YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Patronat Medialny


Ruszyły testy rewolucyjnych paneli słonecznych 2018-12-14
W Katowicach trwa drugi tydzień COP24. W tym samym czasie Skanska zainstalowała innowacyjne ogniwa perowskitowe firmy Saule Technologies na fasadzie warszawskiego biurowca Spark. [...]

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii 2018
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” pt. „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”, 17-18.01.2019, Kraków 2019-01-17
W dniach 17-18 stycznia 2019 roku odbędzie się w Krakowie pod patronatem JM Rektora Politechniki Krakowskiej oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” pt. „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”. Patronat Honorowy nad Konferencją sprawuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.[...]


Postęp w inżynierii rodzi się w mostownictwie
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Flagą, dr h.c.m. z Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, rektorem tej uczelni w latach 1996-2002.[...]


Raport „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”
Oddziaływanie ludzi na środowisko jest coraz większe. Liczba ludności przez ostatnie pół wieku wzrosła dwukrotnie: z 3,7 mld do 7,6 mld. Powoduje to, że zużycie surowców naturalnych wzrasta niewspółmiernie do możliwości regeneracyjnych Ziemi. Zwiększeniu ulega również ilość odpadów, które są nieprawidłowo zagospodarowane, co oznacza duże straty dla środowiska naturalnego. Odpowiedzią na te wyzwania jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Zamknięty obieg – otwarte możliwości”, gospodarka odpadami i zarządzanie surowcami są w Polsce nieefektywne. [...]


Krakowskie inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego
Nowe perony w Bieżanowie, Prokocimiu i Mydlnikach to jedne z pierwszych efektów miliardowych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA w krakowskim węźle kolejowym. Nowe rozwiązania usprawniają komunikację w Małopolsce i jej stolicy. Za kilka miesięcy podróże w aglomeracji i przejazdach dalekobieżnych będą łatwiejsze.[...]III Polski Kongres Geologiczny, 14-18.09.2016, Wrocław

Serdecznie zapraszamy wszystkich polskich geologów, przedstawicieli nauk pokrewnych oraz gości z zagranicy do udziału w III Polskim Kongresie Geologicznym, który odbędzie się w dniach 14-18 września 2016 roku we Wrocławiu.
Autor: Polskie Towarzystwo Geologiczne; Uniwersytet Wrocławski; Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy     
Główny organizator Kongresu – Polskie Towarzystwo Geologiczne – w imieniu swoim oraz współorganizatorów, serdecznie zaprasza całe środowisko do aktywnego udziału w Kongresie.
 
Zainicjowany w 2008 w Krakowie cykl ogólnopolskich konferencji geologicznych organizowanych pod wspólną nazwą Polski Kongres Geologiczny, stanowi wyjątkowe i szerokie forum do dyskusji najbardziej istotnych spraw dotyczących obecnego stanu polskiej geologii. Pytania o to, w jakim miejscu aktualnie znajdują się nauki geologiczne w odniesieniu do wyzwań, przed którymi będziemy wkrótce stali, jako ludzkość, stanowi główną myśl przewodnią 3 edycji konferencji organizowanej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geologicznego we Wrocławiu – mieście wybranym Europejską Stolicą Kultury 2016.
 
Komitet Naukowy
dr Marta Adamuszek (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr Cezary Bachowski (KGHM Polska Miedź S.A.)
dr Janusz Badura (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. inż. Krzysztof Bukowski (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski (Politechnika Wrocławska)
dr hab. prof. PIG PIB Stefan Cwojdziński (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr hab. prof. PIG PIB Zbigniew Cymerman (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr Grzegorz Czapowski (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr Marcin Dąbrowski (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
prof. dr hab. Jerzy Don (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Adam Gasiński (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. prof. PIG PIB Andrzej Gąsiewicz (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr Michał Gąsiorowski (Instytut Nauk Geologicznych PAN)
dr Wojciech Glapa (Politechnika Wrocławska)
dr Andrzej Głuszyński (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr Roman Gotowała (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Michał Gradziński (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr. hab. Marek Graniczny (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr hab. prof. UWr. Piotr Gunia (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. PAN Helena Hercman (Polska Akademia Nauk)
prof. dr hab. Mariusz Jędrysek (Uniwersytet Wrocławski)
dr Janusz Jureczka (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
prof. dr hab. inż. Cezary Kabała (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr Wojciech Kaczmarek (KGHM Polska Miedź S.A.)
dr hab. prof. CBK PAN Marek Kaczorowski (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
prof. Anna Karczewska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. prof. UW Paweł Karnkowski (Uniwersytet Warszawski)
mgr inż. Damian Kasza (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. inż. prof. PWr Jan Kudełko (KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR)
mgr Aleksander Kowalski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. PAN Piotr Krzywiec (Instytut Nauk Geologicznych PAN)
dr Anna Lewandowska (Uniwersytet Jagielloński)
dr Aleksander Limisiewicz (AKME)
prof. dr hab. Marek Lorenc (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
mgr inż. Mateusz Malczewski (KGHM Polska Miedź S.A.)
dr hab. prof. UWr. Henryk Marszałek (Uniwersytet Wrocławski)
dr. hab. inż. prof. INiG Irena Matyasik (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy)
dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr Andrzej Miecznik (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr hab. Włodzimierz Mizerski (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Muzeum Geologiczne)
dr hab. prof. PIG PIB Grzegorz Nowak (Państwowy Instytut Geologiczny)
dr Izabella Nowak (KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe)
dr Aleksandra Pankiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Tadeusz Peryt (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
mgr Andrzej Piotrowski (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr Izabela Ploch (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr Paweł Raczyński (Uniwersytet Wrocławski)
dr Robert Radaszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. inż. Marta Rauch (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. UAM Joanna Rotnicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
mgr inż. Robert Rożek (KGHM Polska Miedź S.A.)
mgr Paweł Różański (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
prof. dr hab. Andrzej Sadurski (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
mgr Rafał Sikora (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
prof. dr hab. Janusz Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
dr Krzysztof Stefaniak (Uniwersytet Wrocławski)
dr Artur Sobczyk (Uniwersytet Wrocławski)
mgr inż. Wojciech Sowa (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
mgr Cezary Sroga (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
prof. dr hab. Stanisław Staśko (Uniwersytet Wrocławski)
mgr inż. Leopold Stępowski (Instytut Geofizyki PAN)
dr Ewa Szynkaruk (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr Wojciech Śliwiński (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Robert Tarka (Uniwersytet Wrocławski)
dr Krzysztof Urbański (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
dr hab prof. UAM Jędrzej Wierzbicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Jurand Wojewoda (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Stanisław Wołkowicz (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
prof. dr hab. Antoni Wójcik (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy)
mgr Roman Wronowski (Centrum Badań Kosmicznych PAN)
dr hab. prof. UW Anna Wysocka (Uniwersytet Warszawski)
mgr inż. Katarzyna Zagożdżon (Politechnika Wrocławska)
dr Paweł Zagożdżon (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Zbigniew Zagórski (PTGleb)

Komitet Organizacyjny III PKG

Przewodniczący

Jurand Wojewoda - jurand.wojewoda@uwr.edu.pl

Vice-Przewodniczący

Paweł Aleksandrowski - pawel.aleksandrowski@pgi.gov.pl
Wojciech Ciężkowski - wojciech.ciezkowski@pwr.edu.pl
Zbigniew Cymerman - zbigniew.cymerman@pgi.gov.pl
Bernard Kontny - bernard.kontny@igig.up.wroc.pl

Sekretarze
Wojciech Drzewicki - wojciech.drzewicki@uwr.edu.pl

Aleksander Kowalski - aleksander.kowalski@uwr.edu.pl
Izabella Nowak - inowak@cuprum.wroc.pl
Artur Sobczyk - artur.sobczyk@uwr.edu.pl
Dominik Sokalski - Dominik.Sokalski@kghm.com
Wojciech Sowa - wojciech.sowa@igig.up.wroc.pl
Paweł Zagożdżon - pawel.zagozdzon@pwr.edu.pl
 
Adres korespondencyjny Kongresu:
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Nauk Geologicznych
3 Polski Kongres Geologiczny
Pl. M. Borna 9
50-204 Wrocław
e-maile: kontakt@3pkg.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.


Reklamy
Sitech PAM Soletanche Keller Amago MPWiK Kraków Aarsleff Budimex
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję