwodnicy Gliwic
Gliwice to jedno z lepiej skomunikowanych miast w Polsce. Na terenie Gliwic zlokalizowane są dwie autostrady – A1 i A4, które przecinają się na największym skrzyżowaniu autostradowym w kraju – węźle autostradowym Gliwice Sośnica. Przez Gliwice przebiega Drogowa Trasa Średnicowa, łącząca główne miasta na Śląsku. Obecnie jest budowana nowoczesna miejska obwodnica, która ma usprawnić warunki komunikacyjne terenów inwestycyjnych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach. Wzdłuż obwodnicy powstaje rurociąg wodociągowy o średnicy DN 400 i DN 200 z żeliwa sferoidalnego.[...]Lubelskie inwestycje drogowe w 2019 r.

Województwo lubelskie oraz część województwa mazowieckiego, na którym lubelski Oddział GDDKiA prowadzi roboty budowlane, ciągle się zmienia. Powstają nowe drogi ekspresowe, przebudowywane i remontowane są drogi, mosty i przepusty na istniejącej sieci drogowej. S17 Skrudki – Kurów Zachód, fot. GDDKiA O/Lublin  S17 obw. Tomaszowa Lubelskiego, fot. GDDKiA O/Lublin
W drugiej połowie 2018 roku połączyliśmy drogą ekspresową S12 Lublin z Puławami, a 23 grudnia 2019 roku coraz dłuższą S17 możemy dojechać do Kołbieli. Budujemy kolejne dwa odcinki S17 w kierunku Warszawy, a także rozpoczęliśmy prace w terenie na S19 pomiędzy Lublinem, a granicą z województwem podkarpackim. Trwa budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17. Z inwestycji realizowanych w ramach obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad oddaliśmy już do użytku ok. 93 km dróg ekspresowych, których zaakceptowana kwota kontaktowa (ZKK) wynosi ok. 2,4 mld zł. W trakcie realizacji jest kolejne prawie 110 km dróg ekspresowych o wartości ok. 2,6 mld zł. W przygotowaniu znajduje się dokumentacja projektowa na ponad 330 km dróg ekspresowych.

W 2019 roku udostępniliśmy kierowcom pięć odcinków trasy S17 pomiędzy końcem przyszłej obwodnicy Kołbieli, a węzłem Kurów Zachód (łącznie prawie 72 km). Na kolejnych blisko 24 km S17 w kierunku Warszawy, od węzła Lubelska do końca budowanej obwodnicy Kołbieli trwają prace budowlane. Podobnie jak na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (o długości blisko 10 km).

Z dnia na dzień skracamy czas dojazdu


Oddając do ruchu odcinek S12 skróciliśmy o kilkanaście minut czas dojazdu na trasie Puławy – Lublin. Sukcesywnie skracamy także podróż pomiędzy Warszawą a Lublinem, Chełmem i Zamościem. Już teraz ok. 153-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, od końca przyszłej obwodnicy Kołbieli do końca obwodnicy Piask, pozwala pokonać tę trasę samochodem osobowym w około 80 minut. W 2020 roku, po ukończeniu pozostałych odcinków S17 podróż od skrzyżowania z DK2 do rozjazdu na Zamość lub Chełm na końcu obwodnicy Piask będzie można przebyć w ok. 100 minut.

Kolejne miasto do którego skrócimy czas dojazdu to Rzeszów. Stolica Podkarpacia poprzez S19 zyska nie tylko szybkie, bezpieczne połączenia z Lublinem, ale także za sprawą S17 z Warszawą. Na przełomie 2017 i 2018 roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami sześciu odcinków o łącznej długości ok. 75 km. W roku 2019 otrzymaliśmy wszystkie decyzje zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i rozpoczęliśmy prace w terenie na wszystkich odcinkach drogi S19 od Lublina do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.

Kolejne odcinki dróg ekspresowych w przygotowaniu


W trakcie opracowywania są dokumentacje projektowe, koncepcje programowe (KP) oraz studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) na budowę dróg ekspresowych S12, S17 i S19 o łącznej długości ok. 332 km i wartości 12,3 mld zł.

S19 stanowi część europejskiego międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia łączącego Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Aktualnie w przygotowaniu jest dokumentacja dla odcinka biegnącego na północ od Lublina przez teren województwa mazowieckiego do granicy z województwem podlaskim (łączna długość to ok. 138 km). Na terenie województwa lubelskiego projektanci pracują nad koncepcją programową, a dla odcinka mazowieckiego przygotowywane jest studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.

Trwają także prace nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma w ciągu S12, a w 2019 roku podpisaliśmy umowy na opracowanie koncepcji programowych dla pozostałych dwóch odcinków, od Piask do Chełma i od Chełma do Dorohuska (łączna długość to ok. 75 km). W rękach projektantów jest również opracowywane dokumentacji na blisko 120 km S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku. Dla odcinków od Piask do węzła Zamość Sitaniec i od węzła Zamość Wschód do początku obwodnicy Hrebennego opracowywana jest koncepcja programowa, a dla odcinków od węzła Łopiennik do węzła Krasnystaw Północ oraz od węzła Zamość Sitaniec do węzła Zamość Wschód materiały do decyzji środowiskowej oraz elementy koncepcji programowej.

Podsumowanie umów na wykonanie dokumentacji technicznych w 2019 roku:

- Wykonanie KP oraz dokumentów przetargowych dla budowy drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk, na odcinku: część 1 długość ok. 34,6 km odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – Dorohucza (węzeł Dorohucza) długość ok. 12,93 km oraz odcinek nr 2: Dorohucza (węzeł Dorohucza – bez węzła) – Chełm (węzeł Chełm Zachód – bez węzła) długość ok. 21,67 km.  Umowa z dnia 4 marca 2019 r., Wykonawca TPF Sp. z o.o.
- Wykonanie KP oraz dokumentów przetargowych dla budowy drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk, na odcinku: część 2 długość ok. 22,96 km odcinek nr 3 węzeł Chełm Wschód (bez węzła) – Dorohusk długość ok. 22,96 km. Umowa z dnia 4 marca 2019 r., Wykonawca TPF Sp. z o.o.
- Wykonanie KP dla budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, część 1 obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44 km, tj.: odcinek realizacyjny nr 1: Piaski, węzeł Piaski Wschód (nazwa robocza Chełm) wraz z węzłem – węzeł Łopiennik wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km, odcinek realizacyjny nr 3: węzeł Krasnystaw Północ (Krasnystaw I) wraz z węzłem – węzeł Izbica (Tarzymiechy) wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km, odcinek realizacyjny nr 4: węzeł Izbica (Tarzymiechy) bez węzła – węzeł Zamość Sitaniec (Sitaniec) wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km. Umowa z dnia 23 kwietnia 2019 r., Wykonawca Mosty Katowice Sp. z o.o.
- Wykonanie KP dla budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, część 2 obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km, tj.: odcinek realizacyjny nr 6: węzeł Zamość Wschód (Hrubieszów) wraz z węzłem – węzeł Zamość Południe (Łabuńki) wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km, odcinek realizacyjny nr 7: węzeł Zamość Południe (Łabuńki) bez węzła – Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy), o długości ok. 18 km, odcinek realizacyjny nr 8: obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II etap) – dobudowa drugiej jezdni na odcinkach o łącznej długości ok. 6,7 km, odcinek realizacyjny nr 9: Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), o długości ok. 17,3 km. Umowa z dnia 29 kwietnia 2019 r., Wykonawca IVIA S.A.
- Wykonanie STEŚ-R dla budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na odcinki realizacyjne: nr 2: węzeł Łopiennik bez węzła – węzeł Krasnystaw Północ bez węzła, o długości ok. 9,8 km, odcinek nr 5: węzeł Zamość Sitaniec bez węzła – węzeł Zamość Wschód bez węzła, o długości ok. 12 km. Umowa z dnia 15 kwietnia 2019 r., Wykonawca Mosty Katowice Sp. z o.o.
- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka, w tym: odcinek nr 1: przebudowę drogi krajowej nr 48 od km 153+520 do km 155+378 /na długości 1,858 km w m. Dęblin, odcinek nr 2: rozbudowę drogi krajowej nr 48 od km 158+389 do km 164+475 /na długości 6,086 km w terenie częściowo zabudowanym/. Umowa z dnia 15 maja 2019 r., Wykonawca HIGHWAY Sp. z o.o.
- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 o długości 14,782 km (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów. Umowa z dnia 17 czerwca 2019 r., Wykonawca HIGHWAY Sp. z o.o.
- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszów – Hrubieszów od km 301+821 do km 320+574 o długości 18,753 km (w tym: od km 311+037 do km 312+900 na terenie zabudowanym). Umowa z dnia 6 czerwca 2019 r., Wykonawca ZDI Sp. z o.o.
- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Hrubieszów – Zosin od km 329+270 do km 342+958 (w tym 4,822 km na terenie zabudowanym oraz 8,866 km na terenie niezabudowanym). Umowa z dnia 15 maja 2019 r., Wykonawca EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Przebudowujemy istniejące drogi krajowe


W grudniu 2019 roku zakończono gruntowną przebudowę DK48 na odcinku Moszczanka – Kock pomiędzy Krępą a węzłem Kock Północ na skrzyżowaniu z S19 łącznie z odcinkiem dawnej DK19 od ronda do węzła na S19.

Był to ostatni fragment DK48 pomiędzy Moszczanką i Kockiem, który został dostosowany do nośności 11,5 tony na oś. Koszt przebudowy ponad 10-kilometrowego odcinka wyniósł ok. 42 mln zł.

W ramach inwestycji zwiększono szerokość istniejącej 6-metrowej nawierzchni o dodatkowy metr. Przebudowano skrzyżowania z drogami bocznymi, wykonano niezbędne korekty przebiegu drogi, przebudowano elementy odwodnienia, istniejące zatoki autobusowe oraz zbudowano nowe. Tam, gdzie było to konieczne, wybudowano drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego, a na skrzyżowaniach zainstalowano oświetlenie drogowe. W miejscu dawnego skrzyżowania DK48 i DK19 powstało rondo, a zakres prac związanych z przebudową objął również odcinek od nowego ronda do węzła Kock Północ na S19. Wyremontowano również trzy mosty.

Trwają również prace budowlane związane z rozbudową DK74 pomiędzy Frampolem a Gorajcem. Umowa na realizację zadania została podpisana w sierpniu 2018 roku. Wartość całej inwestycji wraz z nadzorem wynosi blisko 77 mln zł. Środki finansowe jakie zostaną wydatkowane w 2019 roku to ponad 34 mln zł. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to październik 2020 r. Ta inwestycja jest zapowiedzią gruntownych zmian jakie czekają DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim, a granicą z Ukrainą w Zosinie.

W opracowaniu znajduje się dokumentacja dla ponad 86 km tej trasy. Poza kontynuowanymi w br. pracami projektowymi na odcinkach korekty przebiegu w Janowie Lubelskim, rozbudowy na odcinku od Janowa Lubelskiego do Frampola, korekty przebiegu w Gorajcu, rozbudowy na odcinku od Gorajca do Szczebrzeszyna, korekty przebiegu w Szczebrzeszynie i rozbudowy odcinka od Zamościa do Miączyna, podpisaliśmy w br. umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej na opracowanie projektów rozbudowy drogi na odcinkach od Klemensowa do Zamościa, od Horyszowa do Hrubieszowa i od Hrubieszowa do Zosina. Uzyskaliśmy już decyzję ZRID dla rozbudowy DK74 na odcinku od Jarosławca do Miączyna i trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.

W opracowaniu są również dokumentacje projektowe dla rozbudowy DK48 na odcinku od Dęblina do Moszczanki, DK17 od Zamościa do Łabuń oraz DK63 od granicy województwa mazowieckiego do Łukowa.

W listopadzie br. podpisaliśmy umowę na rozbudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi oraz budowę ronda turbinowego w m. Turka w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą gminną nr 112402L (ulica Dębowa) i drogą gminna nr 112421L (ulica Świerkowa) w m. Turka wraz z podłączeniem do węzła Lublin Tatary na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17. Inwestycja wykonywana jest w ramach Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizowana jest w porozumieniu z gminą Wólka. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to wrzesień 2020 roku, a wartość umowna to ponad 10 mln zł.

Bieżący rok niósł za sobą również wyłonienie wykonawcy dwóch miejsc obsługi podróżnych kategorii I przy S12 w m. Bystrzejowice i Wierzchowiska na odcinku Lublin – Piaski. Umowy na realizację zadań zostały podpisane w dniu 16 lipca 2019 roku na MOP Wierzchowiska na kwotę blisko 22 mln zł, oraz w dniu 29 lipca 2019 roku na MOP Bystrzejowice na kwotę brutto ponad 18 mln zł. Ponadto rozstrzygnięto przetarg i podpisano w dniu 14 sierpnia 2019 roku umowę na Nadzór nad robotami na kwotę brutto nieco ponad 1,1 mln zł. Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj i buduj. Aktualnie prowadzone są prace nad Dokumentacją Projektową. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych to kwiecień 2020 roku zaś planowana data zakończenia całości zadnia to kwiecień 2021 roku.

Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego


Prowadząc duże inwestycje i mniejsze rozbudowy tutejszy Oddział nie zapomina także o najmniejszych zadaniach. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonaliśmy w tym roku na drogach krajowych remont nawierzchni na całej jej szerokości o łącznej długości 12,7 km na ogólną kwotę 10 mln 330 tys. zł.

Prowadzimy też działania podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego. W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN) oddaliśmy w bieżącym roku do użytku prawie 4 km ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK12 pomiędzy Brzeziczkami a Kolonią Struża.

W realizacji jest kolejny odcinek w Białej przy DK63 odcinek Łuków – Radzyń Podlaski. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie następujących elementów:
- budowa ścieżki rowerowej od km 322+394,28 do km 325+901,46 o długości 3,507 km,
- budowa chodnika od km 322+394,28 do km 322+641 o długości 0,247 km,
- przebudowa chodnika od km 322+641 do km 323,544 o długości 0,903 km,
- budowa kanału technologicznego o długości 3,507 km.

Wartość robót to ponad 3,5 mln zł, zaś planowany termin wykonania robót to 22 maja 2020 roku.

Ponadto w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych w 2019 roku zrealizowano jeszcze na drodze krajowej nr 82 na odc. Lublin – Łęczna w m. Zofiówka budowę dwóch zatok autobusowych wraz z dojściami i chodnikiem (od km 13+900 do km 14+200), dokumentacja została wykonana i sfinansowana przez Gminę Wólka, umowa na roboty budowlane zawarta została 9 września 2019 roku na kwotę 377 550,00 zł. Roboty zakończono 12 grudnia 2019 roku.

W zakresie PLMN trwają prace projektowe nad dokumentacją ciągu pieszo-rowerowego o długości około 6,5 km wzdłuż drogi krajowej nr 19 na odcinku Turów – Radzyń Podlaski, które będą zakończone w 2020 roku. Z chwilą uzyskania finansowania w/w zadania rozpocznie się jego realizacja.

Jesteśmy również w trakcie budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na drogach krajowych województwa lubelskiego wraz z Centrum Zarządzania Ruchem na obwodnicy Lublina w Dysie. Budowa systemu jest wykonywana zgodnie z architekturą Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem przyjętą do stosowania przez GDDKiA na sieci dróg krajowych w Polsce. Wykonanie systemu obejmuje m.in.: integrację istniejących Systemów Zarządzania Ruchem na drogach ekspresowych S12, S17 i S19; integrację istniejących elementów ITS zlokalizowanych przy pozostałych drogach krajowych; budowę nowych urządzeń terenowych (znaki o zmiennej treści, znaki pryzmatyczne do zarządzania objazdami, kamery do automatycznego wykrywania zdarzeń, kamery monitoringu wizyjnego, stacje pomiaru ruchu, nadajniki CB radia, czujniki oceny stanu nawierzchni); wykonanie oprogramowania scentralizowanego do zarządzania ruchem drogowym, wsparcia utrzymania dróg i obsługi urządzeń terenowych. W ramach realizacji zadania na węzłach „Lublin Sławinek”, „Lublin Rudnik”, „Kurów Zachód” zostały już wykonane znaki pryzmatyczne kierunkowe do zarządzania objazdami oraz montowane są znaki pryzmatyczne przedstawiające schematy objazdów w przypadku zamknięcia poszczególnych odcinków międzywęzłowych drogi ekspresowej S12, S17 i S19. Ponadto na węzłach drogowych montowane są kamery automatycznego wykrywania zdarzeń takich jak: wypadki i kolizje drogowe, pojazd jadący pod prąd, zatrzymanie pojazdu, zator drogowy, pieszy na drodze. Docelowe wdrożenie systemu zostało zaplanowane na II kwartał 2020 r.

Remontujemy mosty


W listopadzie 2019 roku zakończył się remont mostu na DK2 w Woskrzenicach, a także wymiana nawierzchni chodnika na wiadukcie w ciągu DK19 w Niedrzwicy Dużej oraz remont gzymsów na moście przez Wisłę w ciągu DK74 w Annopolu. Przebudowywany jest most na Wieprzu w ciągu DK74 w Szczebrzeszynie, a prace zakończą się w przyszłym roku.

W grudniu podpisaliśmy umowę na przebudowę mostu na DK17 w m. Potoki (planowane zakończenie prac jesienią 2020 r.).

W fazie projektowania jest dokumentacja dotycząca budowy nowego mostu na Wieprzu w Łęcznej (realizacja w latach 2020-2021), przebudowy mostu na Śwince w ciągu DK74 w Bodaczowie (realizacja w latach 2020-2021), przebudowy przepustu w ciągu DK82 w Wesołówce (realizacja 2020 r.) oraz przebudowy konstrukcji oporowych w ciągu DK17 w Bełżcu (realizacja 2020 r.). Planowany jest również remont mostu w Cycowie w ciągu DK82 oraz kładki dla pieszych w Janowie Lubelskim w ciągu DK19.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Lublin

Reklamy
PAM DCS Warbud Amiblue Uponor Geobrugg Soletanche MPWiK Kraków
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję