Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Inwestycje


Otwarto jeden tunel w Sulejówku 2023-12-01
Gotowy jest nowy tunel pod torami w al. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. PLK otworzyły nowy obiekt i jednocześnie podpisały umowę z wykonawcą kolejnego bezkolizyjnego skrzyżowania, które powstanie w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego. [...]

125 lat Grupy Brugg

Przyszłością kolei są szybkie połączenia pasażerskie, kolej aglomeracyjna oraz ruch towarowy
Rozmowa z Ireneuszem Merchel, prezesem zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.[...]


Czas jako wieloaspektowy czynnik w inwestycjach budowlanych
Każda inwestycja budowlana jest osadzona w sprecyzowanych ramach czasowych, opisanych m.in. w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie prac projektowych i robót budowlanych czy innych dokumentach, jak umowa z wykonawcą, umowa z ubezpieczycielem. Czas w budownictwie może być sprzymierzeńcem, np. jako naturalny czynnik potrzebny do osiągnięcia dojrzałości konstrukcji. Może także powodować niedogodności, jak choćby w przypadku wystąpienia opóźnień. Jest jednak ponad wszelką wątpliwość istotnym wskaźnikiem mówiącym o efektywności i produktywności w całym budowlanym procesie inwestycyjnym oraz nieubłaganym kryterium miary sukcesu realizacji projektu zakładającego zachowanie terminu.[...]


Iniekcja kompensacyjna skutecznie wsparła drążenie tunelu kolejowego pod łódzkimi kamienicami
Łódzkie kamienice są bezpieczne. Soletanche Polska, wykonawca iniekcji kompensacyjnej – technologii, która wsparła przejście tarczy TBM Katarzyna podsumowuje zakończony pierwszy odcinek prac, w którym zaprojektowany tunel biegnie w świetle istniejących historycznych zabudowań Łodzi.[...]Inwestycje

Iniekcja kompensacyjna skutecznie wsparła drążenie tunelu kolejowego pod łódzkimi kamienicami »

Soletanche Polska Sp. z o.o.
Łódzkie kamienice są bezpieczne. Soletanche Polska, wykonawca iniekcji kompensacyjnej – technologii, która wsparła przejście tarczy TBM Katarzyna podsumowuje zakończony pierwszy odcinek prac, w którym zaprojektowany tunel biegnie w świetle istniejących historycznych zabudowań Łodzi.

ULMA dostarcza rozwiązania do budowy jednego z najbardziej skomplikowanych obiektów inżynieryjnych w woj. zachodniopomorskim »

ULMA Construccion Polska S.A.
Dwunitkowa estakada ES-119 w ciągu drogi ekspresowej S6, realizowana w ramach budowy Obwodnicy Koszalina i Sianowa, z uwagi na warunki gruntowe stanowi jeden z najbardziej skomplikowanych obiektów inżynieryjnych w województwie zachodniopomorskim.

Przyspieszenie prac fundamentowych na budowie stacji Warszawa Zachodnia »

Materiały prasowe: Soletanche Polska Sp. z o.o.
W tym roku jesień zaczęła się w lipcu. W pierwotnych planach Soletanche Polska – wykonawca zakresu fundamentowania specjalistycznego stacji Warszawa Zachodnia – miał zacząć pracę na kolejnym udostępnionym zakresie we wrześniu tego roku.

Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka jako game changer dla Krakowa »

Krzysztof Migdał, członek zarządu, Trasa Łagiewnicka SA w Krakowie
Brak możliwości zwiększenia przepustowości istniejącej sieci drogowej na terenie Krakowa spowodował konieczność przystąpienia do realizacji jednego z najambitniejszych samorządowych projektów komunikacyjnych – budowy trzeciej obwodnicy miasta. Po zakończonej sukcesem realizacji pierwszego odcinka trzeciej obwodnicy – Trasy Łagiewnickiej – decyzją władz miasta powierzono spółce Trasa Łagiewnicka rozpoczęcie przygotowań do realizacji kolejnych dwóch odcinków – Trasy Zwierzynieckiej oraz Trasy Pychowickiej.

Żelazny Most – wyjątkowy obiekt w skali świata »

Oprac. Redakcja
KGHM Polska Miedź SA wydobywa 30 mln t rudy rocznie. W tym samym czasie do dolnośląskiego Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most kieruje ok. 28 mln t odpadów poflotacyjnych. Zadaniem OUOW jest ich gromadzenie oraz retencjonowanie i klarowanie wody technologicznej.

Trudną sytuację inwestycji kolejowych i drogowych może uratować geotechnika »

Emilia Błach, dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego Soletanche Polska Sp. z o.o.
Wysoka inflacja, przesunięcia realizacyjne, przestoje i walka o cenę – tak obecnie wygląda rzeczywistość większości trwających i ofertowanych kontraktów infrastrukturalnych. Brakuje przede wszystkim nowych inwestycji PKP PLK, co powoduje lukę w całym rynku. Przedstawiciele wykonawców apelują do inwestorów, aby zmienili sposób oceniania ofert. Obecnie głównym kryterium wyboru jest cena. Wskazują, że to jest główną przyczyną późniejszych przestojów na budowach i problemów z ich wykonaniem.

Wybrane realizacje Grupy Medycznej STRABAG »

mgr inż. Rafał Dworakowski, dyrektor techniczny Grupy Obiekty Medyczne, STRABAG Sp. z o.o.
Grupa Obiekty Medyczne została powołana przez Dyrekcję Budownictwa Ogólnego firmy STRABAG Sp. z o.o. ponad siedem lat temu w celu realizacji inwestycji służących wówczas służbie zdrowia, obecnie przemianowanej na ochronę zdrowia. Zdecydowana większość tych inwestycji ma charakter stricte medyczny, czyli formalnie należą, według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, do grupy oznaczonej symbolem 1264  – Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej. Rzadziej są to realizacje klasyfikowane inaczej, jednak zawsze dla podmiotów medycznych.

Tunel w Świnoujściu otwarty »

PORR S.A.
Zakończyła się budowa najdłuższej przeprawy podwodnej w Polsce. Mierzący 1780 metry tunel pod cieśniną Świną 30 czerwca 2023 r. został otwarty dla ruchu. Tunel, którego budowa rozpoczęła się jesienią 2019 r., stanowi pierwsze stałe połączenie między wyspami Uznam i Wolin w historii miasta. Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum PORR S.A., PORR Bau, Gülermak na zlecenie Gminy Miasta Świnoujście i GDDKiA jako inwestora zastępczego.

STRABAG wybudował obwodnicę Zielonej Góry »

Maciej Tomaszewski, rzecznik prasowy, STRABAG Sp. z o.o.
Inwestycja, której inwestorem było miasto Zielona Góra, została zrealizowana przez STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Obwodnica Zielonej Góry zlokalizowana jest w województwie lubuskim, na terenach miasta Zielona Góra oraz w gminie Świdnica w powiecie zielonogórskim. Umowa z Urzędem Miasta Zielonej Góry została podpisana w grudniu 2018 r., a kontraktowy termin realizacji to 54 miesiące od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Okres ten udało się jednak skrócić i już od kwietnia 2023 r. kierowcy mogą korzystać z nowej trasy, omijającej centrum miasta.

Krakowski ring »

Oprac. Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA
Trwają prace na budowach dróg ekspresowych S52 Modlnica – Kraków Mistrzejowice i S7 Widoma – Kraków. Po ukończeniu tych inwestycji Kraków będzie miał pełną obwodnicę drogową, tzw. ring. Obie trasy otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W marcu 2023 r. dziennikarze mogli zobaczyć postęp robót na specjalnej wycieczce technicznej zorganizowanej przez krakowską GDDKiA.

Budowa drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) »

Oprac. Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA
Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica polsko-słowacka (Zwardoń) – Świerczynowiec (słow. Svrčinovec, powiat Czadca, Słowacja).

Modelowanie sieci a zmiany klimatu »

Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjn
Wodociągi Miasta Krakowa SA dysponują jednymi z największych i najbardziej skomplikowanych w Europie modeli hydraulicznych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ze 100-procentowym odzwierciedleniem topologii w GIS. Zbudowano też sieć deszczomierzy, które swoim zasięgiem pokryły całą zlewnię kanalizacyjną miasta. W ramach rozbudowanego systemu monitoringu warunków pogodowych dane z deszczomierzy są wykorzystywane do kalibracji i ciągłej weryfikacji poprawności funkcjonowania modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej Krakowa oraz bieżącej oceny zagrożenia powodziami miejskimi.

Aktywne zarządzanie retencją w dobie zmian klimatycznych na przykładzie Wieliczki »

Piotr Zygmunt, Marcin Fijoł, RetenTech Sp. z o.o.
Większości z nas podkrakowska Wieliczka kojarzy się z historią polskiego wydobycia soli, unikatową, zabytkową kopalnią wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz piękną i bogatą zabudową historyczną powstałą w czasach, gdy sól zwana była białym złotem. Mało kto jednak wie, że ta wyjątkowa miejscowość w niedługim czasie będzie mogła się pochwalić jednym z najnowocześniejszych w Polsce systemów aktywnego zarządzania retencją.

Innowacyjna metoda oczyszczania zdegradowanego zbiornika wodnego – staw Kalina w Świętochłowicach »

Emilia Stańkowska, Piotr Surma, Norbert Kurek, Remea Sp. z o.o.
Jeden z najbardziej zdegradowanych i zanieczyszczonych stawów w Polsce traci status bomby ekologicznej i staje się przykładem udanej, kompleksowej remediacji. Remediacja wraz z rewitalizacją stawu Kalina w Świętochłowicach to jeden z największych takich projektów w skali kraju, który realizowany jest od 2020 r. przez polsko-francuskie konsorcjum firm Remea oraz Menard.

Tramwaj na Kasprzaka w Warszawie »

Karol Kulik, kierownik projektu, Strabag Sp. z o.o.
W miejscu aktualnego przebiegu ul. Marcina Kasprzaka niegdyś zlokalizowana była ul. Dworska, mniej więcej między ul. Karolkową a ul. gen. Józefa Bema w dzisiejszym przebiegu ul. Kasprzaka. Już od lat przedwojennych kursowały na tym odcinku tramwaje. Wynikało to m.in. z funkcjonowania pobliskiej zajezdni tramwajowej Wola. Jednocześnie w latach 20. XX w. w ramach rozbudowy sieci tramwajowej Warszawy została uruchomiona pętla tramwajowa przy cmentarzu Wolskim, wydłużając funkcjonujące torowisko na ul. Wolskiej, które wcześniej kończyło się pętlą na ul. gen. Józefa Bema. W 1950 r. ul. Dworska zmieniła nazwę na Marcina Kasprzaka.

Polacy odnawiają jeden z największych mostów łukowych w Europie »

Arup
Polski zespół międzynarodowej firmy doradczej Arup uczestniczy w renowacji holenderskiego Van Brienenoordbrug, największego podwójnego mostu łukowego w Europie.

Most Padma w Bangladeszu »


Most nad rzeką Padma w Bangladeszu to wielofunkcyjna przeprawa drogowo-kolejowa z czterema pasami ruchu autostrady oraz torem dla pociągów pasażerskich i towarowych. Konstrukcja mostu wykorzystywana jest również do przeprowadzenia magistrali gazowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Obiekt znajduje się w ciągu najdłuższej azjatyckiej trasy autostradowej AH1, która mierzy ponad 20,5 tys. km. Korytarz kolejowy TAR łączy Dhakę (stolicę Bangladeszu) z Kalkutą w Indiach.

150-metrowy most wiszący Cyarera w Rwandzie »


Bridges to Prosperity (B2P) to organizacja non profit z siedzibą w Denver, która nie jest w naszym kraju zbyt dobrze znana, i to nawet w środowisku mostowców. A tymczasem realizowana przez jej członków misja powinna być bliska właściwie każdemu inżynierowi mostowemu, który ma świadomość swojego powołania. Misja ta polega na budowie w ubogich regionach świata mostów dla pieszych, które łączą ze sobą społeczności odizolowane naturalnymi i trudnymi do pokonania przeszkodami. Dzięki temu mieszkańcy takich terenów zyskują dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji. Zwiększają się też możliwości ekonomiczne całego regionu, a także szanse na indywidualny rozwój członków takiej społeczności.

Zabezpieczanie Smoczej Jamy »

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, dr inż. Daniel Wałach, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Smocza Jama w Krakowie zaliczana jest do dziedzictwa zarówno naturalnego, jak i kulturowego. Należy podkreślić, że jaskinia jest też jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych elementów wzgórza wawelskiego. Smocza Jama stanowi zabytek nieruchomy wpisany do rejestru na podstawie decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych dotyczącej całości wzgórza wawelskiego. W związku z powyższym jaskinia podlega pełnej ochronie konserwatorskiej.

Przelew burzowy Żaglowa w Krakowie z kratą HSR »

Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Wykorzystując analizy pracy sieci kanalizacyjnej przy użyciu modelu hydraulicznego, Wodociągi Miasta Krakowa SA starają się ograniczyć m.in. oddziaływanie przelewów burzowych na odbiorniki. Na podstawie wyników symulacji pracy sieci kanalizacyjnej podejmowane są decyzje związane z przekierowywaniem ścieków pomiędzy poszczególnymi zlewniami przelewów burzowych czy potrzebą renowacji kolektorów ogólnospławnych dla poprawy ich hydrauliki. Innym sposobem ochrony odbiorników jest instalacja mechanicznych krat podczyszczających, służących do zatrzymywania części stałych w kanałach w celu ochrony odbiorników przed takimi zanieczyszczeniami. Są to kraty HSR, a pierwsze z planowanych do zainstalowania tego typu urządzeń już działa na przelewie burzowym Żaglowa, którego zlewnią jest Wisła.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Następna >>Reklamy
Porr Wodociągi Miasta Krakowa Keller Soletanche
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję