Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności

Tagi - Hydrotechnika

Awaria i katastrofa obiektu hydrotechnicznego »
Autor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Politechnika Warszawska
2012-09-28
W artykule przedstawiono formalnoprawne oraz techniczne uwarunkowania klasyfikowania awarii i katastrof obiektów budowlanych. Przedstawiono wnioski dotyczące klasyfikacji poważnych uszkodzeń obiektów hydrotechnicznych, zwłaszcza okresowo piętrzących wodę, oraz propozycję definicji katastrofy budowlanej uwzględniającą specyfikę budowli piętrzących.

Budowa ujęcia wieżowego wód powierzchniowych w czaszy zbiornika Tresna »
Autor: Robert Sołtysik, Soley Sp. z o.o.
2011-12-06
Wobec nasilających się anomalii pogodowych, skutkujących okresami bardzo intensywnych opadów i następujących po nich długich okresów bezopadowych, dużego znaczenia nabiera zmienność przepływów w rzekach, zwłaszcza o charakterze górskim, w kontekście budowania na nich ujęć wody.

Monitoring i diagnostyka budowli hydrotechnicznych, cz. 2 »
Autor: prof. nadzw., dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Politechnika Warszawska
2011-05-17
Ze względu na rozmiary masywnych budowli hydrotechnicznych z betonu i ich blokową strukturę lokalizacja spękań, szczególnie od strony odwodnej budowli, oraz spękań wewnętrznych wymaga zastosowania skomplikowanych technik diagnostycznych.

Zbiornik infiltracyjno-retencyjny ścieków deszczowych – innowacyjne udoskonalenia na tle stosowanych rozwiązań »
Autor: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, mgr inż. Joanna Hypiak, dr inż. Daniel Słyś, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydział Budownictwa i Inżynierii, Politechnika Rzeszowska
2011-05-02
Wychodząc naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu, jakie ostatnio wykazano rozwiązaniem innowacyjnego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego w związku z opublikowaniem artykułu na jego temat w tym ogólnopolskim magazynie branżowym [1], w kolejnym artykule skupiono się głównie na podaniu kilku przykładów zastosowania tego typu zbiorników za granicą, aby na ich tle wyróżnić oryginalność i zalety opatentowanego modelu hydraulicznego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego [2]. Wprowadzenie układu wielostrumieniowego w komorze osadowej i oryginalnego systemu płukania zbiornika podnosi walory eksploatacyjne i efektywność procesu sedymentacji zawiesin na mniejszej przestrzeni opatentowanego zbiornika, przy – co bardzo istotne – jednoczesnym zmniej- szeniu kosztów inwestycyjnych, jakie należy przeznaczać na jego realizację.

Monitoring i diagnostyka budowli hydrotechnicznych, cz. 1 »
Autor: prof. nadzw., dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Politechnika Warszawska
2011-03-01
Monitorowanie i diagnozowanie dostarcza wiedzy na temat stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego, tj. jego no- śności i użytkowalności. Z tego powodu procesy te stanowią podstawę do formułowania stosownych ocen. Szczególnym rodzajem oceny – zwłaszcza w przypadku piętrzących budowli hydrotechnicznych – jest ocena bezpieczeństwa obiektu. Pojęcie bezpieczeństwa oznacza nie tylko istnienie niezbędnej nadwyżki nośności nad obciążeniami, gwarantującej integralność i sta- teczność konstrukcji, ale także staje się niezwykle istotnym komponentem ryzyka katastrofy wywołanej przerwaniem zapory, przy czym ryzyko jest tu rozumiane jako iloczyn prawdopodobieństwa przerwania zapory i strat ludzkich oraz materialnych, wywołanych poniżej obiektu z powodu jej nagłego zniszczenia.

Rurowy zbiornik retencyjny ścieków deszczowych »
Autor: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, mgr inż. Agnieszka Stec, dr inż. Daniel Słyś, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju
2011-03-01
Ilościowe regulowanie transportem ścieków, zwłaszcza deszczowych, jest procesem, który istotnie wpływa na efektywne wymiarowanie sieci kanalizacyjnych oraz obiektów i urządzeń zlokalizowanych na tych sieciach. Ponadto sterowanie natężeniami przepływu ścieków pozwala w sposób racjonalny wykorzystywać istniejącą przepustowość hydrauliczną kanałów je odprowadzających. Regulowanie natężenia przepływu ścieków deszczowych nabiera coraz większego znaczenia, gdyż wzrost udziału powierzchni szczelnych na terenach zurbanizowanych wpływa na zwiększenie ilości wód opadowych ujmowanych i odprowadzanych systemami kanalizacyjnymi.

Zbiornik infiltracyjno-retencyjny ścieków deszczowych »
Autor: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, mgr inż. Joanna Hypiak, dr inż. Daniel Słyś, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju
2011-01-03
Wzrost ilości ścieków deszczowych, wynikający głównie z postępującej urbanizacji, jest w wielu przypadkach przyczyną przeciążenia eksploatowanych systemów kanalizacyjnych. Straty, które powstają, gdy istniejące przewody nie są w stanie odprowadzić ścieków z nawalnych opadów i gwałtownych roztopów, motywują do tworzenia systemów, które umożliwiają zachowanie zamkniętego obiegu wody w obrębie danej zlewni. Szczególnie popierane są rozwiązania zgodne z ideą zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, przy wykorzystaniu naturalnych procesów retencji i infiltracji tych wód do gruntu.

Krakowski kanał ulgi nam nie ulży »
Autor: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej
2010-10-26
Jednym z rozwiązań przeciwpowodziowych jest budowa kanałów ulgi na wydzielonych w tym celu obszarach miejskich, które z założenia powinny wpływać na obniżenie poziomu stanu wód w głównym nurcie rzeki. Taki pomysł jest od lat rozważany w Krakowie. Jednak w praktyce każdy przypadek ma swoje lokalne uwarunkowania i dopiero profesjonalna analiza wpływu kanału ulgi na działanie dwóch cieków, tj. istniejącej rzeki i kanału ulgi, może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o jego budowie

O powodzi od początku do końca »
Autor: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej
2010-08-02
Kraje i regiony dotykają od czasu do czasu powodzie. Ostatnio dotknęła nas majowa powódź, i to na przeważającym obszarze Polski. Kolejna fala powodziowa, jak to zresztą przewidywałem, nadeszła na przełomie maja i czerwca. Zawsze przy takiej okazji wiele osób zastanawia się nad tym, w jakich uwarunkowaniach pojawiają się tak wysokie stany wody w rzekach

Zarządzanie ryzykiem powodziowym to proces, a nie jednorazowe przedsięwzięcie, rozmowa z dr. hab. inż. Zbigniewem Kledyńskim, prof. PW, kierownikiem Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej »
Autor: Anna Biedrzycka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010-07-11
Mam nadzieję, że doświadczenia kolejnej wielkiej powodzi pozwolą osadzić polską politykę wodną na tym co najważniejsze. Trawestując hasło wyborcze kampanii prezydenckiej Billa Clintona Gospodarka, głupcze!, można zaapelować: Bezpieczeństwo, głupcze!

<< Poprzednia | 1 2 3 4 | Następna >>Reklamy
SG Pam Geobrugg GEO-Instruments Keller Wodociągi Miasta Krakowa Soletanche Porr
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję