YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


GDDKiA wydłuży drogę ekspresową S8
Droga krajowa nr 8 w Polsce liczy blisko 830 km, z czego w standardzie drogi ekspresowej jest ok. 560 km. W najbliższych latach przybędzie kolejne ok. 80 km dwujezdniowej eski na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko. [...]

Uponor Infra – renowacja wodociągu na terenie szkód górniczych
Konferencja „Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20”, 09.09.2020, Warszawa 2020-09-09
Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Geosyntetyki w budowie dróg GeoRoad20”, która odbędzie się w dniu 9 września 2020 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.[...]


Sytuację w branży kruszyw oceniam jako stabilną
Rozmowa z Arturem Widłakiem, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.[...]


Nawierzchnie betonowe a zrównoważone budownictwo
Pierwsze polskie doświadczenia z budową nawierzchni betonowych miały miejsce ok. sto lat temu. Od ponad wieku nie zmieniły się także podstawowe zasady produkcji betonu. Niemniej w budownictwie drogowym i mostowym dzięki betonom nowej generacji można dziś stosować rozwiązania, które do tej pory były nieosiągalne. Wysoka trwałość betonu oraz coraz większa wiedza i doświadczenie wykonawców sprawiają, że na polskich drogach spotyka się go coraz częściej.[...]


Badania powietrza gruntowego dla celów oceny zagrożeń
Obecnie obowiązujące przepisy prawa środowiskowego obligują do przeprowadzenia oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w procesie uzgadniania sposobu remediacji. [...]Kluczowe decyzje inwestora kształtują rynek

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, zwłaszcza w branży budowlanej. Zbliżająca się przerwa zimowa to dobry czas na konstruktywną refleksję i weryfikację planów na przyszłość.Zdjęcie: GDDKiAMusimy tak zarządzać naszym portfelem zamówień, aby optymalnie wykorzystać możliwości polskiego rynku budowlanego. To odpowiedzialność GDDKiA jako inwestora.

Branża ma dużo pracy…


Obecnie realizujemy 92 zadania o łącznej długości 1116 km i wartości 37,3 mld zł. Do końca 2020 roku planujemy oddać do użytku ok. 30 zadań o łącznej długości ok. 340 km. Ogłosiliśmy już 11 przetargów na realizację, a do końca przyszłego roku planujemy jeszcze ogłosić na 43 zadania. Kolejnych 15 przetargów przygotowujemy do ogłoszenia. Oprócz budowy nowych odcinków dróg będziemy również w latach 2020-2026 ogłaszać ok. 220 zadań w ramach działań na istniejącej sieci drogowej. Przygotowywany jest również Program Budowy Obwodnic na lata 2020-2030.

…dlatego reagujemy


Przy obecnej liczbie realizowanych inwestycji oraz zbliżających się kolejnych przetargach dochodzimy do sytuacji w której musimy zrównoważyć rynek. Nie sztuką jest wygrać przetarg, ale zrealizować zadanie zgodnie z podpisanym kontraktem i założonym harmonogramem. Dlatego właśnie świadomie i z pełną odpowiedzialnością przesuwamy daty ogłoszenia niektórych postępowań przetargowych, aby wykonawcy mogli wykonać zadania, jakie przewidujemy do realizacji. Rozmawialiśmy o tym z największymi wykonawcami polskiej branży budowlanej.

Kreując rynek, mamy na uwadze sytuację w całym budownictwie. Dlatego świadomie podejmujemy działania, uwzględniając sygnały z branży i oceniając sytuację w perspektywie dłuższej niż 12 miesięcy. Patrzymy perspektywicznie.

Na początku roku informowaliśmy, że ogłosimy przetargi na odcinki o łącznej długości ok. 435 km. Wywiązaliśmy się już z ponad 240 km, a w najbliższym czasie ogłosimy kolejne postępowania na ok. 138,5 km dróg oraz na 9 km obwodnicy Oświęcimia, która nie była ujęta w planach. Dla przetargów na blisko 50 km świadomie przesunęliśmy termin ogłoszenia postępowań uwzględniając aktualne możliwości rynku.

Ktoś zapyta, dlaczego nie ogłaszamy kolejnych przetargów, skoro jesteśmy do tego gotowi. W takiej sytuacji odpowiadamy - drogi budujemy wspólnie z branżą. Brak analizy i reakcji ze strony inwestora przyniesie w rezultacie oferty zawyżone cenowo i blokadę rynku.

Ogłosić dużą liczbę przetargów i podpisać umowy w oczekiwaniu, co się wydarzy za dwa-trzy lata? To byłoby nieodpowiedzialne. To sztuczny sukces bez orientacji na osiągnięcie celu. Budujemy rynek wspólnie ze wszystkimi jego uczestnikami, realnie oceniając możliwości wykonania konkretnych zadań w określonym czasie.

Kontynuacja po trudnych decyzjach


Rolą GDDKiA jest realizowanie kontraktów, ich monitorowanie i reagowanie, gdy wykonawca nie realizuje prawidło inwestycji lub żąda wynagrodzenia wykraczającego poza zapisy umowne czy też dozwolone obowiązującymi przepisami zmiany tego wynagrodzenia.

Odstąpienie od umowy jest dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ostatecznością, ale w pewnych sytuacjach jest konieczne, aby można było zrobić kolejny krok.

W tym roku odstąpiliśmy od umów z niesolidnymi wykonawcami dwunastu odcinków dróg o łącznej długości ok. 184 km. Na trzech z nich już trwają prace (obwodnica Częstochowy w ciągu autostrady A1, Poznań – Wronczyn w ciągu S5 oraz S3 Kaźmierzów – Lubin). Trudne decyzje na A1 i S5 zakończymy sukcesem do końca roku, udostępniając oba odcinki do ruchu dla kierowców.

Na dwóch kolejnych zadaniach wyłoniliśmy najkorzystniejsze oferty i po zakończeniu kontroli Prezesa UZP podpiszemy umowy. Podpisaliśmy również umowę z wykonawcą prac na fragmencie obwodnicy Marek realizowanym pierwotnie przez włoską firmę (w większości są to prace poza ciągiem głównym z którego korzystają kierowcy, a do ukończenia).

Dla pozostałych sześciu zadań trwają postępowania przetargowe, a dla jednego (obwodnica Wałcza) przetarg planujemy ogłosić do końca grudnia 2019 r.

Budowa trwa, ale jeździć już można. Przypominamy wyjaśnienia dotyczące tymczasowej organizacji ruchu


Zdarzają się sytuacje, kiedy trasa główna została ukończona, a pozostały jedynie prace wykończeniowe lub porządkowe na drogach serwisowych i poboczach. Wówczas nie zwlekamy, udostępniamy trasę dla kierowców. Prace wykończeniowe, które nie wpływają na bezpieczeństwo użytkowników, są kontynuowane. Oczywiście wymaga to często wprowadzenia właśnie tymczasowej organizacji ruchu. Jednak zawsze, jak sama nazwa wskazuje, jest to etap przejściowy do uzyskania docelowej organizacji ruchu. Przypominamy wyjaśnienia dotyczące tymczasowej organizacji ruchu

Nasze zmiany już działają


Rolą odpowiedzialnego inwestora jest bieżąca analiza i odpowiednia reakcja na zmiany, jakie zachodzą na rynku. Reagujemy i w tym roku wprowadziliśmy wiele zmian i usprawnień w procesie realizacji inwestycji. Między innymi od połowy 2019 r., mając na uwadze dynamiczną sytuację gospodarczą oraz rynek robót drogowych, stosujemy zmodyfikowane kryteria oceny ofert.

Przeanalizowaliśmy wprowadzone przez nas kryteria pozacenowe. Jak ich zastosowanie w przetargach wpływa na oferty. Wyciągnęliśmy wnioski.

Dla zwiększenia konkurencyjności daliśmy wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, betonowej lub bitumicznej. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu może zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę. Oczywiście podczas samej realizacji wykonawca musi zachować określone przez nas wymagania jakościowe.

Zoptymalizowaliśmy procedury przetargowe. Wypracowaliśmy nowy harmonogram dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczący robót prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze odwróconej.

Wyznaczamy dłuższe (niż ustawowe) pierwotne terminy składania ofert tak, aby oferenci mogli je lepiej przygotować analizując ryzyka i swoje możliwości wykonania zadania. Dajemy czas potrzebny do przygotowania optymalnych i dobrze skalkulowanych ofert. Ograniczyliśmy możliwość skrócenia terminu realizacji z 6 do 3 miesięcy i zoptymalizowaliśmy wymagania w zakresie personelu wykonawcy.

Usprawniamy realizację inwestycji poprzez zmianę warunków udziału w postępowaniu - zmniejszyliśmy wymagania dotyczące okresu doświadczenia personelu wykonawcy (m.in. 12 miesięcy doświadczenia zawodowego) oraz liczbę wymaganego personelu wykonawcy.

Nasze modyfikacje dotyczyły także obszarów związanych z terminem realizacji inwestycji, a dokładnie:
- wyłączono okresy zimowe z czasu realizacji inwestycji,
- wydłużono przerwy zimowe z 3 do 4 miesięcy w zakresie kontraktów realizowanych w rejonach o dłuższych zimach,
- wydłużono termin realizacji kontraktów drogowych o 2 miesiące.

Ważnej zmiany dokonaliśmy w kwestii zapisów warunków kontraktu i waloryzacji.

W kwestii samej płatności również dokonaliśmy szeregu zmian w kierunku wykonawców, ponieważ umożliwiliśmy występowanie o płatność częściej niż raz w miesiącu. Skróciliśmy termin płatności z 49 do 30 dni i wprowadziliśmy możliwość stosowania zaliczek. Według wyboru wykonawcy do 10 proc. wartości umowy.

Odpowiedzialność, konsekwencja i wspólny cel


W swoich działaniach jesteśmy elastyczni i konsekwentni. Wspieramy każdego wykonawcę realizującego zamówienie (zarówno samodzielnego, jak i działającego w konsorcjum), niezależnie od jego wielkości, pozycji rynkowej, liczby zawartych kontraktów czy obecnej kondycji finansowej. Wszystko to przy zachowaniu jasnych zasad poszanowania wzajemnych zobowiązań, mając na uwadze cel, jaki przyszło nam zrealizować, zapewniając ochronę interesu Skarbu Państwa, a więc całego społeczeństwa partycypującego w finansowaniu inwestycji. Współpracujemy i szukamy rozwiązań przewidzianych prawem i umową, które pozwolą sprawnie i z poszanowaniem publicznych środków zrealizować wszystkie inwestycje, dokładając należytej staranności i zaangażowania wszystkich odpowiedzialnych osób.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

Reklamy
Luxo Keller PPI Chrobok Geobrugg Noe Palisander Eurovia Wodociągi Miasta Krakowa
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję