YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Kazimierz Furtak


GDDKiA buduje i remontuje mosty
W 2020 r. GDDKiA udostępniła do ruchu niemal 140 km nowych dróg, a wraz z ich budową powstało wiele, mniejszych lub większych mostów, estakad i przepustów. W 2020 r. zbudowano, wyremontowano lub przebudowano 43 mosty na istniejącej sieci dróg krajowych. [...]

Awaria w „Czajce”, czyli kto się boi plastiku
Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2021 2021-04-21
Uwaga: zmiana terminu![...]


Kolej zmienia się dziś
Rozmowa z Arnoldem Bresch, członkiem zarządu, dyrektorem ds. realizacji inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.[...]


Raport Przegląd wynagrodzeń Polska 2021
Branża IT, budownictwo i nieruchomości oraz e-commerce i digital marketing wbrew kryzysowi w górę. Za to w turystyce, gastronomii, hotelarstwie, retailu oraz produkcji seryjnej – zarobki lecą w dół. Sprawdzamy, jak pandemia zmieniła wynagrodzenia w poszczególnych sektorach rynku pracy. Oto dane z najnowszego raportu płacowego Devire.[...]


Raport z prac na Mierzei Wiślanej
- Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla regionu i całego naszego kraju. Koronawirus nie zatrzymuje polskich budów: trwają one w całym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.[...]Kazimierz Furtakprof. dr hab. inż.  Kazimierz FurtakUrodził się 2 stycznia 1951 roku w Boratynie koło Jarosławia w województwie podkarpackim (ojciec Józef, matka Janina z domu Janusz). W latach 1964-1968 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, a po jego ukończeniu rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego (obecnie Inżynierii Lądowej) Politechniki Krakowskiej. Dyplom ukończenie studiów uzyskał w 1973 roku i rozpoczął pracę w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli (obecnie Katedra Budowy Mostów i Tuneli.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na macierzystym Wydziale w 1979 roku na podstawie rozprawy pt. „Wpływ mikrodefektów strukturalnych w betonie na pracę żelbetowych belek mostowych”. Również na tym samym Wydziale, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych”, uzyskał w 1987 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1999 roku. Na stanowisku profesora zwyczajnego jest zatrudniony od 2002 roku.

Od samego początku pracy zawodowej do chwili obecnej jest związany z Politechniką Krakowską (asystent 1973-1975, starszy asystent 1975-1979, adiunkt 1980-1987, docent 1987-1999, profesor od 2000 roku). Przez jeden rok dodatkowo pracował w Politechnice Świętokrzyskiej. Pracował także zawodowo w Oddziale Skoczowskim Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych oraz w „Transprojekcie” Kraków i „Mostostalu” Kraków, a także w Pracowni Projektowej Krakowskiego Zarządu Dróg. Od 1990 roku współpracuje z „Mostoprojektem” Kraków. Ma uprawnienia projektowe i jest rzeczoznawcą SITK. Odbył również staże naukowe, w tym najdłuższy (dziesięć miesięcy) jako stypendysta DAAD w Uniwersytecie Technicznym w Monachium (1983-1984). Po powrocie ze stażu zdał egzamin państwowy z języka niemieckiego (1985).

Jest promotorem pięciu prac doktorskich (szósta jest po pozytywnych recenzjach) oraz ponad siedemdziesięciu prac dyplomowych (z tego wiele nagrodzonych w różnych konkursach). Prowadził wykłady programowe z mostów drewnianych, żelbetowych i stalowych, a także wykłady fakultatywne (wybieralne) z mostów zespolonych, technologii budowy mostów, fundamentów mostów oraz mostów w krajobrazie (dla studentów Wydziału Architektury). Przez siedem lat był opiekunek Koła naukowego. Brał udział w organizacji szkoleń kadry technicznej administracji drogowej oraz prowadził takie szkolenia.

Osiągnięcia naukowo-techniczne dotyczą głównie:
- mechaniki obiektów mostowych oraz konstrukcji betonowych i zespolonych, a także stalowo-betonowych,
- zastosowania strukturalnej teorii betonu w konstrukcji żelbetowych i sprężonych,
- wpływ czynników reologicznych w elementach zespolonych,
- zmęczenie betonu, stali zbrojeniowej i żelbetu,
- trwałości mostów betonowych i stalowych,
- technologii wzmacniania obiektów mostowych,
- stanów granicznych użytkowania mostów żelbetowych i zespolonych.

Kazimierz Furtak od 1984 roku jest członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, a od 1999 roku Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej. Przez jedną kadencję był członkiem Zespołu Badań Doświadczalnych KILiW PAN. Od 2003 roku jest członkiem KILiW PAN.

Jest także członkiem Ukraińskiej Akademii Budownictwa. Również od 2003 roku jest członkiem Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych (obecnie Komisji Nauk Technicznych) PAU i wiceprzewodniczącym Sekcji Budownictwa Inżynierii Lądowej i Wodnej tej Komisji. Poza tym od 1980 roku jest członkiem Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN, a od 2003 roku członkiem jej Prezydium (już drugą kadencję wiceprzewodniczącym). Jest także członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej (obecnie Zespół Techniczny) nr 213 oraz innej, dotyczącej obiektów mostowych. Był również członkiem Komitetu Sterującego projektem „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego”; był także ekspertem województwa Małopolskie ds. Funduszy Strukturalnych. Już trzecią kadencję jest Przewodniczącym Rady Programowej Infrastruktury Transportowej m. Krakowa.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji (w tym ponad 70 obcojęzycznych). Autor książki Mosty zespolone (PWN, Warszawa-Kraków, 1999) oraz współautor sześciu innych: Ocel'obetónové konštrukčné prvky (Słowacja, 1999) i Navrhovanie konštrukcii podl’a európskych noriem (Słowacja, 2002), Materiały do budowy mostów (WKiŁ, 2004), Mosty zintegrowane (WKiŁ, 2005), Rusztowania mostowe (WKiŁ, 2005). Autor trzech podręczników wydanych przez Politechnikę Krakowską: Wprowadzenie do projektowania mostów (1999), Podstawy mostów zespolonych (1999), Mosty drewniane (2002), oraz współautor dwóch podręczników: Podstawy budowy tuneli (2004) i Obiekty mostowe – naprawy i remonty (2006). W ramach serii Biblioteka Mostowa zostały wydane Mosty w Niemczech (2004). Jest współautorem jednego patentu. Był Kierownikiem lub Wykonawcą ośmiu grantów KBN, w tym dwóch promotorskich. Jest autorem lub współautorem ponad 200 ekspertyz i ponad 80 zrealizowanych projektów nowych oraz wzmocnień, napraw, modernizacji (między innymi wielokrotnie zastosowania sprężenia zewnętrznego oraz taśm i mat kompozytowych z włókien węglowych) i remontów istniejących obiektów – głównie mostowych. Najważniejsze z nich jest współautorstwo projektu mostu zespolonego przez Regalicę w Szczecinie (rozpiętość przęsła 116,25 m), który został nagrodzony w konkursie Dzieło Mostowe Roku. Pełnił wielokrotnie nadzór naukowy.

Jest laureatem nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Edukacji Narodowej, a także wielu Nagród Rektora Politechniki Krakowskiej. W 1995 roku został laureatem nagrody PZITB im. Prof Stefana Bryły, a wcześniej nagrody W. Stupnickiego (dla młodych pracowników naukowych). Jest laureatem Medalu Wasiutyńskich oraz Medalu Zasłużonych dla Polskiego Mostownictwa.

Otrzymał też medal Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Żylinie oraz dyplom „Zasłużony autor Konferencji Krynickich” i czasopisma „Inżynieria i Budownictwa”.

Jest aktywny na polu działalności organizacyjnej. Przez 2,5 roku był wicedyrektorem Instytutu, później przez dwie kadencje (lata 1990-1996) prodziekanem,  a następnie również dwie kadencje (w latach 1995-2002) dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W latach 2002-2008 był prorektorem Politechniki Krakowskiej, a od 2008 roku jest rektorem macierzystej uczelni. Przez jedną kadencję był przewodniczącym Oddziału Małopolskiego ZMRP. Przez dwie kadencje przewodniczącym ZMRP. Działa także aktywnie z PZITB (złota honorowa odznaka) i SITK (również złota odznaka). Jest członkiem Rady Programowej Czasopism Technicznych PZITB, a w Politechnice Krakowskiej był redaktorem Czasopisma Technicznego. Współorganizator wielu konferencji i seminariów dotyczących głównie obiektów mostowych oraz budownictwa podziemnego.

Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest też odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami regionalnymi i uczelnianymi.
 
PUBLIKOWANE ARTYKUŁY:
 
Geotechniczne systemy zabezpieczeń i stabilizacji na terenach osuwiskowych, cz. 1
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr hab. inż. Jan Gaszyński, prof. PK, dr inż. Zbigniew Pabian, Politechnika Krakowska
 
Geotechniczne systemy zabezpieczeń i stabilizacji na terenach osuwiskowych, cz. 2
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr hab. inż. Jan Gaszyński, prof. PK, dr inż. Zbigniew Pabian, Politechnika Krakowska

Wybrane problemy projektowania łożysk i dylatacji w estakadzie o nieregularnym kształcie

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, dr inż. Zbigniew Skoplak, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
 


Reklamy
Palisander Luxo Keller Geobrugg PPI Chrobok Noe Wodociągi Miasta Krakowa Eurovia
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję